Reja: Himoya vositalarining turlari


Download 186.33 Kb.
bet1/2
Sana21.03.2020
Hajmi186.33 Kb.
  1   2

Mavzu: Himoya vositalarini qo’llash va sinash

Reja:


  1. Himoya vositalarining turlari.

  2. Nafas olish organlarini himoyalash vositalari.

Tashqi mexanik, kim yoviy, termik va aralash ko'ngilsiz ta’sirlardan him oyalanish uchun ishchi-xizm atchilar yakka tartibdagi him oya vositalaridan foydalanadi. Yakka tartibdagi himoya vositalariga korjoma va maxsus poyabzal, nafas olish organlarini, quloq, ko'z, yuz, bosh, qo'l, tanani him oyalash vositalari, saqlash m oslam alari, o'tkazm aydigan kostyumlar, terini himoyalovchi (dermotologik) vositalar kiradi.Barcha yakka tartibdagi himoya vositalari quyidagi standartlarga mos bo'lishi kerak:

- jomakor, maxsus poyabzal va qo'lni himoyalash vositalari - GOST 12.4.103-86 ga;

- maxsus rezina etiklar - GOST 12.4.072-89 ga;

- umumiy ishlab chiqarish iflosliklaridan himoyalovchi kombinezonlar GOST 12.4.100-86 ga;

-filtrlovchi respiratorlar va gazniqoblar (protivogazlar) -GOST 12.4.041-88 ga va hokazo.

Ushbu vositalar ishchi-xizmatchilarga "Bepul korjoma berishning namunaviy tarmoq me’yorlariga muvofiq beriladi. Me’yorlarda ko'zda tutilgan korjoma maxsus poyabzal va saqlovchi moslamalar belgilangan muddatlarda berilishi hamda standart va texnik shartlar talablarini qanoatlantirishi zarur. Korxona ma’muriyati korjoma, m axsus poyabzal va sozlovchi vositalarnii ishlab chiqarish sharoitini hisobga olgan va fabrika-zavod kasaba uyushmasi qo'mitasi hamda sanitariya nazorati tashkilotlari bilan kelishgan holda belgilangan muddatda yuvib. zararsizlantirib tuzatib berilishini ta ’minlashi lozim. Agar ishlar ko'p miqdorda chang chiqishi yoki zaharli moddalar ta ’sir

ko'rsatishi bilan bog'liq bo'lsa, korxona m a’muriyati korjoma, maxsus poyabzal va saqlovchi moslamalarmi changsizlantirish va zararsizlantirishni tashkil qilishi kerak.

Korjoma va maxsus poyabzal horjoma ishlovchini mexanik yoki issiqlik ta'sirlaridan, kimyoviy ta'sirlardan, sovuq hamda nurlanish energiyasi ta'siridan, chang va nam dan him oyalashi zarur. U havo o'tkazishi, kiyishga qulay bo'lishi, gigiena talablarini qanoatlantirishi, ishlovchining harakatlar qilishiga xalaqit bermasligi, organizmdagi termoregulyasiya jarayonini buzmasligi kerak. Qo'lni chang, nam lik, yuqori va past harorat, m exanik ta ’sirlar, reaktiv ta ’sirlar; eritmalar, kislotalar, ishqorlar, tuzlar, elektr razryadlari, zaharli moddalar va shu kabilardan himoyalash uchun maxsus yenglik yoki qo'lqopdan foydalaniladi. Pilla tortuvchilar va pillalam i bug'lovchi ishchilar uchun ip gazlam adan tikilgan xalat, polietilen plyonkadan tikilgan fartuk va peshona-bog'dan foydalanishni, tayyor mahsulotni (ipak kalavalarni) presslovchilar uchun esa bir yonli, chala yopishib turadigan, cho'ntaklaridan pastigacha ikkita yum shoq taxi bo'lgan, orqasida belbandi bo'lgan (1-b rasm) yengi kalta yoki tugm ali uzun bo'lgan, yoni va cho'ntaklari hoshiyalangan (1-v rasm) xalatdan foydalanishni tavsiya etadi. Yengil sanoat korxonalarining ishchi-xizmatchilariga bepul korjomalar, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibdagi himoya vositalari berishning namunaviy tarmoq me’yorlariga muvofiq pilla tortish chiqindilarini qayta ishlash sexining ishchilariga beriladigan korjom alar ro'yxati jadvalda keltirilgan. Agar korjoma belgilangan muddatdan oldin yaroqsiz holga kelsa, u yangisi bilan almashtirilishi kerak. Ko'z va yuzni himoyalash vositalari. ko'zni ishlov berilayotgan ashyoning uchib chiqayotgan bo'laklari va zarralaridan, nurlanish energiyasidan, qizigan

metallar, kimyoviy moddalar va boshqa narsalar sachrashidan va uchqunlardan himoyalash uchun maxsus himoy ko'zoynagidan foydalaniladi. Ko'zoynaklar yengil va qulay, qizimaydigan hamda terlam aydigan bo'lishi lozim. Har bir ishchi- xizmatchi uchun yuziga zich tegib turadigan va uning o'lcham iga to 'g 'ri keladigan ko'zoynak tanlanishi zarur (2- rasm).

Himoya ko'zoynaklari ochiq va yopiq bo'ladi. Ochiq ko'zoynaklar yuzga korpusi konturining bir qismi bilan tegib turadi va ko'zni old va yon tomonlardan himoyalash uchun xizmat qiladi; yopiq ko'zoynaklar yuziga korpusining butun konturi bilan tegib turadi hamda yuzni hamma lomonlardan himoyalash uchun xizmat qiladi.Himoya ko‘zoynaklarining quyidagi turlari qo'llaniladi: O-ochiq qattiq zarralardan hamda ko'rinuvchan va infraqizil nurlarning qamashtiruvchi yorqinligidan himoyalash uchun; ZP, ZN shamol bevosita va bavosita kiradigan yopiq; ular ham ochiq ko'zoynaklar himoyalaydigan omillardan himoyalash uchun qo'llaniladi; G-zich tegib turadigan (germetik) yemiruvchi gazlar, suyuqliklardan va ulam ing chang, hamda qattiq zarralar bilan birgalikdagi ta’siridan himoyalash uchun, har bir turdagi himoya ko'zoynaklari har xil turda bo'ladi. Elektr payvandchilar uchun ko‘zoynakni payvandlash tokining kattaligiga moslab, gaz payvandchilar uchun esa payvandlash yoki kesish quvvatiga qarab tanlash lozim. Elektr payvandchilarni quyidagi markali yorug'lik filtrlari bilan ta’minlash zarur: E (elektr tokida payvandlash); E=1 (tok kuchi 30-75 A), E=3 (75-200 A) E=3 (200-400 A) va E=4 (400 A dan katta). Elektr tokida ayvandlash chog'ida bir уо’lа ham ko'zni, ham yuzni himoyalash kerak bo'ladi, shu sababli yorug'lik filtri to 'siq yoki shlem ning qarash teshigiga qo'yiladi.Gaz payvandchilari ko'zlarini him oyalash uchun G markali yorug'lik filtrlari o‘rnatilgan yopiq ko'zoynakdan foydalanishlari lozim. Bu filtrlar gaz alangasida payvandlash va kesish quw atlariga qarab bir-biridan bir oz farq qiladi: quvvat kichik bo'lganda G=1 ko‘zoynagidan, q u w a t o'rtacha bo'lganda G=2 dan va quvvat katta bo’lganda G=3 dan foydalaniladi.Bir yo'la ham ko'zni, ham yuzni him oyalash uchun himoyalovchi yuzniqoblar, himoyalovchi to'siqlar va shlemlar qo‘llaniladi.(3-rasm).


Download 186.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling