S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/26
Sana27.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
poykilotermga aylanali? 
- gipotalamus butkul buzilganda 
- gipotalamus tagidan miya stvoli tulik 
kirkilganda 
- gipotalamus tagidan miya stvoli chala 
kirkilganda 
+ gipotalamusni tulik buzilsa xamda miya 
stvolini  gipotalamus tagidan kirkilsa. 
- gipotalamusni chala kirkilsa 
 
 
514.Orka miya kukrak bulimi kirkilsa nima 
buladi? 
- ximiyaviy termoregulyasiya buziladi 
- oksidlanish jaraeni tuxtaydi 
- tana xarorati kutariladi 
+ ximiyaviy termoregulyasiya 
buzilmaydi,fizikaviy esa sunadi. 
- xech narsa bulmaydi 
 
 
515.Orka miyani buyin kismi kirkilsa nima 
buladi? 
+ kimeviy va fizikaviy termoregulyasiya 
buziladi. 
- tana xarorati ortadi 
- tana xarorati pasayadi 
- paralich kelib chikadi 
- xech narsa bulmaydi 
 
 
516.Organizmda kaysi gormon oksidlanish 
jaraenini va tukima- 
da issiklik xosil bulishini kuchaytiradi? 
- buyrak usti bezi garmoni 
+ tiroksin. 
- adrenalin 
- steroidlar 
- gipofiz garmoni 
 
 
517.Kimda isitma juda sust rivojlanadi? 
- bolalarda 
+ gipofiz bezi olib tashlangan xayvonlarda. 
- katta odamlarda 
- fakat xayvonlarda 
- gipofiz bezi olib tashlangan barcha yashovchi 
xayvonlarda 
 
 
518.Muskullarda teploregulyasiya nimani 
xisobiga oshadi? 
- oksidlanish jaraenini kuchayishi xisobiga 
- kup mikdorda energiya ajralishi xisobiga 
- muskullar ishini kuchayishi xisobiga 
+ muskul tonusini oshishi va muskulda 
titrashni paydo bulishi xisobiga. 
- oksidlanish jaraenini tormozlanishi xisobiga 
 
 
519.Isitma boshlanishida xarakterli belgi: 
- yukori xarorat 
+ muskullarda titrashni paydo bulishi. 
- pastki bosim 
- tirishish 
- alaxlash 
 
 
520.Teri xarorati pasayganda nima buladi? 
+ sovukni sezuvchi retseptorlar kuzgaladi va 
impulslar gipotalamusga boradi. 
- issikni sezuvchi retseptorlar kuzgaladi 
- tana xarorati ortadi va impulslar 
gipotalamusga keladi 
- gipotalamusni orka kismi kuzgaladi 
- tana temperaturasi pasayadi 
 
 
521.Issiklik chikarishni ishga tushishiga boglik: 
+ periferik tomirlarni kengayishi va 
gipotalamusdagi para- 
simpatik nerv markazini kuzgalishi. 
- kon tomirlarni torayishi 
- gipotalamusni simpatik  nerv sistemasi 
markazini kuzga- 
lishiga 
- parasimpatik nerv sistemasini 
gipotalamusdagi markazini tormozlanishiga 
- simpatik nerv   sistemasining  
gipotalamusdagi  markazi 
tormozlanishiga 
 
 
522.Temperaturani tez pasayishi nimaga olib 
keladi? 
+ utkir yurak-tomir sistemasini 
etishmovchiligiga. 
- ulimga 
- oksidlanish jaraenini susayishiga 
- xaroratni ortishiga 
- yukoridagilarni xammasiga 
 

167 
 
 
523.Isitmani III-boskichi nima bilan xarakterli? 
- issiklik xosil bulishi bilan issiklik chikarishni  
bir-biriga tengligi 
- issiklik chikarishdan  issiklik xosil bulish 
ustunligi bi- 
lan 
+ issiklik xosil bulishidan issiklik chikarish 
ustunligi bilan. 
- tana xarorati ortishi bilan 
- tana xarorati pasayishi bilan 
 
 
524.Kollaps nima? 
+ tomirlar tonusini kamayishidan paydo bulgan 
kon  aylanishini utkir tomir etishmovchiligi. 
- tomir tonusini pasayishidan kon aylanishini 
buzilishi 
- kon aylanishining utkir tomir etishmovchiligi 
- kon-tomirlarni torayishi 
- xammasi tugri 
 
 
525.Subfebril isitma nima? 
+ xaroratni 38 gradusgacha oshishi. 
- xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha 
oshishi 
- organizmda xaroratni meerda saklanishi 
- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha 
oshishi 
- xaroratni 37 gradusdan 41 gradusgacha 
oshishi 
 
 
526.YUkori isitma nima? 
- xaroratni 38 gradus oshishi 
- xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha 
oshishi 
- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha 
oshishi 
+ xaroratni 38 gradusdan 41 gradusgacha 
oshishi. 
 
 
527.urtacha isitma nima? 
- xaroratni 38 gradusdan 41 gradusgacha 
oshishi 
+ xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha 
oshishi. 
- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha 
oshishi 
- xaroratni 39 gradusdan 41 gradusgacha 
oshishi 
- xaroratni 37 gradusdan 39 gradusgacha 
oshishi 
 
 
528.xaddan tashkari isitma nima? 
- xaroratni 40 gradusgacha oshishi 
- xaroratni 40 gradusdan 41 gradusgacha 
oshishi 
+ xaroratni 41 gradus va undan yukoriga 
oshishi. 
- xaroratni 37 gradusdan 39 gradusgacha 
oshishi 
- xaroratni 39 gradusdan 41 gradusgacha 
oshishi 
 
 
529.Xarorat 1 gradusga oshganda yurak urishi: 
+ 1 minutda 8-10 taga tezlashadi. 
- uzgarmaydi 
- 1 minutda 6-7 taga kamayadi 
- 1 minutda 2-3 taga oshadi 
- 1 minutda 5-8 taga oshadi 
 
 
530.Isitmada oshkozon shirasini ajralishi: 
+ kamayadi 
- oshadi 
- uzgarmaydi 
- shira ajralishi tuxtaydi 
- xammasi notugri 
  
 
531.Sovukkonlilar ta‘sirlovchilarga kanday 
reaksiya kiladi? 
- muskullarida titrash paydo buladi 
- yurak urishi tezlashadi 
- tana xarorati uzgaradi 
+ organizmda modda almashinuvi jaraenlari 
intensivligi ka- 
Mayadi. 
 
 
532.Pirogen moddalar xaroratga kanday ta‘sir 
kiladi? 
- ta‘siri yuk 
+ xaroratni oshiradi. 
- 10-15 minutdan sung xaroratni oshiradi 
- pasaytiradi 
- 10-15 minutdan sung pasaytiradi 
 
 
533.CHukur efirli narkozda isitma: 
+ tez pasayadi. 

168 
 
- sekin oshadi 
- tez oshadi 
- aytarlik pasaymadi 
- biroz ortadi 
 
 
534.Maymun va itlarning gipotalamusini urta 
va orka  yadrosi 
ta‘sirlanganda xarorat kanday uzgaradi? 
+ oshadi. 
- pasayadi 
- uzgarmaydi 
- oshadi va natijada xayvon uladi 
- biroz kamayadi 
 
 
535.Muskul titrashining paydo bulish 
mexanizmi: 
- gumoral 
- simpatik nerv ta‘sirlanishidan 
- parasimpatik nerv ta‘sirlanishidan 
+ reflektor. 
- gumoral va reflektor 
 
 
536.Necha xarorat issiklikda issiklik urishi 
mumkin? 
+ 42 gradusdan yukorida. 
- 41,5 gradus 
- 39 gradus 
- 42 gradus 
- 40 gradus 
 
 
537.Sutkada xarorat 1 gradusdan 2 gradusga  
uzgarib  turishi 
kaysi isitmaga xarakterli? 
- doimiy 
- almashinib turuvchi 
- pasayib boruvchi 
- kaytalanuvchi 
+ bushashtiruvchi. 
 
 
538.kuyidagi doimiy gomoyotermli 
xayvonlarda isitma jaraeni 
kuzatiladi? 
- odam 
- it 
- dengiz chuchkasi 
- mushuk 
+ xamma yukoridagilarda. 
 
 
 
539.Endokrin sistemasinin  buzilishini  asosiy   
mexanizmini 
kursating ? 
+ endokrin bezlarining funksiyalarini buzilishi. 
- endokrin bezlarning xajmini kamayishi 
- endokrin bezlarning kattalashib ketishi 
- endokrin bezlarni funksiyasini uzgarmasligi 
- xammasi tugri 
 
 
540.Endokrin bezlarning markaziy idora 
etilishi buzilishi me- 
xanizmlarini tugri toping ? 
+ ichki sekretsiya bezlarning funksiyalarini 
gipofizar va paipofizar idora etilishini buzilishi. 
- gormonlarning gipersekretsiyasi 
- gormonlar aktivligining giposekretsiyasi 
- bezlardagi kon aylanishining buzilishi 
- gormonlarning tasir etmasligi 
 
 
541.Endokrin sistemani buzilishini asosiy 
mexanizmini kursa- 
ting ? 
- bezlarni idora etuvchi markaziy 
mexanizmlarni buzilishi 
- bezning ichidagi patologik jaraenlar 
- gormon aktivligini periferik mexanizmlarni 
buzilishi 
+ xamma javob tugri. 
- xamma javob notugri 
 
 
542.Gipofizning oldingi  bulagida kaysi 
gormon ajralib chik- 
maydi ? 
+ ADG. 
- somatotropin 
- gonadotrop 
- tireotrop gormon 
- xammasi notugri 
 
 
543.Simonds kasalligini vujudga kelishi sababi 

+ gipofiz bezining tulik etishmasligida. 
- gipofiz bezining giperfunksiyasi 
- gipofizning gipofunksiyasi 
- gipotalamusni orka bulagini buzilishida 
- kalkonsimon bez gormoni etishmasligida 
 

169 
 
 
544.Somototrop gormonining giperfunksiyasi 
kachon  kuzatiladi 
+ gipofizning eozinofil adenomasida. 
- gipofiz urta bulimini buzilishida 
- gipofizni orka bulimini buzilishida 
- tugri javob yuk 
- xamma javob tugri 
 
 
545.Akromegaliya kasalligini kelib chikishiga 
sabab: 
- katta eshdagi odamlarda STG etishmasligi 
- esh bolalarda STG etishmovchiligi 
+ katta eshdagi odamlarda esa STG gormoni 
ajralishini ortib ketishi. 
- esh bolalarda STG gormonni ajralishini ortib 
ketishi 
 
546.Nanizm kasalligi bu: 
+ somatotrop gormonini etishmovchiligi. 
- somatotrop gormonini ortib kelishi 
- tireotrop gormonini etishmovchiligi 
- tireotrop gormonini ortib ketishi 
- oksitotsin etishmovchiligi 
 
 
547.Gipofizar kaxeksiya nima ? 
+ somatotrop va kortikasteroid gormonlarining  
etishmovchi- 
Ligidan. 
- paratgormonning etishmovchiligidan kelib 
chikadigan kasal- 
lik 
- tireotrop gormonlar etishmovchiligidan kelib  
chikkan  ka- 
sallik 
- oshkozon osti bezi gormoni etishmasligidan 
- xamma javob tugri 
 
 
548.ADG ni kup ajralishi nimaga olib keladi ? 
- poliuriyaga 
+ oligouriyaga. 
- proteinuriya 
- uremiyaga 
 
 
549.Tireotrop gormonini ortishi kanday 
uzgarishga olib keladi 
+ gipertireoz va tireotoksikoz. 
- gipotireoz va tireotoksikoz 
- kritinizm,nanizm 
- nanizm,gigantizm 
  
550.Itlarda oshkozon osti bezi olib tashlansa 
kandli diabet 
rivojlanadimi ? 
- yuk rivojlanmaydi 
- kisman rivojlanadi 
+ kandli diabet keskin rivojlanib ketadi. 
- xamma javob tugri 
  
 
551.Oksitotsii gormon nimaga ta‘sir kursatadi ? 
+ bachadonni sillik muskullarini kiskartiradi. 
- ichki organlarni ish faoliyatini idora etadi 
- ichak peristaltikasiga ta‘sir etadi 
- oshkozon matorikasini idora etadi 
 
 
552.Buyrak usti bezi olib tashlansa kanday 
kasallik kelib 
chikadi ? 
- beri-beri 
+ adison. 
- akromegaliya 
- nanizm 
- gigantizm 
 
 
553.Adinamiya nima ? 
+ muskullarni bushashib ketishi. 
- muskullarni kiskaruvchanligini ortishi 
- muskul tolalarining kalinlashib ketishi 
- muskullar ish faoliyatini buzilishi 
- xammasi tugri 
 
 
554.Itsenko-Kushing kasalligini kelib chikishi 
sababi 
- AKTG ning buyrak usti bezini stimulab uning 
gipperfunk- 
siyasini chakirishi 
- suv va mineral tuzlarni almashinuvini 
buzilishi 
- uglevod almashinuvini buzilishi 
- eg almashinuvini buzilishi 
+ xamma javob tugri. 
  
 
555.Adreno-genital sindrom bu: 
+ buyrak usti bezining pust kavatidan  ajralib  
chikadigan 
androgen gormonlarining sekretsiyasini ortishi. 

170 
 
- androgen va estrogenlarni sekretsiyasini 
kamayib ketishi 
- mineral-kortikosteroidlarni etishmovchiligi 
- mineralo kortikosteroidlarni ortib ketishi 
 
 
556.kalkonsimon bezining giperfunksiyasida  
kanday  kasallik 
kelib chikadi ? 
+ Bazedov kasalligi. 
- meksidema 
- kritinizma 
- gigantizm 
- kandli diabet 
 
 
557.Tiroksin xujayraning kaysi organellasida 
oksidlanish  va 
fosforlanish jaraeni kuchayishiga olib keladi ? 
+ mitoxondriya. 
- mezosomada 
- sitoplazmada 
- ribosomada 
- lizosoma 
 
 
558.Terioid gormonlar oksil almashinuviga 
kanday ta‘sir kur- 
satadi ? 
+ katabolik ta‘sir  kursatib,manfiy azot balansi 
olib keladi. 
- ammiakni ajralishi kamayadi 
- fosfor,azot,kaliylarni siydik bilan ajralib 
chikishi  ka- 
mayadi 
- xamma javob tugri 
 
 
559.Giperteriozda kasallar nima sababdan ozib 
ketadi ? 
- simpatik nerv uchlarini eg  tukimalarini  
sensibilizatsiya 
xisobiga depodan eg mobilizatsiyalanadi 
- jigarda eg oksidlanishi kuchayadi 
- uglevodlarni egga utishi tormozlanadi 
+ xamma javob tugri. 
 
 
560.Gipoterioz bu: 
+ organizmda tireoid gormonini etishmasligi. 
- organizmda teriod gormonini ortib ketishi 
- teriotrop gormonlarining ortib ketishi 
- organizmda parat gormonlarining ortib ketishi 
 
 
561.Katta eshdagi odamlarda tireoid 
gormonlari etishmovchiligi 
kanday kasallikka olib keladi ? 
+ meksidema. 
- kretinizma 
- singa kasalligi 
- kandli diabet 
 
 
562.esh bolalarda  tireoid  gormon etishmasligi 
kanday kasal- 
likka olib keladi ? 
- meksidima 
+ kretinizm. 
- kandli diabet 
- kandsiz diabet 
- gigantizm 
 
 
563.Gipoteriozda energetik almashinuvi 
buzilishida nima sodir 
buladi ? 
+ oksidlanish jaraenini intensivligini kamayishi 
asosiy al- 
mashinuvni susaytiradi. 
- oksidlanish jaraenini intensivligi ortadi 
- asosiy almashinuv kuchayadi 
- oksidlanish jaraenini intensivligi ortadi,asosiy 
almashi- 
nuv kuchayadi 
 
 
564.Gipoteriozda giperxolesterinemiya  nimani  
rivojlanishiga 
olib keladi ? 
+ aterosklerozni rivojlanishiga. 
- gipoktonemiya rivojlanishiga 
- fosfolipazani aktivligini ortishi 
- asosiy almashinuvini kuchayishiga 
 
 
565.Endemik bukok nima ? 
+ kalkonsimon bezning kattalashib ketishi. 
- kalkonsimon bezning kichrayib ketishi 
- kalkonsimon bezning giperfunksiyasi 
- kalkonsimon bezning gipofunksiyasi 
 
 
566.Glyukagen ta‘siri asosida kanday 
mexanizmlar etadi ? 
+ konda glyukozani mikdorini oshiradi. 

171 
 
- glyukozani kuchaytiradi 
- fosfotazani tormozlantiradi 
- glikoneogenez aktivligi ortiradi 
  
 
567.Pankreatik insulin etishmovchiligiga kaysi 
javob tugri 
keladi ? 
+ oshkozon osti bezini buzilishi. 
- insulinazani aktivligini oshishi 
- surunkali yalliglanish kasalliklrida protealitak 
fermentlar konsentratsiyasini ortishi 
-insulinni tashuvchi oksil bilan boglik 
 
 
568.Nopankreatik kandli diabetga nima 
xarakterli ? 
- oshkozon osti bezining jaroxatlanishi 
+ insulinaza fermentini aktivligini oshishi. 
- protealitik fermentlarni aktivligini ortishi 
- insulinni tashuvchi oksil bilan boglik 
 
 
569.Gipoglikemiyani sodir kiluvchi sabablar: 
+ jigar xujayralarini jaroxatlanishi. 
- glikogenolizni ortishi 
- glikokinezlarni aktivlanishi 
- fosfotazani tormozlanishi 
 
 
570.kaysi gormonlar giperglikemik ta‘sir 
kursatadi ? 
- vazopresin 
- insulin 
+ glyukagon. 
- aldosteron 
- glyukokortikoidlar 
 
 
571.kaysi gormonlar  gipofizni urta kismidan 
ajralib chikadi 
- ADG (vozopresin) 
- oksitotsin 
+ intermedin. 
- tireotron 
- samo totrop 
 
 
572.Samototrop gormonining giperfunksiyasi 
natijasida kanday 
kasalliklar kelib chikadi ? 
- nanizm,kritinizm 
- kritinizm,gigantizm 
+ gigantizm,akromegaliya. 
- akromegamiya,kritinizm 
- nanizm,akromogamiya 
 
 
573.Akromegaliyada kupincha uglevod 
almashinuvi buzilishi kuza- 
tiladi,bu  kupincha  kanday  diabet shaklida 
namoen bula- 
di,bu buzilishi mexanizmlar kaysi faktorlarni  
uz  ichiga 
oladi ? 
+ STG glyukogen sekretsiyasini aktivlanishi 
xisobiga jigardan 
Glyukoza chikishini aktivlantiradi,insulin 
ajralishi ortadi. 
- oshkozon osti bezidagi kon tomirlarini 
toraytiradi 
- insulinaza fermentini aktivligini susaytiradi 
- insulin gormoni ajralishini susaytiradi 
 
 
574.Itsenko-Kushing sindromi xarakterlanadi: 
+ kasallar kornining en tomonida sonlarida 
kukimtir izlar 
paydo bulib gavda va yuzlarida eg katlamlari 
xosil bula- 
di. 
- kasallarning kul  va oeklari xaddan tashkari 
semirib ke- 
tadi 
- kasallarda korin ishib ketishi 
- kasallarda kaxepsiya xolati kuzatiladi 
- kasallarning yuzida atsil zaiflik xolat 
kuzatiladi 
  
 
575.Vazopressin gormon  etishmovchiligida 
kanday kasallik ku- 
zatiladi ? 
+ kandsiz diabet. 
- kandli diabet 
- meksidema 
- bronza kasalligi 
- bazedov kasalligi 
 
 
576.Buyrak usti  bezlarining  pustlok kismini 
birlashtiruvchi 
xujayralarida kanday gormonlar ajralib chikadi 

+ mineralokortikoidlar. 
- tireotrop 

172 
 
- esterogenlar 
- androgenlar 
- katexolaminlar 
 
 
577.Buyrak usti  bezining  surunkali 
etishmovchiligida kanday 
kasallik rivojlanadi ? 
+ adisson kasalligi. 
- kritinizm kasalligi 
- bazedov 
- meksidema 
- nanizm 
 
 
578.Verilizm kasalligi kachon sodir buladi ? 
+ buyrak usti bezining etishmovchiligida. 
- kalkonsimon bez giperfunksiyasida 
- kalkonsimon oldi bezi gipofunksiyasida 
- gipofizning gipofunksiyasida 
- ayrisimon bezlarda jroxatlanishi natijasida 
 
 
579.Mineralokortikoidlarga kaysi gormonlar 
kiradi ? 
- kortikosteron,kortizon 
+ aldosteron,dezoksikortikosteron. 
- kortikosteron va androgenlar 
- progesteron,dezoksikortikosteron 
- al‘dosteron,progesteron 
 
 
580.Glyukokortikoidlardan dori  modda urnida 
foydalanish mum- 
kinmi ? 
+ xa. 
- yuk 
- xar doim emas 
- xa juda extietlik bilan 
  
 
581.Gipofiz bezining ogirligi kancha va kaerda 
joylashadi ? 
- ogirligi 1,0g, bosh miya ostida 
- ogirligi 0,8g, oldingi miyada 
- ogirligi 0,3g,urta miyada 
+ ogirligi 0,4-0,6 oralik miyaning 
usimtasida,turk egarida. 
- ogirligi 0,2-0,3g gipotalamus ichida 
 
 
582.Gipofizda necha bulaklarni fark kilamiz ? 
+ oldinga,urta,orka bulaklarni. 
- oldinga,urta,orka va dumbokchali kismlarni 
- oldingi, va orka bulaklarni 
- ordinga,orka va dumbokcha bulaklarni 
  
 
583.Gipofizni oldingi bulagida kanday 
gormonlar ishlanadi ? 

somatotrop,kortikotrop,intermedin,aptidiuretie 
gormon 
- tireotron,samatotrop,oksitotsin 
- proloktin,antidiuretik,laktoron 

gonadotrop,adrenokortikotrop,tireotrop,somatot
rop,lak- 
Totrop. 
 
 
584.Gipofizni orka bulagida kanday gormonlar 
ishlanadi ? 
- somatotrop,tireotrop,adrenokortikotrop 
+ oksitotsit,vazopressin. 
- laktotrop,intermedin,antidiuretik 
- gonadotrop,somatotrop,laktotrop 
  
 
585.Katta odamda gipofizning somatotrop 
gormonni kup ishlan- 
sa,organizmda kanday uzgarishlar buladi ? 
- gigantizm kelib chikadi,oek-kullar uzun 
buladi 
+ akromegaliya kelib 
chikadi,barmoklar,panjalar,burun,pastki jag,til 
kaltalashadi. 
- kretinizm kelib chikadi,tana proporsiyasi 
buziladi 
- pakanalik kelib chikadi,oek-kullar kalta 
buladi 
  
 
586.Gipofizning gonodotrop gormonlariga 
kaysi gormonlar ki- 
radi ? 
- progesteron,esterogen,prolaktin 
+ testosteron,gonodotrop. 
- lyuteinlovchi,prolaktin,follikullarni 
stimullovchi gormon- 
lar 
- adrenokartikotrop va tireotrop gormonlari 
 
 
587.Gipofizning urta bulagida kanday gormon 
ishlanadi ? 

173 
 
- oksitotsin 
- antidiuretik 
- al‘dosteron 
+ melanotropin. 
  
588.kalkonsimon bez kaerda joylashgan ? 
- kukrak kafasida 
- buyin soxasida 
+ kalkonsimon togayni va trexeyani oldida. 
- xikildok ichida 
 
 
589.kalkonsimon bez kanday tuzilishlardan 
iborat ? 
- bulak va pufakdan 
- bulakcha va atsinuslardan 
+ bulakcha va follikklalardan. 
- bulakcha va vakuolyar tuzilmadan 
 
 
590.kalkonsimon bez gormonlariga kaysi 
gormonlar kiradi ? 
- paratgormon, tireokalsitonin 
- tireotronin,gonadotrop 
+ triyodtironin,tetrayodtironin,tirokalsitonin. 
- tireotrop,gonadotrop 
 
 
 
591.Tiroksin va triyodtironin nimalarga ta‘sir 
etadi ? 
- oksidlanish jaraenini pasaytiradi 
- asosiy modda almashinuvini susaytiradi 
- energiya sarflanishini kamaytiradi 
+ energiya sarflanishini kuchaytiradi. 
- xamma javob tugri 
 
 
592.kalkonsimon bezga gipofiz kanday ta‘sir 
kursatadi ? 
- ta‘sir kilmaydi 
+ tireotron gormoni orkali ta‘sir kursatadi. 
- rilizin - faktor orkali ta‘sir kursatadi 
- gipotalamus orkali ta‘sir kursatadi 
 
 
593.Gipertireoz kanday belgilar bilan 
xarakatlanadi ? 
- kalkonsimon bez kichiklashadi 
+ yurak urishi tezlashadi,terlash,ozish. 
- uykusizlik,tana temperaturasi kutariladi 
- modda almashinuvi pasayadi 
- xamma javob tugri 
 
 
594.Kalkonsimon oldi bezi kaerda joylashgan ? 
- buyin soxasida 
+ kalkonsimon bezning enida. 
- kalkonsimon bezning kapsulasi ostida 
- kalkonsimon bezning ostida 
  
 
595.Kalkonsimon oldi bezining gormoni 
kanday nomlanadi ? 
- tiroksin 
- triyodtironin 
+ paratgormon. 
- paratiraksin 
 
 
596.Kalkonsimon bezning gormoni kanday 
jaraenni boshkaradi ? 
- organizmda kaliy va natriy mikdorini 
boshkaradi 
+ organizmda kalsiy va fosfor mikdorini 
boshkaradi. 
- organizmda mineral tuzlar almashinuvini 
boshkaradi 
- organizmda modda almashinuvini boshkaradi 
  
 
597.Paratireoidektomiyada xayvon 
organizmida kanday uzgarish- 
lar ruy byradi ? 
- konda kalsiy mikdorini kamayadi 
+ skelet muskullari tortilib tetaniya yuz beradi. 
- nafas muskullari kiskarib,nafasolish buziladi 
- nerv sistemasining faoliyati buziladi 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling