Sharq allomalari ilmiy merosi


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil


Download 83.62 Kb.
bet5/6
Sana07.03.2020
Hajmi83.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Ovro’paliklar uzoq vaqtgacha hind raqamlariga asoslangan hisob tizimini “algorizmi” deb atashgan, faqat qachondan boshlab bu nom “arifmetika” iborasi bilan almashtirildi?

XII asrdan

XIII asrdan

XVI asrdan

XVIII asrdan

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Xorazmiy nomiga nima sababdan al-Majusiy degan nisbat berib aytiladi?

Xorazmning asl mahalliy aholisidan , ya’ni otashparastlar(majusiylar) oilasidan bo’lgani uchun

Otashparastlik dinining kohinlari oilasidan kelib chiqqani uchun

Olimning o’zi yoki otasi majusiy bo’lib, keyinchalik islim dinini qabul qilgani uchun

Barcha javoblar to’g’ri

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Xorazmiyga nima uchun al-Qut-rubbuliy nisbasi berilgan?

Xorazmiy mo’ysafidlik yillarini Bag’dod yaqinidagi Dajla bo’yidagi al-Qut-rubbul dahasida o’tkazganligi uchun

Xorazmiy mo’ysafidlik yillarini Dajla bo’yidagi al-Qut-rubbul dahasida o’tkazganligi uchun

Xorazmiy Bag’dod yaqinidagi al-Qut-rubbul qishlog’ida o’tkazganligi uchun

To’g’ri javob berilmagan

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Al-Ma’mun qachondan boshlab xalifalik taxtiga o’tirdi ?

809-yildan

813-yildan

819-yildan

821-yildan

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Al-Ma’mun qachon Xorazmiyni o’z saroyiga jalb qilgan?

Xalifalik taxtiga o’tirganidan so’ng

Marvda noib bo’lganida

otasi Xorun ar-Rashid o’z saroyiga jalb qilgan edi

Bag’dod noibi bo’lganida

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Qaysi olim o’z risolasida Xorazmiyning arifmetik risolasiga alohida paragrif bag’ishlagan?

A.P.Yushkevich

Yu.X.Kopelevich

B.A.Rozenfeld

B.Bonkompani

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Xorazmiy arifmetik risolasining o’zbekcha tarjimasi qachon chop etildi?

1983-yili Xorazmiyning 1200 yillik yubileyi munosabati bilan

1991-yilda mustaqillik sharofati bilan

1993-yilda Xorazmiyning 1210 yillik yubileyi munosabati bilan

1990-yilda Xorazmiy asarlari o’zbek olimlari tomonidan o’rganilishi bilan

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Xorazmiyning aytishicha algebrada uch xil son bilan ish ko’riladi. Ular…

Iddiz(jizr) yoki narsa (shay), kasr son , kvadrat (mol)

Iddiz(jizr) yoki narsa (shay), kvadrat (mol), oddiy son yoki dirham(pul birligi)

Kvadrat (mol), oddiy son yoki dirham(pul birligi) , kasr son

Kvadrat (mol), tenglamalarda ishlatiladigan no’malum son, kasr son

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Xorazmiy umrining oxirgi yillarini qayerda o’tkazdi?

Bag’dodda

Marvda

Xorazmda

Damashqda

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1“Diksit Algorizmi” atamasi qanday ma’noni anglatadi?

”Xorazmiy formulasi”

”Xorazmiy amallari”

”Xorazmiy aytdi”

”Xorazmiy merosi”

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Xorazmiy vafotidan 15 yil keyin vafot etgan O’rta Osiyolik alloma kim?

Ahmad al-Farg’oniy

Ahmad al-Farz’oniy

Ahmad al-Marvaziy

Imom al-Buxoriy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Xorazmiy “Zij” ining Yevropa faniga ta’siri qaysi olimlar tomonidan o’rganilgan?

X.Zuter , K.A.Nallino , I.Yu.Krachkovskiy, B.A.Rozenfeld

B.A.Rozenfeld , A.P.Yushkevich , B.Bonkompani , X.Zuter

X.Zuter , K.A.Nallino , I.Yu.Krachkovskiy

X.Zuter , K.A.Nallino , I.Yu.Krachkovskiy , A.P.Yushkevich , B.Bonkompani

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Qaysi olim yerning odamlar yashaydigan qismini 12 ta iqlimga ajratgan?

Gipparx

Ptolomey

Eratosfen

Al-Xorazmiy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Iqlim so’zi qanday ma’noni anglatadi?

Yunoncha “klima” – “og’ish”

Lotincha “klima” – “og’ish”

Inglizcha “climate” – “iqlim”

Yunoncha “klima” –“ob-havo”

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Kim Xorazmiyni “O’z davrining eng buyuk matematigi va agar barcha shart-sharoitlar nazarga olinsa , hamma davrlarning ham eng buyuklaridan biri” deb ta’riflagan ?

J.Sarton

J.Kerton

Federiko Mayor

A.P.Yushkevich

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Qaysi alloma Habash al-Hosib (“Hisobchi habash”) laqabi bilan mashhur edi?

Ahmad ibn Abdulloh al-Marvaziy

Abu Rayhon Beruniy

Al-Xorazmiy

Yahyo ibn Abu Mansur

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1”Zij al-mumtahan” (“Sinalgan zij”) asarining mualifi kim?

Ahmad ibn Abdulloh al-Marvaziy

Abu Rayhon Beruniy

Ahmad ibn Abdulloh

Yahyo ibn Abu Mansur

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Xalifa al-Ma’mun davrida Damashqda Kasiyon tog’ida qurilgan rasadxonani dastlab kim boshqargan?

Xolid ibn Abdumalik al-Marvarrudiy

Al-Xorazmiy

Ahmad ibn Abdulloh al-Marvaziy

Yahyo ibn Abu Mansur

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Bag’dodda Xorazmiy bilan hamkorlikda ishlagan Marvlik mashhur astronom va matematik kim?

B va S javoblar to’g’ri

Ahmad ibn Abdulloh al-Marvaziy

Yahyo ibn Abu Mansur

Habash al-Hosib

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3Quyidagi asarlardan qaysilari Xorazmiy qalamiga mansub?

”Al-kitob al-muxrasar fi hisob al-jabr va al-muqobala”, ”Zij” , ”Usturlob bilan ishlash haqida kitob” ,“Yahudiylarning taqvimi va bayramlarini aniqlash haqida risola” , Kitob ar-ruhoma”, ”Kitob at-ta’rix” ,”Kitob surat ul-arz”

”Al-kitob al-muxrasar fi hisob al-jabr va al-muqobala”, ”Zij” , ”Usturlob bilan ishlash haqida kitob” ,”Kitob ar-ruhoma”, ”Kitob at-ta’rix” , “Mineralogiya”

”Al-kitob al-muxrasar fi hisob al-jabr va al-muqobala”, ”Zij” , ”Usturlob bilan ishlash haqida kitob” ,“Yahudiylarning taqvimi va bayramlarini aniqlash haqida risola”

Barcha javoblar to’g’ri

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Kimning nasabi ajamlarga borib taqaladi?

Imom al-Buxoriy

Ahmad al-Farg’oniy

Ahmad al-Marvaziy

Abu Abdulloh al-Xorazmiy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3“Bardazbeh” so’zi qanday ma’noni anglatadi?

Arabcha “zori” so’zidan olingan bo’lib “ ziroat, dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi kishi” ma’nosini anglatadi.

Arabcha “zori” so’zidan olingan bo’lib “ hunarmandchilik bilan shug’ullanuvchi kishi” ma’nosini anglatadi

Forscha “bardazbeh” so’zidan olingan bo’lib “ ziroat bilan shug’ullanuvchi kishi ma’nosini anglatadi.

Forscha “zori” so’zidan olingan bo’lib “ ziroat, dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi kishi” ma’nosini anglatadi.

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriyning otasining ismi kim bo’lgan?

Ismoil

Abul-Hasan

Usmon

Nasr

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Imom al-Buxoriy o’zining “At-Tarix al-kabir” asarida kim haqida talay ma’lumotlar beradi?

Otasi

Shogirdi

Onasi

Ustozi

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Hijriy 194 sana, shavvol oyining 13-kunida tavallud topgan olim kim?

Imom al-Buxoriy

Imom al-Termiziy

Ahmad al-Farg’oniy

Abu Abdulloh al-Xorazmiy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Mutafakkir Abdurahmon Jomiy kimning salohiyatiga yuksak baho berib , “ Batxa (Makka) va Yasrib (Madinada yasalgan tanganing sayqali Buxoroda kamolga yetdi”, deb yozgan edi.

Imom al-Buxoriy

Abu Abdulloh al-Xorazmiy

Imom al-Balxiy

Ahmad al-Marvaziy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriy dastlab kimlarning hadislarga oid asarlarini yod oladi?

Ibn al-Muborak va Vakiy

Abu Hotam al-Varroq va Vakiy

Ibn al-Muborak va Abu Hotam al-Varroq

Abu Zu-bayr va Abu Hotam al-Varroq,

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriyning kotiblaridan biri kim?

Abu Hotam al-Varroq

Abu Hotam

Vakiy

Abu Zubayr

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriy dastlab Buxoroning taniqli muhaddislaridan sanalgan kimdan ta’lim olgan?

ad-Dohiliy

Abu Hotam al-Varroq

Ibn al-Muborak

Abu Zubayr

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriy necha yoshdan boshlab hadislarni yod bilgan?

10 yoshidan

5 yoshidan

13 yoshidan

12 yoshidan

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Imom al-Buxoriyning ilk ustozlari kimlar bo’lgan?

Muhammad ibn Salom al-Poykandiy, Muhammad ibn Yusuf al-Poykandiy

Abu Zu-bayr , Muhammad ibn Yusuf al-Poykandiy

Ibn al-Muborak va Abu Hotam al-Varroq

Ibn al-Muborak va Vakiy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriy kimning kitoblarini yod oldi?

Muhammad ibn Salom al-Poykandiy

Abdulloh ibn al-Muborakning

Abu Zu-bayrning

Vakiyning

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Kim Imom al-Buxoriyga “ yetmish ming hadisni yod biladigan bir bolakay”-deb baho bergan?.

Muhammad ibn Salom al-Poykandiy

Abu Zu-bayr

Vakiy

Abdulloh ibn al-Muborak

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2Kim “ Muhammad ibn Ismoil qachon huzurimga kirsa, har doim men o’zimni yo’qotib qo’yib, doim undan xavotirda turaman”-degan edi?

Muhammad ibn Salom al-Poykandiy

Abu Zu-bayr

Vakiy

Abdulloh ibn al-Muborak

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriy necha yoshgacha o’z yurtidagi mashoyihlardan hadis eshitib, ulardan saboq oladi?

16 yoshgacha

10 yoshgacha

13 yoshgacha

15 yoshgacha

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-Buxoriy o’z yurtida ta’lim olgandan keyin, qayerga ketadi?

Hijozi sharifga

Bag’dodga

Damashqga

Samarqandga

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1Imom al-buxoriyning akasining ismi nima?

Ahmad

Ismoil

Abdulloh

Mahmud

Download 83.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling