Sanoq sistemalarida arifmetik amallar Reja


Download 0.67 Mb.
bet1/4
Sana14.04.2022
Hajmi0.67 Mb.
#637286
  1   2   3   4
Bog'liq
Sanoq sistemalarida arifmetik amallar
10-дарс, xorijiy til, Taekwondo, berg, bayroq, madhiya, prezident, VPN (Virtual Personal Network) dasturlari, SANOQ SISTEMALARIDA ARIFMETIK, тема 17, тема 19, Fizika-8-sinf-rus, 01-02-2-926, ON savollari Fizika matematika, Muhammad Yusuf, 2 5426882935900870111, Мактаблар учун Синф раҳбарлик дафтари 2020 2021

Sanoq sistemalarida arifmetik amallar


Reja:

1. Sanoq sistemalari haqida.


2. Sanoq sistemalarida arifmetik amallar.
3. Ikkilik sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish.
4. Sakkizlik sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish.
5. O’n oltilik sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish.
6. Turli xil bo’lgan sanoq sistemalari ustida arifmetik amallar bajarish.
7. Sanoq sistemalarining turlari.
8. 10, 8, 2 lik Sanoq sistemalari haqida tushuncha.

Sanoq sistemasi — bu, sonlarni belgilangan miqdoriy qiymatga еga bo’lgan belgilar asosida nomlash va tasvirlash usulidir. Sonlarni tasvirlash usuliga bog’liq ravishda sanoq sistema pozitsion va nopozitsion bo’ladi. Qadimda hisob ishlarida ko’proq barmoqlardan foydalanilgan. Shu sababli narsalarni 5 yoki 10 tadan taqsimlashgan keyinchalik o’nta o’nlik maxsus nom - yuzlik , o’nta yuzlik – minglik nomini olgan va h.k


Turli davrlarda turli xalqlar, qabilalar raqamlar va sonlarni ifodalashda turlicha belgidan foydalanganlar.
Qadimda ba’zi xalqlar ishlatadigan sonlar alifbosi beshta, o’n ikkita, yigirmata, ba’zilari oltmishta belgini o’z ichiga olgan.
Sonlar sistemasidagi raqamlar soni shu sistemaning asosi deb yuritiladi.
Pozitsion sanoq sistemasida har bir raqamning miqdoriy qiymati uning sondagi joyiga (pozitsiyasiga) bog’liq bo’ladi. Quyidagi jadvalda pozitsion sanoq sistemaga misollar keltirilgan( 1-rasm):

Asosi

Sanoq sistemasi

Foydalaniladigan belgilar

2

Ikkili

0,1

3

Uchli

0,1.2

4

To’rtli

0,1,2,3

5

Beshli

0,1,2,3,4

8

Sakkizli

0,1,2,3,4,5,6,7

10

O’nli

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

12

O’n ikkili

0,1,2,3,4,5,б,7,8,9,А,В

16

O’n oltili

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

1-rasm
Sonning pozitsion sanoq sistemasida tasvirlash uchun ishlatiladigan turli raqamlar miqdori (N) sanoq sistemasini asosi deyiladi. Raqamlar qiymati 0 dan N-1 gacha oraliqda yotadi. Umumiy holda ixtiyoriy sonni N asosli sanoq sistemasida yozish quyidagi yig’indi ko’rinishiga еga:
AnAn-1An-2 … A1A0,A-1A-2 =
АnВn + An-1Bn-1 + ... + A1B1 + А0В0 + A-1B-1 + А-2В-2 + ... (1)
bu erda, pastki indekslar raqamning sondagi joylashgan joyini (razryadini) aniqlaydi:

  • B sanoq sistemasi asosi;

  • n — raqamlarni pozitsiyasi(o’rni);

  • An , An-1, An-2 … A1, A0, A-1, A-2 — berilgan sonni raqamlari;

  • indekslarning musbat qiymatlari — sonning butun qismi uchun;

  • manfiy qiymatlar — kasr qism uchun;

  • Misol: 23,4310=2*101+3*100+4*10-1+3*10-2

Nopozitsion sanoq sistemasida raqamlar o’zining miqdoriy qiymatini, ularning sondagi joylashishi o’zgarganda, o’zgartirmaydi. Bu turda sanoq sistemasiga Rim raqamlarini misol qilish mumkin. Bu sanoq sistemasida 7 ta belgidan foydalaniladi: I, V, X, L, C, D, M.
Ularni o’nli sanoq sistemasida mos keluvchi qiymatlari:
I(1) V(5) X(10) L(50) С (100) D(500) M(1000)
Misol: III – 3 LIX – 59 DLV – 555
Rim raqamlarini ifodalash murakkabligi va ular ustida arifmetik amallarni bajarish qoidalari yo’qligi ularni kamchiligi hisoblanadi. Shuning uchun, undan ayrim joylarda foydalaniladi. Biz, asosan, pozitsion sanoq sistemasidagi sonlar ustida ish olib boramiz.
Qadimda hisob ishlarida ko’proq barmoqlardan foydalanilgan. Shu sababli narsalarni 5 yoki 10 tadan taqsimlashgan . keyinchalik o’nta o’nlik maxsus nom - yuzlik , o’nta yuzlik – minglik nomini olgan va h.k
Turli davrlarda turli xalqlar, qabilalar raqamlar va sonlarni ifodalashda turlicha belgidan foydalanganlar.
Qadimda ba’zi xalqlar ishlatadigan sonlar alifbosi beshta, o’n ikkita, yigirmata, ba’zilari oltmishta belgini o’z ichiga olgan .
Sonlar sistemasidagi raqamlar soni shu sistemaning asosi deb yuritiladi.
Kundalik hayotimizda ishlatilayotgan o’nlik sanoq sistemasidagi sonlar ustida arifmetik amallar bajarish usullarini bilamiz. Mazkur usullari boshqa barcha pozitsiyaga bog’liq bo’lgan sanoq sistemasida qo’shish amalini ko’rsak, biz avval birliklarni, so’ng o’nliklarni, keyin yuzliklarni va hokazolarni o’zaro qo’shib boramiz.
Bu jarayon barcha pozitsiyali sanoq sistemalar uchun o’rinli bo’lib, toki oxirgi qiymat bo’yicha eng katta razryadni qo’shishgacha davom etadi. Mazkur jarayonda shu narsani doim eslash kerakki, agar biror razryad sonlarini qo’shganimizda natija sanoq sistemasi asosi qiymatidan katta chiqsa, yig’indining sanoq sistema asosidan katta bo’lsa keying razryadga o’tkazish kerak.
Masalan, o’nlik sanoq sistemasida:
19327510
+ 7953810
198310
___________
27479610
Shuni yodda tutish kerakki, sanoq sistema asosining qiymati 10 deb hisoblanadi. Shu sababli ham sanoq sistemasi asosidan keying sonlar 11, 12, …. va h.k. deb yuritiladi.
Hisoblash texnikasida va dasturlashda asosi 2,8 va 16 ga teng bo’lgan sanoq sistemalari qo’laniladi.
Buni tushunish uchun, keling, misollarga murojat qilaylik. Masalan, sakkizlik sanoq sistemasida 8 ta raqamlar bor:
0, 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7.
O’n oltilik sanoq sistemasida raqamlardan keyin lotin alfbosidagi bosh harflardan foydalaniladi.O’n oltilik sanoq sistemasida 9 ta raqam va 6 ta harf bor:
0, 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7.8,9, A,B,C,D,E,F
Sanoq sistemalarining quyidagi jadvalini keltiramiz.

O’nlik s/s son

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ikkilik s/s son

0

1

10

11

100

101

110

111

1000

10001

1010

Sakkizlik s/s son

0

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

O’n oltilik s/s son

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Ikkilik sanoq sistemasida 2 ta raqam: o va 1 mavjud. Shu sistemada qo’shish, ayirish va ko’paytirish amallari quyidagicha bajariladi:

Qo’shish

0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=10
Ayirish

0-0=0
1-0=1
0-1=1
10-1=1
Ko’paytirish

0*0=0
0*1=0
1*0=0
1*1=1

Endi ikkilik sanoq sistemasidagi sonlar ustida turli arifmetik amallar bajarishga doir misollar ko’ramiz.


1-misol. 1101012 va 1100112 sonlarning yigindisini toping.
Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha qo’shamiz:
+ 1101012
1100112
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
1101000 2 Javob: 11010002
2-misol. 1010102 va 100112 sonlarning ayirmasini toping. Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha ayiramiz:
__ 1010102
1 00112
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
10111 2 Javob: 101112
3-misol. 1100112 va 1012 sonlarning ko’paytmasini toping. Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha ko’paytiramiz:


X 1100112
1012
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
+ 110011
110011
___________
111111112 Javob: 111111112

4-misol. 10000100102 va 1101012 sonlarning bo’linmasini toping.


Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha bo’lamiz:

__ 1000010,010
110101

110101

1010

__110101
110101

0

Javob: 10102


Endi sakkizlik sanoq sistemasidagi sonlar ustida turli arifmetik amallar bajarishga doir misollar ko’ramiz:
1-misol. 478 va 1358 sonlarning yigindisini toping.
Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha qo’shamiz:
+ 478
1358
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
2048 Javob: 2048

2-misol. 13458 va 3658 sonlarning ayirmasini toping.


Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha ayiramiz:

__ 13458


3658
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
7608 Javob: 7608

3-misol. 548 va 1368 sonlarning ko’paytmasini toping.


Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha ko’paytiramiz:
X 1368
548
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
+ 570
726
___________
100508 Javob: 100508

4-misol. 4248 va 218 sonlarning bo’linmasini toping.


Yechish. Bu 10111sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha bo’lamiz:

_ 424
42

21

2

4

Javob: 248
Endi o’n oltilik sanoq sistemasidagi sonlar ustida turli arifmetik amallar bajarishga doir misollar ko’ramiz:
1-misol. 4CE16 va 21F16 sonlarning yigindisini toping.
Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha qo’shamiz:
+ 4CE16
21F16
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
6ED16 Javob: 6ED16
2-misol. 90D16 va 13D16 sonlarning ayirmasini toping.
Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha ayiramiz:
__ 90D16
13D16
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
7D016 Javob: 7D016
3-misol. 1F16 va 6416 sonlarning ko’paytmasini toping.
Yechish. Bu sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha ko’paytiramiz:
X 1F16
6416
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________
+ 7C
BA
___________
C1C16 Javob: C1C164-misol. 27116 va 7D16 sonlaining bo’linmasini toping.
Yechish. Bu 10111sonlarni bir ustunga yozib, umumiy qoida bo’yicha bo’lamiz:

_ 271
271

7D

5

0

Javob: 516
Turli xil sanoq sistemalarida bo’lgan sonlar ustida arifmetik amallar bajarish.
1.Turli xil sanoq sistemalarida bo’lgan sonlar ustida qo’shish amalini bajarish.
a) 175 +68 ifodani 2 lik sanoq sistemasidagi yechimni toping. Yechish: Buning uchun biz sanoq sistemalari uchun keltirilgan jadvaldan foydalanamiz. Berilgan sonlarni ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazib, ikkilik sanoq sistemasidagi qo’shish amalini tadbiq etamiz.
175 =100012 68=1102
175 +68 =100012 + 1102 =101112 javob: 101112

b) Berilgan ifodani 12 lik sanoq sistemasidagi qiymatini toping.


15 12+2A16=?
Yechish : Bu sonlarni 10 lik sanoq sistemasiga o’tkazamiz.
Quyidagi formulaga qo’yamiz.
N=акqk+ak-1 qk-1+……+ a1q1+a0q0+………
N1=1512 N2=2A16
1*121+5*120=12+5=1710 2*16+A=32+10=4210
1710+4210=5910
Bu chiqqan soni 12 lik sanoq sistemasiga o’tkazish uchun bu soni bo’lish qoidasi orqali topamiz.
59:12=4 q(11) javob : 4B12
2.Turli xil sanoq sistemalarida bo’lgan sonlar ustida ayirish amalini bajarish.
a) 378 – E16 ifodani 8 lik sanoq sistemasidagi yechimni toping.
Yechish : Buning uchun biz jadvaldan foydalanib, E16 sonini 8 lik sanoq sistemasiga o’tkazib, bir xil sanoq sistemasidagi ayirish amalini bajaramiz.
E16 =168 teng bo’ladi.
378- E16 = 378 - 168 =218 javob: 218

b) Berilgan ifodani 7 lik sanoq sistemasidagi qiymatini toping.


4B16-657=?
Yechish : 4B16 sonni 10 lik sanoq sistemasiga o’tkazamiz.
Quyidagi formulaga qo’yamiz.
N=акqk+ak-1 qk-1+……+ a1q1+a0q0+………
4*161+В*160=64+11=7510
75:7= 10 (5)
16 =1057
1057 - 657 =407 javob : 407
3.Turli xil sanoq sistemalarida bo’lgan sonlar ustida ko’paytirish amalini bajarish.
а) 158 * 215 ifodani 5 lik sanoq sistemasida ko’paytmasini toping.
Yechish : Buning uchun biz jadvaldan foydalanib, 158 sonini 5 lik sanoq sistemasiga o’tkazib, bir xil sanoq sistemasidagi ko’paytirish amalini bajaramiz.
158 =305 teng bo’ladi. Endi bu sonlarni ko’paytirmiz
305 * 215 = 11 3 05
*305
215
+ 3 0
11 0
11 3 0 javob: 11 3 05

b) Berilgan ifodani 10 lik sanoq sistemasidagi qiymatini toping.


АF16*238=?
Yechish : Bu sonlarni 10 lik sanoq sistemasiga o’tkazamiz.
Quyidagi formulaga qo’yamiz.
N=акqk+ak-1 qk-1+……+ a1q1+a0q0+………
А*161+F*160=10*16+15*1=160+15=17510
2*8+3=1910 AF16 =17510
17510 *1910 =
*17510
1910
+ 1575
175
332510 javob 332510

4.Turli xil sanoq sistemalarida bo’lgan sonlar ustida, bo’lish amalini bajarish.


Sakkizlik sanoq sistemasidagi 11730 sonini o’n oltilik sanoq sistemasidagi 14 soniga bo’ling.Natijani 8 lik sanoq sistemasida ifodalang.
Yechish : Buning uchun biz jadvaldan foydalanib, ikkinchi sonini 8 lik sanoq sistemasiga o’tkazib, bir xil sanoq sistemasidagi bo’lish amalini bajaramiz.
1416 =248 teng bo’ladi. Endi bu sonlarni bo’lamiz..
117308 : 148 = 3768

_ 11730
74

24

376

_233
214

_170 170

0

Javob: 3768


Sanoq sistemalarida turli xil arifmetik amalarni bajarish uchun biz o’nlik sanoq sistemasidagi arifmetik amallarni yaxshi bilishimiz zarur. Kompyuterda 2,8,16 lik sanoq sistemalar qo’laniladi.


Axborotlarni 2lik sanoq sistemasida kodlash uchun bu sanoq sistemalaridan foydalaniladi.Aynan 2,8,16 lik sanoq sistemalarini tanlash 8,16 sonlari 2 sonning darajasi bo’lganligi sababli, shuni xulosa qilib aytganda arifmetik amallarni turli xil bo’lgan sanoq sistemalarida qo’lash uchun matematika fanini chuqur o’zlashtirishimiz kerak bo’ladi. Turli xil sanoq sistemalarida arifmetik amallarni bajarish uchun ularni 10 lik sanoq sistemasiga o’tkazib olib bajariladi va keyin 10 lik sanoq sistemasiga chiqan soni o’sha sanoq sistemasidagi qonuniyat asosida o’tkaziladi.


Download 0.67 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling