Raqami: 9049000 O’zbekiston respublikasi nodavlat ta’lim muassasasi


Download 1.78 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana12.03.2020
Hajmi1.78 Mb.
1   2   3

@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

a-Xonlikning qudrati ortdi; b-Xonlikning 

siyosiy mavqeyi yanada kuchaydi; c-

Xonlikning qudrati har tomonlama o’sdi; d-

Xonlik hududi yanada kengaydi; 

1. Olimxon; 2. Norbo’tabiy; 3. Muhammad 

Alixon; 4. Erdona; 

A) a-2, b-4, c-3, d-1; 

B) a-4, b-1, c-2, d-3; 

C) a-1, b-2, c-4, d-3; 

D) a-3, b-1, c-2, d-1; 

 

Davlat NUR o’quv markazida o’tkazilgan 

PAVILION TEST  

lardan foto 

lavhalar.   Har hafta yakshanba kuni TEST lar 

o’tkaziladi. Albatta siz ham ishtirok etib, o’z 

bilimingizni sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: 

+998942960111,+998977810203, 

+998949094888 

 

39. Qadimgi german xalqlarida qanday omil ekinzorlarni tez-tez almashtirish zaruriyatidan 

xolos etgan? 

A) Iqlimning iliy boshlashi; 

B) Temir plugning kashf qilinishi; 

C) Ikki dalali almashlab ekishga o’tilishi; 

D) O’rmonlarni o’zlashtirilishi; 

 

40. Naturalizm ijodkorlaridan biri sifatida Fransiyadagi barcha sinflar va ijtimoiy 

guruhlarning mavqeyini, turmush tarzini va 

psixologiyasini ko’rsatishni o’z oldiga maqsad 

qilib qo’ygan ijodkor? 

A) A.Frans;     B) V.Gyugo; 

C) E.Zolya;      D) G.de Mopassan; 

 

41. Bir yilda sodir bo’lgan voqealarni aniqlang. A) Italiya qirolligi tashkil topdi; Butun Kavkaz 

Rossiya tarkibiga o’tdi; 

B) Angiliyada ikkinchi parlament islohoti 

o’tkazildi; Kanada dominion maqomini oldi; 

C) “Tilzit shartnomasi” imzolandi; Napaleon 

qo’shinlari Berlinni egalladi; 

D) Napaleon I vafot etdi; Rossiyada 

dekabristlar qo’zg’oloni bo’lib o’tdi; 

 

42. Kim tomonidan barcha organizmlarning hujayrali tuzilishi haqidagi kashfiyotlar 

tabiatshunoslikning ilmiy asosini 

mustahkamlashga hizmat qilgan? 

A) T.Shavn;              B) Ch.Darvin; 

C) Robert Kox;        D) I.Mechnikov; 

 

43. Chjou davlati tarkibidagi butun Xitoyning qaysi qismi kirgan? 

A) Markaziy;     B) Shimoliy; 

C) Janubiy;        D) Sharqiy; 

 

44. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida shakllangan moliya oligarxiyasi foydani 

ko’paytirish uchun qanday usuldan 

foydalangan? 

A) Dehqonlarni ayovsiz ishlatgan; 

B) Soliqlar miqdorini oshirgan; 

C) Chetga kapital chiqargan; 

D) Ishlab chiqarishda yangi texologiyalardan 

foydalangan; 

 

45. Buddaviylik dini Kushonlar davrida qaysi hudud orqali O’rta Osiyo bo’ylab tarqala 

boshladi? 

A) Xorazm vohasi;       B) Zarafshon vohasi; 

C) Surxon vohasi;        D) Farg’ona vodiysi; 

 

46. Eron tarixida faoliyat ko’rsatgan Abbos I ning davlatini kuch-qudrat cho’qqisiga olib 

chiqishida asosiy rol o’ynagan omilni aniqlang. 

A) Chekka o’lkalardagi eng yirik mulk egalarini 

mustaqilligini tugatganligi; 

B) Mamlakatda bir qator moliyaviy va savdo 

islohotlarini o’tkazganligi; 

C) Poytaxtni Isfaxonga ko’chirganligi; 

D) Usmonli turklar bilan bo’lgan janglarda 

zafarli g’alabalarga erishganligi; 

 

47. Yangi davr tarixida fabrikada ishlab chiqarishning yanada rivojlanishiga olib kelgan 

ixtironi aniqlang. 

A)  Modsli;               B) Jeyms Uatt; 

C) Jon Uilkinson;    D) Edmon Kartrayt; 

 

48. Nimaning natijasida german qabilalarida yangi yerlarga bo’lgan talabning oshishi va 

mulkiy tabaqalanishning kuchayishiga olib 

keladi? 

A) Aholi sonining ko’payib borishi; @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

B) Rim imperiyasining qulashi; 

C) Dehqonchilikda almashlab ekishning 

boshlanishi; 

D) To’qimachilikning rivojlanishi; 

 

Davlat NUR o’quv markazida o’tkazilgan 

PAVILION TEST  

lardan foto 

lavhalar.   Har hafta yakshanba kuni TEST lar 

o’tkaziladi. Albatta siz ham ishtirok etib, o’z 

bilimingizni sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: 

+998942960111,+998977810203, 

+998949094888 

 

49. Arab zodogonlarining dehqonlar bilan yaqinlashishi kuchaygan davrda… 

A) G’arbiy xonlik nihoyatda kuchaygan; 

B) Xorazm, Sug’diyona, Choch va Baqtriya 

viloyatlarida hashamatli binolar bo’lgan alohida 

qo’rg’onlar yuzaga kelgan; 

C) Movorunnahr mintaqasida yahlit turkey 

etnik qatlam, turkey til muhiti vujudga kela 

boshladi; 

D) Iroq hududida tasavvuf ta’limoti vujudga 

keldi; 


 

50. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xiva 

madrasalarida qo’shimcha ravishda o’qitilgan 

fanlarni aniqlang. 

A) Astranomiya va Fizika; 

B) Kimyo va Biologiya; 

C) Matematika va Geografiya; 

D) Arifmetika va Geometriya; 

 

51. Kiyev Rusi knyazi Vladimr davrida amalga oshirilgan boshqaruv sohasidagi islohotiga 

ko’ra… 


A) Shaharlarni qabila boshliqlari ixtiyoriga 

o’tkazib berildi; 

B) Boshqaruvda knyazlar sulolasi tugatilib, 

o’g’illaridan iborat noibliklar tashkil etildi; 

C) Davlat hududlarini davlat uchun muhim 

hisoblangan toifalarga ajratib berdi; 

D) Poytaxtni Novgorod shahridan-Moskvaga 

ko’chirdi; 

 

52. Xiva xoni Sherg’ozixon davrida Rossiyadan tashrif buyurgan elchilar yoki harbiy 

ekspeditsiyalarni aniqlab, xranologik ketma-

ketlikda joylashtiring? 

1. Aleksandr Bekovich-Cherkasskiy; 2. 

I.Krilov; 3. Buxgols; 4. V.A.Perovskiy; 5. 

Florio Benevini; 

A) 2,4,5      B) 1,2,4    C) 1,3,5     D) 3,1,5 

 

53. Quyidagi ma’lumotlardan noto’g’ri berilgan javobni aniqlang. 

A) “Buxgols ekspditsiyasi” Ko’lobdan Irtish 

bo’ylab Yorkentga yo’l oladi; 

B) Ingliz mollari Markaziy Osiyo bozorlariga 

Rossiya orqali olib kelingan; 

C) Qo’qon xonligida bekka beriladigan 9 

buyumdan iborat in’om yig’imi mavjud 

bo’lgan; 

D) XIX asrda Xiva xonligida masjid qavmlari 

obro’li oqsoqollar, qozilar va miroblar 

tomonidan boshqarilgan; 

 

54. Aleksandr Bettenbergni Bolgariya davlati boshlig’i etib saylash taklifini ma’qullagan 

davlat organini aniqlang. 

A) Bolgariya Buyuk xalq senati; 

B) Bolgariya Buyuk xalq majlisi; 

C) Bolgariya Buyuk xalq seymi; 

D) Bolgariya Buyuk xalq departamenti; 

 

55. Fransiyada Kapetinglar sulolasi hokimiyat tepasiga kelgan vaqtda tashkil topgan 

davlatlarni aniqlang. 

1. Bolgariya; 2. Chexiya; 3. Gana; 4. Mali; 5. 

Tohiriy; 6. Polsha; 

A) 1,6          B) 2,4     C) 2,6      D) 2,5 

 

56. XIX asr xalq dostonlarida ko’pincha qanday g’oya yetakchilik qiladi? 

A) Qahramonlik namunalarini kuylash; 

B) Ezgulikning yovuzlik ustidan g’alabasi; 

C) Inson yaxshiliklari mukofoti; 

D) Vatanga sadoqat ruhi; 

 

57. Turli davrlarda Buxoroga bosqinchilik yoki hujumini uyushtirgan Xiva xonlarini aniqlang.  

1. Abulg’oziyxon; 2. Elbarsxon; 3. 

Asfandiyorxon; 4. Anushaxon; 5. Muhammad 

Rahimxon; 6. Olloqulixon; 7. Muhammad 

Amin; 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

A) 1,4,5    B) 2,4,6    C) 1,4,6   D) 1,3,7 

 

58. Quydagi davlatlarda XIX asrda belgilab qo’yilgan saylov bilan bog’liq limitni to’g’ri 

moslashtiring? 

1-Hindiston; 2-Angliya;  3-Fransiya; 

a-0,5 foizga yaqin; b-1 foiz; c-50 foiz; 

A) 1-a,b-c,3-b;    B) 1-b,2-c,3-a; 

C) 1-c,2-a,3-b;     D) 1-b,2-a,3-c; 

 

59. 1886-yilgi “Nizom”ga ko’ra, Turkiston general-gubernatori Kengash tarkibiga 

kiritilgan doimiy a’zolar soni nechta edi? 

A) 10 ta  B) 5 ta  C) 3 ta  D) 7 ta 

 

60. Turkiston jadidlari tomonidan xalq ommasi uchun ommabop va tushunarli shaklida hamda 

xalq bilan yaqinlashishning eng samarali yo’li 

sifatida nimalardan keng foydalandilar? 

A) Milliy an’analarni saqlash va uni yanada 

boyitishdan; 

B) Yoshlarni chetllarga o’qishga jonatish orqari 

ularning dunyoqarashini kengayrtirib, aholi 

orasida ijtimoiy targ’ibotlarni rivojlantirishdan;  

C) Teatr va milliy urf-odatlarni yanada 

kengaytirishdan; 

D) Nasr janridan va xalq milliy teatrdan; 

 

INGLIZ TILI  

 

 Davlat NUR o’quv markazida o’tkazilgan PAVILION TEST  lardan 

foto lavhalar. Har hafta yakshanba kuni 

TEST lar o’tkaziladi. Albatta siz ham 

ishtirok etib, o’z bilimingizni sinab 

ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

61. Choose the correct answer.                                                                                                                                Some ancient ruins show ... buildings 

methods.                                                                                    

A) primer            B) primitive               

C) priority           D) first 

 

62. Choose the correct answer.                                                                                                                      This statistical information is ... important.                                                                                           

A) high               B) height                    

C) highly            D) higher  

 

63. Choose the correct answer.                                                                                                          The goods are unlikely ... at the end of the 

weeek-end.                                                                               

A) arriving         B) to arrive                 

C) be arrived     D) arrive  

 

64. Choose the correct answer.                                                                                                          If only my school ... so far from my house! 

Then I wouldn’t have to get up so early to 

get there.                                                                                                                                                 

A) isn’t               B) hadn’t been            

C) was                D) weren’t 

 

65. Choose the correct answer.                                                                                                                     When I went to school, they made us ... 

school uniform.                                                                    

A) to wear          B) wear                       

C) worn              D) wearing  

 

66. Choose the right form of the sentence.                                                                                        Sadoqat ... play the guitar very well yet; 

She’s only had four lessons.                                                      

A) can                B) must                        

C) shouldn’t       D) can’t  

 

67. Choose the correct answer.                                                                                                                 Please, describe what happened ... detail.                                                                                           

A) on                 B) with                          

C) within           D) in 

 

68. Choose the correct answer.                                                                                                             With its excellent beaches, ... fascinating 

historical buildings, Malta is one of the 

most attractive destinations in the 

Mediterranean. 

A) as well as     B) rather more                                                                                              

C) each other    D) so much  

                                                                                                                                                                

69. Choose the correct answer.                                                                                                                         

... there is a major athletics event, some of 

the competitors are sure to be found using @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

banned substances. 

A) No matter     B) Whenever                                                                           

C) Unless          D) Although 

 

70. Choose the correct answer.                                                                                                                         ... I like going to parties, if I go too often, I 

get bored. 

A) However     B) In case 

C) As though   D) Much as 

 

71. Choose the correct answer.                                                                                                                   I ... on this assignment for two weeks, and I 

hope I ... it soon.                                                           

A) was working / finished                                

B) worked / am finishing 

C) have been working / will finish                   

D) have worked / was finishing 

 

72. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                                                                                       Citizen Kane ... by many critics as the 

greatest film that ... in the 20th century. 

A) is chosen /was making                                

B) chooses / has been made 

C) has been chosen / was made                        

D) was chosen / is made 

                                                                                                                                                               

73. Choose the correct answer.                                                                                                                       

... beautiful a place is, ... likely it is to 

eventually be spoiled by tourist pollution.                      

A) The more / the more                                                   

B) Whether / or 

C) The sooner / the better                                                

D) No sooner / than 

 

74. Choose the correct answer.                                                                                                               ... had the rocket been launched ... it began 

to go off course. 

A) Hardly/when                                                 

B) Both / and                                                                                                                

C) Neither/ nor                                                   

D) Whether / or 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

75. Choose the correct answer.                                                                                                                                   

It was a … .                                                                                                                         

A) thirty-minute show    

B) TV show thirty minute                                 

C) thirty minutes TV show      

D) TV show of thirty minute 

 

76. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                             Anyone … in fishing can come with us.                                                                                      

A) interesting       B) interested                                                                                  

C) was interested     D) is interesting  

 

77. Choose the correct answer.                                                                                                                        The students, … , did extremely well on 

today’s English test.                                                            

A) most of them had studied hard                                                                                       

B) most of whom to study hard                                                                                           

C) most of whom had studied hard                                                                                                                       

D) they all studied very hard  

 

78. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                                    Sue is … Lucy.                                                                                                              

A) a lot pretty than       B) much prettier 

than                                      C) a bit pretty 

than       D) lot prettier as 

 

79. Choose the correct answer.                                                                                                          At last we found the story: the story … had 

won the contest in our grade.                                                                                                                                

A) when     B) who     C) what     D) that 

  

80. Choose the correct answer.                                                                                                                              … Charing Cross Road runs north from 

Trafalgar Square.                                                                

A) –      B) The      C) A        D) An  

                                     

81. Choose the correct answer.                                                                                                                    

It’s been a really hot summer, … ?                                                                                 

A) hasn’t it                                                       

B) isn’t it                                                         

C) wasn’t it                                                      

D) didn’t there 

 

 

 @DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, 

MATEMATIKA, FIZIKA, KIMYO, 

BIOLOGIYA - fanlaridan 1-avgustdan - 

Davlat NUR o’quv markazida  o’quv 

kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib 

boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; 

+998977810203; +998942960111  

                                         

@DavronbekKARIMOV 

 

 Read the text. Then choose the correct 

answer for each question (82 – 84).                                                                                                                 

Many consider World War I to have been the 

first  modern  war,  a  total  war  where  the 

civilian  populations  were  deliberately 

endangered as a direct tactic of war, which 

has continued in all subsequent wars. While 

civilians  have  always  died  in  wars,  World 

War I made civilian casualties accepted and 

commonplace,  from,  for  example,  aerial 

bombardment.  All  aspects  of  the  societies 

fighting were affected by the conflict, often 

causing profound social change, even if the 

countries were not in the war zone. 

 

  

@DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, 

MATEMATIKA, FIZIKA, KIMYO, 

BIOLOGIYA - fanlaridan 1-avgustdan - 

Davlat NUR o’quv markazida  o’quv 

kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib 

boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; 

+998977810203; +998942960111  

                                         

@DavronbekKARIMOV 

 

 82. It is pointed out in the passage that, ...                                                                                                               

A) the war's economic impact was felt 

sharply in countries that were close to the 

war zone 

B) the aftermath of World War I brought 

more attempts to protect civilians in war 

C) unlike all subsequent wars, World War I 

was worldwide                                                                                                       

D) the impact of the World War I was felt 

even by the countries which  were not close 

to the war fronts 

83. It is stated in the reading that World Download 1.78 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling