Raqami: 9099000 O’zbekiston respublikasi nodavlat ta’lim muassasasi


Download 1.67 Mb.
Pdf ko'rish
Sana19.03.2020
Hajmi1.67 Mb.

                         

RAQAMI: 


9099000                        

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI NODAVLAT TA’LIM MUASSASASI

 

Davlat NUR

 

O’QUV MARKAZI 

 

 

 TEST TOPSHIRIQLARI KITOBI 

 

                                     1-30 topshiriqlar        Ona tili va adabiyoti 

                                   31-60 topshiriqlar        Tarix 

                                   61-90 topshiriqlar        Ingliz tili 

 

 

Test topshiriqlarini bajarish uchun (javoblar varaqasini to’ldirish bilan birga) belgilangan vaqt 

2.5 soat 

 

 

  Familiyangiz: ____________________ 

 

   Ismingiz: _______________________  

   Otangizning ismi:_________________ 

 

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                Imzo 

 

Yuqoridagi ma’lumotlar qayd etilmagan yoki kitobga shikast yetkazilgan hollarda 

e’tirozlar ko’rib chiqilmaydi. 

 

 

ABITURIYENT DIQQATIGA! 1. Ushbu kitob va javoblar varaqasi 

raqamlari mosligini tekshiring. 

 

2. Har bir fan bo’yicha 30 tadan test topshiriqlari mavjudligini tekshiring. 

 

3. Nuqsonlar aniqlanganda, darhol guruh nazoratchisiga ma’lum qiling. 

 

4. Kitob muqovasiga o’zingiz haqingizdagi ma’lumotlarni yozing va imzo qo’ying. 

 

5. Ushbu kitob guruh nazoratchisiga topshirilishi shart. 

         @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

              ONA TILI VA ADABIYOT 

 

 

Davlat NUR o’quv markazida

 o’tkazilgan PAVILION TEST  lardan foto 

lavhalar. Har hafta yakshanba kuni TEST lar 

o’tkaziladi. Albatta, siz ham ishtirok etib, o’z 

bilimingizni sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

ONA TILI VA ADABIYOT 

 

1. Oltin makre balig‘i dengiz tubida yashaydi, jussasi xiylagina katta, lekin uning xosiyati 

go'zalligida: suzgichlaridan tortib kemirchak 

tarog‘igacha oltin singari tovlanib turadi, 

shuning uchun uni oltin makre deb atashadi. 

Berilgan gap imlosida so‘z yasovchi 

qo'shimchalar ta’sirida necha o

rinda tovush almashishi yuz bergan? 

A) 


1

           B) 2  

C) 

3

             D) 4 

 

2.Qaysi gapda imloviy xatolik mavjud? A) Urush, noming o'chsin jahonda, 

     Homon bitmas sen solgan alam. 

B) Har bir narsani tejash, bugungini ertaga 

zaxiraga      qo‘yish yaxshi odatdir. 

C) San’at saroyiga konsert tomosha qilgani 

bordim  va tanishimni uchratib qoldim. 

D) Besh asrkim, nazmiy saroyni, 

     Titratadi zanjirband bir sher.  

3. Qaysi gapda imloviy jihatdan xato 

yozilgan aniqlovchi vazifasidagi so‘z 

qatnashgan? 

A) Bu ishda lafzida turmaydigan, 

ma’suliyatsiz odamlarga ishonma, o‘g‘lim. 

B) Shu hududda yashayotgan fuqorolar ham 

chegaralarimiz daxlsizligi uchun 

qayg‘urmoqdalar. 

C) Bo‘lib o‘tgan voqeaning oqibatini 

tushungan yigitning yuragini pushaymonlik 

hissi eza boshladi. 

D) Lafzsizlikning oqibati yaxshi emasligini 

zinhor unutma.  

4. Sen qaydan bilasan,     Balki, meni ham  

    Kimdir qaydadir  

    Jim o‘ylayotgandir... 

Berilgan she’riy parchada atash 

ma’nosiga ega bo'lgan so‘zlar necha 

o‘rinda ishtirok etgan? 

A) 2     B) 

3

  

C) 4

  

D) 5

 

 5. Qaysi gap tarkibida o‘z paronimi bilan 

o'zaro bir xil turkumga mansub bo'la 

oladigan tub so‘z qatnashgan? 

A) U otalik mehri jo'sh urib qizchasini bag‘riga 

bosdi. 

B) Siz daraxtning shoxida yursangiz, u bargida 

yuradigan yigit. 

C) Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi begona 

afzal. 

D) Jahling chiqqan taqdirda ham birovga qattiq 

gapirma.  

6. Umri... mazmuni... millat... dardi... 

darmon bo'lish... iborat deb bilgan Amir 

Temur xalqimiz... ardoqli, ulug‘ farzandidir. @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

Ushbu gapda nechta so‘zdagi nuqtalar o'rniga 

qaratqich kelishigi qo'shimchasini qo'llash 

lozim? 


A) 2      B) 

3

  

C) 4

  

D) 5  

7. Qaysi gapda fe’llarning munosabat shakli 

qo'shimchasi bilan omonim bo‘la oladigan 

nisbat qo'shimchasi qatnashgan? 

A) U akalari bilan ariq qazib, suvsiz cho‘lga 

suv chiqaribdi. 

B) “Daraxtni yer ko'kartiradi, odamni — el”, 

— deydi dono xalqimiz. 

C) Ko‘z ochgani qo'ymaydi alam... 

D) Kechikib ekilgan g'alla ham, chigit ham, 

keyin berilgan ishlovlarga qaramay, yaxshi 

unmadi. 

 

 

@DTM_TEST 

– Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 

8:00-11:00

 

 

vaqt oralig’ida 

o’zbek va rus

 tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash imkoniyati 

yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, 

MATEMATIKA, FIZIKA, KIMYO, 

BIOLOGIYA 

- fanlaridan 

1-avgustdan

 - 

Davlat NUR o’quv markazida

 o’quv 

kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar 

rus va o’zbek

 tillarida olib boriladi. 

 

 

Murojaat uchun:

  +998903304888; 

+998977810203; +998942960111  

                

@DavronbekKARIMOV 

 

8. Berilganlardan qo'shma sifatlarni aniqlang. 1) sovuqmijoz; 2) hozirjavob; 3) achchiqtosh; 

4) mehnatkash; 5) issiqxona 

A) 1, 2, 4     B) 1, 3    C) 1, 2    D) 1, 3, 5 

 

9. Ravishning ma’nosiga ko'ra faqat bir turi qatnashgan gapni aniqlang. 

A) Dastlabki  kunlar sezilmadi, sal og‘riq 

berayotganini bugun bilib qoldim. 

B) Men  ham bunga arang ko‘nikdim, sen esa 

hali ko'nikmayapsan. 

C) Bu  bino qurilishida yuzlab ishchilar 

astoydil mehnat qildilar. 

D) Keyin  u tez-tez yurib bog

’ 

tomonga burilib ketdi. 

 

10. Ular shag'al to‘kilgan katta yo'lni kesib 

o‘tib, adirga tomon chiqib ketayotganda 

botayotgan quyoshning horg‘in nuri 

ro'paradagi qorli tog‘ cho'qqisini, uning 

tepasida uvadaday osilib turgan bulutni bir 

lahza qizartirdi-da, so‘ndi. 

Ushbu gapda qatnashgan fe’llarning  nisbati 

to‘liq ko‘rsatilgan javobni aniqlang. 

1) aniq nisbat; 2) o‘zlik nisbat; 3) majhul 

nisbat; 4) orttirma, nisbat 

A) 


1, 3, 4

      B


) 3 , 4

      C) 

1, 2, 3, 4

  D) 


1, 2, 4 

 

11. Agar sen go'daklik zamoningda onang 

sen bilan qanday hayot kechirganini, 

o‘zingning esa osmon bilan yerning farqini 

bilmaydigan bir chaqaloq bo‘lganingni 

bilishni istasang, atrofingdagi onalarga boq, 

ularning qo‘llaridagi chaqaloqlarga qara, 

shunda sen o‘z go‘dakligingni yorqin 

tasavvur qilasan. 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

Ushbu murakkab qo

shma gap tarkibidagi sodda gaplarning kesimlari haqida berilgan 

qaysi hukmlar to‘g‘ri emas? 1) barcha kesimlar sof fe’l bilan ifodalangan; 

2) kesimlar shart, buyruq-istak, xabar mayli 

fe’llari bilan ifodalangan;3) barcha kesimlar 

mustaqil kesimlarga mansub; 4) barcha 

kesimlar kelasi zamon ma’nosini bildirgan; 5) 

kesimlar har xil shaxs-son ma’nosidagi fe’llar 

bilan ifodalangan. 

A) 3, 4      B) 3, 4, 5  C) 3, 5        D) 1, 2, 3 

 

12. O‘sha davrlarda adabiyot tarixi darsi xronologik va tematik xarakterga ega 

emas edi, ya’ni adabiyot tarixi dars 

sifatida o‘tilmasdi. 

Ushbu gapda ishtirok etgan bog‘lovchilar 

haqidagi qaysi fikr to‘g‘ri emas? 

A) Ushbu gapda qatnashgan bog'lovchilar 

faqat uyushiq bo'laklarni bog'lashga xizmat 

qilgan. 

B) Ushbu gapdagi bog'lovchilar vazifasiga 

ko’ra ikki guruhga oid. 

C) Ushbu gapda vazifadosh bog'lovchi 

qatnashmagan. 

D) Ushbu gapda 2 ta bog‘lovchi qatnashgan. 

 

13. Bitishuv munosabatli so‘z birikmasini aniqlang. 

A) uyga kirmoq  B) kechikib bajarmoq 

C) tut yemoq    

D) qiziqa boshlamoq 

14. Litseyimiz o'quvchilarining bugungi 

muvaffaqiyati hammani quvontirdi. 

Ushbu gapda ishtirok etgan so‘z birikmalari 

haqidagi to‘g‘ri ma’lumotni aniqlang. 

A) 2 ta moslashuv munosabatli so‘z birikmasi 

qatnashgan. B) 2 ta boshqaruv munosabatli so‘z birikmasi 

qatnashgan. 

C) 4 ta aniqlovchili so‘z birikmasi qatnashgan. 

D) 2 ta holli so‘z birikmasi qatnashgan. 

 

15. Uyushiq ega qatnashgan gapni aniqlang. A) Ahmad Yassaviy, Navoiy, So'fi Olloyor 

va Mashrab ijodida tasavvuf g‘oyalari 

muhim o'rin tutadi. B) Yo siz bugun menikiga keling, yo men 

ertaga siznikiga boray. 

C) Olgan bilim va tajribangiz, odob-axloq, 

kasb-hunar bobidagi kamolingiz faqat 

yaxshilikka xizmat qilsin. 

D) Bu bog'lar Samarqanddagi boshqa 

bog‘lardan o'zining tengsiz tarovati, 

ulug'vorligi hamda go'zal nafosati bilan 

ajralib turadi. 

 

16. Qaysi gapda holning aniqlovchiga tobelanishi kuzatilmaydi? 

A) Dastlab o‘z shahrida o'qigan Beruniy o'z 

tilidan tashqari bir qancha tillarni ham 

yaxshi o'rgangan edi. B) U ilk astronomik kuzatishlarini 

observatoriyada o'tkaza boshlaydi. 

C) Aniq fanlarga yoshligidan qiziqqan 

Beruniy bu fanlarni mukammal o'qib 

o'rganadi. 

D) Xorazmning Kat shahrida dunyoga kelgan 

buyuk alloma dastlabki ta’limni o‘z shahrida 

olgan.  

17. Qaysi javobda bog‘lovchisiz qo'shma 

gap berilgan? 

A) Yo biz bu ishni bajaramiz, yo ular 

bilganlarini qilishadi. 

B) Halol mehnat ro‘zg‘orga qut-baraka olib 

kiradi, dangasalik esa yalqovlik eshigini 

ochadi. 

C) Bugun men bu yutuqni qo‘lga kirita 

olmadim, ertaga uni Farzandlarim 

qo'lgakiritishiga ishonaman. 

D) Yigitlar suv tashirdi, qizlar hovlilarni 

supurardi, keksalar esa gaplashib o‘tirishardi.  

18. Bosh gap qismi egasi noma’lum gap 

bo'lgan ergash gapli qo'shma gapni aniqlang. 

A) Shuni unutmaki, tokni xomtok qilish kerak. 

B) Tez-tez dalalarga chiqib turilsa, tana 

quvvatlanadi va sog'lik yaxshilanadi. @DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

C) Manzilga kechikib bordik, chunki yo'lda 

biroz to'xtashga to‘g‘ri kelib qoldi. 

D) Bu ishni ertangi kunga qoldirish kerak, 

chunki bugun boshqa zarur ishlarimiz bor.  

19. Qaysi javobda paronim bilan bog‘liq 

xatolik mavjud? 

A) Agar ko‘nglimni band etsa o’shal Sheroz 

jononi, 

Hindu xoliga baxsh etgum Samarqand-u 

Buxoroni. 

B) Shoxlarda mezonlar yaltirar xira, 

     Poyida shivirlar mening kuylarim. 

C) Besh asirkim, nazmiysaroyni,  

     Titratadi zanjirband bir sher. 

D) Azim daryolar ham kamar bo'lolmas, 

      Qo'shilib chulg‘ansa sening belingga. 

 

20. Bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasida 

o'xshatish munosabati ifodalanganda ular 

orasiga tire qo'yiladi. 

Berilgan qoidaga quyidagi maqollardan qaysi 

biri mos keladi? 

A) Suv keldi — nur keldi. 

 

Davlat NUR o’quv markazida

 o’tkazilgan PAVILION TEST  lardan foto 

lavhalar. Har hafta yakshanba kuni TEST lar 

o’tkaziladi. Albatta siz ham ishtirok etib, o’z 

bilimingizni sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

B) Bulbul chamanni sevar, 

Odam — Vatanni. 

C) Aytilgan so‘z — otilgan o‘q. 

D) Yaxshi qiz — yoqadagi qunduz. 

 

21. Qaysi javobdagi ma’lumot “Kuntug‘mish” dostoni qahramonlaridan biri haqida? 

A) … o‘g‘lining o'zga yurtda zindonband 

qilingani haqida xabar topib, zudlik bilan otini 

minib yo'lga chiqadi va uch oylik yo‘lni 

yigirma kunda bosib o'tadi, o‘g‘lini dordan 

qutqaradi. 

B) “...judmasxaraboz edi, har tusli bo‘la 

berar edi. Agar birovni aldamoqchi bo‘lsa, 

har tusli bo'lganda o'zining jo'ralari ham 

tanimas edi” deya tasvirlanadi. 

C) Ikki o‘g‘ilni asrab olib, “ikkovini ulim deb, 

iskasam gulim deb, jon-u dilim deb, 

tobutimning chegasi, el-u yurtimning egasi, 

o‘lsam merosxo‘rim deb, “bolam-bo'tam” deb 

parvarish qilar edi”. 

D) Qur’oni Karimni o'rtaga qo'yib do‘st 

tutinadi, lekin qasamiga xiyonat qiladi. 

 

22. “Muhabbatnoma” asari haqida berilgan ma’lumotni aniqlang. 

A) Ushbu asarning yaratilishida Muhammad 

Xo'jabek tashabbuskor bo‘lgan. 

B) Ushbu asarning uch xil: Vena, Namangan 

va Qohira nusxalari saqlanib qolgan. 

C) Ushbu asar XIII asr oxiri - XIV asr 

boshlaridagi o'zbek adabiyotining o‘ziga xos 

xususiyatlarini yorqin ifoda etgan o'zbek 

nasrining eng qadimiy namunalaridan biridir. 

D) Ushbu asar turkiy adabiyotda yaratilgan 

shohlar haqidagi didaktik dostondir. 

 

23. Quyidagilardan xamsanavislar haqida berilgan to‘g‘ri ma’lumotlarni aniqlang. 

1) “Xamsa” yozishni ozarbayjonlik ulug‘ shoir 

Nizomiy Ganjaviy boshlab bergan; 2) 

Dehlaviy yana 2 doston qo‘shib, o‘z 

“Xamsa”sini yetti dostonga yetkazadi; 3) 

Jomiy 


Xamsa”sini “Panj ganj” deb atagan; 4) 

Navoiy qisqa muddatda 1483-1485-yillarda 51 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

ming misradan ortiq “Xamsa”sini yozib 

tugallagan. 

A) 2, 


3

              B) 1, 3

         C) 1, 4

   


  D) 

2, 4

 

 24. «Yevgeniy Onegin» she’rida qish bo'yi 

yolg'iz bo'lgan Onegin qaysi daryo bo'ylarida 

chanada Tatyana tomon yelar edi? 

A) Dnepr        B) Neva        C) Volga 

    D) 

Lena 


25. 

Rus shoiri Sergey Yeseninning qaysi she’rida yoshlik 

chog’laridagi yostiqni ho’llab yig’laganini xotirlaydi? 

A) «Bu dunyoda men bir yo’lovchi» 

B) «Xurosonda bir darvoza bor» 

C) «Singlimga xat» 

D) «Dog’lar ketmish majruh ko’ngildan»

 

26. “Bu yerda yigirmaga yaqin hammol o

!

tiradi. Oralarida o‘n to'rt-o'n besh yoshli, 

xasta kabi rangsiz, oriq bolalar; yuk ko'tarish 

u yoqda tursin, aftidan, o‘zini bazo‘r eplab 

yuradigan tinka-madorsiz, yelkasi chiqiq, beli 

bukik chollar ham bor... ” 

XX asr boshlaridagi ayanchli hayot 

manzaralari ifoda etilgan ushbu parcha qaysi 

asardan olingan? A) “Qutlug‘ qon” (Oybek) 

B) “Chinor” (Asqad Muxtor) 

C) “Ufq” (Said Ahmad) 

D) “Kecha va kunduz” (Cho‘lpon) 

 

 

@DTM_TEST 

– Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 

8:00-11:00

 

 

vaqt oralig’ida 

o’zbek va rus

 tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash imkoniyati 

yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, 

MATEMATIKA, FIZIKA, KIMYO, 

BIOLOGIYA 

- fanlaridan 

1-avgustdan

 - 

Davlat NUR o’quv markazida

  o’quv 

kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar 

rus va o’zbek

 tillarida olib boriladi. 

 

 

Murojaat uchun:

  +998903304888; 

+998977810203; +998942960111  

                

@DavronbekKARIMOV 

 

27. Said Ahmad qalamiga mansub asarlar to‘g‘ri ko'rsatilgan javobni belgilang. 

A) “O1tin vodiydan shabadalar”, “Ufq” 

B) “Qorako‘z  majnun”, “Sobiq” 

C) “Nur borki, soya bor”, “Qoplon” 

D) “Jimjitlik”, “Jar yoqasidagi chaqmoq” 

28. Qaysi ijodkor o'zining taijimayi holida bola 

chog'ida kichkina bir qushchani ko'rganini va bir 

kattaroq bolaning «bu baxt qushi» degan so'zini 

eshitib, har yili bahorda moviy baxt qushini 

kutgani haqida yozadi? 

A) Janni Rodari 

B) Ernest Seton-Tompson 

C) Hans Kristian Anderson 

D) Shavkat Rahmon 

29. '‘Qirq mil narida”, “Otalar xudosi”, 

“Hayotga muhabbat” kabi mashhur hikoyalar 

muallifini belgilang. 

A) Ernest Seton-Tompson  

B) Jek London 

C) Janni Rodari   

 

                      

D) Jonatan Svift 

 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

30. Qaro ko'zum, kel-u, mardumliq emdi fan qilg'il, 

      Ko'zum qarosida mardum kebi vatan 

qilg'il. 

Ushbu baytda qo'llangan she’riy san’atlarni 

aniqlang. 

1) tajnis; 2) tarse’; 3) tardi aks; 4) talmeh; 5) 

tashbeh 

A) 1, 2, 3      B) 2, 4     C) 1, 3, 5     D) 1, 2, 3, 4  

 

@DTM_TEST

 

– Kanalimizda 29-iyuldan 

har kuni 

8:00-11:00

 

 

vaqt oralig’ida 

o’zbek va rus

 tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash imkoniyati 

yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, 

MATEMATIKA, FIZIKA, KIMYO, 

BIOLOGIYA 

- fanlaridan 

1-avgustdan

 - 

Davlat NUR o’quv markazida

 o’quv 

kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar 

rus va o’zbek

 tillarida olib boriladi. 

 

 

Murojaat uchun:

  +998903304888; 

+998977810203; +998942960111  

                

@DavronbekKARIMOV 

Davlat NUR o’quv markazi 

 

TARIX 

 

31.  . . .  bilan eng qadimgi urug’chilik tuzumi ham yakunlandi? 

A) Matriarxat;   

B) muzlik chekinishi; 

C) Yangi tosh davri boshlanishi;                            

D) Parriaxat;  

 

32. Qaysi davrda odamlar hayvonlarni o’ldirmasdan, yegulik zaxirasi sifatida saqlab 

qo’yadigan bo’ldilar? 

A) Neolit  B) Mezolit C) Bronza  D) Enolit 

 

33. Qaysi davrda odamlar qurilish sohasida katta yutuqlarga erishganlar? 

A) So’ngi paleolit  B) Neolit                                                

C) Mezolit      D) Bronza  

 

34. "Ost-Indiya"  kompaniyasi Hindistonning Sind  viloyatini bosib olgan vaqtda Qo'qon 

xonligida hukmronlik qilib turgan shaxsni  

aniqlang. 

A) Xudoyorxon   B) Sulton Mahmudxon   

C) Sheralixon      D) Muhammad Alixon 

 

35. Muhammad Rahimxon I ga bo'ysunishni  istamagan turkmanlarning qaysi  qabilasi  

Xurosonga ko'chib ketgan? 

A) Ashor qabilasi     B) Burqut  qabilasi   

С) Takya qabilasi     D) Yovmut qabilasi 

 

36. Qoraqalpoqlar  Oydo'stbiy boshchiligida qo'zg'olon  ko'targan vaqtda Qo'ng'irot  hokimi  

kim edi? 

A) Muhammad Rizoquli   

B) Muhammad  Nazarbiy 

C) G'oyib ibn  Muhammad   

D) Muhammad  Yaqub 

 

37. Sibir ma’muriyati tomonidan Toshkent bekligiga elchilar yuborilgan yillarni aniqlang. 

A) 1794-,1795-y.y.   B) 1792-,1794-y.y. 

C) 1794-,1796-y.y.   D) 1796-,1799-y.y. 

 

38. Quydagi davlatlarning tarixida XX asrda konstitutsiyasi qabul qilingan yillariga moslab 

ketma-ketlikda joylashtiring? 

1. Fransiya;  2. Misr;  3. Italiya;  4. Hindiston;  

A) 2,1,3,4   B) 2,3,1,4   C) 1,3,2,4  D) 3,2,4,1 

 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

39. 1941-yilda quydagi qaysi davlatlar o’rtasida do’stlik shartnomasi imzolangan? 

A) Afg’oniston-Buyuk Britaniya 

B) Turkiya-Germaniya  

C) Eron-Germaniya 

D) Eron-Sovet Ittifoqi 

 

40. Sovet Ittifoqida kimning boshqaruvi davrida Afg’onistonga sovet qoshinlari kiritilgan? 

A) M.Gorbachov    B) L.Brejnev 

C) N.Xrushchyov    D) A.Kosigin 

 

41. Quydagi qaysi davlatlatlarning tarixida Konstitutsiya bir yilda qabul qilingan? 

1. Afg’oniston;  2. Fransiya;  3. Italiya;  4. 

Hindiston;  5. SSSR;  

A) 1,3   B) 2,4   C) 2,5   D) 1,5 

 

42. Ikkinchi jahon urushi davrida qaysi jangdagi mag’lubiyat Uchlar ittifoqi davlatlari uchun 

halokatli bo’lgan? 

A) Moskva ostonalarida; 

B) Volga daryosi bo’ylaridagi janglarda; 

C) Stalingrad ostonalarida; 

D) Tinch okeanidagi Yaponiyaning jangovar 

harakatlari; 

 

43. Hindiston va Pokiston o’rtasida Toshkent deklaratsiyasi imzolangan vaqtda SSSR ni kim 

boshqarar edi? 

A) M.Gorbachov    B) L.Brejnev 

C) N.Xrushchyov    D) I.Stalin 

 

14. Buyuk Britaniya tomonidan Afg’onistonga hujumharakatlari amalga oshirilgan yillarni 

toping? 


A) 1838-,1878-y.y.   B) 1841-,1878-y.y. 

C) 1842-,1874-y.y.   D) 1838-,1842-y.y. 

45. 1905-1906-yillarda Jazoirda . . .    

A) mamlakatda ichki nizo kuchaydi; 

B) mustamlaka zulmiga qarshi kurash boshlandi; 

C) iqtisodiy yuksalish boshlandi; 

D) mustamlak egallash uchun kurash maydoniga 

kirdi; 


 

46. Jazoirda “Yosh Jazoir” partiyasi vujudga 

kelgan yili Xitoy tarixida . . .  

A) “Ikkinchi inqilob” deb nomlangan qo’zg’olon  

boshlandi; 

B) Respublika boshqaruv organlari tugatildi; 

C) “Sinxay inqilobi”  bo’lib o’tdi; 

D) Gomindan partiyasi tashkil topdi; 

 

47. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida tashkil etilgan gazetalarni siyosiy birliklar bilan to’g’ri 

juftlashtiring. 

a-Xitoy uyushmalari ittifoqi, b-Hindiston Milliy 

Kongressi, c-Vatan partiyasi 

1-Bayroq gazetasi; 2-Xalq gazetasi; 3-Sher 

gazetasi; 

A) a-2, b-1, c-3;   B) a-3, b-2, c-1; 

C) a-2, b-3, c-1;   D) a-1, b-2, c-3; 

 

48. XIX asr oxirida ishchilar harakatiga qarshi favqulotda qonun joriy qilingan mamlakatlarni 

aniqlang. 

1. Rossiya; 2. Germaniya; 3. Avstiriya-

Vengiriya; 4. Fransiya; 5. Italiya; 

A) 1,3   B) 2,4  C) 2,3  D) 1,5  

 

49. Nechanchi yilda Nepal davlati Sin sulasiga  vassalikni  majburan tan olingan ? 

A) 1792-yil     B) 1758-yil   

C) 1637-yil     D) 1793-yil 

 

 50. Bir yilda hokimiyat tepasiga kelgan shaxslarni aniqlang. 

1. Gelmot Kol 2. Atal Bixari Vijpai 3. 

M.Xotamiy; 4. Gerxard Shryoder;  5. Bill 

Klinton; 

A) 2,4  B) 1,3  C) 3,5  D) 1,2 

 

51. “Ma’naviyat va ma’rifat” jamoatchilik  markazi  qachon tashkil etildi? 

A) 1996-yil      B) 1994-yil   

C) 1995-yil      D) 1992-yil 

 

52. Bir yilda quydagi qaysi shaharlarning yubeliylari  keng nishonlangan? 

1. Termiz; 2. Buxoro; 3. Samarqand; 4. Qarshi; 

5. Marg’ilon; 

A) 1,5  B) 2,4  C) 1,3  D) 3,5 

 

53. Samarqanddagi Ulug’bek rasadxonasida qancha olim xizmat qilgan? 

A) 100 ga yaqin  B) 50 dan ortiq 

C) 30 dan ortiq   D) 100 dan ortiq 

 

54. Otasi Ulug’bekning qiyin ahvolidan foydalanib, Abdulatif Amudaryodan kechib o’tib 

qaysi shaharlarni egallaganligini toping. 

1.Toshkent; 2. Shahrisabz; 3. Samarqand; 

4.Termiz; 5. Balx; 6. Huzor; 

A) 1,2,3  B) 1,3,5  C) 4,5,6  D) 2,4,6 

 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

55. Bir yilda hokimiyat tepasiga kelgan 

shaxslarni aniqlang. 

1. Sindzo Abe  2. Roza Otunboyeva  

 3. Barak Obama  4. Si Szipin  

 5. E.Bler 6. M.Ahmadnajod 7. Angela Merkel  

8. Fransua Olland    

A) 1,3,4,8  B) 1,3,5,6  B) 3,5,7,8  D) 1,2,4,8 

 

56. Ilk o’rta asrlarda Poykant va Varaxsha shaharlari qaysi davlatning poytaxti bo’lgan? 

A) Eftal   B) Xioniy    C) Kidariy  D) Sosoniy 

 

57. Kir II bosib olgan hududlarni ketma ket joylashtiring? 

1. Midiya 2. Armaniston 3. Lidiya  4. Yangi 

Bobil 5. Falastin  6. Finikiya 

A) 1,5,2,3,6,4   B) 1,2,3,4,5,6 

C) 1,3,6,2,4,5    D) 2,6,4,1,3,5 

 

58. Nechanchi yilda Buyuk Britaniya parlamenti Irlandiyaga gomrul berish haqidagi qonunni 

tasdiqlashga majbur bo’lgan? 

A) 1889-yilda   B) 1914-yilda  

C) 1912-yilda   D) 1886-yilda 

 

59. Xalqlarning buyuk ko’chishi boshlanishiga qadar german qabilalariga mansub franklar 

asosan qayerda yashagan? 

A) Reyn daryosining quyi oqimidagi hududida; 

B) Visla daryosining o’rta oqimidagi hududda; 

C) Elba daryosining quyi oqimidagi hududda; 

D) Dunay daryosining o’rta ba quyi oqimida; 

 

60. Dehli sultonligi taxtini boshqargan hukmdorlar ketma-ketligi to’g’ri ko’rsatilgan 

javobni topng. 

1) Muhammad Tug’liq; 2) Shamsiddin 

Eltutmish; 3) Alouddin Xiljiy; 4) Feruzshoh 

Tug’luq 

A) 2,1,3,4   B) 3,1,4,2   C) 2,3,1,4    D) 3,2,1,4  

 

 

Davlat NUR o’quv markazida o’tkazilgan PAVILION TEST  lardan foto 

lavhalar. Har hafta yakshanba kuni TEST lar 

o’tkaziladi. Albatta, siz ham ishtirok etib, o’z 

bilimingizni sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

   

 

 INGLIZ TILI 

 

Davlat NUR o’quv markazida - o’tkazilgan 

PAVILION TEST  lardan foto lavhalar. Har 

hafta yakshanba kuni TEST lar o’tkaziladi. 

Albatta siz ham ishtirok etib, o’z bilimingizni 

sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

61. Choose the correct answer.                                                                                                                               

They urged us ... such accidents.                                                                                                        

A) to be preventing    B) preventing                                

C) to prevent        D) being prevented 

62. Choose the correct answer.                                                                                                                      

A simple way to ... energy at home is to turn off 

the lights when you leave a room.                         

A) protect      B) save     C) store        D) earn 

63. Choose the correct answer.                                                                                                          

We saw Davron yesterday. He ... to catch the 

bus, so we didn’t have chance  to talk to him.                                                                                                                                                           

A) ran     B) has been running                                          

C) was running     D) had been running  

64. Choose the correct answer.                                                                                                                                        

The ocean is totally ... to us.                                                                                                                        

A) unknown     B) noisy    C) fine   D) true 

65. Choose the correct answer.                                                                                                                     

Hilola ... in the garden all day today, and her 

clothes are getting dirty.                                                   

A) has been working     B) was working                                                                              

C) had been working     D) has worked 

66. Choose the correct answer.                                                                                                          

Akmal replied that he ... Rayyona when he ... 

back.                                                                               

A) was to phone / get    

 B) will have phoned / will have come  

C) would be phoned/ got                                   

D) would phone/got  

 

67. Choose the correct answer.                                                                                                                 A: How is your father’s cold? B: ... it get worse, 

we will call the doctor.                                                      

A) Might    B) Will     C) Should    D) Had 

68. Choose the correct answer.                                                                                                             

The best American universities are ... expensive 

... it is difficult for anyone but the rich to study 

there without a scholarship. 

A) as / as       B) so / that                                                                                      

C) such an / so      D) too / for 

                                                                                                                                                                

69. Choose the correct answer.                                                                                                                         

There's ... food in the house, so we'll have to go 

out and buy... . 

A) some / any       B) a / none                                                                                          

C) no / some     D) any / them 

 

70. Choose the correct answer.                                                                                                                         You haven't eaten the entire cake that is made 

for tonight's party,... ?                                           

A) did you      B) didn't I 

C) have you     D) haven't you 

 

71. Choose the correct answer.                                                                                                                   ... taking your shoes off before you come in?                                                                             

A) Would you mind      B) Would you like 

C) Would you rather     D) Are you supposed 

72. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                                                                                       

If I ... married on Saturday, of course I ... to the 

company barbecue.                                                   

A) won't get / come 

B) am not getting / have come 

C) weren't getting / would come 

D) hadn't been getting / ought to come 

                                                                                                                                                           

73. Choose the correct answer.                                                                                                                       

I wish I ... you were going to fly; I ... another 

day for the party. 

A) know / had chosen                                     

B) have known / will be choosing                                                                   

C) would know / was going to choose            

D) had known / would have chosen 

 

74. Choose the correct answer.                                                                                                               I ... this table if I ... that it wasn't actually an 

antique. 

A) didn't buy / would have realized                    

B) wouldn't have bought / had realized 

C) won't have bought / realize                             

D) haven't bought / might realize                                                                                                                                                  

75. Choose the correct answer.                                                                                                                                   

My father gave me a bicycle on my birthday. It 

was … my expectation.                                                                                                                              

A) beyond    B) below    C) beside   D) besides 

76. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                             

… goods you sell, … profit you’ll make.                                                                                     

A) more / more     B) the more / more                                              

C) more / the more     D) the more / the more 

77. Choose the correct answer.                                                                                                                        

Sometimes it’s a good idea to study … .                                                                                   

A) by yourself    B) on its own                                        

C) by itself      D) on yourself  

78. Choose the correct answer.                                                                                                                                                                                    

When he came to my studio, he asked … my 

paintings were for sale.                                                                                                                                       

A) who    B) whether     C) that     D) what 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

79. Choose the correct answer.                                                                                                          

You can’t rely … him to do the job properly.                                                               

A) on    B) with     C) to    D) in  

80. Choose the correct answer.                                                                                                                              

If you keep … horseshoe in your house, it’ll 

bring you … luck!                                                  

A) a/-     B) the/a     C) a/the     D) a/a   

81. Choose the correct answer.                                                                                                                    

Wind power is … and clean.                                                                                                  

A) either inexpensive     B) neither cheap                                                 

C) both inexpensive       D) inexpensive also 

 

Read the text. Then choose the correct 

answer for each question (82 – 84).                                                                                                                 

An ultralight airplane is very different from a 

conventional airplane. It looks like a lawn chair 

with wings, weighs no more than 254 pounds, 

flies up to 60 miles an hour, and carries about 5 

gallons of fuel. Most ultralights are sold as kits 

and take about 40 hours to assemble. Flying an 

ultralight airplane is so easy that a pilot with no 

experience can fly one. Accidents are rarely fatal 

or even serious because the ultralight lands so 

slowly and gently and carries very little fuel. 

Some models now have parachutes attached, 

while others have parachute packs which pilots 

can wear.  

 

 

 @DTM_TEST – Kanalimizda 29-iyuldan har 

kuni 8:00-11:00   va 17:00-20:00 vaqt 

oralig’ida o’zbek va rus tillarida barcha 

yo’nalishlardan BLOK TEST ishlash 

imkoniyati yaratiladi. 

 

TARIX, ONA TILI, INGLIZ, MATEMATIKA, 

FIZIKA, KIMYO, BIOLOGIYA - fanlaridan 1-

avgustdan - Davlat NUR o’quv markazida  

o’quv kurslari boshlanishini e’lon qilamiz !!!  

Darslar rus va o’zbek tillarida olib boriladi.  

 

Murojaat uchun:  +998903304888; 

+998977810203; +998942960111  

                                         

@DavronbekKARIMOV 

 

 82.  According to the passage, pilots ...                                                                                  

A) prefer to fly with ultralights rather than with 

regular aircraft 

B) can weigh up to 250 pounds, depending on 

the model of the ultralight airplane 

C) don't think that their ultralight airplanes are 

simple to use                                                                                          

D) don't need a special training to fly an 

ultralight airplane 

 

83. We learn from the passage that an ultralight airplane ...   

A) provides the only opportunity to fly 

affordably 

B) doesn't fly very well if it weighs less than 254 

pounds 

C) is inexpensive but difficult to fly D) can be put together in a short time 

84. It is pointed out in the reading that ... 

A) there is more risk involved in flying ultralight 

aeroplanes than in flying general aviation 

aircraft 

B) ultralight airplanes can remain airborne for 

more than an hour 

C) the risk of injury to a passenger in an 

ultralight airplane is very low 

D) the gear an ultralight airplane carries can be 

more fragile than traditional equipment  

Read the text. Then choose the correct 

answer for each question (85 – 87).                                                                                                                 

Modern scientific and technological 

developments in the practice of medicine and 

public health have drawn nursing into new and 

wider fields of activity, and its functions have 

been expanded accordingly. Therefore, nursing 

is no longer limited mainly to activities within 

the hospital, or to what is called curative 

nursing. It has become also a community service 

in which preventive and rehabilitative functions 

are a vital part of its program. The modern 


@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

concept of nursing considers the hospital, 

however central, as only one of many health 

agencies in the community. 

 

85. As we understand from the reading, today ...

A)  the only reason people go to hospitals is for 

nursing care                                                                                         

B) most of the nursing practice now takes place 

in people's homes                                                                                        

C) hospitals are not the only setting where 

people receive care or support                                                                             

D) scientific and technological developments 

can't improve the quality of care that is delivered 

in hospitals                                                                                                                

86. One can infer from the passage that ...                                                                                                                            

A) nurses were treating more people in the 

patient's own home in the past                                                                               

B) hospitals are the only places where nursing 

care is crucial                                                                       

C) nurses don't see the hospital and clinic as 

important units in the community health 

program                                                                                                                                            

D) hospitals are still the most important 

component of the healthcare sector                                                                                                               

87. According to the passage, the nurse's 

function has been expanded because of ...                                                                                                                                                                             

A) the nurse's activities in the hospital                                                                              

B) hospitals, which are the most common work 

environments for nurses                                                                                        

C) the reluctance of nurses to work in the 

hospital                                                                                                                                                      

D) the progress in science and technology in 

related fields Read the text. Then choose the correct 

answer for each question (88 – 90).                                   

The Great Hanshin earthquake, or the Kobe 

earthquake as it is more commonly known 

overseas, was an earthquake in Japan that 

measured 7.2 on the Japanese Scale. It occurred 

on January 17, 1995 at 5:46 am 52 seconds in 

the southern part of Hyogo Prefecture and lasted 

for approximately 20 seconds. The epicenter of 

the earthquake was on the northern end of Awaji 

Island, near the cosmopolitan city of Kobe with 

a population of 1.5 million. A total of 6,433 

people, mainly in the city of Kobe, lost their 

lives. Additionally, it caused approximately ten 

trillion yen in damage. It is listed in the 

Guinness Book of Records as the costliest 

natural disaster. It was the worst .earthquake in 

Japan since the Great Kanto earthquake in 1923, 

which claimed 140,000 lives. 

88. It is stated in the passage that the number 

of deaths in the city of Kobe ...                                                                                              

A) was greater than that of Hurricane Katrina                                                                                                                     

B) was not as high as in the Great Kanto 

earthquake                                                                                               

C) exceeded that of any known earthquake                                                                                        

D) was extremely high for an earthquake of this 

magnitude                                                                                                                                 

89. According to the passage, the Kobe earthquake is listed in the Guinness Book of 

Records because ...                                                                                                                                    

A) it has been the highest magnitude earthquake 

recorded so far                                                                                                            

B)  it lasted less than 20 seconds                                                                                                        

C) it caused more financial damage than any 

other natural disaster in the world                                                                                                                            

D) the city of Kobe suffered the highest number 

of deaths among affected regions                                                                                                       

90. We understand from the passage that the 

Kobe earthquake ...                                                                                                                      

A) is internationally known as the Great Hanshin 

earthquake                                                                                                                                                                                  

B) didn't cause any damage in the neighborhood 

of Kobe                                                                                                               

C) was the first to cause widespread and serious 

damage to modern buildings                                                                                                                          

D) is not the deadliest earthquake in the history 

of Japan                     

 

                                                                                

 

 

Davlat NUR o’quv markazida - o’tkazilgan 

PAVILION TEST  lardan foto lavhalar. Har 

hafta yakshanba kuni TEST lar o’tkaziladi. 

@DTM_TEST      

Davlat NUR o’quv markazi   

@DTM_TEST 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazida – 

darslar 1-avgustdan  boshlanadi shoshiling! 

Albatta siz ham ishtirok etib, o’z bilimingizni 

sinab ko’ring. 

Murojaat uchun: +998942960111, 

+998977810203, +998949094888 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 1.67 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling