Shaxsiy ta'lim


-bob. Musiqa darslarida axborot texnologiyalarining o‘rni


Download 121.43 Kb.
bet5/5
Sana09.04.2023
Hajmi121.43 Kb.
#1343071
1   2   3   4   5
Bog'liq
leksiya17

2-bob. Musiqa darslarida axborot texnologiyalarining o‘rni:

 1. Moslashtirilgan musiqa adabiyoti dasturi

Dastur
Dizayn. MELODIYA(yunoncha qoʻshiq, qoʻshiq soʻzidan). musiqiy ifodalovchi tovushlar musiqiy o'yladi. Hayot kuylar o'xshash ... boshlanishi va orkestr yorqinligi. Ustalik elementlar musiqiy nutqlar

 1. Musiqiy adabiyot” o‘quv fanidan namunaviy dastur va uslubiy tavsiyalar

Dastur namunasi
Xalq og‘zaki ijodi, xalq og‘zaki ijodidan iqtibos va erkin ishlov berish kuylar, aranjirovka, subvoice, unson, duplikatsiya (vokal ... boshlanish va orkestr yorqinligi. Mahorat elementlar musiqiy nutqlar. Glazunovning yuksak obro'si, uning tan olinishi ...

 1. Musiqa maktablari uchun 070113-son “Musiqa nazariyasi” ixtisosligi bo‘yicha “Musiqiy asarlar tahlili” fanining ish dasturi-konspekti.

Ishchi dastur
... kuylar. Intonatsion tabiat kuylarMusiqiy va nutq intonatsiyasi. Musiqiy intonatsiya aniqlanadi musiqiy jihatdan ... 2) nutq; 3) plastik elementlar
Kirish
Tadqiqotning dolzarbligi. Inson ijodkorligining rivojlanishi shulardan biridir muhim masalalar jamiyat. Bu muammo so‘nggi o‘n yilliklarda mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar munosabati bilan alohida dolzarblik kasb etdi. Iqtisodiy tizimning o'zgarishi, yangi bozor munosabatlari bilan bog'liq jamiyat hayotida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ta'lim tizimini tez o'zgaruvchan, dinamik dunyoda o'z taqdirini o'zi belgilashga qodir yosh avlodni tayyorlashga yo'naltiradi.
O'zgarishlarga javob berish ijtimoiy hayot Ta'lim tizimi ham o'zgarmoqda. Yangi ta’lim paradigmasiga ko‘ra, maktab oldida o‘quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirish, bilimlarni mustaqil egallash va qo‘llash qobiliyatini rivojlantirish vazifasi turibdi. Shu munosabat bilan hozirgi vaqtda o‘qituvchilarning e’tibori o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usullarini izlab topish va amaliyotga tatbiq etishga qaratilmoqda. Zamonaviy maktabda shaxsning ijodiy rivojlanishi, fikrlash madaniyati va intellektini rivojlantirish o'qituvchining harakatlariga emas, balki o'quvchining o'zi faoliyatiga bog'liq bo'lgan yon jarayondir.
Shaxsni rivojlantirish maqsadini ilgari surish, fan bilimlari va ko'nikmalarini ularga erishish vositasi sifatida ko'rib chiqish davlat hujjatlarida o'z aksini topgan. "2010 yilgacha bo'lgan davrda Rossiya ta'limini modernizatsiya qilish kontseptsiyasi" talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, ijodiy faoliyatga qiziqish va moyillikni hisobga olgan holda ularning ta'limini individuallashtirishga qaratilgan. Ta'lim mazmunini yangilashning asosiy tamoyillaridan biri uning shaxsiy yo'nalishi bo'lib, u o'quvchilarning sub'ektiv tajribasiga, har bir o'quvchining haqiqiy ehtiyojlariga tayanishni nazarda tutadi. Shu munosabat bilan o'quvchilarning faol bilim va ijodiy faoliyatini tashkil etish, kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy tajribasini to'plashga hissa qo'shish masalasi tug'ildi, ularsiz umrbod ta'limning keyingi bosqichlarida shaxsning o'zini o'zi anglashi samarasiz bo'ladi. .
Bugungi kunda jamoaviy va individual ta'lim shaklida kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy faoliyati bilan bog'liq aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish vositalarini topish muammosi dolzarbdir.
Inson hayotining texnologik mazmunini mutlaqlashtirish inson tabiatini ko'p jihatdan bostirdi va bostirishda davom etmoqda, ijtimoiy hayotni sof hayotga qisqartirdi. texnologik jarayonlar, insoniyat jamiyatini rasmiylashtirdi va ularni axborot almashinuvi va axborot texnologiyalariga olib keldi, ta'limni qisqartirdi, uni o'rganish va o'rganishga qisqartirdi, e'tiqod, vijdon, sevgi, bag'rikenglik va boshqalar kabi universal xususiyatlarni insoniyat madaniyati muomalasidan olib tashladi. Jamiyat hayotining barcha darajalarida, shu jumladan maktabda tajovuzkorlik va ijtimoiy begonalashuvning kuchayishi shundan kelib chiqadi. Shu bilan birga, bola, hodisa sifatida, o'zining ko'p qirrali ijodiy ochilishiga va ijodiy o'zini o'zi anglashiga qodir. Axir, aynan kichik maktab o'quvchilari tasavvur va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun sezgirlik xususiyatlarini ko'proq darajada saqlab qolishgan. Bu borada o‘qish darsi alohida ahamiyatga ega. Darsning markazida adabiy o'qish ijod mahsuli sifatida san'at asariga arziydi.
Ushbu tadqiqot mavzusining dolzarbligi jamiyatning ijodiy rivojlangan, "ijodkor" odamlarga bo'lgan keskin ehtiyoji va zamonaviy boshlang'ich maktabning kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun didaktik materiallar bilan amaliy ta'minlanmaganligi bilan bog'liq. o'qish darslari.
Ushbu muammoni o'rganish G.N. kabi olim va o'qituvchilar tomonidan amalga oshirildi. Kudina, Z.N. Novolyanskaya, L.E. Streltsova, N.D. Tamarchenko, D.B. Elkonin, A.M. Matyushkina, A.V. Zaporojets va boshqalar. Bu masala doimo tashvishga solib kelgan. Bu, ayniqsa, uzoq yillardan buyon erkin fikrlaydigan, ijodkor insonlar ezilib, haq-huquqlari poymol etilayotgan davlatimizga xosdir. Hozir mamlakatimizning siyosiy tizimi izchil o‘zgardi, iste’dodlarni tarbiyalash uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Ushbu g'oyalarni amalga oshirish uchun didaktik yangilanish kerak. ta'lim jarayoni, yuqori sifatni yaratish yangi tizim ijodiy shaxsni rivojlantirish. "Ijodkorlikka sho'ng'ish" bolalarning yoshini hisobga olgan holda, har bir ta'lim darajasida ijodiy faoliyatini tashkil etish shakllari, usullari va usullarini malakali birlashtirish va almashtirish bilan ta'minlanishi kerak. individual xususiyatlar, mavjudlik tamoyillariga muvofiqligi. Shunday qilib, dolzarblik yosh avlodni o'qitish, rivojlantirish va tarbiyalash uchun ijodiy texnologiyalarni ishlab chiqish masalasini talab qiladi.
Lekin bunga qanday erishish mumkin? Maqsadga qanday muammolar to'sqinlik qilishi mumkin? Ijodiy ta'limning xususiyatlari qanday? Ushbu tadqiqot ushbu muammolarni hal qilishga qaratilgan.
Tadqiqot muammosi jamiyat talablari va ko'pchilik maktab o'quvchilarining amaliyotda mavjud bo'lgan ushbu muammoga nisbatan passivligi o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish yo'llarini topishdan iborat.
Tadqiqot ob'ekti - o'qish darsida yosh o'quvchining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.
Tadqiqot mavzusi kichik yoshdagi o'quvchilarning o'qish darslarida ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usullari.
Ushbu ishning maqsadi: ijodiy qobiliyatlarning mohiyati va mexanizmlarini o'rganish, ular asosida badiiy o'qish darslarida kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan uslubiy texnikalar, topshiriqlar va mashqlar majmuasini ishlab chiqish va sinab ko'rish.
Tadqiqot maqsadlari:
Maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilandi:
Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish asosida «ijodkorlik», «qobiliyat» tushunchalarining asosiy ta'riflarini ko'rib chiqish, ijodiy qobiliyatlarning mohiyatini, ularning tarkibiy qismlarini, kichik yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlarini aniqlash; rus tili darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish shartlari va asosiy yo'nalishlarini aniqlash.
Sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning boshlang'ich darajasini aniqlang.
Olingan natijalarni tahlil qilish asosida adabiy o'qish darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradigan tuzilgan kompleksni ishlab chiqing va eksperimental sinovdan o'tkazing.
Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan kompleksning samaradorligini eksperimental ravishda sinab ko'ring.
Ishning yangiligi: kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish asosida aniqlanadi; talabalarning ijodiy qobiliyatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish modeli yaratildi, aniqlash bosqichida qo'llaniladigan mualliflik diagnostika usullari tuzildi; talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar va topshiriqlar majmuasini ishlab chiqdi
Tadqiqotning gipotezasi, agar o'qishni o'rgatish tizimida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning samarali usullaridan foydalanilsa, ijodiy shaxsni tarbiyalash, bolalarning tasavvurlari va idrokini rivojlantirish, go'zallikka muhabbat uyg'otish mumkin degan taxmindan iborat. Muayyan sharoitlarda o'rganish motivatsiyasini oshirish:
Texnikalar bolalarning yosh xususiyatlari va imkoniyatlariga muvofiq tanlangan bo'lsa;
Agar yosh o'quvchining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usullaridan foydalangan holda mashg'ulotlar to'plami tuzilgan bo'lsa.
Usullari: kuzatish, so`roq, pedagogik eksperiment; intervyu.
Amaliy ahamiyati bu asardan o'quv qo'llanma sifatida foydalanish imkoniyatidadir.
Ish bosqichlari:
Adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish, tadqiqot muammolari va gipotezalarini shakllantirish;
Muammoni real amaliyotda tahlil qilish, amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish;
Amalga oshirish va tahlil qilish;
Ishni umumlashtirish, loyihalash.
Ishning tuzilishi quyidagilardan iborat: kirish, ikki bob, uch paragrafdan iborat, xulosa, adabiyotlar ro'yxati va ilova.
1-bob pedagogik muammo
1 "Ijodkorlik" tushunchasining mohiyati
Ijodiy qobiliyatlarning mohiyatini ochib berish, ularning tuzilishi va xususiyatlari, umumiy qabul qilingan yagona yondashuvning yo'qligi sababli, buning uchun zarur bo'lgan asosiy tushunchalarni ko'rib chiqing. "Ijodkorlik" va "qobiliyat" tushunchalari bizning tadqiqotimizda muhim ahamiyatga ega.
Hozirgi kunga qadar falsafiy, psixologik, pedagogik adabiyotlarda ijodkorlikni aniqlashga turlicha yondashuvlar mavjud. Asosiy qiyinchilik, birinchi navbatda, ushbu kontseptsiyaning bevosita, operativ, psixologik mazmunining yo'qligi bilan bog'liq; Bu ijodkorlik ta'rifidan hozirgacha foydalanishni faqat uning mahsuloti - yangisini yaratish bilan izohlashi mumkin. Faylasuflar ijodkorlikni materiya rivojlanishining, uning yangi shakllarining shakllanishining zaruriy sharti, uning paydo boʻlishi bilan birga ijod shakllarining oʻzi ham oʻzgarib turadi deb taʼriflaydi. “Falsafiy entsiklopediya”da ijodkorlikka shunday ta’rif berilgan: “Ijodkorlik – ilgari hech qachon bo‘lmagan yangilikni yuzaga keltiradigan faoliyatdir” (49,237).
Psixologik lug'atda ijodkorlik "natijasida yangi moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yaratishga olib keladigan faoliyat ... insonning qobiliyatlari, motivlari, bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishini nazarda tutadi, buning natijasida yangi, o'ziga xos, noyob mahsulot yaratiladi" (39150).
Pedagogika ijodkorlikni “inson faoliyati va mustaqil faoliyatining oliy shakli” deb ta’riflaydi. Ijod uning ijtimoiy ahamiyati va o‘ziga xosligi (yangiligi) bilan baholanadi” (45, 132).
Aslida, ijodkorlik, G.S. Batishchev "har qanday printsipial jihatdan yangi imkoniyat yaratish qobiliyati" (5, 13).
Ijodkorlikni turli jihatlarda ko'rib chiqish mumkin: ijod mahsuli - yaratilgan narsa; ijodiy jarayon - u qanday yaratilgan; ijodga tayyorgarlik jarayoni - ijodkorlikni qanday rivojlantirish kerak.
Ijodkorlik mahsulotlari nafaqat moddiy mahsulotlar, balki yangi fikrlar, g'oyalar, echimlardir. Ijodkorlik - har xil reja va miqyosda yangi narsa yaratish. Ijodkorlik nafaqat ijtimoiy jihatdan xarakterlanadi muhim kashfiyotlar balki inson o'zi uchun qiladigan narsalarni ham. Ijodkorlik elementlari bolalarda o'yinda, ishda, o'quv faoliyati bu erda faollik, fikr mustaqilligi, tashabbuskorlik, hukmlarning o'ziga xosligi, ijodiy tasavvurning namoyon bo'lishi.
Psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan ijodiy mehnat jarayonining o'zi, ijodga tayyorgarlik jarayonini o'rganish, ijodkorlikni rivojlantirish shakllari, usullari va vositalarini aniqlash alohida qimmatlidir. Ijod - maqsadli, qat'iyatli, mashaqqatli mehnat. Buning uchun aqliy faollik, intellektual qobiliyat, kuchli iroda, hissiy xususiyatlar va yuqori ish qobiliyati talab etiladi.
Xorijiy mualliflarning fikriga ko'ra, ijodkorlik: "...yangi usulda amalga oshirilgan in'ikoslarning uyg'unligi" (Makkallar), "yangi aloqalarni topish qobiliyati" (Kyubi), "...yangi kompozitsiyalarning paydo bo'lishi" (". Myurrey), "yangi tushunchalarga olib keladigan aqlning faoliyati" (Jerard), "tajribani yangi tashkilotga aylantirish" (Teylor) (58, 34).
Amerikalik olim P.Xill ijodkorlikni “tafakkurning noma’lum narsadan muvaffaqiyatli parvozi” deb ta’riflaydi (28, 36). Barcha xorijiy kontseptsiyalar va nazariyalardan, ijodkorlikni o'rganadigan ko'pgina mahalliy psixologlarning nuqtai nazariga eng yaqini bu gumanistik psixologiyadir. Uning vakillari (A.Maslou, K.Rojers) ijodkorlik - bu o'z tajribasini chuqur anglay olish qobiliyati, bu o'z-o'zini namoyon qilish, o'zini namoyon qilish, o'z ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish orqali o'zini mustahkamlash, deb hisoblaydi (28).
Ushbu tadqiqot doirasida ijodkorlik tushunchasini belgilash mavzusiga oid qarashlarni, hatto eng mashhur psixologlarimizni ham ko'rib chiqishning iloji yo'q - ularning barchasi bir-biridan juda farq qiladi, shuning uchun o'rganish mavzusi murakkab va ko'p qirrali. Keling, eng asosiy pozitsiyalarni ta'kidlaymiz.
USTIDA. Berdyaev “Ijodkorlikning ma’nosi” asarida ijodkorlikni shaxs erkinligi, ijodkorlikning ma’nosi esa qarama-qarshilikning mavjudligini hissiy tajriba va uni hal qilish yo‘llarini izlashdir (58). IN VA. Straxov ijodkorlikni mehnat va iste'dodning birligi orqali tavsiflaydi, mos ravishda ikkita jihatni ta'kidlaydi: faoliyat va shaxsning ijodiy qobiliyatlari bilan bog'liq (57). Sovet psixologi A.Mateiko ijodiy jarayonning mohiyati mavjud tajribani qayta tashkil etish va uning asosida yangi kombinatsiyalarni shakllantirishda yotadi, deb hisoblaydi (9). E.V.ning so'zlariga ko'ra. Ilyenkovning fikricha, ijodkorlik - bu dialog, hatto u qaror qilingan natijaga ega bo'lmagani uchun ham u sub'ekt-sub'ekt qidiruvidir (52). Bundan tashqari, ko'plab tadqiqotchilar ijodkorlikni dialog, noaniqlik, muammoli vaziyatning mavjudligi, haqiqiy qarama-qarshiliklarni hal qilish bilan bog'lashdi. Ya.A.ning talqinida. Ponomarev ijodi "rivojlanishga olib boruvchi o'zaro ta'sir" sifatida ko'riladi (37). Ijodkorlik insonning asosiy xususiyatlarini, uning hayotiy pozitsiyasining asosini tashkil etuvchi motivatsion va ehtiyojga asoslangan munosabatlar ta'sirida faoliyatda namoyon bo'ladi, rivojlanadi va takomillashadi (G.S.Altshuller, Sh.A.Amonashvili, L.S.Vygotskiy) (1). ; 2; 13 ).
L. S. Vygotskiy ijodkorlikning eng yuqori ifodasi hali ham insoniyatning bir nechta tanlangan daholari uchun mavjud, ammo bizni o'rab turgan kundalik hayotda ijodkorlik mavjud bo'lishning zaruriy sharti ekanligini aytdi. Kundalik chegarasidan tashqariga chiqadigan va yangining kamida bir qismini o'z ichiga olgan har bir narsa o'zining kelib chiqishi insonning ijodiy jarayoniga qarzdordir (13).
Ijodkorlik fenomenologiyasini ijod turlariga mos keladigan uchta asosiy turga bo'lish mumkin:
Rag'batlantiruvchi-ishlab chiqaruvchi - faoliyat unumli bo'lishi mumkin, ammo bu faoliyat har safar qandaydir tashqi stimulning ta'siri bilan belgilanadi.
Evristik - faoliyat ijodiy xarakter kasb etadi. Yechishning etarlicha ishonchli usuliga ega bo'lgan odam, o'z faoliyatining tarkibini, tuzilishini tahlil qilishni davom ettiradi, individual vazifalarni bir-biri bilan taqqoslaydi, bu esa uni yangi o'ziga xos, tashqi ko'rinishda zukkoroq hal qilish usullarini kashf etishga olib keladi. Topilgan har bir naqsh kashfiyot, ijodiy kashfiyot, vazifalarni hal qilishga imkon beradigan yangi, "o'z" usuli sifatida boshdan kechiriladi;
Ijodiy - mustaqil ravishda topilgan empirik naqsh yechim sifatida ishlatilmaydi, balki yangi muammo sifatida ishlaydi. Topilgan naqshlar ularning asl genetik asoslarini tahlil qilish orqali isbotlanadi. Bu yerda shaxsning harakati generativ xususiyat kasb etadi va borgan sari javob shaklini yo'qotadi: uning natijasi dastlabki maqsaddan kengroqdir. Shunday qilib, ijodkorlik tor ma'no so'zlar faqat javob bo'lishni to'xtatgan joyda boshlanadi, faqat oldindan belgilangan vazifaning echimi. Shu bilan birga, u ham yechim, ham javob bo'lib qoladi, lekin ayni paytda unda "bundan tashqari" nimadir bor va bu uning ijodiy maqomini belgilaydi.
Hozirgi vaqtda olimlar qobiliyatlarning ikki darajasini ajratib ko'rsatishadi:
reproduktiv (bilimlarni tez o'zlashtirish va modelga muvofiq muayyan faoliyatni o'zlashtirish),
ijodiy (mustaqil faoliyat yordamida yangi asl nusxa yaratish qobiliyati).
Xuddi shu odam turli qobiliyatlarga ega bo'lishi mumkin, ammo ulardan biri boshqalardan ko'ra muhimroq bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, turli odamlar bir xil qobiliyatga ega, ammo rivojlanish darajasida farqlanadi.
Natijada eksperimental tadqiqotlar shaxsning qobiliyatlari orasida g'ayrioddiy g'oyalarni yaratish, fikrlashda an'anaviy naqshlardan chetga chiqish va muammoli vaziyatlarni tezda hal qilish qobiliyatining alohida turi ajratilgan. Bu qobiliyat ijodkorlik (ijodkorlik) deb ataldi.
Ijodiy qobiliyatlar faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishning haqiqiy vositasi bo'lgan umumiy va maxsus qobiliyatlar darajasi bilan bevosita bog'liq emas, lekin shaxsning ijodiy salohiyatini aniq belgilamaydi. Ularning hissasi faqat shaxsning motivatsion tuzilishi, uning qiymat yo'nalishlari orqali sinishi orqali amalga oshiriladi, ya'ni. umumiy va maxsus qobiliyatlar bilan parallel ravishda mavjud bo'lgan ijodkorlik yo'q (Gilfordning IQ va ijodkorlik bo'limi) (28). Shu bilan birga, shaxsning ijodiy salohiyati qobiliyatlarning faqat miqdoriy o'sishining natijasi emas. Odatda ijodiy qobiliyatlar deb ataladigan narsa, D.B. Bogoyavlenskaya, vaziyatga bog'liq bo'lmagan ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish qobiliyati mavjud, ya'ni. kognitiv faoliyat qobiliyati. Uning namoyon bo`lishi aqliy mehnat kasblari sohasi bilan chegaralanib qolmaydi va har qanday mehnat turining ijodiy xususiyatini tavsiflaydi (6).
Ijodkorlik tushunchasi ko'pincha ijodkorlikning sinonimi sifatida ishlatiladi (lotincha Creatio - yaratish, yaratish). Biz o'z ishimizda ushbu nuqtai nazarni qabul qilamiz.
P.Torrens tafakkur nuqtai nazaridan ijodkorlikni “qiyinchiliklar, muammolar, ma’lumotlardagi bo‘shliqlar, etishmayotgan elementlar, biror narsadagi buzilishlarni his qilish jarayoni; bu kamchiliklarga oid farazlar qurish va gipotezalarni shakllantirish, bu faraz va farazlarni baholash va sinovdan o‘tkazish, ularni qayta ko‘rib chiqish va sinab ko‘rish imkoniyati va nihoyat, natijalarni umumlashtirish” (15, 243).
K. Teylor ham J. Gildford kabi ijodkorlikni yagona omil sifatida emas, balki har biri turli darajada ifodalanishi mumkin bo‘lgan turli qobiliyatlar yig‘indisi sifatida qaraydi (28).
J. Renzulle fikricha, ijodkorlik deganda, mahsulot olish, muammoning yechimiga erishishning o‘ziga xos usullarida ifodalangan shaxs xulq-atvorining xususiyatlari, muammoga turli nuqtai nazardan yangicha yondashish ham tushuniladi (58).
S. Mednik ijodkorlikni foydalilik talablariga va ayrim maxsus talablarga javob beradigan yangi kombinatsiyalardagi elementlarni qayta loyihalash jarayoni deb hisoblaydi. Uning fikricha, muammoning elementlari qanchalik uzoqda olinsa, uni hal qilish jarayoni shunchalik ijodiy bo'ladi (16).
F.Barron ijodkorlikni tajribaga yangi narsalarni kiritish qobiliyati, M.Vollax esa – yangi muammolarni hal qilish yoki qo‘yish sharoitida original g‘oyalarni yaratish qobiliyati deb tushunadi (58).
Yuqorida aytilganlarga asoslanib, ijodiy (ijodiy) qobiliyatlarning mohiyatiga kamida uchta asosiy yondashuv mavjud:
Shunday qilib, ijodiy qobiliyatlar yo'q. Intellektual iste'dod insonning ijodiy faoliyati uchun zarur, ammo etarli shart emas. asosiy rol Ijodiy xulq-atvorni faollashtirishda motivlar, qadriyatlar, shaxsiy xususiyatlar o'ynaydi (A. Tannenbaum, A. Oloh, A. Maslou va boshqalar). Ijodiy shaxsning asosiy xususiyatlari qatoriga kognitiv qobiliyat, muammolarga sezgirlik, noaniq va qiyin vaziyatlarda mustaqillik kiradi.
D.B.ning protsessual-faol yondashuvi. Epifaniya. Ijodkorlik u tomonidan berilgandan tashqariga chiqish imkoniyatidan iborat bo'lgan shaxsning faoliyati sifatida qaraladi. U motiv va maqsadning mos kelishini, ya'ni sub'ektning o'ziga bo'lgan ishtiyoqni, faoliyat bilan mashg'ul bo'lishni nazarda tutadi. Bunda boshlang'ich vazifa bajarilganda ham faoliyat to'xtatilmaydi, dastlabki maqsad amalga oshadi. Aytishimiz mumkinki, shaxsning o'zi tashabbusi bilan faoliyatning rivojlanishi mavjud edi va bu ijodkorlik.
Ijodiy qobiliyat mustaqil omil bo'lib, aql-zakovatdan mustaqildir (J. Gilford, K. Teylor, G. Gruber, Ya. A. Ponomarev). Yumshoqroq versiyada bu nazariya aql darajasi va ijodkorlik darajasi o'rtasida juda kam bog'liqlik borligini ta'kidlaydi.
Aql-idrok rivojlanishining yuqori darajasi ijodiy qobiliyatlarning yuqori darajasini anglatadi va aksincha. Ijodiy muammolarni hal qilish jarayoni boshqa jarayonlarning (xotira, fikrlash va boshqalar) o'zaro ta'siridir. Muammoning bunday yechimi V. N. Drujinin tomonidan belgilangan yondashuvlardan biriga mos keladi: aqliy faoliyatning o'ziga xos shakli sifatida ijodiy jarayon mavjud emas, ijodiy qobiliyatlar umumiy qobiliyatlarga tenglashtiriladi. Bu nuqtai nazarga razvedka sohasidagi deyarli barcha mutaxassislar (F. Galton, D. Veksler, R. Vaysberg, G. Eyzenk, L. Termin, R. Sternberg va boshqalar) ham tegishli.
“Ijodkorlik” tushunchasiga V.N.Myasishchev, A.G.Kovalyov, N.S.Leites, K.K.A.N.Luk, T.I.Artemiyev, V.I.Andreev va boshqalar kabi tadqiqotchilarning (3; 7; 17; 20; 22; 25; 28; 30; 37; 41).
Ijodiy qobiliyatlar - bu muayyan turdagi ijodiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatini belgilovchi va uning samaradorligi darajasini belgilaydigan individual xususiyatlar to'plami. Ular shaxsning bilim, ko‘nikma va malakalari bilan chegaralanib qolmaydi. Ijodkorlik qiziqish, xohish va istakda namoyon bo'ladi hissiy jihatdan ijodkorlikka bilim sifatida mantiqiy va ijodiy fikrlash, tasavvur, mustaqillik va ijodiy izlanishdagi qat'iyatlilik darajasi va muayyan sohada sub'ektiv yangilikni yaratishni ta'minlaydi.
2 Ijodkorlikning tarkibiy qismlari
Ijodkorlik ko'plab fazilatlarning birlashuvidir. Inson ijodining tarkibiy qismlari masalasi hali ham ochiq, garchi hozirgi vaqtda ushbu muammo bo'yicha bir nechta farazlar mavjud.
Ijodkorlik uchta asosiy guruhga bo'linadi:
) motivatsiya bilan bog'liq qobiliyatlar (qiziqish va moyillik);
) temperament (hissiylik) bilan bog'liq qobiliyatlar;
) aqliy qobiliyat.
R.Sternberg (58) ijodkorlik jarayoni uchta maxsus intellektual qobiliyat mavjud bo'lganda mumkin bo'lishini ta'kidlaydi:
muammolarni yangi nuqtai nazardan ko'rish va odatiy fikrlash tarzidan qochish uchun sintetik qobiliyat;
g'oyalarni yanada rivojlantirishga arziydimi yoki yo'qligini baholashning analitik qobiliyati;
g'oyaning ahamiyatiga boshqalarni ishontirishning amaliy-kontekstli qobiliyati.
Agar shaxs analitik qobiliyatni qolgan ikkitasining zarariga juda rivojlangan bo'lsa, u zo'r tanqidchi, lekin ijodkor emas. Sintetik qobiliyat, analitik amaliyot bilan qo'llab-quvvatlanmaydi, juda ko'p yangi g'oyalarni keltirib chiqaradi, ammo tadqiqot tomonidan tasdiqlanmagan va foydasiz. Qolgan ikkitasisiz amaliy qobiliyat yorqin taqdim etilgan, ammo "yomon" g'oyalarga olib kelishi mumkin. Ijod tafakkurning stereotiplardan va tashqi ta'sirlardan mustaqil bo'lishini talab qiladi.
Ijodkorlik, Sternberg nuqtai nazaridan, oqilona tavakkal qilish qobiliyatini, to'siqlarni engib o'tishga tayyorlikni, ichki motivatsiyani, noaniqlikka bag'rikenglik (tolerantlik), boshqalarning fikriga qarshi turishga tayyorlikni anglatadi.
Ijodkorlik muammosining taniqli mahalliy tadqiqotchisi A.N. Luk (25) taniqli olimlar, ixtirochilar, rassomlar va musiqachilarning tarjimai holiga asoslanib, quyidagi ijodiy qobiliyatlarni ta'kidlaydi:
) muammoni boshqalar ko'rmaydigan joyda ko'rish qobiliyati;
) aqliy operatsiyalarni buzish, bir nechta tushunchalarni bitta bilan almashtirish va tobora ko'proq axborot sig'imli belgilarni qo'llash qobiliyati;
) bir masalani yechishda olingan ko‘nikmalarni boshqa masalani yechishda qo‘llash qobiliyati;
) voqelikni qismlarga ajratmasdan, yaxlit holda idrok etish qobiliyati;
) uzoq tushunchalarni osongina bog'lash qobiliyati;
) xotiraning kerakli ma'lumotlarni kerakli vaqtda berish qobiliyati;
) fikrlashning moslashuvchanligi;
) muammoni tekshirishdan oldin uni hal qilish uchun alternativalardan birini tanlash qobiliyati;
) yangi qabul qilingan ma'lumotlarni mavjud bilim tizimlariga kiritish qobiliyati;
) narsalarni qanday bo‘lsa, shunday ko‘ra bilish, kuzatilayotgan narsani izohlash orqali keltiriladigan narsadan farqlay bilish;
) g'oyalarni yaratish qulayligi;
) ijodiy tasavvur;
) tafsilotlarni aniqlashtirish, asl g'oyani yaxshilash qobiliyati.
Psixologiya fanlari nomzodlari V.T. Kudryavtsev va V. Sinelnikov (20) keng tarixiy-madaniy material (falsafa tarixi, ijtimoiy fanlar, san’at, amaliyotning alohida sohalari) asosida insoniyat tarixi davomida shakllangan quyidagi umuminsoniy ijodiy qobiliyatlarni aniqladilar:
) xayol realizmi – shaxsning u haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishidan va uni qat’iy mantiqiy kategoriyalar tizimiga kiritishidan oldin, integral ob’ektning qandaydir muhim, umumiy tendentsiyasi yoki rivojlanish naqshini obrazli anglash;
) qismlardan oldin butunni ko'rish qobiliyati;
) ijodiy yechimlarning suprasituatsion-transformativ xususiyati, muammoni hal qilishda shunchaki tanlash emas, balki mustaqil ravishda muqobil yaratish qobiliyati;
) eksperiment - ob'ektlarning oddiy vaziyatlarda yashiringan mohiyatini eng aniq ochib beradigan sharoitlarni ongli va maqsadli yaratish qobiliyati, shuningdek, ushbu sharoitlarda ob'ektlarning "xulq-atvori" xususiyatlarini kuzatish va tahlil qilish qobiliyati.
O‘qituvchi-olim va amaliyotchilar G.S. Altshuller, V.M. Tsurikov, V.V. Mitrofanov, M.S. Gafitulin, M.S. Rubin, M.N. Shusterman (14; 16; 17; 20; 30; 48; 53; 54), TRIZ (ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi) va ARIZ (ixtirochilik muammolarini hal qilish algoritmi) asosida ijodiy ta'lim dasturlari va usullarini ishlab chiqadi. Shaxsning ijodiy salohiyati quyidagi qobiliyatlardan iborat:
) tavakkal qilish qobiliyati;
) turlicha fikrlash;
a) fikrlash va harakat qilishda moslashuvchanlik;
) fikrlash tezligi;
) original g'oyalarni ifodalash va yangilarini ixtiro qilish qobiliyati;
) boy tasavvur;
) narsa va hodisalarning noaniqligini idrok etish;
) yuqori estetik qadriyatlar;
) rivojlangan sezgi.
IN VA. Andreev (3) shaxsning ijodiy qobiliyatlarining quyidagi kengaytirilgan tarkibiy qismlarini (bloklarini) ajratib ko'rsatishga imkon beradigan tizimli modelni taklif qildi:
Shaxsning motivatsion va ijodiy faoliyati va yo'nalishi;
Shaxsning intellektual va mantiqiy qobiliyatlari;
Shaxsning intellektual-evristik, intuitiv qobiliyatlari;
Ijodiy faoliyatga hissa qo'shadigan shaxsning dunyoqarash xususiyatlari;
Ta'lim va ijodiy faoliyatda shaxsning o'zini o'zi boshqarish qobiliyati;
Shaxsning kommunikativ va ijodiy qobiliyatlari;
Ijodiy faoliyatning samaradorligi.
Bizning fikrimizcha, bu olimlarning usullari katta maktab yoshidagi bolalar uchun ko'proq mos keladi. Shuning uchun, boshqa olimlar qanday qobiliyatlarni aniqlaganligini ko'rib chiqing.
L.D.da. Stolyarenko (43) ijodkorlikni tavsiflovchi quyidagi qobiliyatlarni aniqladi: plastiklik (ko'p echimlarni ishlab chiqarish qobiliyati), harakatchanlik (muammoning bir jihatidan ikkinchisiga tez o'tish, bitta nuqtai nazar bilan cheklanmagan), o'ziga xoslik (kutilmagan, banal bo'lmagan, ahamiyatsiz bo'lmagan echimlar).
Mashhur amerikalik psixolog D. Gilford (28) shunday 16 ta intellektual qobiliyatni aniqlagan. Ular orasida: fikrning ravonligi (vaqt birligida paydo bo'ladigan g'oyalar soni), fikrning moslashuvchanligi (bir fikrdan ikkinchisiga o'tish qobiliyati), o'ziga xoslik (yangi nostandart g'oyalarni yaratish qobiliyati), qiziquvchanlik (sezuvchanlik). dunyodagi muammolarga), gipotezani ishlab chiqish qobiliyati , fantastik (rag'batlantirish va reaktsiya o'rtasida mantiqiy bog'liqlik mavjud bo'lganda javobni haqiqatdan to'liq izolyatsiya qilish), to'liqlik ("mahsulotingizni" yaxshilash yoki berish qobiliyati bu tugallangan ko'rinish).
Muammo P. Torrens (58) asarlarida yanada rivojlantirildi. Uning yondashuvi ijodkorlikni belgilovchi qobiliyatlarga quyidagilar kiradi: topshiriqni bajarish tezligi sifatida baholanadigan qulaylik, ob'ektlarning bir sinfidan ikkinchisiga o'tish soni sifatida baholanadigan moslashuvchanlik va o'ziga xoslik - bu vazifani bajarish tezligi sifatida baholanadi. Bir hil guruhda berilgan javobning minimal chastotasi. Bunday yondashuvda ijodkorlik mezoni natijaning sifati emas, balki ijodiy mahsuldorlikni faollashtiruvchi xususiyatlar va jarayonlar: ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik va vazifalarni ishlab chiqishda puxtalikdir. Torrensning fikriga ko'ra, ijodiy yutuqlarning maksimal darajasi omillar triadasining kombinatsiyasi bilan mumkin: ijodiy qobiliyatlar, ijodiy qobiliyatlar va ijodiy motivatsiya.
Psixologiyada ijodiy faoliyat qobiliyatini, birinchi navbatda, fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'lash odatiy holdir. Ijodiy fikrlash assotsiativlik, dialektik va tizimlilik bilan tavsiflanadi.
Assotsiativlik - bir qarashda solishtirish mumkin bo'lmagan narsa va hodisalardagi bog'liqlik va o'xshashlikni ko'rish qobiliyati. Qarama-qarshiliklarni shakllantirish va ularni hal qilish yo'llarini topish dialektik fikrlashga imkon beradi. Ijodiy fikrlashni shakllantiradigan yana bir sifat - izchillik, ya'ni. ob'ekt yoki hodisani yaxlit tizim sifatida ko'rish, har qanday ob'ektni, har qanday muammoni har tomonlama, turli xil bog'lanishlarda idrok etish qobiliyati; hodisalar va rivojlanish qonuniyatlaridagi o‘zaro bog‘lanishlar birligini ko‘ra bilish qobiliyati. Bu fazilatlarning rivojlanishi fikrlashni moslashuvchan, o'ziga xos va samarali qiladi.
Bir qator olimlar (15; 27; 37; 55; 57; 58) ijodiy fikrlashning assotsiatsiyalar bilan bog'lanishiga asoslanadi. S.Mednik ta'kidlashicha, fikrlash qanchalik ijodiy deb hisoblansa, ular o'rtasida assotsiatsiyalar paydo bo'ladigan g'oyalar qanchalik uzoq bo'lsa, ular o'z navbatida vazifa talablariga javob berishi va foydaliligi bilan ajralib turishi kerak. Assotsiatsiyalarga asoslangan ijodiy yechimlarning yo'llari: sezgi, alohida elementlar (g'oyalar) o'rtasidagi o'xshashlikni topish va ba'zi g'oyalarni boshqalar tomonidan vositachilik qilish.
Ijodkorlik ijodkorlik qobiliyatini belgilovchi ruhiy va shaxsiy fazilatlarning ma'lum majmuini qamrab oladi. Ijodkorlikning tarkibiy qismlaridan biri bu shaxsning qobiliyatidir. Ko'pgina tadqiqotchilar ijodiy xulq-atvorda motivatsiya, qadriyatlar, shaxsning shaxsiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatishadi. Motivatsiya ta'sirida ijodkorlik ko'rsatkichlari ortadi.
K.M. Gurevich, E.M. Borisova (1) ta'kidlashicha, ijodkorlik motivatsiyasi tavakkal qilish istagi, o'z imkoniyatlarining chegaralarini sinab ko'rish va o'zini eng yaxshi anglashga, o'z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishga, yangi, g'ayrioddiy faoliyatni amalga oshirishga urinish sifatida qarashlar mavjud. , faoliyatning yangi usullarini qo'llash.
A.M. Matyushkin (30) ijodkorlik uchun muvaffaqiyat motivatsiyasi zarur deb hisoblaydi. Ya.A. Ponomarev (36), ijodkorlik insonning dunyodan begonalashuvining global irratsional motivatsiyasiga asoslanadi. Ijodiy shaxsning motivatsiyasining o'ziga xos xususiyatlari u ijodkorlik natijasiga erishishdan qoniqishda emas, balki jarayonning o'zida, ijodiy faoliyatga intilishda ko'rinadi.
Bundan tashqari, aql darajasi va ijodkorlik darajasini butunlay boshqacha asosda bog'laydigan maxsus yondashuv mavjud. Ushbu yondashuvga ko'ra, M.A. Volla va N.A. Kogan (28), maktab o'quvchisining shaxsiy xususiyatlari aql va ijodkorlik darajalarining turli kombinatsiyasiga bog'liq.
Bizning tadqiqotimizda biz ijodiy qobiliyatlarning maqbul namoyon bo'lishi uchun shaxsning kognitiv va motivatsion sohalari organik bir butun sifatida o'zaro ta'sir qilishi kerak degan fikrda edik.
Shaxs shakllangan ijtimoiy muhitni hisobga olmaslik mumkin emas. Bundan tashqari, uni faol ravishda shakllantirish kerak. Shu sababli, ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi atrof-muhit har bir shaxsning turli darajada mavjud bo'lgan potentsialni amalga oshirish uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etishiga bog'liq. Butun muhit ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay bo'lishi kerak. V.N. Drujinin «ijodkorlikning shakllanishi faqat maxsus tashkil etilgan muhitda mumkin» deb ta'kidlaydi (17,231). Masalan, M. Volax va N. Kogan (28) qat'iy vaqt chegaralari, raqobat muhiti va javobning to'g'riligining yagona mezoniga qarshi chiqishadi. Ularning fikriga ko'ra, ijodkorlikning namoyon bo'lishi uchun sub'ekt topshiriq mavzusi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlardan erkin foydalanishi mumkin bo'lgan oddiy hayotiy vaziyatlar, qulay, erkin muhit kerak.
D.B. Bogoyavlenskaya (7.64) "intellektual tashabbus" deb nomlangan ijodiy qobiliyatlarni o'lchash birligini ajratib ko'rsatdi. U buni shaxsning aqliy qobiliyatlari va motivatsion tuzilishining sintezi deb hisoblaydi, bu "aqliy faoliyatning talabdan tashqari, shaxs oldiga qo'yilgan muammoni hal qilishdan tashqari davom etishida" namoyon bo'ladi.
Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muammosi bo'yicha psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ijodiy qobiliyatlarni baholashning yagona yondashuvi hali ishlab chiqilmagan. Ularning ta'rifiga yondashuvlardagi farqlarga qaramasdan, tadqiqotchilar bir ovozdan ijodiy qobiliyatlarning muhim tarkibiy qismlari sifatida ijodiy tasavvur va ijodiy fikrlash fazilatlarini (fikrning moslashuvchanligi, o'ziga xosligi, qiziquvchanligi va boshqalar) ajratib ko'rsatishadi. Mezon - bu yangi mahsulot yaratish, shuningdek, shaxsning o'ziga xosligini amalga oshirish, buning uchun qandaydir mahsulotni yaratish kerak emas va hokazo. Deyarli barcha yondashuvlar ijodkorlikning bunday muhim farqlovchi xususiyatini ta'kidlaydi. berilgan vaziyatdan tashqariga chiqish qobiliyati, o'z maqsadini belgilash qobiliyati sifatida.
Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muammosiga turli yondashuvlarni tahlil qilish asosida biz kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlaymiz: ijodiy faoliyatni tashkil etish va rag'batlantirish usullaridan foydalanish, tasavvurni rivojlantirish va fikrlashni rivojlantirish. sifatlar.
3 Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy shartlari
Ijodiy qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish, ularni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgandagina mumkin. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda bunday shartlar:
Talabaning rolini o'zgartirish. Boshlang'ich sinf o'quvchisining sinfdagi rolining tubdan o'zgarishi, unga ko'ra u o'qishning faol ishtirokchisiga aylanishi, tanlash, qiziqish va ehtiyojlarini qondirish va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ijodiy vazifalarni bajarish jarayonida talabalar va o'qituvchi o'rtasidagi shaxsiy-faoliyat o'zaro ta'siri zarur. Uning mohiyati to'g'ridan-to'g'ri va teskari ta'sirlarning ajralmasligida, o'zaro ta'sirni birgalikda yaratish sifatida tushunishda yotadi.
Qulay psixologik muhit. Qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradigan qulay psixologik muhitni yaratish: bolalarning ijodkorlikka intilishini rag'batlantirish va rag'batlantirish, maktab o'quvchilarining kuchli tomonlari va imkoniyatlariga ishonish, har bir o'quvchini so'zsiz qabul qilish, uning ehtiyojlari, qiziqishlari, fikrlarini hurmat qilish, sharhlar va qoralashlarni istisno qilish. . Salbiy his-tuyg'ular (tashvish, qo'rquv, o'ziga ishonmaslik va boshqalar) ijodiy faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi, ayniqsa boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda, chunki ular hissiyotlarning kuchayishi bilan ajralib turadi. Qulay psixologik iqlim muhim va talabalar jamoasi mehr-oqibat, hamma uchun g'amxo'rlik, ishonch va talabchanlik muhiti yaratilgan taqdirda hukmronlik qilmoqda.
O'rganish uchun ichki motivatsiyani yaratish. Ijodkorlikka, yuqori o'z-o'zini hurmat qilishga, o'ziga ishonchga e'tibor qaratgan holda o'rganish uchun ichki motivatsiya zarurati. Faqat ular asosida ijodiy qobiliyatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin. Shunda bolaning kognitiv ehtiyoji, xohish-istaklari, uning nafaqat bilimga, balki izlanish jarayoniga qiziqishi, hissiy yuksalish katta ruhiy zo'riqish ortiqcha ishlarga olib kelmasligining ishonchli kafolati bo'lib xizmat qiladi va bolaga foyda keltiradi. .
to'g'ri pedagogik yordam bolaga. Kattalarning ko'zga tashlanmaydigan, aqlli, do'stona yordami (ishora emas). Agar bola o'zi qila olsa, unga hech narsa qila olmaysiz. U o'zi o'ylay olsa, siz uning uchun o'ylay olmaysiz.
Turli xil ish shakllarining kombinatsiyasi. Ijodiy vazifaning maqsadlari va uning murakkablik darajasiga qarab sinfda frontal, guruh, individual ish shakllarining optimal kombinatsiyasi. Kollektiv va guruh shakllarini afzal ko'rish, qo'shma qidiruv bir nechta odamlarning bilimlari, ko'nikmalari, qobiliyatlarini birlashtirishga imkon beradi, aks ettirish intensivligini oshirishga yordam beradi, bu esa yaratish jarayonida muhim rol o'ynaydi. yangisi. Fikrlash jarayonida talaba nafaqat ijodiy faoliyatni, balki o'zini ham ijodkorlikda (ehtiyojlari, motivlari, imkoniyatlari va boshqalar) amalga oshiradi, bu unga o'z ta'lim yo'lini to'g'rilash imkonini beradi.
Fanlararo. Ijodiy muammolarni hal qilish jarayonida, qoida tariqasida, turli sohalardagi bilimlardan foydalanish kerak. Va bundan ham qiyinroq vazifa, uni hal qilish uchun ko'proq bilim qo'llanilishi kerak.
Muvaffaqiyatli vaziyatni yaratish. Ijodiy xarakterdagi topshiriqlar butun sinfga berilishi kerak. Ular tugagach, faqat muvaffaqiyat o'lchanadi. Har bir bolada o'qituvchi individuallikni ko'rishi kerak. Eng qobiliyatli talabalar uchun ijodiy topshiriqlarni shaxsan tayyorlamang va ularni butun sinfga beriladigan odatiy topshiriqlar o'rniga taklif qiling.
Ijodiy vazifalarni bajarishda mustaqillik. Bolaning maksimal kuch talab qiladigan vazifalarni mustaqil ravishda hal qilishi, bola o'z qobiliyatlarining "shiftiga" etib borganida va asta-sekin bu shiftni balandroq va balandroq ko'taradi. Bolalar uchun ijodiy faoliyatga qiziqish uyg'otadigan va tegishli ko'nikmalarni rivojlantiradigan murakkab, ammo amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ijodiy vazifalar kerak.
Turli xil ijodiy vazifalar, ham mazmuni, ham ularni ifodalash shakllari, ham murakkablik darajasi. Ijodiy va an'anaviylikning mukammal kombinatsiyasi o'quv vazifalari boy rivojlanish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi, o'qituvchining har bir o'quvchining proksimal rivojlanish zonasida ishlashini ta'minlaydi.
Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda izchillik va izchillik. Har qanday boshlang'ich ta'lim dasturida ko'zda tutilgan ijodiy mashqlar va topshiriqlarning epizodik tabiati o'quvchilarning ijodiy faoliyatini faollashtirishga yordam bermaydi, shuning uchun u bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatmaydi.
Mavzu bo'yicha o'rganilgan adabiyotlar asosida biz ushbu ishda boshlang'ich maktab yoshida motivatsiya, ijodiy fikrlash va tasavvur kabi ijodiy qobiliyatlarning muhim tarkibiy qismlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va usullarini aniqlashga harakat qildik. Biz tizimni ishlab chiqdik, ya'ni. ta'lim jarayonida maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ob'ektlar, vaziyatlar, hodisalarni bilish, yaratish, o'zgartirish va yangi sifatda foydalanishga qaratilgan turli ijodiy vazifalarning tartiblangan to'plami.
1.4 Badiiy o'qish darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish
Badiiy o'qish darslarida kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish men ikkinchi yildan beri ishlayotgan muammodir. O'rganilgan adabiyotlarni sarhisob qilar ekanman, ushbu muammoni hal qilish uchun men o'qituvchining faolligi, tashabbusi, ijodiy izlanishi muhim, zarur deb hisoblayman. Ijodkorlik murakkab hodisa bo'lib, ko'plab ijtimoiy, pedagogik va psixofiziologik shartlar bilan murakkab shartlangan. Ijodkorlikka o`rgatish, eng avvalo, mehnatga ijodiy munosabatni o`rgatishdir. Mehnat eng ko'p asosiy manba shakllanishi kognitiv faoliyat ularsiz ijodiy shaxs bo'lmaydi. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga darslarni o'tkazish uslubi ham yordam beradi: ijodiy, do'stona mikroiqlim, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi hurmat va hamkorlik muhiti, har bir bolaga e'tibor, hatto eng kichik muvaffaqiyatni rag'batlantirish. Sinfda bolalar nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki umumiy rivojlanishni ham olishlari kerak. O'qituvchi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini namoyon qilish uchun sharoit yaratishi, taktikani, texnologiyani o'zlashtirishi kerak, ya'ni. ijodkorlikning asosiy tarkibiy qismlarini faollashtirishni o'z ichiga olgan ijodiy mashqlarning o'ziga xos dasturi bilan: his-tuyg'ular, tasavvur, xayoliy fikrlash. Ijodiy darslar uchun siz o'zingizning g'ayrioddiy topilmalaringiz e'tiborga olinishi, qabul qilinishi va to'g'ri baholanishiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Ko'pgina talabalar o'z ishlarini ko'rsatishda xijolat tortadilar. "Men yaxshi ish qilmadim" - ba'zida bunday baholashlar haqiqatga, haqiqiy vaziyatga to'g'ri keladi, lekin ko'pincha ularning orqasida boshqa mazmun yashiringan: bola ish yaxshi bajarilganiga ishonch hosil qiladi, lekin u bu haqda o'z taassurotini kamaytiradi, umid qiladi. o'qituvchi hali ham vazifaning qanchalik yaxshi bajarilganini payqaydi va hayratda qoladi. O'qituvchining bolalar ijodiyoti natijalariga munosabati juda keng mavzudir. Biz bolalar tomonidan yaratilgan narsalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz, tanqidni rad etishimiz, qabul qilish pozitsiyasini tanlashimiz kerak, qadrli munosabat talabalar ijodiyotiga. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida ishonch va ochiqlik munosabatlari o'rnatilganda bajarilgan vazifani qo'yilgan ijodiy vazifa bilan solishtirish mumkin va zarur.
Ijod - bu ijod, bu faoliyat, uning natijasi yangi moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yaratishdir. Ta'lim masalasida ijodkorlik odatda "qobiliyat", "aql", rivojlanish tushunchalari bilan bog'liq.
Xususan, ta'limning rivojlanish maqsadlarini hal qilish uchun men quyidagi talablarga javob beradigan tizimda ijodiy faoliyatni tizimli, maqsadli rivojlantirish va faollashtirishni tashkil qilaman:
kognitiv vazifalar fanlararo asosda qurilishi va shaxsning aqliy xususiyatlarini (xotira, diqqat, fikrlash, tasavvur) rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak;
vazifalar, vazifalar ularni taqdim etishning oqilona ketma-ketligini hisobga olgan holda tanlanishi kerak: reproduktivdan, mavjud bilimlarni yangilashga qaratilgan, qisman kashfiyotga, kognitiv faoliyatning umumlashtirilgan usullarini o'zlashtirishga qaratilgan, so'ngra o'rganilayotgan hodisalarni ko'rib chiqishga imkon beradigan ijodiy usullarga. turli burchaklardan;
kognitiv va ijodiy vazifalar tizimi fikrlash ravonligi, aqlning moslashuvchanligi, qiziquvchanlik, gipotezalarni ilgari surish va rivojlantirish qobiliyatini shakllantirishga olib kelishi kerak.
Ushbu talablarga muvofiq mening darslarim ketma-ket to'rt bosqichni o'z ichiga oladi:
) qizdirish; isitish;
) ijodiy fikrlashni rivojlantirish;
) ishlab chiquvchi qisman qidiruv vazifalarini bajarish;
) ijodiy muammolarni hal qilish.
Bu topshiriqlar butun sinfga beriladi. Ular tugagach, faqat muvaffaqiyat o'lchanadi. Bunday vazifalar baholovchi emas, balki tarbiyaviy va rivojlantiruvchi xarakterga ega. Bunday ish raqobat ruhini yaratadi, diqqatni jamlaydi, bir turdan ikkinchisiga tez o'tish qobiliyatini rivojlantiradi.
Ijodiy ishning asosiy sharti bolalar va kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni gumanistik psixologiya tamoyillariga muvofiq tashkil etishdir:
) Talabaning har bir g'oyasiga qoyil qolish bolaning birinchi qadamlariga qoyil qolishga o'xshaydi, bu:
a) talabaning barcha g'oyalari va javoblarini ijobiy mustahkamlash;
b) xatodan tanish narsaga yangi, kutilmagan qarash imkoniyati sifatida foydalanish;
c) bolalarning barcha bayonotlari va harakatlariga maksimal darajada moslashish.
) O'zaro ishonch, baho bermaslik, boshqalarni qabul qilish, psixologik xavfsizlik muhitini yaratish.
Tanlash va qaror qabul qilishda mustaqillikni ta'minlash, o'z taraqqiyotini mustaqil nazorat qilish qobiliyati.
Bolalarni ijodiy o'zini namoyon qilish vositalari bilan jihozlash uchun ushbu dastur turli xil materiallardan foydalanadi: adabiy asarlar, muammoli vaziyatlar, bolalar tomonidan o'ylab topilgan vaziyatlar dramaturgiyasi, hayot va adabiyotdagi ziddiyatli vaziyatlar, bu o'z fikrlarini tan olish va ifoda etish qobiliyatini talab qiladi. hissiy holatlar, bir xil vaziyatga boshqacha munosabatda bo'ling.
2-bob
1 Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlanish darajasini diagnostika qilish mezonlari va vositalari
Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlanish darajalari to'g'risida bilim zarur, chunki ijodkorlik turlarini tanlash talabaning darajasiga bog'liq bo'lishi kerak. Shu maqsadda diagnostika qo'llaniladi, turli tadqiqot usullari (o'lchov vositalari) yordamida amalga oshiriladi. Tadqiqot ma'lum mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu tadqiqotning maqsadlaridan biri kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini o'lchash mezonlari, ko'rsatkichlari va vositalarini aniqlash edi. O‘quvchining o‘ziga xos, nostandart fikrlash, mustaqil izlanish va qaror qabul qilish, kognitiv qiziqish ko‘rsatish, o‘quvchiga noma’lum bo‘lgan yangi narsalarni kashf etish istagini bildiruvchi “ijodkorlik” atamasini tushunish asosida biz Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasining quyidagi mezonlari:

 1. Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodkorlik va ijodiy qobiliyatlari haqidagi bilimlarini, g'oyalarini, ijodiy vazifalarning mohiyatini tushunishni ochib beruvchi kognitiv mezon.

 2. Motivatsion - ehtiyoj mezoni - talabaning o'zini ijodiy shaxs sifatida isbotlash istagini, o'quv vazifalarining ijodiy turlariga qiziqish mavjudligini tavsiflaydi.

 3. Faoliyat mezoni - ijodiy xarakterga ega bo'lgan vazifalarni dastlab bajarish, o'quvchilarning ijodiy tasavvurlarini faollashtirish, fikrlash jarayonini qutidan tashqarida, obrazli ravishda amalga oshirish qobiliyatini ochib beradi.

Mezonlarning har biri ushbu mezon bo'yicha o'rganilayotgan fazilatlarning namoyon bo'lishini tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimiga ega. Har bir mezon bo'yicha ko'rsatkichlarning namoyon bo'lish darajasini o'lchash o'lchov asboblari va muayyan tadqiqot usullari yordamida amalga oshiriladi. Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini o'lchash mezonlari, ko'rsatkichlari va vositalari 1-jadvalda keltirilgan.
1-jadval
O`quvchilarning ijodiy qobiliyatlari rivojlanish darajasini o`lchash mezonlari, ko`rsatkichlari va vositalari
Mezon Ko'rsatkichlar O'lchov vositalari Kognitiv 1. "Ijodkorlik" tushunchasini bilish va u bilan ishlash. 2. Ijodkorlik va ijodiy qobiliyatlar haqida g'oyalarning mavjudligi.Testlash usuli "Maktabchi". 2. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish. 3. O`zini namoyon qilishga intilish, o`ziga xoslik.Kuzatish. Metodika “Mavjud bo‘lmagan hayvon haqida hikoya tuzing” 1-mashq. O‘quv faoliyati jarayonida yangi yechimlarni taklif qilish. 2. Tafakkurning noan'anaviyligi, ijodkorligi, o'ziga xosligi namoyon bo'lishi. 3. Kollektiv ijodiy faoliyatda ishtirok etish Kuzatish Muammoli vaziyatlar usuli. "Uch so'z" usuli
Tanlangan mezon va ko'rsatkichlarga muvofiq biz kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajalarini 2-jadvalda tavsifladik.
adabiy ijodkorlikni rivojlantirish
jadval 2
Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajalari
Mezonlar Yuqori daraja O'rta daraja Past daraja Kognitiv bilim darajasi etarli, nutqi yaxshi rivojlangan.Bilim, tushuncha, g'oyalar etarli darajada emas; nutqning o‘rtacha rivojlanishi.Bilim darajasi past, parcha-parcha, tushunchalari kam o‘rganilgan, nutqi sust rivojlangan.Motivatsiya-ehtiyoj O‘quvchi ijodkorlik ko‘rsatishga intiladi, ijodiy topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradi.Shaxs.O‘quvchi passiv, ko‘rsatishga intilmaydi. ijodiy qobiliyatlar. Lekin ko'pincha o'qituvchining yordami talab qilinadi.G'ayrioddiy tasvirlar, qarorlar yarata olmaydi va qabul qila olmaydi; ijodiy vazifalarni bajarishdan bosh tortadi
Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari darajalarining xususiyatlari
1. Yuqori daraja.
Talabalar tashabbuskorlik va qaror qabul qilishda mustaqillikni namoyon etadilar, ular o'zlarini erkin ifoda etish odatini shakllantirdilar. Bolada kuzatuvchanlik, zukkolik, tasavvur, fikrlashning yuqori tezligi namoyon bo'ladi. Talabalar hech narsaga o'xshamaydigan, o'ziga xos, yangi, o'ziga xos narsalarni yaratadilar. O'qituvchining o'quvchilar bilan ishlashi yuqori daraja ularning ijodiy faoliyatga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirishga qaratilgan ushbu usullarni qo'llashdan iborat.
2. O'rtacha daraja.
Bu vazifalarni juda ongli ravishda idrok etadigan, asosan mustaqil ravishda ishlaydigan, lekin etarli darajada original echimlarni taklif qilmaydigan talabalar uchun xosdir. Bola qiziquvchan va izlanuvchan, g'oyalarni ilgari suradi, lekin taklif qilingan faoliyatga ko'p ijodkorlik va qiziqish ko'rsatmaydi. Ishni tahlil qilish va uning amaliy yechimi faqat agar bu mavzu qiziqarli va faoliyat kuchli iroda va intellektual harakatlar bilan qo'llab-quvvatlanadi.
3. Past daraja.
Bu darajadagi talabalar bilim olish, muayyan faoliyatni o'zlashtirish ko'nikmalarini egallaydilar. Ular passiv. Qiyinchilik bilan ular ijodiy ish bilan shug'ullanadilar, o'qituvchidan sababiy bosimni kutishadi. Bu talabalarga o'ylash uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi va ular to'xtatilmasligi yoki kutilmagan savollar berilmasligi kerak. Bolalarning barcha javoblari stereotipli, individuallik, o'ziga xoslik, mustaqillik yo'q. Bola tashabbus ko'rsatmaydi va noan'anaviy echimlarga intiladi.
Ijodiy qobiliyatlarning rivojlanish darajalari aniqlangandan so'ng, birinchi aniqlash eksperimenti o'tkazildi.
Tadqiqot 2010-2011 yillar davomida o'tkazildi. va uning rivojlanishida 3 bosqichni bosib o'tdi:
Tajribani aniqlash.
Formativ eksperiment (eksperimental guruh).
Nazorat tajribasi.
Birinchi bosqichda (2010 yil oktabr) tadqiqot muammosining nazariy tahlili o‘tkazildi, uning vazifalari, maqsadlari, gipotezasi aniqlandi va bayon eksperimenti o‘tkazildi.
Ikkinchi bosqichda (noyabr-dekabr 2010-2011) eksperimental guruhda formativ tajriba o'tkazildi.
Uchinchi bosqichda (2011 yil aprel) nazorat eksperimenti o'tkazildi va tadqiqot natijalari tizimlashtirildi.
Kichik maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni o'rganish bo'yicha eksperimental ishlar Gladchixinskiy boshlang'ich umumta'lim maktabining 3-sinfida (tajriba guruhi) va Gladchixinskiy boshlang'ich maktabining 4-sinfida o'tkazildi. o'rta maktab(nazorat guruhi).
Eksperimental ishning vazifalaridan biri eksperimentda ishtirok etayotgan 3-4-sinf o‘quvchilarining ijodiy qobiliyatlari rivojlanishining dastlabki darajasini aniqlashdan iborat edi.
2 Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini aniqlash (eksperimentni ko'rsatish)
Aniqlovchi eksperimentning maqsadi: nazorat va eksperimental guruhlardagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini aniqlash.
Aniqlash tajribasi 1-jadvalda keltirilgan mezonlar, ko'rsatkichlar va o'lchov vositalariga muvofiq amalga oshirildi.
"Kompozitor" usuli
So'zlar birlikda umumiy otlar bo'lishi kerak, nominativ holat. Bu so'z bema'nilik.
Birinchi aniqlash tajribasi davomida olingan diagnostika ma'lumotlari 3, 4, 5-jadvallarda, 1, 2,3-rasmlarda keltirilgan.
3-jadval
Kognitiv mezon bo'yicha eksperimental va nazorat sinflarida talabalarni taqsimlash (birinchi aniqlash tajribasi)
Darajalar BahosiYuqoriOʻrtachaPastEksperimental20%40%40%Nazorat20%40%40%
"Mavjud bo'lmagan hayvon haqida hikoya tuzing" usuli
Bolaga bir varaq qog'oz beriladi va unga g'ayrioddiy hayoliy hayvon haqida, ya'ni ilgari hech qaerda bo'lmagan va mavjud bo'lmagan hayvon haqida hikoya qilishni taklif qiladi (siz ertak va multfilm qahramonlaridan foydalana olmaysiz). Vazifani bajarish uchun 10 daqiqa vaqtingiz bor. Hikoyaning sifati mezonlar bo'yicha baholanadi va bu haqda xulosa chiqariladi umumiy daraja ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.
4-jadval
Eksperimental va nazorat sinflarida talabalarni motivatsion ehtiyoj mezoniga ko'ra taqsimlash (birinchi aniqlash eksperimenti)
Darajalar klassiYuqoriOʻrtaPastEksperimental20%60%20%Nazorat40%60%
"Uch so'z" usuli
Ish uchun so'zlar: qayin, ayiq, ovchi.
Natijalarni baholash:
ballar - hazilkash, o'ziga xos ibora (misol: qayindan ayiq ovchini tomosha qildi);
ballar - so'zlarning to'g'ri mantiqiy birikmasi, lekin har bir iborada uchta so'z ham ishlatiladi (ovchi qayin orqasiga yashiringan, ayiqni kutayotgan edi);
balla - oddiy ibora (ovchi ayiqni otdi, qayinni urdi);
ball - faqat ikkita so'z mantiqiy aloqaga ega (o'rmonda qayin daraxtlari o'sgan, ovchi o'rmonda ayiqni o'ldirgan);
ball - so'zlarning ma'nosiz birikmasi (oq qayin, quvnoq ovchi, oyoqli ayiq).
Rivojlanish darajasi haqida xulosa: 5-4 ball - yuqori; 3 - o'rta; 2-1 - past
5-jadval
Tajriba va nazorat sinflarida o'quvchilarni faollik mezoniga ko'ra taqsimlash (birinchi aniqlash eksperimenti)
Darajalar klassiYuqoriOʻrtaPastEksperimental80%20%Nazorat20%60%20%
Nazorat guruhi talabalarida tajribaning dastlabki bosqichida aqliy operatsiyalarning rivojlanish darajasi.
No F.I. o‘quvchilar Kognitiv mezon Motivatsion-ehtiyoj mezoni Faoliyat mezoni 1 Anya G. past o‘rta past 2 Artyom A. o‘rta yuqori yuqori 3 Andrey I. past o‘rta o‘rta 4 Zhenya K. o‘rta o‘rta o‘rta 5 Misha I. yuqori yuqori yuqori yuqori
9-jadval
Tajribaning dastlabki bosqichida eksperimental guruh talabalarida ijodiy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi.
No F.I. talabalar Kognitiv mezon Motivatsion-ehtiyoj mezoni Faoliyat mezoni 1 Katya B. past past past 2 Irina B. yuqori yuqori o'rtacha 3 Nastya O. o'rtacha o'rtacha 4 Kirill Z. o'rtacha o'rtacha o'rtacha 5 Sergey G. past o'rtacha o'rtacha
Birinchi aniqlash eksperimenti natijalari shuni ko'rsatadiki, ham nazorat, ham eksperimental sinf o'quvchilari motivatsion-ehtiyoj mezoni bo'yicha eng yuqori ballga ega bo'lib, bu o'quvchilarning ijodiy topshiriqlarni bajarishga qiziqishi, o'zini ijodiy shaxs sifatida isbotlash istagidan dalolat beradi.
Birinchi aniqlash eksperimenti ma'lumotlari o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari etarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatadi, bu esa shakllantiruvchi tajribani talab qiladi.
3 Badiiy o'qish darslarida kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan mashqlar tizimi
Tizim ostida men ijodiy vazifalarni ketma-ket kiritishni nazarda tutyapman: oddiydan murakkabgacha. Birinchidan, bu o'quvchilarda ijodiy faoliyatning zaruriy sharti bo'lib xizmat qiladigan fazilatlarni tarbiyalashdir: kuzatuvchanlik, xushmuomalalik, nutq va umumiy faollik, yaxshi o'rgatilgan xotira va eslash tezligi, tezkor aql, faktlarni tahlil qilish va tushunish odati. Ijod uchun iroda, dangasalik va ob'ektiv qiyinchiliklarni yengish qobiliyati, barcha ishlarda faollik va birinchi navbatda bilim talab etiladi. Shu bilan birga, ijodkorlikning zaruriy shartlari - bu his-tuyg'ular dunyosi, o'zini tutish qobiliyati, rivojlangan kognitiv qiziqishlar va tasavvur. Ikkinchidan, o'quvchining individualligini, shaxsiyatini ijodkorlik orqali o'zini namoyon qilish. O'z-o'zini ifodalash uchun turli xil insholar xizmat qiladi: o'qilgan kitoblar va tomosha qilingan spektakllar sharhlari, o'qilgan holda xayoliy film yoki lenta ramkalarini chizish. Uchinchidan, bu elementlar tadqiqot faoliyati talabalar.
Maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini jadal rivojlantirishning maqbul sharti ularni quyidagi talablarga javob beradigan tizimda tizimli, maqsadli taqdim etishdir:
kognitiv vazifalar shaxsning aqliy xususiyatlarini - xotirani, diqqatni, fikrlashni, tasavvurni rivojlantirishga yordam berishi kerak;
vazifalarni taqdim etishning oqilona ketma-ketligini hisobga olgan holda tanlanishi kerak: reproduktivdan, mavjud bilimlarni yangilashga, qisman kashfiyotga, kognitiv faoliyatning umumlashtirilgan usullarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan, so'ngra haqiqiy ijodiy usullarga;
kognitiv vazifalar tizimi fikrlashning ravonligi, ongning moslashuvchanligi, qiziquvchanlik, gipotezalarni ilgari surish va ishlab chiqish qobiliyatini shakllantirishga olib kelishi kerak.
Vygotskiyning so'zlariga ko'ra: “Bir asosiy fakt borki, u bola adabiy ijodkorlikka yetishi kerakligini juda ishonchli ko'rsatadi. Faqat juda uchun yuqori daraja nutq mahorati, faqat bolaning shaxsiy ichki dunyosi rivojlanishining juda yuqori bosqichida adabiy ijod mavjud bo'ladi. Bu haqiqat bolalarning yozma tilini rivojlantirishda kechikishda yotadi og'zaki nutq". Aynan adabiy o'qish darslari bolaning maktabda bo'lgan birinchi kunlaridan boshlab, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga, shuningdek, maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, chunki talaba o'quv jarayonida. o'rganish tadqiqotchi, ijodkor pozitsiyasini egallashga harakat qiladi. O'qituvchining maqsadi - har bir o'quvchi shaxsini rivojlanish uslubiga olib borish, bilim instinktini uyg'otish.
Adabiy faoliyat orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish quyidagi shartlar bajarilgan taqdirda muvaffaqiyatli bo'ladi:
ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan uslubiy texnikalar majmuasidan foydalanish;
xorijiy adabiy material bolalarning mahalliy adabiyot sohasidagi bilimlariga asoslanishi kerak, keyin biz ularni o'z madaniyatini hurmat qilishga o'rgatamiz va ufqlarini boyitamiz;
ta'limning boshlang'ich va yuqori bosqichlari o'rtasidagi uzluksizlikni amalga oshirish.
Badiiy o'qish kursi nafaqat o'qishni, balki barcha talabalarni ijodiy faoliyatga jalb qilishni o'z ichiga oladi. Har bir bola moyillik va mayllarga qarab ijodda o'zini turli yo'llar bilan ifodalashi mumkin: yozuvchi, tanqidchi, rassom, kitobxon, aktyor sifatida.
Ijodiy faoliyat bolalarda adabiy va ijodiy qobiliyatlarga ega bo'lishini nazarda tutganligi sababli, ijodiy vazifalarni bajarish qobiliyatini bosqichma-bosqich shakllantirishga imkon beradigan maxsus mashqlar va topshiriqlar tizimi kerak.
Ijodiy faoliyat turiga qarab, kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy faolligini rag'batlantirish va adabiy o'qish darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan 3 guruh usul va usullarni ajratish mumkin:
Asarning tasvirlarini og'zaki kengaytirish.
Teatr ijodiy faoliyati.
Vizual ijodiy faoliyat.
Badiiy o'qish darslarida asar tasvirlarini og'zaki joylashtirish
Badiiy matnlar bilan ishlashda asosiy usul ijodiy o'qish bo'ladi, uning yo'nalishi birinchi navbatda o'qishni matn yaratuvchisi bilan birgalikda ijod qilish harakati qilish istagida ifodalanadi. Ushbu uslubning yana bir tomoni - matn bilan turli ijodiy ishlarni bajarishda o'qilgan narsalarni sharhlash jarayonida o'zini ijodiy ifodalash qobiliyatini rivojlantirishdir. Bu metoddan maqsad asarni o‘rganishning boshida ham, tahlildan so‘ng ham badiiy idrokni faollashtirishdan iborat. O‘qish jarayonida fantaziya bilan yaratilgan obrazlar o‘quvchining ijodiy faoliyati natijasi bo‘lib, og‘zaki ijodkorlikni rag‘batlantiradi. Buni o'qilgan narsalar haqidagi taassurotlarni ifodalash, o'z hayotidagi shunga o'xshash voqeani eslash, davomini ixtiro qilish, rasmlarni og'zaki chizish, ijodiy qayta hikoya qilish orqali ifodalash mumkin. Ijodiy o‘qish yuksak badiiy didni shakllantirishning asosi bo‘lib, u qiziquvchanlikka undaydi. Ijodiy o'qish usulini amalga oshirishni ta'minlaydigan uslubiy usullar: ifodali o'qish, sharhlab o'qish, ijodiy vazifalar, darsda tarbiyaviy muammoni qo'yish.
Ifodali o'qishni rivojlantirish masalasi katta ahamiyatga ega, chunki. matnni o‘ylangan tahlilga asoslangan ifodalilik hissa qo‘shadi chuqur tushunish asarlar, epizodlar, iboralar, shuningdek, ijodiy o'qishni rivojlantirishga hissa qo'shadi.
Ifodali o'qish uchun nimani bilishingiz va o'rganishingiz kerak?
Ekspressiv nutq texnikasini o'zlashtirish kerak, ya'ni. ovoz, nafas, diksiya.
O'qish vazifasini o'zi aniqlay olish, ya'ni. tinglovchilarga qanday his-tuyg'ularni va fikrlarni etkazmoqchi ekanligimizni aniq tushunamiz.
O`qish vazifasiga qat`iy muvofiq ravishda intonatsion ifoda vositalaridan foydalana olish.
Janr qonunlariga rioya qiling - turli janrdagi asarlar turlicha o'qiladi, ertak, kulgili hikoya va hokazolarni o'qiyotganda bir xil nutq ifoda vositalaridan foydalana olmaysiz.
O‘quvchilarning ifodali o‘qishi uchun ularga badiiy ifoda vositalari (metafora, epitetlar, shaxslashtirish, qiyoslash) va tovush ifodalash vositalarini (ovoz, intonatsiya, temp, pauza, ohang, mantiqiy urg‘u) tanlash va ulardan foydalanishda yordam berish kerak.
Shunday qilib, "Patters" mavzusini o'rganib, men talabalarga ovozning kuchini rivojlantirish uchun mashqlarni taklif qilaman (biz baland ovozda, hatto balandroq, jimroq, hatto tinchroq o'qiymiz), intonatsiyani tanlash, mantiqiy stress.
Nutq ekspressivligining asosiy vositasi intonatsiyadir. Badiiy asarni o‘qishda intonatsiya matnni anglagandan, muallifning niyat va niyatini anglagandan, personajlarga, ularning harakat va hodisalariga ongli munosabatda bo‘lganidan keyin yuzaga keladi. Mana ba'zi vazifalar:
matnda quvonch, g'azab, g'urur, qayg'uni bildiring;
gapni turli intonatsiya bilan o‘qing.
Yigitlar zavq bilan ishlaydilar, turli intonatsion ranglarni sinab ko'rishadi va o'zlari uchun ma'noga yaqinroq yoki etkazish osonroq bo'lganini tanlashadi. Shunday qilib, har bir talaba bir xil asarni faqat hozirgi kayfiyatiga yoki o'rtoqlarini o'zining intonatsion topilmasi bilan tanishtirish istagiga xos bo'lgan har xil tuyg'u bilan o'qiydi.
Siz "Ko'p sonli intonatsiya soyalari bilan bir xil so'zni (iborani) o'qiy oladigan" tanlovini yoki "Men bermayman!" O'yinini o'tkazishingiz mumkin. Men bolalardan tush ko'rishlarini va yomg'ir, momaqaldiroq, qush aytganidek: "Menga o'yinchoq bering", deyishlarini so'rayman. Keyin javob bering: "Men bermayman!", Xuddi shu belgilarning ovozi bilan.
Katta yoshdagilarning ifodali o'qishi bo'lishi kerak - bu o'zining o'yinlari (intonatsiya, pauzalar, urg'ularni joylashtirish) bilan maktab o'quvchilarining ishini osonlashtiradigan, ularga yangi chuqurlik va soyalarni kashf etishga yordam beradigan o'ziga xos aktyor teatridir. matn. Ifodali o'qish o'qituvchining o'zi ham, professional o'quvchi tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin (yozuvda); spektakllarning yozuvlarini tinglash ham mumkin.
Bolalarning o'zlarini ifodali o'qish (yoddan yoki kitobdan) bu o'qituvchiga, sinfga, uning matnni tushunishi, uni talqin qilishi to'g'risida o'ziga xos hisobot bo'lib, uni amalda bola nafaqat o'zi uchun bajaradi. , balki boshqalar uchun ham. Bunday ish kitobxonlar tanlovi shaklida amalga oshirilishi mumkin.
Adabiy asar so'z san'atidir, shuning uchun men birinchi sinfdanoq badiiy so'z, uning ma'nosi va shakli ustida ishlash kabi ijodiy vazifani qo'llayman. So'z bolalarga o'zlarining his-tuyg'ulari dunyosini anglashga imkon beradi va ularni so'zning ushbu tuyg'usi bilan "belgilashga" o'rgatadi, shuning uchun bolalarda "so'z tuyg'ularini" rivojlantirish kerak - badiiy shakl sifatida adabiyotning asosi. . So'zning ekspressiv imkoniyatlarini aniqlash uchun bolalar maxsus ijodiy vazifalarni bajaradilar. Ular og'zaki va yozma ravishda g'alati tuyulgan savollarga javob berishlari kerak: ""shovqin", "shitirlash", "g'irt" eshitganimda qanday kayfiyat paydo bo'ladi? Men nimani his qilaman, tasavvur qilaman, qachon "to'lqin" so'zi eshitiladi va hokazo. Shunday qilib, bola adabiy ijodning eng chuqur sirlaridan biriga ta'sir qiladi: o'sha hayratlanarli hodisa bitta so'zning "donidan" g'ayrioddiy, individual yangraydi va butun tuyg'ularni uyg'otadi.
Bolalar bilan ishlashda men "Adabiy tajriba" texnikasidan foydalanaman. Ushbu texnikaning maqsadi bolalarga taqqoslash uchun material berish, ularning e'tiborini muallifning so'zlarni tanlashiga qaratishdir. Biz muallif so'zisiz matn qanday jaranglashini kuzatamiz, u qanday o'zgargan? Bundan tashqari, bolalar boshqa matnlarda u yoki bu ifodani topadilar, o'zlari misollar keltiradilar, so'ngra o'z nutqlarida ushbu ifoda vositalaridan foydalanadilar.
Tushunish va topish uchun samarali badiiy vositalar Bu biz so'zni almashtirmasdan, balki tasavvurni "yoqish" usulidir: "Tomga yomg'ir yog'di" - siz tasavvur qilganingizdek.
So'zga e'tiborni kuchaytirish uchun men bolalarga o'qilgan asar asosida krossvord tuzishni yoki tayyor krossvordlardan foydalanishni taklif qilaman.
Ijodiy topshiriqlar tizimida "Chalkashlik" o'yini alohida o'rin tutadi. Bu M. Gorkiy aytganidek, ijodiy so'z o'yini, so'z o'yini. O'yinning mohiyati shundan iborat. Doskada yoki alohida varaqlarda bir-biridan vergul bilan ajratilgan holda bir nechta aforistik so'zlarning so'zlari yoziladi. Bolalar so'zlarni diqqat bilan o'qishlari, o'ylashlari va tanish aforizmlarni tashkil etuvchi barcha so'zlardan ajratishga harakat qilishlari kerak. Siz nafaqat maqollardan, balki maqollar, topishmoqlar, turli misollar bolalar folklori.
So'z ustida ishlash uchun quyidagi vazifalardan foydalanishingiz mumkin:
Ulanish vazifasi ikkita ob'ektni bog'lash orqali iloji boricha ko'proq savol berishni o'rgatadi. Masalan, hukmdor - kitob, qalpoq - ko'prik, gazeta - tuya, somon - televizor, dazmol - tramvay. Savollar g'ayrioddiy yoki kulgili bo'lishi kerak.
Vazifa "ta'rif"
Kartochkalar quyidagi so'zlar bilan taqsimlanadi: avtobus, olma, ko'l, romashka, karahindiba va boshqalar. Ma'ruzachi nimani anglatishini hamma tushunishi uchun ob'ektingiz haqida bir daqiqa gapirish taklif etiladi. Siz o'z so'zingizni ayta olmaysiz va qo'llaringiz bilan ishora qila olmaysiz.
"Uy ijodiy yutuqlari paradi" topshirig'i
So'zlar berilgan: telefon, sirk, Bolalar bog'chasi, tort va boshqalar.
Bir guruh har bir so'zning paradoksal talqinini berishi kerak, ikkinchisi esa aniqlaydi eng yaxshi talqin so'zlar.
"Mozaika" ziyofati
Sinf guruhlarga bo'linadi va har bir guruhga berilgan matn bo'yicha savollar berish taklif etiladi.
"Assotsiativ topishmoqlar" ziyofati
Darslarda xalq og`zaki ijodiga, ayniqsa, maqol, topishmoq, rus xalq ertaklari hamda doston va rivoyatlar bilan ishlashga katta e`tibor beriladi. Topishmoq ustida ishlash tafakkur, zukkolik va tasavvurni mustaqil rivojlantirishga qaratilgan mashqdir. Ular bolalarni jonli, majoziy, sodda gapirishga o'rgatadi. Topishmoqlardan foydalangan holda darslar qiziqarli va talabalarni charchatmaydi, ularga aql uchun foydali mashqlar beradi. Topishmoq tuzish orqali bolalar o'z e'tiborini aniq, haqiqatda idrok etilgan yoki tasavvurida qayta yaratilgan mavzuga qaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu janrning yana bir xususiyati: topishmoq she'riy ijodning bir turi bo'lib, u har doim kichik o'quvchilar uchun kichik matn yozish uchun mavjud bo'lganda zarur bo'lgan qisqa asardir. Darsdagi ish bir necha bosqichda amalga oshiriladi: topishmoqlarni topish, kuzatish, aslida topishmoqlar yozish, avval jamoaviy, keyin mustaqil. Oxirgi bosqichning maqsadi assotsiativ topishmoqlar tuzish algoritmidan foydalanishni o'rgatishdir. Ish topishmoq tuzish jarayonida to'ldirilgan jadvalga muvofiq amalga oshiriladi.
Bu nimaga o'xshaydi? -... Farqi nima? -…
Maqol va topishmoqlar ijodiy ishlarda “undoshlik” yoki “qofiya” tushunchalarini mustahkamlash uchun ishlatiladi. Bolalar o'z topishmoqlarini ixtiyoriy va muvaffaqiyatli tarzda qofiya shaklida kiyadilar.
Siz yigitlarni folklorshunosga aylanishga taklif qilishingiz va tadqiqot uchun topshiriq berishingiz mumkin: taxmin qiling, qaysi topishmoq kattaroq?
O‘quvchilarni ijodiy faollashtirishning eng samarali usullaridan biri maqol bilan ishlashdir.
Maqol bilan ijodiy ish turlari:
Maqol bo`yicha ibratli og`zaki hikoyani jamoaviy yig`ish.
Maqol mos keladigan ertakni tanlang.
Qaysi maqol ifodalanganligini aniqlang asosiy fikr; asosiy g'oya ertaklar.
Tanlovlar: "Rus maqollarini biluvchi", "Rus folklorining kichik janrlarini biluvchisi".
Birinchi sinfda savod o'rgatish va tinglashning birinchi darslaridan boshlab, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini talab qiladigan ijodiy xarakterdagi vazifalar asta-sekin kiritiladi: alohida epizodlarni ajratib ko'rsatish va o'qish, personajlarni tavsiflash, personajlarni taqqoslash, ularning nutqi, harakatlari. Qahramon qiyofasini yaxshiroq tushunish uchun uning fikrlari va harakatlariga adabiy va ijodiy faoliyatning bunday turlari yordam beradi, bunda talaba ijodkorlik elementini kirita oladi, uning paydo bo'lgan individual didini aks ettiradi. Men asar ustida shunday ishlayman: muallif – badiiy matn – o‘quvchi. Men muallifning, qahramonlarning va o'quvchining "nuqtasini" ifodalashni o'rgataman. Matn bilan ishlash, bolalar "kimning" ko'zlari hayotning u yoki bu hodisasini ko'rishini aniqlaydilar. Turli xil talqinlar mumkin, ba'zan hatto kutilmagan, chunki ular ijodiydir. Javoblarning o'zgaruvchanligi o'quvchining ijodiy ishining ko'rsatkichi, o'qishning individual usullarining tug'ilishi.
Ijodiy qayta hikoya qilish - matnni qayta ko'rib chiqish uchun uni o'zgartirish. Ijodiy qayta hikoya qilishning ikki turi mavjud: o‘zgartirilgan reja bo‘yicha qayta hikoyalash va hikoya qiluvchining qiyofasini o‘zgartirish. Tasavvur bilan hikoya va o'quvchi nomidan hikoya matn shaklini o'zgartirishni, o'quvchilarning so'z boyligini faollashtirishni va asar matnidagi so'zlardan foydalanishni talab qiladi. Ijodiy vazifalar qisqacha va batafsil bayon qilishni o'z ichiga oladi.
Amalga oshirish mumkin:
o'zini boshqaning o'rniga qo'yishga, dunyoni boshqalarning ko'zi bilan ko'rishga, uni tushunishga o'rgatish bilan birga, notiqlar raqobati. O'zingizni asar qahramoni o'rnida tasavvur qilish va o'zingiz haqingizda aytib berish kerak;
"Jurnalistlar" o'yini
Asar qahramoni bo‘lishni xohlovchilar donolik daraxti tagida o‘tirishga taklif qilinadi. Qolgan bolalar jurnalistlar. Ularning vazifasi qahramonlarga qiziqarli, g'ayrioddiy savol berishdir. Asar “qahramonlari”ning vazifasi to‘liq, yaxshi javob berishdir.
"Falsafiy jadval" o'yini
O'zingizni faylasuf sifatida tasavvur qiling va ish haqida gapiring va fikringizni bildiring. (Davra suhbatida o'z nuqtai nazaringizni isbotlashingiz va himoya qilishingiz mumkin)
Birinchi o'qish darslaridan boshlab men juda ko'p she'riy materiallardan foydalanaman: topishmoqlar, harflar haqidagi she'rlar, qofiyalar, she'riy dialoglarning tanlovlari, turli darajadagi murakkablik, til burmalari. Boshlang'ich maktab yoshida bolalar verifikatsiyaga katta qiziqish bildiradilar. Ammo o'zingizni qofiyalashni boshlashdan oldin, siz she'r o'qiy olishingiz, ularning tuzilishini kuzatishingiz kerak, badiiy xususiyatlar, ko'rishni o'rganing obrazli vositalar his-tuyg'ularni va tajribalarni tushunishga yordam beradigan (taqqoslash, epithets, metafora, personifikatsiya). Maxsus mashqlar yordamida o‘quvchilar so‘zlarni olmosh qilishni, olmoshlarni qo‘shishni o‘rganadilar. Bu mashqlar:
so'zlarga to'liq bo'g'inlar (mu-, pro-);
gapni tugatish;
so'z uchun qofiya o'ylab toping (ray - ...);
olmosh so‘zlarni bog‘lash;
olmoshni ushlamoq (berilgan bilan qofiyalangan so‘z o‘ylab toping);
"Syllabic auktsion" o'yini - oxirgi so'zni chaqirgan kishi g'alaba qozonadi (la-igna, tosh, yoy);
har bir so'zi bir xil harf bilan, bir xil so'z bilan boshlanadigan kulgili iborani o'ylab toping: masalan, Pyotr Petrovich Petuxov bedana qushini tutdi, sotishga ketdi, yarmini so'radi, yarmini oldi;
"To'rtinchi qo'shimcha" o'yini (qoshiq, bo'tqa, midge, savat);
"Burime" o'yini - qofiyali so'zlarga ko'ra she'rni to'ldiring;
tarqoq she'rni tiklash;
she'rni boshida to'ldiring: "O'rdaklar hovuzdan chiqib ketishadi,
Uzoq janubga uching ...
o'yin "Kim ko'proq qofiyalarni tanlaydi"
Titmouse - suv - qushlar
Qo'shimchalar o'yin
Chumchuq qayerda ovqatlandi?
Hayvonot bog'ida…
"Bir satr tanlovi" She'rning birinchi qatori beriladi, biz oxirini topamiz va eng muvaffaqiyatli variantni aniqlaymiz.
Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun men T.D. tomonidan taklif qilingan uslubiy texnikadan foydalanaman. Zinkevich-Evstigneeva, - ertakning talqini.
Asarni sharhlash orqali har bir talaba yangi rolda harakat qilib, o'zini ijodiy ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi.
Bu erda vazifalarning ba'zi misollari.
). ... bilan uchrashishdan oldin va keyin bosh qahramonning xarakterini tasvirlab bering.
). Qahramonlar yoki ob'ektlar - "voqealarning ishtirokchilari" nomidan mashhur ertakning syujetini aytib bering.
). Qahramonlar antiqahramonga aylanishi uchun voqeani aytib bering (yovuz - mehribon, ochko'z - saxiy va boshqalar).
).Belgilangan 1-2 ta predmetga, odatda, ertak qahramonlariga xos boʻlmagan ertak tuzing (masalan, yomgʻir tomchisi, kirish eshigi, boshoqdan yasalgan don va boshqalar).
). Syujetni bashorat qilish. Eshitish pauza bilan taklif etiladi.
Syujet rivojlanishining ma'lum bir bosqichida men o'qishni to'xtatib, qahramon qiyin vaziyatda qanday harakat qilishi kerakligi haqida savol beraman.
O'qishda pauza. Sinfga qo'ng'iroq qilish:
Kirpi quyonni qanday qilib ortda qoldirgani haqida hikoya tuzing. (Ikki yoki uch kishini tinglang).
Hikoyani oxirigacha tinglang va hikoyaning davomini o'zingizning hikoyangiz bilan solishtiring.
). Tanish ertaklarni turli gaplar bilan aytib berish.
). Xuddi shu ertakdagi qahramonlarni qayta joylashtirish.
). Ertak syujetiga qo'shimcha personajlarni kiritish.
). Belgilarni qayta joylashtirish.
). Bir nechta asarlarni taqqoslash tabiatan izlanish xarakteriga ega ijodiy ishdir. Masalan, ertaklarning boshlanishini solishtirish. Birinchi sinf o'quvchilari tadqiqot ishlarini olib boradilar va ertaklar turli yo'llar bilan boshlanadi degan xulosaga kelishadi: "Bir vaqtlar ...", "Ma'lum bir qirollikda ...", "Men dunyoda yashaganman .. .", va boshqalar.
Ertak yozish bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usullaridan biri bo'lib, u kichik yoshdagi o'quvchining o'zini namoyon qilishiga yordam beradi. Ertaklarni o'rganish davomida ijodiy qayta ishlash bo'yicha ishlar olib boriladi. – Eng muhimi, ertakni qo‘rqitmaslik, – deydi N.Dobronravov. Bolani ertak o'ziga tortadi, chunki bu uning fantaziya olami, bu uning hayot haqidagi ilk g'oyalari. Mo''jizaga, tushga ishonish qobiliyati bolalikdan shakllanadi. Bu hayotiy vaziyatlarga tashqarida qarashga, muammolarni hal qilishga ijodiy yondashishga yordam beradi. Ertaklarni tinglash va o'qish, odam "bank" to'playdi hayotiy vaziyatlar". Ijodiy ish asosiyni tushuntirishdir hikoyalar, qahramonlarning harakatlari, shunga o'xshash ertak bilan taqqoslash. Suxomlinskiy shunday deb yozgan edi: "Ertak, fantaziya, o'yin orqali, noyob orqali bolalar ijodiyoti bolaning qalbiga to'g'ri yo'ldir. Bolalar ertaklarni tinglashni juda yaxshi ko'radilar, lekin, qoida tariqasida, ularni qanday yozishni bilishmaydi. Shuning uchun, bolalarga o'z ertaklarini yozishga ruxsat berishdan oldin, mashg'ulotlarning boshida bolalarni asta-sekin "hikoyachilar" roliga kiritishga yordam beradigan usullardan foydalanish tavsiya etiladi.
Hikoyadan kalit so'zlarni tanlang
Ertakning ma'nosini yo'qotish uchun bu so'zlardan uning nima deb nomlanganini, kimligini eslab qolish kerak.
Ertakdagi kalit so'zlarni jamoaviy tanlash.
Kalit so'zlarni o'z-o'zidan tanlash.
Ertak yozish kalit so'zlar.
Ertak syujetini o'zgartirmasdan yoki minimal darajada o'zgartirmasdan "ajoyib muammolarni" hal qiling:
Ivanushka mast bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak?
Ryabaning tovuq moyaklari buzilmasligiga qanday ishonch hosil qilish mumkin?
Qizil qalpoqchaning buvisini bo'ri yemasligi uchun nima qilish kerak?
Tanish ertakni qayta tiklang, ya'ni. "ertakni noto'g'ri talqin qilish", yangi qahramonni tanishtirish va yangi syujetni ishlab chiqish:
Yordamchi so'zlarga ko'ra, ertakni eslang, qo'shimcha so'zlarni toping. Qo'shimcha so'zlarga asoslanib, taniqli ertakda yangi qiziqarli harakatlarni o'ylab toping.
Gingerbread odam, quyon, bo'ri, ayiq, tulki, magpie.
Masha, bobo, buvisi, dumaloq pinli tulki.
Emelya, pike, pechka, chelaklar, Zolushka.
. "Ertakni ichkariga aylantirish"
Bu vazifa bolalarga nafaqat tanish asarga parodiya qilishda yordam beradi, balki ularni har qanday yo'nalishda rivojlantirish imkoniyatini beradi.
Ushbu ertakning ertak so'zlari va iboralaridan foydalanib, ertak tuzing, bu erda:
) Snow White o'rmonda etti gigantni uchratdi.
) Bo'ri bolalarni iste'mol qilmoqchi edi, lekin ular uni qo'lga olishdi.
Hikoyani boshida yoki oxirida yozing.
Ko'proq mustaqil ish. Bolalar allaqachon ertak qahramonlari, ertakning boshi yoki oxiriga ega, ular faqat davomini o'ylab topishlari kerak. Masalan, o`xshatish bo`yicha ertak, ertak va musiqa, boshlang`ich iboraga ko`ra ertak, ertaklarni qo`shish. Masalan, X.K.Andersenning "Malika va no'xat" no'xatlaridan birining hayotiy hikoyasini, M.Prishvinning "Mushuk va it qanday janjallashgani" haqidagi hikoyaning davomini o'ylab topish uchun. mushuk va it ("XXI asr maktabi" EMCning 2-sinfi). Bastalashda hazildan foydalanish mumkin. Bu qiziqish uyg'otadi va shundaydir samarali vosita stress va tashvishlarni bartaraf etish uchun.
O'zingizning original hikoyangizni yarating.
Eng qiyin ish turi. Barcha bolalar o'zlarini o'ylab topishlari kerak: ism, belgilar va syujet. Siz ushbu yondashuvdan foydalanishingiz mumkin:
Siz ertak nomidan eng muhim so'zni olishingiz kerak, uni yuqoridan pastga, harfning ustiga bir harf yozing va har bir harfning yoniga ushbu harf bilan boshlangan har qanday so'zni yozing, masalan:
K - kikimora
A - tumor
Ushbu so'zlardan foydalanib, siz ertak yozishingiz mumkin, kerak bo'lmagan so'zlarni qoldirib ketishingiz mumkin.
Bu ertak yozishda, "ertak lug'ati" ni tuzishda juda ko'p yordam beradi, bu erda bolalar boshlang'ichlarni, oxirlarni, ertak ifodalarini, transport vositalarini, sehrli narsalarni yozadilar.
Men hayoliy gipoteza texnikasini o'z ichiga olgan, fantastik narsalarni ixtiro qiladigan fantaziya qilish usulidan faol foydalanaman.
"Erkin so'z" ziyofati
Tasavvur qiling-a, sevimli ertaklaringizning qahramonlari ertak qahramonlari huquqlariga bag'ishlangan ertak anjumaniga yig'ilishdi. Ularning har biri minbarga chiqadi va aytadi ... (Siz sevimli ertakingizning ertak qahramoni nomidan gapirishingiz kerak).
Kichik yoshdagi o'quvchilar ijodiy faoliyatda nafaqat badiiy asarni o'qish va tahlil qilish jarayonida, balki o'z matnlarini yaratish jarayonida ham tajribaga ega bo'ladilar. Bu nafaqat ertaklar, balki hikoyalar ham bo'lishi mumkin. 1-sinfdan boshlab, bolalar o'qilgan badiiy asarga o'xshash hikoyalar tuzishni o'rganadilar.
O'z matnlaringizni yaratish texnikasi:
"Xat yozish" ziyofati
Talabalar asar qahramoni nomidan kimgadir xat yozishlari kerak, bu ularga o'zlarini boshqasining o'rniga qo'yish, uning fikrlari va his-tuyg'ularini o'zlari bilan bog'lash imkonini beradi.
"Yangi usulda ertak yozish" ziyofati
Yigitlar o'zlarining sevimli ertaklarining qahramonlari ko'rsatilgan qog'oz parchalarini olishadi, lekin ayni paytda bizning zamonaviy leksikonimizdan so'zlar kiritilgan.
Gingerbread, buvi, bobo, bo'ri, tulki, ayiq, velosiped, musobaqa.
Bolalar taklif qilingan so'zlarni zamonaviy usulda ishlatib, ertak yozishlari kerak. Ertak yozish vaqti 7 minut. Guruh hikoyani rol o'ynaydi.
"Telegramma, ko'rsatma, eslatma tuzish" texnikasi sizni o'qiganlaringizdan eng muhim ma'lumotlarni tanlab olishga va uni ixcham, ixcham shaklda taqdim etishga o'rgatadi.
"Doiradagi maktub" qabulxonasi guruh ish shaklini taklif qiladi. Bolalar nafaqat berilgan mavzu bo'yicha fikr yuritishlari, balki o'z fikrlarini guruh a'zolari bilan muvofiqlashtirishlari kerak. Guruhning har bir a'zosi daftar va qalamga ega bo'lib, har biri berilgan mavzu bo'yicha bir nechta jumlalarni yozadi, so'ngra o'z fikrlarini davom ettirishi kerak bo'lgan qo'shniga daftarni uzatadi. Daftarlar har bir daftar o'z egasiga qaytgunga qadar topshiriladi. (3-ilova)
“Insho yozish” metodi – berilgan mavzu yuzasidan yozma fikr yuritish, kichik hajmli nasriy insho va erkin kompozitsiyadir. U muayyan mavzu, muammo (mulohazalar, hayot, voqealar haqida fikr yuritish) bo'yicha individual taassurot va mulohazalarni ifodalaydi.
Kitob, spektakl, rasm va boshqalar haqida fikringizni bildirish uchun sharh yozish kabi ish turi yordam beradi. Men bolalar bu vazifani bajaradigan savollardan foydalanaman:
Hikoya sizga yoqdimi? Nega?
Hikoyada qahramonlarning qiziqarli tavsiflari bormi? Ularning qahramonlari haqida nima deyish mumkin?
Hikoyani original, qiziqarli, g'ayrioddiy deb atash mumkinmi?
Hikoyaning sarlavhasini tushuntiring.
O‘quvchilarga fikr-mulohaza yozishda istalgan darsda foydalanish mumkin bo‘lgan jadvalni taklif qilishingiz mumkin.
Pedagogik (ijodiy) ustaxonalar
Ijodiy ustaxonalar maktab o'quvchilarining adabiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi, faol, o'ziga ishongan, ijodiy shaxsni shakllantiradi.
Seminar - ijodiy faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli
talabalar. Bu bolada tadqiqotchi, ijodkorning shakllanishiga yordam beradi. Seminarda xulq-atvor uchun tayyor retseptlar mavjud emas, seminarda har bir ishtirokchining erkinligi, tanlovi, faolligi va ijodiy g'alabasining noyob g'alabasi mavjud. Seminarda har bir talabaga o‘ziga xos tarzda haqiqat sari harakat qilish imkoniyati beriladi. Seminarning asosiy sharti - bu o'zini erkin ifoda etish, shaxsning ichki mustaqilligi, sodir bo'layotgan voqealarga o'ziga xos tarzda munosabatda bo'lish qobiliyati. Badiiy o'qish darslarida amaliy mashg'ulotning asosiy maqsadi izchil nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish, tadqiqot usullarini ko'rsatish va etkazish, asarni tahlil qilishdir. Ijodiy faoliyat quyidagi qoidalarga muvofiq tashkil etiladi:
birgalikda ijod qilishda dialog;
tanlash, harakat qilish erkinligi;
barcha ishtirokchilarning tengligi;
makonni "obodonlashtirish";
baholashning etishmasligi;
xato qilish huquqi.
Seminarning har bir ishtirokchisi ma’naviy quvvat, ijodiy hayajon, hatto ilhom yuksalishini his qiladi. Eng muhimi, seminarlarda har bir o‘quvchi o‘zining intellektual hayotiyligini, kommunikativ ehtiyojini his qiladi va shaxs sifatida shakllanadi.
Badiiy o‘qish bo‘yicha o‘tkazilgan dars-seminarning natijasi muammoga nisbatan o‘z tasavvurini, inshoda o‘z obrazini, rasmdagi ranglarda, ijodiy ishda ko‘rsatishdir.
Badiiy o'qish darslarida teatrlashtirilgan ijodiy faoliyat
Dramatizatsiya o'yini.
Talabalarning ijodiy imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish, badiiy so'zga qiziqishni rivojlantirish uchun men dramatizatsiya texnikasidan foydalanaman. Dramatizatsiya jarayonida har bir o'quvchi ma'lum bir xarakterning o'ziga xos qiyofasini yaratib, ijodkorlikni namoyon qiladi, chunki. muallif niyatini ifodalaydi. Vazifalarga, talabalarning faolligi va mustaqilligiga qarab, dramatizatsiyaning bir necha turlarini ajratish mumkin:
illyustratsiyalarni yuz ifodalarining ifodaliligi va ularda tasvirlangan personajlarning pantomimasi nuqtai nazaridan tahlil qilish;
asarni faqat intonatsiyaga qarab rollar bo‘yicha o‘qish;
portret, kiyim-kechak, duruş, imo-ishora va intonatsiya, qahramonlarning yuz ifodalarini dastlabki og'zaki tavsifi bilan rollar bo'yicha o'qish;
asarga "jonli rasmlar" qo'yish;
spektakl ssenariysini tayyorlash, sahna ko‘rinishi, liboslar, mizan-sahnalarni og‘zaki tasvirlash;
dramatik improvizatsiyalar;
kengaytirilgan dramatik spektakllar.
Illyustratsiyalar bilan ishlash
Tasviriy ish boshlang'ich maktab kitob rasmlari, rasmlarini tahlil qilishdan boshlash kerak. Savodxonlik darslarida men illyustratsiyalar ustida ishlashni boshlayman, bolalarning e'tiborini yuz ifodalariga, chizmalarda tasvirlangan qahramonlarning holatiga qarataman. Talabalar qahramonning hissiy holatini yanada keskin his qilishlari uchun men vazifani taklif qilaman: “Rasmdagi kabi harakat qiling. Siz bunga qanday munosabatdasiz? Ayting." Illustration tahlili tayyorgarlik bosqichi dramatizatsiyaning murakkab shakli oldidan. Bolalarni kitoblarning illyustrativ materialiga asoslangan asarlarni o‘qish bilan tanishtirish ta’lim-tarbiyaga hissa qo‘shadi, ongini, tasavvurini, estetik didini rivojlantiradi. Ushbu ish quyidagi algoritmga asoslanadi:
Ishning qaysi qismiga rasm berilganligini bilib olamiz.
Matnning qaysi qismida illyustratsiya yo'q?
Biz nimani chizishimiz mumkin?
Shunday qilib, bola so'zlar bilan ishlash uchun rasm chizganda, rasm ustida ishlash muammosiz og'zaki rasmga aylanishi mumkin. Og'zaki chizishni o'rganishni janr (syujet) rasmlarini yaratishdan boshlash yaxshidir. Shu bilan birga, esda tutish kerakki, og'zaki rasm statikdir, unda qahramonlar qimirlamaydi, gapirmaydi, ular ekranda emas, balki fotosuratda bo'lgani kabi "muzlab qolgan" ko'rinadi. Epizodning og'zaki chizilishi quyidagi tartibda sodir bo'ladi:
og'zaki tasvirlash uchun epizod ajratiladi;
voqea sodir bo'lgan joyni "chizadi";
qahramonlar tasvirlangan;
zarur tafsilotlar qo'shiladi;
"bo'yalgan" kontur chizish.
Biz tez-tez "Animatsiyalangan rasm" o'yinini o'ynaymiz. Bolalarga rasmda tasvirlangan personajlarning pozalarini va yuz ifodalarini to'g'ri etkazish vazifasi beriladi. Bir nechta "rasmlar" taqdim etiladi, eng muvaffaqiyatlisi tanlanadi.
Men birinchi darslardanoq o'yin-dramatizatsiya bilan bolalarni hayratga solishga harakat qilaman, uning sirlarini rus xalq ertaklari "Gingerbread", "Teremok" misolida ochib beraman. Birinchi sinf o'quvchilari bilan ishlashda men tez-tez "Teatr-imprompt" dan foydalanaman. Bu bolalar uchun maxsus tayyorgarlikni talab qilmaydigan ish shaklidir. Men bu ishni odatda "Sholg'om" ertakidan boshlayman, chunki uning qahramonlarida chiziqlar yo'q. Bolalarga ertak qahramonlarining niqoblari beriladi, shuning uchun rollar taqsimlanadi. Ovoz berish ertakni o'qiydi va bolalar aktyorlar "ovozli" xabar bergan hamma narsani bajaradilar. Ishning bunday shakli bolalarning psixologik jihatdan erkin bo'lishiga, o'ziga ishonchni his qilishiga yordam beradi.
Bundan tashqari, qo'g'irchoqlar yordamida ertakni sahnalashtirishingiz mumkin. Bunday ish birinchi sinf o'quvchisiga o'z harakatlarini to'g'rilashga va qo'g'irchoqning xatti-harakatini iloji boricha ifodali qilishga yordam beradi, unga his-tuyg'ularini yaxshilash va ko'rsatishga imkon beradi. “Qoʻgʻirchoq teatri – bu narsa aktyor tomonidan harakatga keltirilgach, jonlanib, odamlar hayoti bilan assotsiatsiyalar uygʻotadigan sanʼatdir”, - taʼkidlagan M.M. Korolev.
O'z o'yinida bola, yaratuvchi kabi, qo'g'irchoqni jonlantiradi.
Ijodiy o'yin-dramatizatsiya bolalarning faol va ijodiy jamoaviy o'zaro ta'sir qilish ko'nikmalarini egallashiga yordam beradi. An’anaviy dramatizatsiya o‘yinidan farqli o‘laroq, rollar yodga olinadi va sahnalar ma’lum bir stsenariy bo‘yicha ijro etiladi, ijodiy dramatizatsiya o‘yini bolalar ijodiyoti va so‘z erkinligi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu bolaga syujetni o'z tajribasi va fantaziyasi aytganidek, o'zi tasvirlagan vaziyatda harakat qilishni xohlagan tarzda talqin qilishda o'z yo'lidan borishga imkon beradi. Ijodiy dramatizatsiya o'yinini o'zlashtirish bosqichlariga quyidagilar kiradi: etyudlar, an'anaviy dramatizatsiya o'yini, ijodiy dramatizatsiya o'yini. Dastlabki bosqichda men harakatlar, yuz ifodalari va pantomimalarning ekspressivligini rivojlantirish uchun etyudlardan foydalanaman ("Poyezd", "Oyna do'konidagi maymun", "Humpty Dumpty", "Sehrlangan bola"), shuningdek turli xil hissiy holatlarni tan olish va ifodalash uchun ("Mazali shakarlamalar"," Qirol Borovikning kayfiyati yaxshi emas", "Juda ozg'in bola", "Umumsizlik lahzasi").
). Qo'g'irchoqni yo'qotgan qizni tasvirlang. U hamma yoqni qidiradi, lekin uni topa olmaydi va bolalardan so'raydi: "Mening kamonimni kimdir ko'rganmi?"
). O'g'il bola unga sabzi berib, "rahmat" desa, quvonadigan quyonni tasvirlang.
). Bir-biriga g'azablangan mushuk va itni tasvirlang.
). Mushukdan qo'rqqan kichkina sichqonchani tasvirlang. U dahshatli "miyov!" va yashirinish uchun tanho joy topa olmaydi. Siz ertak qahramoniga aylandingiz: uning ovozini, odob-axloqini tasvirlang.
Ijodkorlik darslarida bolalar tanlangan ertaklardan sahna ko‘rinishlarini sahnalashtiradilar.
Shunday qilib, nafaqat asar tahlili, balki muallif bilan hamkorlikda ijod qilish, muallifning pozitsiyasini anglash va personajlar harakatlariga o'z munosabatini bildirish jarayoni ham sodir bo'ladi. Bolalar ertakdagi qarama-qarshiliklarni hal qilishni, syujetning rivojlanishini bashorat qilishni, yangi sharoitlarda qarama-qarshi belgilarni kuzatishni, tanlash sharoitida qahramon uchun qaror qabul qilishni o'rganadilar.
Asarni dramatizatsiya qilish
Sahnalashtirishda bolalar intonatsiya, mimika, duruş va imo-ishoralar yordamida personajlarni tasvirlaydilar. Sahnalashtirish bo'yicha ishning umumiy sxemasini qo'llayman:
Sahnaga qo'yiladigan materialni idrok etish.
Asarni tahlil qilish (sozlanish, qahramonlar tasviri va ularning harakatlari).
Ishlash vazifalarini belgilash: sahnani o'ynash orqali nimani etkazish kerak?
Ekspressiv vositalarni tanlash (buni qanday qilish kerak).
Namunalar (etyudlar), tahlil qilish.
Xulosa, uning tahlili.
Yakuniy shou, uning tahlili.
Dramatiklashtirishning yanada murakkab shakli - bu rolli o'yin, so'ngra tahlil qilish. hissiy holat va xarakterlarning xarakter xususiyatlari, intonatsiya.
Rollar bo'yicha o'qish dialoglar mavjud bo'lgan har qanday ish ustida ishlashda mumkin. Bundan tashqari, parcha o'qilishi mumkin. Men savodxonlik darslarida rolli o'qishni joriy qilishni boshlayman. Men ko'pincha bu texnikani bir marta ishlataman aktyor Ikki talaba bir vaqtning o'zida bitta partada yoki hatto butun qatorda o'tirishadi. Bu sizga darsda ishlashga qo'shish imkonini beradi eng katta raqam talabalar, o'qish qo'rquvini yo'q qiladi, bolalarni ozod qiladi. Klimanova L.F. va boshqalarning "Adabiy o'qish" darsliklarining mazmuni sizga rollar bo'yicha o'qishni o'zlashtirish bo'yicha tizimli ishlash imkonini beradi. 2-4-sinf darsliklarida ushbu malakani rivojlantirishga yordam beradigan turli xil topshiriqlar muntazam ravishda qo'llaniladi. 3-sinfdan boshlab, siz o'quvchilardan nafaqat har bir qahramonning so'zlarini to'g'ri intonatsiya bilan talaffuz qilishni, balki yuz ifodalarini va iloji bo'lsa, qahramonlarning imo-ishoralarini ko'rsatishni so'rash orqali rol o'ynash texnikasini murakkablashtirishingiz mumkin. Siz kartalardan foydalanishingiz mumkin: rejissyor, suflyor, aktyor. Shunday qilib, men bolalarga qahramonlar haqidagi taassurotlarni mimika, imo-ishoralar va bayonotlarda aks ettirishga o'rgataman.
Badiiy o'qish darsida ishning muhim bosqichlaridan biri yuz ifodalari, imo-ishoralar, harakatlarni rivojlantirishdir. Bu erda qo'llaniladigan pantomima muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi, bunda bola o'z his-tuyg'ularini va tasvirni tushunishini ochib beradi, shu bilan birga faqat ijobiy his-tuyg'ularni boshdan kechiradi. Pantomima - bu teatrning bir turi.
Badiiy o'qish darslarida vizual ijodiy faoliyat
Grafik ijodiy faoliyat quyidagi usullarni o'z ichiga oladi: - sizga ko'proq yoqqan epizodni chizish;
berilgan epizod, xarakter, chizmalar turkumini chizish;
epizod, asar yoki xarakterning kayfiyatini tasvirlash;
chizilgan film tasmasini tuzish;
qo'llash, modellashtirish, kitob maketini yaratish, rassomlarning rasmlarini tekshirish va muhokama qilish;
rasm rejasini tuzish.
Ish ustida ishlashda men o'qilgan asarlar asosida rasm chizishdan foydalanaman. Chizma bepul assotsiatsiyalarni ko'rsatadi. Rang orqali bolaning qahramonlarga, davom etayotgan voqeaga munosabatini etkazish osonroq. Uyda tayyorlangan kitob shunday ketmoqda. Epizodlardan birining tasviri - bu bolalarning matn mazmunini tushunishlarini aks ettiruvchi hissiy munosabati va shaxsiy munosabat o'qigan narsangizga.
Chizilgan plyonkani chizish ustida ishlashda ijodiy faollik rivojlanishi mumkin. Syujetlar taxtasini chizish turli maqsadlarda qo'llaniladi, chunki umumiy ma'noda hikoyalar taxtasi - bu tartiblangan ramkalar-rasmlar ketma-ketligida tuzilgan hikoya yoki matn. Agar siz bolalarga qisqacha adabiyotni o'qib chiqsangiz va ulardan ushbu hikoya yoki she'rning mazmunini hikoyalar taxtasida mustaqil ravishda etkazishni so'rasangiz, hikoyalar taxtasini chizish ham ijodiyroq bo'lishi mumkin. Bolalar oldida vizual diapazonni yaratish vazifasi turibdi: ular sahnani ham, qahramonlarning ko'rinishini ham tasavvur qilishlari, hikoyada paydo bo'lgan narsalarni tasvirlashlari kerak. Har bir guruh alohida kadrlar yaratib, qism nima qilayotganini biladi. umumiy ish butun jamoa, ya'ni siz vazifani bajarishga mas'uliyat bilan yondashishingiz kerak. Kadrlar yaratish uchun 10 dan 30 minutgacha vaqt ketadi (guruh 2-3 kishidan iborat bo'lsa). Kadrlar yaratilganda, ranglanganda, ularning barchasi syujetni ishlab chiqish tartibida doskaga joylashtiriladi. Kadrning ko'rinishi tomoshabinlar tomonidan muhokama qilinadi, ya'ni. yaratilgan ramka ularning umumiy mualliflik niyatini aks ettiradimi yoki yo'qmi, soyalar to'g'ri tanlanganmi va personajlarning kayfiyati etkazilganligini bolalar o'zlari hal qiladilar. Loyihaning ma'lum darajada himoyasi mavjud. Aslida film tasmasi tayyor. Ammo film lentasi so'zlar bilan birga keladi. Talabalar, albatta, parda ortida qanday matn bo'lishini bilishadi. Bu matn yoki uning ostida yozilgan yoki shunchaki o'sha bola (bir nechta bolalar) tomonidan eslab qolinadi, keyin uni o'qiydi. Filmning nomi, matn muallifi, illyustratorlar maxsus kreditlarda ko'rsatilgan yoki oddiygina aytilgan. Film tasmasini ko'rsatishda barcha kadrlar bir vaqtning o'zida ko'rsatilmaydi. Har qanday sinfda siz o'quvchilarning bunday ijodiy faoliyati uchun joy topishingiz mumkin, chunki ular mualliflar, yangi "asar" yaratuvchilari va tayyor matnning yangi talqini rolida bo'lishni yaxshi ko'radilar.
Ishlarning kattaligi, amalga oshirilayotgan ishlarning ahamiyatini inobatga olib, bu jarayonda ota-onalarni ham jalb qilish kerak, degan qarorga keldik. Shu maqsadda u amalga oshirildi ota onalar majlisi mavzu bilan Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish xususiyatlari , bu erda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish xususiyatlari haqida gapirildi. (2-ilova, 38-bet).
Shunday qilib, sinfda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish ustida ishlashdan tashqari, talabalar har kuni ota-onalari bilan mashg'ulotlardan birida mashq bajarishdi. Amalga oshirilgan ishlar quyidagi natijalarni berdi.
4 Badiiy o'qish darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha ish tizimining samaradorligini tekshirish.
2010/2011 o‘quv yilining to‘rtinchi choragida badiiy o‘qish darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar tizimi samaradorligini sinovdan o‘tkazishga qaror qildim.
Nazorat tadqiqotining vazifalari:
bajarilgan ish natijalarini aniqlash;
ushbu sinfda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari rivojlanish darajasi dinamikasini kuzatish.
Men topshiriqning faqat ma'nosini o'zgartirib, bayon qilish bosqichidagi kabi usullardan foydalandim:
1. “Kompozitor” usuli
Bu test - talabaning nostandart ijodiy fikrlashi, zukkoligi, zukkoligini baholash uchun o'yin. Bolaga ma'lum miqdordagi harflardan iborat so'z beriladi. Bu so'zdan so'zlar yasaladi. Bu ish 5 daqiqa davom etadi.
So'zlar birlik, nominativ holatda umumiy otlar bo'lishi kerak. So'z bargli.
Bolalar ishi baholanadigan belgilar: so'zlarning o'ziga xosligi, harflar soni, ixtiro tezligi.
Ushbu xususiyatlarning har biri uchun bola mezonlarga muvofiq 2 dan 0 ballgacha olishi mumkin:
So'zlarning o'ziga xosligi: 2 - so'zlar noodatiy, 1 - oddiy so'zlar, 0 - ma'nosiz so'zlar to'plami.
Harflar soni: 2 - eng ko'p harflar soni, barcha so'zlar nomlanadi; 1 - barcha zaxiralardan foydalanilmaydi; 0 - vazifa bajarilmadi. Fikrlash tezligi: 2-2 daqiqa, 1-5 daqiqa. 0 - 5 daqiqadan ko'proq. Shunga ko'ra, yuqori daraja - 6 ball, o'rtacha - 5-4 ball, past daraja - 3-1 ball.
"Mavjud bo'lmagan qush haqida hikoya tuzing" usuli
Bolaga bir varaq qog'oz beriladi va g'ayrioddiy hayoliy qush haqida, ya'ni ilgari hech qaerda bo'lmagan va mavjud bo'lmagan qush haqida hikoya qilishni taklif qiladi (siz ertak va multfilm qahramonlaridan foydalana olmaysiz). Vazifani bajarish uchun 10 daqiqa vaqtingiz bor. Hikoyaning sifati mezonlar bo'yicha baholanadi va ijodiy qobiliyatlarning umumiy rivojlanish darajasi haqida xulosa chiqariladi.
10 ball - ajratilgan vaqt ichida bola o'ziga xos va g'ayrioddiy, hissiy va rangli narsalarni o'ylab topdi va yozdi.
7 ball - bola yangi narsa bilan chiqdi, bu umuman yangi emas va ijodiy fantaziyaning aniq elementlarini o'z ichiga oladi va tinglovchida ma'lum bir hissiy taassurot qoldiradi, tafsilotlar o'rtacha tarzda yoziladi.
4 ball - bola oddiy, g'ayrioddiy narsalarni yozgan, tafsilotlar yomon ishlab chiqilgan.
"Uch so'z" usuli
Bu ijodiy tasavvurni baholash uchun sinov o'yini, mantiqiy fikrlash, lug'at, umumiy rivojlanish. Talabalarga uchta so'z taklif qilindi va ulardan eng ko'p ma'noli iboralarni iloji boricha tezroq yozishni so'rashdi, shunda ular uchta so'zni ham o'z ichiga oladi va birgalikda mazmunli hikoya tuzadilar.
Ish uchun so'zlar: gul, dala, qiz.
Natijalarni baholash:
ballar - aqlli, o'ziga xos ibora;
ball - so'zlarning to'g'ri mantiqiy birikmasi, lekin har uch so'z ham har bir iborada ishlatiladi;
balla - oddiy ibora;
ball - faqat ikkita so'z mantiqiy aloqaga ega;
ball so'zlarning ma'nosiz birikmasidir.
Rivojlanish darajasi haqida xulosa: 5-4 ball - yuqori; 3 - o'rta; 2-1 - past
Ikkinchi aniqlash tajribasi davomida olingan ma'lumotlar 6,7,7-jadvallarda keltirilgan
6-jadval
Nazorat va eksperimental sinflarda talabalarni ijodiy qobiliyatlarning shakllanish darajasi bo'yicha taqsimlanishi (ikkinchi aniqlash eksperimenti)
Mezonlar Kognitiv motivatsiya-ehtiyoj faollik darajalari klassi VSNVSNVSNEksperimental sinf40%60%040%60%040%60%0Nazorat sinfi20%60%20%40%60%20%60%20%
7-jadval
Nazorat sinfida o`quvchilarni ijodiy qobiliyatlarning shakllanish darajasiga ko`ra taqsimlash
(birinchi va ikkinchi aniqlash tajribasi)
Mezonlar Kognitiv motivatsion ehtiyoj faollik darajasidagi eksperimentVSNVSNVSNI20%40%40%40%60%20%60%20%II20%60%20%40%60%20%60%20%
8-jadval
Eksperimental sinf o'quvchilarini ijodiy qobiliyatlarning shakllanish darajasiga ko'ra taqsimlash (birinchi va ikkinchi aniqlash eksperimenti)
Mezonlar Kognitiv motivatsion-ehtiyoj faollik darajasidagi eksperimentVSNVSNVSNI20%40%40%20%60%20%080%20%II40%60%040%60%040%60%0
Nazorat va eksperimental sinflarda ikkinchi aniqlash eksperimenti natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, shakllantiruvchi eksperiment o'tkazilmagan nazorat sinfidagi kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasi bir xil darajada saqlanib qolgan. Eksperimental sinf yuqori natijalarni ko'rsatdi:
Eksperimental sinfda ijodiy qobiliyatlarning past rivojlanish darajasi hech qanday mezon bilan aniqlanmagan, nazorat sinfida esa turli mezonlarga ko'ra 20 dan 40% gacha.
Umuman olganda, eksperimental sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasi nazorat sinfidagi o'quvchilarga qaraganda sezilarli darajada yuqori.
Ikkinchi aniqlash eksperimenti ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, sinfda o'tkazilgan formativ eksperiment tufayli eksperimental sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi.
Shunday qilib, jadvallarni tahlil qilib, biz amalga oshirgan ishlar samarali degan xulosaga keldik. Kundalik va tizimda ish olib boriladigan tajriba sinfida olti oy mobaynida ijodiy qobiliyatlari yuqori darajada rivojlangan o‘quvchilar soni ortdi. Vaqti-vaqti bilan ish olib boriladigan nazorat sinfida ijodiy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi o'zgarishsiz qoldi.
Shunday qilib, nazorat eksperimenti natijalari maktab o'quvchilarining adabiy ijodini rivojlantirishga qaratilgan o'qish darslarida ijodiy vazifalar va mashqlar to'plami ishlab chiqilsa va kichik maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yanada muvaffaqiyatli bo'ladi, degan farazimizning to'g'riligini tasdiqladi. amalga oshirildi.
Eksperimental ish jarayonida olingan ma'lumotlarni hisobga olgan holda maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha maxsus ishlarni davom ettiramiz.
Xulosa
O'rganib nazariy asos Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va shakllantirishning pedagogik shartlarini aniqlab, biz quyidagi xulosalarga keldik:
) Ijodiy faoliyat deganda insonning shunday faoliyati tushuniladiki, buning natijasida yangi narsa vujudga keladi - xoh u tashqi dunyo ob'ekti bo'ladimi yoki dunyo haqida yangi bilimlarga olib keladigan tafakkur konstruktsiyasi yoki yangilikni aks ettiruvchi tuyg'u. haqiqatga munosabat.
) O'qituvchilar - amaliyotchilarning amaliy tajribasi, ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, boshlang'ich sinflarda o'quv jarayoni kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ijodiy faolligini oshirish uchun real imkoniyatlarga ega.
) Kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni hisobga olish o'qish darslarini o'tkazish jarayonida ularning rivojlanishini amalga oshirish yo'llarini aniqlash imkonini beradi. Birinchisi, ta'lim jarayonini ijodiy o'rnatish orqali tashkil etish ta'lim maqsadlari ijodiy xarakterdagi pedagogik vaziyatlarni yaratish orqali; shuningdek, talabalarning mustaqil ijodiy ishlarini tashkil etish boshlang'ich maktab. Ikkinchi yo‘l esa o‘quvchilarni adabiyot o‘rganishga, badiiy-ijodiy faoliyatga jalb qilishdir.
) Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mezonlarini (kognitiv, motivatsion-talab, faollik) belgilab oldik, mezonlarga va tanlangan diagnostika vositalariga muvofiq rivojlanish darajalarini tavsifladik. 1 va 2 tajribalarni o‘tkazganimizdan so‘ng olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘qish darslarida ijodiy topshiriqlardan foydalanish natijasida eksperimental sinfda saviyasi past bo‘lgan bolalar soni kamaygan, yuqori va o‘rta darajadagi bolalar soni ko‘paygan. , nazorat sinfida hech qanday o'zgarishlar bo'lmadi. Ikki sinf natijalarini taqqoslab, biz eksperimental sinfda ijodiy qobiliyatlar darajasining o'sishida ijobiy tendentsiya mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin.
Shunday qilib, ishimiz maqsadiga erishildi, vazifalar hal qilindi, gipotezada ilgari surilgan shartlar tasdiqlandi.
Adabiyot
1.Alieva E.G. Ijodiy iqtidor va uni rivojlantirish shartlari // O'quv faoliyatining psixologik tahlili M.: IPRAN. 1991. B.7.
2.Amonashvili Sh.A. Ta'lim. Baho. Mark.-M., 1980., 7-20-betlar.
.Andreev V.I. Oliy ta’lim pedagogikasi.- Qozon, 2006, .-499 b.
.Artemyeva T.I. Qobiliyatlar muammosining metodologik jihati.-M: Fan 1977-184 y.
.Bibliya V.S. Ijodkorlik sifatida fikrlash. - M.: Nauka, 1983 yil.
.Bogoyavlenskaya D.B. Intellektual faoliyat ijodkorlik muammosi sifatida.-Rostov / D., 1983.-173s.
.Bogoyavlenskaya D.B. Ijod yo'llari.-M.: Bilim, 1981 yil.
.Borzova V.A., Borzov A.A. Bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.-Samara, 1994, -315b.
.Brushlinskiy A.V. Fikrlash va muammoli o'rganish psixologiyasi. M., 1983. 96-yillar.
.Vaxtomin N.K. Amaliyot. Fikrlash. Bilim. -M.: Nauka, 1978 yil.
.Vinokurova N. Eng yaxshi testlar ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha.- M., 1999.
.Rivojlanish va pedagogik psixologiya. Qo'llanma pedagogika institutlari talabalari uchun./A.V.Petrovskiy tahriri ostida. -M.: Ma'rifat, 1973 yil.
.Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. - M.: Pedagogika, 1999. - 534 b.
.Jin S.I. Fantaziya dunyosi: Asboblar to'plami boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun.- M .: Vita-Press, 2001.- 128p.
.J. Xolt. Bolalar muvaffaqiyatining kaliti. Sankt-Peterburg: "Delta", 1996.-480-yillar.
.Doman G.D. Bolaning aqlini qanday rivojlantirish mumkin. / Per. ingliz tilidan-M.: Akvarium, 1998.- 320-yillar.
.Drujinin V.N. Umumiy qobiliyatlar psixologiyasi - Sankt-Peterburg: "Peter" nashriyoti, 1999.-368s.: "Psixologiya ustalari" seriyasi.
.Buyurtma. Kichik yoshdagi o'quvchilarda nazariy fikrlashni rivojlantirish. -M.: Pedagogika, 1984 yil.
.Kalmykova Z.I. Ta'limning asosi sifatida samarali fikrlash. -M.: Pedagogika, 1981 yil.
20.Komarova T.S. Bolalarning kollektiv ijodkorligi. - M.: Vlados, 1999. Kosov B. B. Ijodiy fikrlash, idrok etish va shaxsiyat [Matn] - M.: IPP, Voronej, 1997.-47p.
21.Kudryavtsev V.T. Haqiqiy muammolar ta'lim va tarbiyada ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.- M., 2008.
22.Laylo V.V. Xotirani rivojlantirish va savodxonlik: O'qituvchi uchun qo'llanma.- M .: Bustard, "2002.-128p.
23.Leites N.S. Aqliy qobiliyat va yosh.- M., 1971., 11-45-betlar.
.Leontiev A.A. Erkakka fantaziyani o'rgating...// boshlang'ich maktab.- 1998, №5.
.Luk A.N. Fikrlash va ijodkorlik. -M.: Nauka, 1980 yil.
.Luk A.N. Ijodkorlik psixologiyasi. -M.: Nauka, 1978 yil.
.Lvov M.R. Rus tili darslarida o'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirish.//Boshlang'ich maktab. -1993 yil, 1-son.
.Lvov M.R. Ijodiy fikrlash maktabi. -M., "Ma'rifat", 1995 yil.
.Maslou A. Inson psixikasining uzoq chegaralari.- Sankt-Peterburg: Izd. “Yevroosiyo” guruhi, 1997.-430-yillar.
.Matyuxin M.V., Mixalchik T.S., Patrina K.T. Kichik maktab o'quvchisining psixologiyasi. - M., 1976 yil.
.Matyushkin A.M. Ijodiy iqtidorli tushunchasi // Psixologiya savollari. 1989.-№6.-29-33-bet.
.Melik - Pashaev A.A. San'at va ijodiy faoliyat pedagogikasi. - M.: Bilim, 1981 yil.
.Menchinskaya N.A. O'qitish muammolari va aqliy rivojlanish maktab o'quvchisi. -M.: Nauka, 1981 yil.
.Nemov R.S. Psixologiya. Kitob 2. Ta'lim psixologiyasi.- M.: Ta'lim. 1995 yil.
.Ovsyannikova V.I., Yashina N.Yu. Rus tili darslarida kichik maktab o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy qo'llanma.- N.Novgorod, 2005.-116b.
36.Nikitina A.V. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish [Matn] // Boshlang'ich maktab - 2001. - No 10.- B. 34-37.
37.Nikitina L.V. Guruh ishlarini tashkil etish orqali o'qish darslari samaradorligini oshirish [Matn] // Boshlang'ich maktab - 2001.- No 5.- B. 99-100. Pedagogika. / Ed. P.I. g'alati. - M.: RPA, 1996. - 604 b.
38.Padalko A.E. "O'quvchilarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish uchun vazifalar va mashqlar" - M .: Ta'lim, 1985. - 128s.
39.Ponomarev Ya.A. Nazariyaga psixologik mexanizm ijod//Ijod psixologiyasi: Umumiy differentsial, amaliy.- M., 1990.-13-36-bet.
.Ponomarev Ya.A. Ijodiy tafakkur psixologiyasi.- M., 1960.
41.Qobiliyatlar muammolari [Matn] / Ed. V. N. Myasishchev - M .: API, 1962.-308s.
42.Dasturlar ta'lim muassasalari. O'n bir yillik maktabning boshlang'ich sinflari (1-4). -M.: Ma'rifat, 1994 yil.
43.Psixologiya. Lug'at \ Ed. A.V. Petrovskiy -M .: Politizdat, 1990.- 494 p.
.Rotenberg V.S. Bondarenko S.M. Miya. Ta'lim. Salomatlik. -M.: Ma'rifat, 1989 yil.
.Rubinshteyn S.L. Asoslar umumiy psixologiya.- Sankt-Peterburg: Peter Kom, 1998.-688s.
46.Savenkov A.I. O'qishni o'rganish boshlang'ich maktabda [Matn] // Boshlang'ich maktab - 2000. - No 12. - S. 101-108.
47.Simanovskiy A.E. Bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish [Matn] - Yaroslavl: Gringo, 1996.-192p.
48.Stolyarenko L.D. Pedagogik psixologiya.- M., 2008., 591 b.
49.Telegina E.D. Turlari o'quv faoliyati va ularning ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli // Psixologiya savollari, 1986, 1-son.
.Teplov B.M. Qobiliyat va iqtidor / Individual farqlar muammolari.-M., 1961.-9-38-betlar.
.Tivikova S.K. Jumboqlarni modellashtirish asosida kichik maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.// Pedagogik sharh.- 2005.-№3.-b.
.Tixomirov O.K. Fikrlash psixologiyasi. Qo'llanma. -M., 1984 yil.
.O'rganishni o'rganish. / ostida. ed. A.M. Zimicheva.- L.. 1990 yil.
.Falsafiy entsiklopedik lug'at / Ed. Gubskiy E.F., M.: Infa-M., 1997 yil.
.Fridman L.M., Kulagina I.Yu. O'qituvchi uchun psixologik qo'llanma. -M.: Ma'rifat, 1991 yil.
.Sovuq M.A. Aql-idrok psixologiyasi: tadqiqot paradokslari.- Tomsk, 1997.-392p.
.Umumiy psixologiya bo'yicha o'quvchi. Fikrlash psixologiyasi. / ostida. ed. B. Gippenreiter, V.V. Petuxova.- M., 1981 yil.
.Shadrikov V.D. «Qobiliyat» va «iqtidor» tushunchalarining mazmuni haqida//Psixologik jurnal.-1983.- T.4.- 5-son.- s3-10.
.Stern V. Ruhiy qobiliyatlar: Psixologik usullar maktab yoshidagi bolalarga qo'llashda aqliy iste'dod sinovlari.- Sankt-Peterburg: Soyuz, 1997.-128s.
.Shubinskiy V.S. Talabalar ijodiyoti pedagogikasi. -M., 1986 yil.
.Shukeilo V.A. Boshlang'ich sinflarda rus tili. An'anaviy va kombinatsiyasi noan'anaviy shakllar o'rganish. - Sankt-Peterburg, 1998.-288-yillar.
62.Shumakova N.B., Shcheblanova B.I., Shcherbo N.P. Kichik maktab o'quvchilarida P. Torrens testlari yordamida ijodiy qobiliyatni o'rganish [Matn] // Psixologiya savollari - 1991.- No 1.- B. 27-32.
63.Shumilin A.T. Ijod nazariyasi muammolari.- M., 1989 y.
.Yakovleva E.A. Maktab yoshidagi bolalarda ijodiy salohiyatni rivojlantirishning psixologik shartlari.- M., 1998.- 268s.
65.Yashina N.Yu. Imlosi tasdiqlanmagan so'zlarni o'rganishda ijodiy ish turlari // Pedagogik taqriz.-2006 - No3-b.130-141.
Ilova
Shaxsiy papka uchun materiallar
Badiiy o'qish darslarida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun mashqlar turlari.
1. Ongli (ongli) o'qishni rivojlantirish uchun mashqlar.
guruh - mantiqiy mashqlar.
1.Uni bir so'z bilan ayting.
Siskin, boyo'g'li, qaldirg'och, chaqqon, rook; Qaychi, qisqich, bolg'a, arra, rake; Sharf, qo'lqoplar, palto, ko'ylagi; Televizor, dazmol, changyutgich, muzlatgich; Kartoshka, lavlagi, piyoz, karam; Ot, sigir, cho'chqa, qo'y; Poyafzal, etik, shippak, krossovkalar; Linden, qayin, archa, qarag'ay; Tovuq, g'oz, o'rdak, kurka; Yashil, ko'k, qizil, sariq;
2.So'zlarning umumiyligi nimada va ular qanday farq qiladi.
Bo'r - torli, mayda - g'ijimlangan, yuvilgan - shirin.
Qaysi so'z etishmayapti va nima uchun?
Chiroyli, ko'k, qizil, sariq; Daqiqa, vaqt, soat, soniya; yo‘l, katta yo‘l, yo‘l, yo‘l; Sut, smetana, tvorog, go'sht; Vasiliy, Fedor, Semyon, Ivanov, Pyotr; archa, qarag'ay, sadr, aspen; Piyoz, bodring, sabzi, olma; Qo'ziqorin, vodiy nilufar, romashka, makkajo'xori;
Har bir ma'lumotdan faqat birinchi bo'g'ini olib, yangi so'z tuzing.
Quloq, kompaniya, vaza; Kora, bingo, bokschi; Sut, yumurtlama, plastinka;
Ravon o'qishni rivojlantirish uchun mashqlar.
guruh - ko'rish maydonini kengaytirish uchun mashqlar.
1.Yashil nuqta haqida o'ylash ustida ishlang. (Kartada, rasmda yashil nuqta qo'yamiz va diqqatimizni unga qaratamiz. Bu vaqtda biz o'ngdagi, chapdagi, yuqoridagi, pastdagi narsalarni chaqiramiz)

8 4 77 722 9 23 20 20 20 15 15 10 8 0 8 19 19 11 1712 2219282 2219288 2219288 2212882522225222529522111152522 1115 341725 2015 341725 20


.Schulte stolida ishlash.
Gorizontal ko'rish maydonini rivojlantirish.
3. O'qishning ifodaliligini rivojlantirish uchun mashqlar.
1.Intonatsiyaning turli tuslari bo'lgan so'zlarni o'qish.

 1. Muayyan vaziyatga mos keladigan intonatsiya bilan iborani o'qish.

 2. Nafas olish mashqlari.

 3. Ovozni rivojlantirish uchun mashqlar.

 4. Diksiya uchun mashqlar.

 5. Qisqa oyatlarni o'qish, masalan:

Muz ustida kim meni quvib yetadi,
Biz poyga qilyapmiz.
Va meni olib yuradigan otlar emas,
Rollar bo'yicha, yuzlarda o'qish
Badiiy matnni idrok etish malakalarini shakllantirish vazifalari
"Adabiy matn bilan ishlash algoritmini o'rganish" maktab o'quvchilarining kontseptual apparatini shakllantirishga mas'ul bo'lib, ularsiz matndan estetik zavqlanishni, badiiy dunyoga kirib borishni his qilish mumkin emas.
Lug'at bilan ishlash. So'zlarni o'qish va ularning leksik ma'nosini tushuntirish.
Matn sarlavhasi.
Matnni qismlarga ajratish, reja tuzish.
Matn mavzusini, asosiy fikrni aniqlash.
Matn turini aniqlash.
Matn uchun rasmlarni tanlash.
Rasmga asoslanib, matn mazmunini aniqlang.
Film tasmasini tuzish.
Tanlangan o'qish.
O'qituvchi, darslik yoki talabalar masalalari ustida ishlash.
Qayta hikoya qilishga tayyorgarlik ko'rish uchun o'qish.
"Yo'qolgan so'z" (o'qituvchi matnni o'qiydi va bir so'zni o'tkazib yuboradi, bolalar mantiqiy so'zni kiritishlari kerak).
Matnning mantiqiy ketma-ketligini tiklash. Jurnal, gazetalardagi maqolalar bo‘laklarga bo‘linadi, aralashtiriladi va konvertda o‘quvchiga beriladi.
Matnni tiklash (kichik matn varaqda katta harflar bilan yoziladi, kichik bo'laklarga bo'linadi, 2-3 talaba uni tiklaydi).
Talabalarning adabiy va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish vazifalari
Ularda matnni mazmun va shakl birligida idrok etish, adabiy nutqda ravonlik ko‘rsatib, original matn yaratish ko‘nikmalari shakllanadi.
Taklif etilayotgan so'zga birlashmalar, metaforalar, epitetlar zanjirini qurish.
Taklif etilgan boshlanish bo'yicha matnni to'ldiring, o'zingizning yakuningizni o'ylab toping, yangi holatlarni kiriting va belgilarga asoslanib, qahramonlarning harakatlarini bajaring.
Muayyan topshiriq bilan matnni qayta hikoya qilish.
Krossvordlar kompilyatsiyasi.
Bitta katta yoki bir nechta kichik ish bo'yicha viktorinalar.
Matndan so'zlarga topishmoqlar tanlash.
Darslik matnlari uchun maqollarning tematik tanlovi.
Matndagi so‘zlarga boshqotirmalar tuzish.
Frazeologik birliklar lug'ati bilan ishlash.
Ijodiy fantaziya texnikasini o'rgatuvchi topshiriqlar
Ular ijodiy faoliyat, estetik o'zini namoyon qilish va o'z-o'zini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyojni tarbiyalashga hissa qo'shadilar.
"Qatorni davom ettiring" (osmon qovog'ini so'ndiradi; tol...; yulduzlar...; kuz...)
Nima haqida o'ylashingiz mumkinligini tasavvur qiling: (shiftdagi chivin, akvariumdagi baliq).
Turli xil xarakterga ega bir xil qahramonlar haqida nima deyishadi:
Bo'ri va Qizil qalpoqcha - buvisi haqida.
Qahramoningizni topshiring. Uning nuqtai nazaridan hikoya yozing. Ular haqiqat va fantastika aralashadimi, muhim emas.
Biror kishiga ko'z bilan qaraganingizda qanday paydo bo'lishini tasavvur qiling: mushuklar, itlar, otlar.
Gullar haqida afsonani o'ylab toping: unut-me-no, romashka, jo'xori gullari.
Hayoliy hayvonni ixtiro qiling, uning tashqi ko'rinishini, uning ajoyib qobiliyatlarini tasvirlang va tushuntiring.
"Agar bo'lsa" topshirig'i (agar men zulmatda boyqush kabi ko'ra olsam ...)
. "Ixtirochi" ("Dandelion va parashyut").
Matn uchun o'zingizning rasmlaringiz, eskizlaringizni tuzing va ularni allaqachon mavjud bo'lganlar bilan taqqoslang.
Maqol, rasm, tovush bilan "Fantaziya".
"Birgalikda yaratish" (qahramon obrazini tugatish, uning e'tirofini, kundaligini va boshqalarni tuzish)
taklif qilaman Frazeologik birliklar lug'ati

Frazeologizmlar boyitadi so'z boyligi va ijodiy tasavvur, aqliy faoliyat darajasini oshirish.


"Qo'lsiz kabi" (hozirda zarur bo'lgan narsasiz ishlash qiyin)
"Chivin burunni buzmaydi" (har qanday ishni faqat yaxshi bajaring)
"Kim o'rmonda, kim o'tin uchun" (noto'g'ri, notekis ish qilish)
"Kim qanchada" (har kim o'z yo'lida qo'lidan kelganicha nimadir qiladi)
"Yurakdagi tosh" (odam xafa bo'lganda, xafa bo'lganda, u ko'kragida og'irlikni his qiladi)
"Igna va ignalar kabi" (o'tirish - katta tashvish holatida bo'lish)
"Burun bilan qoling" (umid qilgan narsangizsiz qoling)
"Chin qalbim bilan" (samimiy, samimiy, to'liq ochiqlik bilan)
"Yoshdan qarigacha" (yoshdan qat'iy nazar)
"Uni keyinga qo'yish" (biror narsa qilishni keyinga qoldirish
cheksiz uzoq vaqt)
"Dengiz bo'yida ob-havoni kuting" (faol bo'lmaslik, harakatsiz bo'lish
nimadir kutish)
"Issiqlik bering" (ber salbiy baholash har qanday harakat uchun)
"Asabni urish" (birovni hayajonlantirish yoki xafa qilish uchun)
"Buruningizni yuqoriga buring" (mag'rur bo'lish yoki havoga qo'yish)
"Tishlaringizni gapiring" (aldash, e'tiborni o'zingizning harakatingizdan chalg'itish
tashqi suhbatlar)
"Ruhga botish" (kimdirda kuchli taassurot qoldirish)
"Ajablanib qoling" (kutilmaganda paydo bo'lib, muammo tug'diradi)
"Yenglarni yig'ish" (ko'p mehnat qiling, kuchingizni ayamang)
"Krevitlar qish uyqusida" (haqiqiy qiyinchiliklarga yoki tajribaga dosh berish uchun
jazo)
"Bosh aylanyapti" (kimdir o'zini juda takabbur)
"Yelkadan tog'" (kimdir juda xavotirlanib, nihoyat tinchlandi)
"Lochin kabi gol" (yo'q, bechora)
"O'tiring" (hech narsa qilmang)
"Itlarni quvish" (chalkashlik uchun)
"Uch oqimdagi ko'z yoshlar" (achchiq yig'lash)
"Filkaning maktubi" (bo'sh, ma'nosiz qog'oz; emas
haqiqiy qiymat hujjati)
"Tomas xiyonatkor" (juda ishonchsiz odam, uni qilish qiyin
kimnidir biror narsaga yoki biror narsaga ishontirish
Darslik matnlari uchun maqollar tanlovi
Maqollarni o`rganish o`quvchilar nutqini boyitadi, ularni maqsadli, obrazli iboralarga e`tiborli bo`lishga, ma`nosini tahlil qilishga, umumlashtiruvchi mohiyatini anglab olishga o`rgatadi.
"Har bir inson o'z didiga qarab"
"Daraxt mevasi bilan qadrlanadi, odam esa mehnati bilan"
"Hech kimga aqlsiz ish kerak emas"
"O'zini sevuvchi hech kimni sevmaydi"
"Jonli bo'lmang, do'stlaringizga ulashing"
"Biluvchi yuguradi, bilmagan esa yolg'on gapiradi"
"Odam dangasalikdan kasal bo'ladi, lekin ishdan sog'lomroq bo'ladi"
"Bu ahmoq bosh va oyoqlar uchun yomon"
"Yasha va o'rganing"
"Men buni shoshqaloqlik uchun qildim, men buni o'yin-kulgi uchun qildim"
"Odamni kamtarlik qiladi"
"Kattasi katta bo'ldi, lekin aqlga chiday olmadi"
"Noto'g'ri tikuvchiga hatto igna va ip ham xalaqit beradi."
"Sabr bor, mahorat bor"
"Qo'rqoq va tarakan gigantga tegishli bo'ladi"
"Kim oldinga borsa, qo'rquv uni olib ketmaydi"
"Qo'rqoq o'z soyasidan qo'rqadi"
"Qo'rquvning katta ko'zlari bor - u erda bo'lmagan narsa va ular buni ko'rishadi"
"Qo'rqqan qush butadan qo'rqadi"
"Qahramonga shon-shuhrat, qo'rqoqni xor qilish"
"Sevgi bilan isitilmasa, unib chiqmaydi"
"Demang, lekin! uni ishlatmaguningizcha"
"Birovga teshik qazma, o'zing tushasan"
"Zaxsli bo'lmang, do'stlaringizga ulashing"
"Quyosh issiq bo'lganda, lekin ona yaxshi bo'lganda"
"Ishlamaydigan ovqat yemaydi"
"Siz minishni yaxshi ko'rasizmi, chana ko'tarishni yaxshi ko'rasizmi"
"Nima eksang shuni olasan"
"Moskva ko'zyoshlarga ishonmaydi"
"Raqamlarda xavfsizlik bor"
"Yomon ish qilgandan keyin, yaxshilikni kutmang"
"O'zingiz o'lmang, lekin do'stingizni qutqaring"
"Do'st muammoda bilinadi"
"Odamni kamtarlik qiladi"
"Do'stona - og'ir emas, lekin alohida - hech bo'lmaganda tashlab yuboring"
Har xil turdagi mashqlar bolalarning ijodkorligini rivojlantiradi va ko'proq darajada:
rollarni o'qish;
so'zlarni chizish;
hikoyalar yozish;
she'rlar yozish;
ertak yozish;
dramaturgiya;
O'qituvchi taklif qiladigan mashqlar, topshiriqlar illyustrativ materiallar, syujet va mavzu rasmlari yordamida rang-barang bo'lishi kerak. O'qituvchi uy vazifasini tabaqalashtirilgan tarzda berishi ma'qul. Hamma talabalar bir xil emas. Siz quyidagi sxemani taklif qilishingiz mumkin:
Download 121.43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling