Rashidbek bo’riyev 1 1


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/16
Sana10.10.2020
Hajmi1.42 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

789.  Suvning qattiq bo‟lishiga qaysi ionlar sababchi bo‟ladi? 

A) 


  

 

     

 B)  


  

 

      

 

    

B)  C)  


   

 

     

 

    D)  

  

      

  

  

790.  Quyidagi qaysi modda “kir sodasi” nomi bilan yuvish 

vositasi sifatida ishlatiladi? 

ANa

2

CO3

  B) NaHCO

3

  C) Na


2

CO

3∙10H

2

O  D) K2

CO 

791.  Quyidagi qaysi modda “ichimlik sodasi” nomi bilan 

kundalik turmushda turli maqsadda ishlatiladi? 

A) Na

2

CO3

  B) NaHCO

3

  C) Na


2

CO

3∙10H

2

O  D) K2

COTelegram: @ICC_KIMYO 

RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

36 

792.  Quyidagi qaysi modda “temir sodasi” deb ham ataladi? 

A) Na


2

CO

3  B) NaHCO

3

  C) Na2

CO

3∙10H

2

O  D) FeCO 

793.  Suv osti kemalarida yig‟ilib qolgan karbonat angidridni 

bog‟lash va toza kislorod olish uchun qaysi reaksiyadan 

foydalaniladi? 

A) Na

2

O + CO2

 ...  B) K

2

O

4 

  

 ..   C) H

2

O2

 

   ...   D) Na

2

O2

 + CO


2

→.. 


 

794.  Suv osti kemalaridagi havoni (tarkibida 20% CO

2

 bor) Na

2

O2

 bilan to‟liq regeniratsiya qilish natijasida 44,8 litr 

(n.sh) yangi kislorod olingan bo‟lsa, dastlabki havoning 

hajmini (litr, n.sh) aniqlang. 

A) 336  B) 112  C) 448  D) 672 

 

795.  Suv osti kemalaridagi havoni (tarkibida 20% CO

2

 bor) 


Na

2

O2

 bilan to‟liq regeniratsiya qilish natijasida 11,2 litr 

(n.sh) yangi kislorod olingan bo‟lsa, dastlabki havoning 

hajmini (litr, n.sh) aniqlang. 

A) 336  B) 112  C) 448  D) 672 

 

796.  0,2 mol natriy peroksidni regeneratsiya qilish uchun 

tarkibida hajm jihatdan 2% CO

2

 tutgan havodan qancha hajm (litr, n.sh) zarur?  

A) 224 B) 896 C) 448 D) 112 

 

797.  Quyidagi qaysi metal(lar) yondirilganda faqat oksid hosil 

qiladi? 


A) Na, K  B) Li  C) Fr, Li   D) Na 

 

798.  Quyidagi qaysi tuzlar suvning “vaqtinchalik qattiqligi”ga 

sababchi bo‟ladi? 

1)  Ca(NO

3

)

2; 2) MgCl

2

; 3) Ca(HCO3

)

2; 4) Mg(HCO

3

)2

5) MgSO4

A) 1,2,5  B) 2,4,5  C) 1,3  D) 3,4  

799.  Quyidagi qaysi tuzlar suvning “doimiy qattiqligi”ga 

sababchi bo‟ladi? 

1)  Ca(NO

3

)2

; 2) MgCl

2

; 3) Ca(HCO3

)

2; 4) Mg(HCO

3

)2

5) MgSO4A) 1,2,5  B) 2,4,5  C) 1,3  D) 3,4 

 

800.  Suvning “vaqtinchalik (muvaqqat) qattiqligi”ni yo'qotish 

uchun qanday usullardan foydalaniladi? 

A) qaynatish  B) reagent qo‟shish  

B)  qaynatish va reagent qo‟shish D) yo‟qtib bo‟lmaydi 

 

801.  Suvning “doimiy qattiqligi”ni yo'qotish uchun qanday 

usullardan foydalaniladi? 

A) qaynatish  B) reagent qo‟shish  

B)  qaynatish va reagent qo‟shish D) yo‟qtib bo‟lmaydi 

 

802.  Suvning “vaqtinchalik (muvaqqat) qattiqligi”ni yo'qotish 

uchun qanday reaktivlardan foydalanish mumkin? 

1)  Ca(OH)

2

;  2) NaCl;  3) NaOH; 4) Na2

CO

3A) 2,4  B) 1,4  C) 1,2,3,4  D) 1,3,4 

 

803.  Suvning “doimiy qattiqligi”ni yo'qotish uchun qanday 

reaktivlardan foydalanish mumkin? 

1)  Ca(OH)

2

;  2) Na3

PO

4;  3) NaOH; 4) Na

2

CO3A) 2,4  B) 1,4  C) 1,2,3,4  D) 1,3,4 

 

804.  Metallarni payvandlashda termit dan foydalaniladi? 

Termitning tarkibini ko'rsating. 

A) Al va Fe

3

O4

 aralashmasi    

 

B) Al


2

O

3 va Fe

3

O4

 aralashmasi 

C) Al

2

O3

 va Fe aralashmasi   

 

D) Al va Fe2

O

3 aralashmasi 

 

805.  Temir nam havo va suv ta‟sirida zanglaydi. Ushbu 

jarayonda 21,4 g zang hosil bo‟lishi uchun necha litr 

(n.sh) kislorod sarf bo‟ladi? 

A) 2,24  B) 3,36  C) 4,48  D) 6,72 

 

806.  Temir nam havo va suv ta‟sirida zanglaydi. Ushbu 

jarayonda 1,68 litr (n.sh) kislorod ishtirok etgan bo‟lsa, 

hosil bo‟lgan zangning massasini (g) aniqlang. 

A) 10,7  B) 21,4  C) 32,1  D) 42,8 

 

807.  Temir nam havo va suv ta‟sirida zanglaydi. Ushbu 

jarayonda 1,68 litr (n.sh) kislorod ishtirok etgan bo‟lsa, 

necha gramm temir zanglagan? 

A) 10,7  B) 5,6  C) 11,2  D) 21,4 

 

808.  Vaqt o‟tishi bilan qo‟ng‟irlashib qoladigan och yashil 

cho‟kmani belgilang.  

A) CuOH   B) Fe(OH)

2

  C) Ni(OH)2

 D) Fe(OH)

 

809.  Qaysi modda organizmda oqsillar, uglevodlar almashinuvida ishtirok etadi? 

A) alanin  B) glutar kislota  C) glutamin   D) glitsin 

 

810.  Qaysi modda markaziy nerv kasalliklarini davolashda 

ishlatiladi? 

A) alanin  B) glutar kislota  C) glutamin   D) glitsin 

 

811.  Qaysi modda organizmda oqsillar, uglevodlar 

almashinuvida ishtirok etadi, shuningdek markaziy nerv 

kasalliklarini davolashda ham ishlatiladi? 

A) alanin  B) glutar kislota  C) glutamin   D) glitsin 

 

812.  Qaysi modda miyadagi moddalar almashinuv jarayonini  

yaxshilaydi? 

A) alanin  B) glutar kislota  C) glutamin   D) glitsin 

 

813.  Qaysi modda tibbiyotda alkogolga moyillikni 

kamaytituvchi vosita sifatida yoki surunkali alkogolizm 

bilan kasallangan bermorlardagi tushkunlik, serjahllik 

kabi illatlarni kamaytiruvchi vosita sifatida qo‟llaniladi? 

A) alanin  B) glutar kislota  C) glutamin   D) glitsin 

 

814.  Qaysi modda miyadagi moddalar almashinuv jarayonini  

yaxshilaydi, shuningdek tibbiyotda alkogolga moyillikni 

kamaytituvchi vosita sifatida ishlatiladi? 

A) alanin  B) glutar kislota  C) glutamin   D) glitsin 

 

815.  Qanday tarkibli aralashma “Kadmopon” deb ataladi? 

A) ZnO va ZnS   B) CdS va BaSO

4    


C) CdO va CdS  D) ZnS va BaSO

 816.  Qanday tarkibli aralashma oq bo‟yoq 

 “belila” deb 

ataladi? 

A) ZnO va ZnS   B) CdS va BaSO

4   

C) CdO va CdS  D) ZnS va BaSO 

817.  Quyidagi qaysi modda metallarni payvandlashda 

ishlatiladi? 

A) ZnSO


4

  B) ZnCO

3

  C) ZnO  D) ZnCl2

 

 818.  Zangning formulasini ko‟rsating. 

A) Fe(OH)

3

  B) Fe(OH)2

   C) Fe


3

O

4  D) Fe

2

O3

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

37 

819.  Berin lazurining tarkibini ko‟rsating. 

A)Fe


4

[Fe(CN)


6

]

3 B) Fe

3

[Fe(CN)6

]

2   

C) Fe[Fe(CN)

6

]  D) K


4

[Fe(CN)


6

] 

820.  Turunbul ko‟kining tarkibini ko‟rsating. 

A)Fe


4

[Fe(CN)


6

]

3 B) Fe

3

[Fe(CN)6

]

2   

C) Fe[Fe(CN)

6

]  D) K


4

[Fe(CN)


6

] 

821.  Berin lazurining kompleks anioni tarkibidagi temir atomi 

qanday oksidlanish darajani namayon qiladi? 

A) +2  B) +3  C) 0  D) +6  

 

822.  Berin lazuri tashqi sferadagi temir atomi qanday 

oksidlanish darajani namayon qiladi? 

A) +2  B) +3  C) 0  D) +6  

 

823.  Turunbul ko‟kining kompleks anioni tarkibidagi temir 

atomi qanday oksidlanish darajani namayon qiladi? 

A) +2  B) +3  C) 0  D) +6  

 

824.  Turunbul ko‟ki tashqi sferadagi temir atomi qanday 

oksidlanish darajani namayon qiladi? 

A) +2  B) +3  C) 0  D) +6  

 

825.  Insektitsid qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) zararli hashoratlarga qarshi  

 

B) kapalaklarga qarshi  C) begona o‟tlarga qarshi     

 

D) zararli kemiruvchilarga qarshi  

826.  Gerbitsid qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) zararli hashoratlarga qarshi  

 

B) kapalaklarga qarshi  C) begona o‟tlarga qarshi     

 

D) zararli kemiruvchilarga qarshi  

827.  Zootsid qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) zararli hashoratlarga qarshi  

 

B) kapalaklarga qarshi  C) begona o‟tlarga qarshi     

D) zararli kemiruvchilarga qarshi 

 

828.  Akaritsid qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) zararli hashoratlarga qarshi  

 

B) kapalaklarga qarshi  C) begona o‟tlarga qarshi     

 

D) zararli kemiruvchilarga qarshi  

829.  Defoliant qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) o‟simlik bargini to‟kadigan moddalar  

 

B)  o‟simlik bargini quritish uchun ishlatiladigan moddalar  

C)  omborxonalardagi zararli hasharotlarni yo‟qotish 

uchun ishlatiladigan moddalar  

D) zararli bakteriyalarga qarshi ishlatiladi. 

 

830.  Desikant qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) o‟simlik bargini to‟kadigan moddalar  

 

B)  o‟simlik bargini quritish uchun ishlatiladigan moddalar  

C)  omborxonalardagi zararli hasharotlarni yo‟qotish 

uchun ishlatiladigan moddalar  

D) zararli bakteriyalarga qarshi ishlatiladi. 

 

831.  Bakteritsid qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) o‟simlik bargini to‟kadigan moddalar  

 

B)  o‟simlik bargini quritish uchun ishlatiladigan moddalar  

C)  omborxonalardagi zararli hasharotlarni yo‟qotish 

uchun ishlatiladigan moddalar  

D) zararli bakteriyalarga qarshi ishlatiladi. 

 

832.  Kaustik soda va ichimlik sodasidagi kislorod atomlar soni 

qanday nisbatda bo‟ladi? 

A) 1:1  B) 3:1  C) 1:3  D) 2:3 

 

833.  Nefelin va malahitdagi kislorod atomlari o‟zaro qanday 

nisbatda bo‟ladi? 

A) 4:3  B) 7:5  C) 8:5  D) 9:5 

 

834.  Karborund va korund tarkibidagi atomlar soni nechaga 

farq qiladi? 

A) 2  B) 1  C) 3  D) 4 

 

835.  Ortaklaz va dalashpati tarkibidagi atomlar soni nechaga 

farq qiladi? 

A) 1  B) 4  C) 0  D) 2 

 

836.  Magnezit va magniy karbonat tarkibidagi atomlar soni 

nechaga farq qiladi? 

A) 1  B) 4  C) 0  D) 2 

 

837.  Gematit va qizil temirtosh tarkibidagi atomlar soni 

nechaga farq qiladi? 

A) 1  B) 4  C) 0  D) 2 

 

838.  Karnallit tarkibidagi ishqoriy yer metalini ko‟rsating. 

A) K  B) Mg  C) Ca  D) Na 

 

839.  Karnallit tarkibidagi ishqoriy metallini ko‟rsating. 

A) K  B) Mg  C) Ca  D) Na 

 

840.  Kainit tarkibidagi ishqoriy yer metalini ko‟rsating. 

A) K  B) Mg  C) Ca  D) Na 

 

841.  Kainit tarkibidagi ishqoriy metalini ko‟rsating. 

A) K  B) Mg  C) Ca  D) Na 

 

842.  Azuritning kimyoviy tarkibini toping. 

A) Ca[Si


2

Al

2O

8

]    

B) 2CuCO


3

∙Cu(OH)


2

   


B)  C) CuCO

3

∙Cu(OH)2

  

D) CaO∙3MgO∙4SiO2

 

 843.  Karnallitning kimyoviy tarkibini toping. 

A) KCl∙ MgCl

2

∙6H


2

O  B) KCl∙ MgSO

4

∙3H


2

O  


B)  C) MgCl

2

∙6H2

O D) K


2

O∙Al


2

O

3∙6 SiO

2

  

844.  Qaysi element(lar) “ildizdan bargga tuz eritmalarining 

yetib borishini taminlaydi. 

A) Na va K  B) Mg  C) Fe  C) Cu 

 

845.  Qaysi element o‟simlikning mo‟tadil oziqlanishi va 

o‟sishini taminlaydi? 

A) Mg  B) K  C) Na  C) Fe 

 

846.  Qaysi element(lar) inson organizmida qon bosimi, yurak 

muskullari ishini me‟yorlashtirish vazifasini bajaradi? 

A) Na va K  B) Ca  C) Fe  C) Mg 

 

847.  Qaysi element xlorofill tarkibining 3% tashkil qiladi? 

A) Mg  B) Co  C) Cu  C) Fe 

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

38 

848.  Qonning ivishi, ba‟zi fermentlarning faolligi qaysi 

elementga bog‟liq? 

A) Fe  B) Co  C) Ca  C) Na-K 

 

849.  Qaysi elementning (A.Professor I.R.Asqarov tomonidan  

ishlab chiqilgan) preparati (Askalsiy) – suyak, qon, o'sma, 

polimiyelit va boshqa xastaliklar bilan og'rigan bemorlar 

organizmining himoya quvvatini oshirishda samarali 

vosita hisoblanadi? 

A) Mg  B) Fe  C) Ca  C) Co 

 

850.  Gemoglobinning 1 ta molekulasida ... ta ... ionlari bo‟ladi. 

A) 1 ta Fe

2+

    B) 4 ta Fe

3+  


C) 1 ta Fe

3+

     C) 4 ta Fe

2+ 


 

851.  Qaysi element o‟simliklarda noorganik uglerodni organik 

uglerodga aylantirish imkonini beradi? 

A) Mg  B) Cu  C) Fe  C) Co 

 

852.  Gemoglobinning sintetik prototip shaklini ko‟rsating. 

A) gem  B) ferrotsen   C) ferrogem  C) bilirubin 

 

853.  Tarkibida temir saqlovchi “ferrostimulator” lar yordamida 

o‟simliklardagi qanday kasalliklarni davolashda 

ishlatiladi? 

A) xloroz    B) qorakuya C) zang  C) vilt 

 

854.  Tarkibida temir saqlovchi “ferrostimulator” lar yordamida 

insonlardagi qanday kasalliklarni davolashda ishlatiladi? 

A) kamqonlik    B) o‟sma C) raxit  C) polimelit 

 

855.  Qaysi elementning yetishmasligi o‟simliklarda “xloroz” 

kasalligini, insonlarda esa “kamqonlik” kasalligini keltirib 

chiqaradi? 

A) Fe  B) Co  C) Ca  C) Mo 

 

856.  Qaysi element Fe ning o'zlashtirilishida katta rol 

o'ynaydi? 

A) Mg  B) Co  C) Mo  C) Cu 

 

857.  Qaysi element teri pigmentatsiyasida katta rol o'ynaydi? 

A) Mg  B) Co  C) Mo  C) Cu 

 

858.  Tirik organizmlarda siydik hosil bo'lishida asosiy 

elementdir qaysi? 

A) Zn  B) Mn  C) Co  C) P 

 

859.  C vitaminining hosil bo'lishida ham katta ahamiyatga ega 

elementni ko‟rsating. 

A) Zn  B) Mn  C) Co  C) Fe 

 

860.  Qaysi element(lar) rezavor mevalar va qandlavlagi 

yetishtirishda katta samara beradi? 

1)B;  2)Cu;  3)Fe;  4)Zn;  5)Mn; 

A) 1 B) 3,4  C) 2,5  C) 1,5 

 

861.  Qaysi element organizmda CO

2

 hosil bo'lishi va oqsillarni o'zlashtirilishida muhim ahamiyatga ega? 

A) Fe  B) Zn  C) Mo  C) Mn 

 

862.  Qaysi element yetishmasligi, sitrus mevalarda jiddiy 

kasallikni, ya'ni barglari oqarib o'simlikning qurib 

qolishiga sabab bo'ladi? 

A) Fe  B) Zn  C) Mo  C) Mn 

 

863.  Qaysi element gemoglobin sintezida katta ahamiyatga 

ega? 


A) Fe  B) Co  C) Zn  C) Mn 

 

864.  Qaysi element DNK va aminokislotalar almashinuvida 

katta ahamiyatga ega? 

A) Fe  B) Co  C) Zn  C) Mn 

 

865.  Qaysi element uzum hosildorligini oshirish bilan birga 

mevasi tarkibida qand moddalarining ko'payishiga 

yordam beradi? 

A) Fe  B) Co  C) Zn  C) Mn 

 

866.  Qaysi element(lar) azotni o‟zlashtirishda muhim 

ahamiyatga ega? 

1)Cu;  2)Fe;  3)Mo;  4)Zn;  

A) 1  B) 2,3  C) 1,3  C) 1,4 

 

867.  Lampochka ishlab chiqaruvchi korxonalarning chiqindisi 

qimmatbaho mikroo'g'it hisoblanadi. Bu o‟g‟it tarkibida 

qaysi element ko‟p bo‟ladi? 

A) Cu  B) Fe  C) Mo  C) Zn 

 

868.  Qaysi element tirik organizmlar suyak to'qimalarining 

hosil bo'lishi va o'sishida juda zarur bo‟lgan elementni 

ko‟rsating. 

A) Cl  B) F  C) Br  C) I 

 

869.  Qaysi element miqdori kamayganda tishlar nuray 

boshlaydi? 

A) Cl  B) F  C) Br  C) I 

 

870.  Qaysi element organizmlarning normal o'sishi, jinsiy 

yetilishi uchun zarur element. 

A) Cl  B) F  C) Br  C) I 

 

871.  Qaysi elementni akademik A.Yu.Fersman “Hayot va 

tafakkur elementi” deb atagan. 

A) Cl  B) P  C) N  C) I 

 

872.  Qaysi element uglevod (kraxmal) va oqsil moddalarining 

sintez bo‟lishida muhim ahamiyatga ega? 

A) Fe  B) Cu  C) Mn  C) Na 

 

873.  Quyidagilardan oq (a)  va qizil (a)  fosforga tegishli 

bo‟lgan xossalarni juftlab ko‟rsating. 

1)kristall; 2)kukunsimon; 3)sarimsoq hidli; 4)hidsiz; 

5)CS


2

 da erimaydi; 6)CS

2

 da eriydi; 7)qorong‟uda shu‟lalanadi; 8)qorong‟uda shu‟lalanmaydi; 9)zaharli; 

10)zaharsiz; 

A) a – 1,3,6,7,9; b – 2,4,5,8,10 

 

B) a – 1,4,5,7,9  b – 1,3,6,7,9 C) a – 1,4,6,7,9;  b – 2,4,5,7,9  

 

C) a – 1,3,5,7,9; b – 2,4,5,7,10  

874.  Quyidagilardan oq (a)  va qizil (a)  fosforga tegishli 

bo‟lgan xossalarni juftlab ko‟rsating. 

1)atom kristall panjarali; 2)molekulyar kristall panjarali; 

3)sarimsoq hidli; 4)hidsiz; 5)CS

2

 da erimaydi; 6)CS2

 da 


eriydi; 7)qorong‟uda shu‟lalanadi; 8)qorong‟uda 

shu‟lalanmaydi; 9)zaharli; 10)zaharsiz; 

A) a – 2,3,6,7,9; b – 1,4,5,8,10 

 

B) a – 1,4,5,7,9  b – 1,3,6,7,9 C) a – 2,4,6,7,9;  b – 1,4,5,7,9  

 

C) a – 2,3,5,7,9; b – 1,4,5,7,10  

875.  Oq (a) va qizil (b) fosforga tegishli xususiyatlarni juftlab 

ko‟rsating. 

Telegram: @ICC_KIMYO 


RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

39 

1)tarkibidagi fosfor sp

3

 gibridlangan; 2)tarkibidagi fosfor sp

3

d gibdirlangan; 3)sarimsoq hidli 4)hidsiz;  5)qorong‟uda shulalanadi; 6)shu‟lalanmaydi; 

A) a-1,3,5; b-2,4,6  B) a-2,4,6;  b-1,3,5 

B)  a-1,4,6; b-1,3,5  C) a-1,3,5; b-1,4,6 

 

876.  Oddiy super fosfatning kimyoviy tarkibini ko‟rsating. 

A) CaHPO

4

∙2H2

O  B) Ca(H

2

PO

4)

2

    C) Ca(H

2

PO4

)

2∙CaSO

4

∙4H2

O  D) Ca


3

(PO


4

) 

877.  Qo‟sh super fosfatning kimyoviy tarkibini ko‟rsating. 

A) CaHPO


4

∙2H


2

O  B) Ca(H

2

PO

4)

2

    C) Ca(H

2

PO4

)

2∙CaSO

4

∙4H2

O  D) Ca


3

(PO


4

)

2 

 

878.  Pretsipitat fosfatning kimyoviy tarkibini ko‟rsating. 

A) CaHPO

4

∙2H2

O  B) Ca(H

2

PO

4)

2

    C) Ca(H

2

PO4

)

2∙CaSO

4

∙4H2

O  D) Ca


3

(PO


4

)

2 

 

879.  Kumush metalli yetarli miqdordagi ozon gazi bilan to‟liq 

oksidlanganda 49,6 g qattiq modda olingan bo‟lsa, hosil 

bo‟lgan gazning hajmini (l, n.sh) aniqlang.

 

A) 4,48  B) 8,96  C) 6,72  D) 2,24  

880.  Kumush metalli yetarli miqdordagi ozon gazi bilan to‟liq 

oksidlanganda 24,8 g qattiq modda olingan bo‟lsa, hosil 

bo‟lgan gazning hajmini (l, n.sh) aniqlang.

 

A) 4,48  B) 8,96  C) 6,72  D) 2,24  

881.  Kaliy yodid eritmasiga yetarli miqdordagi ozon gazi ta‟sir 

ettirilganda, 50,8 g kristall modda cho‟kmaga tushgan 

bo‟lsa, ajralib chiqqan gaz hajmini (l, n.sh) aniqlnag.

 

A) 4,48  B) 8,96  C) 6,72  D) 2,24  


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling