Savollar kitobi raqami: 338400 Kimyo


Download 0.73 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana14.12.2020
Hajmi0.73 Mb.
#167277
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Kimyo 9 uz 30ta
1 -илова Ариза, Konsp Lekz ZM-конвертирован, Toshkent xazinasi, Rasm, Musiqa tarixi, Referat, 8-sinf-jahon-tarixi, Lecture 1, algebra 7, aylana 2, Tezis Andijon, Akramov R Yosh fudbolchilarni tanlab olish va tayorlash, MAVZU, Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси 0

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi

Hudud:

Sana:


Maktab:

Sinf:


FIO:

Savollar kitobi raqami: 338400

Kimyo

1. Tarkibida 0,4 mol oltingugurt tutgan vodorod sulfid qanday massaga ega bo’ladi?

A) 6.8

B) 13.6


C) 10.2

D) 8.5


2. Qaysi elementlar allopatrik shakl o’zgarishga ega?

A) S,O,H


B) H,O,P

C) F,C,Cl

D) O,P,C

3. Qaysi modda universal erituvchi hisoblanadi?

A) Kislota

B) Suv


C) Ishqor

D) Spirt


4. 2,5 mol kaliy tarkibida nechta atom mavjud ?

A) 1,505×10

23

B) 15,05×1024

C) 1,505×10

24

D) 15,05×1023

5. 10% li 50 g eritma tayyorlash uchun qanday massada natriy sulfat tuzi talab qilinadi?

A) 5

B) 7


C) 10

D) 15


6. Tarkibida oltita atom saqlagan moddani ko’rsating.

A) Perxlorat kislota

B) Litiy xlorit

C) Natriy sulfat

D) Kaliy dixromat

7. Perxlorat tarkibida xlor qanday valentlikga ega?

A) 5

B) 7


C) 1

D) 3


8. Bir-biriga izotop bo’lgan atomlar berilgan qatorni ko’rsating.

A)

2040

Ca,


19

40

K,B)

8

16O,

8

17O

C)

1327

Al,


14

28

SiD)

29

62Cu,

30

63Zn

9. Li → Na → K → Rb chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari kamayib boradi? 1) Atom

radiusi; 2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

A) 1,3


B) 2,4

C) 3,4


D) 1,2

10. Elektromanfiyligi eng yuqori bo’lgan elementni ko’rsating.

A) Xlor

B) KislorodC) Vodorod

D) Ftor


11. Quyidagi berilganlardan s – elementlarini ko’rsating. 1) vodorod; 2) kislorod; 3) temir; 4) rux; 5) kaliy; 6)

geliy; 7) azot; 8) alyuminiy.

A) 7,8

B) 2,6


C) 3,4

D) 1,5


12. Quyidagi berilganlardan d – elementlarini ko’rsating. 1) vodorod; 2) kislorod; 3) temir; 4) rux; 5) kaliy; 6)

geliy; 7) azot; 8) alyuminiy

A) 7,8

B) 3,4


C) 1,5

D) 2,6


13. Sharsimon shakldagi elektron bulutlarni hosil qiluvchi elektronlar qanday elektronlar deyiladi?

1


A) p– elektronlar

B) s – elektronlar

C) f – elektronlar

D) d – elektronlar

14. Аzоtning

14

N vа15

N izоtоplаri hаmdа kislоrоdning

16

O vа


18

O izоtоplаri mаvjud. Ushbu izоtоplаrdаn

nеchа хildаgi аzоt (I)-оksid hоsil bo‘lishi mumkin?

A) 6


B) 9

C) 7


D) 8

15. Noma’lum elementning nisbiy atom massasi 56 ga teng, yadrosi tarkibida 30 ta neytron saqlasa,

elementning tartib raqamini ko’rsating.

A) 36


B) 26

C) 27


D) 25

16. Li → B → N → F chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari ortib boradi? 1) Atom radiusi; 2)

Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

A) 3,4


B) 2,4

C) 1,3


D) 1,2

17. 3,01 ∙ 10

23

ta kislorod atomlarining massasini aniqlang.A) 16

B) 24


C) 32

D) 8


18. Argentitning formulasini aniqlang.

A) AgCI


B) Ag

2

SO4

C) Ag


2

S

D) AgNO3

19. 5 l 20% (p = 1,5 г/мл) oyuvchi natriy eritmasini 2 marta buglantirilganidan xosil bo’lgan eritmaning

molyar konsentratsiyasini aniqlang.

A) 15,2


B) 12,2

C) 7,6


D) 25

20. Qaysi ishqoriy metal bevosita xavodagi azot bilan ta’sirlashuvidan nitrid xosil bo’ladi.

A) kaliy

B) kalsiy

C) litiy

D) natriy

21. 28,2g kaliy oksiddan necha g potash olish mumkin?

A) 12,3


B) 36,1

C) 19,5


D) 41,4

22. Natriy oksidi va natriy peroksididan iborat aralashmada natriyning 8 ta atomiga kislorodning 7 ta atomi

to’g’ri keladi. Natriy oksidning massa ulushini (%) xisoblang.

A) 18


B) 20

C) 22


D) 21

23. Uglerod (II) oksidga mos xossalarni belgilang 1) gaz; 2) qattiq modda; 3) rangsiz; 4) sariq rang; 5)

zaxarlilik; 6) suvda kam eruvchanlik.

A) 3,4,5,6

B) 2,3,5,6

C) 1,3,5,6

D) 1,2,4,6

24. Qaysi ishqoriy metal kislorod bilan ta’sirlashganda oksid xosil qiladi?

A) kaliy

B) litiy


C) seziy

D) natriy

25. 74,5 g kaliy xlorid xosil bolishi uchun kaliy gidroksidning issiq eritmasi bilan necha l (n.sh.) xlor

reaksiyaga kirishishi kerak?

A) 21,3

B) 13,44


C) 22,4

D) 6,72


2

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi

Hudud:

Sana:


Maktab:

Sinf:


FIO:

Savollar kitobi raqami: 338401

Kimyo

1. Vodorod xloridning 73 g miqdorida necha molekula bor?

A) 1,206×10

23

B) 15,05×1023

C) 12,06×10

22

D) 1,206×1024

2. Bir molida 2 ta metal atomi saqlagan moddani ko‘rsating.

A) Kalsiy oksidi

B) Natriy oksidi

C) Magniy gidroksidi

D) Magniy oksidi

3. Perxlorat tarkibida xlor qanday valentlikga ega?

A) 3


B) 1

C) 7


D) 5

4. 15 g kaliy xlorid tuzi 85 g suvda eritildi. Hosil bo’lgan eritmada tuzning foiz konsentratsiyasini (%) toping.

A) 13

B) 10


C) 15

D) 20


5. Quyidagi birikmalardagi oltingugurtning valentliklari to’g’ri berilgan qatorni toping. 1) CS

2

; 2) SF6

; 3)


Na

2

SO3

; 4) H


2

SO

4.

A) 2.6.4.6

B) 1.6.6.4

C) 2.4.4.6

D) 2.4.6.4

6. Bir molida 2 ta kislorod atomi saqlagan moddani ko‘rsating.

A) Kaliy gidroksidi

B) Kaliy oksidi

C) Magniy oksidi

D) Magniy gidroksidi

7. Qaysi moddalarda elementlarning valentligi 3 ga teng ? 1) CO; 2) SO

3

; 3) NH3

; 4) H


2

O.

A) 1.4B) 1.3

C) 2.4


D) 2.3

8. Inert gazni ko’rsating.

A) Kislorod

B) Vodorod

C) Ftor

D) Argon


9.

20

Ca ning electron konfiguratsiyasi to’g’ri berilgan qatorni ko’rsatingA) 1s

2

2s2

2p

63s

2

3p6

4s

23d

5

B) 1s2

2s

22p

6

3s2

3p

64s

2

3d10

4p

1C) 1s

2

2s2

2p

63s

2

3p6

4s

23d

10

4p6

D) 1s


2

2s

22p

6

3s2

3p

64s

2

10. Li → Na → K → Rb chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari kamayib boradi? 1) Atomradiusi; 2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

A) 3,4


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,2

11. Li → B → N → F chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari kamayib boradi? 1) Atom radiusi;

2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

A) 1,2


B) 2,4

C) 3,4


D) 1,3

12. Sharsimon shakldagi elektron bulutlarni hosil qiluvchi elektronlar qanday elektronlar deyiladi?

A) s – elektronlar

B) p– elektronlar

C) d – elektronlar

D) f – elektronlar

1


13. 3s energetiс pog‘onachadan keyin qaysi energitik pog‘onala elektronlar bilan to‘ladi?

A) 4s


B) 3d

C) 3p


D) 4p

14. Ne atomida nechta p-elektronlar mavjud?

A) 8

B) 4


C) 6

D) 12


15. Qanday bog‘lanishlar elektromanfiyligi bir xil yoki bir-biridan juda oz miqdorda farq qiladigan atomlar

orasida hosil bo‘ladi.

A) Kovalent

B) Vodorod

C) Metal

D) Ion


16.

36

Kr ning electron konfiguratsiyasi to’g’ri berilgan qatorni ko’rsating.A) 1s

2

2s2

2p

63s

2

3p6

4s

23d

10

4p6

B) 1s


2

2s

22p

6

3s2

3p

64s

2

3d5

C) 1s


2

2s

22p

6

3s2

3p

64s

2

3d10

4p

1D) 1s

2

2s2

2p

63s

2

3p6

4s

217. Kaliyning nisbiy atom massasi 39 ga teng, uning tartib raqami 19 ekanligini bilgan holda, kaliy atomi

yadrosidagi neytronlar sonini aniqlang.

A) 19

B) 58


C) 21

D) 20


18. Tarkibida 50 ta elektron bo’lgan EО

4

2-anion saqlovchi kislotaning molekulyar massasini aniqlang.

A) 62


B) 129

C) 82


D) 98

19. 5 molekula natriy perxloratning massasini aniqlang.

A) 612,5

B) 10,2*10

-21

C) 122,5


D) 30,45*10

-23


20. 168 g kaliy gidroksiddan necha g bertole tuzini olish mumkin?

A) 63,8


B) 59,5

C) 60,2


D) 61,3

21. 1 l suvda 2,3 l(n.sh.) H

2

S eritilishidan xosil bo’lgan eritmadagi vodorod sulfidning massa ulushinixisoblang.

A) 0,35


B) 0,23

C) 0,75


D) 0,48

22. 5 l 20% (p = 1,5 г/мл) oyuvchi natriy eritmasini 2 marta buglantirilganidan xosil bo’lgan eritmaning

molyar konsentratsiyasini aniqlang.

A) 7,6


B) 25

C) 12,2


D) 15,2

23. Qaysi ishqoriy metal bevosita xavodagi azot bilan ta’sirlashuvidan nitrid xosil bo’ladi.

A) kalsiy

B) kaliy


C) natriy

D) litiy


24. Qaysi metal gidroksidi o’zida gigroskopik xususiyatni namoyon qilmaydi?

A) natriy

B) litiy

C) kaliy


D) seziy

25. Qaysi moddalar yordamida ammoniy ionini aniqlash mumkin? 1) NaOH; 2) NaCl; 3) Ca(OH)

2

; 4)


H

2

SO4

; 5) Ba(OH)

2

.

A) 3,4,5B) 1,2,3

C) 2,3,4


D) 1,3,5

2


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi

Hudud:

Sana:


Maktab:

Sinf:


FIO:

Savollar kitobi raqami: 338402

Kimyo

1. Normal sharoitda 12,8 g oltingugurt (IV) oksidi qanday hajmni egallaydi?

A) 4.48

B) 3.36


C) 6.72

D) 2.24


2. Oltingugurt (VI) oksidining geliy gaziga nisbatan zichligi nechiga teng ?

A) 26


B) 24

C) 16


D) 20

3. Allopatrik shakl o’zgarishga ega bo’lmagan moddani aniqlang.

A) Ftor

B) Qalay


C) Kislorod

D) Oltingugurt

4. Tarkibida oltita atom saqlagan moddani ko’rsating.

A) Perxlorat kislota

B) Kaliy dixromat

C) Litiy xlorit

D) Natriy sulfat

5. Bir molida 2 ta metal atomi saqlagan moddani ko‘rsating.

A) Magniy gidroksidi

B) Kalsiy oksidi

C) Natriy oksidi

D) Magniy oksidi

6. 2,5 mol kaliy tarkibida nechta atom mavjud ?

A) 1,505×10

24

B) 15,05×1023

C) 15,05×10

24

D) 1,505×1023

7. 75 ml 2 M li eritmada necha gramm natriy gidroksid erigan?

A) 90

B) 12


C) 60

D) 30


8. Li → Na → K → Rb chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari kamayib boradi? 1) Atom

radiusi; 2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

A) 1,2

B) 2,4


C) 1,3

D) 3,4


9. Metallmaslarning gidridlari qanday birikmalar hisoblanadi.

A) Qattiq

B) Plazma

C) Suyuq


D) Uchuvchan

10. 1,806 ∙ 10

23

ta azot atomlarining massasini aniqlang.A) 2,1

B) 2,8


C) 4,2

D) 1,4


11. p- elektronlari s elektronlaridan 2 taga ortiq bo‘lgan elementni aniqlang.

A) Na


B) P

C) Al


D) Si

12. Qanday bog‘lanishlar elektromanfiyligi bir xil yoki bir-biridan juda oz miqdorda farq qiladigan atomlar

orasida hosil bo‘ladi.

A) Ion


B) Vodorod

C) Kovalent

D) Metal

13. Quyidagi berilganlardan p – elementlarini ko’rsating. 1) vodorod; 2) kislorod; 3) temir; 4) rux; 5) kaliy; 6)

geliy; 7) azot; 8) alyuminiy.

1


A) 2,6

B) 7,8


C) 3,4

D) 1,5


14. 3s energetiс pog‘onachadan keyin qaysi energitik pog‘onala elektronlar bilan to‘ladi?

A) 4s


B) 3d

C) 3p


D) 4p

15. Inert gazni ko’rsating.

A) Argon

B) Ftor


C) Vodorod

D) Kislorod

16. Аzоtning

14

N vа15

N izоtоplаri hаmdа kislоrоdning

16

O vа


18

O izоtоplаri mаvjud. Ushbu izоtоplаrdаn

nеchа хildаgi аzоt (I)-оksid hоsil bo‘lishi mumkin?

A) 8


B) 6

C) 7


D) 9

17. Metallmaslarning gidroksidlari - … deyiladi.

A) Oksid

B) Tuz


C) Asos

D) Kislota

18. Kremniy -4 oksidlanish darajasini namoyon qilgan javobni belgilang.

A) natriy silikat

B) magniy silitsid

C) kremniy (IV) oksidi

D) kremniy kislotasi

19. Tarkibida 50 ta elektron bo’lgan EО

4

2-

anion saqlovchi kislotaning molekulyar massasini aniqlang.A) 82

B) 98


C) 62

D) 129


20. Qaysi metallar ishqor eritmasida erimaydi?

A) natriy va rux

B) kaliy va magniy

C) bariy va kalsiy

D) rux va alyuminiy

21. FeSO


4

+ HNO


3(конц)

=… reaksiya koeffitsiyentlar yig’indisni aniqlang

A) 7

B) 15


C) 6

D) 9


22. Reaksiyada kremniy (IV) oksiddan 11,2 g kremniy xosil bolgan bo’lsa, magniy oksidning massasini

aniqlang?

A) 24

B) 32


C) 28

D) 16


23. Qaysi jarayon alyuminotermiya reaksiyasida boradi?

A) alyuminiy metallarni

oksidlaridan qaytarishi

B) alyuminiy

suyuqlanishi

C) alyuminiyning

vodorod xloridda erishi

D) alyuminiy sulfat

kislotada erishi

24. Qaysi reaktiv yordamida ozonni aniqlash mumkin?

A) KNO

3

B) KIC) NaOH

D) CaSO


4

25. 168 g kaliy gidroksiddan necha g bertole tuzini olish mumkin?

A) 61,3

B) 59,5


C) 63,8

D) 60,2


2

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi

Hudud:

Sana:


Maktab:

Sinf:


FIO:

Savollar kitobi raqami: 338403

Kimyo

1. Quyidagi moddalardan qaysilari allopatrik ko’rinishga ega? 1) temir; 2) kislorod; 3) xlor; 4) oltingugurt; 5)

vodorod; 6) uglerod

A) 2,4,6


B) 2,3,5

C) 1,4,6


D) 1,3,5

2. 10% li 50 g eritma tayyorlash uchun qanday massada natriy sulfat tuzi talab qilinadi?

A) 10

B) 7


C) 5

D) 15


3. 0,5 mol modda miqdoridagi fosfor (V) oksidi qanday massaga ega ?

A) 42.6


B) 71

C) 106.5


D) 142

4. Allopatrik shakl o’zgarishga ega bo’lmagan moddani aniqlang.

A) Ftor

B) OltingugurtC) Qalay

D) Kislorod

5. Massa ulushi 0,15 bo’lgan 90 g temir (III) sulfat eritmasini tayyorlash uchun qanday massada (g) tuz

talab qilinadi ?

A) 22.5

B) 18


C) 9

D) 13.5


6. 48 g mis (II) sulfidi tarkibida necha mol metal atomlari bor ?

A) 0.25


B) 1

C) 0.5


D) 0.75

7. 15 g kaliy xlorid tuzi 85 g suvda eritildi. Hosil bo’lgan eritmada tuzning foiz konsentratsiyasini (%) toping.

A) 13

B) 10


C) 20

D) 15


8.

20

Ca ning electron konfiguratsiyasi to’g’ri berilgan qatorni ko’rsatingA) 1s

2

2s2

2p

63s

2

3p6

4s

23d

10

4p6

B) 1s


2

2s

22p

6

3s2

3p

64s

2

3d10

4p

1C) 1s

2

2s2

2p

63s

2

3p6

4s

23d

5

D) 1s2

2s

22p

6

3s2

3p

64s

2

9. Elektromanfiyligi eng yuqori bo’lgan elementni ko’rsating.A) Xlor

B) Vodorod

C) Ftor

D) Kislorod10. Metallmaslarning gidroksidlari - … deyiladi.

A) Tuz


B) Oksid

C) Asos


D) Kislota

11. 3s energetiс pog‘onachadan keyin qaysi energitik pog‘onala elektronlar bilan to‘ladi?

A) 4s

B) 3p


C) 4p

D) 3d


12. Necha xil kimyoviy bog’lanish turlari mavjud?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

13. Kimyoviy element - …

1


A) Molekulalarning

muayyan turi

B) Atomlarning

muayyan turi

C) Atomlar yeg’indisi

D) Moddanin

parrchalanishidan hosil

bo’ladi


14. Elektromanfiyligi eng past bo’lgan elementni ko’rsating

A) Ftor


B) Natriy

C) Kislorod

D) Seziy

15. Li → Na → K → Rb chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari ortib boradi? 1) Atom radiusi;

2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

A) 1,2


B) 3,4

C) 1,3


D) 2,4

16. Noma’lum elementning nisbiy atom massasi 40 ga teng, yadrosi tarkibida 22 ta neytron saqlasa,

elementning tartib raqamini ko’rsating.

A) 19


B) 17

C) 18


D) 20

17. Noma’lum elementning nisbiy atom massasi 56 ga teng, yadrosi tarkibida 30 ta neytron saqlasa,

elementning tartib raqamini ko’rsating.

A) 25


B) 26

C) 36


D) 27

18. 3,45 g natriy 1,806*10

23

ta atom kislorodda oksidlanganda xosil bo’lgan moddaning massasinixisoblang

A) 4,65


B) 7,75

C) 5,85


D) 10,4

19. 28,2g kaliy oksiddan necha g potash olish mumkin?

A) 36,1

B) 12,3


C) 19,5

D) 41,4


20. 5 l (n.sh.) xavoda nechta molekula bor?

A) 0,27*1023

B) 3,01*1023

C) 1,08*1023

D) 1,34*1023

21. Reaksiyada kremniy (IV) oksiddan 11,2 g kremniy xosil bolgan bo’lsa, magniy oksidning massasini

aniqlang?

A) 28


B) 24

C) 32


D) 16

22. Oksidlovchining koeffitsientni aniqlang. H

2

S + HNO


3

= H


2

SO

4+ NO + H

2

OA) 6

B) 4


C) 8

D) 11


23. Karborund tarkibida ugleroddan tashqari qaysi element bor?

A) kalsiy

B) alyuminiy

C) kislorod

D) kremniy

24. Tarkibida 50 ta elektron bo’lgan EО

4

2-

anion saqlovchi kislotaning molekulyar massasini aniqlang.A) 82

B) 129


C) 98

D) 62


25. Qaysi karbonat oson parchalanadi?

A) МgCO


3

B) К


2

CO

3C) SrCO

3

D) СаCO3

2


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi

Hudud:

Sana:


Maktab:

Sinf:


FIO:

Savollar kitobi raqami: 338404

Kimyo

1. Normal sharoitda o’lchangan 11,2 l ozon qanday modda miqdoriga ega ?

A) 0.5

B) 2


C) 1.5

D) 1


2. Vodorod xloridning 73 g miqdorida necha molekula bor?

A) 12,06×10

22

B) 1,206×1024

C) 15,05×10

23

D) 1,206×1023

3. Eruvchanlik bu-…

A) Moddaning eriy

olish xususiyati

B) Moddaning cho’ka

olish xususiyati

C) Moddaning erita

olish xususiyati

D) Moddaning cho’ktira

olish xususiyati

4. Qanday modda 2 atom vodorod va 1 atom kisloroddan tashkil topgan?

A) Shakar

B) Suv

C) GidroksoniyD) Osh tuzi

5. Massasi 8,2 g bo’lgan sulfit kislotasi tarkibidagi kislorod atomlar soni qanday bo’ladi ?

A) 18,06×10

24

B) 180,6×1023

C) 1,806×10

23

D) 1,806×1024

6. 150 ml fosfit kislotasi eritmasi tarkibida 2 mol erigan modda bo’lsa, eritma molyar konsentratsiyasini

(mol/l) aniqlang.

A) 15.75


B) 15

C) 12,3


D) 13,3

7. Massa ulushi 0,15 bo’lgan 90 g temir (III) sulfat eritmasini tayyorlash uchun qanday massada (g) tuz

talab qilinadi ?

A) 22.5


B) 18

C) 13.5


D) 9

8. Bir-biriga izoton bo’lgan atomlar berilgan qatorni ko’rsating.

A)

20

40Ca,

19

40K

B)

1327

Al,


14

28

SiC)

29

63Cu,

30

63Zn

D)

816

O,

817

O

9. p- elektronlari s elektronlaridan 2 taga ortiq bo‘lgan elementni aniqlang.A) Al

B) P


C) Si

D) Na


10. Qaysi qatorda elementlar metallic xossalari ortadi?

A) B, O, F

B) P, S, Cl

C) Al, Si, P

D) Ca, Sr, Ba

11. Sharsimon shakldagi elektron bulutlarni hosil qiluvchi elektronlar qanday elektronlar deyiladi?

A) d – elektronlar

B) f – elektronlar

C) p– elektronlar

D) s – elektronlar

12. Noma’lum elementning nisbiy atom massasi 56 ga teng, yadrosi tarkibida 30 ta neytron saqlasa,

elementning tartib raqamini ko’rsating.

A) 25

B) 26


C) 36

D) 27


1

13. Bir-biriga izotop bo’lgan atomlar berilgan qatorni ko’rsating.

A)

1327

Al,


14

28

SiB)

29

62Cu,

30

63Zn

C)

2040

Ca,


19

40

K,D)

8

16O,

8

17O

14. Noma’lum elementning nisbiy atom massasi 40 ga teng, yadrosi tarkibida 22 ta neytron saqlasa,

elementning tartib raqamini ko’rsating.

A) 20


B) 19

C) 17


D) 18

15. Li → B → N → F chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari kamayib boradi? 1) Atom radiusi;

2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 3,4

16. 4s energetik pog‘onachadan oldin qaysi energetik pog‘onacha elektronlar bilan to‘adi?

A) 4d

B) 3d


C) 3p

D) 4p


17. 6 ta s-elektronga ega elementni belgilag.

A) xlor


B) natriy

C) berilliy

D) azot

18. Qaysi metal gidroksidi o’zida gigroskopik xususiyatni namoyon qilmaydi?A) kaliy

B) natriy

C) seziy

D) litiy


19. 28,2g kaliy oksiddan necha g potash olish mumkin?

A) 12,3


B) 36,1

C) 19,5


D) 41,4

20. 74,5 g kaliy xlorid xosil bolishi uchun kaliy gidroksidning issiq eritmasi bilan necha l (n.sh.) xlor

reaksiyaga kirishishi kerak?

A) 21,3


B) 6,72

C) 13,44


D) 22,4

21. Karborund tarkibida ugleroddan tashqari qaysi element bor?

A) kalsiy

B) kislorod

C) kremniy

D) alyuminiy

22. 60% li (p = 1,5 g/ml) sulfat kislotaning molyar konsentratsiyasini xisoblang.

A) 11,1


B) 9,18

C) 10,5


D) 8,5

23. Konsentrlangan sulfat kislota va uglerod tasirlashuvidan necha mol gazsimon mahsulot xosil bo’ladi?

A) 4

B) 1


C) 3

D) 2


24. Qaysi moddalar yordamida ammoniy ionini aniqlash mumkin? 1) NaOH; 2) NaCl; 3) Ca(OH)

2

; 4)H

2

SO4

; 5) Ba(OH)

2

.

A) 2,3,4B) 1,3,5

C) 3,4,5


D) 1,2,3

25. Kremniy -4 oksidlanish darajasini namoyon qilgan javobni belgilang.

A) magniy silitsid

B) kremniy (IV) oksidi

C) natriy silikat

D) kremniy kislotasi

2


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi

Hudud:

Sana:


Maktab:

Sinf:


FIO:

Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling