Режа: Инженерлик иншоотлари турлари. Саноат иншоотлари. Яшаш, маъмурий ва жамоат бннолари


Download 40.53 Kb.
Sana29.04.2022
Hajmi40.53 Kb.
#661758
Bog'liq
11-Maruza
1-seminar, 3-seminar, 7-seminar, 1-2-seminar, 3228 28.03.2020, 3228 28.03.2020, 1-amaliy mashgulot1, 1-amaliy mashgulot1, 1-amaliy mashgulot1, virtual borliq ozbekiston milliy manfaatlarini internetda himoya qilishning siyosiy huquqiy asoslari, Converted 1609821055435, men.testlar(1), 002.GLUSHKOV, Лавозими, 1 lab dasturlash Raximov

11 – мавзу. Қурилиш учун инженер қидирув ишлари.
Режа:

 1. Инженерлик иншоотлари турлари.

 2. Саноат иншоотлари.

 3. Яшаш, маъмурий ва жамоат бннолари.

Инженер қидирув ишларининг турлари. Қурилиш ҳудудига таянч геодезик турларини барпо этиш. Қидирув пайтида топографик съёмканинг масштабини ва турларини танлаш.


Хар кандай давлат иктисодиётининг ривожланиши, унинг негизида мавжуд булган турли хил корхона ва ташкилотларнинг узаро боглик равишда муътадил фаолият юритишига боглик. Мавжуд корхона ва ташкилотлар доимий кенгайтиришни талаб этади, янги объектлар лойихаланади ва қўрилади.
Инженерлик иншоотларини геодезистлар геометрик шакли, улчами, конструктив узига хослиги буйича ажратади.
Фойдаланиши буйича инженерлик иншоотларини шартли равишда қўйидагиларга ажратиш мумкин: 1. Саноат иншоотлари (комбинатлар, заводлар, фабрикалар);

 2. Энергетика объектлари (иссикдик ва атом электростанциялари, иссикдик электр марказлари);

 3. Гидротехник иншоотлар (плотиналар, ГЭС, гидроузеллар ва бошк.);

 4. Транспорт иншоотлари (автомобил ва темир йуллар, қўприклар, портлар, аэропортлар, электр узатгич ва қўвур утказгич линиялари);

 5. Алока иншоотлари (антенна тизимлари, алока тизимлари ва бошк.);

 6. Фукаро яшаш бинолари (яшаш, маъмурий ва жамоат бинолари ва объектлари);

 7. Ноёб иншоотлар (зарядланган заррачаларни тезлатгичлар, йирик радиотелескоплар, қўёш печлари ва электрстанциялар, баланд миноралар, минорасимон иншоотлар ва бошк.)

Геометрик шакли буйича иншоотлар майдонли (ахоли яшаш пунктлари, саноат корхоналари, гидроузеллар, иссиклик ва атом
электрстанциялари, қўёш печлари ва бошк.) ва чизикди (автомобил ва темир йуллар, каналлар, электр узатгич, алока линиялари, қўвур утказгичлар) иншоотларга булинади.
Бир хил турдаги иншоотлар улчами буйича кичик (махаллий ахамиятга эга булган), уртача (туман ва вилоят ахамиятидаги), йирик (республика ахамиятига эга) иншоотларга ажратилади.
Ушбу бобнинг кейинги параграфларида инженерлик иншоотларининг асосий турларини кискача характеристикаси берилган.

 1. Саноат иншоотлари.

Саноат иншоотлари - комбинатлар, фабрикалар, заводлар ва шу кабилар шахарларда ва бошка ахоли яшаш пунктларида барпо этилади.
Хар бир корхона ишлаб чикариш, маъмурий ва ёрдамчи бино ва иншоотлар, ташки ва ички ер ости коммуникация тизимидан, автомобил ва темир йулларнинг ташки ва ички тармокдари мажмуидан ташкил топади.
Корхона кейинчалик кенгайтириш ва ишлаб чикаришни ривожлантириш учун захира майдонга эга булиши мумкин. Аксарият заводлар, айникса кимёвий заводлар, ахоли яшаш массивидан ажратиб турувчи санитар зоналарга эга булиши керак.
Саноат корхоналари казиб олувчи ва кайта ишловчи саноат турларига булинади.
Казиб олувчи саноат корхоналари таркибига қўмир, метал рудалари, рангли металлар, минерал угитлар, қўрилиш материаллари ва бошка казиб олиш билан боглик булган корхоналар киради. Казиб олиш очик ва ёпик усулларда амалга оширилиши мумкин.
Казиб олиш корхоналари казиш худуди билан бирга жуда катта майдонларни эгаллаши мумкин. Булар автомобил ва темир йуллар, махсус транспорт ва конвейер линиялари ва бошка тармок линиялари учун мулжалланган булади.
Кайта ишлаш саноати корхоналари таркибига машинасозлик, метални кайта ишлаш, асбобсозлик, кимёвий, қўрилиш индустрияси корхоналари,
енгил саноат, озик-овкат саноати, медицина саноати корхоналари ва бошкаларни киритиш мумкин.
3.Яшаш, маъмурий ва жамоат бннолари.
Замонавий яшаш ва маъмурий бинолар катта чизикди улчамдаги, қўп кисмли конструкциялардан ташкил топган. К,аватлар буйича улар камкаватли (5 каватгача), уртача каватли (5-12 кават) ва баланд (12 каватдан юкори) каватли биноларга ажратилади. Конструкцияси буйича бинолар юк қўтарувчи деворли (масалан, йирик панелли), синчли ва хажмли блокли булади.
Бугунги қўнда замонавий қўрилиш қўп каватли бинолар қўришга каратилган. Бу ахоли яшаш пунктларини ихчам булишига, коммуникация трассаларини ва транспорт йулларини кискаришига олиб келади.
Хозирги пайтда ахоли яшаш бинолари индивидуал лойиха асосида амалга оширилмовда. Жамоат бинолари қўрилиши катта майдонларни эгаллайди. Мактаблар, болалар богчалари, лицей ва коллежлар хамда бугунги қўнда барпо этилаётган намунавий уйлар намунавий лойиха буйича қўрилиши йулга қўйилган.


Тошкент шахрида барпо этилган цалцаро анжуманлар саройи
Кейинга пайтларда Республикамизда хар хил архитектуравий шаклдаги,
темир бетон ва металл конструкциялар қўлланилган қўплаган оригинал
инженерлик объектлари барпо этилмокда. Бундай объектларга турли қўппролетли иншоотлар (спорт ва қўргазма заллари, ёпик стадионлар ва бозорлар, гаражлар ва бошкалар), очик стадионлар, гумбазсимон концерт заллари, конференцзаллар, симпозиум заллари ва бошкаларни киритиш мумкин. 1.1-шаклда шундай бинолар қўринишлари келтирилган.


Download 40.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling