Rashidbek bo’riyev 1 1


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/16
Sana10.10.2020
Hajmi1.42 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

1113.  Quyidagilardan orasidan ksilil radikalini ko‟rsating. 

A) (CH

3

)2

C

6H

3

 –   B) CH3

C

6H

4

 –   C) CH3

C

6H

4

CH2

 –   


D) – C

6

H4

 –   


 

1114.  CH

3

C(O)CH3

 

    

 

  

→    X


1

   


 

 

→  X      


→ X

3

 Ushbu reaksiyada 5,8 g aseton qatnashgan bo‟lsa, hosil 

bo‟lgan X

1

 moddaning massasini (g) toping.  A) 8,4  B) 8,2  C) 6,6  D) 8,6 

 

1115.  CH

3

C(O)CH


3

 

    

 

  

→    X


1

   


 

 

→  X      


→ X

3

 Ushbu reaksiyada 5,8 g aseton qatnashgan bo‟lsa, hosil 

bo‟lgan X

2

 moddaning massasini (g) toping.  A) 8,4  B) 8,2  C) 6,8  D) 8,6 

 

1116.  CH

3

C(O)CH


3

 

    

 

  

→    X


1

   


 

 

→  X      


→ X

3

 Ushbu reaksiyada 5,8 g aseton qatnashgan bo‟lsa, hosil 

bo‟lgan X

3

 moddaning massasini (g) toping.  A) 8,4  B) 6,0  C) 6,8  D) 8,6 

 

1117.  CH

3

C(O)CH


3

 

    

 

  

→    X


1

   


 

 

→  X      


→ X

3

 Ushbu reaksiyada hosil bo‟lgan X

3

 moddani aniqlang. A) 2-metil-butin-3-ol-2   B) 3-metil-butin-2-ol-3  

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

49 

C) 2-metil-buten-3-ol-2  D) 2-metil-butadiyen-1,3 

 

1118.  CH

3

C(O)CH3

 

    

 

  

→    X


1

   


 

 

→  X      


→ X

3

 Ushbu reaksiyada hosil bo‟lgan X

2

 moddani aniqlang. A) 2-metil-butin-3-ol-2   B) 3-metil-buten-2-ol-3  

C)2-metil-buten-3-ol-2  D) 2-metil-butadiyen-1,3 1119.  CH

3

C(O)CH3

 

    

 

  

→    X


1

   


 

 

→  X      


→ X

3

 Ushbu reaksiyada hosil bo‟lgan X

1

 moddani aniqlang. A) 2-metil-butin-3-ol-2   B) 3-metil-butin-2-ol-3  

C)2-metil-buten-3-ol-2  D) 2-metil-butadiyen-1,3 

 

1120.  Quyidagi gruppalarga kiruvchi diyenlarni juftlab 

ko‟rsating. 

a)kumulatsiyalangan qo‟shbog‟li; b)Konyugirlangan 

qo‟shbog‟li; 

1)CH

3

CH2

CHC(CH


3

)CH(CH


3

)CHCH


2

2)CH2

CHC(CH


3

)C(CH


3

)CH


2

CH

33)CH


3

C(CH


3

)CHCH


2

C(CH


3

)CH


2

;   


4)CH

3

C(CH3

)

2C(CH

3

)CCH2

5)CH2

C(CH


3

)C(CH


3

)CH


2

CH

36)CH


3

CH

2C(CH

3

)CHCHCH2

A)a-1,3;  b-2,6;  B)a-2,6; b-4,5;    

C)a-4,5;  b-2,6;  D)a-4,5;  b-1,3; 

 

1121.  Quyidagi diyenlardan ajratilgan qo‟shbog‟li diyenlarni 

tanlang. 

1)CH

3

CH2

CHC(CH


3

)CH(CH


3

)CHCH


2

;  


2)CH

2

CHC(CH3

)C(CH


3

)CH


2

CH

33)CH


3

C(CH


3

)CHCH


2

C(CH


3

)CH


2

;  


4)CH

3

C(CH3

)

2C(CH

3

)CCH2

5)CH2

C(CH


3

)C(CH


3

)CH


2

CH

3;   

6)CH


3

CH

2C(CH

3

)CHCHCH2

A)1,3  B)2,6  C)4,5  D)1,2,3,6  

1122.  Konyugirlangan qo‟shbog‟li diyen-larni tanlang. 

1)allen;  2)izopren;  3)divinil; 4)geksadiyen-1,4; 

A)2,3  B)4  C)1  D)1,4 

 

1123.  Kumulyatsiyalangan  qo‟shbog‟li diyenlarni tanlang. 

1)allen;  2)izopren;  3)divinil; 4)geksadiyen-1,4; 

A)2,3  B)4  C)1  D)1,4 

 

1124.  Ajratilgan qo‟shbog‟li diyenlarni tanlang. 

1)allen;  2)izopren;  3)divinil; 4)geksadiyen-1,4; 

A)2,3  B)4  C)1  D)1,4 

 

1125.  Qo‟sh bog‟da (C=C) uglerod atomlari orasidagi 

masofani (nm) ko‟rsating. 

A) 0,134  B) 0,154 C) 0,120  D) 0,125 

 

1126.  Oddiy bog‟da (C–C) uglerod atomlari orasidagi 

masofani (nm) ko‟rsating. 

A) 0,134  B) 0,154 C) 0,120  D) 0,125 

 

1127.  Uch bog‟da (C

 C) uglerod atomlari orasidagi masofani 

(nm) ko‟rsating. 

A) 0,134  B) 0,154 C) 0,120  D) 0,125 

 

1128.  Ushbu molekulada (H

 C C H ) uglerod-vodorod 

orasidagi masofani (nm) ko‟rsating. 

A) 0,95  B) 0,106 C) 0,120  D) 0,125 

 

1129.  Qo‟sh bog‟ (C=C) ning uzilishi uchun qancha energiya 

(kkal/mol) sarflanadi. 

A) 146  B) 81 C) 65  D) 199 1130.  Oddiy bog‟ (C

 C) ning uzilishi uchun qancha energiya 

(kkal/mol) sarflanadi. 

A) 146  B) 81 C) 65  D) 59 

 

1131.  Qo‟sh bog‟ (C

 C) dagi π ning uzilishi uchun qancha 

energiya (kkal/mol) sarflanadi. 

A) 146  B) 81 C) 65  D) 199 

 

1132.  Uch bog‟ (C

 C) ning uzilishi uchun qancha energiya 

(kkal/mol) sarflanadi. 

A) 59  B) 81 C) 65  D) 199 

 

1133.  Uch bog‟ (C

 C) dagi bitta π bog‟ni uzilishi uchun 

qancha energiya (kkal/mol) sarflanadi. 

A) 59  B) 81 C) 65  D) 199 

 

1134.  Spirtlarning HCl bilan (H

2

SO4

 ishtirokida) reaksiyaga 

kirishish tezligi oshib borish tartibida joylashtiring. 

A) birlamchi, uchlamchi, ikkilamchi 

B) birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi 

C) uchlamchi, ikkilamchi, birlamchi 

D) uchlamchi, birlamchi, ikkilamchi 

 

1135.  Fenol sanoatda kumol usulida olinadi. Agar reaksiyada 

ishtirok etgan kumolning massasi hosil bo‟lgan 

asetonning massasidan 6,2 grammga ko‟p bo‟lsa, 

reaksiya natijasida olingan fenolning massasini (g) 

aniqlang.  

A) 9,4  B) 18,8  C) 4,7  D) 14,1 

 

1136.  Fenol sanoatda kumol usulida olinadi. Agar reaksiyada 

ishtirok etgan kumolning massasi hosil bo‟lgan 

asetonning massasidan 12,4 grammga ko‟p bo‟lsa, 

reaksiya natijasida olingan fenolning massasini (g) 

aniqlang.  

A) 9,4  B) 18,8  C) 4,7  D) 14,1 

 

1137.  9,2 g glitserin mo‟l miqdordagi nitrat kislota bilan 

ta‟sirlashganda hosil bo‟lgan nitroglitserinning 

massasini (g) toping.g 

A) 22,7  B) 45,4  C) 68,1  D) 90,8 

 

1138.  18,4 g glitserin mo‟l miqdordagi nitrat kislota bilan 

ta‟sirlashganda hosil bo‟lgan nitroglitserinning 

massasini (g) toping. 

A) 22,7  B) 45,4  C) 68,1  D) 90,8 

 

1139.  Analitik kimyoda Seyzel usulidan foydalanib oddiy 

efirlar tarkibidagi – OCH

3

, –OC2

H

5 guruhlarni miqdoriy 

aniqlash mumkin. Etoksietanga 5,12 g konsentrlan-gan 

yodid kislotani qizdirib turib ta„sir ettirilsa, qancha 

miqdorda (g) organik modda olinadi? (reaksiya unumi 

75%)  

A) 2,34 B) 6,24 C) 3,12 D) 4,68  

1140.  Analitik kimyoda Seyzel usulidan foydalanib oddiy 

efirlar tarkibidagi – OCH

3

, –OC


2

H

5 guruhlarni miqdoriy 

aniqlash mumkin. Etoksietanga 5,12 g konsentrlan-gan 

yodid kislotani ta„sir ettirilsa, qancha miqdorda (g) 

organik modda(lar) olinadi? (reaksiya unumi 75%)  

A) 4,04 B) 6,06 C) 8,08 D) 4,68 

 

1141.  Qaysi modda achitqilar ekstraktida, qoramol jigarida, 

sut hamda boshqa oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida 

uchraydi, organizmda esa qisman sintez qilinadi? 

A) nikatin kislota  B) sut kislota   

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

50 

C) etil spirt  D) nikatin kislota amidi 

 

1142.  Qaysi modda sil kasalligini davolashda ishlatiladi? 

A) nikatin kislota B) vitamin PP   

C) Izoniazid  D) vitamin B

 1143.  Qaysi modda pellagra kasalligini davolashda ishlatiladi? 

A) nikatin kislota B) vitamin PP   

C) Izoniazid  D) vitamin B

 1144.  G‟alla urug‟larini qorakuya kasalligiga qarshi (a) va 

tokni fillakseraga qarshi (b) dorilashda foydalaniladigan 

moddalarni ko‟rsating. 

A) a-geksaxloran; b-geksaxlorbutadiyen 

B) a-geksaxloran; b-geksaxlorbenzol 

C) a-geksaxlorbenzol; b-geksaxlorbutadiyen 

D) a-geksaxlorbutadiyen; b-geksaxlorbenzol 

 

1145.  Qaysi modda qishloq xo‟jaligida insektitsid sifatida 

ishlatiladi? 

A) geksaxlor siklogeksan  

 

1146.  Agar reagent yangi bog‟ hosil qilish uchun elektron 

juftini bersa,  ... reagent deyiladi. 

A) nukleofil  B) elektrofil  C) radikal  D) neytral 

 

1147.  Agar reagent yangi bog‟ hosil qilish uchun elektron 

juftini bermasa,  ... reagent deyiladi. 

A) nukleofil  B) elektrofil  C) radikal  D) neytral 

 

1148.  Nukleofil reagentga xos xususiyatlarni belgilang. 

1)  yangi bog‟ hosil bo‟lishida elektron juftini beradi; 

2)  yangi bog‟ hosil bo‟lishida elektron juftini 

bermaydi; 

3)  manfiy zaryadlangan ionlardir; 

4)  musbat zaryadlangan ionlardir; 

A) 1,3  B) 2,3  C) 1,4  D) 2,4 

 

1149.  Elektrofil reagentga xos xususiyatlarni belgilang. 

1)  yangi bog‟ hosil bo‟lishida elektron juftini beradi; 

2)  yangi bog‟ hosil bo‟lishida elektron juftini 

bermaydi; 

3)  manfiy zaryadlangan ionlardir; 

4)  musbat zaryadlangan ionlardir; 

A) 1,3  B) 2,3  C) 1,4  D) 2,4 

 

1150.  Izoniazid molekulasi nechta atomdan tashkil topgan? 

A) 17  B) 16  C) 15 D) 18 

 

1151.  Kofein molekulasi nechta atomdan tashkil topgan? 

A) 27  B) 24  C) 26 D) 25 

 

1152.  Anabazin molekulasi nechta atomdan tashkil topgan? 

A) 27  B) 24  C) 26 D) 25 

 

1153.  Nikatin molekulasi nechta atomdan tashkil topgan? 

A) 27  B) 24  C) 26 D) 25 

 

1154.  Nikatin kislota molekulasi nechta atomdan tashkil 

topgan? 


A) 16  B) 14  C) 15 D) 17 

 

1155.  Teobromin molekulasi nechta atomdan tashkil topgan? 

A) 20  B) 21  C) 22 D) 19 

 

1156.  Pirokatexin va fluroglutsin tarkibidagi kislorod atomlari 

nisbatini toping. 

A) 3:2  B) 2:3  C) 1:3 D) 1:1 

 

1157.  Putressin va pikramid tarkibidagi azot atomlari nisbatini 

toping. 


A) 2:3  B) 2:4  C) 2:1 D) 1:1 

 

1158.  Adenin tarkibidagi vodorodning massa ulushi 

uglerodning massa ulushidan necha marta kichik? 

A) 64  B) 60  C) 48  D) 72 

 

1159.  Oksazol tarkibidagi geteroatomlarni ko‟rsating. 

A) O, N  B) N  C) S, N   D) O, S 

 

1160.  Nikatin va anabazin tarkibidagi atomlar soni o‟zaro 

nechaga farq qiladi? 

A) 3   B) 1  C) 2 D) 0 

 

1161.  α-nitro-α-metil propion kislota Ni,Pd katalizatorlari 

ishtirokida Vodorod bilan qizdirilganda qanday sinf 

mahsulotlari xosil bo‟ladi. 

A) Karbon kislota   B) Oksikislota  

C)Aminokislota   D) Diol 

 

1162.  Puran  molekulasi nechta atomdan tashkil topgan. 

A) 9      B)  12   C)   13   D) 11 

 

1163.  Dioksan  molekulasida nechta gibrid orbitallar bor. 

A)  3600 B) 4000 C) 4800 D) 3200 

 

1164.  Galantamin qanday modda bilan ishlanib, 

metilopogalantamen olinadi? 

A) Metil xlorid   B) HCl     

C) Metanol   D) Metilformiat 

 

1165.  Kofein molekulasi tarkibida 4 ta qo‟sh bog‟, 4 ta azot 

atomi, 6 ta C atomi, 2 ta O

2

 atomi 10 ta H2

 atomi bor. 

Bisiklik xalqa 11 a‟zoli nechta sp

3  


noksimon orbitallari  

bor. 


A) 16  B) 24  C) 36  D) 20 

 

1166.  Kofein molekulasi tarkibida 4 ta qo‟sh bog‟, 4 ta azot 

atomi, 6 ta C atomi, 2 ta O

2

 atomi 10 ta H2

 atomi bor. 

Bisiklik xalqa 11 a‟zoli nechta sp

2  


gibridlangan C atomi   

bor. 


A) 2  B) 4  C) 3 D) 5 

 

1167.  Pirrolga yodning KJ yoddagi eritmasi ta‟sir ettirilganda 

qanday mahsulot hosil bo‟ladi. 

A) Tetrayodpirrol  B) β-Yod pirrol   

C) α-Yodpirrol  D) pentayodpirrol 

 

1168.  Qaysi aminlar atsillanmaydi. 

A) Etilaman, dimetilamin    

B) trimetilamin, metal-etilpropilamin  

C) dimetil, dietilamin  

D) Etilamin, propilamin 

 

1169.  Pirrol etarli miqdorda H

2

S bilan reaksiyaga kirishishidan olingan gaz mahsulot 249 ml suvda  

eritildi. Bunda 35% li kuchsiz ishqoriy eritma hosil 

bo‟ldi. Reaksiyaga kirishgan pirrol massasini (gr) da 

aniqlang. 

A) 335   B) 201 C) 268  D) 134 

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

51 

1170.  Pirrol ishqoriy muhitda yodlanganda massasi necha % 

ga ortadi. 

A) 752,2  B) 852,2   C) 508  D) 254 

 

1171.  Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi 

vodorodning massa ulushidan necha marta katta. 

A) 24   B)6   C) 36   D) 12 1172.  Kofein  tarkibidagi uglerodning massa ulushi 

kislarodning massa ulushidan necha marta katta. 

A) 3 B)2  C) 5  D) 4 

 

1173.  Guanin tarkibidagi uglerodning massa ulushi 

vodorodning massa ulushidan necha marta katta. 

A) 24  B)  6 C) 36  D) 12 

 

1174.  Nikotin kislota tarkibidagi uglerodning massa ulushi 

kislarodning massa ulushidan necha marta katta. 

A) 2,25    B) 4,5  C)5  D) 4 

 

1175.  Ksantin tarkibidagi uglerodning massa ulushi 

vodorodning massa ulushidan necha marta katta. 

A) 14  B)15   C)10  D) 12 

 

1176.  Teofilin tarkibidagi uglerodning massa ulushi 

vodorodning massa ulushidan necha marta katta. 

A) 14,4   B) 18   C) 9  D) 12 

 

1177.  Vitamin PP tarkibidagi kislarodning massa ulushi 

vodorodning massa ulushidan  necha marta katta. 

A) 8/3   B)3   C) 8/5   D) 4/3 

 

1178. 

  ni aniqlang. 

 

Moddalar Molekuladagi 

uglerod atomlari 

soni (

 

 Molyar 


massasi 

(g/mol) 


 

 

     

 

    

 

  

  

  

 

   

A)             B)            C)            D)        

 

1179.   

  ni aniqlang.  

 

Moddalar Molekulalar soni 

 

  

Aralashmadagi 

  atomining 

umumiy soni 

 

 

  

 

         

  

 

  

 

     

A) 0,1     B) 0,2     C) 0,3     D) 0,4 

 

1180. 

  va   ni aniqlang. 

 

Moddalar Molekuladagi 

uglerod atomlari 

soni (

 

 Molekuladagi 

vodorod 

atomlari soni 

(

 

           

  

   


          

           

        

  

   

 

  

  Y 

A) 


  

   


B)  

  

   C) 

  

   D) 

  

    

1181. 

  va   ni aniqlang. 

 

Moddalar Molekuladagi 

uglerod atomlari 

soni (

 

 Molekuladagi 

vodorod 

atomlari soni 

(

 

   

             

             

  

   


          

           

        

  

   

 A) 


  

  

B)    

  

C)   

   


D) 

  

   

 

 1182.  Quyidagilardan qaysini to‟g‟ri? 

 )                  )                  )               

 

Element   Neytral holda juft elektronlar soni  

Neytral holda toq 

elektronlar soni  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 1183.  X,Y va Z moddalarning qaysi blari ikki atomli? 

 

 I. X      II. Y      III. Z 

A) I.      B) I va III      C) II va III     D) I,II,II 

 

1184. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod 1 molini 

yonishidan 

olingan suvning 

massasi (g) 

Molekuladagi 

uglerod 


atomlari soni 

 

  

Alken 


  (     ) 

  

 A) 

       B)            C)            D)        

 

1185. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod Molekuladagi 

        bog‟lar 

soni 

 

  

Molyar massasi 

(g/mol) 

Alken 


  

  

 A) 

        B)              C)             D)        

 

 

  

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

52 

1186. 

  ni aniqlang. 

 

Uglevodorod Molekuladagi 

        bog‟lar 

soni 

 

  

Molyar massasi 

(g/mol) 

Alken 


      

  

 A) 

        B)              C)             D)         

 

1187.  Aralashma tarkibidagi metanning massasini aniqlang.

 

 Aralashma 

Uglerod 


atomlari soni 

Gazlarning umumiy 

mol miqdori 

  

  

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

A) 16      B) 32      C) 48       D) 64  

 

1188. 

  ni aniqlang. 

 

   

 

  

massasi 


(g) 

  

  ta‟sir ettirilganda 

olingan mahsulot 

massasi (g) 

Ajralgan 

gazning 

hajmi (l.n.sh) 

  

       


  

 

A) 11,2      B) 22,4      C) 33,6      D)44,8  

1190. 

  ni aniqlang. 

 

Moddalar Molekuladagi 

uglerod atomlar 

soni 

Molyar 


massasi 

To‟yingan uch 

atomli spirt 

  

  Alken 

  

   

A) 


          B)           C)           D)        

 

1191. 

  ni aniqlang. 

 

Moddalar Molekuladagi 

uglerod atomlar 

soni 

Molyar 


massasi 

To‟yingan ikki 

atomli spirt 

  

  Alkan 

  

   

A) 


          B)           C)           D)        

 

1192. 

  ni aniqlang 

 

Moddalar Molekuladagi 

uglerod atomlar 

soni 

Molyar 


massasi 

To‟yingan ikki 

atomli spirt 

  

  Alkan 

  

   

A) 


          B)           C)           D)        

  

 


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling