R. O. Oripov, n X. Xalilov


Download 216 Kb.
Pdf ko'rish
bet37/49
Sana16.02.2017
Hajmi216 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   49

286
www.ziyouz.com kutubxonasi

Urug'larni  sirg‘alib  tushishi  yaxshilanishi  uchun  ularning  usti  sil- 
liqlanadi  va  bunda  30  %  urug‘  massasi  kamayishi  mumkin.
Ko‘p  urug'li  navlarning  urug'lari  ezilganda  segmentlarga  bo‘linadi 
va  bunda  urug'lar  bir  o'simtaliga  aylanadi.  Odatda  bunday  urug‘lar  gene- 
tik  bir  o'simtali  urug‘larga  nisbatan  hosildorligi,  qand  miqdoriga  ko‘ra 
bir  qator  afzalliklarga  ega  bo‘ladi.
Urug‘lar  silliqlangan  yoki  segmentlarga  ajralgan  bo'lsa,  ularni  maxsus 
drajlar  bilan  qoplash  yaxshi  samara  beradi.  Drajlash  uchun  torf,  chirindi, 
superfosfat,  azotli,  kaliyli,  bakterial  o‘g‘itlar,  mikroelementlar  aralashmasi- 
dan  foydalaniladi  va  unga  yopishtiruvclii  poliakrilamid  qo'shiladi.
0 ‘zbekiston  sharoitida  yopishtiruvchi  modda  sifatida  bentonit  (gil- 
moya)  ni  qo‘llash  arzon  va  samaralidir.  Drajlangan  urug‘larning  la- 
boratoriya  unuvchanligi  85  %  dan  kam  bo'lmasligi  lozim.
Urug‘lami  oftobda  quritish,  ekishdan  oldin  1—2  sutka  xona  haro- 
ratida  urug‘ni  suvda  ivitish  va  keyin  quritish  yaxshi  natija  beradi.  Urug‘lar 
ekishdan  oldin  panoktin  yoki  raksil  bilan  muvofiq  holda  2;  1,5  kg/t 
nisbatda  dorilanadi.
Ekish  usuli  va  muddati.  Qand  lavlagi  urug'lari  tuproqning  5—7  sm 
chuqurligida  harorat  6—8  °C  qiziganda  eka  boshlanadi.  0 ‘zbekiston  sha­
roitida  urugiarni  ekishga  mart  oyida  kirishiladi.  Qoraqalpog‘iston  Res- 
publikasi  va  Xorazmda  aprelda  ekish  optimal  hisoblanadi.  Erta  ekish 
hosildorlikni  oshiradi,  ildizmevadagi  qand  miqdorini  ko'paytiradi.  Ekish 
kechikishi  bilan  ildizmeva  hosili  ham  kamayib  boradi.  Ekish  qisqa  vaqt 
davomida,  sifatli  qilib  o‘tkazilishi  lozim.
Ekish  SST— 12A,  SST—12B  yoki  chigit  seyalkalarida,  SPCH—6  pnev- 
matik  seyalkalarda  o‘tkaziladi.  Sug'oriladigan  yerlarda  qator  oralari 
60  sm  qilib  ekiladi.  Qand  lavlagi  urug'larini  pushta  ustiga  ekish  ham 
yaxshi  natija  beradi.
Ekish me’yori.  Qand lavlagi  yetishtirish  texnologiyasida  umg£  unuvchanligi 
85  %  dan  kam  bo‘lmaganda  1  m  qatorga  12—14  uaig‘  (6—8  kg/ga)  ekiladi. 
Bu  1  m  da  8—10  dona  maysa  hosil  bo'lishini  ta’minlaydi.
Oddiy  texnologiya  asosida  o‘stirilganda  dala  begona  o‘tlar  bilan  iflos- 
langan  bo‘lsa,  1  metrga  35—38  tuganakcha  ekiladi  (10—12  kg/ga)  va 
bunday  ekish  me’yori  1  m  qatorda  20—22  maysa  hosil  bo'lishini  ta’min­
laydi.  Dala  begona  o ‘tlardan  toza  bo‘lsa,  1  m  qatorda  23—25  dona 
tuganakcha  ekish  12—14  dona  maysa  hosil  bo‘lishini  ta’minlaydi.
Drajlangan  urug‘lami  ekish  uchun  STYA—45000  moslamalaridan  foy­
dalaniladi.  Ekish  chuqurligi  2—2,5  dan  4—5  sm  gacha  tuproq  sharoitiga 
qarab  o‘zgartiriladi.  Urug‘lar  albatta  tuproqning  nam  qatlamiga  ekilishi 
lozim.  Qatorlar  to‘g‘ri  qilib  olinishi  va  qator  oralari  qisqarmasligi  ker­
ak.  Qator  orasini  o‘zgarishi  ±10  mm  dan  oshmasligi  lozim.
Parvarishi.  Qand  lavlagi  parvarishida  ekinzor  tishli  g‘altaklar  bilan 
g‘altaklanadi.  Bunda  tuproqning  pastki  qatlamlaridan  kapillarlar  orqali 
namning  ko'tarilishi  yaxshilanadi.  Qator  oralari  USMK—5,4A,  USMX— 
5,  4B,  KRN—4,2  kultivatorlari  yordamida  dastlab  4—5  sm,  ikkinchisi
287
www.ziyouz.com kutubxonasi

8  sm,  keyingilari  10—14  sm  chuqurlikda  bajariladi.  Kultivatsiya  tezligi 
8  km  soatdan  oshmasligi  kerak.  O'zbekiston  sharoitida  xo'jaliklarda  qand 
lavlagi  ekilgan  maydonlarni  g'altaklashning  iloji  bo'lmasa,  ZBZSS—1,0 
yoki  ZBP—0,6A  boronalari  bilan  maysalar  unib  chiqquncha  ishlanadi. 
Bunda  qatqaloq  yumshatiladi,  begona  o'tlar  yocq  qilinadi.
Tup  qalinligi  1  m  da  8  dona  o'simlik  bo'lganda  qatorlarga  5—10° 
qilib,  tezligi  4  km  soatda  boronalash  o'tkaziladi.  Ishlar  shunday  tashkil 
qilinishi  kerakki,  hosil  yig'ishtirilayotganda  1  ga  da  90—100  ming  dona 
o'simlik  bo'lishi  ta’minlansin.
Qand  lavlagi  1  metrda  20  dona  o'simlik  bo'lganda  birinchi  juft 
barglar  hosil  bo'lishi  bilan  yagonalash  o'tkaziladi.  Tup  qalinligi  1  metrda 
10—15  dona  bo'lganda  yagonalash  2—3  ta  barglar  hosil  bo'lganda 
10—15  kun  davomida  tugallanadi  yoki  1  metrda  8—10  ta  maysa  bo'lganda 
ekinzor  faqat  begona  o'tlardan  tozalanadi.
O'simlik  tup  qalinligi  1  metrda  10—12  dona  va  undan  ko'p  bo'lsa, 
rivojlangan  «panshaxa»  fazasida  siyraklashtiriladi.  Bunda  qatorlar 
ko'ndalangiga  USMP—5,4  agregatlari  bilan  ishlanadi  va  1  metr  qatorda
5—6  o'simlik  qoldiriladi,  har  gektarda  95—100  ming  tup  o'simlik  bo'lishi 
ta’minlanadi.
Qand  lavlagini  yagonalashning  samarali  usuli  boronalashdir.  Boro­
nalash  maysalar  birinclu  juft  barglar  hosil  qilganda,  shuningdek,  bu- 
ketlar  qoldirilgandan  keyin  ham  qilinishi  mumkin.
Birinchi  qator  oralarini  ishlash  6—8  sm,  keyingilari  8—10  sm  chu­
qurlikda  o'tkaziladi.  Har  sug'orishdan  keyin  kultivatsiya  qilish  yaxshi 
natija  beradi.  Barglar  kattalashib  qatorlarni  yopganda  qator  oralarini 
ishlash  yaxshi  natija  beradi.
Qand  lavlagi  uzunburunlarini  yo'qotish  uchun  fazolon  3—3,5  kg/ga 
qo'llaniladi.
Serkosporiozdan  saqlash  uchun  bardos  suyuqligi  6  kg/ga  yoki  80  %  sineb 
poroshogi  3,2—4  kg/ga  purkaladi.  Tilt,  topaz  ham  qo'llanilishi  mumkin.
Qand  lavlagida  bargni  yeydigan  tunlam,  bitlar,  o'rgimchakkanaga 
qarshi  karate  0,3  kg/ga,  detsis  0,3  kg/ga,  zolon  0,3  kg/ga  150-200  1 
suvga  aralashtirib  purkaladi.
Sugcorish.  Nam  to'playdigan  sug'orishlar  kuzgi  shudgordan  8—10 
kun  oldin  1200—1500  m3/ga  me’yorda  o'tkaziladi.  Ular  ildizmeva  ho- 
silini  o'rtacha  20—30  %  oshiradi.  Dala  bir  tekis  zaxlashi  uchun  nam 
to'playdigan  sug'orishlar  egatlar  olib  o'tkaziladi.
Xorazm  viloyatida  tuproqlar  sho'rlangan.  Qand  lavlagi  nisbatan 
sho'rga  chidamli  bo'lsa-da,  sho'ri  yuvilgan  maydonlarda  eng  yuqori  hosil 
beradi.  Sho'r  yuvish  kuzgi  shudgordan  keyin  gektariga  2—3  ming  m3 
me’yorda  1—2  o'tkaziladi.  Sho'r  yuvish  o'tkazilgan  maydonlarda  nam 
to'playdigan  sug'orishlar  o'tkazilmaydi.
Yuqori  hosil  shakllanishi  uchun  tuproqdagi  namlik  CHDNS  70—75  % 
dan  kam  bo'lmagan  holda  ushlanadi.  Sug'orish  soni  va  m e’yorlari  tup-
288
www.ziyouz.com kutubxonasi

roq-iqlim  sharoitiga  qarab  bejgilanadi.  O'zbekiston  sharoitida  sug'orishlar 
soni  8—10  martaga  yetadi.  Egatlab  sug'organda  sug'orish  m e’yori  700— 
900  m3/ga,  yomg'irlatib  sug'orilganda  500  m3/ga.  Sug'orishdan  keyin 
yer  yetilishi  bilan  10  va  14  sm  chuqurlikda  kultivatsiya  chuqurligi  nav- 
batlashtirilib  o'tkaziladi.  Hosil  yig'ishtirishga  20—30  kun  qolganda 
sug'orishlar  to'xtatiladi  va  bu  qand  miqdorining  oshishiga,  hosilning 
fiziologik  yetilishiga  yordamlashadi.
Hosilni  yig‘ishtirish.  Qand  lavlagi  texnikaviy  yetilganda  hujayra  shirasi 
yengil  tiniqlashadi,  barglar  jo'yaklarni  yopadi,  barglar  oqaradi,  pastki 
barglar  sarg'ayadi,  ildizmeva  massasi  va  qand  miqdorining  oshishi  sekin- 
lashadi.  Ammo  hosilni  yig'ishtirish  ko'pincha  qand  zavodlarining  ishga 
tushishi  bilan  bog'liq.  Qand  lavlagi  massasi  va  undagi  qand  miqdori­
ning  oshishi  sentabrda  ham  davom  etadi.
Hosilni  yig'ishtirishdan  2—3  hafta  oldin,  ildizmevalarning  toza  bo'lishi 
uchun  qator  oralari  10—12  sm  chuqurlikda  kultivatsiya  qilinadi.  Dast­
lab  kasallangan  hamda,  qand  zavodidan  uzoq,  yo'li  yomon  uchastka- 
larda  hosilni  yig'ishtirishga  kirishiladi.
Sug'oriladigan  yerlarda  hosil  ikki  qatorli  KST—ЗА,  SKD—2  kom- 
baynlari  yordamida  yig'ishtiriladi.  Hozirda  mehnat  unumdorligi  yuqori
4-qatorli  BM—4  va  RKS—4  kombaynlarida  hosil  yig'ishtiriladi.  Kom- 
baynlaming  ishini  yengillatish  uchun  21,6  m  polosalar  tayyorlanadi  (qaytib 
olish  uchun).  Hosilni  yig'ishtirish  konveyr  usulida  tashkil  qilinadi.
Qand  lavlagi  urugMni  ko6chatsiz  yetishtirish  usuli.  Qand  lavlagi 
urug'ini  ko'chat  usulida  yetishtirish  ko'p  vaqt  va  xarajatlarni  talab  qila­
di,  samaradorligi  past,  to'la  mexanizatsiyalashmagan.
O'zbekiston,  Qirg'iziston,  Ukrainada  olib  borilgan  tajribalar  qand 
lavlagi  urug'ini  qishi  iliq  mintaqalarda  ko'chatsiz  usulda  yetishtirish 
mumkinligini  ko'rsatdi.  Ko'chatsiz  usulda  qand  lavlagi  urug'ini  yetish­
tirishda  ildizmevalarning  qishga  chidamliligini  oshirish  asosiy  muammo 
hisoblanadi.  Hujayralari  mayda,  kserofit,  o'tkazuvchi  nay  tolalar  bogiami 
yaxshi  rivojlangan  ildizmevalarning  qishga  chidamliligi  yuqori  bo'lishi 
tajribalarda  isbotlangan.  Shuning  uchun  ko'chatsiz  urug'  yetishtirishda 
ona  o'simliklar  uchun  o'stirish  sharoiti  yaratish  (tup  qalinligining  yu­
qori  bo'lishi,  me’yorida  nam  bilan  ta’minlash,  oziqlantirish,  qishlash 
uchun  ketayotgan  ildizmevaning  katta  bo'lmasligi)  juda  muhim.
SamQXI  da  o'tkazilgan  tajribalarda  avgustning  oxiri  sentabming  bi­
rinchi  o'n  kunligida  qand  lavlagi  uaig'lari  qator  oralarini  60,  70,  90  sm 
qilib  ekish  yaxshi  natija  berishini  ko'rsatdi.  Ko'chatsiz  usulda  urug'  yetish­
tirishda  sizot  suvlar  1  metrdan  yaqin  bo'lmasligi,  suv  ko'llamaydigan  bo'lishi, 
tuprog'i  qumloq,  qumoq,  organik  moddalarga  boy,  suv  o'tkazuvchanligi 
yuqori  bo'lishi  ma’qul.  O'tmishdosh  ekinlar  —  oraliq  ekinlar,  kuzgi  don 
ekinlari,  ertagi  kartoshka,  makkajo'xori  bo'lishi  mumkin.
Eng  muhim  shartlardan  biri  dala  doimo  begona  o'tlardan  toza,  qa­
tor  oralari  yumshatilgan  holda  parvarish  qilinadi.  Ko'chatlar  qishlash
289
www.ziyouz.com kutubxonasi

oldidan  15—20  sm  qalinlikda  o£simlik  atrofida  tuproq  uyiladi.  Bunda 
ustki  barglar  ko‘milmasdan  qoldiriladi.  Tuproq  uyishda  ikki  korpusli 
PLN—5—35  plugidan  foydalaniladi.  Qishlash  oldidan  ekinzor  atrofi  hay- 
dab  qo£yiladi.  Bahorda  boronalash  orqali  tuproq  olinadi.  Boronalash 
qatorlarga  diagonal  yoki  ko£ndalang  qilib  o £tkaziladi.
0 ‘simliklarning  1  gektarda  150-200  ming  tup  bo‘lishi  optimal  qalinlik 
hisoblanadi.  Har  10  sm  da  1  donadan  o‘simlik  qoldirilganda,  tup  qalinligi 
180  ming/ga  bolganda  urugc  hosili  32  s/ga  ga  yetgan  (Frunze  tajriba  dalasi).
Qator  oralari  ochilgandan  keyin  10—14  sm,  keyingilari  7—8  sm 
chuqurlikda  kultivatsiya  qiliriadL  Tuproqdagi  namlik  CHDNS  70  % 
ushlanishi  yaxshi  natija  beradi.
Ko£chatsiz  urug'chilikda  urug'lar  yoppasiga  yetiladi,  yotib  qolishi 
kam  kuzatiladi,  tannarxi  past  bo'ladi,  hamma  ishlar  mexanizatsiya  yor­
damida  bajariladi.
6.2.  XASHAKI  LAVLAGI
Xashaki  lavlagi  yengil  hazmlanadigan,  mazalik,  qoramollarda  sutni 
ko£paytiradigan  oziqa  ekini.  Xo‘jaliklarda  sut  beradigan  qoramollar  rat- 
sionida  xashaki  lavlagi  40—50  %  ga  yetadi.
Kimyoviy  tarkibiga  ko‘ra  xashaki  lavlagi  ugtevodlarga  boy  oziqa  gu- 
aihiga  kiradi.  Zootexnik  me’yorlarga  ko£ra  100  g  xom  oqsilga  120—150  g 
uglevodlar  to‘g‘ri  kelishi  lozim.  Ammo  bu  oqsil  va  uglevodlarning  nisbati 
bahor  va  kuzda  buziladi.  Shu  davrda  xashaki  lavlagi  juda  zarur  bo£ladi.
Xashaki  lavlagining  1  t  ildizmevasida  120  oziqa  birligi,  20—22  kg 
oqsil,  I  t  bargida  100  oziqa  birligi  40—42  kg  oqsil  saqlanadi.  Shuning­
dek,  uning  ildizmevasi  foydali  ma’danli  moddalar,  vitaminlardan  С,  B, 
В,,  B2,  PP  va  karotinga  boy.  Ildizmevalar  hazmlanishi  bo£yicha  yaylov 
o£tlaridan  qolishmaydi,  dag£al  oziqalarning  hazmlanishini  yengillashti- 
radi,  konsentrat  yemni  tejashga  imkon  beradi  hamda  nasi  berishni  yax­
shilaydi.  Ammo  nimshirin  xashaki  lavlagining  sutkalik  me’yori  25  kg 
dan  oshmasligi  lozim.  Xashaki  lavlagida  bunday  cheklash  yocq.
Xashaki  lavlagi  XIX  asrdan  boshlab  Yevropa  mamlakatlarida  keng 
ekila  boshlandi.  O'zbekistonda  xashaki  lavlagi  har  yili  14—15  ming  gektar 
maydonga  ekiladi.  Ilg‘or  xo£jaliklar  800—900  s/ga  ildizmeva  hosili  ol- 
moqda.  Urug£  hosili  15-22  s/ga.
Xashaki  lavlagi  —  Beta  vulgaris  L.v.crassa.  ikki  yillik  ocsimliL  Hay­
otining  birinchi  yili  yo£g£onlashgan  ildizmeva  va  barglar  to£plamini,  ik­
kinchi  yili  gul  hosil  qiladigan  poyalar,  urug£  hosil  qiladi.  Poyalarda 
uzun  ro£vaksimon  to£pgullar,  ikki  jinsli  gullar joylashgan.  Gullar  halqasi- 
mon  (mutovka)  joylashib,  tipik  chetdan  changlanadi.  Urug£lari  birlashib 
tupmeva  hosil  qiladi.  Har  bir  tupmeva  2—6  ta  umgcdan  iborat.  Xashaki 
lavlagi  urugcidan  ko£payadi.
290
www.ziyouz.com kutubxonasi

Xashaki  lavlagi  urug'lari  4—5  °C  da  una  boshlaydi.  Qiyg'os  unib 
chiqishi  uchun  harorat  10  °C  dan  kam bo'lmasligi  lozim.  Yer  usti  qismi
1—2  °C  sovuqda  nobud  bo'ladi.
Xashaki  lavlagi  o'sishi  va  rivojlanishining  boshlanishida  suvga  talab­
chan.  O'zbekistonda  faqat  sug'oriladigan  yerlarda  o'stiriladi.
O'suv  davri  160—180  kun.  Qumoq,  qumloq  tuproqlarda  yaxshi  o'sadi. 
Kislotali,  botqoq,  sho'r,  sho'rtob,  toshloq  tuproqlarda  yaxshi  o'smaydi.
Navlari.  O'zbekistonda  xashaki  lavlagining  O'zbekiston  yarimqand, 
O'zbekiston—83  navlari  Davlat  reyestriga  kiritilgan.
Xashaki  lavlagi  yetishtirish  xususiyatlari.  Xashaki  lavlagi  qator  oralari  ish- 
lanadigan,  serhosil  ekin.  U  unumdorligi  yuqori,  g'ovak,  stmkturali,  qumloq, 
qumoq,  tuproq  reaksiyasi  neytral  bo'lgan  tuproqlarga  ekiladi.  Femia  oldi  al­
mashlab  ekishlarida  joylashtiriladi.  Xashaki  lavlagi  g'o'za,  ko'p  yillik  o'tlar 
ekilgan  maydonlarga  hamda  kuzgi  don  ekinlaridan  keyin joylashtiriladi.
Xashaki  lavlagi  100  s  ildizmeva  va  sliunga  muvofiq  barglar  hosil 
qilish  uchun  tuproqdan  25—30  kg  azot,  9—10  kg  fosfor,  45—50  kg  kaliy 
o'zlashtiradi.  U,  ayniqsa,  azotli,  kaliyli  o'g'itlarga  talabchan.  Ma’danli 
o'g'itlarning  yillik  m e’yori  azot  150—200,  fosfor  100—120,  kaliy  80— 
100  kg/ga  ni  tashkil  qiladi.  Fosforli,  kaliyli  o'g'itlarning  hammasi  yerni 
haydash  oldidan  solinadi.  Azot  ekishdan  oldin  50  kg/ga,  sug'orishdan 
oldin  ikki  marta  50—75  kg/ga  oziqlantirish  sifatida  beriladi.
Organik  o'g'it,  go'ng.gektariga  20—30  t  yerni  haydash  oldidan  soli­
nadi.  Tuproqni  asosiy  ishlashda,  kuzgi  shudgor  30—35  sm  chuqurlikda 
o'tkaziladi.  Erta  bahorda  nam  saqlash  uchun  kuzgi  shudgor  boronala- 
nadi,  ekish  oldidan  chizellanadi,  boronalanadi,  mola  bosiladi.
Urugclarni  ekishga  tayyorlash  qand  lavlaginikidek.  Ekish  tuproqda 
harorat  5—6  °C  qiziganda  boshlanadi.  O'zbekistonda  xashaki  lavlagi  mart 
oyidan  ekila  boshlanadi.
Ekish  m e’yori  15  kg/ga,  maysalar  hosil  bo'lgandan  keyin  boronalash 
o'tkaziladi,  yagonalanadi.  Har  gektarda  75—90  ming  o'simlik  qoldirila- 
di.  Hosilni  yig'ishtirishda  65—80  ming  tup  o'simlik  saqlanishi  optimal 
hisoblanadi.
Qator  oralari  60  yoki  70  sm  qilib  ekiladi.  Urug'larni  ekish  SST—8A, 
SST—12A,  SUPN  8  seyalkalarida  3—5  sm  chuqurlikda  ekiladi.  Ekin  par- 
varishida,  o'suv  davrida  2—3  kultivatsiya  o'tkaziladi.  1 -2   o'toq  qilinadi, 
ikki  marta  azotli  o'g'itlar  bilan  oziqlantiriladi,  4—5  marta  sug'oriladi.
Hosil  kechroq  yig'ishtirilgani  ma’qul.  Kuzda  ildizmeva  massasi  tez 
ko'payadi.  Barglarning  sarg'ayishi  ildizmevalarning  texnik  yetilganini 
ko'rsatadi.  Xashaki  lavlagi  yetishtirishda  xarajatlarning  75  %  hosilni  qo'l 
bilan  yig'ishtirishga  sarflanadi.
O'zbekistonda  xashaki  lavlagini  makkajo'xori  bilan  qo'shib  ekish  keng 
tarqalmoqda.  Xashaki  lavlagi  makkajo'xori  bilan  qo'shib  ekilganda  har 
20  sm  da  1  lavlagi  va  har  uyada  1  makkajo'xori  o'simligi  qoldiriladi.
Ekin  parvarishi  qator  oralarini  ishlash,  begona  o'tlardan  tozalash,
291
www.ziyouz.com kutubxonasi

azot  bilan  oziqlantirish,  sug'orishdan  iborat.  Ma’danli . o'g'itlaming  yil­
lik  me’yori  quyidagicha:  azot  200—250,  fosfor  150—180,  kaliy  100—120 
kg/ga.  Fosforli,  kaliyli  o cg£itlar  yerni  shudgorlashdan  oldin  beriladi.  Azot 
ekish  oldidan  kultivatsiya  bilan  50  kg/ga,  sug'orishlardan  oldin  ikki 
marta  75—100  kg/ga  me’yorda  beriladi.
Sut—mum  pishish  fazasida  makkajo'xori  silos  kombaynlari  bilan 
o'riladi.  Ilg'or  xo'jaliklar  xashaki  lavlagi  va  makkajo'xorini  qo'shib  ekib 
gektaridan  600  s  silos  massa  va  300—400  s  ildizmeva  hosili  olishmoqda.
Toshkent  viloyatining  Bo'ka,  Yangiyo'l  tumanlarida  xashaki  lavlagi 
makkajo'xori  bilan  qo'shib  ekishda  kuzgi  shudgor  30—32  sm  chuqurlikda 
o'tkaziladi.  Shudgordan  oldin  90—100  kg/ga  fosfor,  80  kg/ga  kaliy  soli­
nadi.  Ekish  mart  oyining  oxirgi,  aprelning  birinchi  o'n  kunligida  SNX—4A 
va  STX—4  seyalkalariga  SON—2,8  seyalkalarining  qutilari  o'rnatilib,  qator 
oralari  70—90  sm  qilib  ekiladi,  ekish  diskalari  har  40—45  sm,  har  bir 
uyaga  2  makkajo'xori  urug'ini  tushishini  ta’minlaydi.  Lavlagi  urug'i  gek­
tariga  12—14  kg  makkajo'xoriniki  20—25  kg  sarflanadi  va  urug'  har  15—20 
sm  ga  ekiladi.  Makkajo'xorining  Uzbekskaya—100,  Uzbekskaya  zubovid- 
naya  navlari,  xashaki  lavlagining  Uzbekskaya  polusaxamaya  navlari  ekiladi.
Makkajo'xori  hosili  KS—2,6  kombaynida  yig'ishtiriladi.  Hosilni 
yig'ishtirish  iyul  oxirida,  avgust  boshlarida  tugallanadi.  Hosil  yig'ishtirilishi 
bilan  kultivatsiya  qilinadi  va  bir  yo'la  gektariga  100—110  kg  azot  solinib, 
sug'oriladi.  Natijada  o'simlik  tez  tiklanadi,  ildizlar  tez  kattalashadi.  Oktabr 
oyining  oxirigacha  3—4  sug'orish  o'tkaziladi,  begona  o'tlar  yo'qotilib,  qa­
tor  oralari  sug'orishlardan  keyin  yer  yetilishi  bilan  kultivatsiya  qilinadi.
Ildizmevani  yig'ishtiradigan  maxsus  kombaynlar  bo'lmasa,  hosil  g'o'zani 
korchevka  qiladigan  agregatlar  yordamida  kovlanadi.  Bunda  korchevkani 
ishlatish  chuqurligi  sozlanadi.  Barglar  qo'l  bilan  tozalanib,  ildizmevalar 
uyumlanadi  va  PU—0,5  yuklagichlari  bilan  transportlarga  ortiladi.
6.3.  XASHAKI  SABZI
Xashaki  sabzi  (Daicus  carota  L.)  —  ikki  yillik  o'simlik,  ziradoshlar 
(Apiaceae)  oilasiga  mansub.  Uning  100  kg  ildizmevasida  13,7  oziqa  birligi,
0,4  kg  hazmlanadigan  oqsil,  shuncha  bargida  16,5  oziqa  birligi,  1,5  kg 
hazmlanadigan  oqsil  saqlanadi.  Xashaki  sabzining  ildizmevasi  xashaki  il­
dizmevalar  orasida  eng  to'yimlisi,  uning  qizil  rangli  ildizmevali  navlarining
1  kg  ida  80  mg  karotin  saqlanadi.  Bir  gektar  maydondan  250—300  s 
ildizmeva  hosili  olinadi.  Xashaki  sabzi  hamma  mintaqalarda  o'stiriladi.
Botanik  tavsifi.  Ildizmevalari  uzunchoq-konussimon  shaklda.  Barg­
lari  ikki  va  uch  bo'laklangan  patsimon.  Chetdan  changlanadi.  Mevasi 
qovurg'ali  ikkita  urug'dan  iborat.  Birinchi  yili  ildizmevalar  yo'g'onlashadi 
va  oziqaviy  qimmati  yuqori  bo'ladi.
Biologiyasi.  Urug'lari  2 - 3   °C  da  una  boshlaydi.  Maysalari  3 - 5   °C 
sovuqqa  bardosh  beradi.  Urug'lari  unib  chiqishi,  o'simlikning  o'sishi,
292
www.ziyouz.com kutubxonasi

rivojlanishi  uchun  maqbul  harorat  20—25  °C.  Xashaki  sabzi  nisbatan 
qurg£oqchilikka  chidamli.  Sug£orishga  talabchan.  Shuning  uchun 
0 £zbekistonda  faqat  sug£oriladigan  maydonlarda  yetishtiriladi.
Navlari.  0 £zbekistonda  Davlat  reyestriga  Ziynatli,  Nantskaya—4, 
Nurli—70,  Mirzoyi  sariq—304,  Mirzoyi  qizil—228,  Mishak—195,  Shan- 
tane—2461,  Sirano-Berlikumer,  Kaskade  FI  navlari  kiritilgan.
Agrotexnikasi.  Xashaki  sabzining  o‘suv  davri  110—120  kun.  Ekilgan 
yili  ildizmevaning  texnik  yetilishi  80—90  kunda  boshlanadi.
Xashaki  sabzi  uchun  eng  yaxshi  o'tmishdoshlar  kuzgi  g£alla  ekin­
lari,  gco £za,  kartoshka,  dukkakli  don  ekinlari.
Mexanik  tarkibi  yengil,  qumoq  tuproqlarda  yaxshi  o £sadi.
Bo£z  tuproqlarda  azot  120—150,  fosfor  80—100,  kaliy  40—60  kg/ga,  octloq 
tuproqlarda  azot  80—100,  fosfor  80—100,  kaliy  40—60  kg/ga  solinadi.
Kaliyli  o‘g‘itlaming  100  %  i,  fosforning  70—75  %  i  yerni  haydash  ol­
didan,  qolgan  25—30  %  fosfor  ekish  bilan  birgalikda,  azot  ikki-uchta  barglar 
hosil  bo'lganda  va  ildizmeva  hosil  bo'layotganda  ikkiga  bo£lib  solinadi.
Urug'lar  ko£karguncha  8—10  sm  chuqurlikka  treflan  0,5—0,75  kg/ga 
gezagard—50  2—3  kg/ga  o £suv  davrida  urug'lar  ko'karguncha  nabu  1,5 
kg/ga,  fozilad  super  1—2  kg/ga  qo'llaniladi.  Gerbitsidlar  qo'llanilgan 
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> biologiya
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
biologiya -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
biologiya -> Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
biologiya -> N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev

Download 216 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling