Sinf: 8 Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari. Mavzu


Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari. Mavzu


Download 122.27 Kb.
bet3/5
Sana14.04.2020
Hajmi122.27 Kb.
1   2   3   4   5
Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Nazorat ishi - 2

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarning huquqiy bilimlarini chuqurlashtirish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarning huquqiy va siyosiy tafakkurni shakllantirish;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni olgan bilimlarini mustahkamlash;

Ko`rgazmalilik: nazorat daftarlari, “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, doska, bo`r.

Dars turi: ochiq test, yopiq test, aralash;

Dars uslubi: “ ko`p variantli”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism: 5 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, nazorat daftarlarini o`quvchilarga tarqatish va ular e`tiborini nazorat ishini bajarishga qaratish.

Yangi mavzuni bayoni: 35 daqiqa.

1.O`zbekiston Respublikasining “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi”

qachon qabul qilingan?

A) 1997 – yil 29-avgust B) 2001 – yil 4-yanvar C) 1998 – yil 29-avgust D) 2001 – yil 18-yanvar

2.Siyosiy partiyalar tuzish va ularning ishida ishtirok etish fuqarolarning qanday huquqi hisoblanadi?

A) iqtisodiy huquqlari B) ijtimoiy huquqlari C) siyosiy huquqlari D) shaxsiy huquqlari

3. O`zbekiston Respublikasining “Siyosiy partiyalar to`g`risida”gi qonuni qachon qabul qilingan?

A) 1991- yil 1-noyabrda B)1994- yil18-fevralda C)1997-yil 26-dekabrda D)1996-yil 26dekabrda

4. Mamlakatda mehnat qilayotgan aholining huquqlarini davlat tashkilotlari bilan

bir qatorda himoya qiluvchi eng ommaviy jamoat birlashmasi nima deb ataladi?

A) Siyosiy partiya B) Ijodiy uyushma C) Kasaba uyushmalari D) Faxriylar tashkilotlari

5.Davlatning huquqqa bo`lgan munosabatiga qarab……. .

A) etatik, qonuniy va huquqiy; B) huquqiy, fuqarolik va etatik;

C) etatik, huquqiy va oraliq; D) fuqarolik, etatik va oraliq.

6. Davlatning tazyiqisiz, qonun doirasida vujudga kelgan muayyan kishilik hamjamiyatining ixtiyoriy

o`zini-o`zi boshqarishi …….. ni anglatadi?

A) huquqiy davlat B) jamiyat C) fuqarolik jamiyati D) erkim mamlakat

7. Bevosita demokratiya qanday amalga oshiriladi?

A) Parlamentni tuzish orqali B) Prezident saylash orqali

C) Referendum orqali D) Miting va namoyishlar orqali

8. Asosiy qonun nima?

A) Konstitutsiya B) Prezident farmoni C) Hukumat qarori D) Oliy Majlis qonuni

9. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish

konsepsiyasida nechta yo`nalish belgilangan?

A) 6 ta B) 8 ta C) 7 ta D) 5 ta

10.Insonning o`z ma`rifat va ma`naviyat darajasiga tayangan holda jamiyatda amal qilayotgan

huquqiy talab va normalarning mazmunini tushunish va mohiyatini anglash – bu….?

A) huquqiy norma B) huquqiy madaniyat C) huquqiy ong D) huquqiy bilim

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar nazorat daftarlarini yig`ib olish;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish;

 • O`tilgan mavzular bo`yicha krassvord tuzib kelish;


Sana: ________________________ 16

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: O`zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga O`zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti qachondan boshlab o`z faoliyatini boshlashi mumkin?

2. O`zbekiston Prezidenti lavozimiga qanday fuqarolar saylanishi mumkin?

3. Respublikamizda Prezidentlikka saylov qay tarzda o`tkaziladi?

4. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlarini sanb bering?

5.Vakolati tugagan Prezident qanday faoliyat bilan shug`ullanadi?

6.Hokimiyatlarning asosiy vazifalarini aytib bering.

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

O`zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi oliy davlat vakillik organi bo`lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi.O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki palatadan - Qonunchilik palatasi (quyi palata) va Senatdan (yuqori palata) iborat. O`zbekiston Respub-likasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati vakolat muddati – besh yil.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Ikki palatali parlament bo`yicha peferendum qachon o`tkazildi?

2. Referendum natijalari asosida qanday konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi?

3. “O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to`g`risida”gi

konstitutsiyaviy qonunda nimalar belgilab qo`yilgan?

4. Qonunchilik palatasi tarkibiga kimlar kiradi?

5.Senat qanday tartibda shakllantiriladi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.


Sana: _________________________ 17

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: O`zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga O`zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Ikki palatali parlament bo`yicha peferendum qachon o`tkazildi?

2. Referendum natijalari asosida qanday konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi?

3. Qonunchilik palatasi tarkibiga kimlar kiradi?

4.Senat qanday tartibda shakllantiriladi?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

O`zbekiston Respublikasining hukumati boshchiligida ijro etuvchi hokimiyatning yagona tizimi amal qiladi. Mazkur tizimga:

 1. Vazirlar Mahkamasi;

 2. Vazirliklar;

 3. Davlat qo`mitalari;

 4. Boshqaruv funksiyasini amalga oshiruvchi agentliklar, konsern va uyushmalar;

 5. Viloyat, tuman va shahar hokimiyatlari kiradi.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. O`zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyatni kim amalga oshiradi?

2. Vazirlar Mahkamasining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

3. Vazirlar Mahkamasi qay tartibda tuziladi?

4. Vazirlar Mahkamasining asosiy vakolatlari nimalardan iborat?

5.Hukumatsiz mamlakatni tasvvur qilib ko`ring. Bunda qanday ahvol ro`y berishi mumkin?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _____________________ 18

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: O`zbekiston Respublikasi sud tizimi.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga O`zbekiston Respublikasi sud tizimi mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. O`zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyatni kim amalga oshiradi?

2. Vazirlar Mahkamasining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

3. Vazirlar Mahkamasi qay tartibda tuziladi?

4. Vazirlar Mahkamasining asosiy vakolatlari nimalardan iborat?

5.Hukumatsiz mamlakatni tasvvur qilib ko`ring. Bunda qanday ahvol ro`y berishi mumkin?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Sud hokimiyati – davlat hokimiyatining bir bo`g`ini.

Sud hokimiyati sudlarni jinoiy, fuqarolik, xo`jalik ishlarini va ma`muriy huquqbuzarlik to`g`risidagi ishlarni O`zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida ko`rish bo`yicha zarur vakolat bilan ta`minlaydi. Sud hokimiyati hujjatlari talablarini bajarish, mulkchilik shaklidan qat`i nazar, barcha tashkilot, korxona muassasalar va fuqarolar uchun majburiydir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Sud hokimiyati deganda nimani tushunasiz?

2. Sud hokimiyati organlari qanday vazifalarni bajaradi?

3. Sudlarning mustaqilligi qay tariqa kafolatlanadi?

4. O`zbekiston Respublikasi sud tizimiga qanday organlar kiradi?

5. Sud hokimiyatini isloh qilish va uni mustaqil davlat institutiga aylantirish bo`yicha

amalga oshirilgan chora tadbirlar qanday natijalarni berdi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: _________________________ 19

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquq.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Huquq mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Sud hokimiyati deganda nimani tushunasiz?

2. Sud hokimiyati organlari qanday vazifalarni bajaradi?

3. Sudlarning mustaqilligi qay tariqa kafolatlanadi?

4. O`zbekiston Respublikasi sud tizimiga qanday organlar kiradi?

5. Sud hokimiyatini isloh qilish va uni mustaqil davlat institutiga aylantirish bo`yicha

amalga oshirilgan chora tadbirlar qanday natijalarni berdi?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Huquq – davlat tomonidan o`rnatilgan va u tomonidan himoya qilinadigan barcha uchun majburiy bo`lgan hulq atvor qoidalarining tizimi.

Axloq – kishining jamiyatdagi xulq atvorini tartibga soluvchi talab va qoidalar yig`indisi.

Huquq va axloq bir yo`nalishda xizmat qiladi

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1.Huquq va davlat tushunchalarining ko`pincha yonma – yon kelishiga sabab nima deb o`ylaysiz?

2.Huquq qay tariqa paydo bo`lgan?

3.Obyektiv huquq nima? Misol keltiring.

4.Subyektiv huquq nima? Misol keltiring.

5.Axloq alohida inson uchun zarurroqmi yoki jamiyat uchunmi?

6.Axloq va huquq orasidagi farqlarni sanab bering.

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: ___________________________ 20

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquq normalari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Huquq normalari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1.Huquq va davlat tushunchalarining ko`pincha yonma – yon kelishiga sabab nima deb o`ylaysiz?

2.Huquq qay tariqa paydo bo`lgan?

3.Obyektiv huquq nima? Misol keltiring.

4.Subyektiv huquq nima? Misol keltiring.

5.Axloq alohida inson uchun zarurroqmi yoki jamiyat uchunmi?

6.Axloq va huquq orasidagi farqlarni sanab bering.

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Huquq – bu huquq tizimining eng asosiy, dastlabki elementi . Huquqiy normalar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzilishi bilan belgilanadigan, xalq irodasini ifodalovchi davlat tomonidan o`rnatilgan, bajarilishi jamiyatning barcha a`zolari uchun umummajburiy bo`lgan, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalardir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Huquq normasi tushunchasini ta`riflab bering.

2.Huquq normasi zarurligini asoslab bering.

3.Huquq normasining asosiy vazifasi nimadan iborat?

4. Huquqiy normaning tarkibiy elementlarini sanab bering.

5.Gipoteza nima? Misol keltiring.

6.Dispozitsiya nima? Misol keltiring.

7.Sanksiya nima? Misol keltiring.

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: __________________________ 21

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquq tarmoqlari (sohalari).

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Huquq tarmoqlari (sohalari) mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Huquq normasi tushunchasini ta`riflab bering.

2.Huquq normasi zarurligini asoslab bering.

3.Huquq normasining asosiy vazifasi nimadan iborat?

4. Huquqiy normaning tarkibiy elementlarini sanab bering.

5.Gipoteza nima? Misol keltiring.

6.Dispozitsiya nima? Misol keltiring.

7.Sanksiya nima? Misol keltiring.

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Huquq tizimi – bu jamiyatdagi mavjud huquq normalarining bir butun voqelik sifatida harakatlanishi, huquq normalari va sohalarini muayyan izchillikda, o`zaro uzviy aloqadorlikda joylanishi. Huquq sohasi (tarmog`i) huquqiy normalar tomonidan tartibga solinadigan munosabatlar majmuidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1.Huquq tizimini sohalarga ajratish nima uchun zarur?

2.Huquqiy tartibga solish predmeti nima?

3.Huquqiy sohalarning asosiy turlarini sanab bering?

4.Fuqarolik huquqi sohasini qisqacha tavsiflang.

5.Agarda jinoyat huquqi sohasi mavjud bo`lmasa, jamiyatda qanday vaziyat yuz bergan

bo`lar edi?

6.Protsessual huquqiy sohalar orqali qanday faoliyat tartibga solinadi.

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: __________________________ 22

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquqiy munosabatlar va ularning tuzilishi.

Maqsad:


Download 122.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling