Sinf: 8 Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari. Mavzu


Download 122.27 Kb.
bet5/5
Sana14.04.2020
Hajmi122.27 Kb.
1   2   3   4   5
Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Savol javob” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Savol javob” usulida olib boriladi:

1. Ichki ishlar vazirligi qanday vazifalarni bajaradi?

2.Ichki ishlar vazirligi tizimi tarkibini sanab bering.

3.Advokatura qanday idora?

4. Jinoyat sodir etilganida surishtiruv ishlarini olib boorish qanday organlar vakolatiga

kiradi?

5.Adliya vazirligining qanday organlari mavjud?

6.Notarial idoralari qanday vazifalarni bajaradi? Notariuslar yo`q joylarda ularning vazifasini

kimlar bajaradi?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Qonuniylik – O`zbekiston Respublikasida barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan amaldagi qonunlar va normative huquqiy hujjatlarning aniq va ulardan og`ishmay bajarilishidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol javob” usulida mustahkamlanadi:

1. Qonuniylik deganda nimani tushunasiz?

2. Qonuniylikni yagonaligi, ustuvorligi va majburiyligi tamoyillarini qanday tushunasiz?

3. Qonuniylikni amalga oshirishda xalqning ishtiroki tamoyilini qanday tushunasiz?

4. Huquqiy tartibotga ta`rif bering.

5.Qonuniylikning huquqiy madaniyat bilan chambarchas bog`langanlik tamoyili nimani anglatadi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: ____________________ 30

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Fuqarolik qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquqlari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Fuqarolik qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquqlari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy:o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Savol javob” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Savol javob” usulida olib boriladi:

1. Qonuniylik deganda nimani tushunasiz?

2. Qonuniylikni yagonaligi, ustuvorligi va majburiyligi tamoyillarini qanday tushunasiz?

3. Qonuniylikni amalga oshirishda xalqning ishtiroki tamoyilini qanday tushunasiz?

4. Huquqiy tartibotga ta`rif bering.

5.Huquqiy tartibga solish usullarining qanday umumiy jihatlari mavjud?

6.Qonuniylikning huquqiy madaniyat bilan chambarchas bog`langanlik tamoyili nimani

anglatadi?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

O`zbekiston Respublikasidagi barcha shaxslar ( jismoniy va yuridik) mulkka oid va oid bo`lmagan munosabatlarini hamda tovar pul munosabatlarini tartibga solib turuvchi huquqiy normalarini o`zida jamlagan soha bu - fuqarolik sohasidir.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol javob” usulida mustahkamlanadi:

1. Huquqiy layoqat nima?

2. Muomala layoqati deganda nimani tushundingiz?

3. Huquqiy layoqat va muomala layoqatiga misollar keltiring.

4. Fuqarolik huquq va burchlari qaysi hollarda vujudga keladi?

5. Emansipatsiya nima?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.


Sana: ___________________________ 31

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyat-lari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Savol javob” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Savol javob” usulida olib boriladi:

1. Huquqiy layoqat nima?

2. Muomala layoqati deganda nimani tushundingiz?

3. Huquqiy layoqat va muomala layoqatiga misollar keltiring.

4. Fuqarolik huquq va burchlari qaysi hollarda vujudga keladi?

5. Emansipatsiya nima?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Huquqbuzarliklarning xususiyati va belgilariga qarab to`rtta guruhga ajratib olish mumkin. Bular: jinoiy, ma`muriy, intizomiy va fuqaroviy huquqbuzarliklardir.

O`zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida o`n sakkiz yoshga to`lmasdan jinoyat sodir etgan shaxslarga jarima, axloq tuzatish ishlari, qamoq, ozodlikdan mahrum qilish kabi asosiy jazolar qo`llanilishi mumkin.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol javob” usulida mustahkamlanadi:

1. Jinoyat qonunchiligi nima?

2. Voyaga yetmaganlik nima?

3. Voyaga yetmaganlik tushunchasining jinoyat subyekti yoshi tushunchasidan farqi nima?

4. Voyaga yetmaganlar necha yoshdan boshlab jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin?

5. O`zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 17 –moddasidan foydalanib quyidagi

jadvalni to`ldiring?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: __________________________ 32

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Oila qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari.

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarga Oila qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari mavzusi bo`yicha bilim berish;

Tarbiyaviy:o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Savol javob” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Savol javob” usulida olib boriladi:

1. Jinoyat qonunchiligi nima?

2. Voyaga yetmaganlik nima?

3. Voyaga yetmaganlik tushunchasining jinoyat subyekti yoshi tushunchasidan farqi nima?

4. Voyaga yetmaganlar necha yoshdan boshlab jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin?

5. O`zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 17 –moddasidan foydalanib quyidagi

jadvalni to`ldiring?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Voyaga yetmagan bola o`z huquqi va qonuniy manfatlarini himoya qilish huquqiga ega. Bolaning huquqi va qonuniy manfaatlari uning ota –onasi, ota – onasi yo`q bo`lsa, ota – onasining o`rnini bosuvchilar, vasiylik va homiylik idoralari, prokuratura, sud tomonidan amalga oshiriladi.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol javob” usulida mustahkamlanadi:

1. Har qanday bolaning o`z oilasida qanday huquqlari mavjud?

2. Agar voyaga yetmagan bolaning ota – onasi bo`lmasa, uning huquqlari bajarilishi kim

tomonidan ta`minlanadi?

3.Oilada vayaga yetmagan bolaning manfaatlariga taalluqli masala hal qilinadigan holda bolaning qanday huquqlari borligini ayting?

4. Bolaga ism qanday va kim tomonidan beriladi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.Sana: __________________________ 33

Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Mehnat qonunchiligida voyaga yetmaganlarni huquqlari.

Maqsad:

Ta`limiy:o`quchilarga Oila qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari mavzusi bo`yichabilim berish;

Tarbiyaviy:o`quvchilarni siyosiy faollik ruhida tarbiyalash;

Rivojlantiruvchi:o`quvchilarni mavzu yuzasidan bilimlarini rivojlantirish, guruhda ishlash malakasini oshirish;

Ko`rgazmalilik: darslik, me`yoriy material: “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, mavzuga mos rasmlar, doska bo`r.

Dars turi: aralash;

Dars uslubi: “Savol javob” “Klaster”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism:2 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, o`quvchilar e`tiborini darsga jalb qilish, dunyoda jumladan O`zbekistondagi eng so`ggi yangiliklardan o`quvchilarni voqif etish.

Uyga vazifani so`rash: 13 daqiqa.

Bu “Savol javob” usulida olib boriladi:

1. Jinoyat qonunchiligi nima?

2. Voyaga yetmaganlik nima?

3. Voyaga yetmaganlik tushunchasining jinoyat subyekti yoshi tushunchasidan farqi nima?

4. Voyaga yetmaganlar necha yoshdan boshlab jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin?

5. O`zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 17 –moddasidan foydalanib quyidagi

jadvalni to`ldiring?

Yangi mavzuni bayoni: 15 daqiqa.

Bu “kichik ma`ruza” usulida olib boriladi:

Voyaga yetmagan bola o`z huquqi va qonuniy manfatlarini himoya qilish huquqiga ega. Bolaning huquqi va qonuniy manfaatlari uning ota –onasi, ota – onasi yo`q bo`lsa, ota – onasining o`rnini bosuvchilar, vasiylik va homiylik idoralari, prokuratura, sud tomonidan amalga oshiriladi.

Mustahkamlash: 10 daqiqa.

Mavzu “Savol javob” usulida mustahkamlanadi:

1. Har qanday bolaning o`z oilasida qanday huquqlari mavjud?

2. Agar voyaga yetmagan bolaning ota – onasi bo`lmasa, uning huquqlari bajarilishi kim

tomonidan ta`minlanadi?

3.Oilada vayaga yetmagan bolaning manfaatlariga taalluqli masala hal qilinadigan holda

bolaning qanday huquqlari borligini ayting?

4. Bolaga ism qanday va kim tomonidan beriladi?

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berish;

 • Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni baholash;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Mavzuni o`qib, mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozib kelish;

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish.

Sana: ______________________ 34Sinf: 8

Fan: O`zbekiston davlati va huquqi asoslari.

Mavzu: Nazorat ishi - 4

Maqsad:

Ta`limiy: o`quchilarning konstitutsiyaviy, huquqiy bilimlarini chuqurlashtirish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarning huquqiy va siyosiy tafakkurni shakllantirish;

Rivojlantiruvchi: o`quvchilarni olgan bilimlarini mustahkamlash;

Ko`rgazmalilik: nazorat daftarlari, “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”, doska, bo`r.

Dars turi: ochiq test, yopiq test, aralash;

Dars uslubi: “ ko`p variantli”

Darsning borishi:

Tashkiliy qism: 5 daqiqa.

Salomlashish, davomatni aniqlash, nazorat daftarlarini o`quvchilarga tarqatish va ular e`tiborini nazorat ishini bajarishga qaratish.

Yangi mavzuni bayoni: 35 daqiqa.

 1. Prokuratura organlarining yagona markazlashtirilgan tizimiga O`zbekiston Respublikasining

qaysi vakolatli fuqarosi boshchilik qiladi ?

A) Bosh prokuror B) Prokuratura kollegiyasi raisi

C) Viloyat prokurorlari tomonidan sayl;angan shaxs D) O`zbekiston Respublikasi prokurori

2. Qaysi qatordagi javob g`amxo`rlik qilish ma`nosini anglatadi?

A) Advokat B) Adliya vazirligi C) Prokuror D) Sudya

3. Prokuror nimani nazorat qiladi?

A) Tergov ishlarini B) Sudlov ishlarini C) Qonunlarning aniq bajarilishini D) Hukm ijrosini

4. O`zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda ijro etilishi ustidan nazoratni

kim va qaysi davlat organi amalga oshiradi?

A) Adliya vazirligi B) Notarial idoralar

C) O`zbekiston Respublikasi boshProkurori va unga bo`ysunuvchi prokurorlar D) Sud organlari

5. Himoyachi bu …..?

A) Jinoiy ishlar sudda ko`rilishi jarayonida fuqarolarni himoya qilivchi shaxs

B) Sudda qatnashuvchi va davlat manfaatlarini himoya qiluvchi shaxs

C) Ayblanuvchi tomonidan taklif qilingan shaxs

D) Ayblanuvchining qonuniy vakili

6. Huquqbuzarlikning qaysi turida davlat tomonidan eng og`ir jazolar qo`llaniladi?

A) ma`muriy B) jinoiy C) intizomiy D) fuqaroviy

7. Ma`muriy javobgarlik necha yoshdan belgilanadi?

A) 16 yoshdan B) 14 yoshdan C) 15 yoshdan D) 17 yoshdan

8. Mehnat daftarchasi ishga birinchi marotaba kirishda ish boshlanganidan necha kun kechiktirmay

to`ldirilishi lozim?

A) 1 kun B) 3 kun C) 5 kun D) 7 kun

9.Quyidagilardan kimlarga sinov muddati berish mumkin emas?

1) Homilador ayollarga; 2) Farzandi 3 yoshgacha bo`lgan ayollarga; 3) Muqobil xizmatni

o`tayotganlarga; 4) Ko`p bolali ayollarga; 5) Ma`muriyatning tashabbusi bilan boshqa ishga

o`tkazilgan xodimlarga; 6) 6 oy muddatga mehnat shartnomasi tuzgan xodimlarga

A) 1,2,3,4,6; B) 1,2,3,5,6; C) 1,2,3,4,5,6; D) 1,2,4,5,6;

Dars yakuni: 3 daqiqa.

 • O`quvchilar nazorat daftarlarini yig`ib olish;

Uyga vazifa: 2 daqiqa.

 • Yangi mavzu matni bilan tanishib kelish;

 • O`tilgan mavzular bo`yicha krassvord tuzib kelish;

Download 122.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling