#Regeneratsiya turlari: -a fiziologik


Download 1.27 Mb.
bet1/32
Sana13.05.2022
Hajmi1.27 Mb.
#668226
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Bog'liq
600 test
2 5274087820783257259, 2 5389084900118759048, 2 5389084900118759048, Hujjat, 44, 1-A.mash. Odamning samotometrik kursatkich an. (3), Amaliy ish 2, 6-sinf texnologiya qizlar ish reja 2021-yil, 4-sinf matematika test (3).docx 25 TA, 1-Ma'ruza- Xatoliklar nazariyasi, Инадуллаев Хуршид К.Паустовский Телеграмма, Инадуллаев Хуршид К.Паустовский Телеграмма, Инадуллаева Д, 302-STKTLvaUE-Xorijiy til (Fransuz tili)

#Regeneratsiya turlari:
-A.fiziologik
-B.reparativ
-D.nofiziologik
-G.suyak qadog`i
+E. a, b

#Regeneratsiyada necha stadiya farqlanadi:


-2
+4
-3
-5
-6

#Suyak qadog`i turlari:


-2
-3
+4
-5
-6

#Yelka suyagida o`rganib qolgan chiqish necha% ni tashkil qiladi:


-10-12%
+12-16%
-20-25%
-30-40%
-15-20%

#Majburiy deformatsiya va kontrakturalarni gipsli bog`lam va maxsus apparatlar yordamida yo`qotish nima deb ataladi:


-artrodez
-artroriz
+redressatsiya
-artrogrippoz
-to`g`ri javob yo`q

#Singan suyak bo`laklarini har xil operativ yo`llar bilan birlashtirish nima deyiladi:


-osteoliz
-artrodez
-artroriz
-redressatsiya
+osteosintez

#Suyakni operativ kesish:


+osteotomiya
-osteoliz
-osteosintez
-artroriz
-artrodez

#Suyakni korreksiya qilish maqsadida suyakni yopiq sindirilishi:


-artroriz
-osteotomiya
+osteoklaziya
-osteoliz
-osteosintez

#Qo`l va oyoqni bo`g`imdan kesib olinishi nima deyiladi:


-osteosintez
-osteotomiya
+ekzartikulyatsiya
-amputatsiya
-to`g`ri javob yo`q

#Amputatsiya necha turi farqlanadi:


-1
-2
-3
+4
-5

#Amputatsiya turlari:


-birlamchi
-ikkilamchi
-kechki
-reamputatsiya
+hammasi to`g`ri

#Amputatsiya ko`rinishlari:


-A.sirkulyar
-B.loskutli
-D.gilotina
-G.kiyshik
+E. A,B,D

#Bo`g`im yuzasining to`liq siljishi nima deyiladi:


+chiqish
-yarim chiqish
-sinish
- a va b javoblar
-to`g`ri javob yo`q

#Bo`g`im yuzasining noto`liq siljishi nima deyiladi:


-chiqish
+noto`liq chiqish
-sinish
-a va b javoblar
-to`g`ri javob yo`q

#Yangi chiqish qaysi muddatli chiqishga aytiladi:


+2 kun
-3 kun
-4 kun
-5 kun
-6 kun

#Yangi bo`lmagan chiqish qaysi muddatli chiqishga aytiladi:


-1-2 hafta
+3-4 haftagacha
-4 hafta
-5 hafta
-6 hafta

#Eskirgan chiqish qaysi muddatli chiqishga aytiladi:


-1-2 hafta
-3 -4 haftagacha
+4 haftadan keyin
-5 hafta
-6 hafta

#Bo`g`im chiqishida boshcha va bo`g`im yuzasi orasida yumshoq to`qima interpozitsiya kuzatilganda:


-yangi chiqish
-yangi bo`lmagan chiqish
+to`g`rilanmaydigan chiqish
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Yelka suyagining proksimal bo`g`im ichi sinishiga kiradi:


+anatomik bo`yinchaning sinishi
-do`mboqlararo sinish
-xirurgik bo`yinchaning sinishi
-anatomik bo`yinchaning sinishi va do`mboqchaning sinish
-yelka suyagi bo`yinchasi va boshchaning sinishi

#Bilak suyagining distal epimetafizi sinishi hisoblanadi:


-tirsak suyagi boshchasining uzilishi
-atipik
-bilak suyagining qiyshiq sinishi
-bilak suyagi boshchasining chiqishi
+tipik

#Quyidagilarning qaysi biri ekstenzion sinishga kiradi:


+Kolles sinishi
-Smit sinishi
-Bennet sinishi
-Roland sinishi
-Kolles sinishi va Smit sinishi

#Quyidagilarning qaysi biri fleksion sinishga kiradi:


-Kolles sinishi
+Smitt sinishi
-Bennet sinishi
-Roland sinishi
-Kolles sinishi va Smit sinishi

#Yangi tug`ilgan bolalar son suyagi boshchasida suyak yadrosi qachon paydo bo`ladi:


-2 oy
-3oy
+4 oy
-5 oy
-6 oy

#Yelka oldinga chiqqanda to`g`irlash metodi:


-Ilizarov bo`yicha
+Koxer bo`yicha
-Smit bo`yicha
-Kaplan bo`yicha
-Yumashev bo`yicha

#Oyoq kaft suyaklari singanda skelet tortish moslamasi turi:


-Sivash bo`yicha
+Cherkes Zade bo`yicha
-Bagdanov bo`yicha
-Pirogov bo`yicha
-Roziqov bo`yicha

#Menisk jarohatlanganda harakterli simptom:


+Chaklin
-Babinskiy
-Klavish
-Kamarov
-Lozinskiy

#T va M simon sinish son suyagining qaysi qismida uchraydi:


-son suyagi yuqori/3 dan sinishida
-son suyagi bo`yinchasi sinishida
-son suyagi proksimal sinishida
+son suyagi do`mboqchalararo sinishida
-son suyagi pastki/3dan sinishida

#Kalve kasalligida qaysi suyak jarohatlanadi:


+umurtqa
-son
-boldir
-bilak
-Yelka

#Quyidagilarning qaysi biri menisk jarohati simptomi hisoblanmaydi:


-Shteyman
-Baykov
-Chaklin
+Boychev
-hamma javob to`g`ri

#Tromboemboliyadan o`lim necha% ni tashkil qiladi:


-5-10%
+10-20%
-20-30%
-30-40%
-40-50%

#Bosh miya lat yeyishi necha darajasi farqlanadi:


-2
+3
-4
-5
-6

#Bosh miya chayqalishida yotoq rejimi muddati:


-3 kun
+5-7 kun
-2-4 hafta
-3-6 hafta
-1 oy

#Bek operatsiyasi qaysi suyak singanda qo`llaniladi:


+qayiqsimon
-yarimoysimon
-no`xatsimon
-ilmoqsimon
-loviyasimon

#Tirsak suyagi singanda konservativ davolash mumkin:


-diastaza 4-5 mm
-diastaza 7-8 mm
-diastaza 9-10 mm
+diastaza 2-3 mm
-diastaza 6-7 mm

#Tirsak suyagi singanda operativ davolash mumkin:


+diastaza 5 mm dan ko`p
-diastaza 4-5 mm gacha
-diastaza 1-2 mm
-diastaza 2-3 mm
-diastaza 3-4 mm

#Montedje sinishi hisoblanadi:


-bilak suyagi singanda
+tirsak suyagi singanda
-boldir suyagi singanda
-Yelka suyagi singanda
-son suyagi singanda

#Quyidagi komponentlarning qaysi biri Dyupyuitren sinishiga xos emas:


-ichki to`piq sinishi
-tashqi to`piq sinishi
+boldir suyaklarining pastki uchligidan sinishi
-boldirlararo sindesmozni uzilishi
-panjaning tashqariga chiqishi

#Potto Desto sinishi ko`rinishi:


+katta boldir old va orqa qirg`og`i sinishi
-katta boldir ichki qirg`og`i sinishi
-katta boldir tashqi qirg`og`i sinishi
-katta boldir pastki uchligi sinishi
-kichik boldir old qirg`og`i sinishi

#Qaytalanib turuvchi chiqish nima deb ataladi:


+o`rganib qolgan chiqish
-to`g`rilanmaydigan chiqish
-a va b javoblar
-eskirgan chiqish
-to`g`ri javob yo`q

#Yelkaning o`rganib qolgan chiqishida: yelkaning aktiv tashqi rotatsiyasining cheklanishi, to`g`ri burchakkacha uzoqlashtirish simptomi:


-Babich
-Xitrov
+vaynshteyn
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q.

#Travmatik chiqishlar umumiy jarohatlar ichida necha %:


-20%
+1,5-3%
-5-6%
-7-8%
-9-10%

#Barcha chiqishlardan yelkaning chiqishi necha % ni tashkil qiladi:


+50-60%
-60-70%
-70-80%
-80-90%
-90-100%

#Tirsak bo`g`imi chiqishi barcha chiqishlar ichida nechanchi o`rinni egallaydi:


-1
+2
-3
-4
-5

#Tirsak bo`g`imi umumiy chiqishlar ichida necha % ni tashkil qiladi:


-30-40%
+18-27%
-16-17%
-20-30%
-50-60%

#Tirsak bo`g`imi orqaga chiqishida orqa gipsli longetani necha kunga immobilizatsiya qilinadi:


+7 kun
-10 kun
-20 kun
-30 kun
-40 kun

#Tirsak bo`g`imi orqaga chiqishida aktiv davolovchi gimnastika necha kundan keyin boshlanadi:


-40 kun
-15 kun
-20 kun
-30 kun
+10 kun

#Bilak suyaklari orqaga chiqishida necha kundan ish qobiliyati tiklanadi:


+20-30
-40-50
-60-70
-80-90
-90-100

#Son suyagi chiqishi umumiy chiqishlarning necha % ni tashkil qiladi:


-10
+5
-3
-1
-9

#Payda uchraydigan jarohat:


-A. ochiq
-B. yopiq
+D.a va b
-G.to`g`ri javob yo`q
-E.Chiqish

#Pay jarohatlari, teri jarohatisiz nima deyiladi:


-A.ochiq
+B.yopiq
-D.a va b
-G.to`g`ri javob yo`q
-E.chiqish

#Abduksion sinishga kiradi:


+A.uzoqlashtiruvchi sinish
-B.yaqinlashtiruvchi sinish
-G.a va b
-D.to`g`ri javob yo`q
-E.chiqish
#Adduksion sinishga kiradi:
-A.uzoqlashtiruvchi sinish
+B.yaqinlashtiruvchi sinish
-D.a va b
-G.to`g`ri javob yo`q
-E.chiqish
#«Tirnoqli panja» simptomi qaysi nerv jarohatida kuzatiladi:
-bilak
-tirsak
+oraliq
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Maymun panjasi simptomi qaysi nerv jarohatida kuzatiladi:


-bilak
-tirsak
+oraliq
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Qaysi nerv jarohatida pronatsiya va panjada bukish buziladi:


-bilak
-tirsak
+oraliq
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Qaysi nerv jarohatida panja va barmoqlarini bukuvchi va oyoqni ichkariga buruvchi muskullari falaji kuzatiladi:


+katta boldir nervi
-kichik boldir nervi
-oraliq nerv
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Dyushena Erba falaji qaysi holda kuzatiladi:


+CV- CVI
-CIII- CIV
-CI-CII
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Dejerina Klyumpke falaji qaysi holda kuzatiladi:


-CV-CVI
+CVII-ThI
-CI-CIII
-hammasi to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Qaysi nerv falajida yelka ikki boshli, deltasimon va tumshuqsimon yelka muskuli zararlanadi:


+Dyushena Erba
-Dejerina Klyumpke
-a va b
-to`g`ri javob yo`q
-hamma javob to`g`ri

#Nerv tutamini chandiq yoki suyak qadog`idan ajratib olish nima deyiladi:


-A.nevrit
+B.nevroliz
-D.A va B
-G.to`g`ri javob yo`q
-E.hamma javob to`g`ri

#Har xil faktorlardan olingan jarohatga nima deb aytiladi: mehanik, termik va radiatsion:


+kombinirlashgan
-aralash
-ko`plab
- to`g`ri javob yo`q
-hamma javob to`g`ri

#Birta anatomik maydonda ikki va undan ortiq ichki organlar jarohati nima deyiladi:


-kombinirlashgan
-aralash
+ko`plab
-to`g`ri javob yo`q
-hamma javob to`g`ri

#Bir vaqtning uzida ikki va undan ortiq anatomik maydondagi jarohatlar nima deyiladi:


-kombinirlashgan
+aralash
-ko`plab
-to`g`ri javob yo`q
-hamma javob to`g`ri

#Travmatik shokda farqlanadi:


-erektil faza
-torpid faza
+erektil va torpid faza
-to`g`ri javob yo`q
-koma

#Shokning torpid faza darajalari:


-6
-3
-2
-1
+4

#Shokning 1 darajasida sistolik AQB:


+100 mm Hg ust
-80 mm Hg ust
-70 mm Hg ust
-40mm Hg ust
-90mm Hg ust

#Shokning 2 darajasida sistolik AQB:


-100 mm Hg ust
+80 -90 mm Hg ust
-70 -75 mm Hg ust
-40mm Hg ust
-90mm Hg ust

#Shokning 3 darajasida sistolik AQB:


-100 mm Hg ust
-80 -90 mm Hg ust
+75 mm Hg ust
-40mm Hg ust
-90mm Hg ust

#Termik shok darajalari:


+3
-2
-1
-6
-11

#Faqat 1 qo`l yoki oyoq falaji nima deyiladi:


+monoparez
-paraparez
-gemiparez
-kvadriparez
-hammasi to`g`ri

#Qo`l yoki oyoq falaji nima deyiladi:


-monoparez
+paraparez
-Gemiparez
-kvadriparez
-hammasi to`g`ri

#Qo`l va oyoq falaji nima deyiladi:


-monoparez
-paraparez
-gemiparez
+kvadriparez
-hammasi to`g`ri

#Qo`l va oyoqlarning 1 tomonlama falaji nima deyiladi:


-monoparez
-paraparez
+gemiparez
-kvadriparez
-hammasi to`g`ri

#Littl kasalligida qaysi tur parez kuzatiladi:


-monoparez
+paraparez
-gemiparez
-kvadriparez
-hammasi to`g`ri

#Yelkaning uch boshli mushagi va ikki boshli mushagini innervatsiya qiladi:


+n. Radialis va n. musculocutaneus
-n. Musculocutaneus va n. axillaris
-n.ulnaris va n. medianus
-n. axillaris va n. musculocutaneus
-n. medianus va n. Musculocutaneus

#Folkman kontrakturasi kechishida ajratiladi:


-5 davr
-3 davr
-2 davr
+4 davr
-to`g`ri javob yo`q

#Yelka suyagi proksimal qismining bo`g`im ichi sinishlariga quyidagilardan qaysi biri kiradi:


+boshchasi
-do`mboqchalararo sinishlari
-do`mboqchalarning sinishlari
-xirurgik bo`yinchaning sinishlari
-to`g`ri javob yo`q

#Bilak suyagining tipik joyidan sinishiga quyidagilardan qaysi biri kiradi:


+Kolles sinishi
-Peterson sinishi
-Galeatsi jarohati
-Montedja jarohati
-to`g`ri javob yo`q

#Bilak suyagining tipik joyidan sinishiga quyidagilardan qaysi biri kiradi:


-Peterson sinishi
+Smitt sinishi
-Galeassi jarohati
-Montedja jarohati
-to`g`ri javob yo`q

#Qo`l kaft orqasi suyaklaridan qaysi biri ko`p shikastlanadi:


+qayiqsimon
-yarim oysimon
-uch qirrali
-boshli
-trapetsiyasimon

#Kaft orqasi suyaklaridan qaysisi ko`proq chiqadi:


+yarimoysimon
-qayiqsimon
-uch qirrali
-no`xatsimon
-ilmoqsimon

#1-kaft suyagi asosining sinishiga quyidagilardan qaysi biri kiradi:


-Smitt sinishi
-Kolles sinishi
+Bennet sinishi
-Montedja sinishi
-Galliatsi sinishi
#Bennet sinishi... to`g`ri javobni toping:
+1-kaft suyagining asosining sinishi
-5-kaft suyagining sinishi
-bilakning tipik joyidan sinishi
-qayiqsimon suyakning sinishi
-bilak suyagining pastki uchligidan sinishi

#Dislokatsion kaltalanish kuzatiladi:


-kontrakturalarda
-sinib siljiganda
-sinib siljimaganda
+chiqishlarda
-ankilozda

#Sonning bo`yin-diafizar burchagi qanchaligini toping:


+115-135 gradus
-110-135 gradus
-140-160 gradus
-105-145 gradus
-100-115 gradus

#Koxer bo`yicha yelkani to`g`irlash qaysi holat bajariladi:


-pastki
-yelka orqa chiqqanda
+yelka old chiqqanda
-yuqorigi
-qo`ltiq ostiga
#Bilak suyagi tipik singanda sinish chegarasini toping:
+distal bo`g`im yuzasidan 2-2,5 sm yuqoridan
-bilak suyagi metafizidan
-bilak suyagi epifizidan
-to`g`ri javob yo‘q
-hamma javob to`g`ri

#Qayiqsimon suyak singanda aniqlanadi:


-hamma javob to`g`ri
-bilak kaft ust bo`g`imi sohasida yengil shish
-panja orqa yuzasi shishi
-bilak kaft ust bo`g`imi kaft yuzasi soxasida shish
+anatomik tabakerka sohasida yengil shish

#Qayiqsimon suyak singanda immobilizatsiya muddatini toping:


+8-12 hafta
-4-6
-5-6 hafta
- to`g`ri javob yo`q
-2-4 hafta

#Gyunter uchburchagini aniqlang:


-yelka kamarida sohasida
+tirsak bo‘g‘imi sohasida
-bilak tirsak bo‘g‘imi sohasida
-boldir oshiq bo‘g‘imi sohasida
-tizza bo‘g‘imi sohasida

#Gyunter uchburchagi elementlari:


-yelka boshchasi, o‘mrov suyagi akromial va korokoideal o‘siqlari
+yelkani medial va lateral tepachalar,olekranon
-bilak va tirsak boshchasi, bilak o‘sig‘i
-bilak boshchasi, tirsak o‘sig‘i, yelka boshchasi
-to`g`ri javob yo`q

#Menisk jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kiradi:


+Baykov simptomi
-Tredelenburg simptomi
-Mironov simptomi
-Alis simptomi
-”harakatlanuvchi quti” simptomi

#Menisk jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi:


-Chaklin simptomi
-Baykov simptomi
-Turner simptomi
+mironov simptomi
-blokada simptomi

#Mironov simptomi qaysi jarohatlarda kuzatiladi:


+tizza bo‘g‘imi jarohatlarda
-chanoq son bo‘g‘imi jarohatlarda
-bilak kaft bo‘g‘imi jarohatlarda
-boldir oshiq bo‘g‘imi jarohatlarda
-Lisfrank bo‘g‘imi jarohatlarda

#Dyupyuitren tipidagi sinishlari kuzatiladi:


-tizza bo‘g‘imi jarohatlarda
-chanoq son bo‘g‘imi jarohatlarda
-bilak kaft bo‘g‘imi jarohatlarda
+boldir oshiq bo‘g‘imi jarohatlarda
-Lisfrank bo‘g‘imi jarohatlarda

#Dyupyuitren tipidagi sinishlariga kiradi:


-to‘liq
-noto‘liq
-pronatsion
-abduksion
+to‘liq, noto‘liq va pronatsion

#Dyupyuitren tipidagi to‘liq pronatsion sinishlariga kiradi:


+4 ta turi
-3 ta turi
-2 ta turi
-5 ta turi
-to`g`ri javob yo`q

#Dyupyuitren tipidagi to‘liq pronatsion sinishlariga kirmaydi:


+katta boldir suyagi old qirg‘og‘ini sinishi
-deltasimon bog‘lam uzilishi
-tashqi to‘piq sinishi
-distal boldir sindesmozi uzilishi
-oyoq panjasini chiqishi

#Dyupyuitren tipidagi pronatsion sinishlariga kiradi:


+deltasimon bog‘lam uzilishi
-katta boldir suyagi old qirg‘og‘ini sinishi
-katta boldir suyagi orqa qirg‘og‘ini sinishi
-Pota Desto sindromi
-to`g`ri javob yo`q

#Dyupyuitren tipidagi pronatsion sinishlariga kiradi:


-Katta boldir suyagi old qirg‘og‘ini sinishi
+Tashqi to‘piq sinishi
-Katta boldir suyagi orqa qirg‘og‘ini sinishi
-Pota Desto sindromi
-to`g`ri javob yo`q

#Dyupyuitren tipidagi pronatsion sinishlariga kiradi:


-Pota Desto sindromi
-Katta boldir suyagi old qirg‘og‘ini sinishi
-Katta boldir suyagi orqa qirg‘og‘ini sinishi
+Distal boldir sindesmozi uzilishi
-to`g`ri javob yo`q

#Dyupyuitren tipidagi pronatsion sinishlariga kiradi.:


+Oyoq panjasini chiqishi
-Katta boldir suyagi old qirg‘og‘ini sinishi
-Katta boldir suyagi orqa qirg‘og‘ini sinishi
-Pota Desto sindromi
-to`g`ri javob yo‘q

#Menisk jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi.:


+Gyunter simptomi
-Baykov simptomi
-Turner simptomi
-Chaklin simptomi
-Blokada simptomi

#Menisk jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi.:


+Girgolov simptomi
-Baykov simptomi
-Turner simptomi
-Chaklin simptomi
-Blokada simptomi

#Menisk jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi.:


+Tredelenburg simptomi
-Baykov simptomi
-Turner simptomi
-Chaklin simptomi
-Blokada simptomi

#Tizza bo‘g‘imi yon bog‘lami noto‘liq va to‘liq uzilishi rentgenologik simptomi.:


+Mironov simptomi
-Baykov simptomi
-Turner simptomi
-Chaklin simptomi
-Blokada simptomi

#Mironov simptomi noto‘liq uzilishi yon deviatsiya burchagini ko‘rsating.:


+10-20gradus
-5-10gradus
-20gradusdan ortiq
-25- 30gradus
-50gradusdan ortiq

#Mironov simptomi to‘liq uzilishi yon deviatsiya burchagini ko‘rsating.:


-10-20gradus
-5-10gradus
+20gradusdan ortiq
-25- 30gradus
-50gradusdan ortiq

#Tizza qopqog‘i travmatik chiqishi turlarini sonini toping.:


+3 ta
-2 ta
-4 ta
-5 ta
-6 ta

#Tizza qopqog‘i travmatik chiqishi turlarida qancha muddatga gips qo‘yiladi.:


+3 hafta
-5-8 hafta
-6 hafta
-3-6 hafta
-to`g`ri javob yo`q

#Chiqishning quyidagi turlari farqlanadi.:


-odatiy
-eskirgan
-yangi
+hamma javob to`g`ri
-yangi bo`lmagan.
#Yelka suyagi proksimal qismining bo`g`imdan tashqari sinishlariga kiradi.:
+do`mboqchalararo do`mboqchalar va xirurgik bo`yincha
-yelka boshchasi va katta do`mboqcha
-anatomik bo`yincha va do`mboqchalar
-anatomik va xirurgik bo`yincha, kichik do`mboqcha
-xirurgik bo`yincha, yelka boshchasi, do`mboqchalar.
#Montedja jarohatini ko‘rsating.:
+tirsak suyagi diafizining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi
-tirsak o`sig`ining va bilak suyagi boshchasining chiqishi
-bilak suyaklarining sinishi
-bilak suyagining tipik joyidan sinishi
-bilak suyagi diafizining sinishi va tirsak suyagi boshchasining chiqishi.

#Bilak suyagining tipik joyidan sinishini ko‘rsating.:


+Kolles sinishi
-Galeatsi jarohati
-proksimal epimetafizning
-boshchasining
-bo`yinchasining

#Bilak suyaklarining sinishlari ichida ko`p uchraydi.:


+bilak suyagi distal qismining sinishi
-bilak suyagi diafizining sinishi
-tirsak suyagi diafizining sinishi
-bilak suyagi proksimal qismining sinishi
-to`g`ri javob yo`q

#Bilak suyagining tipik joyidan sinib suyak bo`laklari siljimaganda gipsli immobilizatsiya vaqti:


-2-4 hafta
+5 hafta
-2-3 hafta
-to`g`ri javob yo`q
-2 oy.

#Yelka suyagi diafizar qismini travmatik muhim xususiyatini ko‘rsating:


-ko‘krak muskullari yopishish o‘rni
-deltasimon muskul
-bilak nervini suyakka yaqin joylashganligi
-A va B
+A, B, V
#O`rta nerv shikastlangandagi belgilarni ko‘rsating:
-barmoqlarni qarama-qarshi quya olmaslik
-barmoqlarning «kogteobrazniy» holati
-tirsak bo`g`imidan to barmoq uchigacha og`riq
-gipotenar trofik o`zgarishlari
+maymun panjasi
#Tirsak nervi shikastlangandagi belgilarni aniqlang:
+4 – 5 barmoqlarning «kogteobrazniy» holati
-maymun panjasi
-barmoqlar «svisanie»
-tenarning trofik o`zgarishi
-barcha barmoqlar trofik o`zgarishi

#«Harakatchan quti» simptomi uchraydi:


-boldir suyagi chiqishida
-yon boylamlar shikastlanganda
-menisklar shikastlanganda
+krestsimon boylamlar shikastlanganda
-tizza gemartrozida

#Tirsak bo`g`imi nechta bo`g`imdan tuzilgan:


+3ta
-1ta
-2ta
-4ta
-5ta

#«Harakatchan quti» simptomi uchraydi:


-bilak kaft bo‘g‘imi jarohatlarda
-chanoq son bo‘g‘imi jarohatlarda
+tizza bo‘g‘imi jarohatlarda
-boldir oshiq bo‘g‘imi jarohatlarda
-lisfrank bo‘g‘imi jarohatlarda

#Chanoq suyaklari sinishi umumiy sinishlarning necha foizini tashkil qiladi:


+4-7%
-10-12%
-15-17%
-8-10%
-12-15%

#Chanoq -son bo`g`imi kapsulasini nechta boylam mustahkamlaydi:


-5
-2
-3
+4
-1

#Son suyagining medial sinishida bo`yincha diafizar burchagi deformatsiyasiga qarab ajratiladi:


-valgusli sinish
-adduksion sinish
-transvertel sinish
-yozuvchi sinish
-bukuvchi sinish

#Son suyagining medial sinishida bo`yincha diafizar burchagi deformatsiyasiga qarab ajratiladi:


-yozuvchi sinish
-adduksion sinish
-transvertel sinish
+varusli sinish
-bukuvchi sinish

#Bennet sinishini ko‘rsating:


-kaft suyaklarining bo‘g‘im tashqarisidan sinishi
+I kaft asosidan sinib chiqishi
-kaft suyaklarining bo‘g‘im tashqarisidan chiqishi
-kaft suyaklarining epifizeoliz
-to`g`ri javob yo‘q

#Montedja jarohatining tiplarini ko‘rsating:


+bukilgan, yozilgan
-birikkan, varusli va valgusli
-varusli, valgusli
-varusli va valgusli, adduksion
-adduksion, abduksion
#Galeatsi jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kiradi:
-tirsak suyagi diafizining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi
-bilak suyaklarining sinishi
-tirsak o`sig`ining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi
+bilak suyagi diafizining sinishi va tirsak suyagi boshchasining chiqishi
-tirsak suyagi diafizining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi

#Bennet sinishida immobilizatsiya muddatini ko‘rsating:


-10-14 kun
+3 hafta.
-4-5 hafta.
-6 hafta.
-to`g`ri javob yo`q

#Kombinatsiyalashgan jarohat deb ataladi:


-2ta qo`l yoki oyoqning jarohati
-2 ta segmentning jarohati
+har xil tashqi faktorlar ta’sirida olingan jarohat
-har xil a’zolar sistemasining jarohati
-2 ta anatomo-funksional sohaning jarohati

#Bolalarda ko`p sinadigan soha:


-Yelka suyagining proksimal qismi
-son suyagining bo`yinchasi
+yelka suyagining distal qismi
-son suyagining diafizi
-boldir suyaklari soxasi

#Bolalarga xos bo`lgan sinishlar:


-patologik sinishlar
-son suyaklarining sinishi
-ochiq sinishlar
+epifizioliz, osteoepifizioliz, pustloq osti sinishi
-yelka suyagi sinishlari

#Tirsak bo`gimi punksiyasi ko`proq bajariladi:


-uch boshli mushak cheti va kaftni bilak tomonga bukuvchi mushak orasidan
-tirsak o`sig`i va yelkaning ichki tepachasi orasidan
+tirsak o`sig`i va yelka-bilak mushagi orasidan
-tirsak o`sig`i va yelkaning tashqi tepachasi orasidan
-Yelka-bilak bo`g`imi orqali

#Folkman kontrakturasida ko`proq shikastlanadi:


-barmoqlarni bukuvchi yuza mushaklar
+barmoqlarni bukuvchi chukur mushaklar
-barmoqlarni yozuvchi mushaklar
-o`rta nerv
-tirsak nervi

#Folkman kontrakturasi kechishida ajratiladi:


-5 davr
-2 davr
-3 davr
+4davr
-davrlar ajratilmaydi

#Folkman kontrakturasi qanday deb ataladi:


-dermatogen
+ishemik
-desmogen
-artrogen
-osteogen

#Pay tikilgandan so`ng qancha vaqt gipsli immobilizatsiya qilinadi:


-4 hafta
-2 hafta
+3 hafta
-1 oy
-10 kun

#Son suyagi bo`yinchasining medial sinishi diagnostikasida qaysi holatda bajarilgan rentganogramma muhim ahamiyatga ega:


-old-orqa ( fas)
+old-orqa va yon
-yon ( profil )
-aksial
-sonning rotatsiya holatida

#Oyoq-qo`l yumshoq to`qimalarining qisilishi ( Krash sindrom yoki SDR) qaysi holatda yuzaga keladi:


+oyoq yoki qo`lning og`ir predmet ostida bosilishida
-og`ir predmet urilganda
-uzoq vaqt jgut qo`yilganda (40 minutdan ortiq)
-B. va V. to`g`ri
-to`g`ri javob yo`q

#Folkman kontrakturasi yuzaga keladi:


-Yelka chigali shikastlanganida
+arterial qon aylanishning uzoq va salmoqli, lekin to`liq bo`lmagan buzilganida.
-qon aylanishi bir necha daqiqaga qisqa, lekin to`liq to`xtaganda.
-yelka suyagi ikki joyidan singanida.
-venoz qon o`tishi buzilganda

#Folkman kontrakturasi yuzaga kelish mumkin bo`lgan yelka suyagining sinish lokalizatsiyasi:


-A.proksimal qismining bo`g`im ichi sinishi.
-B.o`rta uchligi
+D.pastki uchligi
-G.yuqori uchiligi
-E. D va G javoblar to`g`ri

#Bilak suyagi boshchasi singanda keskin cheklanadi:


-bilakning bukilishi
-bilakning yozilishi
+bilakning buralishi (rotatsiyasi)
-bilakning bukilishi va yozilishi
-yuqoridagi hamma harakatlar

#Bilak yoki tirsak suyagining diafizidan alohida sinishida ko`proq kuzatiladi:


-qiyshiq sinish
-vintsimon sinish
+ko`ndalang sinish
-bo`yiga sinish
-parchalanib sinish

#Bolalarda ishemik Folkman kontrakturasi ko`proq kuzatiladi:


+yelka suyagining do`mboqchalararo va do`mboqchalar ustidan sinishlarida
-bilak suyaklari singanda
-yelka diafizining sinishlarida
-tepachalar va g`altakning sinishlarida
-bilak suyaklari chiqqanda

#Bolalardagi apofizeolizga kiradi:


-g`altakning sinishi
-bo`g`im yuzi boshchasining sinishi
+tepachalarning uzilishi
-ichki do`mboqchaning sinishi
-tashqi do`mboqchaning sinishi

#Bolalarda ishemik Folkman kontrakturasi ko`proq kuzatiladi:


-bilak suyaklari singanda
-yelka diafizining sinishlarida
-tepachalar va g`altakning sinishlarida
+yelka suyagining do`mboqchalararo va do`mboqchalar ustidan sinishlarida
-bilak suyaklari chiqqanda

#Distraksion epifiziolizni kim taklif kilgan:


-Ch. T. Plakin
-P. V. Zavyalov
+G. A. Ilizarov
-A. V. Kaplan
-M. V. Volkov

#Oyoq va qo`llarni qonsiz usulda uzaytirish:


+distraksion epifizioliz
-redressatsiya
-tortish
-distraksion metaepifizioliz
-suyak plastik uzaytirish

#Chanoq suyagi halqasi buzilishi bilan bo`ladigan:


-2 tomonlama qov suyagi sinishi
+1 tomonlama qov va o`tirg`ich suyagi sinishi
-1 tomonlama qov suyagi sinishi
-yonbosh suyagi qirra sidan sinishi
-tos kossasi chuqurchasining sinishi

#Chanoq qirrasidan sinishi:


-agonal sinish
-vertikal sinish
-simfiz yorilish
+dum suyagi sinishi
-yonbosh suyagi sinishi

#Chanoq bo`g`im chuqurchasi qirrasidan sinish mexanizmini ko`rsating:


+avtomobil to`xtaganda tizzani «pribor taxtasi»ga urilishi
-frontal yuzada chanoqning qisilishi
-dumba bilan tushish
-avtomobil ruliga qisish
-old oynadan uchib chiqish

#Ballatirlash simptomi bu:


-tizza qopqog`i sinishida
-tizza bo`g`imi artrozida
+tizza bo`g`imi sinovitida
-son suyagi distal qismi sinishida
-bo`g`imga kislorod yuborganda

#Umurtqa pagonasining bo`yin qismida ko`p uchraydigan shikastlanish turi:


-yoy va tanasining chiqishi
-chiqishlar
+sinish-chiqish
-ko`ndalang o`siq sinishi
-orqa o`siq sinishi

#«Yer qazuvchilar» sinishi bu:


-C4-C5 yoyi sinishi
-C1 maydalanib sinishi
-umurtqa pog`onasi ko`krak qismi kompression sinishi
+C6-C7 orqa o`sig`i sinishi
-umurtqa pog`onasi bel qismi kompression sinishi

#«Palacha» sinishi bu:


-C4-C5 tanasi sinishi
-C1 sinishi
-umurtqa pog`onasi ko`krak qismi sinishi
+2 yoyi sinishi
-umurtqa pog`onasi bel qismi sinishi

#Umurtqa pog`onasi kompressiyasi 50% hollarda:


-1-2 gruppa
-2 gruppa
-1 gruppa
+3 gruppa kompressiya
-1-3 gruppa

#Umurtqa pog`onasi tanasi ko`krak bel qismi kompression sinishi 50% hollarda:


-stabil sinish
+nostabil sinishga
-barchasi to`g`ri
-yarim stabil
-umurtqa chiqishi

#Barmoqlar tendogen kontrakturasi bu:


-paraartikulyar to`qima jarohati
-uning bo`g`imi jarohati
+paylar jarohati natijasida barmoqlar kontrakturasi
-suyaklar sinishidan keyin
-suyaklar chiqishidan keyin

#Ko`pincha yelka suyagi chiqqanda qanday holatda bo`ladi:


-uzoqlashish tashqi rotatsiya bilan
-yaqinlashtirish tashqi rotatsiya bilan
+uzoqlashish ichki rotatsiya bilan
-yaqinlashtirish ichki rotatsiya bilan
-hamma javob to`g`ri

#Yelka orqaga chiqishining asosiy klinik belgisi:


-akromial o`siq teri ostiga bo`rtib chiqishi
-Yelka kamari fiziologik aylanasining yo`qolishi
+korokoidal o`siq teri ostiga bo`rtib chiqishi
-chiqqan yelka qisqarishi
-hamma javob to`g`ri

#Yelkaning qaysi holatda chiqishi katta do`mboq sinishi bilan kechadi:


-chiqqan yelkaning 1/2 atrofi
-chiqqan yelkaning 1/4 atrofi
-yarmidan ko`proq yelkani chiqishi
+chiqqan yelkaning 1/3 atrofida
-to`g`ri javob yo`q

#Qo`ltiq osti nerv tomonidan asorati (Shoylev ma’lumotlari bo`yicha):


-har 1/3
+har 11- yelka chiqishi
-har 1/2
-bu asorat kam uchraydi
-to`g`ri javob yo`q

#Pnevmatoraks punksiya qilinadi:


-4-5 qovurg`a oralig`idan
-7-8 qovurg`a oralig`idan
+2-3 qovurg`a oralig`idan
-5-6 qovurg`a oralig`idan
-to`g`ri javob berilmagan

#Ruveldi-Greguare sinamasi qachon qo`llaniladi:


-pnevmatoraksda
+gemotoraksda
-klapanli pnevmatoraksda
-piopnevmatoraksda.
-to`g`ri javob berilmagan

#Ko`p sonli qovurg`alar shikastida qo`llaniladigan og`riqsizlantirish usuli:


-Shkolnikov usulida
-qovurg`alararo usulida
+Vishnevskiy usulida
-Pirogov usulida.
-to`g`ri javob berilmagan

#Gematoraksda punksiya qilinadi:


-1-2 qovurg`a oralig`ida
-3-4 qovurg`a oralig`ida
-6-7 qovurg`a oralig`ida
+7-8 qovurg`a oralig`ida
-to`g`ri javob berilmagan

#Simptom «klavish» uchraydi:


-Yelka suyagi chiqqanda
-kurak suyagi singanda
-bilak suyagi boshchasi chiqqanda
+o`mrov suyagi akromial o`sig`i chiqqanda
-to`g`ri javob berilmagan

#O`mrovni to`liq chiqishi davolanadi:


-kosinkali boglamda
+operativ usulda
-gipsli boglamda
-konservativ usul yordam bermasa operativ usulda
-to`g`ri javob berilmagan

#O`mrov suyagini operativ davolagandan so`ng operatsiyadan keyingi gips bog`lami qo`yiladi:


-8-10hafta
-1-2hafta
+4-5hafta
-10-12hafta
-to`g`ri javob berilmagan

#O`mrov suyagi singanda qo`llaniladigan fiksatsiyalar:


-shimbaresskiy boglami, SITO standart shinasi
-delba halkasi.
+delba halkasi, 8-simon boglam, Kuzminskiy shinasi
-8-simon boglam,Shinberesskiy boglami
-to`g`ri javob berilmagan

#O`mrov suyagi singanda operatsiyaga absolyut ko`rsatma:


-bemorni yoshi ,gips qo`yishni xoxlamasa(gipsga sezuvchanlik yuqori bulsa)
-sinib qoniqarli turgan bo`lsa, allergik reaksiyasi bo`lsa, shish katta bo`lsa
-paypaslaganda krepitatsiya aniqlansa.
+ochiq sinishi,qon-tomir shikasti ,nervni siqib qolishi,interpozitsiya
-to`g`ri javob berilmagan

#O`mrov suyagi chiqadi:


+akromial qismidan ,to`sh qismidan
-akromial qismidan
-faqat to`sh qismidan
-chiqish kuzatilmaydi.
-to`g`ri javob berilmagan

#Chiqqan yelka to`g`rilanganda qaysi muskul tonusi tekshirilishi shart:


-ikki boshli
-uch boshli
+deltasimon musqo`l
-o`siq usti, osti musqo`li
-to`g`ri javob berilmagan

#Nevrologik simptomatikasi bo`lmagan to`g`rilangan yelka immobilizatsiya holati:


-yaqinlashtirish to`liq tashqi rotatsiya bilan
-maksimal uzoqlashtirish tashqi rotatsiya bilan
-maksimal uzoqlashtirish ichki rotatsiya Bilan
+yaqinlashtirish to`liq ichki rotatsiya bilan
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi chiqqanda qonsiz to`g`irlanish olib boriladi:


-og`riq kamaygandan keyin
+travmadan keyin imkon qadar tez
-2-3 soatdan keyin
-12-24 soatdan keyin
-to`g`ri javob berilmagan

#Koxer bo`yicha yelkani to`g`rilash:


-3 etapda
-5 etapda
-2 etapda
+4 etapda
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi to`liq chiqqanda qonsiz to`g`irlanish olib boriladi:


-o`tkazuvchi anesteziya ostida
-anesteziyasiz
+umumiy narkoz ostida
-mahalliy anesteziya ostida
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi diafizar sinishi harakterlanadi:


-suyak siniklari ikkilamchi siljiga extimollik, tirsak nervining zaralanishi
-tirsak va bilak nervi zararlanishi
+psevdoartroz bo`lish ehtimolligi yuqori va bilak nervi zaralanishi
-suyak bilaklarining tez bitishi
-to`g`ri javob berilmagan

#Koxer bo`yicha yelkani to`g`rilash:


-yelka orqa chiqqanda
-pastki
+yelka old chiqqanda
-yuqorigi
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka diafizar singanda ko`pincha yo`naltiriladi:


-operativ davoga
-VKDO
+konservativ davoga
-skeletdan tortish
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka diafizar singanda operativ davoga ko`rsatmalar:


+effektsiz repozitsiya, interpozitsiya, bilak nervi jarohati, psevdoartroz
-konservativ davo effektsizligi, ko`ndalang sinish
-maydalanib sinish, bo`laklarning uzunasiga siljiganda
-vintsimon singanda suyak bo`laklari repozitsiyasi effektsizligi
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi do`mboqlar usti sinishida siljiydi:


-Yelka o`qi atrofida
-frontal yuzada
+sagittal yuzada
-uzunasiga
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi do`mboqlar usti sinishida siljiydi:


-abduksion, adduksion
-qoqilgan, fleksion
-bo`lakli, ekstenzion, fleksion
+ekstenzion, fleksion
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi psevdoartrozi operativ davosining muhim momenti:


-suyak kanalini ochish
-bo`laklar oxirini tozalash
+dekortikatsiya
-« Russkaya zamka» tipida suyak obrabotkasi
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi do`mboq usti sinishida effektsiz to`g`rilanganda qilinadi:


-to`g`rilashni takrorlash
-shoshilinch ochiq repozitsiya
-shish qaytgandan keyin qayta to`g`rilash
+tirsak o`sig`idan tortish
-to`g`ri javob berilmagan

#Do`mboq usti sinish to`g`rilangandan sung immobilizatsiya holati:


+tirsak 80-900 ga bukilganva bilak tirsak yengil pronatsiyasi
-tirsak 80-900 ga bukilganva bilak tirsak maksimal pronatsiyasi
-tirsak 80-900 ga bukilganva bilak tirsak maksimal supinatsiyasi
-tirsak maksimalga bukilganva bilak tirsak maksimal pronatsiyasi
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi do`mboqlar usti sinishida kuzatiladigan asoratlar:


-bilak nervi jarohati
-tirsak nervi jarohati
+folkman kontrakturasi
-muskul-teri nervining jarohati
-to`g`ri javob berilmagan

#Yelka suyagi ichki do`mbog`i sinib siljishida kuzatiladi:


-bilak tirsak supinatsiyasi buzilishi
+bo`g`im notoliq bloklanishi va tirsak nervi siqilishi
-bilak tirsak pronatsiyasi buzilishi
-tirsak bo`g`imida aktiv yozilishning buzilishi
-to`g`ri javob berilmagan

#Tirsak bo`g`imida chiqish:


-old
-tashqi
-to`g`ri javob berilmagan
+orqa va old
-hamma javob to`g`ri

#Tirsak suyagida o`rganib qolgan chiqish sababi:


-tojsimon o`siq sinishi
+displastik o`zgarishlar
-kapsula jarohati
-immobilizatsiya qisqaligi
-hamma javob to`g`ri

#Olekranon sinishi :


-to`satdan uch boshli mushakning qisqarishi
-tirsak bo`g`imida oldga chiqishida
+to`g`ri zarbda
-tirsak bo`g`imida orqaga chiqishida
-hamma javob to`g`ri

#Bilak suyagi tipik singanda sinish chegarasi:


-bilak suyagi metafizidan
-bilak suyagi epifizidan
+distal bo`g`im yuzasidan 2-2,5 sm yuqoridan
-distal bo`g`im yuzasidan 4sm yuqoridan
-To`g`ri javob berilmagan

#Qayiqsimon suyak singanda rentgen qilish:


-2
+3
-4 proeksiyada
-to`g`ri proeksiya
-to`g`ri javob berilmagan

#Chanoq son bog`imidan chiqqanda to`g`rilangandan keyin qancha vaqt suyakdan tortiladi:


-2 hafta
+30 -40 kun
-2 oy
-10 kun
-to`g`ri javob berilmagan

#Chanoq son bo`g`imidan chiqqanda to`g`rilangandan keyin qancha vaqt oyoqqa yo`qlama bermaslik kerak:


+10-12 oy
-1 oy
-6 oy
-1 -2 oy
-to`g`ri javob yo`q

#Chanoq-son bo`g`imi travmatik chiqishida ko`p uchraydigan kechki asoratlar:


-bukuvchi- yozuvchi kontraktura
-yaqinlashtiruvchi kontraktura
+son boshchasi aseptik nekrozi, DOA
-o`tirg`ich nervi kechki nevriti
-to`g`ri javob yo`q

#Suyak gemangiomasi ko`proq zararlaydi:


-naysimon suyak
-yassi suyak
+umurtqani
-qovurg`alarni
-to`g`ri javob yo`q

#Osteogen sarkoma eng ko`p uchraydigan soha:


-son suyagi proksimal qismida
-chanoq suyaklarida
-umurtqada
+tizza bo`g`imi suyaklarida
-to`g`ri javob yo`q

#Brext sinib chiqishidan Montedji sinib chiqishining farqi:


-tirsak suyagi pastki metafizidan sinishi
-farqi yo`q
+tirsak suyagi yuqori metafizidan sinishi
-bilak suyagi chiqishi kuzatilmaydi
-to`g`ri javob yo`q

#Malgen sinib chiqishida tirsak suyagi sinish chizig`i sohasi:


-tojsimon o`siq yuqorisida
+tojsimon o`siq pastida
-tojsimon o`siq sohasida
-tirsak suyagi proksimal metafizi sohasida
-to`g`ri javob berilmagan

#Bilak nervi shikastlanganda qaysi funksiya buziladi:


-barmoqlarning passiv yozilishi va kaftning oldinga bukilishi
-barmoqlarning aktiv bukilishi va kaftning passiv oldinga bukilishi
-barmoqlarning aktiv bukilishi va kaftning orqaga bukilishi
+barmoqlarning aktiv yozilishi va kaftning orqaga bukilishi
-barmoqlarning aktiv bukilishi va yozilishi
#Kichik boldir nervi jarohatida:
+ oyoq panjaning orqaga fleksiyasi buziladi
-oyoq panjaning kaft tomonga fleksiyasi va supinatsiyasi buziladi
-oyoq panjaning oldinga va orqaga fleksiyasi buziladi
-oyoq panjaning supinatsiyasi buziladi
-oyoq panjaning supinatsiya va pronatsiyasi buziladi

#Yelka suyagi proksimal qismining bo`g`im ichi sinishlarini toping:


-do`mboqchalarning sinishlari
-do`mboqchalararo sinishlari
+boshchasi va anatomik bo`yinchasining sinishlari
-xirurgik bo`yinchaning sinishlari
-do`mboqchalar va xirurgik bo`yinchaning sinishlari

#Quyidagilarning qaysi biri apofizeolizga kiradi:


-ichki do`mboqchaning sinishi
-chuqurchaning sinishi
-bo`g`im yuzi boshchasining sinishi
+tepachalarning uzilishi
-tashqi do`mboqchaning sinishi

#Fleksion tipdagi Montedja sinishida yelka suyagi boshchasi siljiydi:


-tashqariga
-oldinga
-ichkariga
+orqaga
-pastga
#Haqiqiy kaltalanish kuzatiladi:
+sinib siljiganda, sinib egri bitganda, suyak bo`yiga o`smay qolganda
-chiqishlarda
-kontraktura, ankilozlarda, sinib siljimaganda
-poliomielitda, noto`g`ri holatdagi kontrakturalarda ,chiqishlarda
-chanoq qiyshayganda, skoliozda

#Qaysi biri kaft suyaklari osteosintezida ko`p ishlatiladi:


-plastina
-sim va plastina
-lavsan
+Kirshner spitsalari
-Bogdanov sterjeni

#Necha hafta barmoq falangalari sinib siljimaganda immobilizatsiya vaqtini ko`rsating.:


+ 2 hafta
-1 hafta
-3 hafta
-3-4 hafta
-4 hafta

#Valgusli son suyagi bo`yinchasi singanda kuzatiladi:


+bo`yin diafizar burchagi ortadi va suyak bo`laklari birikkan
-bo`yin diafizar burchagi kamayadi va suyak bo`laklari birikmagan
-bo`yin diafizar burchagi ortgan va suyak bo`laklari birikmagan
-bo`yin diafizar burchagi kamaygan va suyak bo`laklari birikkan
-bo`yin diafizar burchagi o`zgarmagan va suyak bo`laklari birikkan

#Varusli son suyagi bo`yinchasi singanda kuzatiladi:


-bo`yin diafizar burchagi ortgan, suyak bo`laklari birikmagan
-bo`yin diafizar burchagi kamaygan, suyak bo`laklari birikkan
-bo`yin diafizar burchagi ortgan, suyak bo`laklari birikkan
+bo`yin diafizar burchagi kamaygan, suyak bo`laklari birikmagan
-bo`yin diafizar burchagi o`zgarmagan

#Son suyagi bo`yinchasi singanda osteosintez uchun ko`p ishlatiladi:


-spitsalar tutami
-ikki qirra li mix
+uch qirra li mix
-plastina
-vint, Kirshner spitsalari

#Vertel sohasi singanda osteosintez uchun ko`p ishlatiladi:


+diafizar plastinali 2 qirrali mix
-uch qirrali mix, Kirshner spitsalari
-kompression vint
-spitsalar tutami
-ingichka sterjen

#Son suyagi yuqori uchligidan singanda distal bo`lakning siljishi qaysi tomonga:


-tashqariga
-old va tashqariga
-old va ichkariga
-orqa va tashqariga
+ichqari va orqaga
#Son suyagi diafizining o`rta /3ligidan sinishiga xos siljish:
-eniga
+bo`yiga
-burchak ostida
-rotatsion
-eniga va burchak ostida

#Son suyagi pastki /3ligidan singanda distal bo`lakning tipik siljishi:


-tashqariga
-oldga
-ichkariga
+orqaga
-old va ichkariga

#Jarohatning kombinatsiyalashgan turi:


+har xil tashqi faktorlar ta’sirida olingan jarohat
-ikkita qo`l yoki oyoqning jarohati
-ikkita segmentning jarohati
-har xil a’zolar sistemasining jarohati
-ikkita anatomo - funksional sohaning jarohati

#Ochiq sinishlarning ko`p kuzatiladigan sohasi?:


+boldir suyaklarida
-son suyagida
-bilak suyaklarida
-yelka suyagida
-tirsak bo`g`imi sohasida

#«Yashil novda» tipidagi sinishda suyak bo`laklarining siljishini ko`rsating:


-rotatsion siljish
-eniga
-bo`yiga
+burchak ostida
-suyak bo`laklarining ajralishi

#Yelka suyagining tashqi tepachasi (мыщeлкaси) singanda bilakning holati:


-tashqariga burilgan
-yaqinlashgan
-ichkariga siljigan
-ichkariga burilgan
+uzoqlashgan

#Folkman kontrakturasi ro`y berishi mumkin:


-magistral tomirlar trombozi va emboliyasida
-qo`l yumshoq to`qimalari lat yeganida
-qo`l qisilganida
+hamma javoblar to`g`ri
-yelka arteriyasi shikastlanganda

#Normadagi radio-ulnar burchak qanchaga teng:


+30gradus
-5gradus
-10gradus
-20gradus
-40gradus
#Oyoq va qo`llarni qonsiz usulda uzaytirish:
-distraksion metaepifizioliz
-redressatsiya
-tortish
+distraksion epifizioliz
-suyakni plastik uzaytirish

#Distraksion epifiziolizni kim taklif qilgan:


+G. A. Ilizarov
-P. V. Zavyalov
-Ch. T. Plakin
-A. V. Kaplan
-M. V. Volkov
#Chanoq qirrasidan sinishi:
-simfiz yorilish
-agonal sinish
-vertikal sinish
+dum suyagi sinishi
-yonbosh suyagi sinishi

#Yelka uzunligi o`lchanadi:


+akromiondan tirsak o`sig`igacha
-akromiondan ichki tepachagacha
-katta do`mboqchadan tirsak o`sig`igacha
-katta do`mboqchadan tashqi tepachagacha
-yelka boshchasidan tashqi tepachagacha

#Bilak uzunligi o`lchanadi:


-tirsak o`sig`i uchidan kaft bilak bo`g`imigacha
+tirsak o`sig`i uchidan tirsak yoki bilak suyagining bigizsimon o`sig`igacha
-tirsak o`sig`i uchidan 3-barmoq uchigacha
-ichki tepachadan 1-barmoq uchigacha
-tirsak bo`g`imidan bilak suyagining bigizsimon o`sig`igacha

#Oyoq uzunligi o`lchanadi:


+yonbosh suyagi old yuqori qirrasidan ichki yoki tashqi to`pig`ining uchigacha
-katta ko`stdan tovongacha
-yonbosh suyagi old yuqori qirrasidan tovongacha
-katta ko`stdan ichki to`piq uchigacha
-boshchasi va anatomik bo`yinchasining sinishlari katta ko`stdan tashqi to`piq ustigacha
#Son uzunligi o`lchanadi:
-katta ko`stdan tizza qopqog`igacha
+katta ko`stdan tizza bo`g`imi yorig`igacha
-yonbosh suyagi old yuqori qirrasidan sonning tashqi tepachasigacha
-katta ko`stdan kichik boldir suyagi boshchasigacha
-katta ko`stdan sonning ichki tepachasigacha

#Boldir uzunligi o`lchanadi:


+tizza bo`g`imi yorig`idan tashqi yoki ichki to`piqning uchigacha
-tizza bo`g`imi yorig`idan tovongacha
-tizza qopqog`idan tashqi to`piqqacha
-son suyagi tepachasidan ichki to`piq uchigacha
-tizza bo`g`imi yorig`idan 1-barmoqgacha

#Pay tikilgandan keyin gipsli immobilizatsiya vaqti:


-2 hafta
-4 hafta
+3 hafta
-1 oy
-10 kun

#Axill payining yangi jarohatlarida tikilgandan keyingi gipsli immobilizatsiya vaqti:


-2 hafta
-3 hafta
-6-8 hafta
+4-6 hafta
-1 hafta

#Bilak nervi shikastlanganda buziladi:


-barmoqlarning aktiv bukilishi va yozilishi
-barmoqlarning aktiv bukilishi va kaftning oldinga bukilishi
-barmoqlarning aktiv bukilishi va kaftning orqa ga bukilishi
-barmoqlarning aktiv yozilishi va kaftning oldinga bukilishi
+barmoqlarning aktiv yozilishi va kaftning orqaga bukilishi

#Bilak nervi ko`proq shikastlanadi:


+yelka suyagi o`rta uchligidan singanda
-yelka suyagi pastki uchligidan singanda
-yelka suyagi yuqori uchligidan singanda
-yelka suyagi xirurgik bo`yinchasidan singanda
-yelka suyagi tepachalardan singanda

#Kichik boldir nervi shikastlanganda buziladi:


-oyoq panjaning oldinga va orqaga fleksiyasi
-oyoq panjaning kaft tomonga fleksiyasi
+oyoq panjaning orqaga fleksiyasi
-oyoq panjaning supinatsiyasi
-oyoq panjaning supinatsiya va pronatsiyasi

#Yelka suyagining proksimal qismi ko`proq sinadi:


-bolalarda
+qarilarda
-o`rta yoshda
-o`smirlarda
-7 yoshgacha bolalarda

#Yelka suyagining diafizi ko`proq sinadi:


+o`rta yoshlilarda
-qarilarda
-7 yoshgacha bolalarda
-7 yoshdan 14 yoshgacha
-o`smirlarda

#Yelka suyagining distal qismi ko`proq sinadi:


-o`rta yoshlilarda
-qarilarda
+bolalar va o`smirlarda
-o`smirlarda
-sportchilarda

#Yelka suyagi proksimal qismining bo`g`im ichi sinishlari:


-do`mboqchalar aro sinishlari
+boshchasi va anatomik bo`yinchasining sinishlari
-do`mboqchalarning sinishlari
-xirurgik bo`yinchaning sinishlari
-do`mboqchalar va xirurgik bo`yinchaning sinishlari

#Yelka suyagi proksimal qismining bo`g`imdan tashqari sinishlari:


+do`mboqchalar aro do`mboqchalar va xirurgik bo`yincha
-yelka boshchasi va katta do`mboqcha
-anatomik bo`yincha va do`mboqchalar
-anatomik va xirurgik bo`yincha, kichik do`mboqcha
-xirurgik bo`yincha, yelka boshchasi, do`mboqchalar

#Yelkaning xirurgik bo`yinchasining sinishlari turlarga bo`linadi:


-adduksion, bukilgan, yozilgan
-bukilgan, yozilgan
-abduksion, yozilgan
+abduksion, adduksion va birikkan
-bukilgan, yozilgan, birikkan

#Yelka distal qismining bo`g`imdan tashqari sinishlari:


-tepachalarning g`altakning va bo`g`im yuzi boshchasining
-tepachalar aro, tepachalarning alohida
-yelka suyagi bo`g`im yuzasi boshchasi
-g`altakning, tepachalararo va tepachalar ustidan
+tepachalar ustidan, tepachalarning alohida

#Yelka suyagi distal qismining bo`g`im ichi sinishlari:


+ichki va tashqi do`mboqchalarning do`mbo`qchalararo va do`mboqchalar o`rtasidan
-tepachalarning, do`mboqchalar o`rtasidan va do`mboqchalar aro
-tepachalarning alohida
-g`altak, bo`g`im yuzi boshchasi va ichki tepachaning
-tepachalarning g`altak va bo`g`im yuzi boshchasi

#Bolalardagi apofizeolizga kiradi:


-ichki do`mboqchaning sinishi
-g`altakning sinishi
-bo`g`im yuzi boshchasining sinishi
+tepachalarning uzilishi
-tashqi do`mboqchaning sinishi

#Yelkaning do`mboqchalar ustidan va do`mboqchalar aro sinishlari bo`linadi:


-ekstenzion va adduksion
+ekstenzion va fleksion
-varusli va valgusli
-abduksion va adduksion
-adduksion, abduksion, varusli va valgusli

#Montedja jarohati:


-bilak suyagi diafizining sinishi va tirsak suyagi boshchasining chiqishi.
-tirsak o`sig`ining va bilak suyagi boshchasining chiqishi
-bilak suyaklarining sinishi
-bilak suyagining tipik joyidan sinishi
+bilak suyagi diafizining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi

#Montedja jarohatining tiplari:


+bukilgan, yozilgan
-adduksion , abduksion
-varusli, valgusli
-birikkan, varusli va valgusli
-varusli va valgusli, adduksion.

#Bukilgan tipdagi Montedja sinishida yelka suyagi boshchasi siljiydi:


-tashqariga
-oldinga
-ichkariga
+orqaga
-pastga.
#Galeatsi jarohati:
-bilak suyagi distal metafizining sinishi
-tirsak suyagi diafizining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi
+bilak suyagi diafizining sinishi va tirsak suyagi boshchasining chiqishi
-bilak suyaklarining sinishi
-tirsak o`sig`ining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi

#Bilak suyaklarining sinishlari ichida ko`p uchraydi:


+bilak suyagi distal qismining sinishi
-bilak suyagi diafizining sinishi
-tirsak suyagi diafizining sinishi
-bilak suyagi proksimal qismining sinishi
-tirsak suyagi proksimal qismining sinishi.
#Bilak suyagining tipik joyidan sinishi:
-diafizning
+distal epimetafizning
-proksimal epimetafizning
-boshchasining
-bo`yinchasining.

#Kolles sinishi:


-yelka suyagining pastki uchligi sinishi
-bilak suyagining tipik joyidan fleksion sinishi
+bilak suyagining tipik joyidan ekstenzion sinishi
-yelkaning tepachalar ustidan sinishi
-yelka yuqori uchligining sinishi.
#Smitt sinishi :
+bilak suyagining tipik joyidan fleksion sinishi
-bilak suyagining tipik joyidan ekstenzion sinishi
-yelka suyagining pastki uchligi sinishi
-yelkaning tepachalar ustidan sinishi
-yelka yuqori uchligining sinishi

#Bilak suyagining tipik joyidan sinib suyak bo`laklari siljimaganda gipsli immobilizatsiya vaqti:


-2 oy.
-5-6 hafta
-2-3 hafta
-1,5 oy
+3-4 hafta

#Qo`l kaft orqasi suyaklaridan qaysi biri ko`p shikastlanadi?:


-uch qirrali
-yarim oysimon
+qayiqsimon
-boshli
-trapesiyasimon.

#Qayiqsimon suyak do`mbog`i singanida immobilizatsiya vaqti:


+3-6 hafta
-1-2 hafta
-10 hafta
-12hafta
-8 hafta

#Qayiqsimon suyak tanasi singanda immobilizatsiya vaqti:


-8 hafta
-3-4 hafta
-6 hafta
+10-12 hafta
-6 oy.

#Qayiqsimon suyak sinishiga harakterli klinik simptom:


+«Anatomik tabakerka» sohasidagi og`riq
-Kaft bilak bo`g`imi proeksiyasidagi og`riq
-bilak suyagi epifizidagi og`riq
-kaft bilak bo`g`imida harakatning kamayishi
-suyak bo`laklari krepitatsiyasi.

#Qayiqsimon suyak singanda rentgenogramma nechta proeksiyada bajariladi?:


-2 ta
+3 ta
-to`g`ri proeksiyada
-yon proeksiyada
-qiyshiq proeksiyada.

#Kaft orqasi suyaklaridan qaysisi ko`proq chiqadi?:


+yarimoysimon
-qayiqsimon
-uch qirrali
-no`xatsimon
-ilmoqsimon.

#1-kaft suyagi asosining sinishi?:


-Smitt sinishi
-Kolles sinishi
+Bennet sinishi
-Montedja sinishi
-Galliatsi sinishi.

#Bennet sinishi?:


+1-kaft suyagining asosining sinishi
-5-kaft suyagining sinishi
-bilakning tipik joyidan sinishi
-qayiqsimon suyakning sinishi
-bilak suyagining pastki uchligidan sinishi.

#Haqiqiy kaltalanish kuzatiladi:


-chiqishlarda
+sinib siljiganda, sinib egri bitganda, suyak bo`yiga o`smay qolganda
-kontraktura, ankilozlarda, sinib siljimaganda
-poliomielitda, noto`g`ri holatdagi kontrakturalarda ,chiqishlarda
-chanoq qiyshayganda, skoliozda.

#Nisbiy yoki dislokatsion kaltalanish kuzatiladi:


-kontrakturalarda
-sinib siljiganda
-sinib siljimaganda
+chiqishlarda
-ankilozda.

#Kaft suyaklari diafizi singanda suyak bo`laklarining siljishi.:


+kaft tomonga ochilgan burchak ostida
-orqa tomonga ochilgan burchak ostida
-tashqariga ochilgan burchak ostida
-ichkariga ochilgan burchak ostida
-eniga va bo`yiga.

#Kaft suyaklari sinib siljimaganda immobilizatsiya vaqti:


-2 hafta
+3 hafta
-4 hafta
-5 hafta
-1 hafta.
#Kaft suyaklari osteosintezida ko`p ishlatiladi:
+Kirshner spitsalari
-sim
-lavsan
-plastina
-Bogdanov sterjeni.

#Kaft orqasi suyaklarining qaysi biri singanda soxta bo`g`im ko`p kuzatiladi?:


-ilmoqli.
-yarimoysimon
-uch qirrali
-boshli
+qayiqsimon

#Barmoqlarning proksimal va o`rta falangalari sinishiga xos suyak bo`laklarining siljishi:


+orqaga ochilgan burchak ostida
-kaft tomonga ochilgan burchak ostida
-bo`yiga
-eniga
-bo`yiga va eniga.

#Barmoq falangalarining osteosintezi uchun ko`p ishlatiladi:


-sim
-in’eksion ninalar
+Kirshner spitsalari yoki in’eksion ninalar
-plastina
-sterjin.
#Barmoq falangalari sinib siljimaganda fiksatsiya vaqti:
-1 hafta
+2 hafta
-3 hafta
-3-4 hafta
-4 hafta.

#Barmoq falangalari sinib siljiganda fiksatsiya vaqti:


+3-4 hafta
-2 hafta
-1 hafta
-5 hafta
-6 hafta.

#Son suyagining bo`yin diafizar burchagi normada?:


-130 gr-s
-120 gr-s
-125 gr-s
+127 gr-s
-135 gr-s.

#Son suyagi bo`yinchasi valgusli singanda:


-bo`yin diafizar burchagi o`zgarmagan va suyak bo`laklari birikkan.
-bo`yin diafizar burchagi kamayadi va suyak bo`laklari birikmagan
-bo`yin diafizar burchagi ortgan va suyak bo`laklari birikmagan.
-bo`yin diafizar burchagi kamaygan va suyak bo`laklari birikkan
+bo`yin diafizar burchagi ortadi va suyak bo`laklari birikkan

#Son suyagi bo`yinchasi varusli singanda:


+bo`yin diafizar burchagi kamaygan, suyak bo`laklari birikmagan
-bo`yin diafizar burchagi kamaygan, suyak bo`laklari birikkan
-bo`yin diafizar burchagi ortgan, suyak bo`laklari birikkan
-bo`yin diafizar burchagi ortgan, suyak bo`laklari birikmagan
-bo`yin diafizar burchagi o`zgarmagan.

#Son suyagi bo`yinchasi singanda osteosintez uchun ko`p ishlatiladi:


-plastina
-ikki qirrali mix
-spitsalar tutami
+uch qirrali mix
-vint.

#Vertel sohasi singanda osteosintez uchun ko`p ishlatiladi:


+diafizar plastinali 2 qirrali mix
-uch qirrali mix
-kompression vint
-spitsalar tutami
-ingichka sterjen.

#Son suyagi yuqori uchligidan singanda proksimal bo`lakning siljishi:


+old va tashqariga
-old va ichkariga
-orqa va ichkariga
-orqa va tashqariga
-orqaga.
#Son suyagi yuqori uchligidan singanda distal bo`lakning siljishi:
+ichkari va orqaga
-old va tashqariga
-old va ichkariga
-orqa va tashqariga
-tashqariga.
#Son suyagi o`rta uchligidan sinishiga xos siljish:
-eniga.
+bo`yiga
-burchak ostida
-rotatsion
-eniga va burchak ostida.

#Son suyagi pastki uchligidan singanda distal bo`lakning tipik siljishi:


-old va ichkariga.
-oldga
-ichkariga
-tashqariga
+orqaga

#Boldir uzunligi o`lchanadi:


+tizza bo`g`imi yorig`idan ichki yoki tashqi to`piq uchigacha
-tizza yorig`idan tovongacha
-tizza qopqog`idan tashqi to`piqqacha
-katta boldir do`mbog`idan ichki to`piq uchigacha
-tizza yorig`idan birinchi barmoqqacha

#Pay tikilgandan so`ng qancha vaqt gipsli immobilizatsiya qilinadi:


-2 hafta
-4 hafta
+3 hafta
-1 oy
-10 kun

#Folkman kontrakturasi qanday ataladi:


-desmogen
-dermatogen
+ishemik
-artrogen
-osteogen

#Folkman kontrakturasida ko`proq shikastlanadi:


+barmoqlarni bukuvchi chuqur mushaklar
-barmoqlarni bukuvchi yuza mushaklar
-barmoqlarni yozuvchi mushaklar
-o`rta nerv
-tirsak nervi

#Folkman kontrakturasi kechishida ajratiladi:


-2 davr
-5 davr
+4 davr
-3 davr
-davrlar ajratilmaydi

#Yelkaning chuqur arteriyasi yelka arteriyasidan qayerda ajraladi:


+yelkaning serbar mushagining pastki chetida.
-qo`ltiq osti chuqurchasida
-yelkaning yuqori uchligida
-yelkaning o`rta uchligida
-tirsak chuqurchasida

#«Oyoq yoki qo`l amputatsiyasi» termini nimani anglatadi:


-u yoki bu suyakni kesib olish
+oyoq yoki qo`lni shikastlangan segmentdan kesib olib tashlash.
-oyoq yoki qo`lni bo`g`imidan kesib olib tashlash.
-B. va V. to`g`ri
-hamma javob to`g`ri.

#«Nevroliz» termini nimani anglatadi:


+A.nervni o`rab turgan to`qima va chandiqlardan ajratish
-B.nervni epinevral qobig`idan ajratish
-D. nervni chandiqlardan ajratib bir qismini kesib tashlash.
-G. A. va V. to`g`ri
-E. hamma javob to`g`ri.

#Travmatologlar ma’lumotlaricha qaysi qovurg`alar ko`proq sinadi:


-9-10 qovurg`alar
-4-5 qovurg`alar
-11-12 qovurg`alar
-1-3 qovurg`alar
+ 6-9 qovurg`alar

#Agar chiqish 6 va 7 bo`yin umurtqalari o`rtasida ro`y bersa, qaysi umurtqa chiqqan hisoblanadi.:


+6-chi
-7-chi
-6 va 7-chi
-6 va 5-chi
-4-chi

#O`mrov suyagi singanda periferik suyak bo`lagi siljimaydi:


-ichkariga
-oldinga
-pastga
+orqaga
-yuqoriga

#Yelka suyagi singanda “uzoqlashtiruvchi SITO» shinasida konservativ yo`l bilan davolaganda optimal uzoqlashtirish burchagi:


-30gradus
-70gradus
-100gradus
-60gradus
+90gradus

#Yelka suyagi diafizar sinishida mushak interpozitsiyasi holatining belgilari:


-A.repozitsiyaning muvaffaqiyatsiz chiqishi
-B.suyak «krepitatsiyasi» yo`qligi
+D.B, va, G. javoblar to`g`ri
-G.fragmentlarning siljishi.
-E.to`g`ri javob yo`q.

#Yelka suyagining «ekstenzion» sinishida suyak bo`laklari burchagi ochiladi:


-oldinga va tashqariga
+orqaga va ichkariga
-oldinga va ichkariga
-orqaga va tashqariga
-to`g`ri javob yo`q.

#Gips bog`lami qo`yilganda Folkman kontrakturasi yuzaga kelishiga quyidagilarning qaysi biri olib kelmaydi:


+Mahalliy temperaturaning oshishi
-shishning kuchayishi
-bog`lamning umumiy qisishi
-bog`lamning magistral tomirlani qisishi
-suyak bo`laklarining magistral tomirlarni qisishi

#Folkman kontrakturasi ro`y berishi mumkin:


-qo`l qisilganida
-qo`l yumshoq to`qimalari lat yeganida
+hamma javoblar to`g`ri
-magistral tomirlar trombozi iva emboliyasida
-yelka arteriyasi shikastlanganda

#Bilak suyagi boshchasi singanda keskin cheklanadi:


+bilakning buralishi (rotatsiyasi)
-bilakning bukilishi
-bilakning yezilishi
-bilakning bukilishi va yezilishi
-yuqoridagi hamma harakatlar

#Bilak yoki tirsak suyagining diafizidan alohida sinishida bo`g`imi kuzatiladi:


-parchalanib sinish
-qiyshiq sinish
-vintsimon sinish
-bo`yiga sinish
+ko`ndalang sinish
#Bilak suyaklari singanida rotatsion siljish nimaga bog`liq:
-tashqi kuch tasiriga.
-jarohat paytidagi bukilish yeki yezilish holatiga.
+sinish lokalizatsiyasiga
-travma mexanizmiga
-barcha keltirilgan holatlarga.

#Radio-ulnar burchak normada qancha:


+30gradus
- 5gradus
-10gradus
-20gradus
-40gradus

#Chiqishning quyidagi turlari farqlanadi:


-odatiy
-Yangi
-eskirgan
-eski
+hamma keltirilganlar

#O`mrov suyagi akromial uchining chiqishiga xos:


-Marks belgisi
+«klavish» simptomi
-«uchburchak yostiqcha» simptomi
-Yelka kamarida «prujinasimon» harakat
-to`g`ri javob yo`q.

#O`mrovning to`g`rilanmagan chiqishi eski xisoblanadi:


+3-4 haftadan keyin
-2 soatdan keyin
-1 sutkadan keyin
-5 sutkadan keyin
-3-4 oydan keyin.

#Yelka suyagining proksimal qismi bo`g`imi sinadi:


+bolalarda
-qarilarda
-o`rta yoshda
-o`smirlarda
-7 yoshgacha bolalarda.

#Yelka suyagining diafizi bo`g`imi sinadi:


-7 yoshgacha bolalarda
-qarilarda
-o`rta yoshlilarda
-7 yoshdan 14 yoshgacha
-o`smirlarda.

#Yelka suyagining distal qismi bo`g`imi sinadi:


-o`smirlarda
-qarilarda
-o`rta yoshlilarda
+bolalar va o`smirlarda
-sportchilarda.

#Yelka suyagi proksimal qismining bo`g`im ichi sinishlari:


-do`mboqchalar va xirurgik bo`yinchaning sinishlari
-do`mboqchalar aro sinishlari
-do`mboqchalarning sinishlari
-xirurgik bo`yinchaning sinishlari
+boshchasi va anatomik bo`yinchasining sinishlari.

#Yelka suyagi proksimal qismining bo`g`imdan tashqari sinishlari:


+do`mboqchalar aro do`mboqchalar va xirurgik bo`yincha
-yelka boshchasi va katta do`mboqcha
-anatomik bo`yincha va do`mboqchalar
-anatomik va xirurgik bo`yincha, kichik do`mboqcha
-xirurgik bo`yincha, yelka boshchasi, do`mboqchalar.
#Yelkaning xirurgik bo`yinchasining sinishlari turlarga bo`linadi:
-bukilgan, yozilgan
+abduksion, adduksion va birikkan
-abduksion, yozilgan
-adduksion, bukilgan, yozilgan
-bukilgan, yozilgan, birikkan.

#Yelka distal qismining bo`g`imdan tashqari sinishlari:


-yelka suyagi bo`g`im yuzasi boshchasi
-tepachalar aro, tepachalarning alohida
+tepachalar ustidan, tepachalarning alohida
-g`altakning, tepachalararo va tepachalar ustidan
-tepachalarning g`altakning va bo`g`im yuzi boshchasining.

#Yelka suyagi distal qismining bo`g`im ichi sinishlari:


-g`altak, bo`g`im yuzi boshchasi va ichki tepachaning
-tepachalarning, do`mboqchalar o`rtasidan va do`mboqchalar aro.
-tepachalarning alohida
+ichki va tashqi do`mboqchalarning do`mboqchalararo va do`mboqchalar o`rtasidan
-tepachalarning g`altak va bo`g`im yuzi boshchasi.
#Bolalardagi apofizeolizga kiradi:
-tashqi do`mboqchaning sinishi.
-g`altakning sinishi
-bo`g`im yuzi boshchasining sinishi
-ichki do`mboqchaning sinishi
+tepachalarning uzilishi

#Yelkaning do`mboqchalar ustidan va do`mboqchalararo sinishlari bo`linadi:


+ekstenzion va fleksion
-ekstenzion va adduksion
-varusli va valgusli
-abduksion va adduksion
-adduksion, abduksion, varusli va valgusli.

#Barmoqlar tendogen kontrakturasi bu:


+paylar jarohati natijasida barmoqlar kontrakturasi
-paraartiqo`lyar to`qima jarohati
-uning bo`g`imi jarohati
-suyaklar sinishidan keyin
-suyaklar chiqishidan keyin
#Montedja jarohati:
-bilak suyaklarining sinishi
-tirsak o`sig`ining va bilak suyagi boshchasining chiqishi
+tirsak suyagi diafizining sinishi va bilak suyagi boshchasining chiqishi
-bilak suyagining tipik joyidan sinishi
-bilak suyagi diafizining sinishi va tirsak suyagi boshchasining chiqishi.

#Montedja jarohatining tiplari:


-birikkan, varusli va valgusli
-adduksion, abduksion
-varusli, valgusli

Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling