Raqami: 9049000 O’zbekiston respublikasi nodavlat ta’lim muassasasi


Download 1.78 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana12.03.2020
Hajmi1.78 Mb.
  1   2   3

 

                         

RAQAMI: 

9049000                         

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI NODAVLAT TA’LIM MUASSASASI

 

Davlat NUR

 

O’QUV MARKAZI 

 

 

 TEST TOPSHIRIQLARI KITOBI 

 

                                     1-30 topshiriqlar        Ona tili va adabiyoti 

                                   31-60 topshiriqlar        Tarix 

                                   61-90 topshiriqlar        Ingliz tili 

 

 

Test topshiriqlarini bajarish uchun (javoblar varaqasini to’ldirish bilan birga) belgilangan vaqt 

2.5 soat 

 

 

  Familiyangiz: ____________________ 

 

   Ismingiz: _______________________  

   Otangizning ismi:_________________ 

 

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                Imzo 

 

Yuqoridagi ma’lumotlar qayd etilmagan yoki kitobga shikast yetkazilgan hollarda 

e’tirozlar ko’rib chiqilmaydi. 

 

 

ABITURIYENT DIQQATIGA! 1. Ushbu kitob va javoblar varaqasi 

raqamlari mosligini tekshiring. 

 

2. Har bir fan bo’yicha 30 tadan test topshiriqlari mavjudligini tekshiring. 

 

3. Nuqsonlar aniqlanganda, darhol guruh nazoratchisiga ma’lum qiling. 

 

4. Kitob muqovasiga o’zingiz haqingizdagi ma’lumotlarni yozing va imzo qo’ying. 

 

5. Ushbu kitob guruh nazoratchisiga topshirilishi shart. 

         @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida 

– 

darslar 

1-avgustdan  

boshlanadi

 

shoshiling

 

                

 

@DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, MATEMATIKA, 

FIZIKA, KIMYO, BIOLOGIYA - fanlaridan 

1-avgustdan - Davlat NUR o’quv markazida  

o’quv kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; +998977810203; +998942960111  

@DavronbekKARIMOV 

Davlat NUR o’quv markazi 

 

ONA TILI VA ADABIYOTI  

1. Insonparvarlik so‘zining yetakchi 

morfemasidagi barcha undoshlar qaysi 

xususiyatiga ko‘ra birlashtiruvchi belgiga ega 

bo‘la oladi? A) jarangli yoki jarangsizligiga ko‘ra 

B) shovqinli yoki sonorlarga mansubligiga 

ko‘ra 

C) hosil  bo‘lish  o’rniga ko‘ra 

D) hosil  bo‘lish  usuliga ko‘ra 

 

2.  Qaysi so‘z imloviy jihatdan to‘g‘ri yozilgan? 

A)  tavsilot  B)  tashviqot  C)  tanavvul   D)  

tafsiya 

 

3.  Qaysi gapda ega vazifasidagi so‘z imloviy 

jihatdan xato yozilgan? 

A) Kongres ishida faqat  tibbiyot xodimlarigina 

emas,  boshqa soha  vakillari ham ishtirok 

etmoqda. 

B)  Solih  maxdum  xasis,    ta’magir,    bir  domla,  

uni 

yaxshilar qatoriga qo‘shib  bo‘lmaydi. C) Kimki  ulug‘roq  —  anga xizmat kerak,  

Kimki 


kichikroq  —  anga shafqat kerak. 

D) Yosh  san’atkorning qo‘shig‘ini  olqishlab, 

tamoshabinlar qarsak chaldilar. 

 

4. Qaysi gapda ma’nosi  metonimiya usulida 

ko'chgan so‘z  to'ldiruvchi vazifasida kelgan? 

A) Yakshanba kuni  “Bobur”ga 

aylanganibormoqchimiz. 

B) Ichkaridagi “shlyapa”ga ko‘z-quloq bo'lib 

tur. 


C) Yig‘ilishga hamma keldi,  faqat mo‘ylov 

ko‘rinmadi. 

D)  Chanqab ketganimdan men ham  bir kosa 

suv ichdim.  

5.  Qaysi javobda berilgan fe’llar ot so‘z 

turkumiga oid so‘z bilan omonim bo‘la 

oladi? 

A)  qopmoq,  turtmoq    

B) so‘qmoq,  o‘smoq 

C)  bormoq,  chaqmoq  

 

 

D) ilmoq,  quymoq 

 

6.  Qaysi gap tarkibida o‘z paronimi bilan turli 

turkumga mansub  bo‘la oladigan so‘z  

qatnashgan? 

A) Zaruriy muolajalar qilingandan  keyin 

bemorning sog‘lig‘i xiyla yaxshilandi. 

B) Xira ko'zlar bilan suratga boqdi, U hamon 

o‘shanday,  sukutda hamon. 

C) Xalq ganjin yulmoqqa cho‘zilgan  qo'lga  

Biz alvon guldasta  tutibmiz faqat. 

D) Shoh  bolasiga  -  yurt  va sipoh,  darvesh 

bolasiga masjid-u xonaqoh kerak. 

 

7.  Qaysi gapda yasalish asosi yasama sifat 

bo‘lgan ot  ishtirok etgan? @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

A)  Garchi bu  ishga o‘ta sezgirlik  bilan 

yondashgan  bo'lsa ham,  natijasidan  biroz 

cho‘chib  turardi. 

B) Bo‘ron tinimsiz guvullab turganida 

yonginadagi arava  tagidan o‘tib, Zavrak  bilan 

Zulfiqor emaklab kirib kelishdi. 

C) Eshkakchilar ham ajablanib, bola ko‘rsatgan 

tomonga qarashdi. 

D) U qisiq ko‘zlari bilan dengiz ufqiga boqar 

ekan,  shodligini yashirolmay 

toqatsizlanayotgan bolaning holatini ham sezib  

turardi. 

 

8.  Qaysi gapda fe’llarning munosabat shakli 

bilan omonim bo‘la oladigan nishat 

qo‘shimchasi  qatnashgan? 

A) “Daraxtni yer ko'kartiradi.  odamni —  el”, — deydi dono xalqimiz. 

B) Kechikib ekilgan g ‘alla ham,  chigit ham,  keyin 

berilgan ishlovlarga qaramay,  yaxshi  unmadi. 

C) Ko‘z ochgani  qo'ymaydi  alam,  Boshim qo‘ysam kuydirar  bolish. 

D) U akalari  bilan  ariq  qazib,  suvsiz  cho‘lga 

suv chiqaribdi. 

 

9.  Yasalish asosi fe’l bo‘lgan faoliyat-jarayon 

otlari  berilgan javobni  aniqlang. 

A)  chopiq,  intiqlik 

B) ezmalik,  terimchilik 

С) terim,  ko‘rik 

D) suvoqchilik,  bosqinchilik 

 

10. Quyidagi misralarda birgina qo’shimcha 

orqali yasalgan so’zlar soni nechta? Nega muncha g‘amgin nayning navosi, 

Nega qalbim to‘la o‘kinch va malol? 

A) to’rtta  

B) ikkita  

 

C) bitta 

      D) uchta 

 

11. Quyidagi gaplardan qaysilarida fonetik 

o'zgarish  asosida  yozilgan so'z  yasovchi 

morfema qatnashgan? 

1.  Shirin yolg'ondan  achchiq haqiqat  yaxshi.  

2.  Butun xalqning istagi  shu — tinchlik.  3.  

Dangasa va yalqovlar hech qachon sanoqda 

bo'lmaydi. 4.  Hayajonlanganimdan tanamning 

og'rig'ini  ham sezmabman. 

A) 1, 3, 4     B) 2, 3, 4     С) 1, 2      D) 1, 2, 3, 4 

 

12Quyida berilganlardan o'z omonimi  bilan 

o'timli  yoki o'timsizligiga ko'ra 

farqlanmaydigan fe’l berilgan javobni  

aniqlang. 

A) bo'lmoq   B) chopmoq    

C) tuymoq   D)  yoqmoq 

 

13.  Qaysi javobda moslashuv munosabatli 

so‘z  

birikmasi ishtirok etmagan? 

A)  El-yurt  baxtini  kuylash  menga  yarashmas 

bo‘lsa, Ko‘nglimda armon yotar... 

B) Bu hikmat sharbini  o‘yladim  uzoq –  

Rostdan  ona erur qiblai  olam. 

C) Gurkiragan  olov - dilim yo'ldoshi,  

To'lqin  urgan  daryo-  ko'zlarim yoshi. 

D) Biz qirq yil yonma-yon,  orzuga  banda, 

       Faqat saodatni  tarannum  etdik. 

 

14.  Hayotdan  ham  qadrliroq  narsa  bor  

bo'lsa,  bu — sog'liq, o'limdan  ham  

qo'rqinchliroq  narsa bor  bo'lsa,  bu — 

kasallik, hayotga  teng  narsa —  boylik,  о'lim  

bilan  barobar  narsa — faqirlik. 

Ushbu gapda yasama otlar bajargan 

sintaktik vazifani aniqlang. 

A) 1 o'rinda to'ldiruvchi, 4  o'rinda kesim 

B) 2 o'rinda to'ldiruvchi, 4 o'rinda kesim 

C) 2 o'rinda to'ldiruvchi, 2 o'rinda kesim 

D) 2 o'rinda  to'ldiruvchi, 3 o'rinda kesim 

 

15. Qaysi gapda barcha to'ldiruvchilar  mustaqil 

to‘ldiruvchilar sanaladi? 

A)  Uning osongina yozilgandek ko‘ringan 

misralarini  o'qigan muxlislar yig‘laydi, kuladi, 

bayajonga  tushadi. 

B)U dastlabki ta’limni ona shahrida oladi, Yoshligidanoq  fanlarni o’rganadi, til va 

adabiyot bilan ham shug‘ullanadi. 

C) Muhammad  Yusuf qo‘shiqlari  bilan  emas, avvalo,  xalq  dardini  baralla aytgan,  yurt 

muhabbatini  hech kimnikiga  o‘xshamagan 

misralarda  ta’riflagan  she’rlari  bilan  tanildi. 

D) Odamlar  uning she’rlarini hayajon  bilan  o‘qir, 

kitoblarini do'konlardan sotib  olishga 

shoshilar edilar. 

16. Qaysi so'roq gap tarkibidagi barcha 

yasama so'zlarning yasalish asosi  yasama 

sifatdan  iborat? 

A) Mehnatsevarlik, rostgo'ylik, samimiylikning nima ekanligini  bilish  muhim. 

B) Bunyodkorlik, yaratuvchanlik, sofdillikning ma’nosi nima? 

C) To'g'riso‘zlik,  poklik  va muloyimlik deganda nimani tushunasiz? 

@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

D)  Yoshlar ziyraklik, shirinso'zlik, yumshoqlik kabi xislatlarni qabul qilyaptilarmi? 

 

 

@DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, MATEMATIKA, 

FIZIKA, KIMYO, BIOLOGIYA - fanlaridan 

1-avgustdan - Davlat NUR o’quv markazida  

o’quv kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; +998977810203; +998942960111  

@DavronbekKARIMOV 

Davlat NUR o’quv markazi 

 

17.  Yaxshi  so‘z  bilan  ilon  inidan  chiqar. 

Ushbu gapdagi qo'shimchalar haqidagi to'g'ri 

ma’lumotlarni aniqlang. 

1) ismning munosabat  shakli  2 o'rinda 

qatnashgan;  2)  fe’l nisbati shaklini  hosil  

qiluvchi qo'shimcha  1 o'rinda qatnashgan;  3)  

belgisiz  tushum kelishigi  1 o'rinda 

qatnashgan; 4)  fe’lning munosabat  shakli 1 

o'rinda qatnashgan 

A)  1,4   

B) 2, 3        С)  1, 2 

D) 3,4 

 

18. Yuragimda  ko'pdir alamli  dardlar, 

       Mening  qizim  - sening  singling,  

nomardlar. 

       Qizing  ber,  deb  mening  ko'nglim  

bo'lasan, 

      Suyagimni  yongan  o'tga  solasan

Keltirilgan parchadagi  so'zlar  imlosida 

kuzatilgan  fonetik o'zgarishlar soni va turi 

to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. 

A) 3 o'rinda  tovush almashishi va 4 o'rinda 

tovush tushishi 

B) 3 o'rinda tovush ortishi va 3 o'rinda  tovush  tushishi 

C) 2 o'rinda tovush almashishi va 5 o'rinda tovush tushishi 

D) 2 o'rinda tovush almashishi  va  4 o'rinda tovush ortishi 

 

19.  Urg'u  haqidagi to'g'ri  fikrlarni  

aniqlang. 

1) so'zni gap tarkibidagi boshqa so'zdan 

ajratish  vazifasini bajaradi; 2) nutq ohangini 

tashkil etishda ishtirok etadi;  3) so'z fonetik 

tarkibini uyushtirish vazifasini bajaradi; 4) 

turkiy so'zlarda barqaror o'ringa ega; 5) so'z 

urg'usi frazaviy urg'u deb yuritiladi;  6) urg'u 

ma’no farqlash uchun  xizmat  qiladi 

A) 1, 2, 5, 6      

 В) 1, 2, 3, 6  

С) 1, 2, 3, 4, 5, 6          

 D) 1, 4, 5, 6  

20.  Qaysi javobda aniqlovchi ergash  gapli  

qo'shma gap berilmagan? 

A) Kimki nuqul o'tmishidan nolisa, uning 

kelajagi ham barbod bo'ladi. 

B) Kimning farzandlari undan yuz o'girsa, uning taskin topishi amrimahol. 

C) Kimki oilani  muqaddas  bilmasa,  и  uchun muqaddas narsaning o'zi yo'q. 

D) Kim ko'zguga ko‘p qarasa,  xotirasi susayib ketarkan. 

 

21. Jahon adabiyoti namoyandasi Ernest Seton-

Tompsonning "Yovvoyi yo‘rg‘a" asarida kim 

"yovvoyi  yo‘rg‘ani  tutib kelgan odamga ming 

dollar beraman",  deb  va’da beradi? 

A)  Montgomer     B) Jo Kalon     

C)  Foster     D)  Herns  

22. Zamonasining yetuk xattotlaridan bo'lgan 

Muhammad  Yusuf Xattotdan ta’lim  olgan,  

xattotlik  asosiy  kasb  va tirikchilik manbayi  

hisoblangan ijodkorni  aniqlang. 

A) Furqat   B) Avaz O'tar   

C)  Zavqiy    D)  Muqimiy  

23. Yorga “sarvi  ozodim”, “sarvi  nozim”, 

“parizodim”, “tab’i noshodim”  undalmalari  

bilan  Nodira qaysi  g'azalida murojaat  qiladi? 

A) “Qilmag'il zinhor izhor ehtiyoj... ” g'azalida @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

B) “Kel,  dahrni  imtihon  etib  ket...” g'azalida 

C) “Vasl  uyin  obod qildim... ” g'azalida 

D) “Doda keldim... ” g'azalida  

24.  "Kuntug'mish" dostoni haqida berilgan 

qaysi ma'lumot noto'g'ri? 

A) Qoraxon podsho necha yillardan beri 

o'zining o'rniga qushbegisini qo'yib, 

Kuntug'mishning o'tiga kuyib, tagzaminga kirib, 

toat-ibodatga  mashg'ul bo'lib yotar edi. 

B) El Xolbeka va Xolmo'minning sut emganini bilmas edi va Xolbeka  Xolmo'minning 

baxshandasi deb aytib yurishar edi. 

C) Odamlar bo'ri olib ketgan bolaning ismini Mohiboy, baliq olib ketgan bolaning otini 

Gurkiboy deb atashdi. 

D) Kuntug'mish bir kossa suv va non evaziga ajdahoni o'ldiradi. 

 

25.  Qaysi shoir o‘zining g'azal shaklida 

yozilgan  she’rida “g‘ayri tili”,  ya’ni xorijiy 

tillarni ona  tilidek bilish “foida kondur”, “ilm-u 

hunarlar  ondin ayondur”  deya buning kishi va 

jamiyat  hayotiga ijobiy ta’sir ko'rsatishini 

bashorat  qiladi? 

A)  Avaz  O‘tar  

B) Muhammadsharif So‘fzoda 

C)  Abdulla Avloniy        D)  Zavqiy  

26. Navoiyning qaysi g‘azalida boshdan oyoq 

qiyos usuldan foydalanilgan? 

A) “Qilg‘il”   

 

B) “Deyin”  C) “Bo‘ldim sango”    

D) “Bo‘l”  

27.  Janni Rodarining ilk to‘plami qanday 

nomlangan? A) “Rim ertaklari”    

B)“Kitoblar 

jangi” 

C)“Quvnoq she’rlar kitobi”  D)“Quvg‘indilar 

taqdiri” 

 

28.  O‘lim yaxshi, odam agar shunday xor 

bo‘lsa! 

Bir parcha non nima o‘zi! 

Shunga zor bo‘lsa!- deya inson qadri 

yo‘qligidan kuyinibyozilgan dardli satrlar 

muallifi kim? 

A) Usmon Nosir  

B) Maqsud Shayxzoda  

C) Musa Jalil  

D) G‘afur Gulom 

 

29. Qaysi asarda shiroljin o‘simligini "sadoqatli 

do'st" bilib, unga mehri tushgan, "biror 

ko‘ngilsizlik yuz berib, pinhona yig‘lagisi 

kelganda shiroljin tagidan panoh topa"digan, 

tengdoshlarsiz, kattalar ichida yolg'izlanib 

qolgan qahramon ishtirok etadi? 

A)  “Hellados”  

 

B)  “Oq  kema” 

C)  “Shum  bola”  

 

D)  “Alvido,  bolalik” 

 

30. “Janub chopari”, “Tungi parvoz”, “Erkaklar 

zamini” romanlarining mualliflarini aniqlang? 

A) Hans Kristian Andersen   B) Antuan de 

Sent-Ekzyuperi 

C) Ernest Seton-Tompson    D) Jonatan Svift  

 

@DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, MATEMATIKA, 

FIZIKA, KIMYO, BIOLOGIYA - fanlaridan 

1-avgustdan - Davlat NUR o’quv markazida  

o’quv kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; +998977810203; +998942960111  

@DavronbekKARIMOV 

Davlat NUR o’quv markazi 

 

TARIX 

 

31. XX asrning boshlarida Afg’onistonda shakllangan “Yosh afg’onlar” harakati o’zlarida 

quyidagi qaysi masalalarda ilg’or qarashlarni 

ifoda etganlar? 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

1. Mahsulot solig’ini bekor qilish; 2. Vaqf 

mulklarini musodara qilish; 3. Ish vaqtini 8 

soatlik qilib cheklash; 4. Ichki boj to’lovlarni 

yo’qotish; 5. Shariat sudlarini joriy qilish; 6. 

Qabilalar tengligiga erishish; 

A) 1,4,5        B) 2,5,6        C) 1,4,6     D) 2,3,6 

 

@DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, MATEMATIKA, 

FIZIKA, KIMYO, BIOLOGIYA - fanlaridan 

1-avgustdan - Davlat NUR o’quv markazida  

o’quv kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; +998977810203; +998942960111  

@DavronbekKARIMOV 

Davlat NUR o’quv markazi 

 

32. 1905-yil Eronda boshlangan umumiy his tashlashda namoyish quyidagi qaysi talablar 

bilan chiqqanligini to’g’ri aniqlang. 

1. 8 soatlik ish vaqti e’lon qilish; 2. Shoh 

hokimiyatini cheklab qo’yish; 3. “Adolatxona” 

tashkil qilish; 4. Konstitutsiyani qayta tiklash; 

5. Shavqatsiz amaldorlarni haydash; 6. Ingliz-

rus sarmoyadorlarni mamlakatdan haydab 

chiqarish; 

A) 3,5      B) 2,4    C) 1,5     D) 3,6 

 

33. O’z armiyasini demabilizatsiya qilmasligi sababli kelib chiqqan Rossiya-Turkiya urushi 

boshlangan vaqtda Rossiyada (a) va Turkiyada 

(b) kimlar hukmronlik qilar edi? 

A) a-Aleksandr II, b-Niyozbiy; 

B) a-Aleksandr III, b-Mahmud V Rishod; 

C) a-Nikolayev I, b-Abdulaziz; 

D) a-Aleksandr II, b-Abdulhamid II; 

 

34. Somoniylar davlati X  asr oxirida quydagi qaysi davlatlar o'rtasida bo'lib olingan? 

A) Saljuqiylar va Qoraxoniylar;  

B) G'aznaviylar va Saljuqiylar; 

C) Qoraxoniylar va Qoraxitoylar; 

D) Q'aznaviylar va Qoraxoniylar; 

 

35. Qaysi davlatlarning tugatilish davri Samoniy hukmdorlari Nasr (a) va Ismoil (b) 

davriga to’g’ri keladi. 

A) a-G’aznaviyalar,   b-Saljuqiylar; 

B) a-Tohiriylar,   b-Safforiylar; 

C) a-Safforiylar,  b-Tohiriylar; 

D) a-Ummaviylar, b-Abbosiylar; 

 

36. Quyidagi qabul qilingan qonunlarni davlatlari bilan moslashtiring? 

a-“Poraxo’rlik,tamagirlikka qarshi kurash 

to’g’risida”, b-“Qullarni ozod qilish haqida”, c-

“Ish tashlashga ruxsat etuvchi”, d-“Milliy 

tillarda chiqarilgan madbuot haqida” 

1. Hindiston; 2. Xitoy;  3. Eron; 4. Fransiya; 

A) a-1, b-4, c-2, d-3; 

B) a-4, b-1, c-2, d-3; 

C) a-3, b-2, c-4, d-1; 

D) a-2, b-3, c-4, d-1; 

 

37. XIX asrning o’rtalarida Rossiya-Qo’qon munosabatlarini yanada keskinlashgan vaqtda 

(a), Rossiyaning O’rta Osiyoga taxdidi 

kuchaygan vaqtda (b)  Rossiya imperiyasida, 

Qo’qon va Xiva xonliklarida hukmronlik 

qilayotgan shaxslarni aniqlang. 

A) a-Nikolay I, Xudoyorxon, b-Nikolay I, 

Muhammad Amin;  

B) a-Aleksandr II, Olimxon, b-Nikolay I,  

Said Muhammad; 

C) a-Aleksandr III, Xudoyorxon, b-Aleksandr I, 

Asfandiyorxon; 

D) a-Nikolay I, Olimxon, b-Aleksandr III, 

Muhammad Amin; 

 

38. Qo’qon xonligi siyosiy nufuzi bilan bog’liq voqealarni xonlarning hukmronlik davrlari 

bilan moslab juftlashtiring. Download 1.78 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling