S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet23/26
Sana27.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
693.Ogiz bushligini yalliglanishiga nima sabab 
buladi ? 
+ lizotsim etishmovchiligi. 
- lizotsim ortib ketishi 
- ptialin etishmovchiligi 
- amilaza etishmovchiligi 
- maltozani oshib ketishi 
 
 
694.kanday patologik xolat reflektor yutish 
fazasini  buzili- 
shiga sabab buladi ? 
+ xammasi tugri. 
- til parezi 
- ruxiy uzgarishlarda 
- anginada 
- uzunchok miyaning jaroxatlanishi 
 
695.Jigar olib tashlangandan sung ulim oldida 
nima kuzatila- 
di ? 
+ CHeyn-stoks nafasi. 
- bradikardiya 
- biot nafasi 
- kon bosimini ortishi 
- xamma javob tugri 
  
696.kisman jigar olib tashlangandan sung  1  
necha  soatlarda 
nima sodir buladi ? 
+ gligogen mikdori kamayadi. 
- glikogen mikdori ortadi 
- gliyukozani utilizasiyasi ortadi 
- geksokinaza aktivligi ortadi 
- xamma javob tugri 
 
 
697.EKK fistulasi kuyilgandan sung 
xayvonlarda kon okimi  1 
necha soatlarda kanday uzgaradi ? 
+ 50% kamayadi. 
- 10% ortadi 
- 60% ortadi 
- 20% kamayadi 
- 30% kamayadi 
 
 
698.Jigar parenximasi jaroxatlangan konda 
sodir buladi: 
+ amiakni ortishi. 
- amiakli azotni ortishi 
- mochevinani ortishi 
- xamma javob tugri 
- amiakni kamayishi 
 
 
699.ut chikishining turib kolishi mexanizmi 
nimaga boglik ? 
+ ut pufagi bushashib,bosim pasayadi. 
- ut pufagi bushashib, bosim ortadi 
- ut pufagi tonusi ortadi,bosim pasayadi 
- ut pufagi tonusi ortadi,bosim xam ortadi 
- ut pufagi kattalashadi,bosim uzgarmaydi 
 
 
700.kachon teri sargayishi kurinarli bulib 
koladi ? 
+ 2 mg% ortishi. 
- 5 mg% ortishi 
- 0,5 mg% ortishi 
- 3 mg% ortishi 
- 10 mg% ortishi 
 
 
701.Eng avvalo ut pigmentlari bilan shimiladi: 
+ shillik parda. 
- suyak tukimalari 
- shox parda 
- nerv tukimasi 

183 
 
- muskul tukima 
 
702.kanday uzgarishlar  buyrak  funksiyasini  
buzilishiga olib 
keladi ? 
+ xamma javob tugri. 
- nerv va endokrin idora etilishi 
- buyrak kon bilan ta‘minlanishi 
- infeksiya 
- polikistoz 
 
 
703.1 sutkada ajralgan siydik mikdorini 
kamayishi: 
+ oliguriya 
- anuriya 
- poluriya 
- uremiya 
- gematuriya 
 
 
704.Siydik ajralishini tulik tuxtashi: 
+ anuriya. 
- poliuriya 
- uremiya 
- olguriya 
- gematuriya 
 
 
705.Siydik xosil bulishini ortishi: 
+ poluriya. 
- oligouriya 
- protoporpiriya 
- anuriya 
- uremiya 
 
 
706.Siydik tarkibida eritrotsitlar bulishi, 
+ gematuriya. 
- piuriya 
- uremiya 
- silindruriya 
- oliguriya 
 
 
707.Yiring va leykotsitlar bulgan siydik 
ajralishi: 
+ piuriya. 
- proteinuriya 
- oliguriya 
- uremiya 
- anuriya 
 
 
708.Siydik bilan oksil ajralib chikishi: 
+ proteinuriya. 
- gematuriya 
- silinduriya 
- uremiya 
- anuriya 
 
 
709.kaysi ozik moddalarni kabul kilinganda 
usma  rivojlanish 
extimoli kam buladi ? 
+ sutli va sut maxsulotlarni. 
- egli ovkatlarni 
- mevali ozik moddalarda 
- mineral tuzlarni 
- vitaminlarni 
 
 
710.Vitamin A etishmasa kaysi a‘zoda usma 
kelib chikishi  mum- 
kin ? 
+ upka. 
- me‘da 
- jigar 
- teri 
- kizilungich 
 
 
711.Normal tukimani usmaga aylanishida 
nechta etap farklanadi 
+ 3. 
- 2 
- 4 
- 5 
- etap bulmaydi 
 
 
712.usma xosil bulishi birinchi etapi kanday 
nomlanadi ? 
+ usma tukimasini latent davri. 
- malignizatsiya davri 
- usma inkubatsion davri 
- transformatsiya davri 
- inkubatsion yashirin davr 
 
 
713.usma rivojlanishini ikkinchi etapi kanday 
nomlanadi ? 
+ xammasi tugri. 
- usma xujayralarini bulinib kupayishi 
- xujayralarni bir-biri bilan boglarini uzilishi 
- xujayralarni fiziologik statusini uzgarishi 

184 
 
- xujayralarni xromosomalarini molekulyar va  
strukturaviy uzgarishi 
 
 
714.usmani rivojlanishini uchinchi etapi 
kanday nomlanadi ? 
+ usmani metastazi. 
- usmani progressiv usishi 
- usmani kattalashishi 
- usmani tarkalishi 
- xammasi tugri 
 
 
715.usma kelib chikishida kanday faktorlar rol 
uynaydi ? 
+ xammasi tugri. 
- biologik 
- ximik 
- fizik 
- mexanik 
 
 
716.kanday biologik faktorlar usmani 
chakirishi mumkin ? 
+ viruslar. 
- mikroblar 
- xashoratlar 
- xayvonlar 
- parazitlar 
 
718.xayvon organizmiga  allergenni  kanday  
yuborganda aktiv 
sensibilizatsiya kelib chikadi ? 
- muskul orasiga 
- teri ostiga 
- oek tovoniga 
- korin bushligiga 
+ xammasi tugri. 
  
719.xujayralarni allergik jaroxatlanishi 
urganilgan: 
- eritrotsitlarda 
- trombotsitlarda 
- leykotsitlarda 
- gistotsitlarda 
+ yukoridagilarning xammasida. 
 
 
720.Aktiv teri anafilaksiyasini xosil kilish 
uchun dengiz chuch- 
kasining terisi ostiga kaysi allergenni yuborish 
kerak? 
- virus 
- kuzikorin 
+ shaxsiy oksil. 
- bakteriya 
- antitelo 
 
 
721.Bronxial astmada nima kuzatiladi? 
- bronxni shillik kavatining shishi 
- bronxospazm 
- shillik bezlarning gipersekretsiyasi 
- bronxlarni epishkok sekret bilan berkilishi 
+ yukoridagilarning xammasi. 
 
 
722.kanday xayvonlar poykiloterm deb ataladi? 
+ sovukkonli. 
- issikkonli 
- sodda xayvonlar 
- xordalilar 
- xamma xayvonlar 
 
 
723.kanday xayvonlar gomoyoterm deb 
ataladi? 
- sovukkonli 
+ issikkonli. 
- sodda xayvonlar 
- xordalilar 
- xamma xayvonlar 
  
 
724.Issiklik boshkarilishi nerv sistemasiga 
boglikmi? 
- boglik emas 
- yuk 
- bir kancha nerv xujayralariga 
- orka va bosh miyaga boglik bulsa kerak 
+ MNSning termoregulyasiya boshkarish 
bulagi bilan boglik. 
 
 
725.Nopankreatik kandli diabetga nima 
xarakterli ? 
- oshkozon osti bezining jaroxatlanishi 
+ insulinaza fermentini aktivligini oshishi. 
- protealitik fermentlarni aktivligini ortishi 
- insulinni tashuvchi oksil bilan boglik 
 
 
726.Gipoglikemiyani sodir kiluvchi sabablar: 
+ jigar xujayralarini jaroxatlanishi. 
- glikogenolizni ortishi 
- glikokinezlarni aktivlanishi 

185 
 
- fosfotazani tormozlanishi 
 
 
727.kaysi gormonlar giperglikemik ta‘sir 
kursatadi ? 
- vazopresin 
- insulin 
+ glyukagon. 
- aldosteron 
- glyukokortikoidlar 
 
 
728.kaysi gormonlar  gipofizni urta kismidan 
ajralib chikadi 
- ADG (vozopresin) 
- oksitotsin 
+ intermedin. 
- tireotron 
- samo totrop 
 
 
 
729.Samototrop gormonining giperfunksiyasi 
natijasida kanday 
kasalliklar kelib chikadi ? 
- nanizm,kritinizm 
- kritinizm,gigantizm 
+ gigantizm,akromegaliya. 
- akromegamiya,kritinizm 
- nanizm,akromogamiya 
 
 
730.Akromegaliyada kupincha uglevod 
almashinuvi buzilishi kuza- 
tiladi,bu  kupincha  kanday  diabet shaklida 
namoen bula- 
di,bu buzilishi mexanizmlar kaysi faktorlarni  
uz  ichiga 
oladi ? 
+ STG glyukogen sekretsiyasini aktivlanishi 
xisobiga jigardan 
Glyukoza chikishini aktivlantiradi,insulin 
ajralishi ortadi. 
- oshkozon osti bezidagi kon tomirlarini 
toraytiradi 
- insulinaza fermentini aktivligini susaytiradi 
- insulin gormoni ajralishini susaytiradi 
 
 
731.Itsenko-Kushing sindromi xarakterlanadi: 
+ kasallar kornining en tomonida sonlarida 
kukimtir izlar 
paydo bulib gavda va yuzlarida eg katlamlari 
xosil bula- 
di. 
- kasallarning kul  va oeklari xaddan tashkari 
semirib ke- 
tadi 
- kasallarda korin ishib ketishi 
- kasallarda kaxepsiya xolati kuzatiladi 
- kasallarning yuzida atsil zaiflik xolat 
kuzatiladi 
  
732.Fenilketonuriyani kanday davolash 
mumkin ? 
+ fenilalanin tutgan ozik moddalarni bermaslik 
lozim. 
- fenilketonlarni neytrallaydigan dori berish 
zarur 
- fenilketonlarni parchalaydigan dori berish 
zarur 
- fenilalanin tutgan ozik moddalarni berish 
zarur 
- xammasi tugri 
 
 
733.Albinizm kanday kasallik ? 
+ irsiy (tugma). 
- orttirilgan 
- xam irsiy,xam orttirilgan 
- xammasi tugri 
  
734.Albinizmga kanday belgilar xos emas ? 
+ soch va tirnoklarni tushib ketishi. 
- teri va sochni okarishi 
- rangli pardani eruglanishi 
- nistagm,eruglikdan kurkib 
- xammasi tugri 
 
 
735.Ammiak kanday yul bilan xosil buladi ? 
+ aminokislotalarni dezaminlanishidan. 
- aminokislotalarni oksidlanishidan 
- aminokislotalarni dekarboksillanishidan 
- aminokislotalarni parchalanishidan 
- xammasi tugri 
 
 
736.Mochevina kaysi a‘zoda xosil buladi ? 
+ jigarda. 
- buyraklarda 
- talokda 
- upkada 
- xazm yulida 
 

186 
 
 
737.Siydik kislotasi kanday moddalarni oxirgi 
maxsuloti xi- 
soblanadi ? 
+ gemoglobinni. 
- pirimidin birikmalarini 
- sitozin va timinni 
- adenin va guanin 
- mioglobinni 
 
 
 
738.Leykotsitlarning yalliglangan  tukimaga  
utishining  nechta 
boskichini bilasiz? 
+ 3ta. 
- 4ta 
- 5ta 
- 1ta 
- 2ta 
 
 
739.Leykotsitlarning yalliglangan  tukimaga 
utishining boskich- 
larini sanab kursating? 
+ leykotsitlarning chetlab turishi,kon  tomirdan  
chikishi  va Ularni uchok tomon xarakati. 
- leykotsitlarni chetlab turishi va ularning 
xarakati 
- leykotsitlarning chikishi va ularning xarakati 
- leykotsitlarning chetlab turishi va ularning 
chikishi 
- leykotsitlar tukimaga chikmaydi 
 
 
740.YAlliglangan tukimaga leykotsitlarni jalb 
etuvchi  faktor- 
lar? 
+ polipeptidlar,globulinlar,bakteriyalar 
parchalangan  kol- 
dik tuzilmalar. 
- globulinlar 
- tukima mediatorlari 
- tuzlar va boshka moddalar 
- xujayradagi elektrostatik kuchlar 
 
 
741.Kim birinchi bulib leykotsitlar 
emigratsiyasida xemotaksis- 
ning rolini kursatgan? 
+ IIMechnikov. 
- VVPashutin 
- DBFoxt 
- VVVoronin 
- Bogomolets 
 
 
742.YAlliglangan tukimadagi leykotsitlar 
emigratsiyasi nima de- 
yiladi? 
+ Mechnikov leykotsitlar emigratsiyasi konuni. 
- Foxtning leykotsitlar emigratsiyasi konuni 
- Voronin leykotsitlar emigratsiyasi konuni 
- Bogomolsevning leykotsitlar emigratsiyasi 
konuni 
- xammasi notugri 
 
 
743.Ekssudatlarning kanday turlarini bilasiz? 
+ seroz,fibrinoz,gemorragik va yiringli. 
- seroz 
- fibrinoz 
- gemorragik 
- yiringli 
 
 
744.YAlliglanishning kanday turlari mavjud? 
+ seroz,fibrinoz,yiringli,gemorragik. 
- seroz 
- fibrinoz 
- yiringli 
- gemorragik 
  
745.YAlliglanishning kanday aralash turlari 
sizga ma‘lum? 
+ seroz-fibrinoz,fibrinoz-yiringli,yiringli-
gemorragik. 
- fibrinoz,yiringli 
- seroz,yiringli 
- gemorragik 
- fibrinoz-gemoragik 
 
 
746.Gemorragik ekssudat kachon kuzatiladi? 
+ eritrotsitlarning yalliglangan tukimaga 
chikishida. 
- Eozinofillarni yalliglangan tukimaga 
chikishida 
- eritrotsitlarning kon uzanida tuplanishida 
- eritrotsitlarning kon uzaniga kirishida 
- leykotsitlarni kon tomirdan chikishida 
 
 
747.Yiringli ekssudatning kelib chikishi ? 
+ yiringlatuvchi mikroblardan. 
- et jismlardan 

187 
 
- moddalar almashinuvining buzilishidan 
- yuea shikastidan 
- xammasi notugri 
 
 
748.Yiringli ekssudat  boshka  ekssudatlardan  
nimasi  bilan 
farklanadi? 
+ tarkibida leykotsitlarning kupligi bilan. 
- tarkibida tuzning kupligi bilan 
- tarkibida oksillarning kupligi bilan 
- tarkibida eritrotsitlarning kupligi bilan 
- xammasi notugri 
 
 
749.Oldingi yiring urnida nima paydo buladi? 
+ biriktiruvchi tukima chandigi va xz. 
- mushakli chandik 
- semiz chandik 
- biriktiruvchi chandik 
- xammasi tugri 
 
 
750.YAlliglanish tufayli  miyada  va  
miokardda vujudga kelgan 
buzilish tiklanadimi? 
+ kisman. 
- xa 
- yuk 
- organizm turiga karab 
- xammasi tugri 
 
 
751.YAlliglanishga buyrak  usti pustlok 
gormonlari(kortikoid- 
lar) kanday ta‘sir kursatadi? 
+ kuchli ta‘sir kursatadi. 
- ta‘siri yuk 
- deyarli ta‘sir kilmaydi 
- organizmning uziga xos xususiyatiga boglik 
- xammasi notugri 
 
 
752.kalkonsimon bezning  olib tashlanishi 
yalliglanishga kanday 
ta‘sir kursatadi? 
+ yalliglanish reaksiyasini kuchaytiradi 
- yalliglanish reaksiyasini susaytiradi 
- ta‘sir kursatmaydi 
- ta‘siri cheklangan 
- xammasi notugri 
 
 
 
753.Tiroksinning olib tashlanishi nimaga olib 
keladi? 
+ yalliglanish reaksiyasini kuchayishiga. 
- yalliglanish reaksiyasini susayishiga 
- ta‘sir kursatmaydi 
- organizm ulimiga 
- xammasi notugri 
  
 
754.YAlliglanishning ximoya  axamiyati  
borligi  kim  tomonidan 
ta‘kidlangan? 
+ Mechnikov. 
- Virxov 
- Щade 
- Kongeyman 
- xammasi notugri 
 
 
755.Oddiy gipervolemiya nima xisobiga buladi 

+ konning suyuk kismi bilan shaklli 
elementlarning  barobar Kupayishi. 
- asosan shaklli elementlar sonining kupayib 
ketishi 
- asosiy konning suyuk kismining kupayishi 
- kon yukotishi 
  
756.Oligotsitemik gipervolemiyaga nimalar 
xos ? 
+ asosan plazmaning  kupayishi. 
- asosan eritrotsitlar sonini kupayishi 
- plazma va eritrotsitlarni barobar kupayishi 
- gematakrit kursatkichini kupayishi 
 
 
757.Politsitemik gipervolemiyaga nimalar xos 

+ asosan eritrotsitlar sonini kupayishi. 
- gematokrit kursatkichini kamayishi 
- plazma va eritrotsitlarni barobar kupayishi 
- asosan plazmani kamayishi 
 
 
758.kaysi patologiya oligotsitemik 
gipovolemiya bilan  kuzati- 
ladi ? 
+ utkir kon yukotishda keyin. 
- kup mikdorda kon kuyishdan sung 
- kup mikdorda suyuklik yuborilganda 
- avitaminozlarda 
- xamma javob notugri 

188 
 
 
 
759.kaysi patologiya politsitemik gipovolemiya 
bilan kuzatila- 
di ? 
+ organizm kup suyuklik yukotganda. 
- kup mikdorda kon kuyishdan sung 
- gematokrit 
- kup mikdorda suyufklik yuborilganda 
- gimotokrin kursatkichi kamayganda 
  
760.Anemiyaning kaysi ta‘rifi tugrirok ? 
+ konning xajm birligida gemoglabin va 
eritrotsitlar mikdorining  kupincha  eritrotsitlar 
sifatining uzgarishi bilan 
davom etuvchi kamayishi. 
- maxalliy kamkonlik 
- konning xajm birligida leykotsitlar 
mikdorining kamayishi 
- konning xajm birligida plazma mikdorining 
kamayishi 
 
 
761.1mm konda eritrotsitlarning normal 
mikdorini kursating 
+ 4,5-5 mln. 
- 1,0-1,5 mln 
- 2,0-3,0 mln 
- 5,5-5,8mln 
 
 
762.kondagi gemoglabinni normal mikdorini 
kursating (gr%) 
+ 14-16. 
- 3-5 
- 6-8 
- 9-11 
- 13-14 
 
 
763.Eritropoetin ishlab chikaruvchi a‘zolarni 
kursating ? 
+ buyraklar. 
- kalkonsimon bez 
- talok 
- buyrak usti bezi 
  
764.Eritropoetinning kup ishlab chikarilishi  
sabablarini  ay- 
ting ? 
+ gipoksiya. 
- gipoglikemiya 
- atsidoz 
- alkaloz 
 
 
765.Anemiyalarda organizmda uzgarishlar yuz  
berishiga  nimalar 
sabab buladi ? 
+ gipoksiya. 
- atsidoz 
- kon bosimini oshishi 
- modda almashinuvini kuchayishi 
 
 
767.kuyidagilarning kaysi biri eritrotsitlarning  
parchalani- 
shiga sabab bulishi mumkin ? 
+ gruppasi tugri kelmagan kon kuyilishi. 
- arterial kon bosimining kutarilishi 
- arterial kon bosimining pasayishi 
- gipoksiya 
 
 
768.kaysi uzgarish temir-defitsit anemiyaning 
belgisidir ? 
+ gipoxromiya 
- giperxromiya 
- makrotsitoz 
- normoxromiya 
 
 
769.kaysi jaraen vitamin V12 talab kiladi ? 
+ jigarda glikogenni sintezlanishi. 
- aminokislotalarning sintezi 
- nuklein kislotalarining sintezi 
- Eg kislotalarining normal almashinuvi 
  
 
770.xolda kilish mumkin ? 
+ fenilgidrazin yuborib. 
- kon yukotish 
- kon kuyishi 
- Eg eruvchi vitaminlar yuborib 
 
 
771.Orttirilgan gemolitik anemiyaga nimalar 
sabab buladi ? 
+ tugri kelmaydigan kon kuyish. 
- kon yukotish 
- vitamin V12  etishmasligi 
- temir etishmasligi 
  
772.Normoxromiya,normatsitoz,regeneratsiya 
shakllarining kupayi- 
shi kaysi anemiyalarga xos ? 

189 
 
+ utkir post gemorragik. 
- temir tankisligi 
- surunkali postgemorragik 
- V12  tankis 
 
773.kuyilgan belgilarning  kaysi biri gipoxrom 
anemiyaga xos 
+ rang kursatkich 1dan kichik. 
- rang kursatkich 1dan katta 
- xujayra gemoglabinlari kup 
- makrotsitoz 
  
 
774.kuyidagi omillarning  kaysi  biri  
pernitsinoz  anemiyaga 
olib keladi ? 
+ kasl ichki va tashki omilini etishmovchiligi. 
- leykopeniya 
- leykotsitoz 
- gipoxromiya 
 
 
775.Temir tankisligi anemiyada 
eritrotsitlarning uzgarishi? 
+ gipoxromiya. 
- giperxromiya 
- normoxromiya 
- makrotsitoz 
 
 
776.Adisson-Birmer anemiyasi rivojlanishining 
asosiy sababla- 
ri ? 
+ organizmda ovkat bilan V12 va folat 
kislotaning  etarli 
Tushmasligi. 
- organizmda temir moddaning etarli 
tushmasligi 
- kumikda kon xosil bulishida zaxarli ta‘sir 
etishi 
 
 
777.kaysi kasallik leykotsitoz bilan kuzatiladi ? 
+ surunkali appenditsit. 
- virusli gepatit 
- miokard infakti 
- anafilaktik shok 
 
 
778.kaysi kasallik leykopeniya bilan kuzatiladi 

+ toshmali terlama (tif). 
- kuk yutal 
- kizilcha 
- kandli diabet 
 
 
779.kuyidagi leykotsitozlarning kaysilari 
fiziologik  xisob- 
lanadi ? 
+ ovkat xazm kilish leykotsitozi. 
- neytrofill leykotsitoz 
- bazofil leykotsitoz 
- eozinofilli leykotsitoz 
 
 
780.Patologik leykotsitoz paydo kiladigan 
saablar ? 
+ leykopoetik tukima giperplaziyasi. 
- zurikkan mushak ishi 
- xomiladorlik 
- chakaloklar leykotsitozi 
 
 
781.Leykopeniyaning paydo kiladigan omillar: 
+ leykotsitlarning jadal parchalanishi. 
- leykopoezning kuchayishi 
- leykopoetinlarning mikdorining oshishi 
  
 
782.Leykotsitoz deb nimaga aytiladi ? 
+ periferik konda  leykotsitlar mikdorining 
ma‘eridan oshib 
Ketishi. 
- periferik konda leykotsitlar mikdorining 
ma‘eridan kama- 
yib ketishi 
 
 
783.Leykozlarda kondagi leykotsitlar kanday 
uzgaradi ? 
+ uchala uzgarish bulishi mumkin. 
- uzgaradi 
- kamayadi 
 
 
784.Aleykemik leykozga nimaga xos ? 
+ leykotsitlar mikdori uzgarmaydi eki xatto 
kamayishi  mumkin. 
- leykotsitlar mikdori kupayib ketishi 
- eritrotsitlar mikdori kupayishi 
  
785.kuyidagi nazariyalarda kaysilari leykoz  
paydo  bulishini 
asoslashda axamiyatga ega ? 
+ nurlar ta‘siri nazariyasi. 

190 
 
- nevrogen nazariyasi 
- kasalni nasldan naslga utish nazariyasi 
  
786.kuyidagi klinik  kurinishlarning  kaysilari  
leykozlarga 
xos ? 
+ urtacha utkir. 
- utkir 
- latent 
- yashirin 
 
 
787.Leykozda kuyidagi belgilarining kaysilari 
rivojlanadi ? 
+ jigar va talok kattalashgan,suyaklar 
ogrish,teri  gemorragiyalari,limfa tugunlari 
kattalashishi,xansirash,darmonsizlik. 
- jigar va talok  uzgarmagan,limfa  tugunlar  
uzgarmagan, 
Nafas olish sekinlashgan,bradikardiya 
 
 
788.Leykotsitlar normada 1mm  konda: 
+ 6000-8000. 
- 1000-2000 
- 3000-4000 
- 4000-5000 
 
 
 
789.Agar xayvon  organizmiga aktiv bulmagan 
pankreatin shira 
yuborilsa arterial bosim kanday uzgaradi ? 
+ uzgarmaydi. 
- ortadi 
- kamayadi 
- ortadi eki kamayadi 
- xammasi tugri 
 
 
790.CHakaloklarda ichak  shirasini 
sekretsiyasini buzilishi etish- 
movchiligi natijasida sodir buladi ? 
+ laktazani sintezi buziladi. 
- amilazani surilishi buziladi 
- lipazani sintezi buziladi 
- maltazani surilishi buziladi 
- xamma javob tugri 
 
 
791.Ichakda surilishni kuchayishi boglik: 
+ ichak devorlari utkazuvchanligiga. 
- tomir parezga 
- ichak ishemiyasiga 
- enteritlarda 
- rezeksiya kilingan medaga 
 
 
792.Ich ketishini etiologiyasi: 
+ axiliya. 
- ichak tonusini pasayishi 
- peristaltikani susayishi 
- emon oziklanish 
- xamma javob tugri 
 
 
793.Girshprung kasalligi uchun nima 
xarakterli: 
+ kabziyat. 
- meteorizm 
- kayt kilish 
- ich ketish 
- xamma javob tugri 
 
 
794.Atonik kabziyat kuzatiladi: 
+ axlat kumaloklarini xosil bulishi. 
- ichakni torayishi 
- peristaltikani tezlashishi 
- xamma javob tugri 
  
795.Meteorizm paydo buladi: 
+ atoniya va karbonat angidrid tuplanganda. 
- ichak atoniyasida 
- ichak gipertoniyasida 
- karbonat angidrid tuplanganda 
- gipertoniya va karbonat angidrid tuplanganda 
  
 
796.CHirish va bijgish jaraenlari kuchayadi: 
+ peristaltika susayishi. 
- peristaltika kuchayganda 
- ichak sekretsiyasi ortganda 
- xamma javob tugri 
  
797.Aminlar kaerda xosil buladi: 
+ jigarda. 
- buyrakda 
- ichakda 
- talokda 
- oshkozon osti bezi 
 
 
798.Ichak zaxarlanishda sodir buladi: 
+ bosh miya pustlogini tormozlanishi. 
- arterial bosimni ortishi 

191 
 
- yurak kiskarishini kuchayishi 
- nafas kuchayishi 
 
 
799.Ichak zaxarlanishi ogirrok kechadi: 
+ chakaloklarda. 
- usmirlarda 
- katta eshli odamlarda 
- kariyalarda 
- xamma javob tugri 
 
 
800.Xayvonlarda me‘daning kardial bulimi olib 
tashlansa olib 
keladi: 
+ bulemiyaga. 
- anoreksiyaga 
- paroreksiyaga 
- polidipsiyaga 
- paroreksiya va polidipsiya 
  
801.Me‘dani tubini olib tashlasa kanday 
funksiyani buzilishiga 
olib keladi ? 
+ rezervuar va sekretor. 
- sekretor va motor 
- motor va rezervuar 
- sekretor,motor,rezervuar 
- tugri javob yuk 
 
 
802.Me‘da rezeksiyasi bulgan kasallarda ovkat 
iste‘mol  kil- 
gandan sung rivojlanadi: 
+ xamma javob tugri. 
- zaiflik 
- kungil aynish 
- taxikardiya 
- bosh aylanish 
 
 
803.Gepatit etiologiyasi: 
+ xamma javob tugri. 
- bakteriyalar,viruslar 
- sanoat zaxarlari 
- ba‘zi dori moddalar 
 
804.Jigar funksiyasini juda tez ta‘sirlanishiga 
nima olib ke- 
ladi ? 
+ xamma javob tugri. 
- egli ovkat 
- spirtli ichimliklar 
- oksil etishmovchiligi 
- mikro elementlari  etishmovchiligi 
 
 
805.Jigar funksiyasi  buzilishida  kaysi 
uzgarishlar ikkilamchi 
xarakterga ega ? 
+ jigar xujayralarini uzgarishi. 
- kon aylanish 
- ut ajratish 
- amiloidoz 
- xamma javob tugri 
  
 
806.Jigarning tulik olib tashlanishi: 
1 etap 
2 etap 
a) darvoza venasi boglab kuyiladi 
b) pastki kovak venasi boglab kuyiladi 
+ 1b,2a. 
- 1a,2b 
- 1a,2b 
- 1v,2a 
- 1v,2b 
 
 
807.Jigar olib tashlangandan sung kanday yul 
bilan  vaktincha 
gipoglikemiyani oldini olish mumkin ? 
+ xar soatda glyukoza yuborib turib. 
- xar soatda insulin yuborib turib 
- 1 sutkada 1 marta insulin yuborib turib 
- 1 sutkada 1 marta glyukoza yuborib turib 
- kuniga 3 marta glyukoza yuborish 
  
808.Jigarni olib tashlash nimaga olib keladi ? 
+ biluribinni ortishiga. 
- aminokislotalarni kamayishiga 
- mochevinani ortishiga 
- albuminni ortishiga 
- biluribinni kamayishi 
  
809.Jigar olib tashlangandan sung organizmni 
toksin moddalar 
bilan zaxarlanishi kancha vaktdan sung sodir 
buladi ? 
+ 20-40 soat. 
- 1-2 soat 
- 5-10 soat 
- 60-100 soat 
- 40-50 soat 
 
 

192 
 
810.Jigar olib tashlansa ulim nimadan sodir 
buladi ? 
+ nafas markazlarini falajlanishi. 
- yurakning tuxtashidan 
- MNS ni buzilishi 
- zaxarlanishi 
- bosh miya pustlogini tormozlanishi 
 
 
811.Jigar olib tashlangandan sung ulim oldida 
nima kuzatila- 
di ? 
+ CHeyn-stoks nafasi. 
- bradikardiya 
- biot nafasi 
- kon bosimini ortishi 
- xamma javob tugri 
  
812.kisman jigar olib tashlangandan sung  1  
necha  soatlarda 
nima sodir buladi ? 
+ gligogen mikdori kamayadi. 
- glikogen mikdori ortadi 
- gliyukozani utilizasiyasi ortadi 
- geksokinaza aktivligi ortadi 
- xamma javob tugri 
 
 
813.EKK fistulasi kuyilgandan sung 
xayvonlarda kon okimi  1 
necha soatlarda kanday uzgaradi ? 
+ 50% kamayadi. 
- 10% ortadi 
- 60% ortadi 
- 20% kamayadi 
- 30% kamayadi 
 
 
814.Jigar parenximasi jaroxatlangan konda 
sodir buladi: 
+ amiakni ortishi. 
- amiakli azotni ortishi 
- mochevinani ortishi 
- xamma javob tugri 
- amiakni kamayishi 
 
 
815.ut chikishining turib kolishi mexanizmi 
nimaga boglik ? 
+ ut pufagi bushashib,bosim pasayadi. 
- ut pufagi bushashib, bosim ortadi 
- ut pufagi tonusi ortadi,bosim pasayadi 
- ut pufagi tonusi ortadi,bosim xam ortadi 
- ut pufagi kattalashadi,bosim uzgarmaydi 
 
 
816.kachon teri sargayishi kurinarli bulib 
koladi ? 
+ 2 mg% ortishi. 
- 5 mg% ortishi 
- 0,5 mg% ortishi 
- 3 mg% ortishi 
- 10 mg% ortishi 
 
 
817.Eng avvalo ut pigmentlari bilan shimiladi: 
+ shillik parda. 
- suyak tukimalari 
- shox parda 
- nerv tukimasi 
- muskul tukima 
 
 
818.ariklik turlari: 
1 mexanik 
2 parenximatoz 
3 gemolitik 
a) ut chikishi kiyinlashishi 
b) eritrotsitlar gemolizi 
v) xujayralar jaroxatlanishi 
+ 1a,2v,3b. 
- 1b,2a,3v 
- 1v,2b,3a 
- 1v,2a,3b 
- 1b,2v,3a 
 
 
819.Xolemiya simptomlari: 
+ bradikardiya. 
- arterial bosimni ortishi 
- tomirlarni torayishi 
- xamma javob tugri 
- taxikardiya 
 
 
820.Gemolitik sariklikda konda ut kislotasi va 
xolestirinni 
tuplanishi sodir buladimi ? 
+ kisman. 
- xa 
- yuk 
- xamma javob tugri 
  
 
821.Jigar funksiyasini etishmovchiligini 
namoEn buladi: 

193 
 
+ xamma javob tugri. 
- modda almashinuvida 
- ut xosil bulishida 
- barer funksiyasida 
- kon tarkibi va xossasida 
 
 
822.Jigarni olib tashlash nimaga olib keladi 
(notugri javobni 
toping) ? 
+ konda mochevinani ortishi. 
- konda mochevinani kamayishi 
- kon zardobida 
albumin,fibrinogen,protrombinni kamayishi 
- konda xamma aminokislotalar va bilurubinni 
ortishi 
  
 
823.Jigar olib  tashlangan xayvonlarda kanday 
simptomlar ku- 
zatiladi ? (notugri javobni toping) 
+ kon bosimini pasayishi. 
- CHeyin-Stoks nafasi 
- kon bosimini ortishi 
- taxikardiya 
  
 
824.Jigar parenximasi jaroxatlanganda 
kuzatiladi: 
+ glikogen xosil bulishi va yigilishi kamayadi 
- glikogen xosil bulishi va yigilishi ortadi 
- glikoliz ortishi 
- glikogeogenezni ortishi 
  
 
825.Siydikning sutkadagi mikdori uzgarishi 
kuzatiladi: 
1 anuriyada 
2 oligouriyada 
3 poliuriyada 
a) kamayadi 
b) ortadi 
v) tuxtaydi 
+ 1g,2a,3b. 
- 1b,2v,3a 
- 1g,2b,3v 
- 1a,2b,3v 
- 1v,2b,3a 
 
 
826.Siydikda kuyidagilar paydo bulishi 
kuzatiladi: 
1 eritrotsitlar     a) protienuriya 
2 oksillar         b) gemotouriya 
3 yiringlar        v) gliuriya 
4 konlar           g) glyukozuriya 
+ 1b,2a,3v,4g. 
- 1a,2v,3b,4g 
- 1g,2b,3a,4v 
- 1v,2g,3v,4a 
- 1v,2g,3v,4a 
 
 
827.1 sutkada siydik ajralishi mikdori: 
1 katta eshli odamda     a) 500 ml 
2 1 eshli bolada         b) 1,5 l 
3 8 eshli bolada         v) 1 l 
+ 1b,2a,3v. 
- 1a,2v,3b 
- 1v,2b,3a 
- 1a,2b,3v 
- 1a,2v,3b 
 
 
828.Kuchli muxit travmada siydik ajralishi 
kanday uzgaradi: 
+ tuxtaydi. 
- kamayadi 
- ortadi 
- uzgarmaydi 
  
829.SHartli reflektor  yul bilan diurezni 
uzgartirish mumkin- 
mi? 
+ xa. 
- yuk 
- kisman 
  
830.Gipofiz va  gipotalamus jaroxatlanishi 
natijasida diurez 
kanday uzgaradi ? 
+ ortadi eki kamayadi. 
- uzgarmaydi 
- kisman uzgaradi 
- ortadi 
- kamayadi 
 
 
831.Bitta buyrakning  jaroxatlanishi  vaktincha 
kuyidagi ref- 
lektor uzgarishni vujudga keltirishi: 
+ anuriyani. 
- poliuriyani 
- oligouriyani 
- uremiyani 
- xamma javob tugri 

194 
 
  
 
832.Ogrik reflektor anuriyani patogenezi bu: 
+ nerv va gumoral. 
- nerv ta‘siri 
- gumoral ta‘sir 
- xamma javob tugri 
  
 
833.Ogir anuriya mexanizmida kanday 
garmonlar ishtirok  etadi 
+ ADG,adrenalin. 
- ADG 
- adrenalin 
- aldosteron 
- ADG,aldosteron 
 
 
834.kuchirib uztkazgan buyrakda diurezni 
kamayishi kanday bu- 
zilishlar bilan boglik ? 
+ filtratsiyani. 
- reabsorbsiyani 
- sekretsiyani 
- xamma javob tugri 
  
835.ultrafiltratsiya kaerda sodir buladi ? 
+ koptokchalarda. 
- distal kanallarida 
- yiguvchi naylarda 
- proksimal kanalda 
- distal va proksimal kanallarda 
 
 
836.koptokchalar filtratsiyasini kamayishi 
boglik: 
+ arterial bosimning pasayishigi. 
- arterial bosimning ortishiga 
- onkotik bosimning pasayishi 
- buyrak arteriyasining kengayishi 
- osmotik bosim pasayadi 
 
 
837.koptokchalar filtratsiyasini ortishi boglik: 
+ arterial bosimning ortishi. 
- arterial bosimning kamayishi 
- buyrak arteriyasining torayishi 
- koptokchalar mikdorini kamayishi 
- xamma javob tugri 
 
 
838.Olib keluvchi arteriolaarni tonusini ortishi 
koptokchalarda gidrostatik bosimni kanday 
uzgartiradi ? 
+ pasaytiradi. 
- ortadi 
- orttiradi eki kamaytiradi 
- uzgartirmaydi 
- xamma javob tugri 
 
 
839.Onkotik bosim ortganda filtratsiya kanday 
uzgaradi ? 
+ kamayadi. 
- uzgarmaydi 
- ortadi 
- ortadi eki kamayadi 
- xamma javob tugri 
 
 
840.Apnoe nima ? 
+ nafas olishning vaktincha tuxtashi. 
- nafas olishni kiyinlashishi 
- yuzaki va tezlashgan nafas olish 
- sekinlash 
- sekinlashgan va chukur nafas olish 
 
 
841.kuyidagi xolatlarning kaysi biri asfiksiyaga 
xos 
+ tukimalarga kislorodning  kam kelishi va 
ularda karbonat angidridning tuplanishi. 
- nafas xarakatlari kuchli va ritmining buzilishi 
- nafas olishning vaktincha tuxtashi 
- tugri javob yuk 
- xammasi tugri 
 
 
842.kuyidagi xolatlarning kaysi biri atelektazga 
xos ? 
+ upkaning puchayishi. 
- bronxiolalarning torayishi 
- upka elastikligini susayib ketishi 
- upkaning yalliglanishi 
- upkani atelektazi 
 
 
843.kuyidagi xolatlarning kaysi biri 
emfizemaga xos ? 
+ upka elastikligining uzgarishi,alveolalar 
kengayib. 
ularning atrofiyasi va tomirlarning bushab 
kolishi 
- xavo eki gazning plevra bushligiga kirishi 

195 
 
- tukimalarning O2  bilan etarli 
ta‘minlanmasligi 
- upkaning yalliglanishi 
- xammasi tugri 
 
 
844.kaysi omil nafas gipoksiyasiga olib keladi 

+ xammasi tugri. 
- nafas markazi kuzgaluvchanligining pasayishi 
- yurak etishmovchiligi 
- olinaetgan xavo tarkibida O2  kam bulishi 
- kon yukotishlar 
 
 
845.kaysi omil  yurak-kon tomir tipidagi 
gipoksiyaga olib ke- 
ladi ? 
+ avitaminozlar. 
- pnevmoniya 
- nafas etishmovchiligi 
- nafas yullari utkazuvchanligi kamayishi 
- bronxial ostmada 
 
 
846.kuyidagi xolatlarning  kaysi birida 
gipoksemik gipoksiya 
kuzatiladi ? 
+ tog kasalligida. 
- anemiyada 
- yurak etishmovchiligida 
- pnevmoniyada 
- bronxial astmada 
 
 
847.YUkori xarorat  (40  gradus)  
gipoksiyaning rivojlanishiga 
kanday ta‘sir kursatadi ? 
+ tezlashtiradi. 
- sekinlashtiradi 
- ta‘sir etmaydi 
- bushashtiradi 
- uzgarmaydi 
 
 
848.Past xarorat  (-5  gradus)  gipoksiyaning  
rivojlanishiga 
kanday ta‘sir kursatadi ? 
+ sekinlashtiradi. 
- bushashtiradi 
- ta‘sir etmaydi 
- tezlashtiradi 
- uzgarmaydi 
 
 
849.O2  tankisligi eki gipoksiya nima? 
+ tukimalarga O2  ning etarlicha etib 
bormasligi va u erda sarflanishining buzilishi. 
- burun nafas yulining berkilib kolishi 
- bronxlar funksiyasining buzilishi 
- epiteliy xujayralari funksiyasining buzilishi 
- xammasi tugri 
 
 
850.Patologik protsesslarda gipoksiyaning 
necha turi farklana- 
di ? 
+ 6. 
- 4 
- 5 
- 3 
- 2 
 
 
851.Pnevmotoraksga nima xos ? 
+ plevra bushligiga xavo kirishi. 
- xavoda SO2  ning ortib ketishi 
- plevra bushligining suyuklikka tulib kolishi 
- nafas muskullari funksiyasining buzilishi 
- xamma javob tugri 
 
 
852.kaysi organlar sistemasi gipoksiyaga sezgir 

+ MNS. 
- yurak kon tomir sistemasi 
- nafas sistemasi 
- xazm sistemasi 
- ayirish sistemasi 
 
 
853.Giperventilyasiya nimaga olib keladi ? 
+ alveolyar xavoda O2 kuchlanishini ortishi va 
SO2  kuchlanishi pasayishiga. 
- alveolyar xavoda  O2 kuchlanishini pasayishi 
va SO2 kuchlanishini ortishiga 
- alveolyar xavoda O2  va SO2 kuchlanishini 
pasayishiga 
- alveolyar xavoda O2 va SO2  kuchlanishini 
ortishi 
- xamma javob tugri 
 
 
854.Gipoventilyasiya sodir buladi: 
+ kalla kon bosimi ortganda. 
- ogriklarda issik vannaga tushganda 

196 
 
- bezgakda 
- kalkonsimon bezning giperfunksiyasida 
- yurak kasalliklarida 
 
 
855.Tashki nafas  etishmovchiligini 
xarakterlovchi kursatkichlar 
katoriga kiradi: 
+ xamma javob tugri. 
- upka ventilyasiyasi kursatkichi 
- upkaning effektivlik koeffitsienti 
- konning gaz tarkibi 
- xansirash 
 
 
856.kanday nafas taxipnoe deb aytiladi ? 
+ tez. 
- sekin 
- yuzaki 
- chukur 
- sekin va chukur 
 
 
857.kanday nafas bradipnoe deb ataladi ? 
+ sust. 
- tez yuzaki 
- chukur 
- tez 
- yuzaki 
 
 
858.upkaning tiriklik sigimini kamayishi 
kuzatilinadi: 
+ xamma javob tugri. 
- atelektazda 
- pnevmotoraksda 
- gidrotoraksda 
- gemotoraks 
 
 
859.Aksa urush bu: 
+ burunni shillik kobigini retseptorlarini 
kuzgalishi. 
- ogiz bushligini shilik kavatini retseptorlarini 
kuzgalishi 
- tomirni shillik kobigini kuzgalishi 
- me‘dani shillik kobigini kuzgalishi 
- ichakning shillik kobigini kuzgalishi 
 
 
860.Asfiksiyada nima kuzatilinadi ? 
+ tukimalarda uglekislotani tuplanishi. 
- tukimada O2  ni tuplanishi 
- O2 va SO 2 ni tukimada tuplanishi 
- konda O2 ni tuplanishi 
- xamma javob tugri 
 
 
861.kanday moddalar tukimali nafasni 
buzilishiga sabab bula- 
di ? 
+ xamma javob tugri. 
- fosfor 
- mish‘yak 
- sianit birikmalari 
- narkotik moddalar 
 
 
862.utkir gipoksiya sodir buladi 
+ inert gaz bilan nafas organda 
(azot,metan,geliy). 
- anemiyalarda 
- kon kasalliklarida 
- yurak etishmovchiligida 
- nafas etishmovchiligida 
 
 
863.Surunkali gipoksiya sodir buladi 
+ yurak va nafas etishmovchiligida. 
- inert gazlar bilan nafas olganda 
- buyrak kasaliklarida 
- gastritlarda 
- tugri javob yuk 
 
 
 
864.Patologik shartli reflekslarni paydo bulish 
sabablari? 
+ bosh miya pustlogi funksiyasini susayishi. 
- organizmning tolikishi 
- MNSning tolikishi 
- irsiylik 
- xammasi tugri 
 
 
865.kokshol toksinlari kaysi nervlar orkali 
amalga oshadi? 
+ xarakatlantiruvchi. 
- sezuvchi 
- kiritma 
- xammasi tugri 
- tugri javob yuk 
 
 
866."FAVKULOTDAGI" ta‘sirotlar natijasida 
kanday  patologik 

197 
 
reflekslar xosil buladi? 
+ shok. 
- ensefalit 
- degeneratsiya 
- kuturish 
- kokshol 
 
 
867.Bakterial toksinlar ta‘sirida bosh miya 
pustlogida kanday 
uzgarishlar sodir buladi? 
+ tormozlanish. 
- kuzgalish 
- sezilarsiz tormozlanish 
- sezilarsiz kuzgalish 
- xammasi tugri 
 
 
868.Poliomielit viruslari kaysi nervlarda 
kupayib  xarakat- 
lanadi? 
+ simpatik va xarakatlanuvchi. 
- parasimpatik va xarakatlanuvchi 
- parasimpatik va sezuvchi 
- simpatik va sezuvchi 
- simpatik va kiritma 
 
 
869.kuturish viruslari kaysi aksonlarda 
xarakatlanadi? 
+ sezuvchi. 
- xarakatlanuvchi 
- sezuvchi va xarakatlanuvchi 
- tugri javob yuk 
- sinapslarda 
 
 
870.Nerv sistemasining  buzilishini  ketma-
ketligini  kursa- 
ting? 
+ nerv xujayralarida 
kuzgalish,utkazish,tormozlanish. 
- tormozlanish,utkazish,kuzgalish 
- utkazish,tormozlanish,kuzgalish 
- utkazish,kuzgalish,tormozlanish 
- nerv markazlarida 
tormozlanish,utkazish,kuzgalish 
 
 
871.Nerv xujayrasi va aksoni jaroxatlanganda 
xronaksiya kan- 
day uzgaradi? 
+ uzgarmaydi. 
- kamayadi 
- ortadi 
- xammasi tugri 
- tugri javob yuk 
 
 
872.Jaroxatlangan nervni  kuzgalishi uchun 
unga kanday ta‘sir 
kilish kerak? 
- uzok vakt kichik kuch bilan. 
+ uzok vakt katta kuch bilan 
- katta kuch bilan kiska vakt ichida 
- kichik kuch bilan kiska vakt ichida 
- uzok vakt ta‘sirot kuchini almashtirib turib 
 
 
 
873.Agar nerv xujayrani Na muxitiga 
joylashtirib kuyilsa uni 
elektor toki ta‘siriga nisbatan kuzgaluvchanligi  
kanday 
uzgaradi?  
+ yukoladi. 
- ortadi 
- uzgarmaydi 
- kamayadi 
- xammasi tugri 
 
 
874.kuzgalishni eng kup tormozlaydi: 
- fosfatlar 
- ftoridlar 
- ammoniy ionlari 
+ sianidlar. 
- kaliy tuzlari 
 
 
875.Nevroma deb nimaga aytiladi? 
- mielinni parchalanishi 
- nerv tukimasini jaroxatlanishi 
+ nerv tolasini kalinlashishi. 
- nerv xujayrasini jaroxatlanishi 
- xammasi tugri 
 
 
876.Nerv tolasini mielinsizlanishi nimaga olib 
keladi? 
- kuzgalishni utkazishni tezlashishiga 
+ kuzgalishni utkazishni susayishiga. 
- xronaksiyani uzgarishiga 
- utkazuvchanlik uzgarmaydi 
- labillikni ortishiga 
 

198 
 
 
877.kuzgalishni utishini buzilishi kaerda sodir 
buladi? 
- MNSda 
- nerv tolalaridagi retseptorlarda 
- effektor tolalarida 
+ sinapslarda. 
- effektor kiritma neyronlarda 
 
 
878.Denervatsiyadan sung eng chukur modda  
alimashinuvi  kaerda 
kuzatiladi? 
- bezlarda 
- yurakda 
+ skelet muskullarda. 
- xazm yulida 
- sillik muskullarda 
 
 
879.Orka miya reflekslarining sunish 
etiologiyasi? 
- narkoz 
- kon bilan ta‘minlanishning buzilishi 
- shok 
- poliomielit 
+ xammasi tugri. 
 
 
880.Spinal xayvonlar bu- 
+ uzunchok miyasi kirkilgan. 
- orka miyaning buyin kismi kirkilgan 
- orka miyaning kukrak kismi kirkilgan 
- bosh miya pustlogi olib tashlangan 
- xammasi tugri 
 
 
881.Isteriozis asosida nima etadi? 
+ sezuvchi nervlarning kuzgalishi 
- xarakatlantiruvchi nervlarning kuzgalishi 
- kiritma neyronlarning kuzgalishi 
- xammasi tugri 
- xammasi notugri 
 
 
882.Orka miyaning  kaysi  kismi  
jaroxatlangandan  sung ogir 
spinal shok xosil buladi? 
- buyin 
- kukrak 
+ korin. 
- dumgaza 
- bel 
  
883.Nerv distrofiyasida muskullarni kuzgalishi: 
+ pasayadi. 
- ortadi 
- kiskarish xususiyati ortadi 
- kiskarish xususiyati uzgarmaydi 
- tugri javob yuk 
 
 
884.Periferik paralichlarda: 
+ falajlangan muskullarda tonus pasayadi. 
- falajlangan muskullarning reflektor kuzgalishi 
ortadi 
- ATF,kreatininfosfat parchalanishi kamayadi 
- muskullarda kaliy tuplanadi 
- labillik ortadi 
 
 
885.Xoreyada muskul tonusi: 
- uzgarmaydi 
+ pasayadi. 
- ortadi 
- pasayadi eki ortadi 
- tugri javob yuk 
 
 
886.Orka miyaning enlama yarmi kirkilganda 
xarakat va sezgini 
buzilishi paydo buladi: 
+ jaroxatlangan joyning pastida. 
- jaroxatlangan joyning uzida 
- jaroxatlangan joyning yukorisida 
- xammasi tugri 
- nerv stvoli buylab 
 
 
887.Ogrikni vujudga keltiradi: 
- periferik tomirlarni kengayishi 
- kon okimini kuchayishi 
+ adrenalinning ajralishi. 
- atsetilxolinning ajralishi 
- xammasi tugri 
 
 
888.Detserebral rigidlikda xayvon: 
- uz xolatini aktiv uzgartira oladi 
- turib,utira oladi 
- uz xolatini aktiv uzgartira olmaydi 
+ uz xolatini aktiv uzgartira olmaydi,turib-utira 
olmaydi. 
- uzgarishlar sodir bulmaydi 
 
 

199 
 
889.Nerv markazlarini  nevroz  xolatini  
tushuntirib  bergan 
olim: 
+ Vvedenskiy. 
- AAUxtomskiy 
- IRPetrov 
- NIPironov 
  
890.Buyrak usti bezining magiz  kavatida  
kanday  gormonlar 
ishlab chikariladi ? 
+ adrenalin,noradrenalin. 
- glyukokortikoidlar,minerolokortikoidlar 
- adrenalin,androgenlar 
- noradrenalin,glyukokortikoidlar 
  
 
891.Gistidin aminokislotasi organizmda 
etishmasa: 
+ gemoglabinni mikdori kamayadi. 
- urugdonda spermatogenezni borishi buziladi 
- organizmni ozishi,keratozlar,usishni tuxtashi 
kuzatiladi 
- kon plazmasidagi oksillar mikdori kamayadi 
- organizmda oksil sintezi buziladi 
 
892.Aminokislotalarni dekarboksillanishi   
natijasida  xosil 
buladi: 
+ biogen aminlar. 
- gormonlar 
- ferentlar 
- vitaminlar 
- zaxarli moddalar 
 
 
893.Irsiy fenilalanin aminokislotasini 
almashinuvini buzili- 
shi kanday nomlanadi: 
+ fenilalaninni uzlashtirolmasligi 
(fenilketonuriya). 
- fenilalanin etishmasligi 
- fenilalaninni sintezini buzilishi 
- gistidinni sintezini buzilishi 
- gistidinni sintezini buzilishi 
 
 
894.Irsiy fenilpirouzum oligofreniyada kanday 
moddalar alma- 
shinuvi buziladi ? 
+ fenilalaninni tirozinga aylanishi. 
- fenilalaninni tiroksinga aylanishi 
- tirozinni fenilalaninga aylanishi 
- tirozinni tiroksinga aylanishi 
- tirozinni meloninga aylanishi 
 
 
895.Fenilketonuriyada kaysi sistema kuprok 
zararlanadi ? 
+ nerv sistemasi. 
- endokrin sistema 
- muskullar 
- xazm sistema 
- jinsiy sistema 
 
 
896.Fenilketonuriyani kanday davolash 
mumkin ? 
+ fenilalanin tutgan ozik moddalarni bermaslik 
lozim. 
- fenilketonlarni neytrallaydigan dori berish 
zarur 
- fenilketonlarni parchalaydigan dori berish 
zarur 
- fenilalanin tutgan ozik moddalarni berish 
zarur 
- xammasi tugri 
 
 
897.Albinizm kanday kasallik ? 
+ irsiy (tugma). 
- orttirilgan 
- xam irsiy,xam orttirilgan 
- xammasi tugri 
  
898.Albinizmga kanday belgilar xos emas ? 
+ soch va tirnoklarni tushib ketishi. 
- teri va sochni okarishi 
- rangli pardani eruglanishi 
- nistagm,eruglikdan kurkib 
- xammasi tugri 
 
 
899.Ammiak kanday yul bilan xosil buladi ? 
+ aminokislotalarni dezaminlanishidan. 
- aminokislotalarni oksidlanishidan 
- aminokislotalarni dekarboksillanishidan 
- aminokislotalarni parchalanishidan 
- xammasi tugri 
 
 
900.Mochevina kaysi a‘zoda xosil buladi ? 
+ jigarda. 
- buyraklarda 
- talokda 
- upkada 

200 
 
- xazm yulida 
 
 
901.Siydik kislotasi kanday moddalarni oxirgi 
maxsuloti xi- 
soblanadi ? 
+ gemoglabinni. 
- pirimidin birikmalarini 
- sitozin va timinni 
- adenin va guanin 
- mioglobinni 
 
 
902.Podagrada kanday modda almashinuvi 
buziladi ? 
+ ammiakni. 
- nuklein kislotalarini 
- aminokislotalarni 
- siydik kislotasini 
- pirouzum kislotasini 
 
 
903.Podagra tugunchalari kaysi a‘zolarda xosil 
bulishi mumkin 
+ terida. 
- buyraklarda 
- muskullarda 
- togay va paylarda 
- xammasi tugri 
 
 
904.Glikogenoz nima ? 
+ glikogenni a‘zolarda xaddan tashkari 
kamayib ketishi. 
- glikogenni a‘zolarda xaddan tashkari kup 
yigilishi 
- glikogenni tezda parchalanishi 
- glikogenni kuchli oksidlanishi 
- glikogendan eglarni xosil bulishi 
 
 
905.giperglikemiya bu: 
+ kondagi kand mikdorini oshishi. 
- konda glikogenni mikdorini oshishi 
- kandni konda kamayishi 
- siydikda kand mikdorini oshishi 
- xammasi tugri 
 
 
906.Alimentar giperglkemiya bu: 
+ katta mikdorda (100-150 gr) kand iste‘mol 
kilganda kondagi kand mikdorini oshishi. 
- yaxshi ovkatlangandan keyin konda kand 
mikdorini oshishi 
- mevalarni iste‘mol kilganda kondagi kand 
mikdorini oshi- 
shi 
- gormon ta‘sirida kondagi kand mikdorini 
kamayishi 
- insulin etishmovchiligida konda kand 
mikdorini oshishi 
 
 
907.Emotsional giperglikemiya bu: 
+ psixik omillar asosida gormonlar erdamida 
kondagi  kand mikdorini oshishi. 
- yaxshi ovkatlangandan keyin kand mikdorini 
oshishi 
- katta mikdorida (100-150  gr)  kand  iste‘mol  
kilganda kondagi kand mikdorini oshishi 
- katta mikdorda shirin mevalarni iste‘mol 
kilganda kondagi kand mikdorini oshishi 
- insulin etishmovchiligida konda kand 
mikdorini oshishi 
 
 
 
908.Kandli diabet kaysi xolatlarda kelib 
chikadi ? 
+ oshkozon osti bezining faoliyati buzilganda. 
- insulinni xosil bulishi eki tezda 
parchalanishidan (nsulinaza fermenti orkali) 
- Langergan orolchalarini funksiyasi 
kuchayganda 
- konda kand mikdori xaddan tashkari 
kuchayganda 
- xammasi tugri 
 
 
909.Insulinaza kanday funksiyalar bajaradi ? 
+ insulinni parchalaydi. 
- intuzinni sintezlaydi 
- glyukozani sintezida katnashadi 
- glyukozani oksidlanishida katnashadi 
- glyukozani egga aylanishida katnashadi 
  
 
910.Kandli diabet  xujayralarning 
shikastlanishidan kelib chi- 
kadi ? 
+ Langergans orolchalarini V-xujayralarini. 
- Langergans orolchalarining D-xujayralarini 
- Langergans orolchalarini A-xujayralarini 
- Langergans orolchalarini S-xujayralarini 
- Langergans orolchalarini barcha xujayralarini 

201 
 
 
 
911.Insulyar apparatni etishmovchiligi kachon 
vujudga keladi? 
+ xammasi tugri. 
- oshkozon osti bezini usmaligida 
- oshkozon osti bezini tuberkulezida 
- oshkozon osti bezini aterosklerozida 
- oshkozon osti bezini kon tomirlarini spazmida 
 
 
912.Insulinaza fermenti kaysi a‘zoda xosil 
buladi ? 
+ jigarda. 
- buyraklarda 
- kon tomirlarida 
- upkada 
- barcha a‘zolarda 
 
 
913.Kandli diabetda  jigarda  glikogen  xosil 
bulishi kanday 
uzgaradi ? 
+ keskin pasayadi. 
- kuchayadi 
- biroz pasayadi 
- keskin kuchayadi 
- uzgarmaydi 
 
 
914.Konda kand mikdorini oshishi kanday 
nomlanadi ? 
+ giperglikemiya. 
- giperglikozuriya 
- glyukozuriya 
- giperpoliuriya 
- giperproteinuriya 
 
 
915.kandli diabetda kondagi kand mikdorin 
kanchaga teng 
buladi ? 
+ yukoridagilarni xammasi. 
- 200 mg% 
- 300 mg% 
- 400 mg% 
- 500 mg% 
 
 
916.kandli diabetda  nima sababdan 
ateroskleroz rivojlanadi 
- oksillar sintezi buzilgani uchun 
- eglar sintezi buzilgani uchun 
+ kon tomirlar devorida glyukoza-
,mukoproteidlar kamaygani uchun. 
uchun 
- xammasi tugri 
 
 
917.kandli diabetda sutkalik siydik ajralishi 
kanday uzgara- 
di ? 
+ kuchayadi. 
- kamayadi 
- uzgarmaydi 
- kunduzi kuchayib,kechasi kamayadi 
- kunduzi kamayib,kechasi kupayadi 
 
 
918.Polidipsiya nima ? 
+ kup mikdorda suv iste‘mol kilish. 
- kup mikdorda ovkat itste‘mol kilish 
- kup mikdorda kand iste‘mol kilish 
- kup mikdorda siydik istemol kilish 
- kup mikdorda kand paydo bulishi 
 
 
919.Gipoglikemiya nima 
+ konda kand mikdorini kamayishi. 
- konda kand mikdorini me‘erda saklanishi 
- konda kand mikdorini oshishi 
- konda oksillar mikdorini kamayishi 
- siydikda kand paydo buladi 
 
 
920.Gemeralopiya eki shabkurlik nima ? 
+ kuzning gira-shirada utkirligini buzilishi. 
- kuzning eruglikni sezishi 
- kuzning shox pardasini kurib kolishi 
- kuz gavxarini tinikligi buziladi 
- xammasi tugri 
 
 
921.Kseroftalmiya nima ? 
+ kuz konyuktivasini va shox pardasini kurib 
kolishi. 
- kuzning eruglikni sezish kobiliyatini buzilishi 
- gira-shirada kuzning utkirligini buzilishi 
- kuz sokkasi shaklini uzgarishi 
- kuz gavxari tinikligini buzilishi 
 
 
922.Raxit kasalligi kaysi vitamin 
etishmasligida kelib chikadi ? 
+ vitamin D. 
- vitamin A 

202 
 
- vitamin S 
- vitamin V 
- vitamin RR 
 
 
923.Raxit kasalligida kaysi sistema kuprok 
shikastlanadi ? 
+ skelet. 
- mushaklar 
- xazm sistemasi 
- nafas yullari 
- endokrin sistema 
 
 
924.Raxit kasalligida kaysi modda almashinuvi 
buziladi ? 
+ kalsiy-fosfor almashinuvi. 
- suv almashinuvi 
- uglevod almashinuvi 
- eg almashinuvi 
- mochevina almashinuvi 
  
925.Raxit kasalligida organizmni usish kanday 
uzgaradi ? 
+ tuxtaydi. 
- sekinlashadi 
- kuchayadi 
- uzgarmaydi 
- xammasi tugri 
 
 
 
926.K vitamini etishmasligida konning kanday 
xossasi buzila- 
di ? 
+ kon ivishi. 
- oksillarni tashish 
- kislorodni transport kilish 
- konning gumoral funksiyasi 
- xammasi tugri 
 
 
927.V vitamini etishmasligida kaysi kasallik 
kelib chikadi? 
+ beri-beri. 
- singa 
- raxit 
- podagra 
- xammasi tugri 
 
 
 
928.V1 vitamin (tiamin difosfat) organizmda  
kanday  moddalarning tarkibi uchun zarur ? 
+ fermentlar. 
- oksillar 
- uglevodlar 
- gormonlar 
- eglar 
 
 
929.Milklardan kon ketishi,tishlarni tushib 
ketishi kaysi kasa- 
lik uchun xarakterli ? 
+ singa. 
- podagra 
- polinevrit 
- raxit 
- poliomielit 
  
 
930.Kalsiyning zaxirasi kaysi a‘zolarda buladi 

+ suyak tukimasida. 
- nerv tukimasida 
- muskul tukimasida 
- xazm nayida 
- ayiruv a‘zolarida 
 
 
931.konda kalsiy  mikdorini  oshishi kanday 
xolatlarga sabab 
buladi ? 
+ xammasi tugri. 
- giperkalsiemiyaga 
- kalsiuriyaga 
- buyrak-tosh kasaligiga 
- suyak tukimasining yumshab kolishi 
(osteoporoz) 
 
 
642.Ateroskleroz nima ? 
+ kon tomirlar devorida xolesterinni tuplanishi. 
- parenximatoz a‘zolarda xolesterinni 
yigilishida 
- biriktiruvchi tukimada sarik rangli tugunlarni 
xosil bulishida 
- xammasi tugri 
 
 
933.Tish kariesida  kaysi  moddalarning  
almashinuvi buzilgan 
buladi ? 
+ kalsiy-fosfor almashinuvi. 
- natriy-kaliy  almashinuvi 

203 
 
- temir va mis  almashinuvi 
- suv va tuz  almashinuvi 
- xammasi tugri 
 
 
934.Giper kapniyada kuzatiladi: 
+ xammasi tugri. 
- miokardning kiskarishini buzilishi 
- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini oshishi 
- tetaniya 
 
 
935.Gipokaliemiyada kuzatiladi: 
+ xammasi tugri. 
- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini 
pasayishi 
- ATF sintezini buzilishi 
- natriy-kaliy nasosini buzilishi 
- muskullarni xoldan toyishi,charchashi 
 
936.Odam organizmining  bir  sutkalik  suvga 
bulgan extieji 
kanchaga teng ? 
+ 1,5-2 l. 
- 0,5-1 l 
- 2,5-3 l 
- 5-7 l 
- 7-10 l 
  
937.kaysi gormon  buyraklarda suvning kayta 
surilishini ta‘- 
minlaydi ? 
+ antidiuretik gormon. 
- tiroksin 
- insulin 
- paratgormon 
- testosteron 
 
 
938.konning ivishida kaysi ion ishtirok etadi ? 
+ kalsiy. 
- kaliy 
- natriy 
- fosfor 
- magniy 
 
 
939.Suyak tarkibida kaysi elementlarning 
tuzlari kuprok  bu- 
ladi ? 
+ kalsiy,fosfor,magniy. 
- kaliy,natriy 
- temir,mis,rux 
- marganets 
- xammasi tugri 
  
940.Boldir, panjadagi shishlar kaysi 
kasalliklarda paydo  bu- 
ladi ? 
+ yurak kon tomir etishmasligida. 
- toksik 
- travmatik 
- nefrotik 
- kaxeksik 
 
941.Eng avvalo ut pigmentlari bilan shimiladi: 
+ shillik parda. 
- suyak tukimalari 
- shox parda 
- nerv tukimasi 
- muskul tukima 
 
942.kanday uzgarishlar  buyrak  funksiyasini  
buzilishiga olib 
keladi ? 
+ xamma javob tugri. 
- nerv va endokrin idora etilishi 
- buyrak kon bilan ta‘minlanishi 
- infeksiya 
- polikistoz 
 
 
943.1 sutkada ajralgan siydik mikdorini 
kamayishi: 
+ oliguriya 
- anuriya 
- poluriya 
- uremiya 
- gematuriya 
 
 
944.Siydik ajralishini tulik tuxtashi: 
+ anuriya. 
- poliuriya 
- uremiya 
- olguriya 
- gematuriya 
 
 
945.Siydik xosil bulishini ortishi: 
+ poluriya. 
- oligouriya 
- protoporpiriya 
- anuriya 
- uremiya 
 

204 
 
 
946.Siydik tarkibida eritrotsitlar bulishi, 
+ gematuriya. 
- piuriya 
- uremiya 
- silindruriya 
- oliguriya 
 
 
947.Yiring va leykotsitlar bulgan siydik 
ajralishi: 
+ piuriya. 
- proteinuriya 
- oliguriya 
- uremiya 
- anuriya 
 
 
948.Siydik bilan oksil ajralib chikishi: 
+ proteinuriya. 
- gematuriya 
- silinduriya 
- uremiya 
- anuriya 
 
 
949.kaysi ozik moddalarni kabul kilinganda 
usma  rivojlanish 
extimoli kam buladi ? 
+ sutli va sut maxsulotlarni. 
- egli ovkatlarni 
- mevali ozik moddalarda 
- mineral tuzlarni 
- vitaminlarni 
 
 
950.Vitamin A etishmasa kaysi a‘zoda usma 
kelib chikishi  mum- 
kin ? 
+ upka. 
- me‘da 
- jigar 
- teri 
- kizilungich 
 
 
951.Normal tukimani usmaga aylanishida 
nechta etap farklanadi 
+ 3. 
- 2 
- 4 
- 5 
- etap bulmaydi 
 
 
952.usma xosil bulishi birinchi etapi kanday 
nomlanadi ? 
+ usma tukimasini latent davri. 
- malignizatsiya davri 
- usma inkubatsion davri 
- transformatsiya davri 
- inkubatsion yashirin davr 
 
 
953.usma rivojlanishini ikkinchi etapi kanday 
nomlanadi ? 
+ xammasi tugri. 
- usma xujayralarini bulinib kupayishi 
- xujayralarni bir-biri bilan boglarini uzilishi 
- xujayralarni fiziologik statusini uzgarishi 
- xujayralarni xromosomalarini molekulyar va  
strukturaviy uzgarishi 
 
 
954.usmani rivojlanishini uchinchi etapi 
kanday nomlanadi ? 
+ usmani metastazi. 
- usmani progressiv usishi 
- usmani kattalashishi 
- usmani tarkalishi 
- xammasi tugri 
 
 
955.usma kelib chikishida kanday faktorlar rol 
uynaydi ? 
+ xammasi tugri. 
- biologik 
- ximik 
- fizik 
- mexanik 
 
 
956.kanday biologik faktorlar usmani 
chakirishi mumkin ? 
+ viruslar. 
- mikroblar 
- xashoratlar 
- xayvonlar 
- parazitlar 
 
958.xayvon organizmiga  allergenni  kanday  
yuborganda aktiv 
sensibilizatsiya kelib chikadi ? 
- muskul orasiga 
- teri ostiga 
- oek tovoniga 

205 
 
- korin bushligiga 
+ xammasi tugri. 
  
959.xujayralarni allergik jaroxatlanishi 
urganilgan: 
- eritrotsitlarda 
- trombotsitlarda 
- leykotsitlarda 
- gistotsitlarda 
+ yukoridagilarning xammasida. 
 
 
960.Aktiv teri anafilaksiyasini xosil kilish 
uchun dengiz chuch- 
kasining terisi ostiga kaysi allergenni yuborish 
kerak? 
- virus 
- kuzikorin 
+ shaxsiy oksil. 
- bakteriya 
- antitelo 
 
 
961.Bronxial astmada nima kuzatiladi? 
- bronxni shillik kavatining shishi 
- bronxospazm 
- shillik bezlarning gipersekretsiyasi 
- bronxlarni epishkok sekret bilan berkilishi 
+ yukoridagilarning xammasi. 
 
 
962.kanday xayvonlar poykiloterm deb ataladi? 
+ sovukkonli. 
- issikkonli 
- sodda xayvonlar 
- xordalilar 
- xamma xayvonlar 
 
 
963.kanday xayvonlar gomoyoterm deb 
ataladi? 
- sovukkonli 
+ issikkonli. 
- sodda xayvonlar 
- xordalilar 
- xamma xayvonlar 
  
 
964.Issiklik boshkarilishi nerv sistemasiga 
boglikmi? 
- boglik emas 
- yuk 
- bir kancha nerv xujayralariga 
- orka va bosh miyaga boglik bulsa kerak 
+ MNSning termoregulyasiya boshkarish 
bulagi bilan boglik. 
 
 
965.Nopankreatik kandli diabetga nima 
xarakterli ? 
- oshkozon osti bezining jaroxatlanishi 
+ insulinaza fermentini aktivligini oshishi. 
- protealitik fermentlarni aktivligini ortishi 
- insulinni tashuvchi oksil bilan boglik 
 
 
966.Gipoglikemiyani sodir kiluvchi sabablar: 
+ jigar xujayralarini jaroxatlanishi. 
- glikogenolizni ortishi 
- glikokinezlarni aktivlanishi 
- fosfotazani tormozlanishi 
 
 
967.kaysi gormonlar giperglikemik ta‘sir 
kursatadi ? 
- vazopresin 
- insulin 
+ glyukagon. 
- aldosteron 
- glyukokortikoidlar 
 
 
968.kaysi gormonlar  gipofizni urta kismidan 
ajralib chikadi 
- ADG (vozopresin) 
- oksitotsin 
+ intermedin. 
- tireotron 
- samo totrop 
 
 
 
969.Samototrop gormonining giperfunksiyasi 
natijasida kanday 
kasalliklar kelib chikadi ? 
- nanizm,kritinizm 
- kritinizm,gigantizm 
+ gigantizm,akromegaliya. 
- akromegamiya,kritinizm 
- nanizm,akromogamiya 
 
 
970.Akromegaliyada kupincha uglevod 
almashinuvi buzilishi kuza- 
tiladi,bu  kupincha  kanday  diabet shaklida 
namoen bula- 

206 
 
di,bu buzilishi mexanizmlar kaysi faktorlarni  
uz  ichiga 
oladi ? 
+ STG glyukogen sekretsiyasini aktivlanishi 
xisobiga jigardan 
Glyukoza chikishini aktivlantiradi,insulin 
ajralishi ortadi. 
- oshkozon osti bezidagi kon tomirlarini 
toraytiradi 
- insulinaza fermentini aktivligini susaytiradi 
- insulin gormoni ajralishini susaytiradi 
 
 
971.Itsenko-Kushing sindromi xarakterlanadi: 
+ kasallar kornining en tomonida sonlarida 
kukimtir izlar 
paydo bulib gavda va yuzlarida eg katlamlari 
xosil bula- 
di. 
- kasallarning kul  va oeklari xaddan tashkari 
semirib ke- 
tadi 
- kasallarda korin ishib ketishi 
- kasallarda kaxepsiya xolati kuzatiladi 
- kasallarning yuzida atsil zaiflik xolat 
kuzatiladi 
  
972.Fenilketonuriyani kanday davolash 
mumkin ? 
+ fenilalanin tutgan ozik moddalarni bermaslik 
lozim. 
- fenilketonlarni neytrallaydigan dori berish 
zarur 
- fenilketonlarni parchalaydigan dori berish 
zarur 
- fenilalanin tutgan ozik moddalarni berish 
zarur 
- xammasi tugri 
 
 
973.Albinizm kanday kasallik ? 
+ irsiy (tugma). 
- orttirilgan 
- xam irsiy,xam orttirilgan 
- xammasi tugri 
  
974.Albinizmga kanday belgilar xos emas ? 
+ soch va tirnoklarni tushib ketishi. 
- teri va sochni okarishi 
- rangli pardani eruglanishi 
- nistagm,eruglikdan kurkib 
- xammasi tugri 
 
 
975.Ammiak kanday yul bilan xosil buladi ? 
+ aminokislotalarni dezaminlanishidan. 
- aminokislotalarni oksidlanishidan 
- aminokislotalarni dekarboksillanishidan 
- aminokislotalarni parchalanishidan 
- xammasi tugri 
 
 
976.Mochevina kaysi a‘zoda xosil buladi ? 
+ jigarda. 
- buyraklarda 
- talokda 
- upkada 
- xazm yulida 
 
 
977.Siydik kislotasi kanday moddalarni oxirgi 
maxsuloti xi- 
soblanadi ? 
+ gemoglobinni. 
- pirimidin birikmalarini 
- sitozin va timinni 
- adenin va guanin 
- mioglobinni 
 
978.Agoniya davrida kuzatiladi: 
+ Gasping nafasi. 
- CHeyn-Stoks nafasi 
- Biotcha nafasi 
- dispnoe 
- xamma javob tugri 
 
 
979.Ulimda 5-6 dakikadan sung kaysi sistema 
tiklanmaydi? 
+ bosh miya pustloklari. 
- nafas 
- vegetativ 
- yurak urishi 
- xamma javob tugri 
 
 
980.kuyidagilarni solishtiring: 
1 pediatriya 
2 gerantololgiya 
3 genikologiya 
4 mikropediatriya 
a) karichilik kasali 
b) xotin kizlar kasali 
v) yangi tugilgan chakalok kasali 
g) bolalar kasali 
+ 1g,2a,3b,4v. 

207 
 
- 1g,2a,3v,4b 
- 1b,2v,3a,4g 
- 1v,2b,3g,4a 
- 1v,2g,3a,4b 
 
 
981.Travmatik shokda modda almashinuvini 
buzilishi nimaga bog- 
lik ? 
+ xamma javob tugri. 
- gipoksiya 
- MNS tormozlanishi 
- tukima funksiyasi buzilishi 
- tugri javob yuk 
  
982.Patofiziologiyaning asosiy urganadigan 
vazifalari nima ? 
+ kasallikni keltirib  chikaruvchi 
sabablari,rivojlanish jaraeni xamda okibatlarini 
urganadi. 
- kasallikni kechishini urganishi,fiziologik 
butunligini urganadi 
- diagnoz kuyish va davolash,sabablarini 
urganadi 
- kasalliklarni oldini olish,kelib chikishini 
urganadi 
 
 
983.Kasalliklarda nerv  sistemasining  trofik 
funksiyalarini 
buzilishini kaysi olim urgangan ? 
+ ADSperanskiy. 
- NISirotin 
- ABFoxta 
- KNAnichkov 
- AABogmolotsev 
 
 
984.Allergologiya ta‘limotini rivojlantirgan 
olimni aniklang 
+ ADAdo. 
- VVVoronin 
- IRPetrov 
- NNSirotin 
- AMCHernux 
 
 
985.Kasallik bu: 
+ organizmning ximoya funksiyasini tashki va  
ichki  agentlar 
ta‘sirida buzilishi. 
- xaddan tashkari kuzgaluvchanlik 
- mexnat kobilyatining susayishi 
- organizmning tashki  agentlar  ta‘sirida xaet 
faoliyatini 
buzilishi 
- kuchli ogrik 
 
 
986.Postgemorragik anemiya kelib chiqadi: 
 
+ qon yo‗qotilganda. 
- qon parchalanishi ustun kelganda 
- qon xosil bo‗lishi kamayganida 
- vitamina V12 defitsitda 
- vitamina V12 gemolizida 
 
987.Gemolitik anemiyalar bo‗ladi: 
 
+ barcha javoblar to‗g‗ri. 
- normoxrom 
- gipoxrom 
- giperxrom 
- anizoxrom 
 
 
988.Gemolitik anemiyalar bo‗ladi: 
 
+ barcha javoblar to‗g‗ri. 
- tug‗ma 
- normoxrom 
- gipoxrom 
- giperxrom 
 
 
989.Gemolitik anemiyalarga sabab bo‗ladi: 
 
+ barcha javoblar to‗g‗ri. 
- zaxarlanishlar 
- infeksion kasalliklar 
- parazitar kasalliklar 
- kuyishlar 
 
 
990.Leykopeniyani kelib chiqishida qaysi 
omillar axamiyatli 
+ leykozni davolash samaradorligida. 
- leykopoezni kuchayishida 
- granulotsitlarni ko‗payishida 
- agranulotsitlarni ko‗payishida 
- barcha javoblar to‗g‗ri 
  
991.Leykozlar uchun xarakterli: 
 
+ eritropoezni susayishi. 
- eritropoezni kuchayishi 

208 
 
- tromb xosil bo‗lishini kuchayishi 
- temperaturani pasayishi 
- eritrotsitoz 
 
992.Mass  va Magro bo‗yicha qon ivish vaqti 
qanchaga teng 
 
+ 10 min. 
- 3 min 
- 8 min 
- 15 min 
- 18 min 
 
993.Qon ivishini ortishi nimaga bog‗liq 
 
+ fibrinoliza protsessini tormozlanishiga. 
- trombinni kamayishiga 
- geparin aktivligini ortishiga 
- antitrombin aktivligini ortishiga  
- fibrinoliz jarayoni aktivlanishiga 
  
994.Xayvonlar qon o‗zaniga trombin tez 
yuborilganda qanday jarayon sodir bo‗ladi 
 
+ tomir ichi qon ivishi letal xolat bilan tugaydi. 
- katta bo‗lmagan qon tomir ichidagi ivish 
jarayoni 
- massiv qon tomir ichidagi ivish jarayoni 
- o‗zgarishlar bo‗lmaydi 
- o‗zgarishlar tezgina o‗tib ketadi 
 
995.Trombozga turg‗unlik yosh o‗tishi bilan: 
 
+ pasayib boradi. 
- ortib boradi 
- o‗zgarmaydi 
- qisman o‗zgaradi 
- o‗zgarib turadi 
  
 
996.Qaysi xayvonlarda isitma ko‗tarilmaydi 
 
+ baqalarda. 
- kuchuklarda 
- dengiz cho‗chqalarida 
- quyonlarda 
  
997.Endogen pirogenlar manbasi: 
 
+ barcha javoblar to‗g‗ri. 
- ekssudat 
- zararlangan xujayralar 
- qon oqsillarini o‗zgarishi 
- neytrofilli leykotsitlar 
 
998.Gipnoz ta‘sirida inson xarorati ortib ketishi 
mumkinmi? 
+ xa. 
- yo‗q 
- qisman 
- o‗zgarmaydi 
  
999.Psixik kasalliklarda inson xarorati ortishi 
mumkinmi 
 
+ xa. 
- yo‗q 
- qisman 
- o‗zgarmaydi 
  
1000.Emotsional xolatga isitma bog‗liqligi 
bo‗ladimi 
 
+ xa. 
- yo‗q 
- qisman 
- o‗zgarmaydi 
 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling