Samarqand viloyatining tashqi savdo aylanmasi


Download 1.46 Mb.
Pdf ko'rish
Sana24.11.2019
Hajmi1.46 Mb.

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  SAMARQAND VILOYATINING 

TASHQI SAVDO AYLANMASI 

(2019 yil yanvar-mart*

 

  2019  yilning  yanvar-mart  oylarida  viloyatning  tashqi  savdo  aylanmasi  399,6  mln.  AQSH  dollarini  tashkil  etib,  o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  40,6%  ga 

o`sdi. Shu jumladan, eksport hajmi 85,6 mln. AQSH dollarga (o`sish sur`ati 128,1%) va 

import  hajmi  317,0  mln.  AQSH  dollari  (o`sish  sur`ati  144,3%)ga  yetdi.  Tashqi  savdo 

saldosi minus  234,5 mln. AQSH dollarini tashkil qildi 

Samarqand viloyatining  

tashqi savdo aylanmasi                   

 (mln.AQSH dollari

 

                    2018 yil yanvar-mart                                   2019 yil  yanvar-mart                         

 

 

 

 So`nggi yillarda hukumatimiz tomonidan sanoat tuzilmasini diversifikatsiya qilishni, 

eksportni  qo`llab-quvvatlash,  import  o`rnini  bosuvchi  tovar  va  mahsulotlarni  ishlab 

chiqarishni yanada oshirilishi natijasida eksport tarkibida sezilarli o`zgarishga erishildi.  

 

64,5

219,7

284,2

Eksport

Import

Tashqi

savdo

aylanmasi

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

399,6

317,0

82,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Tashqi

savdo

aylanmasi

Import

Eksport

*dastlabki ma`lumot

 


 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

   

 

Samarqand viloyati tashqi savdo aylanmasida  

yuqori ulushga ega bo`lgan davlatlar 

 

                                                                                   (mln. AQSH dollariDavlat nomi 

Tashqi savdo 

aylanmasi 

Eksport 

Import 

Tashqi savdo aylanmasi 

ulushi, % 

o`zgarish sur`ati, 

%

 

 

  

 

 

 

Xitoy 


68,6 

5,1 


63,5 

17,2 


129,9 

Rossiya 


65,5 

23,6 


41,9 

16,4 


138,7 

Qozog`iston 

46,1 

11,8 


34,3 

11,5 


93,8 

Turkiya 


43,5 

7,8 


35,7 

10,9 


157,3 

Latviya 


17,9 

0,6 


17,3 

4,5 


2,1 m 

Germaniya 

17,9 

0,6 


17,3 

4,5 


181,7 

Yaponiya 

17,1 

0,5 


16,6 

4,3 


4,2 m 

Koreya 


Respublikasi 

15,2 


0,02 

15,2 


3,8 

2,6 m 


Eron 

8,5 


2,9 

5,6 


2,1 

3 m 


Hindiston 

8,1 


0,008 

8,1 


2,0 

2,3 m 


Ukraina 

6,9 


2,4 

4,5 


1,7 

151,9 


Litva 

5,8 


0,5 

5,3 


1,4 

150,6 


Sloveniya 

5,6 


5,6 


1,4 

83 


Gollandiya 

4,9 


0,02 

4,9 


1,2 

153,1 


Belarussiya 

4,8 


2,1 

2,7 


1,2 

148,5 


Turkmaniston 

3,9 


1,8 

2,1 


1,0 

2,1 m 


Polsha 

3,9 


1,6 

2,3 


1,0 

158,5 


 

Samarqand  viloyatining  tashqi  savdo  aloqalarini  rivojlanishi  bozor  islohotlarini 

amalga  oshirish  jarayonida  mavjud  bo`lgan  milliy  iqtisodiyotning  real  ehtiyojlari  asosida 

amalga oshirilmoqda.  

 

 

 

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

   

Viloyat tashqi savdo aylanmasida MDH va chet davlatlar ulushi, foizda 

 

  

 

 Viloyatimizda tashqi savdoni qo`llab-quvvatlash hamda MDH davlatlari bilan ushbu 

sohadagi  hamkorlikni  yanada mustahkamlash  bo`yicha  olib  borilayotgan chora-tadbirlar 

natijasida  2019  yil  yanvar-mart  oylarida  viloyat  tashqi  savdo  aylanmasida  MDH 

davlatlarining  ulushi  34,3%  ni  tashkil  etib,  tashqi  savdo  aylanmasi  o`tgan  yilning  shu 

davriga nisbatan 122,6% ni tashkil etdi.  

Boshqa xorijiy davlatlarning viloyat tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 2018 yilning 

yanvar-mart oylarida 60,7% ni tashkil qilgan bo`lsa, joriy yilning ushbu davrida esa tashqi 

savdo  aylanmasidagi  ulushi  65,7%  ga  yetdi.  O`tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  

152,3% ni tashkil etdi. 

 

  

 

39,3   

34,3   

54,4

60,4

34,9

27,5   

60,7   

65,7   

45,6

39,6

65,1

72,5   

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

 100,0

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Boshqa davlatlar

MDH

Tashqi savdo 

aylanmasi

Eksport 

Import

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  Samarqand viloyati shahar va 

tumanlarining tashqi savdo aylanmasi 

 

                                                                                   (mln. AQSH dollariShahar va tumanlar 

Tashqi savdo 

aylanmasi 

Eksport 

Import 

Tashqi savdo aylanmasi 

ulushi, % 

o`zgarish 

sur`ati, %

 

 

  

 

 

 

Jami 

399,6 

82,6 

317,0 

100,0 

140,6 

Samarqand sh. 

148,9 

25,5 


123,4 

37,3 


134,2 

Kattaqo’rg’on sh. 

1,4 

0,6 


0,7 

0,3 


40,8 

tumanlar 

 

  

 

 Bulung’ur 

11,1 


8,1 

3,0 


2,8 

126,1 


Jomboy 

43,5 


7,8 

35,6 


10,9 

191,8 


Ishtixon 

9,0 


0,7 

8,3 


2,3 

27,9 m 


Kattaqo’rg’on 

4,1 


1,5 

2,7 


1,0 

148,5 


Narpay 

2,9 


0,9 

2,1 


0,7 

113,1 


Nurobod 

9,4 


0,1 

9,3 


2,4 

6,7 m 


Oqdaryo 

19,2 


3,3 

15,9 


4,8 

176,3 


Payariq 

6,0 


3,0 

3,0 


1,5 

6,4 m 


Pastdarg’om 

24,2 


2,8 

21,4 


6,1 

2,8 m 


Paxtachi 

0,7 


0,01 

0,7 


0,2 

54,1 


Samarqand 

52,4 


9,1 

43,3 


13,1 

124,3 


Tayloq 

23,6 


2,3 

21,2 


5,9 

62,6 


 Urgut 

39,6 


13,6 

26,0 


9,9 

167,4 


Qo’shrabot 

0,3 


0,2 

0,1 


0,1 

53,1 


 

 

Viloyat  tashqi  savdo  aylanmasining  eng  yuqori  o’rinlarida  Samarqand  shahri  

(148,9  mln.  AQSH  dollari)  hamda  Jomboy  (43,5  mln.  AQSH  dollari),  Samarqand  

(52,4 mln. AQSH dollari), Urgut (39,6 mln. AQSH dollari), 

Pastdarg’om (24,2 mln. AQSH 

dollari)  

tumanlarini ko’rishimiz mumkin. 

 

 

 


 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

   

EKSPORT

 

  

2019 yil yanvar-mart oylarida eksport hajmi 82,6 mln. AQSH dollari (o`sish sur`ati 

128,1%)ga teng bo`lib, uning tarkibida tovarlar 93,5 % ulushga ega 

bo’ldi. Bular asosan 

oziq-ovqat  mahsulotlari  (59,9%),  mashina  va  asbob-uskunalar  (8,4%),  kimyo 

mahsulotlari (1,8%) guruhlari hissasiga to

’g`ri kelmoqda. 

 

 

Tovar va xizmatlar eksporti tarkibi  

yanvar-mart holatiga   

 (mln.AQSH.dollari)  

  

 

       


           

 

  

Oziq-ovqat mahsulotlari 

 

Xizmatlar 

 

Kimyo mahsulotlari va buyumlari 

 

Boshqalar 

 

Energiya manbaalari mahsulotlari 

 

Qora va rangli metallar 

 

Mashina va asbob-uskunalar 

 

  

 

 

 

 

 

33,2

1,3

0,0

5,0

4,6

5,3

15,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

49,4

1,5

1,4

1,1

6,9

5,4

16,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2018 yil  

yanvar - mart 

 

2019 yil  

yanvar - mart 

 

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  Eksport tarkibi 

 

 2019 yilning yanvar-mart oylarida eksport qilingan tovarlar va xizmatlar tarkibining 

tahlili  shuni  ko`rsatmoqdaki,  tovarlar  va  xizmatlar  tarkibida  o`tgan  yilning  shu  davriga 

nisbatan  sezilarli  o`zgarishlar  qayd  etildi,  ayniqsa  mashina  va  asbob-uskunalar  

149,2%  ga,  oziq-ovqat  mahsulotlari  149,1%  ga,  kimyo  mahsulotlari  va  buyumlari  

114,5

% ga o’sishi kuzatildi.    

 

 

    

  

    

  

Jami MDH davlatlari 

Boshqa davlatlar 

m

ln. A

Q

SH

 d

ollari

 

o`tgan y

ilga


 n

is

batan

% 

um

umi

y

 haj

m

ga ni

s

bata

n%

 

mln.

 A

QS

H

 dol

lari


 

o`tgan


 y

ilga


 n

is

batan

% 

um

umi

y

 haj

m

ga ni

s

bata

n%

 

mln.

 A

QS

H

 dol

lari


 

o`tgan


 y

ilga


 n

is

batan

% 

um

umi

y

 haj

m

ga ni

s

bata

n%

 

  

Eksport 

82,6 

128,1 

100,0 

49,9 

142,3  100,0 

32,7 

111,1 

100,0 

Oziq-ovqat 

mahsulotlari 

49,4 


149,1 

59,9 


27,2 

173,8 


54,5 

22,2 


127,0 

68,0 


Kimyo 

mahsulotlari va 

buyumlari 

1,5 


114,5 

1,8 


1,3 

106,4 


2,5 

0,2 


2,4 m 

0,6 


Energiya 

manbaalari  

mahsulotlari 

1,4 


0,0 

1,7 


0,6 

0,0 


1,2 

0,8 


0,0 

2,6 


Qora va rangli 

metallar 

1,1 

21,6 


1,3 

0,3 


143,6 

0,6 


0,8 

16,9 


2,5 

Mashina va 

asbob-uskunalar 

6,9 


149,2 

8,4 


5,3 

171,3 


10,6 

1,6 


104,9 

5,0 


Xizmatlar 

5,3 


100,4 

6,5 


2,7 

98,8 


5,3 

2,7 


102,0 

8,2 


Boshqalar 

16,9 


112,2 

20,4 


12,6 

102,9 


25,3 

4,3 


152,4 

13,1 


 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  28,6

14,3

9,4

6,1

4,6

3,5

3,5

24,0

16,9

9,0

5,2

5,6

2,5

2,7

Samarqand viloyati eksportida asosiy  

hamkor davlatlarning ulushi

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Eksport qilinayotgan tovar va xizmatlarning asosiy qismi  Rossiya  Federatsiyasi,  

Qozog’iston va Turkiya davlatlari  hissasiga to`g`ri kelmoqda. Bu esa umumiy eksport 

hajmining 52,3% ini tashkil qiladi.  

 

Samarqand viloyatining  

asosiy hamkor davlatlarga amalga oshirgan eksport hajmi  

 

Davlat nomi mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

o`rni 

2018 yil 

yanvar-mart 

2019 yil 

yanvar-mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

2018 y 

yanvar-

mart 

2019 y 

yanvar-

mart 

 

  

 

  

 

Rossiya 15,5 

23,6 


132,6 

152,6 


Qozog`iston 10,9 

11,8 


94,5 

108,5 


Turkiya 5,8 

7,8 


114,2 

134,1 


Xitoy 3,3 

5,1 


141,3 

152,0 


Afg`oniston 3,6 

3,8 


116,0 

104,2 


Tojikiston  1,6 

2,9 


2,2 m 

182,2 


12 

Ozarbayjon  1,7 

2,9 


2,8 m 

168,0 


10 

Eron  1,2 

2,9 


150,1 

2,3 m 


15 

 Rossiya

 

 

Qozog`iston  

Turkiya


 

 

Xitoy 

 

Afg’oniston 

 

Ozorbayjon 

 

Tojikiston 

2019 yil  

yanvar-mart

      

 

2018 yil  yanvar-mart     

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

 

  

 

  

 

Davlat nomi mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

o`rni 

2018 yil 

yanvar-mart 

2019 yil 

yanvar-mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

2018 y 

yanvar-

mart 

2019 y 

yanvar-

mart 

Ukraina 


1,4 

2,4 


132,7 

166,7 


14 

Belarussiya 1,9 

2,1 


2,6 m 

109,9 


10 


Qirg`iziston  

1,6 


2,0 

110,8 


127,3 

13 


11 

Turkmaniston  

0,4 

1,8 


48,2 

4,6 m 


22 

12 


Polsha 

0,08 


1,6 

96,8 


18,8 m 

30 


13 

Iroq  


0,7 

1,5 


50,8 

2,0 m 


19 

14 


Gruziya  

0,8 


1,1 

3,5 m 


124,7 

18 


15 

 

 

Samarqand viloyati shahar va tumanlarida  

 amalga oshirilgan eksport hajmi  

 

Hudud nomi mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

ulushi, % 

2018 yil 

yanvar-mart 

2019 yil 

yanvar-mart 

2018 yil 

yanvar-mart 

2019 yil 

yanvar-mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

 

  

 

  

 

shaharlar 

 

 

  

 

 Samarqand 

19,5 


25,5 

127,3 


130,9 

30,2 


30,9 

Kattaqo’rg’on 

1,9 

0,6 


5,9 m 

34,0 


2,9 

0,8 


tumanlar 

 

  

 

  

Bulung’ur 

2,4 

8,1 


66,4 

3,4 m 


3,7 

9,9 


Jomboy 

7,6 


7,8 

120,9 


103,3 

11,8 


9,5 

Ishtixon 

0,2 

0,7 


105,3 

3,7 m 


0,3 

0,9 


Kattaqo’rg’on 

0,8 


1,5 

9,0 m 


191,8 

1,2 


1,8 

Narpay 


1,0 

0,9 


8,4 m 

86,4 


1,5 

1,0 


Nurobod 

0,1 


0,1 

0,0 


149,1 

0,2 


0,2 

Oqdaryo 


1,6 

3,3 


107,9 

2,0 m 


2,5 

3,9 


Payariq 

0,5 


3,0 

76,5 


6,5 m 

0,7 


3,6 

Pastdarg’om 

3,7 

2,8 


3,8 m 

75,9 


5,8 

3,4 


Paxtachi 

0,6 


0,01 

12,8 m 


2,3 

0,9 


0,0 

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

 

  

 

  

 

Hudud nomi mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

ulushi, % 

2018 yil 

yanvar-mart

 

2019 yil yanvar-mart

 

2018 yil yanvar-mart

 

2019 yil yanvar-mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

Samarqand 

4,3 

9,1 


71,9 

2,1 m 


6,7 

11,0 


Tayloq 

7,6 


2,3 

192,9 


31,0 

117 


2,8 

Urgut 


7,5 

13,6 


67,2 

181,8 


11,6 

16,5 


Qo’shrabot 

0,2 


0,2 

106,9 


68,5 

0,4 


0,2 

 

M

еva - sabzavot mahsulotlari eksporti 

 

2019  yilning  yanvar-mart  oylarida  jami  88,4  ming  tonnadan  ziyod  m

еva-sabzavot 

mahsulotlari 37,0 mln. AQSH dollariga eksport qilindi (o`sish sur`ati 140,6%). 

M

еva-sabzavot mahsulotlarining 

eksport 


tarkibiga 

qaraydigan 

bo

’lsak,  


2019  yilning  yanvar-mart  oylarida  60,6  ming  tonnadan  ko`proq  sabzavotlar  14,0    mln. 

AQSH  dollariga  yoki  o`tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  45,3  ming  tonnaga  ko`p 

miqdorda eksport qilingan. 

Shuningdek,  10,3    ming  tonna  m

еva  va  rezavorlar  6,4  mln.  AQSH  dollariga 

eksport  qilingan  b`lib,  eksport  hajmi  o`tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  5,4  ming 

tonnaga ko`paygan. 

Meva-sabzavot mahsulotlarining tarkibi, (ming tonna) 

 

 

  

 

        

  

                                 

                                          

 

 

4,910,3

2018 yil 2019 yil

15,3

60,6


2018 yil

2019 yil


9,7

15,6


2018 yil

2019 yil


1,1

1,9


2018 yil

2019 yil


 

Mevalar 

 

Sabzavotlar 

 

Uzum 

 

Yer yong`oq 

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

10 

Shuni  aytib  o`tish  joizki,  viloyatimizda  eksport  salohiyatini  kengaytirish,  yangi 

bozorlarni  o`zlashtirish  natijasida  m

еva-sabzavot  mahsulotlari,  uzum,  poliz,  dukkakli 

ekinlar,  shuningdek,  sabzavot  va  m

еvalarni    eksport  qilish  hajmi  oshib  bormoqda. 

Jumladan,  2019  yilning  yanvar-mart  oylarida  m

еva-rezavorlar  hamda  sabzavotlar 

eksport    hajmi  20,4  mln.  AQSH  dollariga  yetdi  (o`tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan 

23,8% ga o`sgan).  

Viloyatimizda yetishtirilgan m

еva va sabzavot mahsulotlarining  

asosiy bozorlari eksport geografiyasi 

 

 Davlat nomi 

2018 yil yanvar-mart  

2019 yil yanvar-mart 

ming 

tonna 

mln. 

AQSH 

dollari 

Ulushi 

jamiga 

nisbatan ming 

tonna 

mln. 

AQSH 

dollari 

Ulushi 

jamiga 

nisbatan 

 

  

 

  

 

 Turkiya 

4,2 


3,5 

13,2 


23,5 

6,3 


171 

Rossiya  

3,9 

3,6 


13,7 

6,8 


5,6 

15,2 


Qozog`iston  

5,5 


4,1 

15,5 


10,2 

4,5 


12,2 

Xitoy 


2,4 

2,1 


7,9 

5,7 


4,1 

11,2 


Eron 

1,3 


1,2 

4,6 


3,3 

2,2 


6,1 

Ukraina 


1,6 

1,3 


4,9 

7,5 


2,0 

5,3 


Belarus  

1,6 


1,8 

6,7 


2,4 

1,8 


4,8 

Ozarbayjon  

0,8 

0,9 


3,3 

1,4 


1,5 

4,0 


Iroq  

0,5 


0,6 

2,2 


5,7 

1,4 


3,8 

Turkmaniston  

0,4 

0,4 


1,5 

8,7 


1,3 

3,6 


Gruziya 

0,9 


0,8 

2,9 


4,5 

1,0 


2,8 

 

  

 

  

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

11 

IMPORT 

 

Joriy  yilning  yanvar-mart  oylarida  import  hajmi  317,0  mln.  AQSH  dollari  (o`sish 

sur`ati  144,3%)ga  teng  bo`ldi.  Import  tarkibida  eng  katta  ulush  mashina  va  asbob 

uskunalar  (42,0%),  kimyo  mahsulotlari  va  buyumlari  (21,2%)  hamda  oziq-ovqatlar 

(15,0%) guruhlari hisobiga to`g`ri keldi. 

 

Tovar va xizmatlar importi tarkibi  

(yanvar-mart holatiga, mln. AQSH dollarida)   

 

 

 

              

 

  

Oziq-ovqat mahsulotlari 

 

Mashina va asbob-uskunalar 

 

Kimyo mahsulotlari va buyumlari 

 

Xizmatlar 

 

Energiya manbaalari va neft mahsulotlari 

 

Boshqalar 

 

Qora va rangli metallar 

   


 

 

 

Shu bilan birga ta`kidlab o`tish kerakki, joriy yilning yanvar-mart oylarida viloyatga import  qilinayotgan  tovar  va  xizmatlar  o`tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  

97,3 mln. AQSH dollarga ko`p import qilindi va 317,0 mln. AQSH dollarini tashkil etdi.  

 

 

 

 

44,5

61,0

0,3

24,5

69,2

0,4

19,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

47,7

67,2

2,4

29,3

133,7

2,0

34,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2018 yil  

yanvar-mart  

  

2019 yil  

yanvar-mart  

  

 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

12 

Import tarkibi 

 

 

 

    

  

   Tovar turlari 

  

Jami MDH davlatlari 

Boshqa davlatlar 

m

ln. A

Q

SH

 do


llari

 

umumiy

 ha


jm

ga

 ni

sba


tan

% 

o`t


ga

n

 yilga

 ni


sba

tan


%

 m

ln.


 A

Q

SH

 do


llari

 

umumiy

 ha


jm

ga

 ni

sba


tan

% 

o`t


ga

n

 yilga

 ni


sba

tan


%

 m

ln.


 A

Q

SH

 do


llari

 

umumiy

 ha


jm

ga

 ni

sba


tan

% 

o`t


ga

n

 yilga

 ni


sba

tan


%

  

 

  

 

  

 

  

Jami import 

317,0 

100,0 

144,3 

87,1 

100,0 

113,6 

230,0 

100,0  160,7 

Oziq-ovqat 

mahsulotlari 

47,7 


15,1 

107,3 


32,5 

37,4 


108,4 

15,2 


6,6 

105,0 


Kimyo mahsulotlari 

va buyumlari 

67,2 

21,2 


110,2 

13,3 


15,3 

103,0 


53,9 

23,4 


112,2 

Energiya manbaalari  

mahsulotlari 

2,4 


0,8 

7,5 m 


2,2 

2,5 


10,2 m 

0,2 


0,1 

2,2 m 


Qora va rangli 

metallar 

29,3 

9,2 


119,7 

19,1 


22,0 

88,3 


10,2 

4,4 


3,6 m 

Mashina va asbob-

uskunalar 

133,6 


42,2 

193,2 


7,4 

8,5 


3,8 m 

126,2 


54,9 

187,7 


Xizmatlar 

2,0 


0,6 

5,1 m 


0,005 

0,006 


6,9 m 

2,0 


0,9 

5,1 m 


Boshqalar 

34,8 


10,9 

174,6 


12,5 

14,3 


126,0 

22,3 


9,7 

2,2 m 


 

 

 

Samarqand viloyatiga asosiy hamkor davlatlardan  

amalga oshirilgan import hajmi  

 

Davlat nomi mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

o`rni 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

 

  

 

  

 

Xitoy 49,5 

63,5 


2,1 m 

128,4 


Rossiya 31,7 

41,9 


144,5 

132,0 
 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

13 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

Davlat nomi 

mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

o`rni 

2018 yil 

yanvar-

mart

 

2019 yil yanvar-mart

 

2018 yil yanvar-

mart

 

2019 yil yanvar-

mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

Turkiya  

21,8 

35,7 


101,3 

163,4 


  4 

Qozog`iston 38,3 

34,3 


2,9 m 

89,6 


Germaniya  9,3 

17,4 


42,7 

187,0 


Latviya 7,3 

17,3 


157,9 

2,4 m 


Yaponiya 4,1 

16,7 


45,3 

4,1 m 


10 

Коrеyа  Respublikasi 

5,7 


15,2 

101,0 


2,7 m Hindiston  

2,6 


8,1 

38,3 


3,2 m 

14 


Eron  


1,6 

5,7 


113,2 

3,5 m 


18 

10 


Sloveniya 

6,7 


5,6 

2,7 m 


83,0 

11 Litva 

3,8 


5,3 

192,0 


138,6 

11 


12 

Gollandiya 

3,2 

4,9 


3,2 m 

153,1 


12 

13 


Ukraina 

3,1 


4,5 

145,2 


145,1 

13 


14 

Fransiya 

1,4 

3,2 


62,5 

2,4 m 


24 

15 


 

 

 

 Samarqand  viloyatiga  tovar  va  xizmatlar  importini  amalga  oshirgan  asosiy 

hamkor davlatlar qatorida Xitoy 63,5 mln. AQSH dollari, Rossiya 41,9 mln. AQSH 

dollari,  Turkiya  35,7  mln.  AQSH  dollari  va  Qozog`iston  34,3  mln.  AQSH  dollari 

bilan yuqori o

’rinlarda turibdi. 

 

 

 

 

 


 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

14 

22,5

14,4

9,9

17,4

4,2

3,3

1,8

20,0

13,2

11,3

10,8

5,5

5,4

5,3

 

Viloyat importida asosiy  

hamkor davlatlarning ulushi 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2019  yilning  yanvar-mart oylarida  viloyatga 63 dan ortiq  xorijiy davlatlardan tovar va  xizmatlar  importi  amalga  oshirilgan.  Shulardan 

5  та  eng  yirik  bo`lgan  Xitoy  Xalq 

Respublikasi,  Rossiya    Federatsiyasi,  Turkiya,  Qozog`iston  va  Germaniya  hamkor 

davlatlaridan jami import hajmi 192,8 mln. AQSH dollariga teng. Bu esa umumiy import 

hajmining 60,8% ini tashkil qiladi. 

 

 

Samarqand viloyati shahar va tumanlarining  

 amalga oshirgan import hajmi  

 

 

Hudud nomi mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

ulushi, % 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

2018 yil 

yanvar-

mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

2018 y 

yanvar-

mart 

2019 y 

yanvar-

mart 

 

  

 

  

 

shaharlar 

 

 

  

 

 Samarqand 

91,5 


123,4 

118,3 


134.8 

41,7 


38,9 

Kattaqo’rg’on 

1,5 

0,7 


194,8 

49,1 


0,7 

0,2 


 

Xitoy


 

 

Rossiya 

 

Turkiya 

 

Qozog`iston 

 

Germaniya 

 

Yaponiya 

 

Latviya 

2018 yil  

yanvar-mart      

2019 yil  

yanvar-mart

      

 


 

 

SAMARQAND VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI  

 

  

15 

 

  

 

  

 

Hudud nomi mln. AQSH dollari 

o`sish sur`ati, % 

ulushi, % 

2018 yil 

yanvar-

mart

 

2019 yil yanvar-

mart

 

2018 yil yanvar-

mart

 

2019 yil yanvar-

mart 

2018 yil 

yanvar-mart 

2019 yil 

yanvar-

mart 

tumanlar 

 

  

 

  

Bulung’ur 

6,4 

3,0 


100,1 

46,1 


2,9 

0,9 


Jomboy 

15,1 


35,6 

50,7 


2,4 m 

6,9 


11,2 

Ishtixon 

0,1 

8,3 


65,0 

68,0 m 


0,05 

2,6 


Kattaqo’rg’on 

2,0 


2,7 

130,8 


132,1 

0,9 


0,8 

Narpay 


1,6 

2,1 


35,7 m 

129,5 


0,7 

0,7 


Nurobod 

1,3 


9,3 

29,4 


7,1 m 

0,6 


2,9 

Oqdaryo 


9,3 

15,9 


178,3 

172,0 


4,2 

5,0 


Payariq 

0,5 


3,0 

43,1 


6,3 m 

0,2 


1,0 

Pastdarg’om 

4,9 

21,4 


2,3 m 

7,3 m 


2,2 

6,8 


Paxtachi 

0,8 


0,7 

0,0 


90,9 

0,4 


0,2 

Samarqand 

37,8 

43,3 


162,8 

114,6 


17,2 

137 


Tayloq 

30,1 


21,2 

4,6 m 


70,6 

13,7 


6,7 

Urgut 


16,2 

26,0 


163,7 

160,8 


7,4 

8,2 


Qo’shrabot 

0,4 


0,2 

0,0 


42,6 

0,2 


0,05 

 

Viloyatimizda tashqi 

iqtisodiy 

faoliyatni 

rivojlantirish 

borasida 

amalga 


oshirilayotgan  keng  qamrovli  islohotlar  va  dunyo  mamlakatlari  bilan  olib  borilayotgan 

mustahkam aloqalar natijasida viloyatimizning eksport salohiyati oshib bormoqda.  

Shuningdek,  hukumatimiz  tomonidan  bir  qator  soliq,  bojxona  imtiyozlarining 

yaratilishi,  ishlab  chiqarishni  modernizatsiya  qilish  va  raqobatbardosh  mahsulotlarni 

ishlab chiqarilishi milliy mahsulotlarimizni tashqi bozorlarda mustahkam o`rin egallashlari 

uchun zamin yaratmoqda.  

Tashqi iqtisodiy faoliyat va  

savdo statistikasi 

bo’limi 

Tel.:66-235-65-80 

71-230-85-23 

 


Download 1.46 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling