Reja: Otni o‘rganish metodikasi Sifatni o‘rganish metodikasi Sonni o‘rganish metodikasi Fe’lni o‘rganish metodikasi so’z turkumlari


Download 45.31 Kb.
bet1/10
Sana13.11.2023
Hajmi45.31 Kb.
#1770831
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
Reja Otni o‘rganish metodikasi Sifatni o‘rganish metodikasi Son-fayllar.org


Reja: Otni o‘rganish metodikasi Sifatni o‘rganish metodikasi Sonni o‘rganish metodikasi Fe’lni o‘rganish metodikasi so’z turkumlari


1-MAvzu: So’z turkumlarini o’rganish metodikasiReja: 
1. Otni o‘rganish metodikasi
2. Sifatni o‘rganish metodikasi
3. Sonni o‘rganish metodikasi
4. Fe’lni o‘rganish metodikasi
SO’Z TURKUMLARI
OT
SIFAT
SON
OLMOSH
FE’L
1. SHaxs,
narsa va joy
nomini
bildiradi
1. SHaxs va
narsaning
belgisini
bildiradi
1. SHaxs,
narsaning
sanog’i va
tartibini
bildiradi
1. Kishilik
olmoshlari
shaxsni
bildiradi va ot
o’rnida
qo’llaniladi
1. SHaxs,
narsaning
harakatini
bildiradi
2. Kim?,
nima?, qaer?
so’roqlariga
javob bo’ladi
2. Qanday?
yoki qanaqa?
so’rog’iga
javob bo’ladi
2. Necha?
yoki
nechanchi?
so’rog’iga
javob
bo’ladi
2. Kishilik
olmoshlari
kim?
so’rog’iga
javob bo’ladi
2. Nima qil-
di?, Nima
qiladi?, Nima
qilyapti? Nima
qilmoqchi
kabi
so’roqlarga
javob bo’ladi
3. Birlik va
ko’plikda
qo’llanadi
3.O’zgarmaydi
3. Asosan
o’zgarmaydi
3. Ular birlik
va ko’plikda
bo’ladi
3. Bo’lishli va
bo’lishsiz
shaklda
qo’llanadi
4. Egalik
qo’shimchalari
4. Gapda
ikkinchi
4. Gapda
ikkinchi
4. Kishilik
olmoshlari
4. SHaxs-son
qo’shimchalaribilan o’zgaradi darajali bo’lak


vazifasida
keladi
darajali
bo’lak
vazifasida
keladi
kelishik
qo’shimchalari
bilan
qo’llanadi
bilan tuslanadi
5.Kelishiklar
bilan turlanadi
5. Sifatlar
yasaladi
5. Sonlar
yasalmaydi
5. Ular gapda
bosh va
ikkinchi
darajali
bo’laklar
vazifasida
keladi
5. Uch
zamonni
bildiradi
6. Gapda ega
yoki ikkinchi
darajali bo’lak
vazifasida
keladi
6. Olmoshlar
yasalmaydi
6. Gapda
kesim
vazifasida
keladi
7. Otlar
yasaladi
7. Fe’llar
yasaladi
O’quvchilarda so’z turkumlarini bilish ko’nikmasi ularning belgilari
yig’indisini egallashlari asosida shakllantiriladi. Masalan, gul, guldor, gulladi 
so’zlarining qaysi so’z turkumiga kirishini bilish uchun II sinf o’quvchisi
quyidagicha fikr yuritadi: nima?gul, bu so’z narsani bildiryapti, ko’plikda
qo’llanadi – gullar, bu ot; guldor so’zi qanday? so’rog’iga javob bo’lyapti,
narsaning belgisini bildiryapti, bu – sifat; gulladi so’zi nima qildi? so’rog’iga
javob bo’lyapti, narsaning holatini bildiryapti, bo’lishsiz shaklda qo’llanadi –
gullamadi, bu – fe’l.
Boshlang’ich sinflar dasturi o’quvchilarni so’z turkumlari mustaqil va
yordamchi so’z turkumlariga bo’linishi bilan maxsus tanishtirishni ko’zda
tutmaydi, ammo o’qituvchi bolalarni so’z turkumlarining belgilari bilan amaliytanishtiradi. Masalan, o’quvchilar mustaqil so’z turkumlari: ot, sifat, son, olmosh,


fe’lning gap bo’lagi vazifasida kelishini, bog’lovchi gap bo’lagi bo’lmasligini
biladilar.
So’z turkumlarini o’rganishdagi asosiy vazifa o’quvchilarning
og’zaki va
yozma nutqini o’stirish, lug’atini yangi ot, sifat, son, fe’llar bilan boyitish,
o’quvchilar shu vaqtgacha foydalanib kelayotgan
so’zlarning ma’nosini aniq
tushunishiga erishish, bog’lanishli nutqda u yoki bu so’zdan o’rinli foydalanish
malakasini o’stirish hisoblanadi. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun
so’z turkumlarini o’rganish jarayonida sinonim, antonimlar (terminlar berilmaydi)
ustida muntazam ish olib boriladi, o’quvchilar ko’p ma’noli so’zlar, ularning o’z
va ko’chma ma’noda ishlatilishi bilan tanishtiriladi. Bunda ta’limni
o’quvchilarnipg shaxsiy tajribalari, bevosita ko’rganlari, radiodan eshitganlari,
kitobdan bilib olganlari bilan bog’lash muhim ahamiyatga ega.
O’quvchilarda
kuzatish,
muhim
narsalarni
sezish
ko’nikmalarini
shakllantirish, atrof-muhit haqidagi bilimlarini boyitish bilan bir vaqtda ularning
nutqini o’stirish vazifasi ham amalga oshiriladi.
Download 45.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling