Seminar mashg'uloti uchun qo'shimcha o'quv materiallari Topshiriq №1


Download 35.98 Kb.
Sana04.10.2022
Hajmi35.98 Kb.
#830197
Bog'liq
4 (3)
1649764359, 1649162451, Get Started with WPS Office for Android, морфологик белгилари, keyboard-shortcuts-macos, Alisher Uralov test, 2-amaliy, 9

Seminar mashg'uloti uchun qo'shimcha o'quv materiallari
Topshiriq №1
1 -O’quv topshiriq:
«Blits-so’rov» savollarining jadvali savol-javob vaqtida to’ldiriladiSavollarJavoblar1

Ong kategoriyasining falsafiy mazmuni


2

Ong muammosining boshqa fanlar tomonidan o’rganilishi


3

Hissiy va aqliy bilishning roli haqida Forobiy fikrlarini aytib bering?


4

In’ikos tushunchasi va uning shakllari


5

Ijtimoiy ong mohiyati va uning shakllari


6

Bilish jarayonining bosqichlari.


7

Haqiqat tushunchasi. Nisbiy va mutloq haqiqatlar. Haqiqatni aniqlash mezoni.


8

Ilmiy bilish va uning o’ziga xos xususiyatlari


9

Ilmiy bilish strukturasi


10

Ilmiy bilishning yo’llari va usullari nimalardan iborat


Mavzuga oid testlar

1.Ong nima?
A.Yuksak darajada tashkil topgan materiya
B.Inson miyasining mahsuli
C.In’ikosning oliy ruhiy shakli
D.Barcha javoblar to’g’ri

2. Ongning tarkibiy unsurlariga nimalar kiradi?


A.Sezgi, idrok, tasavvur
B.Tushuncha, hukm, idrok, tasavvur
C.Sezgi, idrok, tasavvur, fikr, his-hayajon, iroda
D.Iroda, bilish, his qilish, his-tuyg`u, tushuncha

3. Ijtimoiy ong shakllarini ko’rsating?


A.Diniy, falsafiy, siyosiy, huquqiy
B.Ijtimoiy, axloqiy, ruhiy, ma’naviy
C.Siyosiy, matematik, fizik, ximik, estetik
D.Siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik va diniy

4. Ong sohalarini ko’rsating?


A.Ilmiy, nazariy va eksperiment
B)Kundalik va nazariy
C)Tarbiyaviy, axloqiy va nazariy
D)Ilmiy va empiric

5. Ong insonni nimaga chorlaydi?


A.Ong insonni o’z-o’zini anglashga chorlaydi
B.Insonni o’zligidan yiroqlashishga olib keladi
C.Insonni turli xil faoliyatga undaydi
D.Ong voqe’likni analiz qiladi

6. Ongni tarixiy shakllanishir va rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar.


A.Hissiyot, bilim va aql
B.Til, mehnat va nutq
C.Ijod, nazariya va bilim
D.Ong o’z-o’zidan tarqqiy etaveradi

7. Individual ong bilan ijtimoiy ong farqi nimada?


A.Ikkalasi ham umumiy mazmun-mohiyatga ega
B.Falsafada buning ahamiyati yo’q
C.Biri yakkalikni ikkinchisi umumiylikni ifodalaydi
D.Hech qanaqa farq yo’q

8.Amaliyot nima?


A. amaliyot kishilarning maqsadga muvofiq, ishlab chiqarish faoliyatidir.
B. amaliyot kishilarning moddiy va ma’naviy faoliyatidir.
C. amaliyot bilimlar va tajriba majmuasidir.
D. amaliyot kishilarning xar qanday moddiy faoliyatidir.

9. Hissiy bilishning shakllarini aytib bering.


A. sezgi va idrok.
B. tasavvur va xukm.
C. sezgi, idrok, tasavvur, xukm.
D. sezgi, idrok, tasavvur

10. Ilmiy bilishning nazariy darajasi uslublarini aniqlang.


A. induksiya, deduksiya, idellashtirish, abstraksiya.
B. modellashtirish, mavxumlik va aniqlik, analogiya.
C.abstraksiya, induksiya va deduksiya. Analogiya, ideallashtirish, modellashtirish,
D. sistemali yondashish. Mavxumlik va aniqlik, tarixiylik va mantiqiylik, klassifikatsiya, kuzatish, tajriba,solishtirish.

11. Bilish ob’yekti deganda nimani tushunasiz?


A. bilish ob’yekti faqat ob’yektiv reallikdir.
B. bilish ob’yekti butun borliqdir.
C. bilish ob’yekti tafakkurdagi timsol (obraz)dir.
D. bilish ob’yekti bilishga qaratilgan narsalar xolos.

12. Haqiqatga berilgan qaysi ta’rif to’g’ri?


A. haqiqat insonga bogliq bo’lmagan olam xaqidagi bilimlar majmuidir.
B. haqiqat ob’yektiv voqealikka mos keluvchi, amaliyotda sinalgan bilimdir.
C. haqiqat bilimlarning ziddiyatsizligidir.
D. u bilimlarning samaradorligi, foydaliligidir.

13. Qaysi shakllar xissiy bilish bosqichiga tegishli?


A. idrok.
B.iroda.
C. xukm.
D.intuitsiya.

14. Ob’yektiv haqiqat nima?


A. ob’yektiv xaqiqat - o’zaro kelishuv va shartnomaning natijasidir.
B. ob’yektiv xaqiqat – voqealikni to’g’ri aks ettiruvchi bilim.
C. ob’yektiv xaqiqat – bizning mutloq bilimlarimizdir.
D. ob’yektiv xaqiqat – tajribani oddiy va iqtisodiy tarzda ta’riflashdir.

15.Qaysi uslub ilmiy bilishning empirik darajasida qo’llaniladi?


A. aksiomatik
B.kuzatish.
C. sintez.
D. analogiya.

16.Qaysi uslub ilmiy bilishning nazariy darajasida qo’llaniladi?


A. o’lchash.
B. eksperiment.
C. taqqoslash.
D. formallashtirish.

17. Ilmiy bilish nimadan boshlanadi?


A. ilmiy bilish ilm olishdan boshlanadi;
B.ilmiy bilish o’zlikni anglashdan boshlanadi;
C. ilmiy bilish ilmiy muammoni anglashdan boshlanadi;
D. ilmiy

18.Forobiy bilishning qanday shakllarini ko’rsatib o’tadi?


A.Hissiy va oqilona
B.Xotira va tasavvur
C.Aqliy va irratsional
D.Aqliy va idrok

19.Borliqni anglashning g’oyalarda ifodalash nima deyiladi?


A.Appersepsiya
B.Fatalizm
C.Persepsiya
D.Formalizm

20. “Metod” so’zining ma’nosi?


A.Yunoncha keng ma’noda ko’l, ijodiy faoliyatning har qanday shakli
B.Yunoncha anglab yetish, tubiga yetmoq
C.Lotincha o’ylamoq, aqlni charxlamoq
D.Inglizcha, so’zlamoq, gapirmoq
Download 35.98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling