Sana: Sinf: 6 – sinf Mavzu: Sifat Darsning maqsadi


Download 1.76 Mb.
Sana20.12.2019
Hajmi1.76 Mb.
 • Sana:
 • Sinf: 6 – sinf
 • Mavzu: Sifat
 • Darsning maqsadi:
 • a) ta`limiy maqsad: o`quvchilarga sifat haqida ma`lumot berish;
 • b) tarbiyaviy maqsad: tabiatga muhabbat, vatanparvarlik, axloq-odob tuyg`ularini singdirish;
 • d) rivojlantiruvchi maqsad: so`zlarga izoh berish malakasini hosil qilish, fikrlash qobiliyatini shakllantirish.
 • Dars turi: aralash
 • Dars usuli va uslublari: suhbat, ko`rsatish, munozara,
 • guruhlarda ishlash
 • Dars jihozi: darslik, multimediya, tarqatmalar, “kredit
 • kartochkalar” …

Dars bosqichlari jadvali:

 • Guruhlarga topshiriqlar
 • berish orqali
 • o`tilgan mavzuni so`rash
 • Yangi mavzuni bayon
 • etish
 • Xotira mashqlari va
 • mashqlarni bajarish
 • orqali mavzuni
 • mustahkamlash
 • Dars yakuni va
 • o`quvchilarni
 • baholash
 • Uyga topshiriqlar
 • berish
 • Tashkiliy qism
 • 1
 • D a r s b o s q i c h l a r i
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 15 daqiqa
 • 10 daqiqa
 • 2 daqiqa
 • 10 daqiqa
 • 5 daqiqa
 • 3 daqiqa
 • II. O`tilgan mavzuni so`rash:
 • O`tilgan mavzuni so`rashda o`quvchilar
 • 4 guruhga ajratiladi. Har bir guruhga
 • Topshiriq beriladi. O`quvchilar berilgan
 • topshiriqni guruh bo`lib bajaradilar.
 • Topshiriq sharti:
 • Berilgan gaplardagi otlarni aniqlang, ajratib
 • ko`rsatilgan so`zning qaysi gap bo`ladi
 • vazifasida kelayotganini ayting.

Matn namunasi:

 • Namuna:
 • 1. Oila -jamiyatning bir bo`g`ini.
 • 2. Ona-aziz va mo`tabar zot.
 • 3. Vatan -muqaddas go`sha.
 • 4. Maktab –ziyo tarqatuvchi dargoh.
 • Topshiriq.
 • Berilgan so`z birikmalaridan qanday,? qanaqa, ? qaysi so`roqlariga javob bo`luvchi so`zlarni aniqlang.
 • Chiroyli ko`ylak, baland bino, devoriy gazeta, qiziq gap kuzgi ekin.
 • III. Yangi mavzu bayoni:
 • Yangi mavzuni o`tishdan oldin o`qituvchi guruhlar ishtirokiga qarab “Bilimlar banki”ning “kredit kartochkalari” berib borilishini e`lon qiladi. Kartochkalarga “5”, “4”, “3” raqamlari yozilgan.
 • Nazariy ma`lumotlarni izohlashdan oldin darslikda berilgan topshiriqlar bajariladi.
 • Tarkibiga ko`ra tub
 • yasama
 • Tuzilishiga ko`ra sodda
 • qo`shma
 • juft
 • takroriy
 • Ma’nosiga ko`ra
 • xususiyat sifatlari makon-zamon
 • sifatlari
 • Rang –tus sifatlari
 • maza-ta’m sifatlari
 • hajm-o`lchov sifatalri Hid sifatlari
 • Topshiriqlar asosida nazariy
 • ma`lumotlar aytiladi va izohlanadi
 • Otga bog`lanib, uning belgini bildiradigan va qanday? qanaqa? so`roqlariga javob bo`ladigan so`zlarga sifat deyiladi.
 • (Quyidagi ko`rgazma doskaga ilinadi va o`quvchilarga topshiriq berildi)
 • Topshiriq:
 • Berilgan so`zlarga mos sifatlar toping
 • (Kodoskopdan yoki multimediya orqali bo`lishsizlik olmoshiga oid ma`lumot ko`rsatiladi)
 • vatan
 • bahor
 • ona
 • oila
 • 3. Moviy osmonda qushlar erkin sayr qilmoqda.
 • N A M U N A :
 • 4. Gullarning xushbo`y hidi dimoqqa uriladi.
 • 2. Odobli bola- elga manzur.
 • Guruhlarga bittadan gap tuzish topshiriladi. Gapdagi sifatlar aniqlanadi. Gaplarning tarbiyaviy tomoniga e`tibor qaratiladi. Darsning tarbiyaviy maqsadi amalga oshiriladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

 • 325-mashq. (Doskada bajariladi)
 • Har bir guruhdan bittadan o`quvchi chiqib, gaplarni yozadi, sifatlarni topib, izohlaydi.
 • Baqqol amaki o`zi pakana-yu, lekin yuzi katta, peshanasi keng, yakkam-dukkam soqolli, burni puchuq, iyagi kalta odam .
 • 326-mashq. (Mustaqil bajariladi)
 • O`quvchilar matnni ko`chiradilar. Sifatlarni topib, ularning qanday so`roqqa javob bo`layotganini aniqlaydilar.
 • Yo`lga tushishdi. Kech kirib, ajib bir so`lim payt boshlandi.
 • Yonbag`irlar ko`m-ko`k . Bu taraflarda mashinalar ko`p
 • qatnamaganidan chang-to`zon bo`lmas, tez-tez yomg`ir
 • quyib turganidan daraxtlarning shundog`am beg`ubor
 • barglari yuvilib, xandon pista mag`izidek och yashil tusda
 • ko`rinar edi. Yo`lning bir tomoni azamat toshlar
 • qalashgan yonbag`irlik , bir tomoni soy. Unda yuqoridan
 • shitob bilan quyilib kelayotgan tiniq suv toshlarga urilib,
 • qirg`oqqa sapchib oqardi.

MUSTAQIL ISH

 • Berilgan so`zlar oldidan sifat topib qo`ying.
 • olma
 • koptok
 • qiz
 • gazeta

V. Darsni yakunlash va o`quvchilarni baholash. Savollar:

 • Sifat deb nimaga aytiladi?
 • Sifatlar qanday so`roqlarga javob bo`ladi?
 • Rang –tus bildiruvchi sifatlarga misollar keltiring.
 • Maza-ta’m bildiruvchi sifatlar ishtirokida gaplar tuzing
 • Belgi-xususiyat bildiruvchi sifatlar qaysilar?
 • VI. Uyga vazifa 327-mashq. Ertalab barvaqt turing. Tong tasvirini daftaringizga tushiring. Unda sifatlardan foydalaning
 • O`quvchilarni “kredit kartochkalari” bilan “5”, “4”, “3” baholar bilan baholanadilar. “Kredit kartochkalari” jamlanadi. Bu kartochkalarni nimaga ishlatish so`raladi.
 • Javoblar: 1-guruh. Biz bu “Kredit kartochka”dagi mablag`imizni “Mehribonlik uyi” uchun sarflamoqchimiz. 2-guruh. Biz “Kredit kartochka” dagi mablag`imizni jismonan sog`lom bo`lgan sportchilar uchun sarflamoqchimiz. 3-guruh. “Kredit kartochka”dagi mablag`imizni mustaqil O`zbekistonning rivoji uchun sarflamoqchimiz. 4-guruh. Biz “Kredit kartochka”dagi mablag`imizni ta`lim sohasi uchun sarflamoqchimiz. 5-guruh. Biz “Kredit kartochka”dagi mablag`imizni oilalar mustahkamligi uchun uchun sarflamoqchimiz.

O`zbekiston Respublika Xalq Ta’limi Vazirligi


Download 1.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling