Respublikani tibbiy muassasalari faoliyatini tashkil qilishni takomillashtirish haqida


Download 127.7 Kb.
bet1/11
Sana06.12.2020
Hajmi127.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

"Respublikani tibbiy muassasalari faoliyatini tashkil qilishni takomillashtirish haqida" O'zR prezidenti qarori

2.10.2007y. № PF 700

2.10.2007y. №PF 550

19.09.2007y. № PF3923


19.09.2007y. № PF 770

19.09.2001y. №PF3926

1

«Demografiya» so'zini kim kiritgan :

A.Giyyar

D.K.Shelestov

X.Bernulli

B.Suslakov

D.Graun

1

Qaror-bu:

bajarilishi mumkin bo'lgan ishning aniq bir yo'lini tanlab olishdir;

mavjud xolatning bo'lishi lozim bo'lgan xolat bilan mos tushmasligi natijasida yuzaga keluvchi jarayondir;

bir necha muqobil (alternativa) paydo bo'lganda keladigan jarayondir;

raqobatchilar orasida kelib chiqadigan nizodir

ishlab chiqariiladigan maxsulotga bo'lgan talabdir

1

Tashkilotning ichki muxitiga kiradi:

narx

qonunchilik

insonlarni tashkilotga munosabati

raqobat

talab

1

. ….. – bu insonning shaxsiy xulq-atvori

xayot uslubi

xayot tartibi

xayot darajasi

xayot sifati

xayot tarzi

1

«d» og'ish darajasi qanday topiladi?

d = V – Mo

d = V - n

d = V - Me

d = V - M

d = V – Mx

1

«Valeo» - lotin tilidan olingan bo'lib, nimani anglatadi

salomatlik

salom

Fan

inson

profilaktika

1

Absolyut sonlarning o'zaro munosabatlarini ko'rsatuvchi ko'rsatkichga nima deyiladi?

yaqqollik ko'rsatkich

aloqadorlik ko'rsatkich

intensiv ko'rsatkich

ekstensiv ko'rsatkich

o'sish sur'ati ko'rsatkichi

1

Agar nisbiy ko'rsatkich 250%o bo'lsa, ko'rsatkichga teskari bo'lgan son nechaga teng bo'ladi?

1000 – 250

10000 – 250

100000 – 250

100 – 250

10 – 250

1

Ayollarning salomatlik xolatini baholovchi asosiy mezon nima

sog'lom va bemor ayollar

kasallikning kompensastiya davri; subkompensastiya davri; dekompensastiya davri

kasallikning og'irligi va davomiyligi

sog'lom ayollar; shikoyati yo'q, amaliy sog'lom ayollar; bemor ayollar

ginekologik kasalliklarni kamayishi

1

Aloqadorlik ko'rsatkichi deb nimaga aytiladi?

xodisani o'ziga bog'liq bo'lmagan muhitda tarqalish darajasiga

hodisa o'z muhitida ko'p yoki kam uchrashiga

bir turkumdagi absolyut sonlarning o'zaro munosabatlariga

hodisa tarkibini ta'riflashga

bo'lak xodisa sonini butun xodisa soniga aloqadorligiga

1

Aloqadorlik ko'rsatkichi qanday hisoblanadi:

x = xodisa soni x asos / xodisaga yot muxit son

x = qiyoslanayotgan son x asos / 100 deb olingan son

x = bo'lak son x asos / butun hodisa soni

x = xodisa soni x asos / muxit soni

x = xodisa / o'xshash xodisa

1

Ambulatoriya–poliklinika muassasasida kasallik varaqasi qaysi kundan boshlab beriladi

poliklinikaga murojaat qilgan kundan boshlab

ishga yaroqsizligi aniqlangan kundan boshlab

kasallikni qanchalik og'irligi aniqlangandan boshlab

tashxis qo'yilgandan boshlab

kasallik asoratlari aniqlangandan boshlab

1

Aholi dinamikasi nima?

ma'lum bir xududdagi aholi sonini o'zgarishidir.

aholi o'rtasidagi tug'ilish va o'lim jarayonlaridir

ayollar o'rtasidagi tug'ilish jarayonlaridir.

aholini bir erdan ikkinchi erga ko'chishidir.

aholini FHQBlarda ro'yxatga olinishidir

1

Aholi kasallanishini o'rganishning usullarini toping:

tibbiy yordamga murojaat qilganda, tibbiy ko'rikda va o'lganda qayd qilish.

surunkali bemorlarni va o'lganlarni ro'yxatga olish

tibbiyot xodimlari aholii bilan uchrashganda qayd qilish

tibbiy yordamga murojaat qilganda turli talonlar berish

tibbiy ko'rikda, emlashda va kasalxonaga kelganda yozib olish.

1

Aholi salomatligining 10%i nimaga bog'liq?

sog'liqni saqlash tizimi

genotipga

xayot tarziga

atrof-muhitga

endogen va ekzogen omillarga

1

Aholi salomatlik darajasi asosan qanday omilga bog'liq?

xayot tarziga

genotipga

tashqi muhit omillariga

sog'liqni saqlash tizimiga

endogen va ekzogen omillarga

1

Aholi statikasi nimani ifodalaydi?

aholining ma'lum bir fursatdagi holatini

aholining ma'lum vaqt oralig'idagi holatini.

aholi o'rtasida tug'ilish darajasini.

aholining zichligi va foiz sonlarini.

aholining 10 yillikdagi rivojlanishini.

1

Aholi tabiiy xarakati ko'rsatkichlari qaysi ma'lumotlar asosida hisoblanadi?

tug'ilish, o'lim xodisalari soni.

ko'chib kelganlar va ko'chib ketganlar soni.

aholining jinsi, yoshi va kasbi ma'lumotlari.

aholi soni va ulardan o'lganlari.

yil davomida ko'rilgan yangi oilalar soni.

1

Aholini kasallanishi ma'lumotlari qaysi maqsadda qo'llaniladi?

aholi uchun kerakli vrachlar, kasalxona o'rinlari va dori-darmonlar sonini rejalashtirish uchun

aholi uchun kerakli oziq-ovqat xajmini aniqlash uchun

tibbiy xodimlarning ish xaqini tayinlash uchun

muassasaning ish hisobotini to'zish uchun

aholi uchun etarlicha kasalxona kiyimlarini tayyorlab quyish uchun.

1

Aholini ro'yxatdan o'tkazish yo'li bilan qanday ma'lumotlar olinadi?

aholi soni va tarkibi

oilalar sonini va ularning moddiy ta'minlanganligini

maktab o'quvchilarininng soni, ma'lumoti va o'quv qurollar bilan ta'minlanganligi

aholi soni va ularning jinsi, moddiy ta'minlanganlik darajasi

aholining vrachlar va kasalxona o'rinlari bilan ta'minlanganligi

1

Aholining mexaniK harakati ko'rsatkichlari qaysi ma'lumotlar asosida hisoblanadi?

ko'chib kelganlar va ko'chib ketganlar soni

tug'ilish va o'lim xodisalari soni

aholi soni va ulardan o'lganlari

aholining jinsi, yoshi va kasbi ma'lumotlari

yil davomida ko'rilgan yangi oilalar soni

1

Aholining mexaniq xarakati tabiiy xarakatdan nima bilan farq qiladi?

ko'chib yurish tufayli aholi sonini o'zgarishi bilan

bunyod jarayonlarni inobatga olinmasligi bilan

aholi xarakati ma'lumotlarini qaysi idorada hisobga olinishida

aholi sonini tug'ilish sababli o'zgarishi sababida

mexaniq xarakatni tabiiy xarakatdan farqi yo'q

1

Aholining necha foizi ambulator poliklinika tibbiy xizmatidan foydalanadi

80 foiz

60 foiz

50 foiz

90 foiz

100 foiz

1

Aholining tabiiy xarakatining umumiy ko'rsatkichlariga qaySILar kiradi?

tug'ilish, o'lim, tabiiy ko'payish, xayot indeksi

tug'ilish, go'daklar o'limi, neonatal o'lim ko'rsatkichi, tabiiy ko'payish

o'lim, serpushtlik, nikoxli serpushtlik ko'rsatkichi, xayot indeksi

tug'ilish,o'lim, serpushtlik ko'rsatkichi, go'daklar o'limi

migrastiya, tug'ilish, o'lim ko'rsatkichi, nikoxdagi serpushtlik

1

Aholining umrini uzaytirishi va salomatligini ta'minlaydigan holat

sog'lom turmush tarzi

rastional turmush

samarali turmush tarzi

salomatlik

ilmlilik

1

Bemor shaxslar ko'rsatkichiga ta'rif bering:

yil davomida 100 ishlovchiga nisbatan kasallik varaqasi olgan shaxslar soni

yil davomida xar 1000 aholiga yuz bergan kasalliklar soni

yil davomida har 100 aholiga olingan kasallik varaqasi soni

yil davomida har 100 ishlovchiga olingan kasallik varaqasi soni

yil davomida xar 100 aholiga nisbatan kasallik varaqasi olgan shaxslar soni

1

Bemorlar kasalxonadan chiqqandan ambulatoriya muassasalarining vrachlari kasallik varaqasini necha kunga uzaytirishi mumkin

10 kalendar kungacha

20 kalendar kungacha

15 kalendar kungacha

6 kalendar kungacha

1 oygacha

1

Bemorni bir koykani o'rtacha band etish muddati – bu:

bemorning o'rtacha davolanish muddati

bemorni koykada o'rtacha necha kun bo'lishi soni

koykalarning o'rtacha yillik soni

bir yilda bir koykada yotib ketgan bemorlarning hisobi

koykadan bir yilda foydalanilgan kunlarning o'rtacha soni

1

Bir yoshgacha sog'lom bo'lgan bolalar ustidan patronaj nazorati qanday olib boriladi

xar oyda bir marta

xar ikki oyda bir marta

xar uch oyda bir marta

xar oyda ikki marta

bir yilda ikki marta

1

Bir koykaning bir yillik o'rtacha bandligi – bu:

koykadan bir yilda o'rta xisobda necha kun foydalanishi

o'rta xisobda bemorning bir koykada necha kun bo'lganligi

bir yil davomida bir koykada yotib ketgan bemorlarning soni

kasalxona koykasining bir yildagi o'rtacha soni

davolashning o'rtacha davom etish muddati

1

Bir nisbiy ko'rsatkich ishonarligini baholashdan maqsad?

tanlama yig'indidan olingan natija bosh yig'indidagi xodisa vakili bo'la olishini isbotlash.

sabab omilining ta'sir kuchi borligini isbotlash.

oqibat belgining o'zgarishi tasodifiy emasligini isbotlash.

ommaviy xodisalarni qonuniyatlar asosida kechishini isbotlash

bosh guruxdagi nisbiy ko'ursatkichning ishonarligini isbotlash

1

Bir terapevtik uchastkada aholi soni:

1700

800

2000

2500

3000

1

Bir xududdagi aholi sonini kishilarning ko'chib kelishi yoki ko'chib ketishi tufayli o'zgarishiga nima deyiladi?

aholining mexaniq xarakati

aholining tabiiy xarakati

aholi statikasi

aholi statistikasi

aholining sun'iy xarakati

1

Birlamchi kasallanish ko'rsatkichiga ta'rif bering:

yil davomida xar 1000 aholiga paydo bo'lgan yangi kasalliklar soni.

yil davomida xar 1000 aholiga qayd qilingan turli kasalliklar soni.

yil davomida xar 1000 aholiga paydo bo'lgan o'tkir yuqumli kasalliklar sonidir.

yil davomida xar 1000 bolalarga paydo bo'lgan o'tkir kasalliklar sonidir.

yil davomida xar 1000 aholiga yuz bergan o'tkir va surunkali kasalliklar sonidir

1

Birlamchi profilaktikani baxolash ko'rsatkichi - bu:

sog'lom aholi sonini ortib borishi

o'tkir kasalliklarni kamayishi

birlamchi kasallanish dinamikasi

surunkali kasalliklarni kamayib borishi

tashqi muxit salbiy omillar ta'sirini o'rganish

1

Bog'lanish kuchi + 1 ga teng bo'lsa, qanday bog'lanish deyiladi?

funkstional bog'lanish

kuchli bog'lanish

o'rtacha bog'lanish

kuchsiz bog'lanish

korrelyastion bog'lanish

1

Bog'cha, yasli va maktabga qatnovchi xar bir bola uchun qanday xujjat to'ldiriladi.

bolaning rivojlanish tarixi

bolaning ambo'lator kartasi

bolaning individual kartasi

bolaning nazorat kartasi

bolaning tibbiy kartasi

1

Bolalar kasalxonasida vrach tashxisini baxolashda asosiy manba bemorning tibbiy kartasi va:

patologoanatomik tekshiruv natijalari

o'lganlar tarkibi

o'lganlarni patologoanatomik qamrovi

yillik xisobot

o'lganlik xaqida vrachlik guvoxnomasi

1

Bolalar poliklinikasidagi profilaktik ishlar samarasini belgilaydi:

bolalar salomatligini dinamikada o'zgarishi

profilaktik tadbirlarni o'z vaqtida va to'liq olib borilishi

profilaktik emlashlar qamrovi

dispanserizastiya qamrovi

poliklinikaga qilingan tashriflar soni

1

Bolasi yuqumli gepatit bilan og;rib qolgan, yaslida tarbiyachi bo;lib ishlovchi ayolga karantin bo'yicha kasallik varaqasi kim tomondan va necha kunga beriladi

SEN epidemiolog vrachi- karantin tugaguncha

uchastka pediatrii tomonidan 14 kungacha

bolalar poliklinikasining vkksi tomonidan 3 kunga

bemor bola davolanayotgan infekstion kasalxona tomonidan 6 kunga

yasli pediatri tomonidan 6 kunga

1

Bosh majmua deb nimaga aytiladi?

o'rganayotgan xodisaga taaluqli barcha kuzatuv biriklarning yig'indisiga aytiladi.

o'rganayotgan xodisaga taaluqli bo'lmagan kuzatuv birliklarining yig'indisiga aytiladi.

o'rganayotgan xodisaga teskari bo'lgan kuzatuv birliklarining yig'indisiga aytiladi.

o'rganayotgan xodisani bir butun son ko'paytmasiga aytiladi.

o'rganilayotgan xodisani muhitdagi darajasi

1

Boshqaruv funkstiyasi deganda:

u yoki bu ob'ektni boshqarishga oid aniq vazifalarni xal qilishga qaratilgan faoliyat tushiniladi;

korxonaning moddiy-texnika bazasini yaratishga qaratilgan faoliyat tushiniladi;

xodimlarning korxonaning rejasini bajarishga safarbar qilishga qaratilgan faoliyat tushiniladi;

ishlab chiqishda resurslar bilan ta'minlab berish faoliyati

xodimlar faoliyatiga o'zgartirishlar kiritish jarayoni

1

Boshqaruvning aosoiy vazifalaridan biri:

tashkilotni kelajakdagi faoliyatini davom ettirish borasida sharoitlar yaratish

maksimal darajada daromad olish

to'lov soliqlarini kamaytirish

yangi bozorlarni egallash

yangi maxsulot yaratish

1

Varianta iborasiga ta'rif bering:

ko'upayib yoki kamayib boruvchi son ifodasidir

variastion qatordagi ayrim bir sonlar.

o'o'rganilgan belgining aniqk son ifodasi

tartib bilan joylashgan varianta sonidir.

o'rganilgan belgining tartibli sonidir.

1

VMK – bu

faqat vaqtinchalik ishga yaroqsizlikni tekshirish masalalarini xal qiluvchi xay'at

vaqtinchalik va butunlay ishga yaroqsizlikni tekshirish masalalarini xal qiluvchi xay'at

faqat butunlay ishga yaroqsizlik tekshirish masalalarini xal qiluvchi xay'at

vrachlar faoliyatini tekshiruvchi vrachlar konsultastiyasi xay'ati

kasallik varaqalarini beruvchi vrachlar masalaxati xay'ati

1

Download 127.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling