Raqami: 9069000 O’zbekiston respublikasi nodavlat ta’lim muassasasi


Download 1.46 Mb.
Pdf ko'rish
Sana03.03.2020
Hajmi1.46 Mb.

 

                         

RAQAMI: 

9069000                         

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI NODAVLAT TA’LIM MUASSASASI

 

Davlat NUR

 

O’QUV MARKAZI 

 

 

 TEST TOPSHIRIQLARI KITOBI 

 

                                     1-30 topshiriqlar        Ona tili va adabiyoti 

                                   31-60 topshiriqlar        Tarix 

                                   61-90 topshiriqlar        Ingliz tili 

 

 

Test topshiriqlarini bajarish uchun (javoblar varaqasini to’ldirish bilan birga) belgilangan vaqt 

2.5 soat 

 

 

  Familiyangiz: ____________________ 

 

   Ismingiz: _______________________  

   Otangizning ismi:_________________ 

 

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                Imzo 

 

Yuqoridagi ma’lumotlar qayd etilmagan yoki kitobga shikast yetkazilgan hollarda 

e’tirozlar ko’rib chiqilmaydi. 

 

 

ABITURIYENT DIQQATIGA! 1. Ushbu kitob va javoblar varaqasi 

raqamlari mosligini tekshiring. 

 

2. Har bir fan bo’yicha 30 tadan test topshiriqlari mavjudligini tekshiring. 

 

3. Nuqsonlar aniqlanganda, darhol guruh nazoratchisiga ma’lum qiling. 

 

4. Kitob muqovasiga o’zingiz haqingizdagi ma’lumotlarni yozing va imzo qo’ying. 

 

5. Ushbu kitob guruh nazoratchisiga topshirilishi shart. 

         @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida 

– 

darslar 

1-avgustdan  

boshlanadi

 

shoshiling

 

                

 

 

Davlat NUR o’quv markazida o’tkazilgan PAVILION TEST  lardan 

foto lavhalar. Har hafta yakshanba kuni 

TEST lar o’tkaziladi. Albatta siz ham 

ishtirok etib, o’z bilimingizni sinab 

ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

ONA TILI VA ADABIYOTI 

 

1. Uy eshigini ochsam, o‘g‘lim bilan o‘rtog‘i sovuqdan qizarib kirib keldi. 

Ushbu gapda ismlar guruhiga mansub 

nechta so

z fonetik o'zgarish asosida yo'zilgan? 

A) 5 ta  

B) 2 ta     C) 4 ta     D) 3 ta 

 

2. Quyidagi qaysi javobda asosida 2 ta jarangli undosh o'rtasida keng unli 

qatnashgan yasama so‘z berilgan? 

A) qarmoq   B) borliq C) gulzor D) chopqir 

 

3. To‘g‘ri yozilgan so’zlar qatorini aniqlang. 

A) daxlsiz, axloq    B) muxtoj, jahd 

C) muhokama, shamba   D) hushyorlik, 

savsata 


 

4. Qaysi gapda beshta morfemadan iborat 

yasama so'z mavjud? 

A) Shu boisdan u o'ttizinchi yillarning 

boshida adabiyotdan chetlatilgan. 

B) O'zligini anglamagan odamlar bilan 

yangi jamiyat qurib bo'lmaydi. 

C) Ona tabiat, donoligingga tan berrnay 

iojimiz yo‘q. 

D) Hammamizning yo akamiz, yo otamiz 

urushda bo'lgan zamonlar edi  

 

5. Berilgan qo‘shimchalardan qaysilari ismning va fe’lning munosabat shakli 

sifatida o'zaro omonim bo‘la oladi? 

1) -sa, 2) -k, 3) -m, 4) -ng, 5) -miz, 6) –ing 

A) 1, 3, 5, 6        B) 1, 2, 4   

C) 2, 3, 5, 6      D) 3, 4, 5, 6 

 

6. Qaysi gapda yasama so‘z bilan ifodalangan ega qatnashgan? 

A) Do’st achitib gapirar, dushman - 

kuldirib. 

B) Qo‘shni xonada qizlarning qahqahasi 

eshitildi. 

C) Bolali uy - bozor, bolasiz uy - mozor. 

D) Bor maqtansa topilur, yo‘q maqtansa 

chopilur. 

 

7. To'g'ri jumlani belgilang. A) Sifat tarkibidagi birinchi yoki ikkinchi 

unlini cho’zish yo‘li bilan orttirma daraja 

yasaladi. 

B) Sifat  oxiridagi -ish, -imtir 

qo'shimchalari qiyosiy daraja yasaydi. 

C) Sifat oldidan nihoyatda so'zini qo‘yish 

orqali qiyosiy sifat yasaladi. 

D) -ish, -imtir qo‘shimchalari xususiyat 

sifatlariga qo‘shilib ozaytirma daraja hosil 

qiladi. 

 

8. Mafkura muayyan bir millatni tub manfaatlarini nazariy asoslovchi va himoya 

qiluvchi falsafiy, siyosiy, huquqiy, diniy 

qamshlarni butun bir tizimidir. 

  Gapda  kelishik  qo'shimchalari  necha 

o'rinda xato qo'llangan?  

A) 3  B) 1 

 C) 2     D) 4 

9. Qaysi javobda faqat payt ravishlari 

keltirilgan? 

A) endi, birin-ketin, dastlabki 

B) endi, hozircha, dastlabki 

C) hozircha, hamisha, dastlabki 

D) endi, hozircha, hamisha 

 

10. Quyida berilgan gapdagi sifat @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

turkumiga oid 

yasama so'zlar sonini aniqlang. 

Auditoriyaga tik qomatli, xushbichim, 

o‘ziga yarashgan kostum-shim, ustidan 

yupqa qavilgan beqasam to‘n kiygan, 

oyog‘ida zamonaviy tufli, bo‘ynida 

chiroyli galstugi, ko‘zida tilla gardishli 

ko‘zoynagi bor, kalta mo‘ylov qo‘ygan, 

moshrang do‘ppili kishi viqor bilan kirib 

keldi. 

A) 6 ta        B) 9 ta       C) 8 ta        D) 7 ta  

11. Qaysi qatorda ikki xil usul biian hosil 

qilingan yasama fe’llar 

ishtirok etgan? 

A) Devor uzra yuksalgan daraxtlarning 

tepasida yirik-yirik oshqovoqlar 

quyoshning so‘nggi shu‘lalari bilan 

oltinlanardi, go‘yo quyoshga tabassum 

qilishardi. 

B) Dalada mashinalar ko’paymoqda, 

og‘it solishni ham mashinaga yukladik, dehqonchilik mashinalari 

yanada yaxshilanmoqda. 

C) Ishdan kelgach, nari-beri tamaddi qilib, 

dam oldim. 

D) Bir mahal bola yig‘ladimi, yo 

tashqarida shamolning guvullashi aralash 

dahshatli bir faryod eshitildimi, anglay 

olmay qoldi. 

 

12. Berilgan parchada fe’llar qaysi nisbat ma’nolarida qo'llangan? 

Tilsiz xalq yo‘q. Xalqsiz til ham 

bo’lmaydi, bular egizak tushunchalardir

Birini biridan ayirib bo’limas, Ular ayirib 

qo‘yilsa, ikkisi ham o‘zligini yo'qotadi. 

Xalq boshqa bir xalqqa qo'shilib ketadi. 

A) majhul, o‘zlik, orttirma   B) aniq, majhul, 

o‘zlik 


C) aniq, majhul, orttirma     D) aniq, o‘zlik, 

orttirma 

 

13. Biriktiruv bog'lovchisi sifatida oddiy so'zlashuv uslubida ko'proq ishlatiladigan 

so'zni aniqlang. 

A) va  

B) ham  C) hamda  D) bilan 

 

14. To‘tini o‘z ismini aytishga o

!

rgatishadi. Ismni ko‘p qaytarishadi. Keyin bir kuni, ehtimol, bexosdanmi yoki 

o ‘z kayfiyatini bildirish uchunmi, u talab 

qilinayotgan so‘zni aytib yuboradi va shu 

ondayoq mukofot oladi. 

Berilgan  parchada  yordamchi  so‘z 

turkumlariga  oid  birliklar  necha  o'rinda 

qo'llangan? 

A) 6 


B) 7   C) 5   D) 4 

 

15. Men yam-yashil o'tloqlarda dumalagan, chang ko‘chalarda o'ynagan 

damlarimni unutolmay qiynalaman. 

Ushbu gapda boshqaruv munosabatli so‘z 

birikmalari necha o'rinda qatnashgan? 

A) 3          B) 6          C) 5         D) 4 

 

16. Qaysi javobda quyida berilgan gapdagi juft so'zlarning sintaktik vazifasi 

to'gri ko‘rsatilgan? 

Yakshanba  kuni  birin-ketin  o’g‘il-qiz, 

nevara-kelinlar yig‘ila boshlashdi. 

A) faqat ega   

B) hol, ega  

C) to‘ldiruvchi, ega  D)  ega, aniqlovchi 

17. Ba


zi paytlarda yoshligimning 

unutilmas damlarini esga olaman. 

Bolalikdagi o‘ynoqi damlami 

sog’inaman. Meni o'tloqlarda 

dumalatgan, chang ko‘chalarda 

o‘ynatgan damlami unutolmay 

qiynalaman. 

Ushbu parchada tovush tarkibi o‘zgargan 

fe’ldan  yasalgan  yasama  so‘z(lar)  qaysi 

gap bo'lagi vazifasida kelgan? 

A) kesim  

 B) aniqlovchi, hol  

C) aniqlovchi, kesim  

D) aniqlovchi 

18. Qaysi javobda keltirilgan gapda 

uyushib kelgan yasama sifatlarfaqat 

sanash ohangi bilan bog'langan? 

A) Dunyoda do‘stlikdan afzalroq, 

yoqimliroq narsa yo‘q. 

B) Hovlimizda. ko'cha eshikdan 

kiraverishda kichkina g‘ishtin uycha bor. 

C) Xayolchan ko‘zlarda sirli va sehrli bir 

holat aks etardi. 

D) Hindubek turkiy, forsiy tillarni 

mukammal o‘rgangan ilmli, ma’rifatli, 

dilkash kishi bo‘lganligi uchun Boburning 

eng yaqin beklari qatoriga kirgan edi. 

19. Aralash murakkab qo'shma gap 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

keltirilmagan javobni belgilang. 

A) Qayerda mehnat 

yaxshi 


tashkil 

qilingan  bo‘lsa,  jamoa  a’zolari  o‘rtasida 

ahillik  va  hamjihatlik  bo'lsa,  u  yerda 

yashash ham  zavqli bo'ladi. 

B) Bilingki, kim olg‘a yurmasa, keyingi 

sayohatga bormaydi, shuning uchun tez-tez 

harakat qiling. 

C) Agar so‘z qalbdan chiqib kelsa, 

eshituvchining qalbiga darrov ta’sir 

qiladi, ammo tildan sodir bo'lsa, 

quloqdan nariga o‘tmaydi. 

D) Ergash unga shunday qaradiki, bu 

nazarni hamma payqadi, ammo shov-shuv 

tinmadi. 

 

20. Qaysi javobda keltirilgan ko'chirma gapli qo'shma gapning ko'chirma gapi 

murakkab qo‘shma gap bilan 

ifodalangan? 

A) Savol berdilar: 

U1 qanday olovki, o‘z yoquvchisini beayov, shafqatsiz kuydirib 

yuboradi?” 

B) “Shoshqaloqlik hukmini o‘tqazsang, 

Bergusi meva pushaymonlik”, — deydi 

mutafakkirlardan biri. 

C) Suqrot hakim aytadi: “Takabburlik va 

zulm - ulug'likning ofati, muloyimlik va 

tavoze — insonning ziynati, sharm-hayo — 

uning go’zal, yoqimli libosi”. 

D) “Yur, bolam, senga bitta muzqaymoq 

olib beray!” — dedi to‘satdan. 

 

  

@DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, MATEMATIKA, 

FIZIKA, KIMYO, BIOLOGIYA - fanlaridan 

1-avgustdan - Davlat NUR o’quv markazida  

o’quv kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; +998977810203; +998942960111  

                                         

@DavronbekKARIMOV 

 

21. Qaysi gapda paronimlarni qo'llash bilan bog'liq uslubiy xato mavjud? 

A) Bu tarifda barcha aloqa xizmatlari bepul 

amalga oshiriladi. 

B) Bir tub tut tagida bir tub turp turtib 

turibdi. 

C) Shifoxonada butunlay tuzalib bod 

balosidan qutuldim. 

D) Bu gaplardan so‘ng anchagacha 

otasining boshi xam bo‘lib yurdi. 

 

22. Ilohi kelmasin senga mahosil, Qaytayin, bo‘lmadi maqsudim hosil, 

Yurarga quvvating, 

holing qolmasa Kel, 

orqamga ko‘tarayin 

bir fasl 

Bu  parchada  qaysi  asar  qahramoni  kimga 

murojaat qilgan? 

A) “Rustamxon” dostonida Rustam 

Oftoboyimga 

B) “Ravshan” dostonida Zulxumor 

Ravshanga 

C) “Kuntug‘mish”dostonida Kuntug‘mish 

Xolbekaga 

D) “Alpomish” dostonida Barchin 

Hakimbekka 

 

23. Qaysi asarda tushida bog'da gul terib yurgan  qizni  ko‘rib:  "Ne  gul  terursen? 

O'zing  gulshanda  ko'rkli  gul  erursen", 

deya  murojaat  etgan  oshiq  timsoli 

berilgan? 

A) "Suhayl va Guldursun”  B) "Ravshan" 

C) ’'Kuntug’mish" D) "Farhod va Shirin " @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

 

24. Alisher Navoiyning “Mehr va Suhayl” hikoyasida Mehr chohdagi bandini nima 

maqsadda qutqaradi? 

A) Jobir bilan jang qildirish maqsadida 

B) Suhayi ekanligini bilgani uchun 

C) Otasiga xabar jo‘natish maqsadida 

D) Bandi orqali Suhaylga xabar yuborish 

maqsadida 

 

25. Gulxaniy o'zining qaysi g'azalida navkariik davridagi og'ir hayotini 

tasvirlab, unda katta ijtimoiy masalalar — 

o‘z davrining harbiy tartibi, rasm-

rusumlari, navkarlar hayotini ta’sirli 

bayon etgan? 

A) “Bideh” radifi g‘azalida 

B) “Lola ko‘ksidek bag’rim” g‘azalida 

C) “Ey, to‘ti” g'azalida  

D) “Barmog‘im” g'azalida 

 

26. Qaysi yozuvchi "Hijron" taxallusi biian she’rlar bitgan? 

A) Cho'lpon  B) Abdurauf Fitrat 

C) Abdulla Avloniy  D)Hamza  Hakimzoda 

Niyoziy 


27. O‘ziga bino qo‘ygan, qahri qattiq, 

ammo ko‘ngilchanligi tufayli asarning 

bosh qahramonlarini o‘limga mahkum 

etsa-da, ularning xiyonat tufayli 

mashaqqatlarga duch kelganini eshitib afv 

etgan podsho obrazi qaysi xalq dostonida 

uchraydi? 

A) “Ravshan”  

B) “Kuntug‘mish” 

C) “Rustamxon” 

D) “Alpomish” 

 

28. “Yurak qoning to‘kilgan so‘qmoq —Bag‘ri alvon lolaqizg'aldoq”. 

Ushbu go'zal tashbeh mualii fi kim? 

A) T.Sulaymon  

B) U.Nosir  

C) S.Sayyid   

D) M.Yusuf 

29. Nasriy-she’riy didaktik asarlar 

berilgan qatorni belgilang.  

A) “Gulzor”,  “Miftohul-adl’              

B) “Qutadug`u bilig”,  “Hayrat ul-abror”    

C) “Guliston”,   “Mahbub ul-qulub”    

D) “Gulzor”,  “Guliston” 

30. Zahiriddin Muhammad Boburning 

aruz vazni haqida yozgan risolasi nomi 

keltirilgan javobni belgilang. 

A)“Mezon ul-avzon” B)“Muxtasar” 

C)“Aruz haqida”  D)“Ilmi ash’orning 

qoidai avzoni” 

 

 

 Davlat NUR o’quv markazida 

- o’tkazilgan 

PAVILION TEST  lardan foto lavhalar. Har 

hafta yakshanba kuni TEST lar o’tkaziladi. 

Albatta siz ham ishtirok etib, o’z bilimingizni 

sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

TARIX 

31. Jaloliddin Manguberdi qayerda 3  yillik 

huikmronlik qilgan? 

A) Kichik Osiyoda;   B) Ozarbayjonda;  

C) Eronda;     D) Hindistonda; 

 

32. Toshkentdan chaqilrilgan  qo’shin bilan qinpchoqlar qirg’inini uyushtirgan Qo’qon 

xonini aniqlang. 

A) Sheralixon;   B) Xudoyorxon; 

C) Murodxon;   D) Madalixon; 

 

33. 1868-yilda O’rta Osiyoning ikki davlat – Qo’qon xonligi va Buxoro amirligi . . .  

A) Rossiya imperiyasi bilan shartnoma 

imzoladi; 

B) Rossiya imperiyasiga qarshi Buyuk 

Britaniya bilan shartnoma imzoladi; 

C) Rossiya imperiyasining Xiva xonligiga 

yurishiga qarshi ittifoq tuzdi; 

D) Rossiya imperiyasiga qarshi harbiy 

kuchlarini birlashtirdi; 

 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

34. 1920-yil Xorazm Xalq Sovet Respublikasi 

tuzilganda birinchi hukumat rahbarligiga 

saylangan shaxsni aniqlang. 

A) Husaynbek Matmurodov 

B) Nazir Shodiqulov 

C) Boboxon Salimov 

D) Polvonniyoz Yusupov 

 

35. XX asrning ikkinchi yarmida qaysi davlatda ijtimoiy muammo – korrupsiya, terorizm, 

jinoyatchilik va mafiyaning siyosatga 

aralashuvi kuchaygan? 

A) Fransiya   B) Yaponiya  

C) Italiya       D) AQSH 

 

36. AQSHda plantatorlarning eski tartiblarni tiklash uchun kurash olib borishiga nima 

bahona qilgan? 

A) 1870-yilda AQSH konstitutsiyasiga 

o’zgartirish kiritilishi 

B) 1872-yilgi qonunga ko’ra, isyon 

boshliqlarining davlat vazifalarida ishlashi 

taqiqlanishi  

C) Temir yo’llar faoliyatini tartibga soluvchi 

qonuning qabul qilinishi  

D) AQSH Kongressi trestlarga qarshi qonunni  

qabul qilishi 

 

37. Hindiston Buyuk Britaniya mulki deb e’lon qilingach . . . 

A) mahalliy knyazlar o’z yerlariga egaligining 

dahlsizligi bekor qilindi; 

B) bu yerda nazorat olib boruvchi “Ost-Indiya” 

kompaniyasi tuzildi; 

C) Hindistonni boshqarish  Britaniya 

ma’murlari qo’liga o’tdi; 

D) unga dominion maqomi berildi; 

 

38. Konstantin Petrovich fon Kaufmanni Turkiston general-gubernatori etib tayinlagan  

Rus imperatorini  aniqlang. 

A) Aleksand II     B) Aleksandr I 

C) Nikolay I         D) Aleksandr III 

 

39. Jaloliddin Manguberdining qaysi davlatlar hukmdorlarini mo’g’ullarga qarshi kurash 

yo’lida birlashtirish harakatlari zoye ketgan? 

A) Bog’dod, Jazira, Basra, Kirmon 

B) Ko’niya, Sultoniya, Misr, dehli 

C) Ko’niya, Jazira, Damashq, Misr 

D) Bog’dod, Misr, Damashq, Dehli 

 

40. XVII asrdan Rossiya iqtisodiyotida qanday yangi alomatlar paydo bo’lgan? 

A) sanoat to’ntarishining amalga oshirilishi; 

B) dehqonlar 3 dalali almashlab ekishga o’tishi; 

C) manifakturalar vujudga kelishi; 

D) fabrika ishlab chiqarishga o’tishi; 

 

41. Somoniylar va Tohiriylar davlatini kimlar tugatgan? 

A) Qoraxoniylar va Saffoviylar; 

B) Qoraxoniylar va G’aznaviylar; 

C) Qoraxitoylar va Saffoviylar; 

D) Qoraxitoy va G’aznaviylar; 

 

42. XVIII asr o’rtalarida Angliyada burjuaziya nimalar hisobiga fabrikalar qurish va ularda 

texnikani qo’llash imkoniga ega bo’gan? 

1) mamlakatda yer oldi-sotdisi; 2) sex 

birlashmalarining yuq qilinishi; 3) Fransiya 

to’lagan tovon; 4) mustamlakalridan kelayotgan 

boyliklar; 5) 30 yillik urushdagi g’alaba 

A) 4,5    B) 1,4    C) 1,5   D) 2,3 

 

43. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Samoa oroli qaysi davlatlar tomonidan bosib olingan? 

1) AQSH; 2) Fransiya; 3) Buyuk Britaniya; 4) 

Italiya; 5) Germaniya; 

A) 1,5    B) 2,5   C) 2,3   D) 3,4 

 

44. XIII asrda Shimoliy Hindistonda Jaloliddin Manguberdiga xiyonat qilib dushman tomonga 

o’tgan lashkarboshilarni aniqlang. 

1) Yazidak pahlavon; 2) Eltutmish;  3) 

Sunqurjiq; 4) Shatra; 5) G’iyosiddin; 

A) 3,5   B) 1,3   C) 1,2    D) 2,4 

 

45. Buxoro amirligida qaysi hukmdor davrida amaldorlarga xizmat yuzasidan vazifalarni ijro 

etish chog’ida qo’hsimcha ustama haq olish 

taqiqlangan? 

A) Nasrulloxon   B) Haydar 

C) Abdulahad      D) Said Olimxon 

 

46. Quyidagi hukmdorlaning qaysi biri mang’itlar sulolasi vakili emas? 

A) amir Muzaffar        B) Abulfayzxon 

C) Amir Shohmurod   D) Amir Haydar 

 

47. Qaysi Imperator hukmdorligi davrida Rim imperiyasining inqirozi boshlandi? 

A) Kaligula va Neron      

B) Pompey va Kaliguli 

C) Trayan va Sezar 

D) Antoniy va Oktavian 

 

48. Angliyaning qaysi hukmdorlari parlamentni tarqatib yuborgan? 

@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

 

Davlat NUR o’quv markazida 

- o’tkazilgan 

PAVILION TEST  lardan foto lavhalar. Har 

hafta yakshanba kuni TEST lar o’tkaziladi. 

Albatta siz ham ishtirok etib, o’z bilimingizni 

sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

A) Genrix VIII, Mariya B) Karl I, Yakov I 

C) Karl I, Karl II 

D) Yelizaveta I, Karl II 

 

49. Qaysi hudud Rim va Karfagon o’rtasida urush boshlashga sabab bo’ldi ? 

A) Sardinya                       B) Ispanya   

C) Sitsilya                          D) Korsika 

 

50. O’rta asirlarning birinchi davrida Vizantiya poytaxti ……….qaysi bilim yurti faolyat 

yuritgan ?  

A) Oliy tibbiyot bilim yurti;    

B) Yuqori malakali rohiblar tayyorlash yurti;   

C) Oliy savdo tijoraat bilim yurti; 

D) Oliy astronomiya bilim yurti; 

 

51. Italya 1900 –yilda Fransiyaning Marokashga nisbatan huquqlarni tan olish 

evaziga quydagi qaysi davlatga daxildor 

huqquqa oga bo’ldi 

A) Liviya   B) Jazoir   C) Efyopiya   D) Sudan  

 

52. Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilguniga qadar Sergiopol, Kopol va Olatavsk 

okruglari qaysi viloyat tarkibida bo’lgan? 

A) Mang’ishloq   B) Yettisuv 

C) Orenburg        D) Semipalatinsk 

 

53. Rossiya imperiyasining O’rta Osiyoga  bosqinchilik yurishlarining ikkinchi bosqichi 

qaysi voqeadan so’ng yakunlangan? 

A) Amir Muzaffar o’z mag’lubiyatini tan olib, 

fon Kaufmanning Turkiston general-

gubernatorining yangi chegaralari haqida 

haqida  taklifini qaul qilgach; 

B) Xiva xoni va Turkiston general-gubernatori 

Gandimiyonni shartnomasini imzolagach; 

C) Qo’qon xonligi tugatilib, uning o’rnida 

Turkiston general-gubernatorligiga 

bo’ysunuvchi Farg’ona  viloyati tashkil 

etilgach; 

D) Toshkent shahri bosib olinib, Turkiston 

general-gubernatorligi tashkil etilgach; 

 

54. Bir yilda hukmronligi nihoyasiga yetgan hukmdorlarni aniqlang. 

1. Asfandiyorxon; 2. Sayid Olimxon; 3. Sayid 

Abdullo; 4. Ahmad; 5. Vudro Vilson; 6. 

Vilgelm II; 

A) 1,3,5   B) 2,3,5   C) 2,4,6   D) 1,4,5 

 

55. O’rta Osiyoda yer-suv isloholatining ikkinchi bosqichi amalga oshirilgan yillar 

oraligida yuz bergan voqealarni aniqlang. 

1. SSSR da Konstitutsiya qabul qilindi; 2. 

Buxoroda Butuno’zbek Sovetlarning birinchi 

ta’sis qurultoyi ochildi; 3. Germaniyada “Piva 

isyoni” yuz berdi; 4. “Hujum” harakatini 

boshlash haqida qaror qabul qilindi; 5. 

Yaponiya Xitoyning Manchjuriya provensiyasi 

bostirib kirdi; 6. Albaniya Italiyaning 

protektoratiga aylantirildi;  7. Xitoy Sovet 

Respublikasi tuzildi;  8. Xitoyda talabalarning 

tinch namoyishi ingliz politsiyachilari 

tomonidan o’qqa tutildi; 

A) 2,4,6,7    B) 1,4,6,7   C) 1,3,5,8   D) 2,4,6,8 

 

56. Xiva xoni Said Abdullaxon hukmronligi yillarida tuzilgan tashkilotlar (hukumatlar)ni 

aniqlab xronologik ketma-ketlikda 

joylashtirilgan javobni toping? 

1. “Inqilobchi yosh buxoroliklarning 

Turkistondagi markaziy byurosi”; 2. “Farg’ona 

muvaqqat muxtoriyati”; 3.  “Musulmonlar 

byurosi”;  

A) 1,3,2  B) 3,2,1   C) 2,1,3   D) 3,1,2 

 

57. Shimoliy Atlantika Shartnomasi tashkiloti (1) va O’zaro Iqtisodiy Yordam Kengashi (2) 

xalqaro tuzilgan tashkilotlarni yillari bilan 

to’g’ri juftlashtiring? 

a-1955-yil;  b-1947-yil;  c-1949-yil; 

A) 1-a,2-c   B) 1-b,2-a   C) 1-c,2-b   D) 1-c,2-c 

 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

58. Bir yilda hokimiyat tepasidan ketgan 

shaxslarni aniqlang. 

1. Turg’ut O’zal; 2. Gelmut Kol; 3. Sulaymon 

Demirel; 4. Oyotilla Humayniy; 5. Hafizullo 

Amin; 


A) 1,4  B) 2,4  C) 1,3  D) 1,5 

 

59. YuNESKO qaroriga binoan Samarqandda Markaziy Osiyo tadqiqotlari xalqaro institute 

tashkil etilgan yilda yuz bergan voqealarni 

toping. 

1. Az-Zamaxshariy tavalludining 920 yilligi 

nishonlandi;  2. Olimpiya Shon-shuhrati muzeyi 

ochildi; 3. Milliy tiklanish demokratik partiyasi 

tuzildi; 4. Prezident qarori bilan “Ma’naviyat va 

ma’rifat” jamoatchilik markazi tashkil etildi; 5. 

O’zbekiston prezidenti huzirida “Xavfsizlik 

kengashi” tuzildi; 6. Kamolot jamg’armasi 

tashkil etildi; 

A) 1,4,6   B) 1,3,5   C) 1,3,4   D) 2,4,6  

60. Tolibonlar Kobul shahrini qachon 

egallagan? 

A) 1992-yil;  B) 1994-yil;   

C) 1995-yil;   D) 1996-yil; 

 

 

 

INGLIZ TILI 

 

  

Davlat NUR o’quv markazida 

- o’tkazilgan 

PAVILION TEST  lardan foto lavhalar. Har 

hafta yakshanba kuni TEST lar o’tkaziladi. 

Albatta siz ham ishtirok etib, o’z bilimingizni 

sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

61. Choose the correct answer.                                                                                                                                There was hardly ... wind, just a slight breeze.                                                                                       

A) little    B) a bit      C) any       D) some 

 

62. Choose the correct answer.                                                                                                                      It was ... bad book that Tom never finished 

reading it.                                                                          

A) so     B) a so   C) such a     D) a such 

 

63. Choose the correct answer.                                                                                                          Can you turn that music down? It’s really 

starting to get on my ... !                                                         

A) shoulders    B) nerves    

C) wrinkles               D) neck 

 

64. Choose the correct answer.                                                                                                          The workers of this company have offered the 

buyers a great deal of tons of gas, delivery ... in 

August.                                                                                                                              

A) make     B) making     

C) to have made       D) to be made 

 

65. Choose the correct answer.                                                                                                                     Give me a hand, ... ?                                                                                                                                

A) don’t you       B) do you       

C) would you     D) will you 

 

66. Choose the correct answer.                                                                                                          The prisoner knocked a man ... the ground. 

Then, getting ... the car he drove ... as quickly 

as possible.                                                                                                                                 

A) to/in/of          B) to/on/of            

C) in/into/off      D) to/into/off 

 

67. Choose the correct answer.                                                                                                                  Najmiddin is working overtime now, he has not 

got any time to clean the flat, so the flat is in ... 

mess.                                                                                                                                                                

A) –      B) the      C) a          D) an 

 

68. Choose the correct answer.                                                                                                             Down syndrome, ... by an additional 

chromosome, usually ... in mental impairment 

and other conditions. 

A) is caused / will result                                           

B) to be caused / was resulted                                                  

C) causing / is resulted                                             

D) caused / results 

                                                                                                                                                                

69. Choose the correct answer.                                                                                                                         

... we get to the airport, ... time we will have for 

shopping before take-off.                                   

A) As much / the least                                            

B) So much / that                                                                                        

C) The more / the less                                             

D) The sooner / the more 

70. Choose the correct answer.                                                                                                                         

Even though there are many oases in the 

Sahara, the desert is ... immense ... travellers 

may go for days before reaching them. 

A) more / than                                                          @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

B) much / as 

C) too / while                                                           

D) so / that 

 

71. Choose the correct answer.                                                                                                                   The television channels ... special bulletins 

every hour today because the prime minister ... 

desperately ill. 

A) broadcast / will have been                           

B) had broadcast / has been 

C) are broadcasting / is                                    

D) will broadcast / had been 

 

72. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                                                                                       Let's not pick these strawberries until tomorrow 

so that they get sweet ... to be eaten. 

A) enough   B) more   C) much   D) rather 

                                                                                                                                                                 

73. Choose the correct answer.                                                                                                                       

I ... you a secret like this if I ... , you. 

A) don't tell / won't trust                                   

B) am not telling / haven't trusted 

C) wouldn't tell / didn't trust                             

D) haven't told / wouldn't trust 

 

74. Choose the correct answer.                                                                                                               I ... all of the words I ... to know for the final 

exam by the end of next month.                                    

A) will have memorized / will need                                                                                                        

B) was memorizing / had needed 

C) have memorized / need                                                                                                                                              

D) have been memorizing / needed                                                                                                                                                  

75. Choose the correct answer.                                                                                                                                   

The robbers … with over 1 million dollars.                                                                            

A) are supposed to have escaped                                                                                           

B) are supposing to have escaped                                                                                                    

C) are supposed have been escaped                                                                                                     

D) to suppose having escaped  

 

  

@DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, 

MATEMATIKA, FIZIKA, KIMYO, 

BIOLOGIYA - fanlaridan 1-avgustdan - 

Davlat NUR o’quv markazida  o’quv 

kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib 

boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; 

+998977810203; +998942960111  

                                         

@DavronbekKARIMOV 

 

 76. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                             

Rachel has hardly … sympathy for her 

brother’s drinking problem.                                                                                                                                   

A) some      B) no      C) many     D) any  

 

77. Choose the correct answer.                                                                                                                        … Gordon or Sam will help you.                                                                                                             

A) Both           B) Because       

C) Either         D) Neither 

 

78. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                                    … violence may have been prevented with … 

greater police presence.                                                                                                                                

A) the/ -       B) a/ -      C) the/ a        D) -/ a  

 

79. Choose the correct answer.                                                                                                          From … did you borrow that book?                                                                                          

A) whom      B) who    C) that     D) which 

 

80. Choose the correct answer.                                                                                                                              You can’t justify… me on that day. I will 

forgive if you swear … me again.                                                                                                       

A) to offend/not offending                   

B) offending/not to offend                                                               

C) offend/ not offend                           

D) offending/not offending  

 

81. Choose the correct answer.                                                                                                                    We all are looking forward … with her.                                                                                 

A) to meet             B) meeting           

C) to meeting       D) meet   

 

Read the text. Then choose the correct answer for each question (82 – 84).                                                                                                                 

Pride and Prejudice, by far the most popular of 

all  Jane  Austen's  novels,  requires  no  detailed 

description.  Jane  Austen  said  of  it  that  it  "is @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

rather  too  light,  and  bright,  and  sparkling;  it 

wants shade," and this is perhaps the reason for 

its popularity. The precision and vivacity of style 

carry the reader through the novel with ease and 

spirit;  there  is  a  sparkling  life  about  the 

characters  and  rainwashed  freshness  about  the 

scenery  which  combine  to  make  this  gayest  of 

Jane  Austen's  novels,  in  spite  of  deeper 

overtones  which  emerge  when  Charlotte  Lucas 

agrees  to  marry  Mr.  Collins  or  when  Lydia  is 

discovered  to  have  run  off  with  Wickham  with 

no  prospect  of  marriage.  The  speed  and  ski  ii 

with  which  the  author  moves  into  the  story  is 

remarkable. 

 

82.  According  to  the  passage, Pride  and Prejudice ...

A) doesn't need elaborate explanation                                                                                                                                

B) is the most famous novel in English 

literature                                                                                          

C) doesn't require shade to be understood by the 

readers                                                                             

D) is popular due to its vivacity of style 

                                                                                                                

83. It's implied in the passage that ...                                                                                                                            

A) there is no promising life about the 

characters in the novel                                                                                

B) Lydia and Wickham become happy after 

they have married                                                                       

C) Charlotte Lucas had an unhappy life with 

Mr. Collin's                                                                                 

D) the landscape of the novel adds lively 

atmosphere into it         

                                                                                                         

84. Author Jane Austen confessed ...                                                                                                    

A) that she didn't write the novel on her own                                                                                               

B) the reasons why Pride and Prejudice is so 

popular                                                                                

C) the ugliness of her novel                                                                                                                                                      

D) her own skill and ability to affect public    

Read the text. Then choose the correct 

answer for each question (85 – 87).                                                                                                                 

Although there is a great deal of variation within 

each  gender,  on  the  average,  men  and  women 

discuss  a  surprisingly  different  range  of  topics. 

According  to  some  studies,  women  and  men 

ranging  in  age  from  seventeen  to  eighty 

described the range of topics each discussed with 

friends  of  the  same  sex.  Certain  topics  were 

common to both men and women; work, movies, 

and  television  proved  to  be  frequent  topics  for 

both  groups.  The  differences  between  men  and 

women were more striking than the similarities. 

Female friends spent much more time discussing 

personal  and  domestic  subjects,  relationship 

problems,  family,  health  and  reproductive 

matters, weight, food and clothing. Men, on the 

other  hand,  were  more  likely  to  discuss  music, 

current  events,  sports  and  business.  Women 

were  more  likely  to  gossip  about  close  friends 

and  family.  By  contrast,  men  spent  more  time 

gossiping  about  sports  figures  and  media 

personalities.  These  differences  can  lead  to 

frustration when men and women try to converse 

with one another. 

 

85. It is stated in the passage that women ...                                                                                              A) are unwilling to discuss personal subjects                                                                                                                       

B) are more interested in discussing 

relationship problems than are men                                                                           

C) never talk about other men and women                                                                                                                  

D) don't like gossiping about anything     

                                                                                                                              

86. According to the passage, men ...                                                                                            

A) need to learn to communicate better                                                                                                              

B) like talking about movies and television as 

much as women do                                                                                           

C) are not likely to gossip on anything                                                                                                                            

D) have no common topics with women  

                                                                                                        

87. The passage mainly discusses ...                                                                                                                      

A) what women's conversational topics are                                                                                                                                                                                  

B) why men don't like conversing with women                                                                                                                

C) the topics men like discussing                                                                                                                             

D) the conversational topics of men and women                                                                                                              

Read the text. Then choose the correct answer 

for each question (88 – 90).                                    

The  sad  situation  of  the  homeless  remains  a 

problem.  It  is  difficult  to  estimate  how  many 

people  are  homeless  because  the  number 

depends on how the homeless are defined. There 

are  street  people  -  those  who  sleep  in  bus 

stations,  parks,  and  other  areas.  Many  of  these 

people are youthful runaways. There are the so-

called  sheltered  homeless  -  those  who  sleep  in 

government  supported  or  privately  funded 

shelters. Many of these individuals used to live 

with their families or friends. While street people 

are almost always single, the sheltered homeless 

include  numerous  families  with  children. 

Conservatives  argue  that  many  homeless  are 

alcoholics,  drug  users,  or  mentally  ill.  In 

contrast, many liberals argue that homelessness 

is caused by a reduction in welfare benefits and 

by excessively priced housing. They want more 

shelters to be built for the homeless. 

 

88. We can understand from the reading that the number of homeless people ...                                                                                              

A) is not so great as many people think                                                                                                        

B) is on the increase in many countries                                                                                                


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

C) is counted annually                                                                                                             

D) is difficult to know           

                                                                                                                       

89. According to the passage, liberals  ...                                                                                                                                    

A) think that the problem of homelessness 

cannot be solved                                                                                                             

B) want more shelters for the homeless                                                                                                       

C) are of the opinion that most homeless people 

are mentally ill                                                                                                                            

D) want the government to ban sleeping on 

park benches                      

                                                                                  

90. It is clearly stated in the reading that the sheltered homeless  ...                                                                                                                      

A) are mostly youthful runaways                                                                                                                                                                                

B) sleep in parks or in bus stations                                                                                                              

C) can have families with children                                                                                                                           D) are generally drug users and alcoholics     

 

     

 

Davlat NUR o’quv markazida o’tkazilgan PAVILION TEST  lardan 

foto lavhalar. Har hafta yakshanba kuni 

TEST lar o’tkaziladi. Albatta siz ham 

ishtirok etib, o’z bilimingizni sinab 

ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 1.46 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling