Reja: O’zbekistonning eng yangi tarixi fanining predmeti va vazifasi


Download 20.79 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.11.2020
Hajmi20.79 Kb.
#146103
Bog'liq
o-zbekistonning-eng-yangi-tarixi-mustaqil-ish
11-dars (Kompyuter tarmoqlari), 11-dars (Kompyuter tarmoqlari), mustaqil ish, Озиқ – овқат ўсимликлари, Малакавий амалиёт топшириғи., 202-Sayidmurodov Ahadjon-kurs ishi HO`AT, VERIFIED CERTIFICATE OF PARTICIPATION, 6-sinf tarix yopiq test, 2 5230968698478529036, Fizika 6-sinf 201 201, 1122-converted, 3 kg go'sht, 2 5242408477015409504, 2 5242408477015409501

O’zbekistonning eng yangi tarixi fanining  predmeti va vazifasi

                          

Reja:

1. O’zbekistonning eng yangi tarixi fanining predmeti va vazifasi.2.O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida

3.Mustaqillikdan so’ng vatanimizdagi o’zgarishlar va tarqqiyot.

4.Bugungi kunda O’zbekistonning butun jahonda tutgan o’rni.

O’zbekistonning eng yangi tarixi Mustaqil davlatimizning mustaqillikka erishishi arafasidagi 

va erishganidan keyingi yillarni ko’rsatib beruvchi fan. Bu fanda Mustaqillikka erishishimizga 

sababchi bo’lgan shaxslar va omillar haqida o’rganamiz. Yoshlarga o’z tarixini yaxshi bilashda

eng katta omil bo’ladi.

O‘zbekiston Kompartiyasi MQning 1989-yil 23-iyun kuni bo‘lib 

o‘tgan XIV plenumida Islom Abdug‘aniyevich Karimov O‘zbekiston 

Kompartiyasi MQning birinchi kotibi etib tayinlandi. 

Islom Karimov ishga kirishgan kunning ertasigayoq – 24-iyun 

ku ni O‘zbekiston SSR Ministrlar Sovetida katta majlis o‘tkazdi va 

un da ma’ruza qildi. Islom Karimov O‘zbekistonda vujudga kelgan 

o‘ta murak kab ijtimoiy-iqtisodiy vaziyantni va uning sabablarini chu-

qur tah lil qilib achchiq va haqqoniy bir xulosaga keladi. «Biz bun dan 

bu yon eskicha yasholmaymiz va bunday yashashga zamonning o‘zi 

yo‘l qo‘y maydi»– deb yangi lavozimga qanday ulug‘ maqsad va 

mas’ uli yat bilan kirishayotganini, o‘z faoliyatida el-yurtning dardu 

tash vish lari eng oliy mezon bo‘lib qolishini ochiq bayon qiladi. 

Islom Karimov 25-iyun kuni janjal-to‘polonlar alangasi ichida 

qolib ketgan Farg‘ona viloyatiga yo‘l olib, lovullab yonayotgan uylar, 

qahr-g‘azabga to‘lgan odamlarning orasiga dadil kirib boradi. Ular 

bilan chin dildan ochiq gaplashadi, fojia oqibatlarini bartaraf etish-

ning amaliy yechimlarini ishlab chiqadi va izchil amalga oshiradi.

I.A. Karimov boshliq yangi rahbariyat tomonidan o‘zbek xalqi-

ning milliy o‘zligini anglash kuchayib borayotganligi birinchi bor 

etirof etildi. Xalqning shon-shuhrati, qadr-qimmatini himoya qilish, 


milliy mustaqillikka erishish tomon yo‘l boshladi. 

1990-yil 18-fevralda O‘zbekiston Oliy Sovetiga saylov bo‘ldi. Bu saylov ning yangiligi shundan

iborat bo‘ldiki, oldingi saylovlarda bir deputatlik o‘rniga bitta nomzod ko‘rsatilgan bo‘lsa, 

mazkur saylovda 500 saylov okrugining 326 tasida muqobil nomzodlar ko‘rsatildi. Oldingi 

saylovlarda barcha nomzodlar birinchi turdayoq deyarli 100 foiz ovoz bilan saylangan 

bo‘lsalar, bu safar birinchi turda 368 nomzod zarur ovozlarni to‘play oldi. Qolgan 132 okrug 

da qayta saylovlar bo‘lib o‘tdi.1990-yil 24–31-mart kunlari Toshkentda o‘n ikkinchi chaqiriq 

O‘zbekiston SSR Oliy Sovetining I sessiyasi bo‘lib o‘tdi. 24-mart kuni sessiya SSSR tarkibidagi 

respublikalar orasida birinchi bo‘ lib «O‘zbekiston SSR Prezidenti lavozimini ta’sis etish 

to‘g‘risida» Qo nun qabul qildi. 1990-yil 24-mart kuni Oliy Sovet sessiyasida yashirin ovoz be 

rish yo‘li bilan Islom Abdug‘aniyevich Karimov O‘zbekiston Prezidenti etib saylandi.

           O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini mustahkamlash-

da Prezident I.A. Karimovning 1991-yil 6-sentabrda e’lon qilin-

gan «O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa ishlari vazirligi tuzish 

to‘g‘ri si da»gi Farmoni alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Farmonga 

binoan O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa ishlari vazirligi va Mil-

liy gvardiya tuzildi. O‘zbekiston hududidagi harbiy kommisiyalar, 

barcha harbiy garnizon va qismlar, chegara qo‘shinlari bo‘linma-

lari, havo hujumiga qarshi harbiy qisimlar, harbiy transport avia-

tsiyasi, razvetdka qo‘shin lari va boshqa turdagi qo‘shinlar respub-

likamiz tasarrufiga olindi. O‘zbekiston hududidan tashqarida xiz-

mat qilayotgan harbiy zobit va askarlarimiz Vatanimizga qaytarildi. 

O‘zbekistonlik yigitlarimizning Ittifoqda xizmat qilishlariga chek 

qo‘yildi. Mustaqillik yillarida iqtisodiy hayotimiz da ro‘y ber gan yangilanish, tub o‘zgarishni 

yori tish ga kirishar ekanmiz, avvalo, 

eski musta bid tuzum dan bizga qanday iqtisodiyot meros qol gan ligini 

eslaylik. O‘zbekiston qaramlik davrida o‘z tabiiy boy liklariga, yer-

suv, o‘r mon va boshqa resurslariga o‘zi egalik qila ol mas di, iqtisodiy 

taraqqiyot yo‘lini o‘zi belgilay olmasdi. Res pub lika hu dudida quril-

gan va faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar markazga, uning manfaat-

lariga bo‘ysundirilgan edi. O‘zbekiston rah bariyati, xal qi o‘z hududi-

da qancha mahsulot ishlab chiqarilayot gani, ular qa yer da realizatsiya 

qilinayotgani va qancha daromad keltira yot gani dan bexabar edi. 


Moliya-kredit, bank siyosati yuritish da qaram edi, o‘zi ning milliy 

va lutasiga, valuta jamg‘armasiga ega emas edi.

Aholi turmush darajasi jihatidan nochorlik, sobiq Ittifoq miq-

yo si da eng oxirgi o‘rinlardan biri meros bo‘lib qolgan edi. Mamla-

katimiz aholisi yerning nihoyat darajada sho‘rla nishi, havo va suv 

zaxiralarining ifloslanganligi, radioaktiv iflos la nish, Orol dengizining 

qurib borishi oqibatida juda katta ekologik xavfga duch kelib qol-

gan edi.    O‘zbekiston davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgan kundan boshla-

boq mamlakatimizda boy ma’naviy merosimizni tiklash va rivojlan-

tirish, jamiyat ma’naviyatini yuksaltirish davlat siyosati darajasiga 

ko‘tarildi. Jamiyat ma’naviyatini tiklash va yuksaltirishni ta’minlov-

chi ma’naviy-ma’rifiy islohotlarning yo‘nalishlari belgilab olindi.

O’zbekiston Mustaqillikka erishganidan ko’plab mamlakatlar va Xalqaro tashkiilotlar bilan 

hamkorlik qila boshladi.Download 20.79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling