S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet22/26
Sana27.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
- xamma javob tugri 
 
 
598.Ayrisimon bez kaerda joylashgan ? 
+ tush suyagi orkasida. 
- kukrak kafasida 
- upka ildizida 
- buyin soxasida 
- xamma javob tugri 
 
 
599.Ayrisimon bez kaysi davrda yaxshi 
rivojlangan buladi ? 
+ bolalarda. 
- balogat eshida 
- katta odamlarda 
- keksa odamlarda 
- xamma javob tugri 

174 
 
 
 
 
600.Buyrak usti bezining magiz  kavatida  
kanday  gormonlar 
ishlab chikariladi ? 
+ adrenalin,noradrenalin. 
- glyukokortikoidlar,minerolokortikoidlar 
- adrenalin,androgenlar 
- noradrenalin,glyukokortikoidlar 
  
 
601.Gistidin aminokislotasi organizmda 
etishmasa: 
+ gemoglabinni mikdori kamayadi. 
- urugdonda spermatogenezni borishi buziladi 
- organizmni ozishi,keratozlar,usishni tuxtashi 
kuzatiladi 
- kon plazmasidagi oksillar mikdori kamayadi 
- organizmda oksil sintezi buziladi 
 
 
602.Aminokislotalarni dekarboksillanishi   
natijasida  xosil 
buladi: 
+ biogen aminlar. 
- gormonlar 
- ferentlar 
- vitaminlar 
- zaxarli moddalar 
 
 
603.Irsiy fenilalanin aminokislotasini 
almashinuvini buzili- 
shi kanday nomlanadi: 
+ fenilalaninni uzlashtirolmasligi 
(fenilketonuriya). 
- fenilalanin etishmasligi 
- fenilalaninni sintezini buzilishi 
- gistidinni sintezini buzilishi 
- gistidinni sintezini buzilishi 
 
 
604.Irsiy fenilpirouzum oligofreniyada kanday 
moddalar alma- 
shinuvi buziladi ? 
+ fenilalaninni tirozinga aylanishi. 
- fenilalaninni tiroksinga aylanishi 
- tirozinni fenilalaninga aylanishi 
- tirozinni tiroksinga aylanishi 
- tirozinni meloninga aylanishi 
 
 
605.Fenilketonuriyada kaysi sistema kuprok 
zararlanadi ? 
+ nerv sistemasi. 
- endokrin sistema 
- muskullar 
- xazm sistema 
- jinsiy sistema 
 
 
606.Fenilketonuriyani kanday davolash 
mumkin ? 
+ fenilalanin tutgan ozik moddalarni bermaslik 
lozim. 
- fenilketonlarni neytrallaydigan dori berish 
zarur 
- fenilketonlarni parchalaydigan dori berish 
zarur 
- fenilalanin tutgan ozik moddalarni berish 
zarur 
- xammasi tugri 
 
 
607.Albinizm kanday kasallik ? 
+ irsiy (tugma). 
orttirilgan 
- xam irsiy,xam orttirilgan 
- xammasi tugri 
  
608.Albinizmga kanday belgilar xos emas ? 
+ soch va tirnoklarni tushib ketishi. 
- teri va sochni okarishi 
- rangli pardani eruglanishi 
- nistagm,eruglikdan kurkib 
- xammasi tugri 
 
 
609.Ammiak kanday yul bilan xosil buladi ? 
+ aminokislotalarni dezaminlanishidan. 
- aminokislotalarni oksidlanishidan 
- aminokislotalarni dekarboksillanishidan 
- aminokislotalarni parchalanishidan 
- xammasi tugri 
 
 
610.Mochevina kaysi a‘zoda xosil buladi ? 
+ jigarda. 
- buyraklarda 
- talokda 
- upkada 
- xazm yulida 
 
 

175 
 
611.Siydik kislotasi kanday moddalarni oxirgi 
maxsuloti xi- 
soblanadi ? 
+ gemoglabinni. 
- pirimidin birikmalarini 
- sitozin va timinni 
- adenin va guanin 
- mioglobinni 
 
 
612.Podagrada kanday modda almashinuvi 
buziladi ? 
+ ammiakni. 
- nuklein kislotalarini 
- aminokislotalarni 
- siydik kislotasini 
- pirouzum kislotasini 
 
 
613.Podagra tugunchalari kaysi a‘zolarda xosil 
bulishi mumkin 
+ terida. 
- buyraklarda 
- muskullarda 
- togay va paylarda 
- xammasi tugri 
 
 
614.Glikogenoz nima ? 
+ glikogenni a‘zolarda xaddan tashkari 
kamayib ketishi. 
- glikogenni a‘zolarda xaddan tashkari kup 
yigilishi 
- glikogenni tezda parchalanishi 
- glikogenni kuchli oksidlanishi 
- glikogendan eglarni xosil bulishi 
 
 
615.giperglikemiya bu: 
+ kondagi kand mikdorini oshishi. 
- konda glikogenni mikdorini oshishi 
- kandni konda kamayishi 
- siydikda kand mikdorini oshishi 
- xammasi tugri 
 
 
616.Alimentar giperglkemiya bu: 
+ katta mikdorda (100-150 gr) kand iste‘mol 
kilganda kondagi kand mikdorini oshishi. 
- yaxshi ovkatlangandan keyin konda kand 
mikdorini oshishi 
- mevalarni iste‘mol kilganda kondagi kand 
mikdorini oshi- 
shi 
- gormon ta‘sirida kondagi kand mikdorini 
kamayishi 
- insulin etishmovchiligida konda kand 
mikdorini oshishi 
 
 
617.Emotsional giperglikemiya bu: 
+ psixik omillar asosida gormonlar erdamida 
kondagi  kand mikdorini oshishi. 
- yaxshi ovkatlangandan keyin kand mikdorini 
oshishi 
- katta mikdorida (100-150  gr)  kand  iste‘mol  
kilganda kondagi kand mikdorini oshishi 
- katta mikdorda shirin mevalarni iste‘mol 
kilganda kondagi kand mikdorini oshishi 
- insulin etishmovchiligida konda kand 
mikdorini oshishi 
 
 
 
618.Kandli diabet kaysi xolatlarda kelib 
chikadi ? 
+ oshkozon osti bezining faoliyati buzilganda. 
- insulinni xosil bulishi eki tezda 
parchalanishidan (nsulinaza fermenti orkali) 
- Langergan orolchalarini funksiyasi 
kuchayganda 
- konda kand mikdori xaddan tashkari 
kuchayganda 
- xammasi tugri 
 
 
619.Insulinaza kanday funksiyalar bajaradi ? 
+ insulinni parchalaydi. 
- intuzinni sintezlaydi 
- glyukozani sintezida katnashadi 
- glyukozani oksidlanishida katnashadi 
- glyukozani egga aylanishida katnashadi 
  
 
620.Kandli diabet  xujayralarning 
shikastlanishidan kelib chi- 
kadi ? 
+ Langergans orolchalarini V-xujayralarini. 
- Langergans orolchalarining D-xujayralarini 
- Langergans orolchalarini A-xujayralarini 
- Langergans orolchalarini S-xujayralarini 
- Langergans orolchalarini barcha xujayralarini 
 
 
621.Insulyar apparatni etishmovchiligi kachon 
vujudga keladi? 

176 
 
+ xammasi tugri. 
- oshkozon osti bezini usmaligida 
- oshkozon osti bezini tuberkulezida 
- oshkozon osti bezini aterosklerozida 
- oshkozon osti bezini kon tomirlarini spazmida 
 
 
622.Insulinaza fermenti kaysi a‘zoda xosil 
buladi ? 
+ jigarda. 
- buyraklarda 
- kon tomirlarida 
- upkada 
- barcha a‘zolarda 
 
 
623.Kandli diabetda  jigarda  glikogen  xosil 
bulishi kanday 
uzgaradi ? 
+ keskin pasayadi. 
- kuchayadi 
- biroz pasayadi 
- keskin kuchayadi 
- uzgarmaydi 
 
 
624.Konda kand mikdorini oshishi kanday 
nomlanadi ? 
+ giperglikemiya. 
- giperglikozuriya 
- glyukozuriya 
- giperpoliuriya 
- giperproteinuriya 
 
 
625.kandli diabetda kondagi kand mikdorin 
kanchaga teng 
buladi ? 
+ yukoridagilarni xammasi. 
- 200 mg% 
- 300 mg% 
- 400 mg% 
- 500 mg% 
 
 
626.kandli diabetda  nima sababdan 
ateroskleroz rivojlanadi 
- oksillar sintezi buzilgani uchun 
- eglar sintezi buzilgani uchun 
+ kon tomirlar devorida glyukoza-
,mukoproteidlar kamaygani uchun. 
uchun 
- xammasi tugri 
 
 
627.kandli diabetda sutkalik siydik ajralishi 
kanday uzgara- 
di ? 
+ kuchayadi. 
- kamayadi 
- uzgarmaydi 
- kunduzi kuchayib,kechasi kamayadi 
- kunduzi kamayib,kechasi kupayadi 
 
 
628.Polidipsiya nima ? 
+ kup mikdorda suv iste‘mol kilish. 
- kup mikdorda ovkat itste‘mol kilish 
- kup mikdorda kand iste‘mol kilish 
- kup mikdorda siydik istemol kilish 
- kup mikdorda kand paydo bulishi 
 
 
629.Gipoglikemiya nima 
+ konda kand mikdorini kamayishi. 
- konda kand mikdorini me‘erda saklanishi 
- konda kand mikdorini oshishi 
- konda oksillar mikdorini kamayishi 
- siydikda kand paydo buladi 
 
 
630.Gemeralopiya eki shabkurlik nima ? 
+ kuzning gira-shirada utkirligini buzilishi. 
- kuzning eruglikni sezishi 
- kuzning shox pardasini kurib kolishi 
- kuz gavxarini tinikligi buziladi 
- xammasi tugri 
 
 
631.Kseroftalmiya nima ? 
+ kuz konyuktivasini va shox pardasini kurib 
kolishi. 
- kuzning eruglikni sezish kobiliyatini buzilishi 
- gira-shirada kuzning utkirligini buzilishi 
- kuz sokkasi shaklini uzgarishi 
- kuz gavxari tinikligini buzilishi 
 
 
632.Raxit kasalligi kaysi vitamin 
etishmasligida kelib chikadi ? 
+ vitamin D. 
- vitamin A 
- vitamin S 
- vitamin V 
- vitamin RR 
 

177 
 
 
633.Raxit kasalligida kaysi sistema kuprok 
shikastlanadi ? 
+ skelet. 
- mushaklar 
- xazm sistemasi 
- nafas yullari 
- endokrin sistema 
 
 
634.Raxit kasalligida kaysi modda almashinuvi 
buziladi ? 
+ kalsiy-fosfor almashinuvi. 
- suv almashinuvi 
- uglevod almashinuvi 
- eg almashinuvi 
- mochevina almashinuvi 
  
635.Raxit kasalligida organizmni usish kanday 
uzgaradi ? 
+ tuxtaydi. 
- sekinlashadi 
- kuchayadi 
- uzgarmaydi 
- xammasi tugri 
 
 
 
636.K vitamini etishmasligida konning kanday 
xossasi buzila- 
di ? 
+ kon ivishi. 
- oksillarni tashish 
- kislorodni transport kilish 
- konning gumoral funksiyasi 
- xammasi tugri 
 
 
637.V vitamini etishmasligida kaysi kasallik 
kelib chikadi? 
+ beri-beri. 
- singa 
- raxit 
- podagra 
- xammasi tugri 
 
 
 
638.V1 vitamin (tiamin difosfat) organizmda  
kanday  moddalarning tarkibi uchun zarur ? 
+ fermentlar. 
- oksillar 
- uglevodlar 
- gormonlar 
- eglar 
 
 
639.Milklardan kon ketishi,tishlarni tushib 
ketishi kaysi kasa- 
lik uchun xarakterli ? 
+ singa. 
- podagra 
- polinevrit 
- raxit 
- poliomielit 
  
 
640.Kalsiyning zaxirasi kaysi a‘zolarda buladi 

+ suyak tukimasida. 
- nerv tukimasida 
- muskul tukimasida 
- xazm nayida 
- ayiruv a‘zolarida 
 
 
641.konda kalsiy  mikdorini  oshishi kanday 
xolatlarga sabab 
buladi ? 
+ xammasi tugri. 
- giperkalsiemiyaga 
- kalsiuriyaga 
- buyrak-tosh kasaligiga 
- suyak tukimasining yumshab kolishi 
(osteoporoz) 
 
 
642.Ateroskleroz nima ? 
+ kon tomirlar devorida xolesterinni tuplanishi. 
- parenximatoz a‘zolarda xolesterinni 
yigilishida 
- biriktiruvchi tukimada sarik rangli tugunlarni 
xosil bulishida 
- xammasi tugri 
 
 
643.Tish kariesida  kaysi  moddalarning  
almashinuvi buzilgan 
buladi ? 
+ kalsiy-fosfor almashinuvi. 
- natriy-kaliy  almashinuvi 
- temir va mis  almashinuvi 
- suv va tuz  almashinuvi 
- xammasi tugri 
 
 

178 
 
644.Giper kapniyada kuzatiladi: 
+ xammasi tugri. 
- miokardning kiskarishini buzilishi 
- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini oshishi 
- tetaniya 
 
 
645.Gipokaliemiyada kuzatiladi: 
+ xammasi tugri. 
- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini 
pasayishi 
- ATF sintezini buzilishi 
- natriy-kaliy nasosini buzilishi 
- muskullarni xoldan toyishi,charchashi 
 
646.Odam organizmining  bir  sutkalik  suvga 
bulgan extieji 
kanchaga teng ? 
+ 1,5-2 l. 
- 0,5-1 l 
- 2,5-3 l 
- 5-7 l 
- 7-10 l 
  
647.kaysi gormon  buyraklarda suvning kayta 
surilishini ta‘- 
minlaydi ? 
+ antidiuretik gormon. 
- tiroksin 
- insulin 
- paratgormon 
- testosteron 
 
 
648.konning ivishida kaysi ion ishtirok etadi ? 
+ kalsiy. 
- kaliy 
- natriy 
- fosfor 
- magniy 
 
 
649.Suyak tarkibida kaysi elementlarning 
tuzlari kuprok  bu- 
ladi ? 
+ kalsiy,fosfor,magniy. 
- kaliy,natriy 
- temir,mis,rux 
- marganets 
- xammasi tugri 
  
650.Boldir, panjadagi shishlar kaysi 
kasalliklarda paydo  bu- 
ladi ? 
+ yurak kon tomir etishmasligida. 
- toksik 
- travmatik 
- nefrotik 
- kaxeksik 
 
 
651.Irsiy apparati nimani belgilaydi ? 
+ genetik axborotni saklash va uni avlodga 
uzatish. 
- oksil mitotik bulinishi 
- xujayrani mitotik bulinishi 
- immunitetni koordinatsiyalovchi apparat 
- fagotsitozni kuchayishi 
 
 
652.Etiologiya nimani urganadi ? 
+ kasallikni keltirib chikaradigan sabab va 
okibatni. 
- kasallik rivojlanish mexanizmini 
- kasallikni kechishini 
- kasallikni okibatini 
- kasallikning klinikasini 
 
 
653.Patogenez nimani urganadi ? 
+ rivojlanish mexanizmi,kechishi va kasallik 
okibatini urga- 
Nish. 
- kasallik sharoitini urganish 
- kasallik sababini urganadi 
- kasallik okibatlarini,maxaliy va umumiy 
ta‘sirini urganadi 
- infeksion jaraenni tarkalish yulini 
 
654.Rezistentlik nima ? 
+ patologik faktorlar ta‘siriga organizmni 
chidamligi. 
- organizmning kasallik  tarkatuvchi  faktorlar  
ta‘siriga 
javob berish 
- organizmning reaktivlik xolati 
- turli xil  faktorlar ta‘siriga organizmning 
reaksiyasini 
ortishi 
- sezgirlikni sunishi 
 
 
655.Sabab-okibat bogliklik nimani anglatadi ? 
+ birlamchi ta‘siridan  vujudga keladigan 
ketma-ket yuz be- 
ruvchi uzgarishlar. 

179 
 
- etologik omillarning kiska ta‘sirini 
- etiologik omil ta‘sirining uzok davom etishi 
- kasallik okibatlarini 
- shikastlanishning boshlanishini 
 
 
656.Elektrotravmada nima tasir ettirilsa yurak 
tuxtamaydi ? 
+ atropin. 
- adrenalin 
- ut kislotalari 
- aldosteron 
- niroglitserin 
 
 
657.Ekssudatsiya nima? 
+ konning suyuk kismining yalliglangan 
tukimaga chikishi. 
- yalliglangan tukimaga kon elementlarining 
chikishi 
- yalliglangan tukimaga eritrotsitlarning 
chikishi 
- tukimaga mikroelementlarning chikishi 
- tukimaga uglevodlarning chikishi 
 
 
658.Ekssudat deb nimaga aytiladi? 
+ tukimaga chikkan suyuklikka. 
- nekrozlangan tukimaga 
- tukimaga chikkan mediatorlarga 
- tukimaga chikkan eritrotsitlarga 
- kon tomir shikastlanishiga 
 
 
659.YAlliglangan tukimada nima kuzatiladi? 
+ yalliglangan tukimaga plazma,xamda 
leykotsitlarning chikishi  va uning xajmini 
oshishi. 
- eritrotsitlarni chikishi 
- plazmadan suvni ajralishi 
- trombotsitlarni chikishi 
 
 
660.Eksudatlar nima ? 
+ yalliglanish natijasida xosil bulgan patologik 
suyuklik. 
- organizmning ichki muxitini uzgarishi 
- funksional kelib chikkan suyukliklar 
- bushliklarda suvning yigilishi 
- bushliklarda kon tuplanishi 
 
 
661.Leykotsitlarning emigratsiyasi deb nimaga 
aytiladi? 
+ leykotsitlarning yalliglangan tukimaga 
chikishi. 
- leykotsitlarning kon tomir ichida tuplanishi 
- leykopoetika tukimaning giperploziyasi 
- konda leykotsit mikdorining kupayishi 
- leykotsitlarning parchalanishi 
 
 
662.Leykotsitlarning emigratsiyasi 
yalliglanishini kaysi boskich- 
da kuzatiladi? 
+ aktiv emigratsiya boskichida. 
- atsidozda 
- atsidozning birinchi yarmida 
- xammasi tugri 
  
663.YAlliglangan tukimaning   kaysi   
boskichida  leykotsitlar 
emigratsiyasi kuzatiladi? 
+ passiv giperemiya va stazda. 
- stazda 
- passiv giperemiyada 
- aktiv giperemiyada 
 
 
664.Anemiyaning kaysi ta‘rifi tugrirok ? 
+ konning xajm birligida gemoglabin va 
eritrotsitlar mikdorining  kupincha  eritrotsitlar 
sifatining uzgarishi bilan 
davom etuvchi kamayishi. 
- maxalliy kamkonlik 
- konning xajm birligida leykotsitlar 
mikdorining kamayishi 
- konning xajm birligida plazma mikdorining 
kamayishi 
 
 
665.1mm konda eritrotsitlarning normal 
mikdorini kursating 
+ 4,5-5 mln. 
- 1,0-1,5 mln 
- 2,0-3,0 mln 
- 5,5-5,8mln 
 
 
666.kondagi gemoglabinni normal mikdorini 
kursating (gr%) 
+ 14-16. 
- 3-5 
- 6-8 
- 9-11 

180 
 
- 13-14 
 
 
667.Eritropoetin ishlab chikaruvchi a‘zolarni 
kursating ? 
+ buyraklar. 
- kalkonsimon bez 
- talok 
- buyrak usti bezi 
  
668.Eritropoetinning kup ishlab chikarilishi  
sabablarini  ay- 
ting ? 
+ gipoksiya. 
- gipoglikemiya 
- atsidoz 
- alkaloz 
 
 
669.Anemiyalarda organizmda uzgarishlar yuz  
berishiga  nimalar 
sabab buladi ? 
+ gipoksiya. 
- atsidoz 
- kon bosimini oshishi 
- modda almashinuvini kuchayishi 
 
 
670.kuyidagilarning kaysi biri eritrotsitlarning  
parchalani- 
shiga sabab bulishi mumkin ? 
+ gruppasi tugri kelmagan kon kuyilishi. 
- arterial kon bosimining kutarilishi 
- arterial kon bosimining pasayishi 
- gipoksiya 
 
 
671.kaysi uzgarish temir-defitsit anemiyaning 
belgisidir ? 
+ gipoxromiya. 
- giperxromiya 
- makrotsitoz 
- normoxromiya 
 
672.Anemiyada eritropoez: 
+ kuchayadi. 
- uzgarmaydi 
- kamayadi va ortadi 
 
673.Eritrotsitlarni sifat uzgarishlariga 
kirmaydi: 
+ mikdori. 
- katta-kichikligi 
- shakli 
- strukturasi 
- xossasi 
 
 
674.Postgemorragik  anemiya vujudga keladi: 
+ kon yukotish. 
- kon elementlarini parchalanishi 
- kon xosil bulishi 
- xamma javob tugri 
 
 
675.Postgemorragik anemiyada  rang 
kursatkich kanday uzgaradi 
+ gipoxrom. 
- giperxrom 
- uzgarmaydi 
  
 
676.gemolitik anemiyada asosiy patologik 
faktor  bulib  nima 
xisoblanadi: 
+ kon parchalanishi kon xosil bulishidan 
ustunlik kiladi. 
- kon xosil bulishini kon parchalanishidan 
ustunlik kilishi 
- ikkala jaraeon ustunlik kiladi 
- ikkala jaraeon ta‘sir etmaydi 
- kon mikdori kamayadi 
 
 
677.Paydo bulish sabablariga kura gemolitik 
anemiya farklana- 
di: 
+ xamma javob tugri. 
- ortirilgan 
- tugma 
- gemolitik 
 
678.xazm bezlarining surish xususiyati 
kuyidagilarda  buzila- 
di: 
+ xamma javob tugri. 
- anemiyada 
- shillik kobigining atrofiyasida 
- me‘da rezeksiyasida 
- enteritda 
 
 
679.Leykopeniya paydo bulishiga kanday  
faktorlar  axamiyatli- 
dir: 
+ leykopoezni susayishi. 

181 
 
- leykopoezni kuchayishi 
- granulotsitlarni ortishi 
- agranulotsitlarni ortishi 
  
680.kaysi kasallikda sinus braikardiya 
kuzatiladi ? 
+ jigar kasalliklarida. 
- buyrak kasalliklarida 
- tireotoksikozda 
- shizofreniya 
- isteriya 
 
 
681.katta va kichik kon  aylanish  doirasidan  
kon  okimining 
vakti nima bilan boglik ? 
+ xamma javob tugri. 
- yurakdan okib chikaetgan kon mikdoriga 
- yurak kiskaravchanligi bilan 
- tomirlardagi kon okimiga 
- klapanlar xolatiga 
 
 
682.YUrak etishmovchiligida sianoz sababi ? 
- konda tiklangan gemoglobin 
ortishi,oksigemoglobinni  ka- 
Mayishi 
+ konni okimini susayishi, tukimalarda SO2 
ortishi. 
- upka kapillyarlarida konni arterialligini ortishi 
- markaziy venoz bosimni ortishi 
- arterial konda SO2 parsial bosimini ortishi 
  
 
683.YUrak ung bulmachasi etishmovchiligida 
shish kaerda  rivojla- 
nadi ? 
+ kul oeklarda. 
- upkada 
- jigarda 
- endokrin bezlarida 
- limfa tugunida 
 
 
684.CHap korincha faoliyati buzilishi 
natijasida shish kaerda ri- 
vojlanadi ? 
+ upkada. 
- jigarda 
- tukimada 
- kul oeklarda 
- endokirn bezlarida 
 
 
685.Miokard gipertrofiyasi nima ? 
+ muskul elementlarining xajmi ortishi 
xisobiga yurak  muskul massasi ortishi. 
- yurak xajmini kamayishi 
- yurak kiskarishini ortishi 
- yurak tomirlarida kon okimini buzilishi 
- yurak utkazuvchanligini ortishi 
 
 
686.Mitral poroklarda yurakning kaysi kismi 
gipertofiyaga uch- 
raydi ? 
+ chap bulmacha,ung bulmacha,chap korincha. 
- ung korincha,ung bulmacha,chap korincha 
- ung bulmacha,chap korincha,chap bulmacha 
- ung bulmacha,ung korincha 
- xamma javob tugri 
687.xazm sistemasi etishmovchiligiga nima 
xarakterli ? 
+ gipovitaminoz. 
- musbat azotli balans 
- giperprotenemiya 
- gipervitaminoz 
- imunetitning ortishi 
 
 
688.Eksperimentda xazm organlarini 
etishmovchiligini kim kashf 
kilgan ? 
+ ELLondon. 
- IPPavlov 
- IIMechnikov 
- ADado 
- VVPashutin 
 
 
689.kanday funksiyalar buzilganda xazm 
etishmovchiligi kuzati- 
ladi ? 
+ xamma javob tugri. 
- motor 
- sekretor 
- suruvchi 
- evakuator 
 
690.xazm etishmasligiga manfiy emotsiyalar 
ta‘sir  kursatadimi 
+ xa. 
- yuk 
- kisman 
- ta‘sir etmaydi 
- xamma javob tugri 

182 
 
 
 
691.Tugri tanlang: 
1 anoreksiya 
2 bulemiya 
3 paroreksiya 
4 polidipsiya 
a) ishtaxani kuchayishi 
b) ishtaxani buzilishi 
v) kuchli chankov 
g) ishtaxani pasayishi 
+ 1g,2a,3g,4v. 
- 1a,2b,3v,4g 
- 1v,2g,3a,4b 
- 1b,2v,3g,4a 
- 1v,2b,3a,4g 
 
 
692.Tishlar jaroxatlanganda chaynash bosimi 
kanday uzgaradi? 
+ pasayadi. 
- ortadi 
- uzgarmaydi 
- ortadi eki pasayadi 
- kisman uzgaradi 
 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling