Sinf: 8 Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari. Mavzu


Download 122.27 Kb.
bet1/5
Sana14.04.2020
Hajmi122.27 Kb.
#99233
  1   2   3   4   5
Bog'liq
8-sinf huquq konspekt
G, O'rinboyev Doniyorbek, O'rinboyev Doniyorbek, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Doston - Vikipediya, Doston - Vikipediya, Магистратура ШИР Ахмедова Ферузахон, 8-sinf huquq konspekt, qiziq o'yinlar, mulk 2-mavzu mustaqil ishi, 14-15-мавзуSana: _________________ 1

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Mustaqillik bu - huquqdir.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Mustaqillik bu - huquqdir mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik:8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash, guruhli.

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Siz nima deb o`ylaysiz insonning eng birinchi huquqi nima?

2. “Mustaqillik” so`zini qanday tushunish mumkin?

3. Darsligingizdagi 1-mavzuda berilgan rasmlarda qanday o`zaro bog`liqlik bor?

4.Mustaqillik tufayli qanday huquqlarga ega bo`ldik?

5. “Huquqiy savodsizlik” deganda nimani tushunasiz?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Inson huquq va manfaatlarini kafolatlash, ta`minlash davlatimizning asosiy vazifalari qatoriga kiradi.Shu maqsadda davlatimizning asosiy qonunida “Davlat o`z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko`zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi” deb ta`kidlab o`tilgan. Yuqorida bildirilgan fikrlarnihulosalab aytadigan bo`lsak, agar davlat mustaqil bo`lmas ekan, insonlarning huquqlarini kafolatli ta`minlay olmaydi.Shuning uchun ham davlatimiz rahbari mustaqillik so`ziga: “Mustaqillik-bu eng avvalo huquqdir”, deb ta`rif berdilar.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga mamlakatimizning qo`shilishi bizning milliy

qonunchiligimizga qanday ta`sir ko`rsatdi?

2.Mustaqillik O`zbekiston Respublikasiga qanday huquqlarni berdi?

3.Mustaqil inson deganda siz qanday insonni tushunasiz?

4.Prezidentimizning“Mustaqillik- bu eng avvolo huquqdir” deb e`tirof etishlarining sababi nimada

ekan?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _____________________ 2

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Jamiyat.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Jamiyat mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy:o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Inson huquq va erkinliklariga e`tabor ortib borayotganligiga sabab nimada?

2.“Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” qabul qilinishining ahamiyati haqida gapirib

bering?

3. Mamlakat mustaqil bo`lishi uning har bir fuqarosi uchun qanday ahamiyati bor?

4.Inson huquq va erkinliklarini kafolatlash haqida Konstitutsiyamizda nimalar deyilgan?

5. Mustaqillik O`zbekiston Respublikasiga qanday huquqlarni berdi?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Jamiyat-muayyan hududda yashovchi, o`z ehtiyoj va manfaatlariga ko`ra birlashgan kishilardan iborat jamoa. Jamiyat arabcha so`z bo`lib, jamoa, jamlangan, birlashgan degan ma`nolarni bildiradi.Har qanday jamoa ham jamiyat bo`lavermaydi. Lekin istalgan jamiyat jamoa hisobla-nadi. Jamiyat murakkab tirik tuzilma bo`lib, muttasil o`zgarib rivojlanib turadi.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Iptidoiy jamoa tuzumi davrida odamlar qanday kun kechirganlar?

2. “Har qanday jamiyat jamoadir” degan fikrni asoslab bering.

3. Jamiyat uchun iqtisodiy munosabatlarning qanday ahamiyati bor?

4. “Jamiyatni boshqaruvsiz tasavvur qilib bo`lmaydi” degan mulohazaga siz qanday qaraysiz?

Fikringizni asoslang?

5.Jamiyat , fuqarolik, davlat boshqaruviga oid g`oyalarni qaysi alloma o`z asarlarida ilgari

surgan?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: ________________________ 3

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Davlat.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Davlat mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Iptidoiy jamoa tuzumi davrida odamlar qanday kun kechirganlar?

2. “Har qanday jamiyat jamoadir” degan fikrni asoslab bering.

3. Jamiyat uchun iqtisodiy munosabatlarning qanday ahamiyati bor?

4. “Jamiyatni boshqaruvsiz tasavvur qilib bo`lmaydi” degan mulohazaga siz qanday qaraysiz?

Fikringizni asoslang?

5.Jamiyat , fuqarolik, davlat boshqaruviga oid g`oyalarni qaysi alloma o`z asarlarida ilgari surgan?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Davlat- majbur qilish kuchiga, ya`ni hokimiyatga ega bo`lgan, o`z fuqarolari, shuningdek,hududida istiqomat qiluvchi barcha insonlarning manfaatlarini himoya qiladigan, boshqa davlatlar bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalarni amalga oshiradigan mustaqil siyosiy tashkilotdir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Davlat va jamiyat tushunchalarining umumiy va farqli tomonlarini sanab bering.

2. Jamiyat davlatsiz mavjud bo`lishi va aksincha davlat jamiyatsiz mavjud bo`lishi mumkinmi?

3. Davlatning tashkil topishi insoniyatga nima berdi?

4. Mamlakatimiz hududida ilk davlat uyushmalari qachon paydo bo`la boshlagan?

5. Davlatning asosiy belgilarini sanab bering. Bu belgilarni muhimlilik darajasiga qarab

ajratish mumkinmi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: __________________ 4

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Davlat funksiyalari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Davlat funksiyalari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Davlat va jamiyat tushunchalarining umumiy va farqli tomonlarini sanab bering.

2. Jamiyat davlatsiz mavjud bo`lishi va aksincha davlat jamiyatsiz mavjud bo`lishi mumkinmi?

3. Davlatning tashkil topishi insoniyatga nima berdi?

4. Mamlakatimiz hududida ilk davlat uyushmalari qachon paydo bo`la boshlagan?

5. Davlatning asosiy belgilarini sanab bering. Bu belgilarni muhimlilik darajasiga qarab

ajratish mumkinmi?

6. Dastlabki bosqichda davlatlar o`z faoliyatini nimaga asosan yuritgan?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Davlat funksiyalari- davlat faoliyatining asosiy yo`nalishlari bo`lib, ularda davlatning ijtimoiy jihatlari ro`yobga chiqariladi.Davlatning ichki funksiyalariga mamlakat ichida amalga oshiriladigan funksiyalar kiradi.Mamlakat tashqarisida amalga oshiriladigan funksiyalar esa davlatning tashqi funksiyalarini tashkil qiladi.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu“Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. “Davlat funksiyasi” iborasining mohiyatini tushuntirib bering.

2. Davlat funksiyalari turlarini ajratib ko`rsating.

3. Davlatning asosiy vavifalarini sanab bering?

4. Davlatning vazifalarini “muhim” va “unchalik muhim emas” deb ajratish mumkinmi?

5. Davlat o`z funksiyalarini bajarishi uchun shaxsan siz qanday yordam bera olishingiz mumkin?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _____________________ 5

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Davlatning boshqaruv shakli.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Davlatning boshqaruv shakli mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,davlatlar bayroqlari, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. “Davlat funksiyasi” iborasining mohiyatini tushuntirib bering.

2. Davlat funksiyalari turlarini ajratib ko`rsating.

3. Davlatning asosiy vavifalarini sanab bering?

4. Davlatning vazifalarini “muhim” va “unchalik muhim emas” deb ajratish mumkinmi?

5. Davlat o`z funksiyalarini bajarishi uchun shaxsan siz qanday yordam bera olishingiz mumkin?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Davlat shakllari deyilganda, davlatning boshqaruv hududiy tuzilishi va siyosiy tartibi jihatidan qanday shakllarga bo`linishi tushuniladi.

Boshqaruv shakli deganda, davlat hokimiyati, uning idoralarining aholi bilan o`zaro munosabatlari, aholining ushbu idoralarni shakllantirishda ishtirok etish darajasi tushiniladi.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu“Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Davlatning turlarga bo`linishida nimalar asos qilib olinadi?

2. Boshqaruv shakli deganda nimani tushunasiz?

3. Monarxiyaning asosiy belgilarini sanab bering?

4. Temuriylar davlatchiligida boshqaruv qanday asosda yo`lga qo`yilgan edi?

5. Respublika shaklidagi boshqaruvga ega bo`lgan davlatning asosiy belgilarini sanab bering.

6.Respublikaning qanday turlari mavjud?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: ___________________ 6

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Davlatning tuzilish shakli.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Davlatning tuzilish shakli mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, davlatlar bayroqlari, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Davlatning turlarga bo`linishida nimalar asos qilib olinadi?

2. Boshqaruv shakli deganda nimani tushunasiz?

3. Monarxiyaning asosiy belgilarini sanab bering?

4. Temuriylar davlatchiligida boshqaruv qanday asosda yo`lga qo`yilgan edi?

5. Respublika shaklidagi boshqaruvga ega bo`lgan davlatning asosiy belgilarini sanab bering.

6.Respublikaning qanday turlari mavjud?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Davlatlar tuzilish jihatidan oddiy (unitar) va murakkab (federativ , konfederativ) bo`lishi mumkin. Davlatning tuzilish shakli uning ma`muriy-hududiy tashkil etilishidir. Unitar – lotincha so`z bo`lib, oddiy, yagona degan ma`noni bildiradi. Federativ davlat - bir necha davlatlarning birlashuvidan hosil bo`lgan murakkab, ittifoqdosh davlat.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu“Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Davlatlarning tuzilish shakllarini sanab bering?

2. Uchala shakldagi davlatlarning umumiy jihatlarini va farqli tomonlarini aytib bering?

3. Unitar davlatlarga misollar keltiring.

4. Federativ davlatlarga misollar keltiring.

5. Konfederativ davlatlarga misollar keltiring.

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.

Sana: _____________________ 7

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Siyosiy tartibot (rejim). Davlat organlari. Davlat mexanizmi.

Maqsad:

Ta`limiy:o`quchilarga Siyosiy tartibot (rejim). Davlat organlari. Davlat mexanizmi mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy:o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: 8– sinf “O`zbekiston davlati va huquqi asoslari” darsligi, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”,mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Davlatlarning tuzilish shakllarini sanab bering?

2. Uchala shakldagi davlatlarning umumiy jihatlarini va farqli tomonlarini aytib bering?

3. Unitar davlatlarga misollar keltiring.

4. Federativ davlatlarga misollar keltiring.

5. Konfederativ davlatlarga misollar keltiring.

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Davlat hokimiyatini amalga oshirish usullari va uslublari tizimiga siyosiy tartibot deyiladi.Davlat organi – qonunga muvofiq ravishda o`z tizimiga, ijtimoiy hayotning muayyan sohasini boshqarish bo`yicha aniq belgilangan vakolatiga ega bo`lgan davlat idorasi yoki muassasasi.Davlat mexanizmi- jamiyatni boshqarish va xalq manfaatlarini himoya qilishni amalga oshiradigan davlat organlarining yaxlit tizimi.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu“Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Siyosiy tartibot nima?

2. Siyosiy tartibot turlarini aytib bering?

3. Demokratik tartibotning asosiy belgilarini sanab bering.

4. Nodemokratik tartibot nima?

5. Siz davlat organi deganda nimani tushunasiz?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.


Sana: _______________________ 8

Sinf:

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Nazorat ishi - 1

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarning huquqiy bilimlarini chuqurlashtirish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarning huquqiy va siyosiy tafakkurni shakllantirish;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni olgan bilimlarini mustahkamlash;


Download 122.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling