Reja: kirish asosiy qisim 1 C#da satrlar


Download 27.45 Kb.
Sana13.01.2020
Hajmi27.45 Kb.

REJA:

1. KIRISH

2. ASOSIY QISIM

2.1 C#da SATRLAR

2.2 C#da SATRLAR OB'EKTLARI

2.3 C#da SATR ELEMENTLARI3. XULOSA

4. FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. KIRISH

Turli soha mutaxassislari tomonidan atroflicha o’rganilishi va bu jarayonni ifodalaydigan eng muhim - bo’lgan asosiy parametrlarni aniqlash kerak bo’ladi. Masalan, fizik-astronom-injener tomonidan, masala qo’yilishining o’rinli ekanligi, yani planetalar orasidagi masofa va atmosfera qatlamlarining ta’siri, er tortish kuchini engib o’tish va kemaning og’irligi, zarur bo’lgan yoqilg’ining optimal miqdori va kosmik kemani qurishda qanday materiallardan foydalanish zarurligi, inson sog’lig’iga ta’siri va sarflanadigan vaqt va yana turli tuman ta’sirlarni hisobga olgan holda shu masalaning matematik modelini tuzish zarur bo’ladi. Zikr etilgan ta’sirlarni va fizikaning qonunlarini hisobga olgan holda bu masalani ifodalaydigan birorta differentsial yoki boshqa ko’rinishdagi modellovchi tenglama hosil qilish mumkin bo’ladi. Balki, bu masalani bir nechta alohida masalalarga bo’lib o’rganish maqsadga muvofiqdir. Bu matematik modelni o’rganish asosida bu masalani ijobiy echish yoki xozirgi zamon tsiviliziyatsiyasi bu masalani echishga qodir emas degan xulosaga xam kelish mumkin. Bu fikrlar, yuqorida keltirilgan jadvalning 2 blokiga mos keladi. Faraz qilaylik biz matematik modelni qurdik. Endi uni EHM da echish masalasi tug’iladi. Bizga Ma’lumki, EHM faqat 0 va 1 diskret qiymatlar va ular ustida arifmetik va mantiqiy amallarni bajara oladi xolos. SHuning uchun matematik modelga mos diskret modelni qurish zaruriyati tug’iladi (1-rasm, 3-blok). Odatda, matematik modellarga mos keluvchi diskret modellar ko’p noma’lumli murakkab chiziqsiz algebraik tenglamalar sistemasi (chekli ayirmali tenglamalar-sxemalar) ko’rinishida bo’ladi(4-blok). Endi hosil bo’lgan diskret modelni sonli echish usulini–algoritmini yaratish zarur bo’ladi. Algoritm esa tuziladigan programma uchun asos bo’ladi. Odatda, tuzilgan programmani ishchi holatga keltirish uchun programmaning xato va kamchiliklarini tuzatish – sozlash zarur bo’ladi. Olingan sonli natijalar hali programmaning to’g’ri ishlayotganligi kafolatini bermaydi. SHuning uchun olingan natijalarni masalaning mohiyatidan kelib chiqqan holda analiz qilish kerak bo’ladi. Agar olingan natija o’rganilayotgan jarayonni ifodalamasa, masalani 1-rasmdagi sxema asosida qaytadan ko’rib chiqish va zarur bo’lgan joylarda o’zgartirishlar kiritish kerak bo’ladi. Bu jarayon, to kutilan ijobiy yoki salbiy natija olinguncha davom ettiriladi va bu takrorlanuvchi jarayonga Hisoblash eksperimenti deb ataladi. Odatda, hisoblash eksperimenti deganda soddaroq holda, model, algoritm va programma uchligini (triadasini) tushunish mumkin.2.1 C#da SATRLAR

C # darsining ushbu qismida biz batafsil ma'lumot bilan simli ma'lumotlar bilan ishlaymiz. Simlar kompyuter tillarida juda muhimdir. Shuning uchun biz C # satrlari bilan ishlashga butun bobni bag'ishlaymiz.

C # satr ta'rifi

Satr bu belgilar ketma-ketligidir. C # da satr bu Unicode belgilar ketma-ketligidir. Bu ma'lumotlar qiymatlari ketma-ketligini saqlaydigan ma'lumotlar turi, odatda baytlarda, elementlar odatda belgilar kodiga muvofiq belgilar uchun turadi. Agar satr boshlang'ich kodida tom ma'noda paydo bo'lsa, u tom ma'noda string sifatida tanilgan.

Simlar ob'ektlardir. Simlar bilan ishlash uchun ikkita asosiy sinf mavjud:

System.String

System.Text.StringBuilder

String - belgilar o'zgarmas ketma-ketligi. StringBuilder - bu o'zgaradigan belgilar ketma-ketligi.

C # da, tizim System.String uchun taxallus. Satr tilning kalit so'zidir va System.String bu .NET turidir.

C # boshlang'ich qatorlari

O'zgarmas va o'zgaruvchan qatorlarni yaratishning bir nechta usullari mavjud. Ulardan bir nechtasini ko'rsatamiz.

Program.cs

using System;

using System.Text;


namespace Initialization

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

char[] cdb = { 'M', 'y', 'S', 'q', 'l' };string lang = "C#";

String ide = "NetBeans";

string db = new string(cdb);

Console.WriteLine(lang);

Console.WriteLine(ide);

Console.WriteLine(db);

StringBuilder sb1 = new StringBuilder(lang);

StringBuilder sb2 = new StringBuilder();

sb2.Append("Fields");

sb2.Append(" of ");

sb2.Append("glory");

Console.WriteLine(sb1);

Console.WriteLine(sb2);

}

}}

Namunada System.String va System.Text.StringBuilder ob'ektlarini yaratishning bir necha usullari ko'rsatilgan.

using System.Text;

Ushbu bayonnoma System.Text.StringBuilder turini malakasiz ishlatishga imkon beradi.

string lang = "C#";

String ide = "NetBeans";

Eng keng tarqalgan usul - bu mag'lubiyatga asoslangan satrdan ob'ekt yaratish.

string db = new string(cdb);

Bu erda biz belgilar massividan torli ob'ektni yaratamiz. Satr System.String uchun taxallusdir.

StringBuilder sb1 = new StringBuilder(lang);

StringBuilder ob'ekti String-dan yaratilgan.

StringBuilder sb2 = new StringBuilder();

sb2.Append("Fields");

sb2.Append(" of ");

sb2.Append("glory");

Biz bo'sh StringBuilder ob'ektini yaratamiz. Ob'ektga uchta ipni biriktiramiz.

$ dotnet run

C#

NetBeansMySql

C#

Fields of gloryNamunani ishlatish bu natijani beradi.

C # qatorli interpolyatsiya

$ $ Maxsus belgi prefiksi harflar qatorini interpolatsiyalangan satr sifatida belgilaydi. Interpolatsiyalangan satr - bu interpolyatsiyalangan iboralarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan so'zma-so'z.

String formatlash bu simli interpolatsiyaga o'xshash xususiyatdir; u keyinchalik bobda yoritilgan

Program.cs

using System;


namespace Interpolation

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

int age = 23;string name = "Peter";

DateTime now = DateTime.Now;

Console.WriteLine($"{name} is {age} years old");

Console.WriteLine($"Hello, {name}! Today is {now.DayOfWeek},

it's {now:HH:mm} now");

}

}}

Namunada C # satrining interpolyatsiyasi keltirilgan.

Console.WriteLine($"{name} is {age} years old");

nterpolatsiyalangan o'zgaruvchilar {} qavslar orasiga joylashtirilgan.

Console.WriteLine($"Hello, {name}! Today is {now.DayOfWeek},

it's {now:HH:mm} now");

Interpolatsiya sintaksisi ifoda yoki formatlash spetsifikatorlarini olishi mumkin.

$ dotnet run

Peter is 23 years old

Hello, Peter! Today is Friday, it's 14:58 now

Bu natija.

C # oddiy satrlar

Oddiy satrlar talqin qilinadigan yangi satr yoki tab belgisi kabi qochish tartibini o'z ichiga olishi mumkin. Doimiy iplar er-xotin tirnoqlari orasiga joylashtirilgan.

Program.cs

using System;

using System.Text;


namespace RegularLiterals

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

string s1 = "deep \t forest";string s2 = "deep \n forest";

Console.WriteLine(s1);

Console.WriteLine(s2);

Console.WriteLine("C:\\Users\\Admin\\Documents");

}

}

}Misollar ketma-ketlikni o'z ichiga olgan ikkita satrni bosib chiqaradi.

Console.WriteLine("C:\\Users\\Admin\\Documents");

Misol bilan ishlaganda yo'llar, shlaklardan qochish kerak.

$ dotnet run

deep forest

deep


forest

C:\Users\Admin\Documents

Bu natija.

C # so'zli satrlar

Verbatim satrlari qochish tartibini izohlamaydi. Verbatim satrlari @ belgisidan oldin. Verbatim satrlari ko'p qirrali chiziqlar bilan ishlashda ishlatilishi mumkin.

Program.cs

using System;

namespace VerbatimLiterals

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(@"deep \t forest");Console.WriteLine(@"C:\Users\Admin\Documents");
var text = @"

Not marble, nor the gilded monuments

Of princes, shall outlive this powerful rhyme;

But you shall shine more bright in these contents

Than unswept stone, besmeared with sluttish time.";
Console.WriteLine(text);

}

}}

Ushbu kod misolida biz og'zaki satrlar bilan ishlaymiz.

Console.WriteLine(@"deep \t forest");

Maxsus belgi talqin qilinmaydi; u faqat konsolga chop etiladi.

Console.WriteLine(@"C:\Users\Admin\Documents");

Biz so'zlar bilan ishlaganda so'z satrlari qulay; zarbalardan qochish shart emas..

var text = @"

Not marble, nor the gilded monuments

Of princes, shall outlive this powerful rhyme;

But you shall shine more bright in these contents

Than unswept stone, besmeared with sluttish time.";

Verbatim satrlari bizga ko'p satrlarni yaratishga imkon beradi.

$ dotnet run

deep \t forest

C:\Users\Admin\Documents
Not marble, nor the gilded monuments

Of princes, shall outlive this powerful rhyme;

But you shall shine more bright in these contents

Than unswept stone, besmeared with sluttish time.

Natija.

2.2 C#da SATRLAR OB'EKTLARI

Simlar ob'ektlardir. Ular mos yozuvlar turlari. Satrlar System.String yoki System.Text.StringBuilder sinfining namunalari. Ular ob'ekt bo'lganligi sababli turli xil ishlarni bajarish uchun bir nechta usullar mavjud.

Program.cs

using System;


namespace Objects

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

string lang = "Java";


string bclass = lang.GetType().Name;

Console.WriteLine(bclass);


string parclass = lang.GetType().BaseType.Name;

Console.WriteLine(parclass);


if (lang.Equals(String.Empty))

{
Console.WriteLine("The string is empty");

}

else


{
Console.WriteLine("The string is not empty");

}
int len = lang.Length;

Console.WriteLine("The string has {0} characters", len);

}

}}

Ushbu dasturda biz satrlarning ob'ekt ekanligini ko'rsatamiz. Ob'ektlar klass nomiga, ota-ona sinfiga ega bo'lishi kerak va ularda biz qo'ng'iroq qilishimiz mumkin bo'lgan ba'zi usullar yoki kirish huquqi mavjud bo'lishi kerak.

string lang = "Java";

System.String turidagi ob'ekt yaratiladi.

string bclass = lang.GetType().Name;

Console.WriteLine(bclass);

Biz lang o'zgaruvchisi murojaat qiladigan ob'ektning sinf nomini aniqlaymiz.

string parclass = lang.GetType().BaseType.Name;

Console.WriteLine(parclass);

Biz lang o'zgaruvchisi murojaat qiladigan ob'ektning sinf nomini aniqlaymiz.

if (lang.Equals(String.Empty))

{


Console.WriteLine("The string is empty");

} else


{

Console.WriteLine("The string is not empty");

}

Ob'ektlarda turli xil usullar mavjud. Equals () usuli bilan satr bo'sh yoki yo'qligini tekshiramiz.int len = lang.Length;

Console.WriteLine("The string has {0} characters", len);

Length xususiyati satr hajmini qaytaradi.

$ dotnet run

String

Object


The string is not empty

The string has 4 characters

Bu stringobjects.exe dasturining chiqishi.

C # o'zgaruvchan va o'zgarmas satrlar

String o'zgarmas belgilar ketma-ketligi, StringBuilder esa o'zgaruvchan belgilar ketma-ketligi. Keyingi misol farqni ko'rsatadi.

Program.cs

using System;

using System.Text;
namespace MutableImmutable

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

string name = "Jane";string name2 = name.Replace('J', 'K');

string name3 = name2.Replace('n', 't');


Console.WriteLine(name);

Console.WriteLine(name3);


StringBuilder sb = new StringBuilder("Jane");

Console.WriteLine(sb);


sb.Replace('J', 'K', 0, 1);

sb.Replace('n', 't', 2, 1);


Console.WriteLine(sb);

}

}}

Ikkala ob'ektda ham satrda belgilarni almashtirish usullari mavjud.

string name = "Jane";

string name2 = name.Replace('J', 'K');

string name3 = name2.Replace('n', 't');

String-da Replace () usulini chaqirish yangi o'zgartirilgan satrni qaytarishga olib keladi. Asl satr o'zgartirilmagan.

sb.Replace('J', 'K', 0, 1);

sb.Replace('n', 't', 2, 1);

StringBuilderning Replace () usuli ushbu indeksdagi belgini yangi belgi bilan almashtiradi. Asl satr o'zgartirilgan.

$ dotnet run

Jane

Kate


Jane

Kate


Bu dasturning natijasi.

C # biriktiruvchi satrlar

O'zgarmas satrlarni + operatori yoki Concat () usuli yordamida qo'shish mumkin. Ular barcha bog'langan iplarning zanjiri bo'lgan yangi ipni hosil qiladi. O'zgaruvchan satrlar Append () usuliga ega, u boshqa har qanday satrlardan satr hosil qiladi.

Simli formatlash va interpolyatsiya yordamida satrlarni bog'lash ham mumkin.

Program.cs

using System;

using System.Text;


namespace Concatenate

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Return" + " of " + "the king.");


Console.WriteLine(string.Concat(string.Concat("Return", " of "),

"the king."));


StringBuilder sb = new StringBuilder();

sb.Append("Return");

sb.Append(" of ");

sb.Append("the king.");


Console.WriteLine(sb);
string s1 = "Return";

string s2 = "of";

string s3 = "the king.";
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", s1, s2, s3);

Console.WriteLine($"{s1} {s2} {s3}");

}

}

}Misollar satrlarni bog'lash orqali beshta jumlalarni yaratadi.

Console.WriteLine("Return" + " of " + "the king.");

Operatori yordamida yangi satr hosil bo'ladi.

Console.WriteLine(string.Concat(string.Concat("Return", " of "),

"the king."));

Concat () usuli ikkita satrni bog'laydi. Usul System.String klassining statik usuli.

StringBuilder sb = new StringBuilder();

sb.Append("Return");

sb.Append(" of ");

sb.Append("the king.");

StringBuilder turidagi o'zgaruvchan ob'ekt Append () usulini uch marta chaqirib yaratiladi.

Console.WriteLine("{0} {1} {2}", s1, s2, s3);

Satr formatlash bilan tor hosil bo'ladi.

Console.WriteLine($"{s1} {s2} {s3}");

Nihoyat, satrlar interpolatsiya sintaksisi bilan qo'shiladi.

$ dotnet run

Return of the king.

Return of the king.

Return of the king.

Return of the king.

Return of the king.

Bu misol chiqishi.2.3 C # SATR ELEMENTLARI

Satr bu belgilar ketma-ketligidir. Belgilar satrning asosiy elementidir.

Program.cs

using System;


namespace StringElements

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

char[] crs = { 'Z', 'e', 't', 'C', 'o', 'd', 'e' };String s = new String(crs);
char c1 = s[0];

char c2 = s[(s.Length - 1)];


Console.WriteLine(c1);

Console.WriteLine(c2);


int i1 = s.IndexOf('e');

int i2 = s.LastIndexOf('e');


Console.WriteLine("The first index of character e is " + i1);

Console.WriteLine("The last index of character e is " + i2);


Console.WriteLine(s.Contains("t"));

Console.WriteLine(s.Contains("f"));


char[] elements = s.ToCharArray();
foreach (char el in elements)

{

Console.WriteLine(el);}

}

}}

Birinchi misolda biz o'zgarmas satr bilan ishlaymiz.

char[] crs = {'Z', 'e', 't', 'C', 'o', 'd', 'e' };

String s = new String(crs);

Yangi o'zgarmas satr belgilar qatoridan hosil bo'ladi.

char c1 = s[0];

char c2 = s[(s.Length-1)];

Massiv kirish yozuvidan foydalanib, biz satrning birinchi va oxirgi qiymatini olamiz.

int i1 = s.IndexOf('e');

int i2 = s.LastIndexOf('e');

Yuqoridagi usullar bilan biz birinchi va oxirgi belgilar paydo bo'ladi 'e'.

Console.WriteLine(s.Contains("t"));

Console.WriteLine(s.Contains("f"));

Contents () usuli bilan satrda 't' belgisi borligini tekshiramiz. Usul mantiqiy qiymatni qaytaradi.

char[] elements = s.ToCharArray();
foreach (char el in elements)

{


Console.WriteLine(el);

}


ToCharArray () usuli satrdan belgilar qatorini yaratadi. Biz qatordan o'tamiz va har bir belgini bosib chiqaramiz.

$ dotnet run

Z

e

The first index of character e is 1The last index of character e is 6

True


False

Z

et

C

od

e

Bu misol chiqishi.Ikkinchi misolda biz o'zgaruvchan satr elementlari bilan ishlaymiz.

Program.cs

using System;

using System.Text;


public class StringBuilderElements

{

static void Main(){

StringBuilder sb = new StringBuilder("Misty mountains");

Console.WriteLine(sb);

sb.Remove(sb.Length-1, 1);

Console.WriteLine(sb);

sb.Append('s');

Console.WriteLine(sb);

sb.Insert(0, 'T');

sb.Insert(1, 'h');

sb.Insert(2, 'e');

sb.Insert(3, ' ');

Console.WriteLine(sb);

sb.Replace('M', 'm', 4, 1);

Console.WriteLine(sb);

}

}

O'zgaruvchan sim hosil bo'ladi. Belgilarni o'chirish, qo'shish, qo'shish va almashtirish orqali biz satr tarkibini o'zgartiramiz.sb.Remove(sb.Length-1, 1);

Ushbu satr oxirgi belgini o'chiradi.

sb.Append('s');

O'chirilgan belgi yana satrga qo'shiladi.

sb.Insert(0, 'T');

sb.Insert(1, 'h');

sb.Insert(2, 'e');

sb.Insert(3, ' ');

Biz satr boshida to'rtta belgi qo'yamiz.

sb.Replace('M', 'm', 4, 1);

Nihoyat, indeksdagi belgini almashtiramiz 4.

$ dotnet run

Misty mountains

Misty mountain

Misty mountains

The Misty mountains

The misty mountains

Chiqarilgan natijadan o'zgaruvchan satr qanday o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. 1. XULOSA

Xulosa qilib aytganda SATRlar bilan ishlash barcha turdagi dasturlash tillarida ishlash imkoniyatini yengillashtirib beradi. Har bir dasturning dastlab algaritmini yaratib olgan maqul. Agar biz dasturimizning ketma ketligini bilmasak, u dastur biz oylagandan koproq hajmni egallashi mumkin ekan. Men C# dasturi strukturasi haqida, belgilar bayoni, algoritm va dastur tushunchasi, ma’lumotlarni kiritish va chiqarish operatorlari hamda dasturda ishlatiladigan toifalar, ifodalar va ko’nikmalarga ega bo`ldim. Algoritmlash va dasturlash tillari bo’yicha yozilgan bir necha kitoblar bilan tanishib chiqdim va ulardan o’zimga kerakli malumotlarni oldim. Kurs ishimda programmalash texnologiyalari masalalari, algoritmlar, ularning xossalari, tasvirlash usullari va tipik algoritmlarga blok sxemalar tuzish masalalari qaralgan.

 1. FOYDALANGAN ADABIYOTLAR. 1. Markushevich A. I. Teoriya analiticheskix funktsiy. V 2-x t. – M.: Nauka, 1968. T.2. – 624s 1. Goluzin G.M. Geometricheskaya teoriya funktsii kompleksnogo peremennogo. – M. : Nauka, 1976.– 540 s. 1. B. V. SHabat. Vvedenie v kompleksnıy analiz. 1–chast. M.N. 1989. 1. G. Xudayberganov, A. Vorisov, X. Mansurov. Kompleks analiz. Toshkent,

«Universitet», 1998.

 1. G. Xudayberganov, A. Vorisov, X. Mansurov. Kompleks analiz.Karshi.

«Nasaf», 2003.

 1. Virt N. Algoritmı strukturı dannıx programmı.-M.:Mir, 1985.-405s. 1. Aripov M.M., Imomov T., Irmuxamedov Z.M. va boshqalar. Informatika. Axborot texnologiyalari. Toshkent, 1-qism. 2002, 2-qism. 2003 1. http://ziyonet.uz

 2. http://google.ru

Download 27.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling