Sharq allomalari ilmiy merosi


manba: Ubaydulla Uvvatov “O`zbekiston buyuk allomalar yurti”. T.Ma`naviyat.2010


Download 83.62 Kb.
bet2/6
Sana07.03.2020
Hajmi83.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

manba: Ubaydulla Uvvatov “O`zbekiston buyuk allomalar yurti”. T.Ma`naviyat.2010 .

Qiyinlik darajasi – 2



Kim : «Bizning yurtimizdagi musulmonlar dinda kalom ilmini rad qilganlar», «ahl al-kalom ahl al-bid’atdir», deya gapning po‘stkallasini aytib qo‘yaqolgan

Moturidiy

Imom Molik

Alesher Navoyi

To’g’ri javob yo’q

manba: Ubaydulla Uvvatov “O`zbekiston buyuk allomalar yurti”. T.Ma`naviyat.2010 .

Qiyinlik darajasi – 3



Kim «Odamlar agar kalom ilmida qanchalik ko‘p havoyi gaplar borligini bilganlarida edi, undan go‘yo dahshatli sherdan qo‘rqib qbchgandek tiraqaylab qochardilar», deb bu ilmga o‘z munosabatini bildirgan.

Moturidiy

Imom Malik

Ash- SH0fiiy

To’g’ri javob yo’q

manba: Ubaydulla Uvvatov “O`zbekiston buyuk allomalar yurti”. T.Ma`naviyat.2010 .

Qiyinlik darajasi – 1



Xanafiya mazhabi asoschisi kim

Imom A’zam Abu Hanafiy

Ash-SHofiiy

A’zam Hanafiy

To’g’rijavob yo’q

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3



Kim o‘zining «Miftof as-saodat» («Saodat kaliti») nomli asarida yozishicha, Abu Hanifa hazratlari hatto o‘g‘li Hammodga ilm alkalom bilan shug‘ullanishni man qilgan ekanlar.deydi

Toshko’prizoda

Imom Molik

Ash-SHofiy

To’g’ri javob yo’q


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3



Kimni Musulmonlar aqidasining tuzatuvchisi» («Musahhih aqoid al-muslimiyn»), «Xurofot va bid’atga asoslangan uydir-malarni ildizi bilan qo‘poruvchi» («Qoli’ azoliyn al-fitna va-l-bid’at») degan o‘ta sharafli laqablarga sa­zovor bo‘lgan allomadir deyishgan

Moturidiy

A N avoiy

Farobiy

To’g’ri javob yo’q


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Moturidiy qachon vafot etgan

944

644

1009

978


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Narshahiyning “Tarixi Buxoro” asari qachon yozilgan

943-944

1006 -1007

987-988

900-987


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Narshahiy “ Buxoro tarixi” asrini kimga tuhfa qilgan

Nuh ibn Nasrga

Nasr al-Quboviy

Ismoil as- Somoniy

To’g’ri javob yo’q


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3



Kimning asarida Narshahiyning to‘la ismi Abu Bakr Muhammad ibn Ja’far ibn Zakariyo ibn Xattob ibn Sharik ekanligi va u Buxoro ahlidan (Narshax qishlog‘idan) bo‘lib, 286 hijriy (899 me-lodiy) yili tavallud topgan va 348 (959) yili vafot etganligi eslatiladi.

Nasr al-Quboviy

Samoniy

AS Sunna

Zafar ibn Umar


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 3



Kim Narshaxiyning kitobini do‘stlarining iltimosiga binoan arab tilidan forsiyga tarjima qilgan va bunda u asar-ning ba’zi joylarini qisqartirgan; ammo, shu bilan birga ayrim qo‘shimchalarni ham kiritgan.

Nasr al Quboviy

Ismoil Somoniy

Ibn Umar

Ibn Xoliq


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Kim Narshahiyning “Buxoro tarixi”asini ikkinchi marta qisqartirib bayon etgan

Muhammad ibn Zafar ibn Umar

Abu Yusuf

Ibn Arab

Zafar ibn Umar


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Zafar Ibn Umar nehanchi yillarni qisqacha tarixini beradi

1178-1220

1178-1225

1234-1220

1459-1478


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Buxoro tarixi"ning qo‘limizdagi barcha nusxalari nechanchi yilgacha bo’lgan voqealarni o’z ichiga oladi

1220

1356

1234

1567


Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Abulhasan Abdurrahmon ibn Mu-hammad Nishopuriy qachon yashab o’tgan

9-asr

11-asr

12-asr

13-asr

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



Qaysi tarjimon "Tarixi Buxoro" matniga anchagina o‘zgartishlar kiritgan bo‘lsalar ham, ammo Narshaxiy nomini muallif sifatida saqlab qolganlar

Abu Nasr Ahmad

IbnA rab

Ahmad Ibn Qutsiy

To’g’ri javob yo’q

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



“Buxoro tarixi “ asarida qaysi qo’zg’alon haqida malumot beradi

Oq kiyimliklar

Oq kiyimliklar Sariq ro’mollilar

Qizil qoshlilar

Abu Muslum

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



Buxoroda qachon hunarmandchilik nihoyatda rivojlangan bo‘lib, har bir qishloq o‘z mahsuli bilan shuhrat topgan

8 – 10 asr

9-10asr

6-10asr

6-10asr

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Narshahiy Buxoroni qaysi matosi haqida ma’lumot beradi

Zandanachi

Chit

Baxmal

Suf

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Buxoro vohasini tashqi hujumlardan mudofaa etish maqsadida uning barcha dehqonchilik muzofotlari bir necha yuz farsaxga cho‘zil-gan mudofaa devori bilan o‘rab olingan “Buxoro tarixi “da qaysi devor haqida ma’lumot beriladi.

Kampirak

Buyuk ipak devori

Toshkent devoir

To’g’rijavob yo’q

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



850 yilda Buxoro shahri yangidan devor bilan o‘rab olingan. Uning nevozasi nechta darvozasi bo’lgan

12

17

8

7

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



Qaysi kitob birgina Buxoro tarixini emas, balki butun Markaziy Osiyo tarixini o‘rga-nish uchun qimmatli tarixiy asardir.

“Buxoro tarixi”

”Mahbub ul –qulub “

“Xamsa “

“Abdullanoma “

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



Qaysi asarning O’zbekiston Respub -likasi Fanlar Akademiyasi Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida 20 dan ortiq nusxa mavjud

“Buxoro tarixi”

”Mahbub ul –qulub “

“Xamsa “

“Abdullanoma

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



“Buxoro tarixi” asarini rus tiliga kim tarjima qiladi

N Likoshin

R Fray

Ibn Xaldun

H Baronov

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Xalifa Mamun hukmronlik qilgan yillarni ko’rsating?

813-833

834-845

812-823

816-834

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Qaysi xalifa davrida Bag’dodda ilm-fan,madaniyat tez sur’atlar bilan rivojlandi?

Ma’mun

Amin

Mutazid

Abu Bakr

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Fargoniy qaysi yunalishlarda faoliyat yuritgan/

Barcha javoblar to’g’ri

Matematika

Geografiya

Astronomiya

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Xorun ar-Rashid qachon vafot etdi?

809

807

808

806

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



819-yilda qaysi xalifa butun ayonlari biln birga Bag’dodga ko’chadi?

MA’MUN

AMIN

xorun ar-rashid

Mutazid

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Ma’mun davrida xalifalikda nechta rasadxona faoliyat olib borgan?

2ta

3ta

5ta

6ta

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



Sinjor sahrosida 832-833yillar Tadmur va Ar-Raqqa oraligida yer meridiani bir darajasini o’lchashda ishtirok etgan o’rta osiyolik alloma?

al-Farg’oniy

al-Xorazmiy

al Beruniy

al Forobiy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



Quyidagi allomalardan qaysi biri xalifa al Ma’munning yaqin odami va maslahatchisi bo’lgan?

al-Xorazmiy Al-Farg’oniy

al-Xorazmiy

al Beruniy

al Forobiy

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Al Farg’oniyning qaysi asari XII asrda yevropada lotin tiliga 2 marta tarjima qilinadi

Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi

asturlob yasash haqida kitob

al-Farg’oniy jadvali

Barcha javoblar to’g’ri

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



1669-yilda kim Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujumning arabcha matnini yangi lotincha tilida nashr ettiradi?

Yakob Golius

Yushkevich

Rozenfeld

Zuter

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Qaysi evropa olimlar .al-Farg’oniy ijodini yuqori baholaganlar?

Barcha javoblar to’g’ri

Yushkevich

Rozenfeld

Yakob Golius

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Bizgacha al-Farg’oniynig nechta asari ma’lum?

8

16

6

14

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



al-Farg’oniy asarlarinig barchasi qaysi fanga aloqador?

Barcha javoblar to’g’ri

Matematika

Geografiya

Astronomiya

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1

74. al-Farg’oniyning qaysi qo’llanmasi deyarli barcha davlatlar utubxonalarida bor?

A…Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



Asturlob yasash haqida kitob qaysi davlatlar kutubxonalaria saqlanadi

Barcha javoblar to’g’ri

Tehron

Parij

BERLIN

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 1



al-Farg’oniy jadvallari kitobi qayerda saqlanadi?

Patnada

Tehron

Parij

Qohirada

Manba: “Ma`naviyat yulduzlari”. T. 2001 yil.

Qiyinlik darajasi – 2



Asturlob bilan amal qilish haqida kitob qayerda saqlanadi?

Rampur

London

Parij

Patna

Download 83.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling