Rashidbek bo’riyev 1 1


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/16
Sana10.10.2020
Hajmi1.42 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

945.  C

9

H18

Br

2 formulaga mos keladigan nechta moddadan 

Gustavson usulida 1-metil-2-etilsiklogeksan olish 

mumkin? 

A) 5  B) 3  C) 4 D) 6 

 

946.  C

9

H18

Br

2 formulaga mos keladigan nechta moddadan 

Gustavson usulida 1-metil-4-etilsiklogeksan olish 

mumkin? 

A) 5  B) 3  C) 4 D) 6 

 

947.  C

9

H18

Br

2 formulaga mos keladigan nechta moddadan 

Gustavson usulida 1,2,3-trimetil siklogeksan olish 

mumkin? 

A) 5  B) 3  C) 4 D) 6 

 

948.  C

8

H16

Br

2 formulaga mos keladigan nechta moddadan 

Gustavson usulida 1,2,3-trimetil siklopentan olish 

mumkin? 

A) 2  B) 3  C) 4 D) 5 

 

949.  C

8

H16

Br

2 formulaga mos keladigan nechta moddadan 

Gustavson usulida 1,3-dietilsiklobutan olish mumkin? 

A) 2  B) 3  C) 4 D) 1 

 

950.  C

8

H

16Br

2

 formulaga mos keladigan nechta moddadan Gustavson usulida 1,2-dietilsiklobutan olish mumkin? 

A) 2  B) 3  C) 4 D) 1 

 

951.  C

7

H14

Br

2 formulaga mos keladigan nechta moddadan 

Gustavson usulida 1-metil-2-etilsiklobutan olish mumkin? 

A) 2  B) 3  C) 4 D) 1 

 

952.  1 molekula propin va 2 molekula etin birgalikda 

trimerlanishidan (C

aktiv


 ishtirokida) olingan aromatik 

uglevodorodga nitrat kislota (H

2

SO

4 ishtirokida) ta‟sir 

ettirilganda necha xil mononitroli birikma hosil bo‟ladi? 

(yonzanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin) 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

953.  1 molekula butin-1 va 2 molekula etin birgalikda 

trimerlanishidan (C

aktiv

 ishtirokida) olingan aromatik uglevodorodga nitrat kislota (H

2

SO4

 ishtirokida) ta‟sir 

ettirilganda necha xil mononitroli birikma hosil bo‟ladi? 

(yonzanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin) 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

954.  1 molekula butin-2 va 2 molekula etin birgalikda 

trimerlanishidan (C

aktiv


 ishtirokida) olingan aromatik 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

42 

uglevodorodga nitrat kislota (H

2

SO

4 ishtirokida) ta‟sir 

ettirilganda necha xil mononitroli birikma hosil bo‟ladi? 

(yonzanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin) 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

955.  1 molekula pentin-2 va 2 molekula etin birgalikda 

trimerlanishidan (C

aktiv

 ishtirokida) olingan aromatik uglevodorodga nitrat kislota (H

2

SO4

 ishtirokida) ta‟sir 

ettirilganda necha xil mononitroli birikma hosil bo‟ladi? 

(yonzanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin) 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

956.  Aldegid va ketonlarga vodorod ta‟sir ettirib qaysi 

spirtlarni olib bo‟lmaydi? 

2-metil-propanol-2;  2) 2-metil-propanol-1;  3) 3-metil 

butanol-2; 4)2-metil-butanol-2; 5) butanol-1. 

A) 1,2,4  B) 2,3,5  C) 2,3  D) 1,4 

 

957.  Quyidagi moddalarning kislotalik kuchi oshib borish 

tartibida joylashtiring. 

1)  karbonat kislota; 2) sirka kislota;  3) xlorsirka kislota; 

4) fenol. 

A) 1, 2, 3, 4  B) 4,1,2,3  C) 1,4,2,3  D) 3,2,1,4  

 

958.  Quyidagi moddalarning kislotalik kuchi kamayib borish 

tartibida joylashtiring. 

1)  karbonat kislota; 2) sirka kislota;  3) xlorsirka kislota; 

4) fenol. 

A) 1, 2, 3, 4  B) 4,1,2,3  C) 1,4,2,3  D) 3,2,1,4  

 

959.  Karbon kislota kalsiyli tuzi pirolizidan aldegid olindi. 

Agar aldegid qaytarilganda olingan spirtning bitta 

molekulasi tarkibida sp

3

-s qoplanishlar soni 6 ta bo„lsa, dastlabki tuzning tuzilishini aniqlang.  

1)  (CH


3

COO)


2

Ca; 2) CH

3

CH

2COO-Ca-OOCH; 3) 

CH

3COO-Ca-OOCH;  

4) CH


3

COO-Ca-OOCCH

2

CH

3A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 

 

960.  Karbon kislota kalsiyli tuzi pirolizidan aldegid olindi. 

Agar aldegid qaytarilganda olingan spirtning bitta 

molekulasi tarkibida sp

3

-s qoplanishlar soni 8 ta bo„lsa, dastlabki tuzning tuzilishini aniqlang.  

1)  (CH


3

COO)


2

Ca; 2) CH

3

CH

2COO-Ca-OOCH; 3) 

CH

3COO-Ca-OOCH;  

4) CH


3

COO-Ca-OOCCH

2

CH

3A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 

 

961.  Karbon kislota kalsiyli tuzi pirolizidan keton olindi. Agar 

keton qaytarilganda olingan spirtning bitta molekulasi 

tarkibida sp

3

-s qoplanishlar soni 8 ta bo„lsa, dastlabki tuzning tuzilishini aniqlang.  

1)  (CH


3

COO)


2

Ca; 2) CH

3

CH

2COO-Ca-OOCH; 3) 

CH

3COO-Ca-OOCH;  

4) CH


3

COO-Ca-OOCCH

2

CH

3A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 

 

962.  Karbon kislota kalsiyli tuzi pirolizidan keton olindi. Agar 

keton qaytarilganda olingan spirtning bitta molekulasi 

tarkibida sp

3

-s qoplanishlar soni 10 ta bo„lsa, dastlabki tuzning tuzilishini aniqlang.  

1)  (CH


3

COO)


2

Ca; 2) CH

3

CH

2COO-Ca-OOCH; 3) 

CH

3COO-Ca-OOCH; 4) CH

3

COO-Ca-OOCCH2

CH

3A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 

 

963.  Quyidagilardan propanal va aseton uchun umumiy 

bo‟lganlarini aniqlang?  

1)Kucherov reaksiyasi asosida olinadi;  

2)karbonil guruh faqat alkil radikali bilan bog‟langan;  

3)umumiy formulasi C

n

H2n

O;  


4)HCN birikishidan oksinitril hosil bo‟ladi;  

5)aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasida qatnashadi; 

6)sanoatda kumol usuli asosida olinadi;  

7)ikkilamchi propil spirt oksidlanishidan hosil bo‟ladi; 

A) 2, 4, 5  B) 3, 4, 5  C) 1, 2, 6, 7  D) 3, 4, 5, 6 

 

964.  Quyidagilardan propanal va aseton uchun umumiy 

bo‟lmaganlarini aniqlang?  

1)Kucherov reaksiyasi asosida olinadi;  

2)karbonil guruh faqat alkil radikali bilan bog‟langan;  

3)umumiy formulasi C

n

H

2nO;  

4)HCN birikishidan oksinitril hosil bo‟ladi;  

5)aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasida qatnashadi; 

6)sanoatda kumol usuli asosida olinadi;  

7)ikkilamchi propil spirt oksidlanishidan hosil bo‟ladi; 

A) 2, 4, 5  B) 3, 4, 5  C) 1, 2, 6, 7  D) 3, 4, 5, 6 

 

965.  Asetilen quyidagi moddalardan qaysilari bilan reaksiyaga 

kirishadi? 

1)  suv (katalizator HgSO

4

); 2) kumish (I) oksidining ammiakli eritmasi; 3) brom; 4) CH

3

OH; 5) mis (II) gidroksid. 

A) 1,3,4,5  B) 1,2,3,4  C) 1,2,3,5  D) 2,3,5 

 

966.  Propanalga xos bo‟lgan xususiyatlarni aniqlang. 

1)  Kucherov reaksiyasi asosida olinadi; 

2)  Natriy bisulfit bilan ta‟sirlashmaydi. 

3)  (CH


3

COO)


2

Ca pirolizidan olinadi; 

4)  tarkibida 8 ta sp

3

 – gibridlangan orbital mavjud; 5)  1,1-dixlorpropanning gidrolizidan hosil bo‟ladi;  

6)  suv bilan vodorod bog‟lanishga ega emas;  

7)  aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasida qatnashadi;  

8)  brom bilan ta‟sirlashadi. 

A) 1, 4, 5, 6  B) 3, 4, 5, 6 

B)  2, 5, 6, 8  D) 4, 5, 7, 8 

 

967.  Etilen quyidagi moddalardan qaysilari bilan reaksiyaga 

kirishadi? 

1)  suv (katalizator H

2

SO4

); 2) kumish (I) oksidining 

ammiakli eritmasi; 3) brom; 4) vodorod (nikel, t

o

); 5) mis (II) gidroksid. 

A) 1,3,4  B) 1,2,3  C) 2,5  D) 2,3,5 

 

968.  Asetonga xos bo‟lgan xususiyatlarni aniqlang. 

1)  Kucherov reaksiyasi asosida olinadi; 

2)  Natriy bisulfit bilan ta‟sirlashmaydi. 

3)  (CH

3

COO)2

Ca pirolizidan olinadi; 

4)  tarkibida 8 ta sp

3

 – gibridlangan orbital mavjud; 5)  1,1-dixlorpropanning gidrolizidan hosil bo‟ladi;  

6)  suv bilan vodorod bog‟lanishga ega emas;  

7)  aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasida qatnashadi;  

8)  bromli suvni rangsizlantiradi. A) 1, 3, 4, 7  B) 3, 4, 5, 6 C) 2, 5, 6, 8  D) 1, 2, 5, 8 

 

969.  Qizdirilganda  o‟z shaklini o‟zgartirib, sovutilganda esa 

o‟sha o‟zgargan shaklni oladigan polimerlar qanday 

nomlanadi? 

A) termoreaktivlar  B) termoregulyar C) termoplastik  D) 

termoaktiv 

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

43 

970.  Qizdirilganda  o‟z shaklini o‟zgartirib suyuqlanadigan, 

sovutilganda esa o‟sha suyuqlanmasdan faqat 

yumshaydigan polimerlar  hosil qiluvchi  

    qanday 

nomlanadi? 

A) termoreaktivlar  B) termoregulyar C) termoplastik  D) 

termoaktiv 

 

971.  Plastmassalarga qattiqlik, mexanik mustaxkamlik berish 

uchun hamda organik erituvchilar, kislota va ishqorlar 

ta‟siriga barqarorligini oshirish uchun qo‟shiladigan 

moddalar qanday nomlanadi? 

A) pastifikatorlar  B) stablizatorlar  C) to‟ldiruvchilar  D) 

initsiatorlar 

 

972.  Ba‟zan plastmassalarga murakkab efirlar yoki 

uglevodorodlarning galoidli hosilalari qo‟shiladi. Bu 

qanday vazifa bajaradi? 

A) pastifikatorlar  B) stablizatorlar  C) to‟ldiruvchilar  D) 

initsiatorlar 

 

973.  Plastmassalarning havodagi kislorod, yorug‟lik va boshqa 

ta‟sirlarga barqarorligini oshirish uchun qo‟shiladigan 

moddalar qanday nomlanadi? 

A) pastifikatorlar  B) stablizatorlar  C) to‟ldiruvchilar  D) 

initsiatorlar 

 

974.  Plastmassalarning oksidlanish reaksiyalariga 

chidamliligini oshiradigan moddalar qanday nomlanadi? 

A) pastifikatorlar  B) stablizatorlar  C) to‟ldiruvchilar  D) 

initsiatorlar 

 

975.  Quyida berilganlardan sintetik tolalarni aniqlang.  

1)  viskoza; 2) atsetat; 3) xlorin; 4) lavsan; 5) jun;  

6) paxta  

A) 5,6 B)  1,2 C)  1,2,3,4 D) 3,4 

 

976.  Quyida berilganlardan suniy tolalarni aniqlang.  

1)  viskoza; 2) atsetat; 3) xlorin; 4) lavsan; 5) jun; 6) 

paxta  


A) 5,6 B) 1,2 C)  1,2,3,4 D)  3,4 

 

977.  Quyida berilganlardan tabiiy tolalarni aniqlang.  

1)  viskoza; 2) atsetat; 3) xlorin; 4) lavsan; 5) jun; 6) 

paxta  


A) 5,6 B)  1,2 C)  1,2,3,4 D)  3,4 

 

978.  Quyida berilganlardan sintetik tolalarni aniqlang.  

1)  viskoza; 2) atsetat; 3) xlorin; 4) kapron; 5) zig‟ir 

tolasi; 6) ipak  

A) 5,6 B)  1,2 C)  1,2,3,4 D) 3,4 

 

979.  Quyida berilganlardan suniy tolalarni aniqlang.  

1)  viskoza; 2) atsetat; 3) xlorin; 4) kapron; 5) zig‟ir 

tolasi; 6) ipak  

A) 5,6 B) 1,2 C) 1,2,3,4 D) 3,4 

 

980.  Quyida berilganlardan tabiiy tolalarni aniqlang.  

1)  viskoza; 2) atsetat; 3) xlorin; 4) kapron; 5) zig‟ir 

tolasi; 6) ipak  A) 5,6 B) 1,2 C) 1,2,3,4 D) 3,4 

 

981.  Sintetik tola olinadigan ikki asosli kislotani aniqlang. 

A) adipin  B) pellargon  C) malon  D) qahrabo 

 

982.  Sintetik tola olinadigan ikki asosli kislotani aniqlang. 

A) kapron  B) pellargon  C) tereftal  D) qahrabo 

983.  Kapron tolasining monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)  tereftal kislota; 2) adipin kislota; 3) kaprolaktam; 

4) geksametilendiamin; 5) etilenglikol; 

A) 1,5  B) 3  C) 3,4  D) 2,4 

 

984.  Anid tolasining monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)  tereftal kislota; 2) adipin kislota; 3) kaprolaktam; 

4) geksametilendiamin; 5) etilenglikol; 

A) 1,5  B) 3  C) 3,4  D) 2,4 

 

985.  Neylond tolasining monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)tereftal kislota; 2) adipin kislota; 3) kaprolaktam; 

4) geksametilendiamin; 5) etilenglikol; 

A) 1,5  B) 3  C) 3,4  D) 2,4 

 

986.  Lavsan tolasining monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)tereftal kislota; 2) adipin kislota; 3) kaprolaktam; 

4) geksametilendiamin; 5) etilenglikol; 

A) 1,5  B) 3  C) 3,4  D) 2,4 

 

987.  Nitron tolasining monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)akrilonitril; 2) viniliden ftorid; 3) butadiyen-1,3; 

4) triftorxloretilen; 5) izopren; 

A) 1,5  B) 1  C) 2,3  D) 2,4 

 

988.  Ftorokauchukning monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)  akrilonitril; 2) viniliden ftorid; 3) butadiyen-1,3; 

4) triftorxloretilen; 5) izopren; 

A) 1,5  B) 1  C) 2,3  D) 2,4 

 

989.  Xloropren-kauchukning monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)  akrilonitril; 2) viniliden xlorid;  

3) 2-xlor-butadiyen-1,3;  4) triftorxloretilen; 5) izopren; 

A) 2,5  B) 3  C) 2,3  D) 2,4 

 

990.  Butadiyen-nitril kauchukning monomer(lar)ini ko‟rsating. 

1)akrilonitril; 2) viniliden ftorid; 3) butadiyen-1,3; 

4) triftorxloretilen; 5) izopren; 

A) 1,5  B) 1  C) 1,3  D) 2,4 

 

991.  Qaysi polimer zvenosi aromatik halqa saqlaydi? 

A) nitron B) lavsan C) neylon D) kapron 

 

992.  Poliamid tolani ko‟rsating. 

A) nitron B) lavsan C) anid D) kapron 

 

993.  Poliefir tolani ko‟rsating. 

A) nitron B) lavsan C) anid D) kapron 

 

994.  Lavsanning sistematik nomenklaturadagi nomini 

aniqlang. 

A) polietilentereftalat  B) dakron  C) terilen  D) smola 

 

995.  Tabiiy kauchukning monomerini aniqlang. 

A) butadiyen-1,3 B) divinil  

C) 2,3-dimetilbutadiyen-1,3 D) 2-metilbutadiyen-1,3 

 

996.  Sintetik kauchukning monomerini aniqlang. 

A) butadiyen-1,3 B) divinil   

C) 2,3-dimetilbutadiyen-1,3 D) 2-metilbutadiyen-1,3 

 

997.  Qaysi kauchuk sopolimerlanish reaksiyasidan olinadi? 

A) ftorokauchuk  B) siloksan kauchuk   

C) xloropren kauchuk D) izopren kauchuk 

 

998.  Qaysi kauchuk sopolimerlanish reaksiyasidan olinadi? 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

44 

A)butadiyen nitril kauchuk     

B) siloksan kauchuk   

C) xloropren kauchuk  

 

 

D) izopren kauchuk  

999.  Quyidagi polimerlar bilan ularning hosil bo‟lish 

reaksiya turlarini juftlab ko‟rsating. 

a)polimerlanish; b) sopolimerlanish;   

c) polikondensatlanish. 

1)xloropren kauchuk; 2) ftorokauchuk; 3) siloksan 

kuchuk; 4) tabiiy kauchuk. 

A) 1a, 2a, 3a, 4a  B) 1a, 2b, 3c, 4a   

C) 1b, 2b, 3a, 4a  D) 1a, 2a, 3c, 4a 

 

1000.  Quyidagi polimerlar bilan ularning hosil bo‟lish 

reaksiya turlarini juftlab ko‟rsating. 

a)polimerlanish; b) sopolimerlanish;   

c) polikondensatlanish. 

1)divinil kauchuk; 2) butadiyen nitril kauchuk; 3) 

siloksan kuchuk; 4) tabiiy kauchuk. 

A)1a, 2a, 3a, 4a  B) 1a, 2b, 3c, 4a   

C) 1b, 2b, 3a, 4a  D) 1a, 2a, 3c, 4a 

 

1001.  Quyidagi polimerlar bilan ularning hosil bo‟lish 

reaksiya turlarini juftlab ko‟rsating. 

a) polimerlanish; b) sopolimerlanish;   

c) polikondensatlanish. 

1)butadiyen-stirol kauchuk; 2) ftorokauchuk;  

3) fenolformaldegid smolasi; 4) tabiiy kauchuk. 

A)1b, 2a, 3c, 4a  B) 1b, 2b, 3c, 4a   

C) 1b, 2b, 3b, 4a  D) 1a, 2b, 3c, 4a 

 

1002.  Quyidagi polimerlar bilan ularning hosil bo‟lish 

reaksiya turlarini juftlab ko‟rsating. 

a)polimerlanish; b) sopolimerlanish;   

c) polikondensatlanish. 

1)polivinil xlorid; 2) polimetilmetakrilat; 3) lavsan;  

4) teflon. 

A) 1a, 2a, 3c, 4a  B) 1a, 2a, 3c, 4b   

C) 1a, 2b, 3c, 4a  D) 1a, 2a, 3c, 4c 

 

1003.  Quyidagi polimerlar bilan ularning hosil bo‟lish 

reaksiya turlarini juftlab ko‟rsating. 

a)polimerlanish; b) sopolimerlanish;   

c) polikondensatlanish. 

1)anid; 2) polimetilmetakrilat; 3) lavsan; 4) teflon. 

A) 1c, 2a, 3c, 4a  B) 1c, 2a, 3c, 4b   

C) 1a, 2b, 3c, 4a  D) 1c, 2a, 3c, 4c 

 

1004.  Quyidagi keltirilganlar orasidan sof element-organik 

birikmalarni ajrating.  

1) CH


3

MgI; 2) (CH

3

)

3P; 3) CH

3

Na;  4) (CH

3

)3

SiCl; 5) (R)

2

PCl; 6) (CH3

)

4Si 

A) 1,4,5 B) 2,3,6 C) 1,2,4,5,6 D) 2,6 

 

1005.  Quyidagi keltirilganlar orasidan aralash element-organik 

birikmalarni ajrating.  

1) CH

3

MgI; 2) (CH3

)

3P; 3) CH

3

Na;  4) (CH

3

)3

SiCl; 5) (R)

2

PCl; 6) (CH3

)

4Si 

A) 1,4,5 B) 2,3,4,5 C) 1,2,5,6 D) 1,2,4,6 1006.  382.Nuklein kislotalar kislotali muhitda 

gidrolizlanganda qanday moddalar va qanday tartibda 

hosil bo‟ladi? 

A) nukleozid, nukleotid, purin va pirimidin asoslari 

B) nukleotid, purin va pirimidin asoslari, nukleozid 

C) nukleotid, nukleozid, purin va pirimidin asoslari 

D)purin va pirimidin asoslari, nukleozid, nukleotid 

 

1007.  Kraxmal asta-sekin gidrolizlanganda qanday moddalar 

va qanday tartibda hosil bo‟ladi? 

A) maltoza, dekstrin, glukoza 

B) glukoza, maltoza, dekstrin,  

C) dekstrin, maltoza, glukoza 

D) dekstrin, laktoza, glukoza 

 

1008.  Pirrol rux kukuni va suyultirilgan xlorid kislota 

ishtirokida gidrogenlanib qanday moddani hosil qiladi? 

A) pirrolin  B) pirroliddin  C) piperidin  D) yodol 

 

1009.  Pirrol Pt yoki Ni katalizatori ishtirokida vodorod ta‟sir 

ettirilsa, qanday moddani hosil qiladi? 

A) pirrolin  B) pirroliddin  C) piperidin  D) yodol 

1010.  386.0,1 mol yodol olish uchun necha gramm yod kerak 

bo‟ladi? 

A) 50,8 B) 101,6 C) 25,4  D) 127 

 

1011.  0,05 mol yodol olish uchun necha gramm yod kerak 

bo‟ladi? 

A) 50,8 B) 101,6 C) 25,4  D) 127 

 

1012.  Milon reaksiyasi qaysi amino kislota(lar) uchun xos? 

1)tirozin;  2) fenilalanin; 3) triptafan; 4) alanin 

A)1,2  B) 1,3  C) 3,4  D) 2,3 

 

1013.  Qaysi aminokislota qizdirilganda akril kislota hosil 

boladi? 

A) β-aminopropan kislota     

B) β-aminobutan kislota   

C) ɑ-aminopentan kislota    

 

D) ɑ-aminobutan kislota  

1014.  α-aminokislotalar qizdirilganda qanday moddalar hosil 

bo‟ladi? 

A) diketopiperazin   

B) to‟yinmagan kislota   

C) laktam   

 

D) lakton  

1015.  β-aminokislotalar qizdirilganda qanday moddalar hosil 

bo‟ladi? 

A) diketopiperazin   

B) to‟yinmagan kislota   

C) laktam   

 

D) lakton  

1016.  γ va δ-aminokislotalar qizdirilganda qanday moddalar 

hosil bo‟ladi? 

A) diketopiperazin   

B) to‟yinmagan kislota   

C) laktam   

 

D) lakton  

1017.  α-oksikislotalar qizdirilganda qanday moddalar hosil 

bo‟ladi? 

A) laktid B) to‟yinmagan kislota  C) laktam  D) lakton 

 

1018.  β-oksikislotalar qizdirilganda qanday moddalar hosil 

bo‟ladi? 

A) laktid  B) to‟yinmagan kislota  C) laktam D) lakton 

 

1019.  γ va δ-oksikislotalar qizdirilganda qanday moddalar 

hosil bo‟ladi? 

A) laktid  B) to‟yinmagan kislota  C) laktam D) lakton 

 

1020.  Nitrit kislota yordamida aminokislota va oqsillardagi 

qanday guruhni miqdoriy analiz qilish mumkin? 

A) –CH


3

 B) COOH  C) C(O)  D) –NH

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

45 

1021.  Qaysi modda yordamida aminokislota va oqsillardagi 

aminoguruhlarni miqdoriy analiz qilish mumkin? 

A) fenol B) nitrit kislota  C) metanal D) sianid kislota 

 

1022.  Akrilonitril gidrolizlanganda (H

2

SOishtirokida 100℃) 

qanday modda hosil bo‟ladi?  

A) sirka kislota  B) akrolein  C) akrilamid  D) alanin 

 

1023.  Qaysi modda tutunsiz porox tayyorlashda ishlatiladi? 

A) trotil     

 

B) trinitroselluloza   C) dinitroselluloza   

D) trinitroglitserin 

 

1024.  Qaysi modda piroksilin nomi bilan tutunsiz porox 

tayyorlashda ishlatiladi? 

A) trotil     

 

B) trinitroselluloza   C) dinitroselluloza   

D) trinitroglitserin 

 

1025. 

Kollosilin tarkibini ko‟rsating.

 

A)di va trinitroselulozalar aralashmasi B)trinitroselluloza 

C)mono va dinitroselulozalar aralashmasi 

D)dinitroselluloza 

 


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling