Ракамли иктисодиёт фанидан укув дастури тузувчилар: Тошматов З. Х. ва Аюпов Р. Х


Download 1.13 Mb.
Pdf ko'rish
Sana12.03.2020
Hajmi1.13 Mb.

Ракамли иктисодиёт фанидан  

УКУВ   ДАСТУРИ 

Тузувчилар: Тошматов З.Х. ва Аюпов Р.Х. 

Жами соатлар:          144 соат 

Маъруза:                      36 соат 

Амалиёт:                    36 соат 

Лаборатория дарслари:36 соат 

Мустакил иш:             36 соат 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 

O’quv fanining dolzarbligi  va oliy kasbiy 

 ta’limdagi o’rni 

Dastur 


O’zbekiston 

Respublikasi 

Prezidentining 

2018 


yil 

iyuldagi O’zbekiston 

Respublikasida 

raqamli 

iqtisodiyotni  rivojlantirish  to’g’risida”  gi 

Qarori  asosida  ishlab  chiqilgan.  “Raqamli iqtisodiyot  asoslari”  fani  bakalavriatning 

barcha 


mutaxassisliklari 

yo’nalishlarida 

ta’lim  oladigan  talabalar  uchun  raqamli 

iqtisodga kirish fani hisoblanadi.  

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 


O’quv fanining maqsadi va vazifasi Fanni  o’qitishdan  maqsad:  “Raqamli  iqtisodiyot  asoslari”  fanini  bozor  iqtisodiyoti 

sharoitida murakkab iqtisodiy tizimlarni modellashtirish va turli-tuman iqtisod-moliya-

kredit sohalarida qo’llash usullarini o‘rganish.  Fanning  vazifasi:  Raqamli  iqtisodiyot  sohasida  yuqori  intellectual  salohiyotga 

(kompetent,  kreativ  va  kritik  hamda  tanqidiy  fikrlay  oladigan)  ega  bo’lgan  yuqori 

malakali  kadrlar  tayyorlash  va  qayta  tayyorlash  hamda  jahon  rivojlangan 

mamlakatlaridagi  iqtisodiyotning  turli  sohalariga,  shu  jumladan,    moliya,  bank, 

sug’urta,  buxgalteriya,  transport,  energetika,  ta’lim,  sog’liqni  saqlash  va  boshqa 

sohalardagi ilg’or tajribalarni ijobiy ravisda o’zlashtirish.  

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 


Asosiy nazariy qism  

(ma’ruza mashg’ulotlari) 1-Modul. “Raqamli iqtisodiyot asoslari” faniga kirish 2-Modul. “Raqamli iqtisodiyot asoslari” fanining mohiyati

 2-Modul. “Raqamli iqtisodiyotnini amaliyotda qo’llanilishi

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 1-MODUL 

1-mavzu. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi 

iqtisodiy o’sish va aholining turmush darjasini oshirishning asosiy 

omili sifatida  

2-mavzu. Ta’lim va kadrlar salohiyoti raqamli iqtisodiyot 

rivojlanishining asosiy omillari sifatida 

3-mavzu. Raqamli iqtisodiy muhitni shakllantirishda raqamli 

texnologiyalar 

4-mavzu. O’zbekistonda raqamli elektron hukumatning rivojlanishi 

5-mavzu. Moliyaviy hizmatlarni raqamlashtirish 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 2-MODUL 

6-mavzu. Blokcheyn texnologiyalarining yaratilishi va uning 

iqtisodiyotga ta’siri 

7-mavzu. Yangi raqamli dunyining muhim elementlari tavsifi  

8-mavzu. Raqamli iqtisodiyotda banklarning roli va ularning 

transformatsiyasi 

9-mavzu. Raqamli iqtisodiyotda ma’lumotlar havfsizligini ta’minlash 

10-mavzu. Raqamli iqtisodiyot muammolari va unga bo’lgan 

tahdidlar 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 3-MODUL 

11-mavzu. Kriptovalyutalar va blokcheyn texnologiyalarning rivojlanish 

tendentsiyalari 

12-mavzu. Kriptovalyutalar bozorining rivojlanishi  

13-mavzu. Investitsiyalar jalb qilishda kriptoiqtisodiyot elementlaridan 

foydalanish 

14-mavzu. Kriptoiqtisodiyotning kelajak istiqbollari 

15-mavzu. Raqamli iqtisodiyotda electron tijorat 

16-mavzu. Zamonaviy raqamli electron tijorat bozori 

17-mavzu. Raqamli iqtisodiyot va 4.0 Industriyaning rivojlanish istiqbollari 

18-mavzu. O’zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo’yicha chora-

tadbirlar 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 Amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish 

bo’yicha ko’rsatmalar Amaliy mashg’ulotlar 

seminar 

ko’rinishida  tashkil  etilib,  ma’ruza 

darslarida 

o’tilgan 

mavzularni 

professor-o’qituvchilar 

boshchligida 

yanada 

chuqurroq 

o’rganish 

va 

o’zlashtirish  uchun  o’tkaziladi.  Unda 

quyidagi  18  mavzu  ko’rib  chiqilishi 

rejalashtirilgan 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 1-modul. “Raqamli iqtisodiyot asoslari” 

faniga kirish 

1-mavzu. “Raqamli iqtisodiyot asoslari” fanning 

maqsadi, predmeti va vazifalari 

2-mavzu. Fanning normativ-huquqiy asoslari 

3-mavzu. Raqamli iqtisodiyotni bank-moliya sohasida 

qo’llash asoslari 

4-mavzu. Kriptografiya va kriptoanaliz 

5-mavzu. Ma’lumotlarning elektron himoyasi 

 

  

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 1-Modul. Fanning nazariy asoslari 

6-mavzu. Elektron imzo haqida tushuncha 

7-mavzu.  Kriptovalyutalarning rivojlanish jarajoni 

8-mavzu. Kriptovalyutalar va to’lov tizimlari 

9-mavzu.  Blokcheyn texnologiyalari va ulardan 

foydalanish 

10-mavzu. Smart-kontraktlar va ularning iqtisodiyotda 

qo’llanilishi  

 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 3-Modul. Raqamli iqtisodiyotning 

amaliyotda qo’llanilishi 

11-mavzu. Bank va moliya sohasida raqamli elektron pullardan foydalanish 

12-mavzu.  Turli kriptovalyutalarning tavsifi 

13-mavzu. Kriptovalyutalardan foydalanish muammolari 

14-mavzu. Real iqtisodiyotda ICO larning qo’llanilishi 

15-mavzu.  Investitsiyalar va kriptovalyutalar orasidagi bog’liqlik 

16-mavzu. Kriptovalyuta birjalari va almashinuv punktlari 

17-mavzu. Kriptovalyutalar, blokcheynlar va smart-kontraktlarning kelajak istiqbollari 

18-mavzu. O’zbekistonda raqamli iqtisodiyotni va blokcheyn texnologiyalarni qo’llash istiqbollari 

 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 


Laboratoriya ishlarini tashkil etish 

bo’yicha ko’rsatmalar 

1-laboratoriya mashg’uloti

.  

Raqamli 

iqtisodiyot 

asoslari” 

fanning 

maqsadi  va  vazifalari  hamda  fanning 

predmeti  bo’yicha  global  tarmoq  va  electron 

kutubxonalardagi  ma’lumotlarni  o’rganish. 

Fan  bo’yicha  electron  va  video  darsliklarni 

yuklab olish hamda ularni dars davomida va 

uyda tanqidiy ravishda o’rganish 

 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 2- laboratoriya mashg’uloti 

LEX.UZ  normativ-huquqiy  hujjatlar  portaliga 

kirib,  “Raqamli  iqtisodiyot  asoslari”  fani  bo’yicha 

O’zbekiston  Respublikasi  qonunlari,  Prezident 

Qarorlari,  Vazirlar  Maxkamasining  Qarorlari, 

normativ  hujjatlar  va  raqamli  iqtisodga  talablar 

bilan  tanishish  va  ularni  diskda  saqlab  qo’yish. 

“Raqamli 

iqtisodiyot 

asoslari” 

fanining 

terminologiyasi  va  asosiy  bazaviy  tushunchalarini 

internet  tizimi  resurslaridan  foydalangan  holda 

bilib va yozib olish 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 3- laboratoriya mashg’uloti 

Raqamli  iqtisodiyot  tushunchasi  va  uning  turli 

hildagi  talqinlari,  jahon  miqyosidagi  ishlatilish 

misollarini  internet  tizimidan  foydalangan  xolda 

o’rganish va bu haqda hulosalar chiqarish. Raqamli 

iqtisodiyotning  turli  xil  mamlakatlardagi  hamda 

turli  sohalardagi  ishlatilishi  haqida  ma’lumot 

yig’ish  va  bu  haqida  guruh  oldida  chiqish  qilish. 

O’zbekistonda raqamli iqtisodiyot bo’yicha mas’ul 

tashkilotlar va firmalar haqida ma’lumot yig’ish.  

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 


4- laboratoriya mashg’uloti 

Internet 

tizimi 

va 


mahalliy 

ma’lumotlar 

bazalaridan  foydalangan  xolda  ma’lumotlarning 

elektron  himoyasi  va  uni  tashkil  qilish  usullari 

haqida  ma’lumot  yig’ing.  TFI.UZ  va  shunga 

o’xshash  elektron  resurslardan  foydalangan  xolda 

kriptografiya  usullarini  va  uning  matematik 

ta’minotini  o’rganib  chiqing.  Simmetrik  va 

asimmetrik  shifrlash  tizimlar  qanday  ishlatilishi 

lozimligini  bilib  oling. 

Polialfavitli  almashtirish 

usullari


 nima ekanligini tushunib oling 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 5- laboratoriya mashg’uloti 

Elektron  raqamli  imzo  va  uning  turli    xil 

algoritmlarini 

o’rqanib 

chiqing. 

Elektron 

resurslardan 

foydalanib, RSA 

va 


DSA 

algoritmlarining 

mohiyatini 

va 


qaerlarda 

ishlatilishini 

bilib 

oling. 


Ochiq 

kalitlar 

texnologiyasini  tushunib  oling.  Elektron  himoya 

usullari  va  vositalarini  yaxshilab  tushungandan 

so’ng,  yuqoridagi  ma’lumotlarni  jamlagan  xolda 

hisobot  tayyorlang  va  uni  o’qituvchiga  himoya 

qiling 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 6- laboratoriya mashg’uloti 

Kriptografiya  va  kriptoanaliz  tushunchalarini 

electron  resurslardan  foydlangan  xolda  tushunib 

chiqing.  Kriptografiyadan  foydalanish  usullari  va 

vositalari bilib oling. Xesh-funktsiyalar va ularning 

mohiyati 

tushungan 

xolda, 


xesh-funktsiya 

algoritmlarini qanday ishlashini tushuntirib bering. 

Eng ommabop xesh-funktsiyalar nimalar ekanligini 

aniqlang.  Elektron  imzo  bo’yicha  amaliy  misol 

yarating. 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 7- laboratoriya mashg’uloti 

Bitkoinning  kashf  qilinishi  tarixi  hamda 

undan  oldin  nimalar  yuz  berganligini 

mualliflarning  original  maqolalari  orqali 

tarnishing.    Kriptovalyutaning  afzallik  va 

kamchiliklar  tomonlari  electron  resurslardan 

foydalangan 

xolda 


bilib 

oling. 


Kriptovalyutalarning qanday emblemalari bor 

ekanligini  global  tarmoqda  izlanishlar  qilib 

ko’ring va yozib oling.  

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 8- laboratoriya mashg’uloti 

Bitkoin 


to’lov 

tizimi 


va 

uning 


xususiyatlarini  original  yoki  rus  tilidagi 

electron 

adabiyotlardan 

foydalangan 

xolda  bilib  oling.  Tranzaktsiyalar  va 

ularni amalga oshirish usullarini electron 

adabiyotlar 

orqali 


o’rganing. 

Kriptovalyutalar  sotib  olish  va  xarid 

qilish  mexanizmlari  va  vositalari  haqida 

hisobot tayyorlang  

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 


9- laboratoriya mashg’uloti 

Blokcheyn  nima  va  undan  qaysi  sohalarda 

foydalainish 

mumkinligini 

bilb 

oling. 


Blokcheyn 

bilan 


ishlash 

vakolat 


markazining 

funktsiyalari, 

maqsadi, 

vazifalari,  missiyasini  innovatsiya  Markazi 

saytiga  kirib  tushunib  oling.  Blokcheyndan 

foydalanishga  bitta  misol  keltirib,  uning 

ijobiy va salbiy tomonlarini yoriting 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 10- laboratoriya mashg’uloti 

Aqlli  (Smart)  kontraktlar  va  ularning  mohiyatini 

electron  nashrlardan  foydalangan  xolda  tushunib 

oling.  Smart  kontraktlarning  nimaligi  va  uning 

ishlatilishini  bilib  oling.  Smart  kontraktlarning 

qanday  asosiy  turlari  mavjud.  Ethirium  smart 

kontraktlarining  boshqalaridan  qanday  farqli. 

Enecuum 


smart 

kontraktlari 

va 

uning 


boshqalaridan farqlari 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 11- laboratoriya mashg’uloti 

Bank  sohasida  raqamli  electron  pullardan  qanday 

tartibda  foydalaniladi.  Moliya  sohasida  raqamli 

electron  pullardan  foydalanish  yo’nalishlari. 

Kriptovalyutalardan  foydalanish  bo’yicha  moliya 

va  bank  muassasalarining  kelajak  rejalari  qanday. 

Horij  banklarida  va  moliya  muassasalarida 

raqamli 


electron 

pullardan 

foydalanish 

muammolari va yechimlari 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 


12- laboratoriya mashg’uloti 

Jahon 


miqyosida 

ishlatilayotgan 

asosiy 

kriptovalyutalarning turlarini 

aniqlang. 

Eng 

birinchi  kriptovalyuta  bitkoin  tarixi,  uning  afzallik va  kamchiliklari  hamda  uning  hozirgi  holati, 

kapitalizatsiyasi,  tarqlishi  va  ishlatilishi  haqida 

Google  yordamida  ma’lumot  to’plang.  Bitkoin 

Cash,  Laytkoin,  Ethirium,  NameCoin,  PPcoin, 

Novakoin, Terrakoin, Chinakion, Rucoin, Digicash 

tizimi haqida ma’lumot to’plab, ular haqida hisobot 

yozing va uni o’qituvchingizga topshiring 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 13- laboratoriya mashg’uloti 

Kriptovalyutalarga ega bo’lish uchun qanday ishlar 

bajariladi.  Kriptovalyutalardagi  to’lovlar  qanday 

amalga oshiriladi. Kriptovalyuta hamyonlari ochish 

va  u  bilan  ishlash.  Elektron  valyuta  sotib  olish. 

Blokcheynning  ahamiyati  va  ishlatilishi.  Reestr 

texnologiyalari  (blokcheyn)  bo’yicha  vakolat 

Markazi. 

Blokcheyn 

vakolatlar 

markazining 

faoliyat 

yo’nalishlari. 

Milliy 


blokcheyn-

kompetentsiyalarni 

rivojlantirish. 

Blokcheyn 

texnologiyalarning 

jahon 


miqyosidagi 

va 


O’zbekistondagi tadbiqi 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 14- laboratoriya mashg’uloti 

ICO (Initial Coin Offering) haqida tushuncha. 

ICO lar amaliyotda qanday qilib ishlatilishini 

electron 

manba’lar  yordamida  o’rganib 

chiqing.  Kriptotokenlar  haqida  tushunchalar. 

Tokenlarni 

sotib 


olissh 

mexanizmini 

o’rganing. Kriptovalyuta, Token va moliyaviy 

piramidalar  orasidagi  munosabatni  global 

tizim ma’lumotlari yordamida tushunib oling 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 15- laboratoriya mashg’uloti 

Kriptoaktivlarning  iqtisodiyotda  qo’llanilishi 

bo’yicha  misollar  izlab  toping.  ICO 

investorlari  haqida  tushuncha  keltiring.  ICO 

va 

blokcheynlar orasidagi 

munosabatni 

aniqlang.  ICO  startuplarining  asosiy  faoliyat 

yo’nalishlarini  aniqlang.  ICO  va  u  bilan 

bog’liq  bo’lgan  qonunchilik  aktlari  va 

munosabatlari  haqida  hisobot  tayyorlang  va 

uni o’qituvchingigz topshiring 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 16- laboratoriya mashg’uloti 

Kriptovalyuta  birjalari  va  almashinuv  punktlari 

haqida ma’lumotlar to’plang. Yapon birjalari turlari 

va  ularning  faoliyati.  BitFlip  birjasida  ishlash. 

Binance  birjasi  imkoniyatlari.  HitBTC  birjasida 

ishlash. 

Kraken 

birjasi 


operatsiyalari. 

XCHANGE.CASH  halqaro  birjasi  va  undagi 

operatsiyalar.  24PAYBANK.COM  almashinuv 

servisi  imkoniyatlari.  ALFACASHIER  va  boshqa 

almashinuv  servislari.  Kriptovalyutalarni  havfsiz 

sotib olish usullari 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 17- laboratoriya mashg’uloti 

Kriptovalyutalar 

bo’yicha 

bashoratlar. 

Kriptovalyutalar 

bozorining 

rivojlanishi. 

DOT.COM  firibgarligi  haqida  tushuncha.  Davlat 

va 


kriptovalyutalar 

munosabati. 

Rossiyaning 

kriptovalyuta  siyosati.  Kriptovalyuta  va  terrorizm 

orasidagi  munosabat.  Kriptovalyuta  bo’yicha 

moliyachilarning  fikri.  Nega  kriptovalyutalar  kursi 

tez-tez o’zgaradi. Qaysi kriptovalyutani sotib olgan 

ma’qul.  Horij  davlatlaridagi  raqamli  iqtisodning 

rivojlanishi 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 18- laboratoriya mashg’uloti 

Kriptoiqtisodning  O’zbekistonda  rivojlanishi 

tendentsiyalari  hamda  ushbu  rivojlanishning 

asosiy 


yo’nalishlari. 

Blokcheyn 

texnologiyasining 

mamlakatimizdagi 

rivojlanish  yo’nalishlari  va  bunda  erishilgan 

yutuqlar. 

O’zbekiston 

kriptovalyutasi, 

blokcheyn 

texnologiyalari 

hamda 

kriptotokenlari bo’yicha 

taklif 


va 

mulohazalar 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 


Mustaqil ta’limning shakli va mazmuni 

“Raqamli iqtisodiyot asoslari” fanini o’rganishda quyidagi ko’rinishlardagi 

va  turlardagi  mustaqil  ishlar  bajarilishi  ko’zda  tutilgan  –  va  jami  24 

mustaqil ish mavzusi taqdim etilgan):

 Nazariy materiallarni to’liq o’zlashtirish; Amaliy misol va masalalar yechich; Keys-studylarni tahlil qilish va ularni mufaffaqiyatli ravishda hal qilish; O’qituvchi tomonidan berilgan o’quv loyihalarini bajarish; Virtual raqamli kriptovalyuta demo-hamyoni ochish va u orqali o’z 

kriptoaktivlarini boshqarish jarayonini o’rganish 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 Asosiy adabiyotlar Постановление Президента РУз от 3 июля 2017 года ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в РУз». 

Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 31 августа 2018 года. Гулямов С.С., Аюпов Р.Х. «Ракамли иктисодиётда блокчейн технологиялари». Олий ва урта махсус таълим вазирлиги грифи билан чикарилган 08.12.2018 йил санасидаги грифли укув 

кулланма. Т.: ТМИ, «Иктисод-Молия» нашриёти, 2018 йил. 382 бет

.

 

Генкин А. Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра. М.: 2018, 592 стр. Кешелева А.В. и др. Введение в цифровую экономику. –М.: 2017 Катасонов В. Цифровые финансы. –М.: 2017. 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 Qo’shimcha adabiyotlar Натаниэль Поппер. Цифровое Золото. Невероятная история биткойна или о том, как 

идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново,  2016, 350 стр. Евгений Филиппов. Криптовалюта от А до Я. STFOREX, 2017 Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Ракамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш 

истикболлари. –Т: Фан ва технология, 2018, 172 бет. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Кичик бизнес ва тадбиркорликда инновацион ривожланиш 

йуналишлари. –Т: Фан ва технология, 2018, 232 бет. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Узбекистонда инновацион иктисодиётни шакллантириш 

муаммолари ва ечимлари. –Т: Иктисод-молия, 2015, 144 бет. Аюпов Р.Х. ва бошкалар. Узбекистонда электрон бизнеснинг ривожланиш истикболлари. 

–Т: “Формат полиграф” нашриёти, 2016, 205 бет. 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 Internet saytlari 1 

http://www.coinspot.io/analysis – veb sayti  http://www.bitnovosti.com – veb sayti  

http://www.24paybank.com/news– veb sayti http://karpilovskyy.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&ut

m_campaign=search

  –  kriptovalyuta  bozorlari,  kriptovalyutalar  va 

blokcheynlar o’yicha master klass.  

http://www.Z.com  -  yapon kriptovalyuta birjasi Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 

Internet saytlari 2

 https://bitcoin.org

– Bitkoinning rasmiy sayti 

https://ru.wikipedia.org/wiki/- Vikipediadagi sahifa 

https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ru.pdf-  Satoshi  Nakamotoning  original 

maqolasi 

http://bitnovosti.com – Bitkoin yangiliklari 

http://bits.media – kriptovalyuta information portal 

http://www.bitnovosti.tv – kriptovalyutalar haqida onlayn video 

http://blockchain.community – Rossiyaning blokcheyn jamiyati 

http://bitcoinembassy.ru – Mockvadagi blokcheyn-elchixona 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 Internet saytlari 3

 http://ru.newsbtc.com

– Bitkoin va blokcheyn yangiliklari 

https://www.facebook.com/bitcoinru- Facebookdagi facebook-kommunity 

https://forum.bits.media – rus tilidagi bitkoin forum 

https://www.youtube.com/watch?v=Aybt-Uzb4kk  –  Kriptovalyutalar.  Raqamli 

asrning oltinlari – hujjatli film 

 https://www.blockchain.info

 - сайт хар куни янгиланиб туради

 https://www.enecuum.com  -  blokcheynlarga  mutaxassislashgan  kompaniya

 

enecuum.com 

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT 

 

«Хеч нимани билмаган инсон фароғатда бўлади, чунки у 

бошқаларга тушунарсиз бўлиб 

қ

олишдан қўрқмайди» Конфуций

 

Тайёрлади - Аюпов Равшан Хамдамович - 15.01.2019 Download 1.13 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling