S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet24/26
Sana27.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
NAZORAT UCHUN SAVOLLAR: 
1.  Patologiya  fani,  metodlari,  vazifalari,  tarkibiy  qismlari.  Etiologiya  va  patogenez  xaqida 
tushuncha. 
2.  Arterial giperemiya etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari.  
3.  Animiyaning ta'siri, post gemorragik animiya. Qon yo‘qotishlar. 
4.  Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar. 
5.  Staz kelib chiqishi sabablari, turlari, patogenezi oqibatlari. 
6.  Karbon  suvlar  almashinuvining  buzilishi.  Qandli  diabet  kasalligi,  etiologiyasi,  patogenezi 
belgilari. 
7.  Ishemiya etiologiya, belgilari, turlari, oqibatlari. Kollaterial qon aylanishi. 
8.  Termaregulyatsiya etiologiyasi, patogenezi. Isitma bosqichlari. 
9.  Oq qon tanachalarining patologiyasi. Leykotsitlarning turlari. Leykotsitoz va leykopeniya. 

209 
 
10. Allergiya sabablari. Allergiyalarning tasnifi. Anafiloksiya. Anafilaktik shok. 
11. Yallig‘lanish  tasnifi,  etiologiyasi,  patogenezi,  belgilari.  Eksudat  turlari.  Eksudantni 
transudatdat farqi. 
12. Sunusli ekstrasistaliya. Yurak blokadasi etiologiyasi turlari. 
13. Emboliya, turlari asoratlari. 
14. Isitma,  etiologiyasi,  patogenezi,  isitma  bosqichlari,  isitmada  organizmda  bo‘ladigan 
organizmlar. 
15. Tons tomirlar etishmovchiligi etiologiyasi, yurak paroklari. 
16. Patologik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati. 
17. Arterial gipermiya etiologiyasi, patogenezi turlari, belgilari oqibati. 
18. Oshqazon sekrktor va xarakat funksiyalarining buzilishi. 
19. Kasallik va uning davrlari. Sog‘ayish mexanizmlari. 
20. Yallig‘lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigritsiyasi. Yallig‘lanish mediatori. 
21. Tashqi  nafas  sistemasi  patologiyasi.  Agelektoz,  Pnevmatoroks,  Emerizema,  Asoriksiya, 
xansirash, Branxial astma. 
22. Allergiyaning sabablari, Allergiyalarning tasnifi va tavsifi. Allergik reaksiyalarning turlari. 
23. Isitma etiologiyasi, patogenezi, bosqichlari, isitmada organizmda bo‘ladigan o‘zgarishlar. 
24. Jigar patologiyasi. Sariqliklarning patofidziologiyasi, turlari. 
25. Yallig‘lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigratsiyasi.  Eksudat turlari. 
26. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Padagra kasalligi. 
27. Ingichka  mchakda  ovqat  xazm  bo‘lishining  buzilishi,  sekretor,  xarakat  funksiyalarining 
buzilishi. 
28. Kasallik uning davrlari, oqibatlari. O‘lim turlari, bosqichlari. 
29. Tromboz etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari. 
30. Buyraklar asosiy faoliyatining buzilishi, etiologiyasi. Siydik miqdori va tarkibiy o‘zgarishlari. 
31. Yallig‘lanish  tasnifi,  etiologiyasi,  patogenezi,  belgilari.  Yallig‘lanishda  qon  aylanishini 
buzilishi.  Eksudat turlari.  
32. Yog‘  almashinuvining  buzilishi.  Semirish  va  oriqlash.  Xolesterin  almashinuvining  buzilishi. 
Ateroskleroz. 
33. Gipofiz faoliyatining buzilishi. 
34. Irsiyat va konstitutsiya patologiyada tutgan o‘rni. Organizm reaktivligi va uning patologiyada 
axamiyati. 
35. Qalqonsimon va qalqonsimon yon bezlari faoliyatining buzilishlari. 
36. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati. 
37. To‘qima  o‘sishining  patologiyasi.  Atrofiya,  distrafiya.  O‘sma.  O‘smani  keltirib  chiqaruvchi 
omillar. 
38. Karbon  suvlar  almashinuvining  buzilishi.  Qandli  diabet  kasalligi  etiologiyasi,  patogenezi, 
belgilari. 
39. Qon  umumiy  miqdorining  o‘zgarishlari,  gipervolemiya,  gipovolemiya.  Qon  yo‘qotishlar 
etiologiyasi, patogenezi. 
40. Giperglikemiya. Kelib chiqish sabablariga ko‘ra giperlikemiyaning turlari. Qandli diabet. 
41. qon yoqotishlar, belgilari, kompensator mexanizmlari. 
42. Markaziy  nerv  tizimi  buzilishida  xarakat  faoliyatining  buzilishlari.  Parez,  Paralich 
etiologiyasi, patologiyasi. 
43. Periferik qon aylanishining buzilishi. Qyenoz gipermiya etiologiyasi, belgilari, oqibatlari. 
44. Yuoak  ishi  faoliyatining  buzilishi,  avtomatizm  buzilishi  oqibatida  ro‘y  beruvchi  aritmiyalar 
(sinus taxikardiya, bradikardiya, sinusli aritmiyasi va nafas aritmiyasi) 
45. Gipovitaminoz S, RR, A, D, E, K, B. 
46. Irsiyat va patologiyadagi roli, organizm reaktivligi va uning patologiyadagi roli. Xromasoma 
kasalligi. 
47. Ishemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati. Kollateral qon aylanishi. 
48. Sezuvchanlikning neyrogen buzilishlari. Nevrozlar sistriyasi. 
49. Kasallik kelib chiqishida shart-sharoitlarning axamiyati. 

210 
 
50. Venoz giperemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibatlari. 
51. Anemiya ta'siri, gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar. 
52. Xujayrani shikastlovchi omillar, mexanizmi, asosiy ko‘rinishlari. 
53. Suv almashinuvining buzilishi, suvsizlanish organizmda suvning ushlanib qolishi. 
54. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi. Giper va nipotireozni asosiy ko‘rinishlarini ta'riflari. 
55. O‘smalar  patologiyasi.  Etiologiya  va  patogenezi.  Faqat  xafli  o‘smalarga  xos  bo‘lgan 
xususiyatlar. 
56. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Oqsillar so‘rilishi va sintezlanishining buzilishlari.. 
57. Buyrak usti bezi faoliyatining giper va gipo funksiyasi. 
58. Kasallik  va  unin  davrlari.  Patologik  reaksiya,  patologik  jarayon  va  patologik  xolat  xaqida 
tushuncha . 
59. Aplastik anemiya, temir-defiriya anemiya, perpitsioz anemiya. 
60. Yurak ritmining buzilishi. Yurak qo‘zg‘aluvchanligi va o‘tkazuvchanligini buzilishi. 
61. Gipokchiya etiologiyasi, patogenezi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz. 
62. Oq qon tanachalarining patologiyasi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz. 
63. Og‘iz  bo‘shlig‘i  va  me'dada  ovqat  xazm  bo‘lishining  buzilishi.  Gastrit,  me'da  va  12  barmoq 
ichak yara kasalligi, pankreatit, enterit, kolit. 
64. Suv elektrolitlar almashinuvining buzilishlari. 
65. Oqlik va uning turlari. 
66. Yurak  faoliyatining  etishmovchiligi.  Stenokardiya.  Infarkt  miokard.  Yurak  paroklari 
etiologiyasi patogenezi. 
67. Tromboz etiologiyasi patogenezi, oqibatlari. 
68. Jigar patologiyasining eksperimental modellari. Gepotitlar, jigar sirrozi. 
69. Gipovitaminoz  V1 V2 V6 V12 S, R, A, K. 
70. Etiologiya xaqida tushuncha, etiologik omillar. Kasallik uning davrlari. 
71. Gipoksiya, turlari, klinik ko‘rinishlari, gipoksiyada kompensator mexanizmlari. 
72. Sinusli ekstrasistoliyasi. Yurak blokadasi etiologiyasi, turlari. 
73. Yallig‘lanish mikrotsirkulyatsiyani o‘zgarishi. Leykotsitlar emigratsiyasi. 
74. Emboliya turlari asoratlari. 
75. Gipofiz va epifiz faoliyatining buzilishlari. 
76. Tashqi nafas sistemasi patologiyasi giperventilyatsiya. O‘pkaning surfaktant sistemasi. 
77. Arterial va venoz giperemiya etiologitya, patogenezi, belgilari oqibatdlari. 
78. Isitma etiologiyasi. Isitmaning organizm uchun axamiyati. Isitma turlari. 
79. Anemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati. 
80. Kislota-ishqoriy muvozanat buzilishining asosiy ko‘rinishlari. 
81. Buyrak  usti  bezi  faoliyatini  giper  va  gipofunksiyasi:  Itsenko-  qushning  sindromi, 
aldosteronizm, adrenogenital sinlromlar. 
82. Patofiziologiya fani, metodlari, vazifalari va tarkibiy qismlari. 
83. Yog‘  almashinuvini  ng  oraliq  buzilishlari,  xolesterin  almashinuvining  buo‘hzilishi. 
Ateroskleroz. 
84. Gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar. 
85. Tromboz, sabablari, patogenezi, asoratlari axamiyati. 
86. Karbon  suvlar  almashinuvining  buzilishi.  Qandli  diabet  kasalligi  etiologiyasi,  patogenezi, 
belgilari. 
87. Jigar patologiyasining eksperimental madellari (EKK va EKK- Pavlov fistulasi.) 
88. Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar. 
89. O‘t ajralishining buzilishlari. Me'da osti bezi tashqi sekretsiyasining buzilishlari. 
90. Markaziy  nerv  tizimi  buzilishida  xarakat  faoliyatining  buzilishlari.  Parez.  Paralich 
etiologiyasi, patogenezi. 
91. Kasallik va uning davrlari. O‘lim xaqida tushuncha. 
92. Ingichka ichak bo‘shlig‘ida ovqat xazm bo‘lishi va so‘rilishining buzilishlari. Ichak devorida 
ovqat xazm bo‘lishining buzilishi. 

211 
 
93. Asosiy  buyrak  kasalliklari:  glomerula  nefrit,  piyelonefrit,  buyrak  tosh  kasalligi,  nefrotik 
sindromi. 
94. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarining axamiyati. 
95. Gepotitlar va jigar sirrozi va ularning etiologiyasi, patogenezi. 
96. Yurak ritmininig buzilishlari. Avtomatizm buzilishi oqibatida ro‘y beruvchi aritmiyalar. 
97. Arterial gipermiya etiologiyasi, ratogenezi, belgilari oqibati. 
98. Ichak  xarakat  fungksiyasining  bo‘zilishlari,  ichak  o‘tkazuvchanligining  bo‘zilishi. 
Defekatsiyaninig buzilishi. Metiorizm. Ichak autointoksikatsiya. 
99. Gipoksiya xaqida tushuncha, tasnifi, etiologiyasi va patogenezi, turlari. 
100.  O‘smalar patofiziologiyasi  va atipira xaqida tushuncha, etiologiyasi,  faqat  xafli o‘smalarga 
xos bo‘lgan xususiyatlar. 
101.  Anemiya xaqida tushuncha. Aplastik anemiya, temir-defitsiti anemiya, pernitsioz anemiya,. 
102.  Arterial gipertenziyalar xaqida ma'lumot. 
 
 UMUMIY SAVOLLAR: 
1.  Patologiya  fani,  metodlari,  vazifalari,  tarkibiy  qismlari.  Etiologiya  va  patogenez  xaqida 
tushuncha. 
2.  Arterial giperemiya etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari.  
3.  Animiyaning ta'siri, post gemorragik animiya. Qon yo‘qotishlar. 
4.  Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar. 
5.  Staz kelib chiqishi sabablari, turlari, patogenezi oqibatlari. 
6.  Karbon  suvlar  almashinuvining  buzilishi.  Qandli  diabet  kasalligi,  etiologiyasi,  patogenezi 
belgilari. 
7.  Ishemiya etiologiya, belgilari, turlari, oqibatlari. Kollaterial qon aylanishi. 
8.  Termaregulyatsiya etiologiyasi, patogenezi. Isitma bosqichlari. 
9.  Oq qon tanachalarining patologiyasi. Leykotsitlarning turlari. Leykotsitoz va leykopeniya. 
10. Allergiya sabablari. Allergiyalarning tasnifi. Anafiloksiya. Anafilaktik shok. 
11. Yallig‘lanish  tasnifi,  etiologiyasi,  patogenezi,  belgilari.  Eksudat  turlari.  Eksudantni 
transudatdat farqi. 
12. Sunusli ekstrasistaliya. Yurak blokadasi etiologiyasi turlari. 
13. Emboliya, turlari asoratlari. 
14. Isitma,  etiologiyasi,  patogenezi,  isitma  bosqichlari,  isitmada  organizmda  bo‘ladigan 
organizmlar. 
15. Tons tomirlar etishmovchiligi etiologiyasi, yurak paroklari. 
16. Patologik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati. 
17. Arterial gipermiya etiologiyasi, patogenezi turlari, belgilari oqibati. 
18. Oshqazon sekrktor va xarakat funksiyalarining buzilishi. 
19. Kasallik va uning davrlari. Sog‘ayish mexanizmlari. 
20. Yallig‘lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigritsiyasi. Yallig‘lanish mediatori. 
21. Tashqi  nafas  sistemasi  patologiyasi.  Agelektoz,  Pnevmatoroks,  Emerizema,  Asoriksiya, 
xansirash, Branxial astma. 
22. Allergiyaning sabablari, Allergiyalarning tasnifi va tavsifi. Allergik reaksiyalarning turlari. 
23. Isitma etiologiyasi, patogenezi, bosqichlari, isitmada organizmda bo‘ladigan o‘zgarishlar. 
24. Jigar patologiyasi. Sariqliklarning patofidziologiyasi, turlari. 
25. Yallig‘lanishda qon aylanishining buzilishi, leykotsitlar emigratsiyasi.  Eksudat turlari. 
26. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Padagra kasalligi. 
27. Ingichka  mchakda  ovqat  xazm  bo‘lishining  buzilishi,  sekretor,  xarakat  funksiyalarining 
buzilishi. 
28. Kasallik uning davrlari, oqibatlari. O‘lim turlari, bosqichlari. 
29. Tromboz etiologiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari. 
30. Buyraklar asosiy faoliyatining buzilishi, etiologiyasi. Siydik miqdori va tarkibiy o‘zgarishlari. 
31. Yallig‘lanish  tasnifi,  etiologiyasi,  patogenezi,  belgilari.  Yallig‘lanishda  qon  aylanishini 
buzilishi.  Eksudat turlari.  

212 
 
32. Yog‘  almashinuvining  buzilishi.  Semirish  va  oriqlash.  Xolesterin  almashinuvining  buzilishi. 
Ateroskleroz. 
33. Gipofiz faoliyatining buzilishi. 
34. Irsiyat va konstitutsiya patologiyada tutgan o‘rni. Organizm reaktivligi va uning patologiyada 
axamiyati. 
35. Qalqonsimon va qalqonsimon yon bezlari faoliyatining buzilishlari. 
36. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarning axamiyati. 
37. To‘qima  o‘sishining  patologiyasi.  Atrofiya,  distrafiya.  O‘sma.  O‘smani  keltirib  chiqaruvchi 
omillar. 
38. Karbon  suvlar  almashinuvining  buzilishi.  Qandli  diabet  kasalligi  etiologiyasi,  patogenezi, 
belgilari. 
39. Qon  umumiy  miqdorining  o‘zgarishlari,  gipervolemiya,  gipovolemiya.  Qon  yo‘qotishlar 
etiologiyasi, patogenezi. 
40. Giperglikemiya. Kelib chiqish sabablariga ko‘ra giperlikemiyaning turlari. Qandli diabet. 
41. qon yoqotishlar, belgilari, kompensator mexanizmlari. 
42. Markaziy  nerv  tizimi  buzilishida  xarakat  faoliyatining  buzilishlari.  Parez,  Paralich 
etiologiyasi, patologiyasi. 
43. Periferik qon aylanishining buzilishi. Qyenoz gipermiya etiologiyasi, belgilari, oqibatlari. 
44. Yuoak  ishi  faoliyatining  buzilishi,  avtomatizm  buzilishi  oqibatida  ro‘y  beruvchi  aritmiyalar 
(sinus taxikardiya, bradikardiya, sinusli aritmiyasi va nafas aritmiyasi) 
45. Gipovitaminoz S, RR, A, D, E, K, B. 
46. Irsiyat va patologiyadagi roli, organizm reaktivligi va uning patologiyadagi roli. Xromasoma 
kasalligi. 
47. Ishemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati. Kollateral qon aylanishi. 
48. Sezuvchanlikning neyrogen buzilishlari. Nevrozlar sistriyasi. 
49. Kasallik kelib chiqishida shart-sharoitlarning axamiyati. 
50. Venoz giperemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibatlari. 
51. Anemiya ta'siri, gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar. 
52. Xujayrani shikastlovchi omillar, mexanizmi, asosiy ko‘rinishlari. 
53. Suv almashinuvining buzilishi, suvsizlanish organizmda suvning ushlanib qolishi. 
54. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi. Giper va nipotireozni asosiy ko‘rinishlarini ta'riflari. 
55. O‘smalar  patologiyasi.  Etiologiya  va  patogenezi.  Faqat  xafli  o‘smalarga  xos  bo‘lgan 
xususiyatlar. 
56. Oqsil almashinuvining buzilishlari. Oqsillar so‘rilishi va sintezlanishining buzilishlari.. 
57. Buyrak usti bezi faoliyatining giper va gipo funksiyasi. 
58. Kasallik  va  unin  davrlari.  Patologik  reaksiya,  patologik  jarayon  va  patologik  xolat  xaqida 
tushuncha . 
59. Aplastik anemiya, temir-defiriya anemiya, perpitsioz anemiya. 
60. Yurak ritmining buzilishi. Yurak qo‘zg‘aluvchanligi va o‘tkazuvchanligini buzilishi. 
61. Gipokchiya etiologiyasi, patogenezi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz. 
62. Oq qon tanachalarining patologiyasi, leykotsitoz, leykopeniya, leykoz. 
63. Og‘iz  bo‘shlig‘i  va  me'dada  ovqat  xazm  bo‘lishining  buzilishi.  Gastrit,  me'da  va  12  barmoq 
ichak yara kasalligi, pankreatit, enterit, kolit. 
64. Suv elektrolitlar almashinuvining buzilishlari. 
65. Oqlik va uning turlari. 
66. Yurak  faoliyatining  etishmovchiligi.  Stenokardiya.  Infarkt  miokard.  Yurak  paroklari 
etiologiyasi patogenezi. 
67. Tromboz etiologiyasi patogenezi, oqibatlari. 
68. Jigar patologiyasining eksperimental modellari. Gepotitlar, jigar sirrozi. 
69. Gipovitaminoz  V1 V2 V6 V12 S, R, A, K. 
70. Etiologiya xaqida tushuncha, etiologik omillar. Kasallik uning davrlari. 
71. Gipoksiya, turlari, klinik ko‘rinishlari, gipoksiyada kompensator mexanizmlari. 
72. Sinusli ekstrasistoliyasi. Yurak blokadasi etiologiyasi, turlari. 

213 
 
73. Yallig‘lanish mikrotsirkulyatsiyani o‘zgarishi. Leykotsitlar emigratsiyasi. 
74. Emboliya turlari asoratlari. 
75. Gipofiz va epifiz faoliyatining buzilishlari. 
76. Tashqi nafas sistemasi patologiyasi giperventilyatsiya. O‘pkaning surfaktant sistemasi. 
77. Arterial va venoz giperemiya etiologitya, patogenezi, belgilari oqibatdlari. 
78. Isitma etiologiyasi. Isitmaning organizm uchun axamiyati. Isitma turlari. 
79. Anemiya etiologiyasi, patogenezi, belgilari, oqibati. 
80. Kislota-ishqoriy muvozanat buzilishining asosiy ko‘rinishlari. 
81. Buyrak  usti  bezi  faoliyatini  giper  va  gipofunksiyasi:  Itsenko-  qushning  sindromi, 
aldosteronizm, adrenogenital sinlromlar. 
82. Patofiziologiya fani, metodlari, vazifalari va tarkibiy qismlari. 
83. Yog‘  almashinuvini  ng  oraliq  buzilishlari,  xolesterin  almashinuvining  buo‘hzilishi. 
Ateroskleroz. 
84. Gemolitik anemiyalar, irsiy va toksik gemolitik anemiyalar. 
85. Tromboz, sabablari, patogenezi, asoratlari axamiyati. 
86. Karbon  suvlar  almashinuvining  buzilishi.  Qandli  diabet  kasalligi  etiologiyasi,  patogenezi, 
belgilari. 
87. Jigar patologiyasining eksperimental madellari (EKK va EKK- Pavlov fistulasi.) 
88. Etiologiya xaqida umumiy tushuncha, etiologik omillar. 
89. O‘t ajralishining buzilishlari. Me'da osti bezi tashqi sekretsiyasining buzilishlari. 
90. Markaziy  nerv  tizimi  buzilishida  xarakat  faoliyatining  buzilishlari.  Parez.  Paralich 
etiologiyasi, patogenezi. 
91. Kasallik va uning davrlari. O‘lim xaqida tushuncha. 
92. Ingichka ichak bo‘shlig‘ida ovqat xazm bo‘lishi va so‘rilishining buzilishlari. Ichak devorida 
ovqat xazm bo‘lishining buzilishi. 
93. Asosiy  buyrak  kasalliklari:  glomerula  nefrit,  piyelonefrit,  buyrak  tosh  kasalligi,  nefrotik 
sindromi. 
94. Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarining axamiyati. 
95. Gepotitlar va jigar sirrozi va ularning etiologiyasi, patogenezi. 
96. Yurak ritmininig buzilishlari. Avtomatizm buzilishi oqibatida ro‘y beruvchi aritmiyalar. 
97. Arterial gipermiya etiologiyasi, ratogenezi, belgilari oqibati. 
98. Ichak  xarakat  fungksiyasining  bo‘zilishlari,  ichak  o‘tkazuvchanligining  bo‘zilishi. 
Defekatsiyaninig buzilishi. Metiorizm. Ichak autointoksikatsiya. 
99. Gipoksiya xaqida tushuncha, tasnifi, etiologiyasi va patogenezi, turlari. 
100.  O‘smalar patofiziologiyasi  va atipira xaqida tushuncha, etiologiyasi,  faqat  xafli  o‘smalarga 
xos bo‘lgan xususiyatlar. 
101.  Anemiya xaqida tushuncha. Aplastik anemiya, temir-defitsiti anemiya, pernitsioz anemiya,. 
102.  Arterial gipertenziyalar xaqida ma'lumot. 
103.  Allergik reaksiyalarning turlari va rivojlanish mexanizmlari. 
104.  Oq qon tanachalarining patologiyasi. Leykotsitoz, leykopeniya. Leykoz. 
105.  Buyrakning ajrashuv, filtrlanish va ekskretor jarayonining buzilishi. 
106.  Gipertrofiya, giperplaziya, regeneratsiya. Atrofiya. 
107.  Oshqozonda ovqat xazm bo‘lishining buzilishlari. Gastritlar etiologiyasi, patogenezi. 
108.  Qalqonsimon bez va qalqonsimon yon bezlarining faoliyatining buzilishlari. 
109.  Og‘iz  bo‘shlig‘ida  ovqatga  ishlov  berishninig  va  uning  qizilo‘ngach  orqali  o‘tishining 
buzilishi. 
110.  Qon umumiy miqdorining o‘zgarishlari, gipervolemiya, gipovolemiya, pormovolemiya. 
111.  Gipofiz va epifiz faoliyatining buzilishi. 
112.  Ochlik turlari. 
113.  Ingichka  ichak  bo‘shlig‘ida  ovqat  xazm  bo‘lishi  va  so‘rilishining  buzilishlari.  Ichak 
devorida ovqat xazm bo‘lishining buzilishi. 
114.  Sezuvchanlikning neyrogen buzilishlari, nevrozlar, isteriya. 
115.  Yallig‘lanish o‘chog‘ida moddalar almashinuvining va qon aylanishining buzilishlari. 

214 
 
116.  Tlns tomirlar etishmovchiligi etiologiyasi. Yurak paroklari. 
117.  Me'da osti bezi va jinsiy bezlar faoliyatining buzilishlari. 
118.  Ishemiya va staz etiologiyasi, patogenezi, belgilari, turlari,oqibatlari. 
119.  Oqsil almashinuvining buzilishlari. Oqsillar so‘rilishi va sintezlanishining buzilishlari. 
120.  Gepatitlar va jigar sirrozi etiologiyasi, patogenezi. 
121.  Venoz giperemiyasi etiologiyasi, belgilari, asoratlari. 
122.  Anemiyaning tasnifi, postgemorragik anemiya. Qon yo‘qotishlar. 
123.  Buyrak  usti bezi va jinsiy bezlar faoliyatini buzilishi. 
124.  Tromboz va emboliya etiolgiyasi, patogenezi, turlari, oqibatlari. 
125.  Yog‘ almashinuvining buzilishi. Semirish, oriqlash. Xolesterin almashinuvining buzilishi. 
Ingichka  ichak  bo‘shlig‘ida  ovqat  xazm  bo‘lishi  va  so‘rilishining  buzilishlari.  Ichak  devorida 
ovqat xazm bo‘lishining buzilishi. 
126.  Asosiy  buyrak  kasalliklari:  glomerula  nefrit,  piyelonefrit,  buyrak  tosh  kasalligi,  nefrotik 
sindromi. 
127.  Kasallik rivojlanishida shart-sharoitlarining axamiyati. 
128.  Gepotitlar va jigar sirrozi va ularning etiologiyasi, patogenezi. 
129.. Yurak ritmininig buzilishlari. Avtomatizm buzilishi oqibatida ro‘y beruvchi aritmiyalar. 
130.  Arterial gipermiya etiologiyasi, ratogenezi, belgilari oqibati. 
131  Ichak  xarakat  fungksiyasining  bo‘zilishlari,  ichak  o‘tkazuvchanligining  bo‘zilishi. 
Defekatsiyaninig buzilishi. Metiorizm. Ichak autointoksikatsiya. 
132.  Gipoksiya xaqida tushuncha, tasnifi, etiologiyasi va patogenezi, turlari. 
133.  O‘smalar patofiziologiyasi  va atipira  xaqida tushuncha, etiologiyasi,  faqat  xafli o‘smalarga 
xos bo‘lgan xususiyatlar. 
134.  Anemiya xaqida tushuncha. Aplastik anemiya, temir-defitsiti anemiya, pernitsioz anemiya,. 
135.  Arterial gipertenziyalar xaqida ma'lumot. 
136.  Allergik reaksiyalarning turlari va rivojlanish mexanizmlari. 
 
TARQATMA MATERIALLAR: 
Ma‟lumotlarni ko‟rgazmali taqdim etish usuli.1 “ B.BO.BX” ,  2 –“ Insert”jadvali. 
  1.  ―B. BO. BX‖  usulini  o‘tkazish  tartibi.                                                                 
Buning uchun  biz  B. BO. BX  usuli  asosida  bilimlarni  sinash  uchun  tarqatma  materiallar  
tarqatamiz.  Talabalar  shu  tarqatma  materiallarga  o‘zlari  bilgan,  bilishni  xohlagan  fikrlarini  
bayon  qilib  ,, +”  belgisini  qo‘yib  chiqishadi.                                                                                                                         
Masalan
Tushuncha 
Bilaman 
Bilib  
oldim 
Bilshni 
xohlayman 
Patologiya fani 
 
 
 
Patologiya fani 
usullari 
 
 
 
Patologiya fani 
vazifalari 
 
 
 
Sog‘lik  va  
kasallik 
 
 
 
Etiologik    
omillar 
 
 
 
Patogenez     
tushunchasi                                                                    
 
 
 
Irsiyat  
tushunchasi 
 
 
 
2.  10 minut  o‘tgandan  so‘ng  tarqatma  materiallar  yig‘ib  olinadi.                                 
O‘qituvchi  dars  davomida  topshiriqlar  to‘g‘ri,  to‘la,  tartib  bilan bajarishini  tekshiradi.                                                                                                                   
4.  Javoblar  varag‘ida  o‘qituvchi  ballar  va  imzo  qo‘yadi,  talabalar  bilishni  xohlagan  
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling