Reimport nima? iste'molchi mamlakatdan reeksport tovarlarni sotib olish


Download 20.34 Kb.
Sana16.11.2021
Hajmi20.34 Kb.
#175176
Bog'liq
Zi x ta
ZAVOD, KEYS, TEST, 5-тема. алканлардын табий дереклери , maktab menej asoslari, Reference-337201102070

 1. Reimport nima? (iste'molchi mamlakatdan reeksport tovarlarni sotib olish

 2. Tadbirkorlik kapitali qanday shaklda mavjud bula olmaydi? (to'g'ri javob yo'q)

 3. Adam Smit tilga olgan "Ko'zga ko'rinmas qo'l" nima? (raqobat qonuni )

 4. Raqobat deganda nimani tushinasiz: (Sub'ektlar o'rtasidagi daromad olish uchun olib boriladigan kurash)

 5. Aksionerlik korxonalarning asosiy maqsadi (Ishlab chiqarishda band bulmagan mablag'larni birlashtirib, uni yangi yo'nalishlarga sarflash)

 6. Ishchi kuchining xalqaro migretsiyasi aniq berilgan javobni toping? (mehnat resurslarining ancha qulay sharoitda ish bilan ta'minlanishi maqsadida bir mamlakatdan boshqasiga ko'chib o'tishi)

 7. Pulning funksiyalarini ko'rsating: (To'lov vositasi)

 8. Pirovard mahsulot - bu: (Iste'mol uchun tayyor bo'lgan, sotilgan yoki sotiladigan tovar va xizmatlarning bozor bahosidagi xajmi)

 9. Qaysi javobda makroiqtisoidyotga to'g'ri ta'rif berilgan? (mamlakat miqiyosida moddiy ishlab chiqarish va nomoddiy sohalarni bir butun qilib olingan milliy va jahon xo'jaligi darajasidagi iqtisodiyot)

 10. Inflyatsiya deganda nimani tushunasiz: (Mahsulot ishlab chiqarishga nisbatan pulning xarid quvvatining pasayishi)

 11. Xalqaro savdo aylanmasi nima? (Eksport va import xajmi)

 12. Xususiylashtirishni qanday tushinasiz: (Davlat mulkining boshqa mulk shakliga aylanishi )

 13. Milliy ishlab chiqarishning umumiy natijasi qaysi ko'rsatgichda tularoq ifodalanadi? (Yalpi ichki mahsulot)

 14. Yalpi milliy mahsulot - bu: (Bir yil davomida ishlab chikarilgan pirovard mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlarning bozor bahosida xisoblangan xajmi)

 15. Bozor muvozanatini qanday tushinasiz: (Bozorda talab va taklif muvofiq kelishi )

 16. Axoli daromadlari nima? (Yukoridagilarning barchasi)

 17. Aksionerlik korxonalarning asosiy maqsadi (Ishlab chiqarishda band bulmagan mablag'larni birlashtirib, uni yangi yo'nalishlarga sarflash)

 18. Bozor iqtisodiyotini tartibga solish mexanizmi qanday amalga oshiriladi? (bozor qonunlari orqali)

 19. Asosiy fondlarga nimalar kiradi (Ishlab chiqarish binolari, mashinalar)

 20. Bozor nima (Sotuvchi bilan xaridor tovarlari pul vositasini ayriboshlash)

 21. Firmaning ma'lum tovarga bo'lgan sotib olish kurbi nima deyiladi? (bozor muvozanatiga erishganligi)

 22. O'rtacha mahsulot deb nimaga aytiladi (Foydalanilayotgan omillar birligi xisobiga to'g'ri keladigan mahsulot)

 23. Yuridik shaxs - bu … (uz ustaviga ega bulib bankda xisob-kitob varagi ochgan, uz muxri va kayd etilgan manziliga ega sub'ekt)

 24. Pirovard mahsulot – bu (Iste'mol uchun tayyor bo'lgan, sotilgan yoki sotiladigan tovar va xizmatlarning bozor bahosidagi xajmi )

 25. Bozor iqtisodiyotining muhim belgilaridan biri narxlarning liberallashuvi nimani anglatadi? (narx- navoning erkin tashkil topishi )

 26. Talab va taklif egri chiziklarining kesishish nuktasi nimani ko'rsatadi? ( bozor narxini )

 27. Ishchi kuchining xalqaro migretsiyasi aniq berilgan javobni toping? ( mehnat resurslarining ancha qulay sharoitda ish bilan ta'minlanishi maqsadida bir mamlakatdan boshqasiga ko'chib o'tishi )

 28. Asosiy fondlarga nimalar kiradi(Ishlab chiqarish binolari, mashinalar).

 29. Aksionerlik korxonalarning asosiy maqsadi(Ishlab chiqarishda band bulmagan mablag'larni birlashtirib, uni yangi yo'nalishlarga sarflash )

 30. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarishning qaysi yo'li erkin tadbirkorlikka keng imkoniyatlar ochib berishni ko'zda tutadi?(  xususiylashtirish )

 31. Iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlaridan qaysi biri bozor iqtisodiyotiga o'tishning shart-sharoitlarini vujudga keltiradi? ( mulkiy munosabatlarni islox qilish )

 32. Raqobat deganda nimani tushinasiz(Sub'ektlar o'rtasidagi daromad olish uchun olib boriladigan kurash )

 33. Xususiylashtirishni qanday tushinasiz(Davlat mulkining boshqa mulk shakliga aylanishi )

 34. Real YaMM nima?( Doimiy narxlarda, pulning o'zgarmas kursida xisoblangan YaMM )

 35. Ishlab chiqarish xarajatlarini to'g'ri ajratib ko'rsating(Ishlab chiqarishning omillariga ketgan xarajat )

 36. Makroiqtisodiyot qanday darajadagi iqtisodiyot?( Butun milliy va jaxon iqtisodiyoti )

 37. Bozor infrastrukturasi deganda nimani tushunasiz? (Xammasi to'g'ri)

 38. Korxonaning ishlab chiqarish omillarini belgilang? ( Moddiy, mehnat va kapital omillari)

 39. Milliy ishlab chiqarishning umumiy natijasi qaysi ko'rsatgichda tularoq ifodalanadi? (Yalpi ichki mahsulot)

 40. Aylanma fondlarga nimalar kiradi: (Xom - ashyo, yoqilg'i)

 41. Valyuta kurslarining o'zgarishiga qanday omil ta'sir ko'rsatadi? (Xalqaro narxlardagi nisbiy o'zgarishlar)

 42. Aksiya nima? (Daromaddan uz ulushini olish huquqini ta'minlovchi qimmatbaho qog'oz)

 43. Daromadlar usishi bilan talabda qanday o'zgarish sodir bo'ladi (talab xajmi muntazam ortib boradi)

 44. Ishlab chiqarish xarajatlarini to'g'ri ajratib ko'rsating: (Ishlab chiqarishning omillariga ketgan xarajat)

 45. Bozorda korxona mahsulotiga talab va uning orkasidan narx o'smokda. SHu bilan birga, ushbu tovarni ishlab chiqarish va bozorga yetkazib berish xarajatlari xam mos ravishda kupaysa, taklif miqdorida o'zgarish bo'ladimi? (taklif miqdori tez usib boradi)

 46. Agar bozorda talab taklifdan ancha oshik bulsa, u xolda... (bozorda takchillik mavjud bo'ladi)

 47. Ishlab chiqarish funktsiyalari deb nimaga aytiladi? (Barcha omillarning ishlab chiqarish jarayoni oxirgi natija bilan bog'lanishi)

 48. Valyuta kursi degani nima: (Bir mamlakat pul birligining boshqa mamlakat pul birligiga solishtirma bahosi)

 49. Mulk munosabatlari tarkibiga kirmaydigan tarkibiy qismlarni aniqlang: (O'zlashtirish )

 50. Bozor iqtisodiyotining asosiy belgisini aniqlang? (Iqtisodiy faoliyat erkinligi)

 51. Makroiqtisodiy ko'rsatgichlar yordamida nimalar taxlil kilinadi? (Yukoridagilarning barchasi taxlil kilinadi)

 52. Talab mazmuni qaysi javobda to'g'ri aks ettirilgan? (extiyojning pul bilan ta“minlanishi)

 53. Tadbirkorlarga ixcham, zamonaviy texnologiyalarni yetkazib berishda qaysi tizim katta axamiyat kasb etadi? (Lizing)

 54. Javoblarning kay biri tadbirkorlikning huquqini ifoda etadi? (o“z mahsuloti narxini belgilash)

 55. Foydani qanday tushinasiz (Tovarni sotishdan kelib tushgan pul)

 56. Iqtisodiy isloxotlar nima? (iqtisodiyotda bozor munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan chora tadbirlar)

 57. Javoblarning qaysi biri bozor segmentini ifodalaydi? (bozor unsurlarining o’zaro bog’liq bo’lishi va bir-birini taqazo etishi)

 58. Ishlab chiqarish harajatlarini to’g’ri ajratib ko’rsating (ishlab chiqarishning omillariga ketgan xarajat)

 59. Milliy iqtisodiyot tarmok tuzilishining rivojlanishiga ta’sir ko’rsatuvchi asosiy omil nima? (mehnat taqsimotining chuqurlashuvi)Download 20.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling