Rashidbek bo’riyev 1 1


  Bosh va orbital kvant sonlar ko‟paytmasi 7 ga teng  bo‟lgan energetik pog‟onachani belgilang.  D) 7p  698


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/16
Sana10.10.2020
Hajmi1.42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

697.  Bosh va orbital kvant sonlar ko‟paytmasi 7 ga teng 

bo‟lgan energetik pog‟onachani belgilang. 

D) 7p 


698.  Bosh va orbital kvant sonlar ko‟paytmasi 4 ga teng 

bo‟lgan energetik pog‟onachani belgilang. 

D) 4p 

 

699.  5p energetik qobiqchadan keyin qaysi energetik qobiqcha elektron bilan to‟ladi? 

B) 6s   


 

700.  4f energetik qobiqchadan oldin qaysi energetik qobiqcha 

elektron bilan to‟ladi? 

B) 6s  

 

701.  Quyida berilgan moddalarni qaysi anorganik birikmalar sinfiga tegishliligini ko‟rsating. 

a) CsOH; b) MnO; c) Cr

2

O

3; d) MnO

3

; e) K4

[Fe(CN)


6

]; f) 


HBr. 

1) amfoter oksid; 2) asosli oksid; 3) kislota; 4) tuz; 5) 

ishqor; 6) kislotali oksid. 

a-5; b-2; c-1; d-6; e-4; f-3 

 

702.  Quyida berilgan oksidlar orasidan asosli oksidlarni 

tanlang. 

1) Mn

2

O7

, 2) CrO, 3) MnO

3

, 4) SnO


2

, 5) MnO, 6) Cr

2

O

37) SnO, 8) Mn

2

O

3, 9) CrO

3

, 10) MnO2

 

A) 2,5,7,8   B) 2,5,6,7 

 

   

703.  Quyida berilgan oksidlar orasidan kislotali oksidlarni 

tanlang. 

1) Mn

2

O7

, 2) CrO, 3) MnO

3

, 4) SnO


2

, 5) MnO, 6) Cr

2

O

37) SnO, 8) Mn

2

O

3,  9) CrO

3

, 10) MnO2

 

B) 1,3,4,9     

704.  Quyidagi tuzlar orasidan o‟rta tuz(lar)ni tanlang. 

1) ichimlik sodasi  2) ohaktosh  3) malaxit  4) kaustik 

soda  5) achchiq toshlar  6) osh tuzi  7) kriolit  8) angidrit  

9) silvinit  10) potash  11) silvin 

A) 2,6,8,10,11   

B) 3,4,8,9 

 

  

C) 1,2,5,7      D) 3,4,9,10 

 

705.  Quyidagi tuzlar orasidan asosli tuz(lar)ni tanlang. 

1) ichimlik sodasi  2) ohaktosh     3) malaxit  4) kaustik 

soda  5) achchiq toshlar  6) osh tuzi  7) kriolit 8) angidrit  

9) silvinit  10) potash  11) silvin 

A) 3  B) 3,4,8,9  C) 1,2,5,7  D) 3,4,9,10  

 

706.  Quyidagi qaysi qatorda nordon tuzlar ko‟rsatilgan? 

NaHSO


4

, Na


2

HPO


4

, NaH


2

PO

4 

 

707.  Tegishli metallning kislorodda yonishi natijasida hosil 

bo‟ladigan oksid (lar)ni belgilang. 

1) Na


2

O; 2) CaO;  3) Li

2

O; 4) K


2

O; 5) CuO. 

C) 2, 3, 5    

 

708.  Suvda erimaydigan oksidlarni belgilang. 

1) CaO; 2) CuO; 3) Na

2

O; 4) ZnO; 5) Li2

O; 6) SiO

2

 

A) 1, 3, 6 B) 2, 4, 6 C) 2, 5, 6  D) 1, 3, 4  

709.  Suvda eriydigan oksidlarni belgilang. 

1) CaO; 2) CuO; 3) Na

2

O; 4) ZnO; 5) Li2

O; 6) SiO

2

 

A) 1, 3, 6 B) 2, 4, 6 C) 2, 5, 6  D) 1, 3, 5  

710.  Al(OH)

3

 va H3

PO

4 reaksiyasi natijasida jami necha xil tuz 

hosil bo‟lishi mumkin? 

A) 2  B) 4  C) 3  D) 5  

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

33 

711.  Al(OH)

3

 va H4

P

2O

7

 reaksiyasi natijasida jami necha xil tuz hosil bo‟lishi mumkin? 

A) 6  B) 4  C) 7  D) 5  

 

712.  Al(OH)

3

 va HCl reaksiyasi natijasida jami necha xil tuz hosil bo‟lishi mumkin? 

A) 2  B) 4  C) 3  D) 5  

 

713.  Ca(OH)

2

 va H2

SO

4 reaksiyasi natijasida jami necha xil tuz 

hosil bo‟lishi mumkin? 

A) 2  B) 4  C) 3  D) 5  

 

714.  Al(OH)

3

 va H


2

SO

4 reaksiyasi natijasida jami necha xil tuz 

hosil bo‟lishi mumkin? 

A) 2  B) 4  C) 3  D) 5  

 

715.  Ca(OH)

2

 va H


3

PO

4 reaksiyasi natijasida jami necha xil tuz 

hosil bo‟lishi mumkin? 

A) 2  B) 4  C) 3  D) 5  

 

716.  Quyidagi qaysi moddalar ta‟sirlashganda faqat o‟rta yoki 

asosli tuz hosil bo‟lishi mumkin? 

D) kalsiy gidroksid va bromid kislota 

 

717.  Quyidagi qaysi moddalar ta‟sirlashganda faqat o‟rta yoki 

nordon hosil bo‟lishi mumkin? 

A) natriy gidroksid va vodorod sulfid    

 

718.  Quyidagi qaysi moddalar ta‟sirlashganda faqat o‟rta tuz 

hosil bo‟ladi? 

C) litiy oksid va xlorid kislota  

 

  

 719.  Quyidagi qaysi moddalar ta‟sirlashganda o‟rta, nordon 

yoki asosli tuz hosil bo‟lishi mumkin? 

B) alyuminiy gidroksid va sulfat kislota  

 

720.  Cu

2+

 kationi quyidagi qaysi reagent bilan aniqlanadi? A) kaliy sulfid  B) kaliy xlorid  

B)  kaliy sulfat  D) kaliy bromid 

 

721.  Xlorid kislota va xloridlarni aniqlash uchun qaysi 

kationning eruvchan tuzi ishlatiladi? 

A) Cu

2+

 B) Fe2+

 C) Na


+

 D) Ag


+

 

 722.  Eritmada sulfid ionlarri borligini quyidagi qaysi reagent 

bilan aniqlash mumkin? 

A) stronsiy nitrat  B) mis (II) nitrat 

B)  bariy nitrat  D) kaliy nitrat 

 

723.  Qaysi modda fosfat ioni uchun reaktiv hisoblanadi? 

A) NaOH B) AgNO

3

 C) FeSO


4

 D) Cu(NO

3

)

2 

 

724.  Quyida berilgan fosfatlardan qaysi biri suvda erimaydi? 

A) Na

3

PO4

  B) Ca


3

(PO


4

)

2  

B)  K


3

PO

4  D) Li

3

PO4

 

 725.  Xloridlarning  ko„pchiligi  suvda yaxshi eriydi, 

eritmadagi xlorid  ionini qaysi reaktiv  yordamida 

aniqlash mumkin. 

A) Cu(OH)

2

   B) Fe(NO3

)

2   C) AgNO

3

     D) NaOH        

726.  Qaysi reaktiv yordamida xlorid va ftorid  ionlarini bir-

biridan farqlash mumkin?                        

A) Fe

2+

         B) Ag+

      C) Zn

2+

          D) Fe3+

                  

 

727.  Quyidagi qaysi kation F- ioni bilan cho‟kma hosil qiladi?                        

A) Zn


2+

         B) Ag

+

      C) Ca2+

          D) Na

+

                

 

728.  Quyidagi qaysi kation bilan Cl - ioni oq-pag‟a cho‟kma 

hosil qiladi?                        

A) Zn


2+

         B) Ag

+

      C) Ca2+

          D) Cu

2+

               

 

729.  Quyidagi qaysi kation bilan SO4-2 ioni oq rangli cho‟kma 

hosil qiladi?                        

A) Ba


2+

         B) Al

3+

      C) Ca2+

          D) Fe

3+

              

730.  Uglerodning sun‟iy allotropik shaklini ko‟rsating. 

A) olmos  B) grafit  C) karbin  D) ko‟mir 

 

731.  Olmosga tegishli bo‟lgan xususiyatlarni ko‟rsating. 

1)issiqlikni yaxshi o'tkazadi;  2)elektr tokini yaxshi 

o'tkazadi; 

3)nurni kuchli yutish xususiyatiga ega; 4)elektr tokini 

o'tkazmaydi;   

5)atom krsitall panjaraga ega  6)tabiatdagi eng qattiq 

modda; 

A) 1,2,5,6 B) 1,4,5,6  C) 2,5,6  D) 4,5,6  

732.  Grafitga tegishli bo‟lgan xususiyatlarni ko‟rsating. 

1) metall yaltiroqligiga ega;  2) elektr tokini yaxshi 

o'tkazadi;3)qora qangli kukun; 4) yarim o‟tkazgich 

hisoblanadi; 5) qattiq yuzaga ishqalanganda yemiriladi; A) 1,2,5  B) 1,4,5  C) 2,3,5  D) 1,2,3,5 

 

733.  Karbinga tegishli bo‟lgan xususiyatlarni ko‟rsating. 

1)  elektr tokini yaxshi o‟tkazadi;  2) chiziqli tuzilishga 

ega; 3) qora qangli kukun; 4) tarkibidagi uglerod atomi 

sp

2

 gibridlangan;  5) yarim o‟tkazgich hisoblanadi; 

A) 1,2,3  B) 2,4,5  C) 2,3,5  D) 2,3,4,5 

 

734.  Qurum tuzilishi jihatdan juda mayda …. kristallaridan 

iborat.  

A) karbin  B) amorf uglerod  C) fulleren D) grafit  

 

735.  Poliin yoki polimetilen tuzilishga ega bo‟lgan 

uglerodning allotropik shaklini ko‟rsating. 

A) grafit  B) olmos  C) karbin  D) fulleren 

 

736.  Quyidagi tuzilish uglevodorodning qaysi allotropiyasiga 

mos keladi? 

                 (        )  

A) grafit  B) olmos  C) karbin  D) fulleren 

 

737.  Quyidagi tuzilish uglevodorodning qaysi allotropiyasiga 

mos keladi? 

                 (         )  

A) grafit  B) olmos  C) karbin  D) fulleren 

 

738.  Ikosaedr tuzilishga ega bo‟lgan uglerodning allotropik 

shaklini ko‟rsating. 

A) grafit  B) olmos  C) karbin  D) fulleren 

 

739.  Chiziqli tuzilishga ega bo‟lgan uglerodning allotropik 

shaklini ko‟rsating. 

A) grafit  B) olmos  C) karbin  D) fulleren 

 

740.  Quyidagi qaysi modda yuqori darajada adsorbsiyalovchi 

xossaga ega? 

A) dolomit   B) pistako„mir  C) koks   D) ohaktosh 

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

34 

741.  Azot atosferasida ikki grafit elektrodi orasida elektr yoyi 

zaryadi o'tkazilsa, qanday jarayon sodir bo'ladi? 

A) disian

 (CN)


2

 hosil bo‟ladi B) N

2

O hosil bo‟ladi  C) NO hosil bo‟ladi   

D) HCN hosil bo‟ladi 

 

742.  Xlor qaysi modda bilan ta‟sirlashganda kuchli zaharli 

modda- “fosgen” ni hosil qiladi? 

A) SO

2

  B) NO  C) CO  D) CO 

743.  Qaysi gaz gemoglabin bilan kislorodga qaraganda oson 

birikadi? 

A) SO


2

  B) NO  C) CO  D) CO

 

744.  Bizga ma'lumki CO2

 yonishga yordam bermaydigan gaz, 

ammo qaysi modda unda yonadi? 

A) Na  B) Mg  C) Si  D) Zn 

 

745.  O't o'chirish ballonlarini zaryadlashqa quyidagi qaysi 

moddalardan foydalanish mumkin? 

A)Na

2

CO3

  B)NaHCO

C)CCl


4

  D)Ca(HCO

3

)

2 

 

746.  Stalagmitning kimyoviy tarkibini ko‟rsating. 

A) Hg(NO

3

)2

  B) CaCO

3

  C) AgNO3

  D) MgCO

3

 

 747.  Karborund kimyoviy formulasini ko‟rsating. 

A) Al


2

O

3  B) SiC  C) SiO  D) SiO

2

  

748.  Kvars (SiO

2

) qanday kislotada eriydi?  A) zar suv  B) HNO

3(kons)


  C) H

2

SO4

  D) HF 


 

749.  Kvars (SiO

2

) quyidagi qaysi modda(larda eritdi?  1) HNO

3

(kons);  2) NaOH eritmasi;  3) HF eritmasi; 4) H

2

SO4

A) 1,3,4 B) 2,3  C) 1,4  D) 1,2,3  

750.  Suyuq shishaning tarkibi qanday? 

A) Na


2

SiO


3

 va K


2

SiO


3

 eritmalari   

 

B) SiO


2

 suyuqlanmasi 

C) Na

2

SiO3

 va K


2

SiO


3

 suyuqlanmalari   

 

D) SiC suyuqlanmasi  

751.  Metakremniy kislotaning formulasini ko‟rsating. 

A)H


2

SiO


3

  B)H


4

SiO


4

  C)H


4

Si  D)H


4

Si

3O

4

  

752.  Shisha olishda qanday modda(lar)  qo'shilsa, yashil rangli 

shisha hosil bo'ladi? 

A) CrO, CoO  B) Cu

2

O, MnO  C) FeO  D) Cr2

O

3 

 

753.  Shisha olishda qanday modda(lar)  qo'shilsa, to'q yashil 

rangli shisha hosil bo'ladi? 

A) CrO, CoO  B) Cu

2

O, MnO  C) FeO   D) Cr2

O 

754.  Shisha olishda qanday modda(lar)  qo'shilsa, qizil rangli 

shisha hosil bo'ladi? 

A) CrO, CoO  B) Cu

2

O, MnO  C) FeO   D) Cr2

O755.  Shisha olishda qanday modda(lar)  qo'shilsa, ko'k rangli 

shisha hosil bo'ladi? 

A) CrO, CoO  B) Cu

2

O, MnO  C) FeO   D) Cr2

O 

756.  Shisha tayyorlash jarayonida qanday modda(lar)  

qo'shilsa, “Rubin” shisha hosil bo'ladi? 

A) Au B) Cu

2

O, MnO C) FeO   D) Cr2

O 

757.  “Rubin” shishasiga xos xususiyat? 

A) faqat yashil rangni o‟tkazadi   

B) nurni kuchli sindiruvchi 

C) faqat qizil rangni o‟tkazadi   

D) faqat ko‟k rangni o‟tkazadi  

 

758.  “Xrustall” shishasiga xos xususiyat? 

A) faqat yashil rangni o‟tkazadi  

B)  nurni kuchli sindiruvchi 

C)  faqat qizil rangni o‟tkazadi   

D) faqat ko‟k rangni o‟tkazadi  

 

759.  Shisha tayyorlash uchun shixta tarkibidagi soda o'rniga 

potash va PbO ishlatilsa, qanday shisha olinadi? 

A) rubin  B) xrustall  C) suyuq shisha  D) ko‟zgu 

 

760.  Gidrometallurgik usullarda metall olish nimaga 

asoslangan? 

A) metall birikmalarini eritmaga o‟tkazib, yuqori 

haroratda elektroliz qilish yoki metallar bilan qaytarib 

olishga asoslangan 

B)  metall birikmalarini eritmaga o‟tkazib, yuqori 

haroratlarsiz elektroliz qilish yoki metallar bilan qaytarib 

olishga asoslangan 

C)  metall oksidlari, gidroksidlari hamda tuzlarining 

suyuqlanmalarini elektroliz qilishga asoslangan  

D) metall oksidlari, gidroksidlari hamda tuzlarining 

eritmalarini elektroliz qilishga asoslangan  

 

761.  Elektrometallurgik usullarda metall olish nimaga 

asoslangan? 

A) metall birikmalarini eritmaga o‟tkazib, yuqori 

haroratda elektroliz qilish yoki metallar bilan qaytarib 

olishga asoslangan 

B)  metall birikmalarini eritmaga o‟tkazib, yuqori 

haroratlarsiz elektroliz qilish yoki metallar bilan qaytarib 

olishga asoslangan 

C)  metall oksidlari, gidroksidlari hamda tuzlarining 

suyuqlanmalarini elektroliz qilishga asoslangan  

D) metall oksidlari, gidroksidlari hamda tuzlarining 

eritmalarini elektroliz qilishga asoslangan  

 

762.  Pirometallurgik usullarda metall olish nimaga 

asoslangan? 

A) metall birikmalarini yuqori haroratda C, CO, Al, Si 

yoki H

2

 bilan qaytarib olishga asoslangan B)  metall birikmalarini eritmaga o‟tkazib, yuqori 

haroratlarsiz elektroliz qilish yoki metallar bilan qaytarib 

olishga asoslangan 

C)  metall oksidlari, gidroksidlari hamda tuzlarining 

suyuqlanmalarini elektroliz qilishga asoslangan  

D) metall oksidlari, gidroksidlari hamda tuzlarining 

eritmalarini elektroliz qilishga asoslangan  

 

763.  Qanday metallar rangli metallar deb ataladi? 

A) temir va uni qayta ishlashning asosiy mahsulotlari 

B)  temirdan boshqa metallar va ularni qayta ishlashdan 

olingan mahsulotlar 

C)  barcha d-metallar   

D) d va f-metallar 

 

764.  Qanday metallar qora metallar deb ataladi? 

A) temir va uni qayta ishlashning asosiy mahsulotlari 

B)  temirdan boshqa metallar va ularni qayta ishlashdan 

olingan mahsulotlar 

C)  barcha d-metallar   

D) d va f-metallar 

 

765.  Quyidagilardan nodir metallarni tanlang. 

Telegram: @ICC_KIMYO 


RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

35 

1)  Ag;  2) Th;  3) W;  4) Pt; 5) Ra; 6) Au; A) 1,4,6  B) 2,3,5  C) 1,2,6  D) 3,4,5  

 

766.  Quyidagilardan noyob metallarni tanlang. 

1)  Ag;  2) Th;  3) W;  4) Pt; 5) Ra; 6) Au; 

A) 1,4,6  B) 2,3,5  C) 1,2,6  D) 3,4,5  

 

767.  Quyidagilardan nodir metallarni tanlang. 

1)  Ag;  2) U;  3) Mo;  4) Pd; 5) V; 6) Au; A) 1,4,6  B) 2,3,5  C) 1,2,6  D) 3,4,5  

 

768.  Quyidagilardan noyob metallarni tanlang. 

1)  Ag;  2) U;  3) Mo;  4) Pd; 5) V; 6) Au; 

A) 1,4,6  B) 2,3,5  C) 1,2,6  D) 3,4,5  

 

769.  Quyidagilardan yengil metallarni tanlang. 

1)  Li;  2) Ca;  3) Cd;  4) Hg; 5) Ti; 6) Cu; 

A) 1,2,6  B) 3,4,5  C) 1,3,5  D) 1,2,5  

 

770.  Quyidagilardan og‟ir metallarni tanlang. 

1)  Li;  2) Ca;  3) Cd;  4) Hg; 5) Ti; 6) Cu; 

A) 1,2,6  B) 3,4,5  C)3,4,5,6  D) 1,2,5  

 

771.  Qaysi metallar odatdagi sharoitda qattiq agregat holatda 

bo'lmaydi? 

1)  Hg;  2) Cs;  3) Fr;  4) Ga; 

A) 1  B) 1,4   C) 1,3  D) 2,4 

 

772.  Qaysi metal(lar) nurni yaxshi aks ettirganligi uchun 

projektorlar va reflektorlar tayyorlashda ishlatiliadi? 

1)  Ag;  2) Zn;  3) Ni;  4) In; 

A) 1,3  B) 2,3  C) 1,4  D) 2,4 

 

773.  Ma‟kumki, odatda barcha metallar maydalangan 

(kukunsimon) holda qoramtir yoki to‟q kulrang tusga ega 

bo‟ladi. Ammo, qaysi metal(lar) maydalanganda bunday 

tus olmaydi? 

A) Al, Mg  B) Au, Cu  C) Au, Ag  D) In, Ag 

 

774.  Ma‟kumki, odatda barcha metallar oq yoki kulrangning 

turli tuslarida tovlanadi. Ammo, qaysi metal(lar) bunday 

xususiyatga ega emas? 

A) Al, Mg  B) Au, Cu  C) Au, Ag  D) In, Ag 

 

775.  Qaysi ishqoriy-yer metali “yorituvchi raketalar”, “olov-

signallar va mayoqlar” sifatida ishlatiladi? 

A) Ca  B) Be  C) Ba  D) Mg 

 

776.  Moviy rannga ega bo'lgan sapfir toshlari qaysi mineraldan 

olinadi? 

A) SiO

2

  B) CaCOC) SiC  D) Al

2

O 

777.  “Bronza”  qotishmasi tarkibiga qaysi metallar kiradi? 

1)  Cu;  2) Zn;  3) Sn; 4) Ni; 

A) 1,2  B) 1,3  C) 2,3  D) 2,4 

 

778.  “Latun”  qotishmasi tarkibiga qaysi metallar kiradi? 

1)  Cu;  2) Zn;  3) Sn; 4) Ni; 

A) 1,2  B) 1,3  C) 2,3  D) 2,4 

 

779.  Zanglamaydigan po‟latni ko‟rsating 

A) qo‟rg‟oshinli po‟lat   

B) marganesli po‟lat  

C) xromli po‟lat   

 

D) volfromli po‟lat  

780.  Kimyoviy korroziyaga to'g'ri berilgan ta'rifni ko'rsating. 

A) metallarning tashqi muhitdagi oksidlovchi bilan 

bevosita ta‟sirlashishi natijasida yemirilishi. 

B)  bir-biri bilan kontaktda bo‟lgan ikki xil metallarning 

elektrolit, suv bilan ta‟sirlashganda nisbatan faolroq 

yemirilishi 

C)  temperatura ta‟sirida metallarning yemirilishi 

D) quyosh, radiatsiya nurlari ta‟sirida metallarning 

yemirilishi 

 

781.  Elektrokimyoviy korroziyaga to'g'ri berilgan ta'rifni 

ko'rsating. 

A) metallarning tashqi muhitdagi oksidlovchi bilan 

bevosita ta‟sirlashishi natijasida yemirilishi. 

B)  bir-biri bilan kontaktda bo‟lgan ikki xil metallarning 

elektrolit, suv bilan ta‟sirlashganda nisbatan faolroq 

yemirilishi 

C)  temperatura ta‟sirida metallarning yemirilishi 

D) quyosh, radiatsiya nurlari ta‟sirida metallarning 

yemirilishi 

 

782.  Qaysi elementlardan faydalanib erimaydigan anadlar 

tayyorlanadi. 

1)  oltin; 2) mis; 3) nikel;  4) platina; 5) kumush;  6) 

grafit;  7) temir; 8) iridiy; 

A) 1,4,6,8    B) 2,3,5,7     C) 1,3,4,8    D) 5,6,7,8 

 

783.  Qaysi elementlardan faydalanib eriydigan anadlar 

tayyorlanadi. 

1)  oltin; 2) mis; 3) nikel;  4) platina; 5) kumush;  6) 

grafit;  7) temir; 8) iridiy; 

A) 2,3,5,7    B) 1,4,6,8     C) 1,3,4,8    D) 5,6,7,8       

 

 784.  Erimaydigan anodlar odatda qaysi modda(lar)dan 

tayyorlanadi? 

A) Cu, Au, grafit  B) Au, Pt, grafit   

B)  C) Cu, Hg, Pb  D) Cu, Ag, Au 

 

785.  Erimaydigan anodlar odatda qaysi modda(lar)dan 

tayyorlanadi? 

A) Cu, Au, grafit  B) Au, Pt, Ir   

B)  C) Cu, Hg, Pb  D) Cu, Ag, Au 

 

786.  Erimdigan anodlar odatda qaysi modda(lar)dan 

tayyorlanadi? 

A) Cu, Au, grafit  B) Au, Pt, grafit   

B)  C) Cu, Ag, Fe  D) Cu, Ag, Au 

 

787.  O‟simlik kuli tarkibida qaysi yuz uchraydi? 

A) NaNO


3

  B) K


2

CO

3  C) KNO

3

  D) Na2

CO 

788.  Qaysi ishqoriy metall(lar) kislorod bilan ta‟sirlashganda 

oksid hosil qiladi? 

1)  K;  2) Li;  3) Na;  4) Cs; 

A) 1,2  B) 2  C) 2,4  D) 3,4 

 


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling