Samarqand viloyat statistika boshqarmasi


Download 1.64 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi1.64 Mb.

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi 2019 yil yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatida  sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi

 

 

 

 

  

 

         Dastlabki  ma’lumotlar  bo’yicha 2019

 

yil 

yanvar-iyun

 

oylarida          viloyatdagi 

korxonalar 

tomonidan 

7131,3


 

mlrd. 


so’mlik

 

sanoat mahsulotlari  ishlab  chiqarilgan  bo’lib, 

o’tgan yilning tegishli davriga nisbatan 

sanoat 

ishlab 


chiqarish 

indeksi  

109,1 % ni tashkil etdi. 

Jami sanoat ishlab chiqarish hajmi 

o’sishining 

asosiy 


omili 

bo’lib, 


ishlab  chiqaradigan  (qayta  ishlash) 

sanoati  -  9,2  %  ga,  elektr,  gaz,  bug’ 

bilan 

ta’minlash va 

havoni 


konditsiyalash-16,7  %  ga,  tog’-kon  va 

ochiq konlarni ishlash 0,8 % ga  o’sishi 

hisoblandi. 

 

  

Yanvar-iyun oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat ishlab chiqarish tarkibi 

(2019 yil yanvar-iyun

 

 

 

7131,3 mlrd. so'm

sanoat ishlab chiqarish 

hajmi


52,5 %

sanoat ishlab 

chiqarishda kichik 

biznesning ulushi 

55,8 %

iste'mol tovarlarining jami sanoat ishlab 

chiqarish hajmidagi 

ulushi

40,0 %


hududiy 

korxonalarning jami 

sanoat ishlab chiqarish 

hajmidagi ulushi

Raqamlar:


SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi   

Samarqand viloyatida o‘tgan yilning tegishli davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarish 

indeksi 

 

 

 

          Tog’-kon  sanoati  va  ochiq  konlarni 

ishlash 

          Tog’-kon  sanoati  va  ochiq  konlarni  ishlash 

korxonalari  tomonidan  2019  yilning  yanvar-iyun 

oylarida  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlar  hajmi  

50,0  mlrd.  so’mni  yoki  jami  ishlab  chiqarilgan 

mahsulotlari hajmining 0,7 % ni tashkil etdi. 

 

 


SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi 

           Ishlab  chiqaradigan  sanoat  (qayta 

ishlash sanoati) 

         2019  yilning  yanvar-iyun  oylarida ishlab 

chiqaradigan  sanoat  korxonalari  tomonidan 

ishlab 


chiqarilgan 

mahsulotlar 

hajmi  

6841,2  mlrd.  so’mni  yoki  jami  sanoat mahsulotlarining 95,9 % ni tashkil etdi. 

          Ishlab  chiqaradigan  sanoat  tarkibida 

yuqori  texnologiyali  tarmog‘ining  ulushi  

0,7 


ni, 


o‘rta-yuqori 

texnologiyali  

27,2 % ni, o‘rta-quyi texnologiyali - 11,1 % ni 

va quyi texnologiyali - 57,0 % ni tashkil etdi.  

          Elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash va 

havoni konditsiyalash 

          Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni 

konditsiyalash  korxonalari  tomonidan  ishlab 

chiqarilgan  mahsulotlar  hajmi  200,2  mlrd.  so‘mni 

(jami  ishlab  chiqarilgan  sanoat  mahsulotlari 

hajmining 2,8 % ni) tashkil etdi. 

 

 

           Suv  bilan  ta’minlash,  kanalizatsiya 

tizimi,  chiqindilarni  yig’ish  va  utilizatsiya 

qilish 

          Suv  bilan  ta’minlash,  kanalizatsiya 

tizimi, 

chiqindilarni 

utilizatsiya 

qilish 


korxonalari  tomonidan  ishlab  chiqarilgan 

mahsulotlar  hajmi  39,9  mlrd.  so‘mni  (jami 

ishlab 

chiqarilgan sanoat 

mahsulotlari 

hajmining 0,6 % ni) tashkil etdi. 

 

Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish 

Tayyor  mahsulotlar  turlarini  kengaytirish  va  ishlab  chiqarilishini  qo‘llab-quvvatlash 

bo‘yicha amalga oshirib kelinayotgan chora-tadbirlar natijasida iste’mol tovarlar ishlab chiqarish 

hajmi  3980,0  mlrd.  so‘mni  tashkil  etdi  va  2018  yil  yanvar-iyun  oylariga  nisbatan  2,3  %  ga 

o‘sishini ta’minladi, jami sanoatdagi ulushi esa 55,8 % ni tashkil etdi. 


SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi 2019-yilning yanvar-iyun oylarida iste’mol tovarlari ishlab chiqarish tarkibi va o‘sish sur’ati 

 

 

   


   

2018  yil  yanvar-iyun  oylariga  nisbatan  iste’mol  tovarlari  tarkibida  nooziq-ovqat  tovarlari 

ishlab  chiqarish  ulushining  65,3  %  dan  2019-yil  yanvar-iyun  oyida  61,8  %  ga  pasayishi 

kuzatilmoqda. 

   

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibida sharob va aroq mahsulotlari hamda pivo  3,5 % ni (2018-yil yanvar-iyun oylarida 3,3 %) tashkil etdi. 

   

Chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar mahsulotlarining ishlab chiqarilishi 

   


Hisobot 

davrida 


xorijiy 

investitsiyalar 

ishtirokidagi 

korxonalar 

tomonidan  

3077,6 mlrd. so‘mlik mahsulot ishlab chiqarilib, jami sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi 43,2 % ni 

tashkil etdi 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,8 %

38,2 %

Iste'mol tovarlari

2018 yil yanvar-

iyunga


nisbatan-102,3 %

2018 yil yanvar-iyunga 

nisbatan-96,8 %

2018 yil yanvar-iyunga 

nisbatan-112,6 %

Nooziq-ovqat tovarlari

Oziq-ovqat tovarlari


SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi Chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalarning  umumiy sanoat mahsulotlari hajmidagi ulushi, % 

 

   

 

2018 yil yanvar-iyun 

 

 

 

 

2019 yil yanvar-iyun 

 

 

      Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar           Viloyatning boshqa korxonalari 

 

 2019 yil yanvar-iyun oylarida hududlar bo’yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi 

(mlrd. so’m) 

 

Viloyatda  sanoat  ishlab  chiqarish  hajmi  tarkibida  eng  ko’pi  Samarqand  shahri  (viloyat 

sanoat ishlab chiqarish hajmining 45,4 %), Jomboy (16,9 %), Urgut (8,3 %), Samarqand (8,1 %) 

va Tayloq (5,3 %) tumanlari hissasiga to’g’ri kelmoqda.  

56,5 %

43,5%

0

5001000

1500


2000

2500


3000

3500


3239,6

1205,1

591,0 580,6

376,4

206,1 148,8 137,5 133,3

126,4 90,9 83,6 80,6 63,3

51,8 16,3

56,8 %

43,2 %

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi Sanoat ishlab chiqarishda kichik biznesning hissasi 

Hisobot davrida kichik tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan 3745,8 mlrd. so‘mlik mahsulot 

ishlab chiqarilib, jami sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi 52,5 % ni tashkil etdi. 

 

2019 yilning yanvar-iyun oylarida hududlar bo‘yicha yirik korxonalar va kichik biznesning 

sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi, %. 

 

 

Hududlar kesimida kichik biznesning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi eng yuqori 

ulushi  Nurobod  tumanida  (jami  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarishdagi  ulushi  100,0  %), 

Qo’shrabot  (100,0  %),  Samarqand  (99,  7  %),  Urgut  (97,5  %),  Oqdaryo  (92,7  %)  va  

Bulung’ur (87,8 %) tumanlarida kuzatildi. 

 

Shu bilan 

birga, 


eng 

kichik 


ulush, 

Kattaqo’rg’on 

shahri 

(22,2 


%),  

Narpay (21,9 %) va Jomboy (19,5 %) tumanlarida kuzatildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarqand sh.

Urgut

Samarqand

Pastdarg'om

Ishtixon

Tayloq

Payariq

Jomboy

Oqdaryo

Kattaqo'rg'on

Kattaqo'rg'on sh.

Narpay

Bulung'ur

Paxtachi

Nurobod

Qo'shrabot

58,6


2,5

0,3


25,9

40,3


9,7

52,3


80,5

7,3


51,1

78,0


78,1

12,2


39,9

41,4


97,5

99,7


74,1

59,7


90,3

47,7


19,5

92,7


48,9

22,0


21,9

87,8


60,1

100,0


100,0

Yirik korxonalar

Kichik biznes


SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha sanoat mahsuloti turlarini ishlab chiqarish  (yirik korxonalar bo’yicha) 

Qayta ishlash sanoati 

 

Sanoat mahsulotlari nomi 

O’lchov 

birligi 

2019-yil 

yanvar-

iyun 

O‘sish 

sur’ati, % 

Tarkibida ikkita 

ta’minlovchi 

element–azot va 

fosfor bo’lgan 

mineral yoki 

kimyoviy o’g’itlar 

 

ming tonna 

14,36 


107,8 

Aroq 


 

ming l. 

100%     

spirt 

179,3 


21,4 

Uzum vinosi yoki 

uzum turpini 

distillash natijasida 

olingan spirt 

nastoykalari, konyak 

spirtidan tashqari 

 

ming l.   100% 

spirt 

116,6 


71,8  

Uzum vinosi 

 

ming l. 

452,9 


90,7 

Pivo (pivo ishlab 

chiqarish 

chiqindilardan 

tashqari) 

 

  ming l. 

13964,0 

         98,5 

 

Yumshoq bug’doy va spelta uni 

 

     ming tn. 

75,4 


   95,2 

 


SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi 

Birinchi navli undan tayyorlangan bug’doy 

noni (buxanka), og’irligi 

600 g. 

 

    tn. 343,0 

88,7 


 

Tozalangan paxta yog’i 

va uning fraksiyalari 

(kimyoviy modifikatsiya 

qilinganlaridan tashqari) 

 

    tn. 

5350,0 

71,5 


 

Paxta tolasi 

 

     ming tn. 

18,7 


43,0 

 

Paxta chigiti  

ming tn.                 

ming tn. 

30,8 


56,5 

Paxta tiviti (lint) 

 

tn.            1612,0 

    57,0  

Elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash 

 

Issiqlik elektr markazlari 

(IEM) ishlab chiqargan 

elektr energiyasi 

 

mln.kVt/s 

42,3 


154,5 

 

Bug’ va issiq suv (issiqlik energiyasi) 

 

ming Gkal. 

   38,9 


100,5 

 

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi Faoliyat yuritayotgan va yangi tashkil etilgan sanoat korxonalari 

 

Bugungi  kunda  viloyatda  5613  ta  sanoat  korxonalari  faoliyat  ko‘rsatmoqda,  shundan  1493 tasi (mavjud korxonalar umumiy sonining 26,6 %) Samarqand shahriga, 804 tasi (14,3 %) 

Urgut tumaniga, 524 tasi (9,3 %) Samarqand tumaniga to‘g‘ri kelmoqda. Faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalari soni, birlik 

(2019 yil 1iyul holatiga) 

 

 

2019 yil yanvar-iyun oylarida viloyatda 1230 ta yangi sanoat korxonalari tashkil etildi va 

tashkil  etilganlarning  eng  ko’pi  Samarqand  shahri  (19,1  foiz),  Urgut  (10,7),  Pastdarg’om  

(10,0 foiz), Samarqand  (8,9 foiz) tumanlariga to‘g‘ri keladi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarqand sh.

Urgut

Samarqand

Pastdarg'om

Ishtixon

Jomboy

Tayloq

Payariq

Oqdaryo

Kattaqo'rg'on

Bulung'ur

Kattaqo'rg'on sh.

Narpay

Paxtachi

Nurobod

Qo'shrabot

1493

804

524

447

323

250

246

242

221

202

176

174

157

127

118

109

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi 

10 


Yangi tashkil etilgan sanoat korxonalari soni, birlik 

(2019 yil 1 iyul holatiga) 

 

 

 

 Tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni  

mahalliylashtirish Dasturining amalga oshirilishi 

 

Viloyatda  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarishning  rivojlanishiga  tayyor  mahsulotlar, 

butlovchi  qismlar  va  materiallar  ishlab  chiqarishni  mahalliylashtirish  Dasturining  amalga 

oshirilishi  o’z  ta’sirini  ko’rsatdi.  Mazkur  dastur  asosida  kiritilgan  35  ta  loyiha  bo’yicha  

231,7  mlrd.  so’mlik  mahsulotlar  ishlab  chiqarilgan  bo’lib,  3,4  mln.  AQSh  dollari  miqdorida 

mahalliylashtirilgan mahsulotlar eksport qilindi va 299 ta yangi ish o’rinlar yaratildi. 

 

O’tgan yilning mos davri bilan taqqoslaganda 2019 yil yanvar-iyun oylarida yangi tashkil etilgan  ish  o’rinlari  soni  7,1  martaga  oshdi.  Shu  bilan  birga,  2018  yil  yanvar-iyunga  nisbatan 

mahalliylashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport hajmining 88,9 foizga ko’payishi 

kuzatildi. 

 

  

 

  

 

Samarqand sh.Urgut

Pastdarg'om

Samarqand

Ishtixon

Tayloq

Payariq

Jomboy

Kattaqo'rg'on

Bulung'ur

Oqdaryo

Qo'shrabot

Paxtachi

Narpay

Kattaqo'rg'on sh.

Nurobod

235

132

123

109

92

84

74

67

58

56

52

38

30

28

26

26

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

2019-yilning yanvar-iyun oylarida Samarqand viloyatining  sanoat ishlab chiqarishi 

11 


Tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni  

mahalliylashtirish dasturining asosiy ko’rsatkichlari

 

(yanvar-iyun oylari uchun

 

 2018 yil 

2019 yil 

 

Loyihalar soni, birlik 34 

35 


Korxonalar soni, birlik 

18 


17 

Ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so’m 

202,7 

231,7 


Eksportga  qilingan  mahalliylashtirilgan 

mahsulot majmi, mln. AQSh doll. 

2,8 

3,4 


Yaratilgan yangi ish o’rinlari, birlik 

42 


299 

 

  

 

Sanoat statistikasi bo‘limi E.A.Qo‘qonov 

Tel: (66) 235-06-80 42

1,8

202,7

18

34

299

3,4

231,7

17

35

Yaratilgan yangi

ish o'rinlari

Eksport, mln AQSh

dollar

Ishlab chiqarishhajmi, mlrd.so'm

Korxonalar soniLoyihalar soni

2018 yil

2019 yil


Download 1.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling