SH. A. Alimov, O. R. Xolmuhamedov, M. A. Mirzaahmedov


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/22
Sana25.09.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

202. 24. 203. 36. 205. 2) x
1,2
=±1,5; 4) x
1
= 0, x
2
=–6. 206. 2) = 2; 4)
3
.
4
=
 207.
2)x
1
=–0,25, x
2
=–1,25; 4) x
1
=1, 
2
1
.
3
=
 208. 2) x
1,2
=±2,1; 4)x
1
=–5, x
2
=11. 210.
2)–2 < <2.  211.  2)
0, 3.
£
  212.  2)–2,2< <–1,8;  4)
1
3
1 .
4
4
x
<
<
  213.
2)–3 < < 0;  4) 
1
1, 5.
x
£
£
  214.  2) 
0, 9,
3,1;
x
x
£
³
  4)
1
2
2 ,
3 .
3
3
x
x
<
>
  215.
2) <–1, 
1
– ;
3
>
 4)
0,
1, 6.
x
x
£
³
 216. 2) –1; 0; 4)0; 1. 217. 2) - £
£
2
3
1
1 ;
x
4) £
³
0,
3.
x
x
 218. 2) x
1
= 0, 
2
1
1 ;
3
=
 4) x
1
=– 4, x
2
= 0,5. 219. 2)= 0,5; 4)x
1
= 3,
x
2
= –2. 220. 2) 2 + b – a > 0; 4) – 3 – < 0. 221. 2) y—istalgan son; 4) > 7.
222. 2) x < 2.  223. 2) x
1
=3,4, x
2
=–1,4; 4) x
1
=1, 
2
1
.
3
=
 224. 2)
–2, 4,
£
4, 4;
³
4)  £ -
³
2,
1.
x
x
227. 2) Hech bir qiymatida; 4) hech bir qiymatida. 228. 34. 229. 47.
IV BOB. 230. 2) 10 dm; 4)
6
7
mm.  231. 9; 8; 10; 0,4; 0,3; 0,5; 1,2; 70; 80. 232.
2) To‘g‘ri; 4) to‘g‘ri. 233. 2) 9; 4) 0,25. 234. 2) 2; 4) 0,4; 6) 0,125. 235. 2) 9;
4)  5;  6)  8.  236.  2)  10;  0;  20.  237.  2)
0;
£
  4)
–3.
³
  238.  2)  x=100.
239. 2)
0,04
0,09.
<
 241. 2) 0,008; 4) 0,(27); 6) –3,(142857). 242. 2)
7
9
;  4)
21
55
2
.

214
243. 2) 1,03 < 1,0(3); 4) 3,7(2) > 3,72. 247. 2) To‘g‘ri; 4) to‘g‘ri. 248. 2) 2; 4)2.
249. 2) 16; 4) 121; 6) 125. 250. 2) x
6
; 4)
3
251. 2)0; 4) 6. 252. 2) 2, 7
7;
>
4) 
18,49
4, 3.
=
  254.  2) 
12
160
13;
<
<
  4)
2
8,7
3.
<
<
  255.  2) 5 – 2;
4) 4 – 15.  256. 2) 1,3; 4) 72. 257. 2) 40; 4) 18. 258. 2) 78; 4) 42. 259. 2) 30;
4) 22; 6)
1
.
2
 260. 2) 80; 4) 25. 261. 2) 392; 4) 108. 262. 2) 7; 4) 30. 263. 2)
2;
x
4)
3
3.
a
 264. 2) 5
3;
a
 4) 5
2 .
a
 265. 2) 3 2 ;  4)1 – 2 5;  6) 8 3.  266. 2) 27;  4) 3.
267.  2)
2
2
;
  4)  3 .
  268.  2) 2 40
4 10;
=
  4)
2 45
4 20.
<
  269.  2)  4
.
x x
270. 2) 1. 271. 2) 8 5;  4)
5 2.
 272. 2)
(
– 4)(
4);
b
+
 4) 
3
3

7
7
.
b
+
273.  2)
–4;
b
  4) 0, 9 –
.
b
  274.  2)
3
1 ;
7
  4)
1
2 .
3
  275.  2)  0;  4)
19
45

.   276.  2)  4;
4)  12.  277.  2)
14
15
7
;   4)
3
4
3 .   278.  2)
6
3
;
  4)
-
3
2
7
;
  6) 5 – 2;   8) +
9
4 5.
279.  6  marta.  280.  2)
2
11
8
;
x
  4) -
20
.
a
  281.  2)  1;  4) -
1
4
1 .   283.  2)
3
.
x
y
+
  284.
2) 0,1; 4)
1
3 .
3
 285. 2)
0,3;
 4)5. 286. 2)540; 4) 195. 287. 2) 28; 4) 20. 288. 2) 3;
4) 
2
.
3
 289. 2) 27; 4) 216; 6) 49. 290. 2) 1,5; 4)
- +
4
0,1 6.
 291. 2)
( – 3);
x x
4)
-
1
4
;
b
a
 6)
3
2
292. 2) x = 16; 4)= 4. 293. 2)
3;
³
  4) 
2, 5.
³
V BOB. 296. 2) –x
2
+ 9 = 0;  4) x
2
= 0. 297. 2) x
2
– 4– 9 = 0; 4) 5x
2
+ 1=0.
298. 2) 0; 1; 4) 1; 6) berilgan sonlardan birortasi ildiz bo‘lmaydi. 301. 2)
= ±
1,2
4
7
;
x
4) x
1,2
= ± 1,5; 6)
1,2
13.
x
= ±
 302. 2)
1,2
11;
x
= ±
 4) x = 0; 6) haqiqiy ildizlar yo‘q.
303. 2) x
1
= 0, x
2
= –2; 4) x
1
= 0, x
2
= 0,6; 6) = –3. 304. 2) = 0;  4)
1,2
3;
x
= ±
6) 
1,2
3 3;
x
= ±
  8)
1,2
20.
x
= ±
  305.  2)  x
1
= 0,  x
2
= –5;  4)  x
1
= 0,  x
2
= 0,04;

215
6) ildizlar yo‘q. 306. 2)
1,2
1
1 ;
4
x
= ±
 4)
1,2
5;
x
= ±
 6)
1,2
1
1 .
3
x
= ±
307. 2)
1,2
2;
x
= ±
4)
1,2
1
1 .
3
x
= ±
 308. 2) x
1
= 0; x
2
= 4; 4) x
1
= 0, x
2
= –2,5. 309. 2) x
1
= 0,
=
2
3
19
2
.
x
310.  2)  m = 9;  4)  m = 64;  6)  = 6.  311.  2)  x
1
= 2,  x
2
=–6;  4)  x
1
=8,  x
2
=2;
6)
1,2
–4
23.
x
=
±
  312.  2) 
1
2
3
1
;
– .
5
5
x
x
=
=
  313.  1)  x
1
=1,  x
2
= 4;  2)  x
1
=5,
x
2
=–2.  314.  1)  x
1
=1,  x
2
=–2,5;  2)  x
1
=2, 
2
3
– .
5
=
  315.  2)  0,4;  4)  85.  316.
2) x
1
= 1, x
2
= 0,5; 4) x
1
= 3, x
2
= 0,5; 6) x
1
= 2, 
2
3
.
4
=
 317. 2) x
1
= 4, x
2
= –0,5;
4)  x
1
= –1, 
2
1
;
3
=
  6)
- ±
6
6
3
;
  8)  x
1
= 1, 
= -
2
4
3
.
x
  318.  2)
1
;
4
=
4)
= -
1
6
.
x
 319. 1), 2), 3), 4) Haqiqiy ildizlar yo‘q. 320. 2) Ikkita; 4) bitta ham yo‘q.
321.  2)  Haqiqiy  ildizlar  yo‘q;  4)  x=2,5;  6)  x
1
=4,  x
2
=–1.  322.  2)  x
1
= 1,
x
2
= 0,2; 4) x
1
= 7, x
2
= –8; 6)
1,2
7 7
.
7
x
±
=
 323. 2) x
1
= 7, x
2
= –11; 4)x
1
= 0,6; x
2
= –3.
324. 2) x
1
= 0,5, x
2
= –1,5; 4) x
1
= 5, 
2
1
.
5
x
=
 325. 2) x
1
= 7, x
2
= –1; 4) x
1
= 4,
x
2
= –10;  6)  x
1
= 2,  x
2
=–1.  330.  2)  x
2
– 5+ 6 = 0;  4)  x
2
– 3– 18 = 0.  331.
2)  x
1
= 3, x
2
= 4; 4)  x
1
= –1, x
2
= –7; 6) x
1
= 3, x
2
= –5. 332.  2)  (– 1)(+ 5);
4)(+ 7)(– 6);  6)  (2+ 1)(4+ 3);  8)(+ 2)(1 – 4x).  333.  2)  + 6;  4)
1
;
7
+
6)
3
.
3
1
x
x
+
+
  334.  2)
1,2
5
2;
x
=
±
  4) 
1,2
2( 7
6).
x
=
±
  335.  2)x(+ 7)(– 3);
4)  x(– 11)(+ 2).  336.  2)
-
+
9
8
;
x
x
  4)
-
+
9
8
.
x
x
  337.  2)
+
-
2
(
3)
;
x
x
  4)
-
+
-
1
(
10)
.
x
x x
338.
2)
1,2
3,4
1,
2;
x
x
= ±
= ±  4)
1,2
3
1,
7.
x
x
= ±
= ± 339. 2)
1,2
1;
x
= ±  4)
1,2
5.
x
= ±
 340.
2)x
1
= 7, 
2
1
3 ;
3
=
  4)  x
1
= 40, x
2
= –20; 6) x
1
= 6, 
2
2
– .
3
=
  341. 
1,2
10;
x
= ±
4) ildizlari yo‘q; 6) = –3. 342. 2) Yo‘q. 343. 2) x = 0. 344. 2)14 va 15. 345. 2) 19 va 21.

216
346. 10 sm, 40 sm. 347. 140 m, 175 m. 348. 100 km/soat, 80 km/soat. 349. 10 km/soat.
350. 20 kun, 30 kun. 351. Kvadratning tomoni 15 sm. 352. 9 sm, 40 sm. 353. 18 km/
soat, 15 km/soat. 354. 15 kun, 10 kun. 355. 2) (4; 1); 4) (0,5; 3). 356. 2) (7; –5), (–4;
6); 4) (–1; –1), (7; 23). 357. 2) (4; –3); (17; 10); 4) (4; 1), (–1; –4); 358. 2) (1; 7),
(7; 1); 4) (–2; –5); (–5; –2). 359. 2) (4; –1); 4) (3; 1). 360. 2) (2; 5), (5; 2), (–2; –5),
(–5; –2); 4) (1; 5), (5; 1), (–1; –5), (–5; –1). 361. 5 va 13. 362. 4 va 36. 363. 2) (7; –1),
(–1; 7). 364. 2) (4; 1), (–1; –4); 4) (2; 4), (4; 2); 6) (2; 2). 365. 300 m, 200 m.
366. 2) x
1,2
= ±5
2
; 4) x
1
= 0; x
2
=7,5. 367. 2) x
1
=13, x
2
=–4; 4) x
1
=3,6, x
2
=–7.
368. 2) x
1,2
 =
1
17
6
±
; 4) x
1,2
=
–2
7
3
±
369. 2) Ikki; 4) bir. 370. 2) (– 8)(– 2);
4) (x–2)(2x+1). 371. 2) x(x+2); 4) 
x
x
5
1
– 3
+
.  372. 2) x
1,2
=±3, x
3,4
±
2
; 4) x
1,2

3
,
x
3,4

1
5
373. 2) x
2

5
; 4) y=1. 374. 1 va 2. 375. 
5
2
2
5
3
3
3
3
va
yoki
va

– .
376. 12 m, 7 m. 377. 15 sm, 45 sm. 378. 20 km/soat. 379. 15 km/soat. 380. 3 kun,
5 kun. 381. 2) (1; 3),
æ
ö
ç
÷
è
ø
1
3
9
;
; 4) (–3; –4), (–4; –3); 6) (5; 4); 8) (2; –1), (1; –2).
382.  2)  x
1
= 0, x
2
=2.  383.  2)  x
2
=0,5;  4)  x
1
=7,  x
2
=  –13.  384.  2)  x
1
= 0,  x
2
=  –5;
4)  x
1,2
=±4.  385.  2)  x
1
= 9, x
2
=–12;  4)  x
1
=3,  x
2
=–6.  386.  2)  Bitta  ham  yo‘q;
4) ikkita. 387. 2) x
1
=3, x
2
=1,4. 388. 36 kunda. 389. 1 soat 40 min va 1 soat 20 min
yoki 2 soat va 1 soat 40 min. 390. 12 soat, 6 soat. 391. 2) (2; 3), (–2; –3), (3; 2),
(–3; –2); 4) (2; 4), (4; 2). 392. x
2
=0,6.
VI  BOB.  393.  2)
1
;
18
  4)
1
.
225
  396.  2)  0,004;  4)
1
.
350
  397.  2)  0,08,  4)  0,08.
398.  3°.  399. 
1
.
7
  400.  To‘g‘ri.  402.  2) 
141
143;
x
£
£
  4)
895
905;
v
£
£
6) 

.
m
n
y
m
n
£
£
+
 403. 2) 2,6 va 2,8; 4)–6,1 va –5,7. 404. 2) Yo‘q; 4) ha. 405.
2) Ha; 4) yo‘q. 406. 2) 5,5; 4) 3,9; 6) 0,575. 411. Yo‘q. 414. 2) 0,7; 4) 3,7. 415.

217
2) 0,07; 4) 1,67; 6) 5,07. 416. 2) 0,385; 4) 7,643. 417. 3 va 7. 418. 2) 0,41; »3,7%;
4)  0,108
 
;  10,8%.  419.  2)  »2%.  420.  2)  Ikkinchisi.  421.  »1%;  0,1%;  0,01%.
422. Birinchi. 423. 2) 0,000398. 424. Ikkinchiga. 425. 2) 6·10
–8
; 4) 3·10
–8
426.
2) 4,3024·10
2
; 4) 3,6021·10
3
; 6) 6,8345·10
–2
; 8) 1,2345678·10
7
427. 2)–4,53·10
–1
;
4)–4,50102·10
2
; 6)–3,54001·10
0
; 8)–1,2345678·10
4
428. 2) 0,23; 4) 0,049. 429.
2) 0,702; 4) 0,049. 432. 3,5416·10
–5
 W. 433. 67 J. 435. 18800; 20400; 13200; 4600.
Takrorlash uchun mashqlarga javoblar
436. 2)
22
5
35
6
4) –
;
; 6) 3,485. 440. 2) (0; 4), (
4
7
; 0); 4) (0; 1), (
2
7
; 0). 441. k=
2
3
,
b=
5
3
.  443.  =2.  446.  4)(
1
3
;–1).  450.  20  litr  va  5  litr.  451.   
-
-
4
3
2
10
10
,
.
p
q
q
p
452.
n
m
m
n
85 – 80
2 – 18
65
13
,
.
 453. 11 yosh va 5 yosh. 454.
5
8
455. 8
4
7
458. 4 km/soat
va 20 km/soat. 459. 21 km va 42 km. 460. 1) Ha; yo‘q;  3) = – 
1
2
 bo‘lganda;
5)  (–3;  5).  461.  2)  x
1
=3,  x
2
=–4;  4)  x
1
=0,  x
2
=–1
2
3
;    6)  x
1,2
= ±
2
3
;  8)  x=–
1
3
.
465.  2)³–2;  4)  >–4;  6)  £
1
3
11 .  466.  2)  –5;  –4;  –3;  –2;  –1;  0;  4)  4.  467.
2) (2; 1); 4) (–13,5; –27,5); 6) (6; 6); 8) (1; 2). 468. 2) 
x
2
9
10;
<
£
 4) > 7,2. 469.
2) –15; –14; ... .  –1; 0. 470. 2) x
1
=8,1, x
2
=2,1; 4) x
1
=4, x
2
=–3;  6) x
1
=0, x
2
=
6
7
471.
2) £–3,4,  ³7,4; 4) £–2
1
3
³ 1; 6) £–0,4, ³ 16. 472. 2) 1
1
3
; 4)
52
99
; 6) 2
17
45
.
473.  2)  3,1< 10 ;  4) 7,3 >2,7.  474.  2)      a=–11;  4)  a=
4
7
.  475.  2)  –44.  476.
2) ( 15 – b)( 15 +b); 4)
x
x
3 2
3 2
41
41

+
æ
ö æ
ö
ç
÷ ç
÷
è
ø è
ø
. 477. 2)
1
5
; 4) 21; 6) 200. 478. 25 sm
3
.
479. 1,6 marta. 480. 2) –3 xy
2
xy
5
481. 2) –4,2 2 . 482. 2) 8. 483. 2) 15 2
5

;

218
4) 2x x 484. 2) x
1,2
=± 11 ; 4) x
1
= 0, x
2
=–5; 6) x
1
= 0, x
2
=12. 485. 2) y
1
= 0, y
2
=9;
4) x
1
= 0, x
2
= 9; 6) x
1,2
=±1,5. 486. 
2
15
sm, 2
2
15
sm. 487. 8 sm, 32 sm. 488. 2) x
1
=–4,
x
2
= 0,5;     4) x
1
= 0,5, x
2
=–2. 489. 2) x
1
=10, x
2
= –2; 4) x
1,2
= ±2 2 ; 6) x
1,2
=6±
29
.
490.  2)  x
1
=
2
3
,  x
2
=
2
15
;  4)  x
1,2
= ± 5.  491.  2)  x
1
=11,  x
2
=1;  4)  x
1
=–26,  x
2
= 8;
6) x
1
= 8, x
2
=–3;  8) x
1
= 7, x
2
=–11. 492. =5, = –150. 493. 2) x
2
– bx = 0. 494.
2) x
1,2
= ± 3, x
3,4
= ±
1
2
; 4) x
1,2
= ± 3, x
3,4
= ± 2 . 496. 2) = –
1
3
; 4) x
1
=
1
3
x
2
=–4.
497.  2)  =–2.  498.  2)  (– 9)(+ 4);  4)  (+ 1)(2–5);  6)  2(+ 3)(1 – 2x);
8) 
1
5
(–5)(+ 10).  499.  2)
a
1
9
-
; 4)
a
a
– 3
2( – 2)
;  6) 
a
a
3 –
– 2
.  500.  1) (– b
½  (b)(a
2
b
2
–1); 2) (n)(mn – 1);  3)  m
2
(– 1)(m
2
+ 1); 4) x(–1)(x
2
+ 1);
5) (4– )(4+3y);  6) (–1)(+ 1)(a–2)(a+2); 7) (b–2)(b+2)(b–3)(b–3);  8)
3(m)(–3m). 501. 340 kg, 40 kg, 20 kg. 502. Gektaridan 18 t, gektaridan
20 t. 503. 
15
4
504. Sakkizinchi sinf o‘quvchisi. 509. >
9
16
510. k
1
=3, k
2
=–1. 511.
2)  x
1
=1,2,  x
2
=–2; 4) =3;  6)  =2.  512.  2) 
x
x
x
5
2
9
65
2
7; 4)
–1
,
–1
£
£
<
>
.
513. 2) 0,004; 4)
1
1375
 515. » 0,1%.
„O‘zingizni tekshirib ko‘ring“ topshiriqlariga javoblar
I  bob.  1.  1)  (0;1)  va  (–1;  0);  2)  (0;  –1)  va  (
1
2
; 0);  3)  (0;  –2)  va  (
4
3
;0);
4) (0; 1) va (–
3
4
; 0). 2. 1) =–1; 2) =3. 3. 1) =–1; 2) =–7. 4. =3–1. 5. = –1,
=3.
II bob. 1. 1) =–1, =1; 2) =–1, =1; 3) =–1, =1. 2. 1) =1, =–2;
2) =1, =–2; 3) =1, =–2. 4. =2, =3. 5. 150 so‘m, 250 so‘m.

219
III  bob.  2.  1)  < 2,4;  2)  ³–15;  3)  < 5.  3.  1) 
x
1
1
3
4
4
6
<
<
;  2)  ³ 3;
3)  <–5.
IV bob. 1. 7> 48 ; 2 3 < 3 2 . 2. 63; 6; 5; 
3
2
; 17; 27. 3. – 2 2 ; 7–2 10 ;
1. 4. 2a
a
2 . 5. x– 3 ; 
x
y
1

6. 
5 7
7
; 2 – 3 .
V bob. 1. 1) = 0; 2) x
1
=–1, x
2
=2; 3) x
1,2

1
2
; 4) x
1
=0, x
2
=1
2
3
; 5) x
1,2
=
1
2
;
6)  x
1
=17,  x
2
=–1;  7)  x
1
=–2,  x
2
=
1
3
;  8)  yechimlari  yo‘q.  2.  1)  (–2)(+ 3);
2) (+ 1)(2– 3). 3. 9 km/soat; 12 km/soat. 4. (8,5; 0,5).
VI bob. 1. 1) 0,(4). 2. 4,4301 × 10
1
; 4,83× 10
–1
; –2,5× 10
–1
.
Qiziqarli masalalarga javoblar
Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling