Sinf: 8 Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari. Mavzu


Ta`limiy: o`quchilarga Huquqiy munosabatlar va ularning tuzilishi mavzusi bo`yicha bilim berish; Tarbiyaviy


Download 122.27 Kb.
bet4/5
Sana14.04.2020
Hajmi122.27 Kb.
1   2   3   4   5
Ta`limiy: o`quchilarga Huquqiy munosabatlar va ularning tuzilishi mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1.Huquq tizimini sohalarga ajratish nima uchun zarur?

2.Huquqiy tartibga solish predmeti nima?

3.Huquqiy sohalarning asosiy turlarini sanab bering?

4.Fuqarolik huquqi sohasini qisqacha tavsiflang.

5.Protsessual huquqiy sohalar orqali qanday faoliyat tartibga solinadi.

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Ayrim shaxslar o`rtasida vujudga keladigan va huquq normalari bilan tartibga solinadigan ujtimoiy munosabatlar huquqiy munosabatlar deyiladi.

Huquq layoqati, asosan kishining tug`ilishi bilan vujudga keladi va vafot etishi bilan tamom bo`ladi.

Muomala layoqati o`z harakatlari asosda huquqlarni amalga oshirish va yuridik majburiyatlarni bajara olish imkoniyatidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1.Huquqiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz? Misollar keltiring.

2. Huquqiy munosabatlar obyekti nima? Subyekti – chi? Misollar keltiring.

3.Huquqiy layoqat va muomala layoqati o`rtasida qanday farqlar mavjud?

4.Huquqiy odat nima? Huquqiy pretsedent –chi?

5.Umummajburiy hulq atvor normalarini o`z ichiga oluvchi hujjatlar qanday nomlanadi?

Ular nima uchun kerak?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: ___________________________ 23

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: O`zbekiston Respublikasining qonun manbalari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga O`zbekiston Respublikasining qonun manbalari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1.Huquqiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz? Misollar keltiring.

2. Huquqiy munosabatlar obyekti nima? Subyekti – chi? Misollar keltiring.

3.Huquqiy layoqat va muomala layoqati o`rtasida qanday farqlar mavjud?

4.Huquqiy odat nima? Huquqiy pretsedent –chi?

5.Umummajburiy hulq atvor normalarini o`z ichiga oluvchi hujjatlar qanday nomlanadi?

Ular nima uchun kerak?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Xalqaro huquqning umume`tirof etgan prinsiplari va normalari hamda O`zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari O`zbekistonning eng birinchi huquq manbalaridir.

Xalqaro shartnoma xalqaro huquqning ikki yoki undan ortiq subyekti qabul qilgan bitimdir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. O`zbekistonda huquq manbalari nimalardan iborat?

2. Xalqaro huquqiy munosabatlar nimalarni o`z ichiga oladi?

3. O`zbekiston Respublikasi qonunlari qanday asosiy guruhlarga bo`linadi?

4.Konstitutsiyaviy qonunlar va oddiy qonunlar orasida qanday umumiylik va qanday farqlar bor?

5.Qonun qaysi vaqtdan boshlab kuchga kiradi va qaysi hollarda o`z kuchini yo`qotadi?

6.Qonun zamonda va makonda amal qiladi deganda nimani tushunasiz?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _______________________ 24

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquqbuzarlik .

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Huquqbuzarlik mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. O`zbekistonda huquq manbalari nimalardan iborat?

2. Xalqaro huquqiy munosabatlar nimalarni o`z ichiga oladi?

3. O`zbekiston Respublikasi qonunlari qanday asosiy guruhlarga bo`linadi?

4.Konstitutsiyaviy qonunlar va oddiy qonunlar orasida qanday umumiylik va qanday farqlar bor?

5.Qonun qaysi vaqtdan boshlab kuchga kiradi va qaysi hollarda o`z kuchini yo`qotadi?

6.Qonun zamonda va makonda amal qiladi deganda nimani tushunasiz?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Shaxslar ma`lum huquqiy qoidalarga, huquq normalariga amal qiladilar. Bu qoidalarga amal qilmaslik, o`rnatilgan huquqiy normalarning buzilishiga olib keladi. Bu esa huquqbuzarlik deb ataladi.

Huquqbuzarlik - o`z hatti harakatini tushunadigan va unga javob bera oladigan shaxaning huquqqa zid hatti - harakatidan kelib chiquvchi aybidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Huquqbuzarlik tushunchasiga ta`rif bering.

2. Huquqbuzarlikning qanday belgilari mavjud?

3.Ijtimoiy xavflilik qanday holatlarda vujudga kelishi mumkin?

4.Huquqqa zidlik atamasini qanday tushunasiz?

5.Ayblilik nima degani?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _____________________________ 25

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquqiy javobgarlik

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Huquqiy javobgarlik mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi yurt tinchligiga dahldorlik va siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Huquqbuzarlik tushunchasiga ta`rif bering.

2. Huquqbuzarlikning qanday belgilari mavjud?

3.Ijtimoiy xavflilik qanday holatlarda vujudga kelishi mumkin?

4.Huquqqa zidlik atamasini qanday tushunasiz?

5.Ayblilik nima degani?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Huquqiy javobgarlik – huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsning huquq normalariga asoslangan, o`z qilmishi uchun javob berishi, davlat majburlov choralari ko`rinishidagi oqibatlarga duchor bo`lishi va ularni boshidan kechirishidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Huquqiy javobgarlik deganda nimani tushunasiz?

2. Mamlakatimiz qonunchiligida huquqiy javobgarlik nechta va qanday turlarga ajratilgan?

3. Huquqiy javobgarlikka nima asos bo`lib xizmat qiladi?

4.Ma`muriy javobgarlikka qanday turdagi jazolar kiradi?

5.Intizomiy jazo qay holatlarda belgilanadi?

6.Huquqning javobgarligi deganda nimani tushunasiz?

7.Jinoiy javobgarlik nima?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _______________________ 26

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Nazorat ishi - 3

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarning huquqiy bilimlarini chuqurlashtirish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarning huquqiy va siyosiy tafakkurni shakllantirish;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni olgan bilimlarini mustahkamlash;

Ko`rgazmalilik: nazorat daftarlari, “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, doska, bo`r.

Dars turi: ochiq test, yopiq test, aralash;

Dars uslubi: “ ko`p variantli”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism: 5 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, nazorat daftarlarini o`quvchilarga tarqatish va ular e`tiborini nazorat ishini bajarishga qaratish.

Yangi mavzuni bayoni: 35 daqiqa.

1. O`zbekiston Respublikasida ikki palatali parlamentni tashkil qilish masalasi bo`yicha referendum

qachon o`tkazildi?

A) 2005 – yil 20-avgust B) 2002 – yil 27-yanvar C) 2005 – yil 29-avgust D) 2002 – yil 18-yanvar

2. . O`zbekiston Respublikasida Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati vakolat muddati necha yil?

A) to`rt yil B) besh yil C) olti yil D) uch yil

3. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasiga ko`ra O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi-

ning qonunchilik palatasi qonunga muvofiq saylanadigan bir yuz ellik nafar deputatdan iborat qilib

belgilangan?

A) 75-modda B) 78-modda C) 77-modda D) 71-modda

4. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis qonunchilik palatasi deputati bo`lishi uchun fuqaro necha yoshga

to`lgan bo`lishi lozim ?

A) o`ttiz yoshga B) yigirma besh yoshga

C) o`ttiz besh yoshga D) yigirma bir yoshga

5. O`zbekiston Respublikasi Bosh vazirining vakolatlari O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi

moddasida mustahkamlab qo`yilgan?

A) 97-modda B) 98-modda C) 87-modda D) 91-modda

6. Asosiy qomusimizning qaysi moddasiga muvofiq, sud idoralari boshqa davlat hokimiyati tarmoqlarining o`zaro

aloqasi natijasi o`laroq saylash va tayinlash asosida tashkil topadi?

A) 106-modda B) 108-modda C) 107-modda D) 101-modda

7. Qaysi organ O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini sharhlash huquqiga ega?

A) Oliy sud B) Konstitutsiyaviy sud C) Oliy xo`jalik sudi D) Prokuratura

8. O`zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati vakolatlarining taqsimlanishi quyidagicha amalga oshiriladi:

A) Oliy Majlis deputatlari o`rtasida B) Qoraqalpog`iston Respublikasi va viloyatlar o`rtasida

C) Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari o`rtasida

D) Oliy Majlisning qonunchilik palatasi va Senati o`rtasida

9. Davlat hokimiyati vakolatlari quyidagi organlar orasida taqsimlanadi:

A) prokuratura, ichki ishlar,tashqi munosabatlar, milliy xavfsizlik,mudofaa organlari

B) qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati tizimi

C) huquqni muhofaza qiliuvchi davlat organlari D) sud, prokuratura, qurolli kuchlar

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar nazorat daftarlarini yig`ib olish;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish;

 • O`tilgan mavzular bo`yicha krassvord tuzib kelish;


Sana: _________________________ 27

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Huquqni muhofaza qilivchi davlat organlari. Prokuratura va tergov idoralari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Huquqni muhofaza qilivchi davlat organlari. Prokuratura va tergov idoralari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi va yurt tinchligiga dahldorlik hamda siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Huquqiy javobgarlik deganda nimani tushunasiz?

2. Mamlakatimiz qonunchiligida huquqiy javobgarlik nechta va qanday turlarga ajratilgan?

3. Huquqiy javobgarlikka nima asos bo`lib xizmat qiladi?

4.Ma`muriy javobgarlikka qanday turdagi jazolar kiradi?

5.Intizomiy jazo qay holatlarda belgilanadi?

6.Huquqning javobgarligi deganda nimani tushunasiz?

7.Jinoiy javobgarlik nima?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Huquqni muhofaza qilivchi davlat organi bu – qonun yo`li bilan tashkil etiluvchi, o`z tuzilishiga, ijtimoiy hayotda qonuniylik va huquqiy tartibotni ta`minlash bo`yicha aniq belgilangan vakolatga ega bo`lgan davlat organidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1. Qanday organlarni biz huquqni muhofaza qilivchi organlar deb ataymiz?

2. Huquqni muhofaza qilivchi organlar tizimiga qaysi organlar kiradi?

3. Davlat tomonidan Prokuraturaga qanday vazifalar yuklatilgan?

4.Tergov ishlarini qaysi organlarning vakolatli shaxslari olib boradi

5.Tergov organlarining vazifalari nima?

6. “Xabeas korpus” institute nima?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: _________________________ 28

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Ichki ishlar va Adliya vazirligi. Notarial idoralar va advakatura.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Ichki ishlar va Adliya vazirligi. Notarial idoralar va advakatura mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni Vatan ravnaqi va yurt tinchligiga dahldorlik hamda siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”,“Konsepsiya 2010-yil 12-noyabr”, mavzuga mos rasmlar, doska, bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Aqliy hujum” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Aqliy hujum” usulida olib boriladi:

1. Qanday organlarni biz huquqni muhofaza qilivchi organlar deb ataymiz?

2. Huquqni muhofaza qilivchi organlar tizimiga qaysi organlar kiradi?

3. Davlat tomonidan Prokuraturaga qanday vazifalar yuklatilgan?

4.Tergov organlarining vazifalari nima?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

O`zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi va uning hududiy organlari m huquqni muhofaza qiluvchi organlarning muhim tarkibiy qismidir.

Advokatura O`zbekiston Respublikasi fuqarolariga, ajnabiy fuqarolarga, fuqaroligi bo`lmagan shaxslarga, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarga yuridik yordam berish, sudda fuqarolarning manfaatlarini himoya qilishdan iborat.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol-javob” va “Aqliy hujum” usulida mustahkamlanadi:

1.Ichki ishlar vazirligi qanday vazifalarni bajaradi?

2.Ichki ishlar vazirligi tizimi tarkibini sanab bering va ular qanday vazifalarni bajaradi?

3.Advokatura qanday idora?

4. Jinoyat sodir etilganida surishtiruv ishlarini olib boorish qanday organlar vakolatiga

kiradi?

5.Adliya vazirligining qanday organlari mavjud?

6.Notarial idoralari qanday vazifalarni bajaradi? Notariuslar yo`q joylarda ularning vazifasini

kimlar bajaradi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: _______________________ 29

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Qonuniylik va huquqiy tartibot.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Qonuniylik va huquqiy tartibot mavzusi bo`yicha bilim berish;


Download 122.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling