Samarqand viloyati statistika boshqarmasi


Download 0.75 Mb.
Pdf ko'rish
Sana01.01.2020
Hajmi0.75 Mb.

 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

 2018-YILDA SAMARQAND VILOYATIDA 

XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHI 

 

Xizmatlar  sohasi  zamonaviy  iqtisodiyotni  rivojlanishining  asosiy 

yo'nalishlari orasida ustunlik mavqeini egallaydi. 

Bu  murakkab  ko'p  qirrali  mexanizm  bo'lib,  savdo  va  transportdan 

tortib ta'lim va sug'urta xizmatlarigacha bo'lgan keng doiradagi faoliyatni 

qamrab  oluvchi  zamonaviy  iqtisodiyotning  istiqbolli  tarmoqlaridan  biri 

hisoblanadi.  Restoran  va  mehmonxona,  sartaroshxona  va  ta'mirlash 

ustaxonalari, 

sport 

klublari va 

ta'lim 


muassasalari, 

sayyohlik 

kompaniyalari, 

auditorlik 

va 

konsalting kompaniyalari, 

banklar, 

poliklinikalar, sanatoriylar, dam olish uylari - bularning barchasi xizmatlar 

sohasiga taalluqlidir. 

Xizmatlar  sohasining  rivojlanish  darajasi  aholining  hududiy  va 

ijtimoiy  harakatchanligini,  yangi 

xo’jalik  hududlarini  o’zlashtirish,  ishlab 

chiqarish  samaradorligini  va  moddiy  mahsulotlar  iste'molini  oshirishni 

ta'minlaydi. 

2018-yilda ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 10043,5 

mlrd. so’mga 

teng bo’ldi. Taqqoslama ekvivalentda, o'tgan yilga nisbatan o'sish 7,3 % 

ni tashkil etdi.  

 

  

Xizmatlarning  umumiy  hajmida  Samarqand  shahrining  ulushi  eng 

ahamiyatli  bo’lib,  63,5  %  ni  tashkil  etadi.  Bu  aholi  real  daromadlari 

boshqa tumanlardan ko'ra yuqoriroq ekanligi bilan izohlanadi.  

 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

2018-yilda hududlar bo'yicha  ko’rsatilgan xizmatlarning asosiy ko’rsatkichlari 

 

Hajmi,  

mlrd. so’m 

O’tgan yilga  

nisbatan o’sish 

sur’ati, % 

Aholi jon 

boshiga hajmi,  

ming so’m 

Samarqand viloyati 

10043,5 

107,3 

2671,6 

Samarqand shahri 

6378,5 

109,3 


11947,0 

Kattaqo'rg'on shahri 

222,3 

104,3 


2540,5 

   tumanlar: 

 

 

 Oqdaryo 

235,0 


104,7 

1524,9 


Bulung'ur 

232,0 


102,2 

1282,6 


Jomboy 

253,1 


105,7 

1531,0 


Ishtixon 

253,2 


106,0 

1033,8 


Kattaqo'rg'on 

231,6 


104,5 

876,3 


Qo'shrabot 

183,4 


101,4 

1446,8 


Narpay 

222,8 


106,1 

1077,4 


Payariq 

233,3 


103,0 

966,4 


Pastdarg'om 

296,7 


103,8 

866,2 


Paxtachi 

183,2 


101,1 

1309,4 


Samarqand 

368,9 


107,2 

1513,9 


Nurobod 

215,0 


101,6 

1477,5 


Urgut 

282,6 


102,8 

579,1 


Tayloq 

251,9 


102,3 

1299,7 


 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

 Shuningdek,  eng  katta  ulush  Samarqand  (3,7  %), 

Pastdarg’om  

(3,0 %) va Urgut (2,8 %) tumanlarida qayd etilgan.  

 

2018-yilda hududlar bo'yicha 

       

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining ulushi va o’sish sur’atlari, %  

 

 

 

Xizmatlar  sohasining  eng  past  ko'rsatkichlari  Paxtachi  (1,8  %), Qo’shrabot  (1,8  %),  Nurobod  (2,2  %),  Narpay  (2,2  %)  tumanlarida  va 

Kattaqo’rg’on shahrida (2,2 %) qayd etildi. 

2018-yilda  eng  yuqori  o'sish  sur'atlari  Samarqand  shahrida    

(109,3  %),  shuningdek  Samarqand  (107,2  %),  Narpay  (106,1  %), 

Ishtixon (106,0 %) va Jomboy (105,7 %) tumanlarida qayd etildi. 

Nisbatan  past  o'sish  sur'atlari  Paxtachi  (101,1  %), 

Qo’shrabot 

(101,4 %) va Nurobod (101,6 %) tumanlarida kuzatildi.  

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

 O'tgan yilga nisbatan aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari 

hajmi 407,8 ming so'mga oshdi va 2671

,6 ming so'mga teng bo’ldi, o'sish 

105,2 % ni tashkil etdi.  

2018-yilda hududlar bo'yicha 

aholi jon 

boshiga ko’rsatkichlar, ming so’m 

 

 

 

 

Ushbu  ko'rsatkich  bo'yicha  Samarqand  shahri  etakchi  o'rinni egallaydi.  Bu  erda aholi  jon boshiga  xizmatlar  hajmi 11947,0  ming  so'm 

ekvivalentida qayd etildi. 

Urgut  (579,1  ming  so'm), 

Pastdarg’om  (866,2  ming  so'm), 

Kattaqo’rg’on  (876,3  ming  so'm)  va  Payariq  (966,4  ming  so'm) 

tumanlarida  aholi  jon  boshiga  xizmatlar  hajmi  boshqa  hududlar  bilan 

taqqoslaganda nisbatan past. 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

 Xizmatlar 

faoliyatining 

xilma 

xilligi, shuningdek, 

xizmatlar 

sohasidagi  turli  faoliyatlar  o'rtasidagi  o'zaro  munosabatlar  ushbu 

sohaning jadal rivojlanishi uchun omil bo'lib xizmat qiladi. 

Misol  uchun,  mehmonxona  xizmatlari  umumiy  ovqatlanish 

xizmatlari, savdo va maishiy sohaga tegishli xizmatlarni 

chetlab o’tmaydi. 

Mazkur holatlarda birining boshqa

siga chambarchas bog’liqligini kuzatish 

mumkin. 


Ichki  talabni  muvozanatli  rag

’batlantirish  va  mahalliy  xizmat  ishlab 

chiqaruvchilarni  rivojlantirishga  har  tomonlama  ko

’maklashish  bo’yicha 

ko’rilayotgan  choralar  xizmatlarga  bo’lgan  iste’mol  talabining  tarkibidagi 

o

’zgarishlarni  ta’minladi.  Transport  va  mobil  aloqa  xizmatlari,  oilaviy tadbirlar  va  dam  olishni  tashkil  qilish,  Internet  xizmatlari,  maishiy, 

sog’liqni saqlash va ta'lim xizmatlariga bo'lgan talab ortdi.  

2014-2018 yillarda umumiy xizmatlar tarkibida  

ustun xizmat turlarining taqqoslanishi, % 

 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

 Eng  yuqori  o'sish  sur'atlari  moliyaviy  xizmatlar  (133,6  %), 

me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi 

xizmatlar (125,9 %), boshqa xizmatlar (117,8 %), yashash va ovqatlanish 

xizmatlari (115,4 %), 

ko’chmas mulk bilan bog’liq xizmatlar (115,3 %) va 

sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlarda (112,1 %) qayd etildi.   

2018-

yilda iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha  

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining o’sish sur’atlari, %  

 

 

 

 

 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

2018-yilda iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha  

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining asosiy ko'rsatkichlari  

 

 

Hajmi,  

mlrd. 

so’m  

O

’tgan yilga  

nisbatan o

’sish 

sur

’ati, %  

 

 

 

Xizmatlar - jami

 

 10043,5 

107,3 

shu jumladan:

 

 

  

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

 

 

620,3 108,9 

Moliyaviy xizmatlar

 

 

997,7 133,6 

Transport xizmatlari

 

 

2764,0 105,4 

shu jumladan: avtotransport 

xizmatlari

 

 2522,1 

101,4 


Yashash va ovqatlanish xizmatlari

 

 319,5 

115,4 


Savdo xizmatlari

 

 2977,6 

101,6 


Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar

 

 316,1 

115,3 


Ta'lim sohasidagi xizmatlar

 

 432,9 

107,8 


Sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

 

 145,5 

112,1 


Ijara xizmatlari

 

 337,2 

97,5 


Kompyuter va maishiy tovarlarni 

ta'mirlash  

bo'yicha xizmatlar

 

 286,3 

100,2 


Shaxsiy xizmatlar

 

 415,0 

101,1 


Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, 

texnik  sinovlar va tahlil sohasidagi 

xizmatlar

 

 109,2 

125,9 


Boshqa xizmatlar

 

 322,2 

117,8 


 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

 Yuqori  bo’lmagan  o'sish  sur'atlari  ijara  xizmatlari  (97,5  %), 

kompyuter va maishiy tovarlarni  ta'mirlash bo'yicha xizmatlar (100,2 %), 

shaxsiy xizmatlar (101,1 %), savdo xizmatlarida (101,6 %) kuzatildi. 

2018-yil


da  ko’rsatilgan  bozor  xizmatlarining  umumiy  hajmida 

transport xizmatlari ulushi 27,5 % ni tashkil etdi. 

Transport  xizmatlari  hajmining  oshishi  yuk  va  yo'lovchi  tashish 

xizmatlariga  bo'lgan  talabning  oshishi  bilan  bog'liq  bo'lib,  bu  o'z 

navbatida  turizm  faoliyatini  jadal  rivojlantirish,  savdo  tarmog'ini 

kengaytirish,  binolar  va  inshootlarni  qurish  va  rekonstruksiya  qilish 

bo'yicha loyihalarni davom etishi bilan bog'liq. 

 

2018-

yilda iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha 

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining tarkibi, %  

 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

 

 Shu  bilan  birga,  eng  yuqori  ulush  savdo  xizmatlari  (29,6  %), 

moliyaviy  xizmatlar  (9,9  %),  aloqa  va  axborotlashtirish    xizmatlari  

(6,2  %),  ta'lim  sohasidagi  xizmatlar  (4,3  %),  shuningdek  shaxsiy 

xizmatlarda (4,1 %) kuzatildi.  

Transport 

davlatning hududiy va iqtisodiy birligini ta’minlagan holda 

yo’lovchilar  va  yuklarni  tashishda  zarur  bo’lgan  ehtiyojlarni  qondirib, 

jamiyat hayotida 

muhim o’rin tutadi. 

Bugungi  kunda  viloyatimiz  transport  infratuzilmasini  rivojlantirish 

uchun  ulkan  salohiyatga  va  barcha  yo

’nalishlarda  hamda  transportning 

barcha  turlarida  yuklar  va  yo'lovchilarni  tashishda  mamlakatning 

ehtiyojlarini qondirish uchun noyob imkoniyatlarga ega. 

 

2018-

yilda transport turlari bo’yicha 

transport xizmatlarining tarkibi, % 

 

 

 

Transport  xizmatlarining  eng  katta  ulushi  avtomobil  transportida 

yuk  va  yo

’lovchilarni  tashish  bo’yicha  xizmatlarga  to’g’ri  keladi. 

Transportning  ushbu  turi  boshqa  transport  turlari  bilan  taqqoslanganda 

uning  moslashuvchanligi  va  ko'rsatilayotgan  xizmatlarning  nisbatan 

arzonligi sababli eng ko'p talabga ega hisoblanadi. 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

10 

 

 Transport  xizmatlari  umumiy  hajmida  avtomobil  transporti 

xizmatlarining  ulushi  91,2  %  ni  tashkil  etib,  boshqa  transport  faoliyati 

xizmatlarning ulushi esa 

– 8,8 % qayd etildi. 

Savdo  tarixiy  jarayonning  eng  qudratli  omillaridan  biri  hisoblanadi. 

Tarixda  bunday  davr  yo’qki,  ijtimoiy  hayotga  uning  ta’siri  kamroq  yoki  

ko'proq darajada ko'rsatil

magan payti bo’lmagan, mamlakat ichida oddiy 

ayirboshlash  bilan  boshlanib  va  butun  dunyo  bo

’yicha  tarqalgan 

murakkab tijorat operatsiyalari 

tarmog’i bilan yakunlanadi.  

Har  xil  turdagi  savdo  munosabatlari  doimo  ijtimoiy  hayotning  turli 

jihatlariga javob beradi. Savdo xizmatlari 

 

2018-yilda  ko'rsatilgan  bozor  xizmatlari  umumiy  hajmidagi  savdo 

xizmatlarining ulushi 29,6 % ni tashkil etib, bu 2977,6 mlrd. so'mga teng 

bo'ldi.  

Chakana  savdo  xizmatlari  umumiy  savdo  xizmatlari  hajmining 

qariyb to'rtdan uchi 

– 76,6 % ga to'g'ri keladi.  

2018-yilda ulgurji  savdo  xizmatlarining  ulushi  (avtomobillar  va 

mototsikllar savdosidan tashqari) 14,3 % ga yetdi.  

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

11 

 

 Avtomobillar  va  mototsikllarning  ulgurji  va  chakana  savdosi 

bo

’yicha  xizmatlar,  jumladan,  avtomobillar  va  mototsikllarni  ta'mirlash bo'yicha  xizmatlarni  qo

’shgan  holda  savdo  xizmatlarining  umumiy 

hajmidagi ulushi 9,1 % ni tashkil etdi. 

 

2018-yilda savdo xizmatlarining tarkibi, % 

 

 

Bugungi  kunda  etakchi  o'rinlarni  nafaqat  savdo  va  transport  kabi 

doimiy  yangilanib  borayotgan  an'anaviy  faoliyat  turlari,  balki  tez  o'sib 

borayotgan bilimga asoslangan biznes va ijtimoiy-madaniy xizmatlar ham 

egallaydi. 

2018-yilda moliyaviy xizmatlar hajmi 997,7 

mlrd. so'mga teng bo’lib, 

o'tgan yilga nisbatan 346,8 mlrd. so'mga oshdi. 

Moliyaviy  xizmatlar  umumiy  hajmida  sug’urta  va  nafaqa  ta’minoti 

bo’yicha  xizmatlardan  tashqari  moliyaviy  xizmatlarning  ulushi  91,1  %  ni 

tashkil etadi. 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

12 

 

 2018-yilda moliyaviy xizmatlarining tarkibi, % 

 

 

  

Zamonaviy  biznesni  amalga  oshirish  uchun  zarur  shart-sharoit 

hozirgi  zamon  infratuzilmasidan  foydalanish  hisoblanadi.  Yirik  bozorlar, 

Internet-savdo,  xom-ashyo,  komponentlar  va  texnologiyalarni  izlash, 

reklama  va  marketing  faoliyati,  jarayon  va  texnologiyalar  tizimini 

boshqarish,  shuningdek  raqamli  tizimlarga  xizmat  ko'rsatish  bo'yicha 

ixtisoslashtirilgan  ma'lumotlar  bazalari  zamonaviy  tashkilotning  majburiy 

xususiyati hisoblanadi. 

2018-yilda  aloqa  va  axborotlashtirish  xizmatlarining  hajmi        

620,3  mlrd.  so'mga 

teng  bo’ldi.  O'tgan  yilga  nisbatan  ushbu  turdagi 

xizmatlarning o'sishi 8,9 % ga etdi. Ko'rsatilgan bozor xizmatlari umumiy 

hajmidagi ulushi 6,2 % ni tashkil etdi. 

Aloqa  va  axborotlashtirish  xizmatlari  hajmida  eng  katta  ulushni 

telekommunikatsiya  xizmatlari  (simli  va  mobil  aloqa  xizmatlari,  Internet 

tarmog’i,  yo'ldoshli  aloqa  xizmatlari  va  boshqalar)  egallab,  98,2  %  ni 

tashkil etadi. 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

13 

 

 2018-yilda aloqa va axborotlashtirish  

xizmatlarining tarkibi, % 

 

 

 

 

 Aloqa  va  axborotlashtirish  xizmatlari  umumiy  hajmida  nashriyot 

xizmatlari  0,8  %,  kompyuter  dasturlashtirish,  maslahat  berish  xizmatlari 

va  boshqa  yordamchi  xizmatlar  -  0,5  %,  boshqa  axborot  xizmatlari 

–  


0,5 % ni tashkil etadi. 

2017-2021  yillarga  mo'ljallangan  Harakatlar  strategiyasining 

ustuvor  yo'nalishlaridan  biri  hisoblangan  ta'lim  va  fan  sohasini 

rivojlantirish quyidagilardan iborat: 

uzluksiz  ta'lim  tizimini  yanada  takomillashtirish,  sifatli  ta'lim 

xizmatlari  imkoniyatlarini  oshirish,  mehnat  bozorining  zamonaviy 

ehtiyojlariga  mos  yuqori  malakali  kadrlar  tayyorlash  siyosatini  davom 

ettirish;  

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

14 

 

 ta'lim  va  o'qitish  sifatini  baholashning  xalqaro  standartlarini  joriy 

etish  asosida  oliy  ta'lim  muassasalari  faoliyatining  sifati  hamda 

samaradorligini  oshirish,  oliy  ta'lim  muassasalariga  qabul  kvotalarini 

bosqichma-bosqich ko'paytirish; 

ilmiy-tadqiqo

t  va  innovatsiya  faoliyatini  rag’batlantirish,  ilmiy  va 

innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini 

yaratish,  oliy  o'quv  yurtlari  va  ilmiy-tadqiqot  institutlari  huzurida 

ixtisoslashtirilgan  ilmiy-eksperimental  laboratoriyalar,  yuqori  texnologiya 

markazlari va texnoparklarni tashkil etish. 

2018-yilda  ta'lim  sohasidagi  xizmatlar  hajmi  432,9  mlrd.  so'mga 

yetib, o'tgan yilga nisbatan o’sish 7,8 % ni tashkil etdi. 

 

 

 2017-

yilga nisbatan yashash va ovqatlanish bo’yicha xizmatlarning 

o'sish  sur'ati  115,4  %  ni  tashkil  etdi,  hajmi  esa  93,6  mlrd.  so'mga  oshdi 

va 319,5 mlrd. so'mga etdi. 

Yashash  va  ovqatlanish  bo’yicha  xizmatlar  hajmida  oziq-ovqat  

va ichimliklar bilan ta’minlash bo’yicha xizmatlarning ulushi 75,3 % bilan 

ustunlik qiladi.  

Y

ashash bo’yicha xizmatlarning ulushi 24,7 % ni tashkil etdi. Ushbu turdagi  xizmatlarning  o'sishiga  dam  olish  uylari,  bolalar  lagerlari, 

kottedjlar va boshqa dam o

lish maskanlari xizmatlariga bo’lgan aholining 

talabi o’z hissasini qo'shdi.  

 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

15 

 

 2018-yilda yashash va ovqatlanish  

bo’yicha xizmatlarning tarkibi, % 

 

 

 

 2018-yilda sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar hajmi 145,5 mlrd. 

so'mga teng bo’ldi. O'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 112,1 % ni tashkil 

etdi. 

 

 

 


 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

16 

 

 2019-yil  1-yanvar  holatiga  viloyatda 

jami  faoliyat  ko’rsatayotgan 

korxona  va  tashkilotlar  soni  25,1  ming  birlikni  tashkil  etdi,  ulardan  

16,3 ming birligi xizmatlar sohasiga jalb qilingan, bu 65,0 % ga yetdi.  

 

2019-yil 1-yanvar holatiga faoliyat  

ko’rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning tarkibi, % 

(fermer va dehqon xo’jaliklaridan tashqari)  

 

 2019-yil 

1-yanvar 

holatiga, 

xizmatlar 

sohasida 

faoliyat  

ko’rsatayotgan  korxona  va  tashkilotlar  tarkibida  savdo  faoliyati  bilan  

shug’ullanuvchi korxona va tashkilotlar (34,1 %) yuqori ulushni egallaydi. 

Yashash  va  ovqatlanish  xizmatlarini  ko'rsatuvchi  korxona  va 

tashkilotlarning ulushi 10,0 % ni tashkil etdi.  

Tashish  va  saqlash  faoliyati  bilan  shug'ullanuvchi  faoliyat 

ko’rsatayotgan  korxona  va  tashkilotlarning  xizmat  ko'rsatish  sohasidagi 

korxona va tashkilotlar umumiy sonidagi ulushi 5,1 % ni tashkil etdi. 

Sog'liqni 

saqlash 

va 


ijtimoiy 

xizmatlar 

sohasida 

faoliyat  

ko’rsatayotgan korxona va tashkilotlarning ulushi 3,4 % ni tashkil etdi. 

 

Axborot  faoliyati  bilan  shug’ullanuvchi  va  aloqa  xizmatlarini ko'rsatuvchi korxona va tashkilotlarning ulushi 2,5 

% ga teng bo’ldi.  

 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

17 

 

 2019-yil 1-yanvar holatiga xizmatlar sohasida faoliyat  

ko’rsatayotgan korxona va tashkilotlarning iqtisodiy 

 

faoliyat turlari bo’yicha tarkibi, %  

 

(fermer va dehqon xo’jaliklaridan tashqari)  

 

  

 

  

X

izmatlar sohasida 

faoliyat 

ko’rsatayotgan 

korxona 


va 

tashkilotlarning  sonini  o'tgan  yilga  nisbatan  taqqoslasak,  2019-yil           

1-yanvar holatiga kelib u, 2,1 ming birlikga oshdi.  

Xizmatlar  sohasini  rivojlantirish  ijtimoiy  yo'naltirilgan  bozor 

iqtisodiyotini shakllantirish uchun eng muhim shartlardan biri hisoblanadi. 

Mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  bozor  islohotlarining  ijobiy 

natijalari 

xizmatlar 

sohasini 

yanada 


rivojlantirish, 

jamiyatni 

rivojlantirishning  eng  muhim  ijtimoiy-iqtisodiy  vazifalarini  hal 

etish


da 

uning rolini oshirish bilan uzviy bog'liqdir. 

 

 

  

 

  

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

18 

 

 2014-yilga  nisbatan  taqqoslaganda,  2018-yilda 

ko’rsatilgan  bozor 

xizmatlarining hajmi 5770,4 mlrd. so'mga oshdi. 

 

  

2014-2018 yillarda 

iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha  

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining asosiy ko’rsatkichlari  

dinamikasi

, mlrd. so’m 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

SAMARQAND VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

 2018-yil  

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

19 

 

 2014-yilga  nisbatan  aholi  jon  boshiga  ko'rsatilgan  bozor  xizmatlari 

hajmi 1443,8 ming so'mga oshdi.  

 

 

2014-2018 yillarda aholi jon boshiga 

ko’rsatilgan  

bozor xizmatlari

ning asosiy ko’rsatkichlari  

dinamikasi, ming so’m 

 

 

  

 

  

 

Xizmatlar sohasi statistikasi bo’limi 

71-230-85-35 


Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling