Sana: 201 y. Mavzu: 5-sinf kursini takrorlash darsning maqsadi


Download 0.82 Mb.
bet1/64
Sana04.12.2020
Hajmi0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Sana: «___» _____________ 201__ y.
Mavzu: 5-SINF KURSINI TAKRORLASH
Darsning maqsadi:

 1. Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga mustaqillik haqida, ularni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid tushunchalar berish. 5-sinfda o’tilgan mavzularni takrorlash, 6-sinf kursiga poydevor yaratish.

 2. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarga ta’lim birish bilan bir qatorda tarbiyasiga qarash , vatanini sevishni o’rgatish .

 3. Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni savol javob taqarqatma matireallar bilan bilimini rivojlantirish.


Darsning ko’rgazmali qurollari: Tarqatma matiriallar, doska, bo’r va latta kerak bo’ladi.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;

2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish va Yangi mavzuni mustahkamlash:

5-sinfda natural va kasr sonlar ustida bajariladigan 4 amal (qo’shish, ayirish, ko’paytirish, bo’li bilan tanishganmiz.
 1. Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida tasvirlangan sonlarni yozing.

  1. 2·104+3·103+7·102+8·10+3; 2) 3·105+7·104+4·103+2·102+1·10+9;

3) 8·104+3·102+5; 4) 9·105+6·103+7;


 1. Qulay usul bilan hisoblang.

  1. 1624·59+41·1624=1624·(59+41)=1624·100=162400

  2. 673·879-673·779=673·(879-779)=673·100=67300

  3. 428·37+214·72+107·108=107·(4·37+2·72+108)=107·(148+144+ +108)=107·400=42800


Misollar yechish:
Tarqatma materiallar:


1. Natural sonlarni qo’shish.

1-variant.

1) 11182 + 415;

2) 746738 + 6579;

3) 316 + 7463;

4) 925 + 698;

5) 5455 + 4545;

6) 68083 + 77877;

7) 237 + 0;

8) 65254 + 2760;

9) 3214 + 4080;

10) 105 + 8998;

11) 93225 + 597975;

12) 624 + 59376.
2- variant.

1) 577 + 33853;

2) 2764 + 393002;

3) 492 + 100;

4) 743 + 7257;

5) 46866 + 4459;

6) 83642 + 3806358;

7) 1463 + 9977;

8) 24374 + 975626;

9) 54676 + 318;

10) 4510 + 1695;

11) 520530 + 25033;

12) 0 + 649.
3-variant.

1) 74524 + 68997;

2) 33000 + 4789;

3) 61479 + 629521;

4) 81228 + 615700;

5) 52204 + 47796;

6) 911 + 89089;

7) 3875 + 67679;

8) 79995 + 7206;

9) 30802 + 0;

10) 566 + 131;

11) 449 + 989804;

12) 736 + 340.

4-variant.

1) 0 + 477;

2) 3719 + 594281;

3) 1444 + 8556;

4) 3759 + 4220;

5) 79557 + 158474;

6) 83305 + 99897;

7) 34923 + 763002;

8) 2944 + 296;

9) 701 + 1699;

10) 671 + 89329;

11) 75812 + 150;

12) 87481 + 35765.2. Natural sonlarni ayirish.1-variant.

1) 80000 - 6917;

2) 50000 - 391;

3) 677966 - 6961;

4) 143900 - 6601;

5) 46594 - 45594;

6) 995485 - 995428;

7) 3889 - 0;

8) 2071 - 1375;

9) 23558 - 2589;

10) 10000 - 1330;

11) 759 - 421;

12) 100000 - 884.
2-variant.

1) 87948 - 39948;

2) 832581 - 832188;

3) 80000 - 4224;

4) 888964 - 28854;

5) 368 - 268;

6) 8922 - 4978;

7) 919200 - 7960;

8) 10000 - 393;

9) 10000 - 5482;

10) 3756064 - 27799;

11) 600000 - 2030;

12) 546179 - 0.
3-variant.

1) 496 - 295;

2) 6397389 - 34378;

3) 131 - 0;

4) 10000 - 8360;

5) 2000 - 119;

6) 20549 - 19579;

7) 400000 - 5876;

8) 9980414 - 9980119;

9) 3396942 - 29963;

10) 893900 - 1711;

11) 100000 - 3360;

12) 564723 - 155723.
4-variant.

1) 5000000 - 4051;

2) 736 - 568;

3) 62855 - 33855;

4) 697898 - 567697;

5) 10000 - 1689;

6) 1000000 - 4532;

7) 67103 - 2777;

8) 812649 - 0;

9) 476474 - 41302;

10) 759561 - 759476;

11) 30000 - 9251;

12) 888200 - 7994.
Masalalar:


 1. 3 ta yashikda 38 kg anor bor. Birinchi yashikda ikkinchisiga qaraganda 4 kg kam, ammo uchinchisiga qaragancha 2 kg ko’p anor bor. Har bir yashikda necha kilogrammdan anor bor?


5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;
6. Uyga vazifa ________________________

Sana: «___» _____________ 201__ y.
Mavzu: 5-SINF KURSINI TAKRORLASH
Darsning maqsadi:

 1. Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga mustaqillik haqida, ularni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid tushunchalar berish. 5-sinfda o’tilgan mavzularni takrorlash, 6-sinf kursiga poydevor yaratish.

 2. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarga ta’lim birish bilan bir qatorda tarbiyasiga qarash , vatanini sevishni o’rgatish .

 3. Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni savol javob taqarqatma matireallar bilan bilimini rivojlantirish.


Darsning ko’rgazmali qurollari: Tarqatma matiriallar, doska, bo’r valatta ketak bo’ladi.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;

2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish va Yangi mavzuni mustahkamlash:

5-sinfda yuza va hajmlar, oddiy kasrlar, ular ustida bajariladigan 4 amal (qo’shish, ayirish, ko’paytirish, bo’lish) bilan tanishganmiz.
 1. Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida tasvirlangan sonlarni yozing.

  1. 2·104+3·103+7·102+8·10+3; 2) 3·105+7·104+4·103+2·102+1·10+9;

3) 8·104+3·102+5; 4) 9·105+6·103+7;


 1. Qulay usul bilan hisoblang.

  1. 1624·59+41·1624=1624·(59+41)=1624·100=162400

  2. 673·879-673·779=673·(879-779)=673·100=67300

  3. 428·37+214·72+107·108=107·(4·37+2·72+108)=107·(148+144+ +108)=107·400=42800


Misollar yechish:
Tarqatma materiallar:


1. Natural sonlarni qo’shish.

1-variant.

1) 11182 + 415;

2) 746738 + 6579;

3) 316 + 7463;

4) 925 + 698;

5) 5455 + 4545;

6) 68083 + 77877;

7) 237 + 0;

8) 65254 + 2760;

9) 3214 + 4080;

10) 105 + 8998;

11) 93225 + 597975;

12) 624 + 59376.
2- variant.

1) 577 + 33853;

2) 2764 + 393002;

3) 492 + 100;

4) 743 + 7257;

5) 46866 + 4459;

6) 83642 + 3806358;

7) 1463 + 9977;

8) 24374 + 975626;

9) 54676 + 318;

10) 4510 + 1695;

11) 520530 + 25033;

12) 0 + 649.
3-variant.

1) 74524 + 68997;

2) 33000 + 4789;

3) 61479 + 629521;

4) 81228 + 615700;

5) 52204 + 47796;

6) 911 + 89089;

7) 3875 + 67679;

8) 79995 + 7206;

9) 30802 + 0;

10) 566 + 131;

11) 449 + 989804;

12) 736 + 340.

4-variant.

1) 0 + 477;

2) 3719 + 594281;

3) 1444 + 8556;

4) 3759 + 4220;

5) 79557 + 158474;

6) 83305 + 99897;

7) 34923 + 763002;

8) 2944 + 296;

9) 701 + 1699;

10) 671 + 89329;

11) 75812 + 150;

12) 87481 + 35765.2. Natural sonlarni ayirish.1-variant.

1) 80000 - 6917;

2) 50000 - 391;

3) 677966 - 6961;

4) 143900 - 6601;

5) 46594 - 45594;

6) 995485 - 995428;

7) 3889 - 0;

8) 2071 - 1375;

9) 23558 - 2589;

10) 10000 - 1330;

11) 759 - 421;

12) 100000 - 884.
2-variant.

1) 87948 - 39948;

2) 832581 - 832188;

3) 80000 - 4224;

4) 888964 - 28854;

5) 368 - 268;

6) 8922 - 4978;

7) 919200 - 7960;

8) 10000 - 393;

9) 10000 - 5482;

10) 3756064 - 27799;

11) 600000 - 2030;

12) 546179 - 0.
3-variant.

1) 496 - 295;

2) 6397389 - 34378;

3) 131 - 0;

4) 10000 - 8360;

5) 2000 - 119;

6) 20549 - 19579;

7) 400000 - 5876;

8) 9980414 - 9980119;

9) 3396942 - 29963;

10) 893900 - 1711;

11) 100000 - 3360;

12) 564723 - 155723.
4-variant.

1) 5000000 - 4051;

2) 736 - 568;

3) 62855 - 33855;

4) 697898 - 567697;

5) 10000 - 1689;

6) 1000000 - 4532;

7) 67103 - 2777;

8) 812649 - 0;

9) 476474 - 41302;

10) 759561 - 759476;

11) 30000 - 9251;

12) 888200 - 7994.
Masalalar:


 1. 3 ta yashikda 38 kg anor bor. Birinchi yashikda ikkinchisiga qaraganda 4 kg kam, ammo uchinchisiga qaragancha 2 kg ko’p anor bor. Har bir yashikda necha kilogrammdan anor bor?


5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;
6. Uyga vazifa ________________________

Sana: «___» _____________ 201__ y.
Mavzu: 5-SINF KURSINI TAKRORLASH MASHQLAR YECHISH.
Darsning maqsadi:

 1. Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga mustaqillik haqida, ularni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid tushunchalar berish. 5-sinfda o’tilgan mavzularni takrorlash, 6-sinf kursiga poydevor yaratish.

 2. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarga ta’lim birish bilan bir qatorda tarbiyasiga qarash , vatanini sevishni o’rgatish .

 3. Rivojlantiruvchi maqsad: O’quvchilarni savil javob tqarqatma matireallar bilan bilimini rivojlantirish.


Darsning ko’rgazmali qurollari: Tarqatma matiriallar, doska, bo’r valatta ketak bo’ladi.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;

2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish va Yangi mavzuni mustahkamlash:

5-sinfda natural va kasr sonlar ustida bajariladigan 4 amal (qo’shish, ayirish, ko’paytirish, bo’lish) bilan tanishganmiz.
 1. Amallarni bajaring.

  1. 812·35-2436:(3732-48·27)=28420-2436:2436=28420-1=28419

  2. 402·46-100400:(2976-58·34)=18492-100=18392Masalalar:


 1. 3 ta yashikda 38 kg anor bor. Birinchi yashikda ikkinchisiga qaraganda 4 kg kam, ammo uchinchisiga qaragancha 2 kg ko’p anor bor. Har bir yashikda necha kilogrammdan anor bor?

Misollar yechish:
Tarqatma materiallar:
3. Natural sonlarni ko’paytirish.


1-variant.

1) 202  47;

2) 540  1;

3) 700  124;

4) 39  66;

5) 562  100;

6) 361  99;

7) 670  30;

8) 100  1000;

9) 45076  0;

10) 808  102;

11) 6  339;

12) 9676  43.
2-variant.

1) 124  10000;

2) 17  69;

3) 14848  1;

4) 70  940;

5) 2366  63;

6) 502  601;

7) 813  700;

8) 86  344;

9) 31  701;

10) 8  519;

11) 5554  0;

12) 1000  10.

3-variant.

1) 0  396333;

2) 10000  1835;

3) 806  803;

4) 100  1000;

5) 736  600;

6) 1  933;

7) 94  64;

8) 417  17;

9) 64  6169;

10) 561  3;

11) 205  26;

12) 50  390.
4-variant.

1) 77  73;

2) 809  37;

3) 6593  28;

4) 50  950;

5) 0  503912;

6) 73  641;

7) 303  404;

8) 6  175;

9) 1000  10000;

10) 591540  1;

11) 300  423;

12) 100  662932.
5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;
6. Uyga vazifa ________________________


Sana: «___» _____________ 201__ y.
Mavzu: 5-SINF KURSINI TAKRORLASH MASHQLAR YECHISH.
Darsning maqsadi:

 1. Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga mustaqillik haqida, ularni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid tushunchalar berish. 5-sinfda o’tilgan mavzularni takrorlash, 6-sinf kursiga poydevor yaratish.

 2. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarga ta’lim birish bilan bir qatorda tarbiyasiga qarash , vatanini sevishni o’rgatish .

 3. Rivojlantiruvchi maqsad: O’quvchilarni savol javob tqarqatma matireallar bilan bilimini rivojlantirish.


Darsning ko’rgazmali qurollari: Tarqatma matiriallar, doska, bo’r va latta kerak bo’ladi.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;

2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish va Yangi mavzuni mustahkamlash:

5-sinfda natural va kasr sonlar ustida bajariladigan 4 amal (qo’shish, ayirish, ko’paytirish, bo’lish) bilan tanishganmiz.4. Natural sonlarni bo’lish.


1-variant.

1) 11889 : 1;

2) 299628 : 4;

3) 12312 : 72;

4) 0 : 866508;

5) 38504 : 8;

6) 216120 : 24;

7) 11249202 : 149;

8) 16500 : 50;

9) 327900 : 10;

10) 16941400 : 200;

11) 151040 : 32;

12) 2799688 : 904.


.2-variant.

1) 1328448 : 51;

2) 2502630 : 30;

3) 655200 : 900;

4) 0 : 681545;

5) 5313600 : 738;

6) 686736 : 342;

7) 241800 : 403;

8) 16640 : 1;

9) 54486 : 6;

10) 33340 : 10;

11) 19072 : 2;

12) 552968 : 818.3-variant.

1) 308693 : 77;

2) 58852419 : 901;

3) 1587580 : 20;

4) 0 : 9757;

5) 156087 : 3;

6) 816860 : 158;

7) 2279541 : 67;

8) 507332 : 7;

9) 33137 : 1;

10) 11718400 : 800;

11) 3160200 : 458;

12) 260500 : 10..4-variant.

1) 77924 : 92;

2) 1473000 : 200;

3) 134067 : 67;

4) 203562 : 6;

5) 0 : 175003;

6) 206750 : 827;

7) 24390 : 30;

8) 16300 : 100;

9) 16311 : 1;

10) 1656750 : 705;

11) 22173905 : 445;12) 133045 : 5;

Qonuniyatlar asosida bajaring:

7950.
2. 1000124.
3. 39 + 79.
4. 72115.
5. a147b.
6. 8k900m.
7. 4s3x5p.
8. 14713 – 3147.
9. 2916 + 7116.
10. 852 – 552.

11. 6a – 2a.
12. 17m + 13m.
13. 5k – 5a.
14. 14k + 9k – 3k.
15. x + 5x.
16. 72y – 12y – y.
17. y – y.
18. 3x + 3x.
19. 2n + 7n + 3.
20. 6x – 6x + 5.

Kasr sonlarga oid aralash misollarni hisoblang:Natural va kasr sonlarga oid aralash misollarni hisoblang:

1. 3/41 + 5.
2. 8/21 + 9,9.
3. 4 – 5/81.
4. 5/22 – 4.
5. 14/9 – 9.
6. 1 – 12/99.
7. 13/18 + 3/22.
8. 60/27 – 50/27.
9. 41/45 – 45.
10. 2 – 1/22.

11. 13/100 : 11/200.
12. 660/99 : 33.
13. 2/30,01.
14. 27/38 : 8.
15. 11/32 : 1/2.
16. 530/101.
17. 100035/86.
18. 12/21 : 100.
19. 9/371000.
20. 3/5 : 5/7.

Tenglamalarni yeching:

1. 1 : x = 1.
2. m : 4 = 0.
3. 6 : n = 1.
4. v : 1 = v.
5. m : 27 = 1.
6. 12 : x = 12.
7. x : 0 = 2.
8. 0 : y = 0.
9. 3m = 18.
10. x : 9 = 8.

11. 24x = 92 – 20.
12. 7n – 1 = 13.
13. (13 + 11)x = 48.
14. 3n – 12 = 18.
15. 40 – 4y = 8.
16. 6x – 21 = 9.
17. y(32 – 26) = 60.
18. 36 – 5x = 46 – 20.
19. 64 : 4 : x = 2.
20. 32 – 5x = 21 – 14.

Masalalar:


 1. 3 ta yashikda 38 kg anor bor. Birinchi yashikda ikkinchisiga qaraganda 4 kg kam, ammo uchinchisiga qaragancha 2 kg ko’p anor bor. Har bir yashikda necha kilogrammdan anor bor?

 2. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 22 sm. Eni bo’yidan 4 sm qisqa. Perimetri shu to’g’ri to’rtburchakning perimetriga teng bo’lgan kvadratning yuzini toping.

 3. Ketma-ket kelgan uchta natural sonning: 1) yig’indisi 3 ga; 2) ko’paytmasi 6 ga bo’linadi. Shu tasdiqning to’g’riligini ko’rsatuvchi 4 ta misol tuzing.


5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;
6. Uyga vazifa ________________________

Sana: «___» _____________ 201__ y.
Mavzu: 5-SINF KURSINI TAKRORLASH MASHQLAR YECHISH.
Darsning maqsadi:

 1. Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga mustaqillik haqida, ularni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid tushunchalar berish. 5-sinfda o’tilgan mavzularni takrorlash, 6-sinf kursiga poydevor yaratish.

 2. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarga ta’lim birish bilan bir qatorda tarbiyasiga qarash , vatanini sevishni o’rgatish .

 3. Rivojlantiruvchi maqsad: O’quvchilarni savol javob tqarqatma matireallar bilan bilimini rivojlantirish.


Darsning ko’rgazmali qurollari: Tarqatma matiriallar, doska, bo’r va latta kerak bo’ladi.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;

2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish va Yangi mavzuni mustahkamlash:

5-sinfda yuza hajmlar, natural va kasr sonlar ustida bajariladigan 4 amal (qo’shish, ayirish, ko’paytirish, bo’lish) bilan tanishganmiz.4. Natural sonlarni bo’lish.


1-variant.

1) 11889 : 1;

2) 299628 : 4;

3) 12312 : 72;

4) 0 : 866508;

5) 38504 : 8;

6) 216120 : 24;

7) 11249202 : 149;

8) 16500 : 50;

9) 327900 : 10;

10) 16941400 : 200;

11) 151040 : 32;

12) 2799688 : 904.


.2-variant.

1) 1328448 : 51;

2) 2502630 : 30;

3) 655200 : 900;

4) 0 : 681545;

5) 5313600 : 738;

6) 686736 : 342;

7) 241800 : 403;

8) 16640 : 1;

9) 54486 : 6;

10) 33340 : 10;

11) 19072 : 2;

12) 552968 : 818.3-variant.

1) 308693 : 77;

2) 58852419 : 901;

3) 1587580 : 20;

4) 0 : 9757;

5) 156087 : 3;

6) 816860 : 158;

7) 2279541 : 67;

8) 507332 : 7;

9) 33137 : 1;

10) 11718400 : 800;

11) 3160200 : 458;

12) 260500 : 10..4-variant.

1) 77924 : 92;

2) 1473000 : 200;

3) 134067 : 67;

4) 203562 : 6;

5) 0 : 175003;

6) 206750 : 827;

7) 24390 : 30;

8) 16300 : 100;

9) 16311 : 1;

10) 1656750 : 705;

11) 22173905 : 445;12) 133045 : 5;

Qonuniyatlar asosida bajaring:

7950.
2. 1000124.
3. 39 + 79.
4. 72115.
5. a147b.
6. 8k900m.
7. 4s3x5p.
8. 14713 – 3147.
9. 2916 + 7116.
10. 852 – 552.

11. 6a – 2a.
12. 17m + 13m.
13. 5k – 5a.
14. 14k + 9k – 3k.
15. x + 5x.

Download 0.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling