Ro'zg'orshunostlik asoslari Reja


Texnologik malaka va ko‘nikmalari bilan qurollantirish


Download 38.29 Kb.
bet10/11
Sana08.04.2022
Hajmi38.29 Kb.
#629287
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
Texnologiya va uni o‘qitish metodikasi fanining nazariy va amali (2)
I.Karimov.bizning yòlimiz-..., I.Karimov.bizning yòlimiz-..., I.Karimov.bizning yòlimiz-..., I.Karimov.erishgan marralar bilan...., FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SANOAT, 2-курс амалиёт бетлик, TASMASIMON CHULCHANGLAR SINFI VAKILLARI QORAMOL SOLITYORI CHOCHQA SOLITYORI EXINNOKOK TASMASIMON CHUVALCHANGLARNING TUZILISHI VA RIVOJLANISHI, BALIQLAR KATTA SINFINING UMUMIY TAVSIFI VA SISTEMATIKASI. TOG‘AYLI BALIQLAR SINFI VAKILLARINING TUZILISHI, KO‘PAYISHI VA RIVOJLANISHI., Korxonada yoritishni qo’llash ahamiyati, talablari.Bino inshoatlarni yonuvchanligini kamaytirish, o’tga chidamliligini oshirishtalablari., TAVSIFNOMA, O\'QITISHNING GRAFIKLI ORGANEYZERLI VOSITASIDAN TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA FOYDALANISH. NIMA UCHUN, VENNA DIAGRAMMASI T-JADVAL, B-B-B JADVAL BALIQ SHLETI, QANDAY DIADRAMMASI NILUFAR GULI CHIZMASI KLASTER, 111111111111111, ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ, 2-мавзу. Маъруза матни
Texnologik malaka va ko‘nikmalari bilan qurollantirish. O‘quvchilarni tarbiyalash va ularni ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorlashda texnologiya malakalari va ko‘nikmalari katta o‘ringa ega. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga texnologiya ta’limini berish vazifalaridan biri ularda bir qator texnologiya malaka va ko‘nikmalarini shakllantirishdir.
Texnologiya ta’limi dasturi talablarini bajarishda, mavzuga oid bilim berishda, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirishda o‘quvchilarga ma’lum hajmdagi politexnik bilimlar beriladi. Boshlang‘ich politexnik bilim bilan qurollantirish o‘quvchilarga predmetni yasash, ishlov berilayotgan materialning xususiyatlari, texnologik o‘ziga xosliklari, materialga qo‘lda ishlov berilganda qo‘llaniladigan asbob-moslamalarning xususiyatlari, ulardan foydalanish qoydalari haqida ma’lumot berib boriladi.
O‘quvchilargaberilayotganpolitexnikbilim, amaliyko‘nikmavamalakalargao‘rgatishma’lumnazariydarajadaamalgaoshirishgaimkonberuvchizamindir.
Amaliy malaka va ko‘nikmalar bilan qurollantirish - amaliy mashg‘ulot turlarini o‘rgatish ham demakdir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bajarishi kerak bo‘ladigan amaliy ish turlari xilma-xildir, biroq texnologiya malaka va ko‘nikmalarini egallamasdanoq amaliy ish jarayonidagi materiallarni o‘lchab olish va belgilash, ularni qirqib, ishlov berish, qismlarni yelimlash, tikish, o‘rash va bog‘lash kabi yo‘llar bilan birlashtirish va mustahkamlash, detallarni yig‘ish va buyumni mantaj qilish va buyumni bezash ishlarini bajarish bir qator qiyinchiliklar tug‘diradi.
O‘quvchilardagitexnologiyagabo‘lganqiziqishnio‘zvaqtidaaniqlashvaulargatexnologiyamalakalarinisevganmashg‘ulotlaridatakomillashtirishlarigayordamberishjudamuhimdir.
Bundao‘quvchilarninge’tiborigaengoddiybuyumo‘yinchoqlarni, o‘yinlarni, o‘quvqurollarinitayyorlash, naqshlarchizibvaqirqibolish, applikatsiyaishlarihavolaetiladi. Bundantashqario‘quvchilardatexnologiyagaqiziqishniuyg‘otish, texnologiyadarslaridahosilqilinganbilimlarnikengaytirishvachuqurlashtirish, ko‘nikmavamalakalarinimustahkamlashuchun “Mohirqo‘llar” to‘garaklarida, sinfdantashqariishlarnitashkiletishmaqsadgamuvofiqdir.
Ko‘nikma – bukishiningbilimvatajribaasosidaegallangan, ma’lumharakatnionglibajarishgabo‘lganqobiliyatidir. Masalan: kartonni kesa bilish ko‘nikmasi, qaychini to‘g‘ri ishlata olish, harakatni aniq muvofiqlashtirish, yo‘nalish, kuch va bosimning tengligini saqlash.
Malaka – bufaoliyatdagimashqqilishlarjarayonidayetilgan, mujassamlashgantajribadir. Butezvaaniqbajarish, mashqqilishtufaylitarkibtopganko‘nikmayokibuma’lummiqdordagimashqvausullarbajarilgandako‘nikmadansakrabo‘tishdeganma’nonianglatadi. Shununguchunmazkurko‘nikmaagardamalakaniyuzagakeltirishninazardatutganmashqvausullarto‘g‘rituzilganbo‘lsauto‘g‘rimalakagaaylanishimumkin. Biroqmalakaningtakommillashuvdarajasio‘qitishningturlibosqichlaridaturlichadir. Uningstrukturasihamo‘zgaruvchandir. Mashqlar jarayonida o‘quvchilar bajarilayotgan harakatlar murakkablashib borgan sari, asta-sekin oddiy malakalarning murakkab malakalarga birlashuvi sodir bo‘ladi.
Texnologiya malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish quyidagicha asosiy bosqichlardan tarkib topadi:
a) boshlang‘ich tushuncha berish;
b) texnologiya harakatlarini sinov uchun bajarish;
d) ish harakatlari natijasi;
e) yakuniy xulosa chiqarish.
Texnologiya malakalari va ko‘nikmalarini shakllantirishga mo‘ljallangan amaliy ishlar faqat vaqtga ko‘ra taqsimlanganda hamda ma’lum tizim asosida o‘tkazilgandagina ijobiy natija beradi.

Download 38.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling