Samarqand viloyati statistika boshqarmasi


Download 1.43 Mb.
Pdf ko'rish
Sana15.03.2020
Hajmi1.43 Mb.

Samarqand viloyati bo’yicha o’rtacha oylik 

nominal hisoblangan ish haqi 

2019 yil yanvar-iyun (dastlabki ma’lumot) 

SAMARQAND VILOYATI STATISTIKA             

BOSHQARMASI 

Hududlar bo’yicha o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi

 

(

Viloyatdagi o’rtacha oylik ish haqiga nisbatan

 % da)


 

Viloyatda  o’rtacha  oylik  ish  haqi  yanvar-iyun  oylarida 1738,2 

ming  so’mni 

tashkil  etib  viloyat  hududlari  bo’yicha  ko’radigan  bo’lsak,  o’rtacha  oylik  ish  

haqining  yuqori  miqdori  Samarqand  shahrida 2018,9 

ming  so’mni  (viloyatdagi 

o’rtacha  oylik  ish  haqiga  nisbatan 

116,1

  %),  Jomboy  tumanida 

2162,7 

ming 


so’mni  (

124,4 

%)  Urgut  tumanida 1816,9 

ming  so’mni  (104,5 

%),  tashkil  

etgan  bo’lsa,  Ishtixon  tumanida 

1614,8 

ming  so’mni  (92,9 

%),  Nurobod  

tumanida 

1605,9 

ming so’mni (92,4 

%), Bulung`ur tumanida 1521,2 

ming so’mni 

(

87,5 

%), tashkil etib, boshqa hududlarga nisbatan kam miqdorga ega bo’lmoqda. 

124,4

116,1


104,5

98,4


92,9 92,4 89,3 89,2

87,5 86,0 85,8 85,7 85,4 84,9 83,3 84,2

0,0

20,0


40,0

60,0


80,0

100,0


120,0

140,0


Jo

mb

oy

Sa

marq

an

d s

h

.U

rg

ut

K

atta

q

o'r

g'

on

 s

h.

Is

hti

xo

nN

u

rob

o

dP

ax

tach

i

Pas

td

arg'

o

mB

u

lun

g'

ur

P

ayar

iq

Sama

rq

and

Ta

ylo

q

Katt

aq

o'r

g'

on

 

Oq

d

aryo

N

arp

ay

Qo

's

hra

b

ot

Viloyatga nisbatan  hududlar kesimida foizdaSamarqand viloyati bo’yicha o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 

(qishloq xo’jaligi va kichik tadbirkorlik sub’yektlaridan tashqari, ming so’m)

 

 

2018 yil yanvar-iyun 

2019 yil yanvar-

iyun 

O'sish sur'ati, % 

 

  

 

Samarqand viloyati 1275,6 

1738,2 

136,3 

Samarqand sh. 

1529,4 

2018,9 


132,0 

Kattaqo’rg’on sh. 

1353,5 

1710,2 


126,4 

  tumanlar: 

 

 

 Oqdaryo 

1069,1 


1475,9 

138,1 


Bulung’ur 

1131,1 


1521,2 

134,5 


Jomboy 

1487,4 


2162,7 

145,4 


Ishtixon 

1141,6 


1614,8 

141,5 


Kattaqo’rg’on 

1121,5 


1484,4 

132,4 


Qo’shrabot 

1029,8 


1464,0 

142,2 


Narpay 

1139,1 


1448,2 

127,1 


Payariq 

1060,8 


1495,3 

141,0 


Pastdarg’om 

1135,9 


1550,2 

136,5 


Paxtachi 

1001,2 


1551,8 

155,0 


Samarqand 

1035,5 


1491,5 

144,0 


Nurobod 

1208,9 


1605,9 

132,8 


Tayloq 

1050,5 


1490,5 

141,9 


Urgut 

1198,9 


1816,9 

151,5 


davomi

 


 

Sanoatda

 

o'rtacha 

oylik 

nominal 


hisoblangan  ish  haqi  miqdori  2763,2  ming 

so'mga to’g’ri keldi  va  2018  yilning shu  davri 

bilan taqqoslaganda 40,8 % ga oshdi.

  

  

 Qurilish  sohasida   

o'rtacha  oylik  nominal 

hisoblangan  ish  haqi  miqdori  1855,4  ming 

so'mga to’g’ri keldi va 2018 yilning shu davri 

bilan taqqoslaganda 30,5  % ga oshdi. 

 

  

Savdo  sohasida 

o'rtacha  nominal 

hisoblangan  ish  haqi  miqdori  1491,6  ming 

so'mni tashkil qildi va 2018 yilning mos davri 

bilan  taqqoslaganda    minus  2,8  %    ga 

kamaygan.  

 Tashish  va  saqlashda o'rtacha  oylik 

nominal  hisoblangan  ish  haqi  miqdori  

1285,3  ming  so'mni  tashkil  qildi    va  

2018  yilning  mos  davri  bilan  taqqoslaganda 

17,9 % ga oshdi. 

 

 davomi

 

O'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi

 

(2019 yil yanvar-iyun, qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlik sub’yektlarisiz, ming so'm)  

 

Axborot  va  aloqa 

sohasida  o'rtacha 

oylik  nominal  hisoblangan  ish  haqi  miqdori  

1818,1  ming  so'mga  to’g’ri  keldi  va 

2018  yilning  shu  davri  bilan  taqqoslaganda   

21,1  % ga oshdi.  

 

   

Moliya  va  sug'urta 

faoliyati  sohasida 

o'rtacha  nominal  hisoblangan  ish  haqi 

miqdori  3209,3  ming  so'mni  tashkil  qildi  va 

2018  yilning  mos  davri  bilan  taqqoslaganda 

32,2 %  ga oshdi.  

 

 

 Ta'lim  sohasida

 

o'rtacha  oylik 

nominal  hisoblangan  ish  haqi  miqdori  

1670,8  ming  so'mni  tashkil  qildi  va  

2018 

yilning 


mos 

davri 


bilan 

taqqoslaganda 37,6 % ga oshdi.  

 Sog'liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar sohasidagi  o'rtacha  oylik  nominal 

hisoblangan  ish  haqi  miqdori  1403,5  ming 

so'mga    to’g’ri  keldi    va  2018  yilning  xuddi 

shu  davri  bilan  taqqoslaganda  44,9  %  ga 

oshdi.   

 

davomi

 


davomi

 

 San'at,  ko'ngil  ochish  va  dam  olish 

 

sohasidagi o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish 

haqi miqdori 1416,9 ming so'mga  to’g’ri keldi  va 

2018 yilning xuddi shu davri bilan taqqoslaganda 

36,6 % ga oshdi.   

O'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining iqtisodiy faoliyat turlari 

bo'yicha taqsimlanishi

 

(2019 yil yanvar-iyun, qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlik sub’yektlarisiz, ming so'm) 

 

Boshqa  faoliyat  turlari

 

sohasidagi 

o'rtacha  oylik  nominal  hisoblangan  ish  haqi 

miqdori  1696,2  ming  so'mga    to’g’ri  keldi   

va  2018  yilning  xuddi  shu  davri  bilan  taqqos 

laganda 36,9 % ga oshdi.   

0

500


1000

1500


2000

2500


3000

3500


M

o

liyva

 sug

'u

rta

S

ano

at

Qur

ili


sh

A

xbo

ro

t val

oq

a

Bo

sh

qal

ar

Ta'li

m

Sav

d

oS

an

'at,

 k

o'n

g

il o

ch

isva

 dam

 o

lish

S

og

'li


q

ni

 saq

la

shTa

sh

isva

 saq

la

sh3209,3

2763,2


1855,4

1818,1


1696,2

1670,8


1491,6

1416,9


1403,5

1285,3


m

inso

'm


           

Ma’lumot  uchun: 

O’zbekiston  Respublikasining  Mehnat  Kodeksiga  

muvofiq,  muayyan  davr  uchun  belgilangan  mehnat  normasini  va  mehnat  

vazifalarini  to’liq  bajargan  xodimning  oylik  mehnat  haqi  qonun  hujjatlarida 

mehnatga  haq  to’lash  yagona  tarif  setkasining  birinchi  razryadi  (2019  yil  iyun  

oyida 


577,2

  ming  so’mni  tashkil  etgan,  Vazirlar  Mahkamasining  2019  yil  

18  yanvardagi  47-sonli  qaroriga  binoan,  mehnatga  haq  to‘lash  yagona  tarif  

setkasiga o‘zgartirish kiritildi va 1,2,3-razryadlari koeffitsiyentlari oshirildi) bo’yicha 

belgilangan miqdordan oz bo’lishi mumkin emasligi ko’rsatib o’tilgan. 

 

Demografiya va mehnat  statistikasi bo’limi 

 

  

 

                        

 

    Тел: (71) 230-85-36  davomi

 


Download 1.43 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling