Sharq allomalari ilmiy merosi


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil


Download 83.62 Kb.
bet3/6
Sana07.03.2020
Hajmi83.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Oyning yer ostida va ustida bo’lish vaqtlarinianiqlash haqida risola asari qayerda saqlanadi?

Qohira

Rampur

Parij

Patnada

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Yetti iqlimni hisoblash haqida kitob qo’lyozmalari qayerlarada saqlanadi?

London va Rampur

Rampur Parij

Parij Qohira

Gota va Qohira

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Quyosh soatini yasash haqida kitob qayerda salanadi?

Halab vaQohira

Rampur Parij

London va Rampur

Gota va Qohira

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1al-Farg’oniyning haykali qayerda o’rnatilda?

Quva

Toshkent

Samarqand

Jizzax

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1al-Farg’oniyning 1200 yilligi qachon nishonlandi?

1998

1999

1997

1996

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2O’rta asrlarda arab tilida yozilgan geografik asarlarning birinchisi?

Kitob Kitob surat ul-arz

Oyning yer ostida va ustida bo’lish vaqtlarinianiqlash haqida risola

Geografiya

Yeti iqlimni hisoblash haqida

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Yerdagi ma’lum mamlakatlar va shaharlarning nomlari va har iqlimdagi narsa haqida asarining muallii kim?

al-Farg’oniy

al-Xorazmiy

al Beruniy

al Forobiy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Fargoniy qaysi asarini yozganidan song uning lotinlashtirilgan nomi "Alfraganus" shaklida G’arbda bir necha asr davomida keng tarqaladi.

"Samoviy harakat-lar va umumiy ilmi nujum kitobi" ("Kitob al-harakat as-samo-viya va javomi’ ilm an-nujum"

Asturlob yasash haqida kitob

Astronomiya asoslari haqida kitob

Astur-lob bilan amal qilish haqida

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Evropa uyg‘onish davrining buyuk namoyandalaridan biri bo‘lgan mashhur olim Regiomontan XV asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiyadan ma’ruzalarni kimningkitoblaridan o‘qigan

Al Fargoniy

Al - xorazmiy

Ibn sino

Beruniy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Buyuk Regiomontan al-Farg‘oniyning asarning qaysi xususiyatini anglab, o‘zining universi-tetlardagi ma’ruzalari uchun qo‘llanma sifatidi tanlagan

B va S.

Astronomiyadan boshlang‘ich ma’lumotlarni o‘zlashtirishni ancha murakkablashtirgan

Astronomiyadan boshlang‘ich ma’lumotlarni o‘zlashtirishni ancha osonlashtirgan

To`g`ri javob yo`q.

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Kim oz asarida yetti iqlimdagi dengizlar, mamlakatlar, tog‘lar, daryolar, ko‘llar va shaharlarning tavsifini keltirgan edi

Al fargoniy

Al xorazmiy

Ibn sino

Beruniy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Fargoniy asarinig nechanchi bobi Geografik bo‘lim hisoblanadi?

9

7

8

4


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Kim yetti iqlimdagi dengizlar, mamlakatlar, tog‘lar, daryolar, ko‘llar va shaharlarning tavsifini keltirgan edi. Bunda u tavsifni rub’i ma’murning eng g‘arbiy chekkasidan, ya’ni Afrikaning Atlantika okeani qirg‘og‘iga yaqin joylashgan orollar-dan boshlab, eng sharqiy chekkasigacha, ya’ni Tinch okeanidagi Yapo-niya orollarigacha davom ettiradi. Tavsif kenglama yo‘nalishida ekvatorial yerlardan to shimoliy qutubiy yerlargacha davom etadi.

Al fargoniy

al xorazmiy

ibn sino

beruniy


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3
Mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, u shu yili Qohira yakinidagi Ravzo orolida nilometrni, ya’ni Nil da-ryosi suvi sathini belgilovchi uskunani yasagan yoki ta’mirlagan. Biroq al-Farg‘oniy qanday qilib va qanday sharoitda Misrga bo-rib qolgani haqida ham aniq ma’lumot yo‘q.gap kim haqida?

Al fargoniy

al xorazmiy

ibn sino

beruniy


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Al xorazmiy ozining tvsivlash usulida kimning ananasiga asoslanadi?

Ptolemiy

Nikolay Kopernik

Ptolemiy Beruniy

BJT


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Farg’oniy asarida uchinchi iqlimni qayerda joylashgan deb tavsiflaydi?

Sharqdan boshlanib, Xitoy mamlakatining shi-molidan, so‘ng Hind mamlakatidan va so‘ngra Kobul va Kermon vi-loyatlaridan o‘tadi.

Sharqdan boshlanadi va Tibetdan, so‘ngra Xu-rosondan o‘tadiki, bunda Xo‘jand, Usrushona, Farg‘ona, Samarqand, Balx, Buxoro, Hirot, Amuya, Marvarrud, Marv, Saraxs, Tus, Nisho-pur shaha'rlari bor. Undan so‘ng Jurjon, Qumis, Tabariston, De-movand, Qazvin, Daylam, Ray, Isfahondan o‘tadi.

Sharqtsa Yajuj mamlakatidan boshlanadi, so‘ng Xurosonning shimolidan o‘tadi, unda Toroz shahri — savdogarlar shahri bor, Navokat (Navkat), Xorazm, Isfijob (Sayram), Turar-band (O’tror-hozirgi Aris) va Ozarbayjon, Arminiya (Armanis-ton) viloyati, Barda’a (Barda), Nashava (Naxchivon) shaharlari bor.

Sharqdan boshlanadi va Yajuj mamlakatidan o‘ta-di, so‘ng Xazar mamlakatidan (Shimoliy Kavkaz va Quyi Volgabo‘-yi), Jurjon (Kaspiy) dengizining o‘rtasidan kesib o‘tadi va Rum (Vizantiya) mamlakatigacha boradi.

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Al Farg’oniy yajuj mamlakati deb atagan hudud hozirgi qaysi geografik hudud bilan muvofiq keladi?

Mo’g’uliston va Xitoy

Xorazm

Taroz

Xazar mamlakati

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Qaysi tashkilot tomonidan olimga bag`ishlangan xalqarо ilmiy anjuman o`tkazildi

YUNESKO

BMT

YUNICEF

NATO

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Fargoniyning “Astronomiya ilmi asoslari”kitobi necha bobga taqsimlangan

30

34

32

36

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Farg’oniyning qaysi asari hozirda Yevropa universitetlarida astronomiya fani bo`yicha asosiy darslik hisoblanadi?

“Astronomiya ilmi asoslari? —

Astur-lob bilan amal qilish haqida kitob"

"Yetti iqlimni hisob-lash haqida

“Astronomiya asoslari?

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Farg’oniy saqraplar deb kimlarni ataydi?

slavyanlar

ruslar

hindlar

Misrliklar

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Jurjon dengizi hozirgi qaysi dengiz

Kaspiy

Amudaryo

Sirdaryo

Zarafshon

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Farg’oniy Turar-band deb qayerni ataydi?

O`tror

Navkat

Sayram

Zarafshon

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Qaysi kitobda Buxoro vohasini sug‘oruvchi anhorlar, obod qishloqlar, rabotlar va ko‘shklar hakida ma’lumotlar bor?

Buxoro tarixi

Buxoro yoxut movarounnahr tarixi

Movarounnahr tarixi

BJT

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Buxorodagi mashhur Kampirak devori qachon qurib bitkazilgan?

782 – 831

798 – 805

809 – 813

786 – 839

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Ovro‘po Uyg‘onish davrining buyuk namoyandalaridan biri bo‘lgan mashhur olim Regiomontan XV asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiyadan ma’ruzalarni kimning kitoblaridan o‘qigan

Al FAagoniy

Al Xorazmiy

Ibn Sino

Beruniy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2850 yilda Buxoro shahri yangidan devor bilan o‘rab olinganda uning nechta darvozasi bo‘lgan.?

7 ta

8ta

6 ta

5 ta

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1«Ash-Shamoil an-nabaviya» asarining muallifi?

At Termiziy

Al-Buxoriy

Narshaxiy

Vamberi


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Al Xorazmiy ozining tavsivlash usulida kimning ananasiga asoslanadi?

Ptolemiy

Nikolay Kopernik

Kopernik

BJT

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Farg’oniy ozining tavsivlash usulida kimlarning ananasiga asoslanadi?

HINDLAR

RUSLAR

RIMLIKLAR

MISRLIKLAR

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Muso al-Xorazmiy qaysi yillarda yashab ijod etgan?

783-850-yillar

786-850-yillar

775-855-yillar

797-865-yillar

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Xorazmiy qaysi fanning asoschisi hisoblanadi?

Matematika

Geometriya

Algebra

Geografiya

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Manbalarda Xorazmiyning ismiga yana qanday atamalar qoshib aytiladi?

B va D javoblar to’g’ri

al-Qutrubbuliy

al-Bag’dodiy

Qut rubuliy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Xorazmiy qaysi xalifa davrida Bag’dodda ijod qilgan?

Barcha javoblar to’g’ri

al-Amin

al-Ma’mun

Xorun ar-Rashid

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Al-Ma’mun davrida Bag’dodda Xorazmiy bilan bir qatorda faoliyat yuritgan Markaziy Osiyo va Xurosonlik olimlar qaysilar?

Yahyo ibn-Abu Mansur, al-Farg’oniy, Habash al-Marvaziy, Xolid ibn Abdumalik al-Marvarudiy,Abul Abbos al-Javhariy

al-Farg’oniy, Habash al-Marvaziy, Xolid ibn Abdumalik al-Marvarudiy , Ibn Sino

Yahyo ibn-Abu Mansur, al-Farg’oniy, Habash al-Marvaziy,Abu Rayhon Beruniy

al-Farg’oniy, Habash al-Marvaziy, Xolid ibn Abdumalik al-Marvarudiy, Abul Abbos al-Javhariy ,Abu Sahl Masihiy,Abulxayr ibn Hammor

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Bag’doddagi “Bayt ul-hikma”da mudir vazifasida ishlagan O’rta Osiyolik alloma?

al-Xorazmiy

al-Farg’oniy

Beruniy

barchasi to’g’ri

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Xalifa al-Mamun davrida qurilgan rasadxonalar haqida bildirilgan fikrlardan qaysi biri noto’g’ri?

Rasadxonalar Osiyoliklar tomonidan boshqarilgan.

Ikkinchi rasadxona 831-yilda Damashq yaqinidagi Kasiyon tog’ida qurilgan.

Ikki rasadxona faoliyatini ham Markaziy Osiyo va Xurosondan kelgan olimlar boshqargan.

Birinchi rasadxona 828-yilda Bag’dodning ash-shamosiya mahallasida qurilgan.

Download 83.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling