SH. A. Alimov, O. R. Xolmuhamedov, M. A. Mirzaahmedov


 9 va 10, 3 va 4 sonlari orasidan. 2


Download 1.59 Mb.
Pdf ko'rish
bet22/22
Sana25.09.2020
Hajmi1.59 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

1. 9 va 10, 3 va 4 sonlari orasidan. 2. 3 birlik va 6 birlik yoki tomoni 4 birlik bo‘lgan
kvadrat. 3. 9567+1085=10652 sonlari yashiringan. 4. 8 ta kubcha uchta qizil rangli
yoqlarga, 12 tasi ikkita qizil rangli yoqlarga, 6 tasi bittadan qizil rangli yoqlarga ega,
1 ta kubcha bitta ham qizil rangli yoqqa ega emas. 5. (x
2
+ 1) (x
2
– + 2006). 6. 48-
rasmga qarang.
48- rasm.
Sinov mashqlari (testlar) uchun to‘g‘ri javoblar kaliti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
A
B
C

220
TUSHUNCHALAR KO‘RSATKICHI
Absolut xatolik 174
Abssissalar o‘qi 7
Ayniyat 114
Arifmetik kvadrat ildiz 106
Bikvadrat tenglama 152
Bir noma’lumli tengsizlik 74
— tengsizliklar sistemasi 84
Davriy kasr 109
Darajaning kvadrat ildizi 114
Erkli o‘zgaruvchi 12
Erksiz o‘zgaruvchi 12
Funksiya 11, 12
Funksiyaning grafigi 14
Haqiqiy son 108, 111
Ikki tenglama sistemasi 31
Ikkinchi darajali tenglama
qatnashgan sistemalarni yechish 160
Irratsional son 111
Kasrning kvadrat ildizi 121
Keltirilgan kvadrat tenglama 144
Koordinata tekisligi 7
Kvadrat ildiz 106
— tenglama 131
— — ildizlari formulalari 140, 145
— tenglamalarni yechish 139
— uchhad 148
— uchhadni ko‘paytuvchilarga
ajratish 148
Ko‘paytmaning kvadrat ildizi 117
Manfiy ratsional son 56
Musbat ratsional son 56
Miqdorning taqribiy qiymati 173
Nisbiy xatolik 182
Nuqtaning koordinatalari 8
Ordinatalar o‘qi 7
Proporsionallik koeffitsiyenti 19
Qat’iy tengsizlik 72
Qo‘sh tengsizlik 85
Ratsional son 56
Sonlarni yaxlitlash 179
Sonli oraliq 84
— tengsizlik 62
— tengsizliklarning xossalari 65
Sonning moduli 94
— standart shakli 183
Tengsizliklar sistemasini yechish 84, 89
Tengsizliklarni yechish 76
— ko‘paytirish 68
— qo‘shish 68
Tengsizliklarning asosiy xossalari 78
To‘la kvadratni ajratish usuli 137
To‘g‘ri proporsional bog‘lanish 19
Viyet teoremasi 145, 147
O‘lchash aniqligi 177
O‘zgaruvchi 11
Chala kvadrat tenglama 135
Chet ildiz 153
Chiziqli funksiya 22
ISMLAR KO‘RSATKICHI
Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso
al-Xorazmiy 55, 130, 170, 172
Fransua Viyet 144, 145
Rene Dekart 8
Abu Rayhon Beruniy 30, 129
Mirzo Ulug‘bek 129, 189
G‘iyosiddin Jamshid al-Koshiy 129, 189
I. Bernulli 30, 105
N.I. Lobachevskiy 30
G. Leybnis 30
P. L. Dirixle 30
K. Veyershtras 105

221
MUNDARIJA
7- sinf „Algebra“ kursida o‘rganilgan mavzularni takrorlash ......................... 3
I bob. CHIZIQLI FUNKSIYA VA UNING GRAFIGI
1- §. Tekislikda to‘g‘ri burchakli koordinatalar sistemasi .................................... 7
2- §. Funksiya tushunchasi ................................................................................ 11
3- §. kx funksiya va uning grafigi .................................................................. 17
4- §. Chiziqli funksiya va uning grafigi ............................................................... 22
I bobga doir mashqlar ............................................................................... 26
I bobga doir sinov mashqlari (testlar) ........................................................ 27
II bob. IKKI NOMA’LUMLI IKKITA CHIZIQLI TENGLAMALAR
SISTEMASI
5- §. Chiziqli tenglamalar sistemasi .................................................................. 31
6- §. O‘rniga qo‘yish usuli.................................................................................. 33
7- §. Qo‘shish usuli ........................................................................................... 37
8- §. Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usuli ...................................... 40
9- §. Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechish ................................ 46
II bobga doir mashqlar .............................................................................. 50
II bobga doir sinov mashqlari (testlar) ...................................................... 52
III bob. TENGSIZLIKLAR
10- §. Musbat va manfiy sonlar ......................................................................... 56
11- §. Sonli tengsizliklar ................................................................................... 61
12- §. Sonli tengsizliklarning asosiy xossalari ................................................... 65
13- §. Tengsizliklarni qo‘shish va ko‘paytirish .................................................. 68
14- §. Qat’iy va noqat’iy tengsizliklar ................................................................ 72
15- §. Bir noma’lumli tengsizliklar ................................................................... 74
16- §. Bir noma’lumli tengsizliklarni yechish ................................................... 76
17- §. Bir noma’lumli tengsizliklar sistemalari. Sonli oraliqlar.......................... 84
18- §. Tengsizliklar sistemalarini yechish .......................................................... 89
19- §. Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar .................... 94
III bobga doir mashqlar ......................................................................... 100
III bobga doir sinov mashqlari (testlar) .................................................. 102

222
IV bob. KVADRAT ILDIZLAR
20- §. Arifmetik kvadrat ildiz ............................................................................ 106
21- §. Haqiqiy sonlar ........................................................................................ 108
22- §. Darajaning kvadrat ildizi ......................................................................... 113
23- §. Ko‘paytmaning kvadrat ildizi .................................................................. 117
24- §. Kasrning kvadrat ildizi ........................................................................... 121
IV bobga doir mashqlar .......................................................................... 125
IV bobga doir sinov mashqlari (testlar) ................................................... 127
V bob. KVADRAT TENGLAMALAR
25- §. Kvadrat tenglama va uning ildizlari .......................................................... 131
26- §. Chala kvadrat tenglamalar ....................................................................... 135
27- §. To‘la kvadratni ajratish usuli.................................................................... 137
28- §. Kvadrat tenglamalarni yechish ................................................................ 139
29- §. Keltirilgan kvadrat tenglama. Viyet teoremasi .......................................... 144
30- §. Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar ......................................... 151
31- §. Kvadrat tenglamalar yordamida masalalar yechish ................................. 155
32- §. Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda sistemalarni yechish...... 160
V bobga doir mashqlar ........................................................................... 163
V bobga doir sinov mashqlari (testlar) .................................................... 168
VI bob. TAQRIBIY HISOBLASHLAR
33- §. Miqdorlarning taqribiy qiymatlari. Yaqinlashish xatoligi ......................... 173
34- §. Xatolikni baholash ................................................................................. 176
35- §. Sonlarni yaxlitlash ................................................................................. 179
36- §. Nisbiy xatolik ......................................................................................... 181
37- §. Sonning standart shakli .......................................................................... 183
VI bobga doir mashqlar .......................................................................... 186
VI bobga doir sinov mashqlari (testlar) ................................................... 186
8- sinf algebra kursini takrorlash uchun mashqlar ............................................. 190
8- sinf algebra kursining qisqacha mazmuni ....................................................... 201
Javoblar ............................................................................................................. 211
Tushunchalar ko‘rsatkichi................................................................................. 220

Download 1.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling