Shaxsiy kompyuterga grayverlarni o’rnatish


Download 111.75 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi111.75 Kb.
#544163
Bog'liq
8 SHKGA DRAYVERLARNI O\'RNATISH
Axmadov Avazjon Utkurjonovich, OLIMPIADA-9, test 3 1 qism, test 3 2 qism, ingliz tili 2020, 6-maktab fan oyligi hisoboti, Derived words, Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari ksbiy, Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy funksiyalari, Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy funksiyalari, 1- m.ish.psixologiya, 1- m.ish.psixologiya, Oraliq. yonalish. 1, Oraliq. yonalish. 1, 1-amaliy qo'shimcha referat

SHAXSIY KOMPYUTERGA GRAYVERLARNI O’RNATISH.


Bu darsda kompyuter drayverlari haqida gap ketadi. Bu terminni ko’pchilik eshitgan bo’lishi mumkin, ammo hamma ham uning mazmun va mohiyatini bilmaydi

Drayver (ingliztilida — «driver») — maxsus dastur bo’lib, kompyuterga qurilmalarni izlashga, aniqlashga va u qurilma bilan qanday ishlash kerakligini «o’rgatadi». Bunday qurilmalar soni dunyo miqyosidahisoblaganda ye yuzidagiodamzotsonidan ham o’tibketadi.SHundayekanharbirigao’zigayarashadigan, nodirmaxsusdastur, ya’nidrayverkerak.Kompyutertizimi, tashqiyordamsizoddiykomandalarni: fleshxotirasiniochishni, papkayaratishniyokifaylko’chirishnio’zimustaqilravishdaqilaolishimumkin. Ammo gap qurilmalargakelganda, hammasibilan ham ishlayolmaydi.Bundayvaziyatdadrayveryordamgakeladi.Drayverkompyutergaushbutushunarsizqurilmabilanishlashnio’rgatadi.


Drayverbo’lmasanimabo’ladi?


 

Misoluchun, mendakompyuterborva men undanuzoqmuddatdavomidafoydalanaman. Lekin, matnlarimniharsafarko’chadaqog’ozgachiqartirmaslikuchun, uningyoniga printer sotibolishgaqarorqilidim.Demak, printer sotiboldimvauyimgaolibkeldim. Unikompyutergaulashdaqiyinchiliklargaduchkelmadim, chunkiboryo’g’iikkitasimborekan, birielektrquvvatuzatuvchisibo’lsa, ikkinchisikompyutergaulashuchun.Printer ichigabo’shqog’ozqo’yib, printerniyoqdim. Printer ovozchiqaribishlashniboshlashdi — ajoyib!

Qilinishikerakbo’lganish — bukompyuterdakeraklidokumentni ochib, bosmagabuyruqberishqoldi. Men keraklidokumentni Microsoft Word dasturidaochib, yuqoridagiФайлmenyusidaПечать, qo’shimcha oynadayanabirborПечатьkomandasinibosdim.

Bosmabuyrug’iniyakunlashuchun, ochilganoynachaningpastkiqismidagi OK tugmasinibosdim. Kitobibo’yicha, komandaberilgandanso’ng, printerovozchiqarishniboshlab, tanlagandokumentimniqog’ozgabosibchiqarishilozimedi. Ammohechqandayreaksiyayo’q!

Muammoshundaki, olibkelganyangiprinterim, dokumentlarniqog’ozgabosibchiqarishiuchunkompyuterbilan «ma’naviyaloqa» o’rnatishilozim, chunki «jismoniyaloqa» kamlikqiladi. Printervakompyuterorasidako’prikuchunasossolindi, lekinko’prikningo’ziyo’q. Shuholatdako’prikro’linidrayvero’ynaydi. Shunda ham, buvaziyatdabirinchiduchkelgandrayver ham qutqaravermaydi.Printerlarningbrendivamodeligaqarab, faqato’zigaginato’g’rikeladigandrayverlarmavjud. Misol, meningprinterim Epson L800 deylik, bu printer uchunaynanEPson L800 uchunishlabchiqilgandrayverto’g’rikeladi.

Qandayqurilmalargadrayverkerak?


Ba’ziqurilmalardrayverlarsiz ham mukammalishlaydi.Misoluchunkompyutersichqonchasi, klaviatura, ovozkolonkalari, quloqchinlar (naushnik).Kompyutertizimi, ularnimustaqilravishdaaniqlab, ularbilanishlayveradi.Shuningdek, flesh xotiralarni, fotoapparatyokismartfonlarningaksariyatikompyutergabog’lanishuchundrayvertalabqilmaydilar.

Printer, skaner, proektorlar, videokarta, platalarsingariqurilmalaresa, mukammalishlashiuchundrayvertalabqiladilar.Shuningdek, kompyutertiziminingqo’shimchaimkoniyatlariniishgatushurishuchun ham drayverlarkerakbo’ladi.Kompyuterquloqchinyokiovozkolonkalarhechqandaysizmuammoko’rishimumkin, lekinovozdrayveriqo’yilmasa, ularbirtiyingahamarzimaydi :). Bilmaydiganlaruchun, kompyuterkeysiichida, kichkinaginaplatamavjud. Aynano’shangaginaquloqchinlaryokikolonkalarulanadi. U hamqurilmalarqatorigakiradivadrayvertalabhisoblanadi. Kompyutertizimigaovozdrayverio’rnatilmasa, ovozchiqmaydi. Shuningdek, buvideokartagahamtaaluqli. Videokartadrayverio’rnatilmasa, ekrandaginarsalarg’ira-shiravakatta-kattako’rinishgaegabo’ladi.

Shuningdek, drayver, tarmoqkartasi, Wi-FI, tachpad, web-kamera, kartriderlarmukammalravishdaishlashiuchunko’rak.

Agarkompyuteringizda, bironbirdasturyokifunksiyaishlamayotganbo’lsa, buningsababibiziqligidebo’ylabustagaolibborishdanavvaltekshiring, balkiuningdrayveriyo’qdiryokinosozdir?
Drayverlarniqayerdanolishmumkin?


Agar qurilmatashqibo’lsa (printer, skaner), uningdrayveridiskkayozilganholatdakomplektichidaberiladi.

 

Agarqurilmalarichibo’lsa (plata, audiovavideokartalar), drayverlarikkihilko’rinishdabo’lishimumkin: birinchigaldagidekdiskkayozilganholatdavakomplektichida, ba’zidaesaqurilmao’rnatilishizahotiyoq, kompyuterxotirasidapaydobo’ladi, unisozlasabas! Lekin, hozirgivaqtabarchadrayverlardiskkayozilgaholatdaqurilmagabiriktiribberilmoqda.Xudoko’rsatmasin, drayveryozilgandiskyo’qolibqolgudekbo’lsa, o’kinmang. Barchadrayverlar internet tarmoqlaridamavjud.Ularniizlab, topib, yuklabolishmumkin.Engosoni, hozirdatarqalibketganusul: DriverPackyokiSamDrivers deb nomlanuvchidrayverto’plamlaridanfoydalanish. Ulardadeyarlibarchadrayvermujassam.Drayverlargabag’ishlangandarsimizo’zyakunigayetdi.Sizlargafoydasitegdideganumiddamiz.
Download 111.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling