“Signallarga raqamli ishlov berish


Mustaqil ishlarning namunaviy mavzulari


Download 482.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet29/29
Sana04.11.2021
Hajmi482.29 Kb.
#170614
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Bog'liq
Mustaqil ishlarni bajarishga uslubiy korsatma!
Task 2. Lessons 3-5 edc5be349a11ba3e346a58f9cc0ee86e
Mustaqil ishlarning namunaviy mavzulari 

Talabalar  mustaqil  ishi  bo’yicha  maslahatlar  darsi  fanning  kalendar-tematik 

rejasiga  muvofiq  o’tkaziladi.  «Signallarga  raqamli  ishlov  berish»  fani  bo’yicha 

talabalarning  mustaqil  ish  mavzulari  va  mazmuni,  ularni  bajarish  yuzasidan  hisobot 

shakllari quyidagi jadvalda keltirilgan:  

№ 

 

Mustaqil ta’lim 

mavzulari 

Berilgan topshiriqlar 

Hisobot 

shakli 

Hajmi 

(soatda) 

1  Signallarga raqamli 

ishlov berish fani haqida 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

Referat 

 

22 


umumiy tushunchalar 

hamda qo’llanilish 

sohalari.  

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

2  Analog-raqamli va 

raqamli-analog 

o’zgartirgichlarning 

ishlash prinsipi.  

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

3  Filtrlar haqida umumiy tushuncha hamda 

ularning turlari.  

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 4  Furye 

almashtirishlarning 

signalllarga raqamli 

ishlov berish jarayonida 

qo’lllanilishi 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

5  Kotelnikov teoremasi.  Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 6  Signallarning o’zaro 

yondashuvi. 

Konvolyutsiya.  

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

7  Signallarning o’zaro yondashuvi. 

Korrelyatsiya. 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 8  Z-almashtirishning 

signallarga raqamli 

ishlov berish jarayonida 

qo’llanilishi 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 9  Raqamli filtr 

koeffisientlarini 

hisoblash 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

10  Filtrlarni loyihalash bosqichlari 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

11  Impuls xarakteristikasi cheksiz va chekli 

filtrlarni tanlash.  

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 
 

23 


12  Uzluksiz signallarni 

adaptiv 


diskretizatsiyalash 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

13  Farqlanish tenglamasi Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 14  Diskret signallarning 

matematik modellari 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 15  Signallarning asosiy 

xarakteristikalari 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 16  Davriy signallarning 

tahlili. 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 17  Signallarning raqamli 

filtrlar yordamida qayta 

ishlash.Ularning turlari 

va qo’llanilish sohalari  

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 18  Turli tezliklarda 

signallarga raqamli 

ishlov berish.  

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

19  Davriy bo’lmagan signallarning spektri.  

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

20  Matlab dasturida kompyuterning 

mikrofonidan qabul 

qilinayotgan signallarni 

filtrlash. 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 21  Tasvirlarni raqamli qayta 

ishlash. 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 22  Tasodifiy jarayonlar. 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

Referat

 
 

24 


topshiriqlarni bajarish 

23  Modulyatsiya va 

detektorlash 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

24  Adaptiv filtrlar Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 25  Optimal filtrlar 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

26  Matlab dasturida signallarning spektral 

tahlilini amalga oshirish 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 27  Signallarning funksiya 

orqali yaqinlashishi 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 28  Detsimatsiya 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

29  Interpolyatsiya Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 30  Signallarni statistik 

qayta ishlash 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 31  ACHX va FCHX filtrlar.  Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 32  Shovqin va uning 

tasodifiy jarayon 

ko’rinishidagi izohi. 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

33  Statsionar chiziqli diskret tizimlar 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

Referat

 
 

25 


topshiriqlarni bajarish 

34  Ko’p qirrali tizimlar 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 35  Signalning chastotali 

ko’rinishi 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 36  Signallarning matematik 

modellari 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat

 37  Signallarni vaqt 

diapazoni bo’yicha 

surish. 

Texnik adabiyotlar, 

Internet materiallarini 

yig’ish. Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Referat


 

Jami  21 

Xammasi  

74 

 

Maslahat darsi tegishli fan o’qituvchisi tomonidan o’tkaziladi.  

 Fan o’qituvchisi maslahat darsida quyidagi ishlarni amalga oshiradi: 

-  talabalar  mustaqil  ishlari  topshiriqlarini  bajarish  yuzasidan  tegishli  yo’llanma 

beradi.  

-  topshiriqni bajarish rejasini tuzishga yordamlashadi; 

-  tegishli adabiyotlar axborot manbalarini tavsiya qiladi; 

-  talabalar  mustaqil  ishlari  yuzasidan  tayyorlangan  ishlanma,  hisobot,  referat, 

hisob-kitob va topshiriq natijalarini qabul qiladi hamda baholaydi.  

  Talabalar  mustaqil  ishi  bo’yicha  maslahatlar  talabalarning  darsdan  bo’sh 

vaqtlarida dars jadvaliga kiritiladi. 

Talabalar  mustaqil ishlarini nazorat qilish va baholash tartibi 

 

“Signallarga raqamli ishlov berish” fani bo’yicha reyting jadvallari, nazorat turi, shakli,  soni  hamda  har  bir  nazoratga  ajratilgan  maksimal  ball,  shuningdek  joriy  va 

oraliq  nazoratlarining  saralash  ballari  haqidagi  ma’lumotlar  fan  bo’yicha  birinchi 

mashg’ulotda talabalarga e’lon qilinadi.  

 

Mustaqil ta’lim mashg’ulotining baxolash mezoni 

 

Ball 

 

Baho 

 

Talabalarning bilim darajasi  

A’lo 

 

Xulosa  va  qaror  qabul  qilish.  Ijodiy  fikrlay  olish. 

Mustaqil  mushohada  yurita  olish.  Olgan  bilimlarini  

26 


amalda  qo’llay  olish.  Mohiyatini  tushuntirish.  Bilish, 

aytib 


berish. 

Tasavvurga  ega  bo’lish.  To’g’ri 

rasmiylashtirish. Savollarga to’g’ri javob bera olish.   

Yaxshi 

 

Mustaqil  mushohada  qilish.  Olgan  bilimlarini  amalda 

qo’llay  olish.  Mohiyatini  tushuntirish.  Bilish,  aytib 

berish. Tasavvurga ega bo’lish.  

Qoniqarli  

Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish  

Tasavvurga ega bo’lish.  

2 

Qoniqarsiz 

 

Aniq tasavvurga ega bo’lmaslik. Bilmaslik.   

  

27 


Mustaqil ta’lim bo’yicha tavsiya etiladigan adabiyotlar: 

Asosiy adabiyotlar 

1. 


Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. — М.: Техносфера, 2006. 

2.    


Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. — СПб.: ПИТЕР, 2006. 

3. 


  Солонина  А. И.,  Улахович  Д. А.,  Арбузов  С. М.,  Соловьева  Е. Б.  Основы  цифровой       

обработки сигналов. 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

4.    

Солонина  А. И.,  Арбузов  С. М.  Цифровая  обработка  сигналов. Моделирование  в MATLAB. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

 

 

 

Qo’shimcha adabiyotlar 

1.       Айфичер Э.,  Джервис  Б.  Цифровая  обработка  сигналов. —  М.—СПб.—Киев:                              

Вильямс, 2004. 

2. 


Гольденберг  Л. М.,  Матюшкин  Б. Д.,  Поляк  М. Н.  Цифровая  обработка  сигналов. 

Справочник. — М.: Радио и связь, 1985. 

3. 

Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. — М.: Бином, 2006. 4. 

Марпл С. Л. (мл.). Цифровой спектральный анализ и его приложения / Пер. с англ. — М.: 

Мир, 1990. 

        


Internet manbalar: 

1. 


www.elcewier.com

  

2. www.terasis.com

  

3. www.sourcera.com

  

4. www.it-ebooks.info

   


5.  

www.willey.com

  

6. 


www.ziyonet.uz

  

  

 

Download 482.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling