Sinflar uchun 5 – sinf adabiyot so`z san’ati


Download 242.5 Kb.
bet4/7
Sana06.04.2020
Hajmi242.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

O`TKIR HOSHIMOV.

1.O`tkir Hoshimovning qanday hikoyalarini bilasiz?

Urushning so`nggi qurboni”, “Muhabbat”

2. O`tkir Hoshimovning qissalari?

Dunyoning ishlari”,

Bahor qaytmaydi”,

Ikki karra ikki besh”,

Odamlar nima derkin?”

3. O`tkir Hoshimovning qanday romanlari bor?

Nur borki, soya bor”, “Ikki eshik orasi”, “Tushda kechgan umrlar”

4. O`tkir Hoshimovning qanday dramalari bor?

To`ylar muborak”, “Qatag’on”,

Inson sadoqati”

5. O`tkir Hoshimov qanday orden bilan mukofotlangan?

Buyuk xizmatlari uchun”

URUSHNING SO`NGGI QURBONI.

6. “Urushning so`nggi qurboni” hikoyasi qahramoni kim edi?Shoikrom

7. O`tkir Hoshimovning “Urushning so`nggi qurboni”hikoyasidagi Umri xola o`g’illarining ismi?Shoikrom va Shone’mat

8. Shone’mat qanday kasal edi?Sil kasali

9. Shone’matning dardiga nima davo deyiladi?Qo`y suti

10. Shoikrom qayerda ishlaydi?Kombinatda montyor

11. Shoikromning xotinining ismi?Xadicha

12. O`tkir Hoshimovning “Urushning so`nggi qurboni” hikoyasida Shone’matni ko`rgan tabibning ismi?Komil tabib

13. O`tkir Hoshimovning “Urushning so`nggi qurboni” hikoyasidagi Ilhom kim edi?Samavorchi

14. O`tkir Hoshimovning “Urushning so`nggi qurboni” hikoyasidagi “urushning so`nggi qurboni” kim edi?Umri xola

15. O`tkir Hoshimovning “Urushning so`nggi qurboni” hikoyasida Shone’mat onasini ko`rib nima deydi?

sut ichmay zahar ichsam bo`lmasmidi?”

SAID AHMAD.

1. Said Ahmad qaysi gazeta va jurnallarda ishlaydi?

Qizil O`zbekiston”(hozirgi “O`zbekiston ovozi”)gazetasi, “Sharq yulduzi” jurnali

2. Said Ahmadning birinchi kitobi qachon va qanday nom bilan chiqqan?1940-yil “Tortiq”

3. Said Ahmadning qanday to`plamlari bor?

Er yurak”, “Farg’ona hikoyalari”, “Muhabbat”, “Xandon pista”, “Tortiq”, “Bir o`pichning bahosi”

4. Said Ahmadning qanday qissalari bor?

Qadrdon dalalar”, “Hukm”

5. Said Ahmadning qanday romanlari bor?

Ufq”, “Jimjitlik”

6. Said Ahmadning qanday pyesalari bor?

Kuyov”, “Kelinlar qo`zg’oloni”

7. Said Ahmadnin “Ufq” romani necha kitobdan iborat?3 kitobdan iborat

QOPLON.

8. Said Ahmadning “Qoplon” asaridagi obrazlarni ayting?Qoplon, Tillayev, Qurbonboy, Tillayevning xotini, yangi direktor

9. Said Ahmadning “Qoplon” asaridagi laganbardor obrazni ayting?Qurbonboy

10. Said Ahmadning “Qoplon” asarida Tillayev Qurbonboyga qanday yordam ko`rsatadi?180 ta shifer, 30 ta tunuka olib beradi

11. Said Ahmadning “Qoplon” asarida Tillayev nima uchun lavozimidan bo`shaydi?Eski bod kasali tutib qoladi.

SOBIQ.

12. Said Ahmadning “Sobiq” hikoyasida mexanizator qancha paxta teradi?Birinchi kuni 9 tonna,

ikkinchi kuni 9,5 tonna

13. Said Ahmadning “Sobiq” hikoyasida “soqolingni kunda olib tur, dazmol bosilmagan shim kiyma” deb kim aytadi?Rais

14. Said Ahmadning “Sobiq” hikoyasida mexanizator kimlarni “o`larcha ezma, shoshmagan odam bo`lishar ekan”- deb aytadi?Kinochilarni

15. Said Ahmadning “Sobiq” hikoyasida rassom mexanizatorning rasmini necha kunda bitiradi?9 kunda

16. Said Ahmadning “Sobiq” hikoyasida mexanizator qayerga borgandan so`ng shamollab qoladi?O`t o`chirish komandasining keksa xodimining pensiyaga chiqish tantanasiga tabriklash uchun borganda

17. Said Ahmadning “Sobiq” hikoyasida mexanizatorning mashinasiga yozib ketishganda, “boplab adabini berardim-u, lekin tig’izroq ishim borda” deb nimani nazarda tutadi?Rayon markazidagi somsapazlarni tekshirishga borishni

18. Badiiy asarlarga ko`ra kulgu necha xilga bo`linadi va ular qaysilar?2 xil: yumoristik va satirik

19. “Qoplon” hikoyasida kulguning qaysi xili qo`llanilgan?Satirik kulgu

20. “Sobiq” hikoyasida kulguning qanday xili qo`llanilgan?Yumoristik kulgu

21. Satira nima?Yunoncha turli, aralash degan ma’nolarni bildiriadi

22. Yumor nima?Inglizcha namlik, suyuqlik so`zlaridan olingan bo`lib, yengil kulgu qo`zg’ash degan ma’noni bildiradi.

ALISHER NAVOIY.

1.Alisher Navoiyning yirik dostoni?

Xazoyin-ul maoniy”

2. Alisher Navoiy qaysi yillari Samarqandda bo`ladi?1466-1469-yillar

3. Alisher Navoiy qayerda hokim bo`ladi?Astrobod

4.Ruboiy nima degani?Arabcha “to`rtlik”

5.Ruboiy qqnday qofiyalanadi?2 xil: taronai ruboiy -a-a-a-a

xos ruboiy -a-a-b-a

6.Qit’a nima?Arabcha “parcha, bo`lak”

7.Qit’a qanday qofiyalanadi?-b-a-d-a

8.”Xamsa”chilikka kim asos solgan?Nizomiy Ganjaviy

9. Alisher Navoiyning “Xazoyin-ul maoniy” asarida qancha qit’a bor?210 ta

10. Kimlar “Xamsa” yozishgan?Nizomiy Ganjaviy,

Xusrav Dehlaviy,

Abdurahmon Jomiy,

Alisher Navoiy

11. Alisher Navoiyning “Hayrat-ul Abror” asari necha bobdan iborat?63 bobdan

12. Alisher Navoiyning “Xamsa” asari tarkibidagi dostonlarni tartib bilan sanang?1. “Hayrat-ul abror”,

2. “Farhod va Shirin”,

3. “Layli va Majnun”,

4. “Sab’ai sayyor”

5. “Saddi Iskandariy”

13. Qanday xalq qo`shiqlarini bilasiz?

Boshginam og’riydi”,

Hayu chitti gul”, “Boychechak”, “O`yin qo`shiqlari”,

To`y qo`shiqlari”, “Alla”

ZOHIR A’LAM.

1. Zohir A’lamning ilk hikoyalar to`plami qaysi va qachon nashr etilgan?

Baxtli bilet” 1972-yil

2. Zohir A’lamning qanday kitoblari nashr etilgan?

Muqaddima”, “BAM manzaralari”,

Kiyik ko`zlari”

3. Zohir A’lamning qanday hujjatli qissasi bor va u nima uchun yozilgan?

Ota o`gitlari”limon yetishtiruvchi Z.Faxriddinov haqida

4. Zohir A’lam kimlarning asarlarini o`zbek tiliga tarjima qilgan?

Bolgar yozuvchisi Pavel Vasilyevning “To`siq”, “O`lchamlar”qissalarini, rus yozuvchisi Sergey Zaliginning “Komissiya” romanini

AFANDINING QIRQ BIR PASHSHASI.

5. Zohir A’lamning “Afandining qirq bir pashshasi” asaridagi voqealar qaysi qishloqda bo`lib o`tadi?Laylak qishlog’ida

6. Laylak qishlog’i qaysi shaharga yaqin edi?Kumushkent

7. Laylak qishlog’ining eng katta boyi kim edi?Muhsin guppi

8. Muhsin guppining shotirlari kim edi?Tursunali, Alimsho

9. Muhsin guppi va uning shotirlari Afandiga qanday xizmat ko`rsatishadi?Bog’ini sug’orib berishadi

10. Zohir A’lamning “Afandining qirq bir pashshasi” asaridagi mirshablar kimlar edi?Nodir, Sodir

11. Mirshablarning birinchi o`ljasi?Abdukarim

12. Mirshablar ikkinchi o`lja sifatida kimni talamoqchi bo`lishadi?Nasriddin Afandini

13. Muhsin guppi mirshablar uning ishini tezroq bitkazishlari uchun har biriga qanchadan tilla berishini aytadi?5 tillodan

14. Zohir A’lamning “Afandining qirq bir pashshasi” asarida Afandi qancha asal olib kelayotgan edi?2 xum

15. Zohir A’lamning “Afandining qirq bir pashshasi” asarida Nasriddin Afandi va mirshablar o`rtasidagi voqealarni kim kuzatib turgan bo`ladi?Abdukarim

16. Nasriddin Afandi mirshablar bilan qozixonaga kelganda qozi kim bilan o`tirgan edi?Muhsin guppi bilan

17. Zohir A’lamning “Afandining qirq bir pashshasi” asarida Nasriddin Afandi vakolatnomani kimga beradi?Abdukarimga

18. Nasriddin Afandi vakolatno-mani qancha tilla evaziga qaytarib berishini aytadi?100 tilla

RABG’UZIY.

1. “Qisas ar- Rabg’uziy” asari kimning iltimosi bilan va qachon yoziladi?Nosiriddin To`qbug’abekning, 1309-1310 yillar

2. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asari necha qissadan iborat?72 qissadan

3. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida nechta payg’ambar haqida so`z borgan?33 ta

4. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida yozilishicha Nuh payg’ambar kemasining nechta temir halqasi bo`lgan?124000 ta

5. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asari qaysi tilda yozilgan?Turkiy adabiy tilda

6. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida jami necha misra she’r bor?600 misra

7. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asari qaysi manbaalardan foydalanib yozilgan?Qur’on va Hadis

8. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida qaysi farishtalar tuproq olgani kelishadi?Jabroil, Isrofil, Mikoil, Azroil

9. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida yozilishicha nimalar “odamni bizdan yaratgin” deb ta’ma qilishadi?Tog’, dengiz, osmon

10. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida farishtalar Azozildan nimani iltimos qilishadi?Duo qil, biz la’natdan saqlanaylik

11. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida yozilishicha Azozil nima uchun odamga sajda qilmaydi?Men olovdan yaratilganman, odamdan ulug’man deb o`ylaydi

12. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida yozilkishicha “Iblis” so`zining ma’nosi nima?Noumid

13. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida Iblis qancha yil itoat qilganligini aytadi?100000 yil

14. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida shayton jannatga qanday kiradi?Ilon og’zida

15. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida Odam Ato va Momo Havo uchun jannatdagi qaysi daraxt mevasini yeyish taqiqlanadi?Bug’doy

16. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida yozilishicha Odam Ato va Momo Havoga qaysi daraxt yaproq beradi va ulardan nima hosil bo`ldi?Anjir, kiyik yed i- mushk bo`ldi, sigir yedi - anbar bo`ldi, ari yedi- asal bo`ldi, qurt yedi-ipak bo`ldi, Odam Ato yerga sanchdi- yung bo`ldi

17. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asarida yozilishicha Odam Ato va Momo Havoga qo`shilib yana nimalar jannatdan quvildi?Tovus, ilon

18. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asariga ko`ra bir yig’och qanday uzunlikka to`g’ri keladi?9 km

19. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asariga ko`ra qaysi qush Odam Atoni Makkaga olib boradi?Ko`k qarg’a

20. Rabg’uziyning “Qisas ar- Rabg’uziy” asariga ko`ra Odam Ato va Momo Havo qancha yildan so`ng va qayerda uchrashadi?200 yildan so`ng Arofatda

MUHAMMADSHARIF GULXANIY.

1. Muhammadsharifning taxalluslarini ayting?Gulxaniy, Jur’at

2. Qaysi tillarda ijod qilgan?O`zbek va tojik

3. Gulxaniydan bizga qancha g’azal yetib keldi?12 ta

4. Gulxaniy qasidasi kimga bag’ishlangan?Qo`qon xoni Amir Umarxon

5. Gulxaniy xon atrofini o`rab olgan yomon odamlarni qaysi qushlarga o`xshatadi?Boyo`g’li, Yapaloqqush, Ko`r qush, Kulonkir sulton, Kordon

6. Majoziy asar deb nimaga aytiladi?Insonga xos xususiyatlar boshqa jonli va jonsiz narsalarga ko`chirib tasvirlansa, majoziy asar deyiladi

7. “Zarbulmasal” qanday ma’noni bildiradi?Arabcha “zarb” va “masal”, ya’ni “masallar yig’indisi”

8. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida qancha maqol qo`llanilgan?400 ga yaqin

9. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asari xalq orasida qanday nom bilan mashhur?Xalq orasida “Yapaloqqush hikoyasi”nomi bilan mashhur

10. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asaridagi voqealar Farg’ona iqlimining qaysi podsholigida bo`lib o`tadi?Kaykubod

11. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asaridagi Gunashbonu kimning qizi?Boyo`g’lining

12. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asaridagi Yapaloqqush o`g’lining ismi kim edi?Kulonkir sulton

13. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida qaysi qush sovchilikka boradi?Ko`rqush

14. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asaridagi qushlar shohining ismi?Malikshohin

15. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asaridagi xazinachi qush?Kordon

16. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida boyo`g’li qalin uchun qancha vayrona so`raydi?1000 ta

17. “Kordon” so`zining ma’nosi?Ishbilarmon

18. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarida ko`rqush qalin uchun so`ralgan vayronalarni qayerdan topib berishga va’da beradi?Buxoro muzofotidan

19. Gulxaniyning qaysi asarida “qo`ldan kelmagan ishga urungan kishi sharmanda bo`ladi” deyiladi?

Maymun va Najjor”

20. Gulxaniyning qaysi masalida “do`st tanlashda adashmaslik kerakligi” aytiladi?

Toshbaqa bilan chayon”

21. Gulxaniyning qaysi masalida “erki o`zida bo`lmagan kishining fojeasi” ko`rsatiladi?

Tuya bilan bo`taloq”

22. Gulxaniyning qaysi hikoyasida “o`z jinsi bilan yursa falokatga yo`liqmasligi” aytiladi?

Kabutar bilan zog’ ”

23. Gulxaniyning “Maymun bilan najjor” masali qayerda bo`lib o`tadi?Kashmirda

24. “Najjor” so`zining ma’nosi?Duradgor

25. “Tuya bilan bo`taloq” masali qayerda bo`lib o`tadi?Farg’onada

26. Gulxaniyning asariga kora Dumsiz eshak oqibat nimadan ham ajraladi?Quloqlaridan

27. Gulxaniy asarida Tuyaning yolg’on gapirishi oqibat nimaning oldida namoyon bo`ladi?Tulki

28. “Yolg’onchi tuya” masali voqealari qaysi faslda bo`lib o`tadi?Qishda

29. Gulxaniyning “Yodgor po`stindo`z”ida qaysi payg’ambarlar ismi kelgan?Nuh payg’ambar

30. Gulxaniyning “Yodgor po`stindo`z”ida Yodgor po`stindo`z kimning xonadonini “obod qilib yurardim” deb aytadi?Yassaviy xonadonini

31. Gulxaniyning “Zarbulmasal”ida qancha masal va hikoyat bor?15 dan ortiq
ABAY.

1. Shoir Abayning asl ismi kim edi?Ibrohim

2. Shoir Abay nechta kuy bastalagan?17 o`lan

3. Shoir Abayning qanday she’rlarini bilasiz?

Sho`rlik qarog’im”, “Ilm o`rgan”, “Boy bolasi bilan kambag’al bolasi”, “O`lan”

4. Shoir Abayning she’rlarini kim o`zbek tiliga tarjima qilgan?Mirtemir

5. Shoir Abay “O`lan” she’rida nimani “so`zning podshosi, so`zning sarasi” deb aytadi?O`lanni

6. Shoir Abay “O`lan” she’rida “so`z boshining avvali nima bo`lur” deb aytadi?Hadis , oyat

7. Shoir Abayning “Ko`klam” she’rida ko`klam kelsa nimaning izi qolmaydi deb aytadi?Qishning

ZULFIYA.

1. Zulfiyaning otasining ismi va kasbi nima edi?Isroil temirchi

2. Zulfiya uzoq yillar davomida qaysi jurnalda va qancha vaqt ishlagan?

Saodat”jurnali, 30 yilga yaqin

3. Zulfiya qaysi xalqaro mukofotni olgan?

Nilufar”, “Javaharlal Neru”

4. Zulfiyaning birinchi she’riy kitobi qaysi va qachon nashr etilgan?

Hayot varaqlari” 1932 yil

5. Zulfiyaning qanday poemalari bor?

Quyoshli qalam”, “Mushoira”, “Xotira siniqlari”

6. Zulfiyaning qanday she’rlarini bilasiz?

Tun”, “Bahor keldi seni so`roqlab”, “Ko`rganmiding ko`zlarimda yosh”, “O`g’lim sira bo`lmaydi urush”

7. “Tun” she’rida nimani chiroq atrofida uchishini aytadi?Parvona

8. “Tun “ she’rida qaysi yulduz nomi keltirilgan?Hulkar

9. Zulfiyaning “Bahor keldi seni so`roqlab” she’ri kimga bag’ishlanadi?Hamid Olimjon

10. Zulfiyaning qaysi she’rida farzandlarining ismi keltirilgan?

Bahor keldi seni so`roqlab”

11.”Ko`rganmiding ko`zlarimda yosh” she’rida Zulfiyaga qo`shilib yana nima ko`z yosh - to`kadi?Barcha bulut

12.”O`g’lim sira bo`lmaydi urush” she’rida ona nima uchun o`kinadi?Uning yonida otasi yo`qligi uchun

TOG’AY MUROD

1.“Galatepaga qaytish”, “Bir toychoqning xuni” asarlari muallifi kim?Murod Muhammad Do`st

2. “Otoyining tug’ilgan kuni”, “Javob” asarlarining muallifi kim?Erkin A’zamov

3. “Yozning yolg’iz yodgori”, “Ko`ngil ozodadir” asarlari muallifi kim?Xayriddin Sultonov

4. To`gay Murod qachon va qaysi oliygohlarda o`qigan?1966-1972 yillarda O`zbekiston Milliy Universiteti jurnalistika fakultetida tahsil olgan

5. To`gay Murod qaysi gazeta va jurnallarda ishlaydi?

O`zbekiston fizkulturasi” gazetasi va “Fan va Turmush” jurnalida

6. To`gay Murod 1985-1987 yillarda qayerda tahsil oladi?Moskvadagi Jahon Adabiyoti institutida

7. To`gay Murodning dastlabki yirik asari qaysi va u qachon nahsr etildi?

Yulduzlar mangu yonadi” 1976 yil

8. To`gay Murodning “Ot kishnagan oqshom” qissasi qaysi jurnalda chop etilgan?

Yoshlik”

9. To`gay Murodning “Ot kishnagan oqshom” asari qahramoni kim edi?Ziyodulla chavandoz

10. To`gay Murodning qanday qissalari bor?

Oydinda yurgan odamlar”, “Qo`shiq”,

Ot kishnagan oqshom”

11. To`gay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asari qahramoni kimlar edi?

Qoplonbek va Oymoma

12. To`gay Murodning qanday romanini bilasiz?

Otamdan qolgan dalalar”

13. To`gay Murod qaysi asari uchun “Qodiriy” nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan?

Otamdan qolgan dalalar”

14. To`gay Murod chet el yozuvchilaridan kimning qaysi asarini o`zbek tiliga tarjima qilgan?Ernest Seton Tompsonning “Yovvoyi yo`rg`a”

15. To`gay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asari qahramoni kim edi?Bo`ri polvon

16. To`gay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asarida qayerlik polvonlar davraga chiqishadi?Surxon vohasilik

17. To`gay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asaridagi sambo bo`yicha sport ustasi kim edi?Maksim polvon

18. To`gay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asaridagi Bo`ri polvonning o`g’lining ismi kim edi?Tilovberdi

19. Bo`ri polvon yoshligida kimdan yengiladi?Ismoil polvondan

20. Bo`ri polvonning bolalikdagi do`sti kim edi?Nasim polvon

21. To`gay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asaridagi Abray polvon kimning o`g’li?Nasim polvonning

22. To`gay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asarida Bo`ri polvon va Nasim polvon bolalikda qaysi qizni sevib qolishadi?Momo qizni
PIRIMQUL QODIROV.

NIZOMNING TANTILIGI.

AVLODLAR DOVONIDAN.

1.Primqul Qodirovning ustozi kim edi?Abdulla Qahhor

2. Primqul Qodirovning dastlabki kitobi qaysi?

Studentlar”

3. Primqul Qodirovning qanday qissalari bor?

Meros”, “Erk”, “Qadrim”,

Yayra institutga kirmoqchi”, “Najot”

4. Qanday romanlari bor?

Uch ildiz”, “Qora ko`zlar”, “Olmos kamar”, “Yulduzli tunlar”, “Avlodlar dovoni”

5. Primqul Qodirovning qaysi qissasida paxtakorlar hayoti qalamga olingan?

Meros”

6. Primqul Qodirovning qaysi asarida neft izlovchilar hayoti qalamga olinadi?

Qadrim”

7. Primqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asari qahramoni kim edi?

Bobur

8. Primqul Qodirovning “Avlodlar dovoni” asarida Nizom va Humoyun kimni sevib qolishadi?Hamidabonu

9. Primqul Qodirovning “Avlodlar dovoni” asarida qaysi daryo nomlari keltirilgan?Ganga, Karamnasa

10. Primqul Qodirovning “Avlodlar dovoni” asarida Humoyunning asosiy raqibi kim edi?Sherxon

11. Primqul Qodirovning “Avlodlar dovoni” asaridagi Sherxonning o`g’illarining ismi?Qutubxon, Jalol

12. Primqul Qodirovning “Avlodlar dovoni” asarida Sherxonning oldiga elchi sifatida kimlar boradi?Xo`ja Husayn va Bayramxon

13. Primqul Qodirovning “Avlodlar dovoni” asarida Sherxonning qaysi o`g’li Humoyun qo`shini safida xizmat qiladi?Qutubxon

MAQSUD SHAYXZODA.

1.Maqsud Shayxzoda qachon Toshkentga keladi?1928-yil

2. Maqsud Shayxzoda qayerda adabiyotdan dars beradi?Nizomiy nomli Toshkent Davlat pedagogika institutida

3. Maqsud Shayxzodaning qanday she’riy to`plamlarini bilasiz?

O`n she’r”, “Undoshlarim”, “Uchinchi kitob”, “Jumhuriyat”

4. Ikkinchi jahon urushi yillari davrida Maqsud Shayxzodaning qanday she’riy to`plamlari chiqqan?

Kurash nechun?”,

Jang va Qo`shiq”,

Kapitan Gastello”,

Ko`hgil deydi-ki”

5. Maqsud Shayxzodaning qanday tarixiy dramalarini bilasiz?

Jaloliddin Manguberdi”

6. Maqsud Shayxzodaning ikkinchi jahon urushi yillaridan so`ng qanday she’riy to`plamlari chiqdi?

O`n besh yilning daftari”, “Olqishlarim”,

Zamon torlari”, “Shu’la”, “Chorak asr devoni”

7. Maqsud Shayxzodaning qanday dostonlari bor?

Toshkentnoma” lirik dostoni

8. Maqsud Shayxzodaning qanday tragediyalarini bilasiz?

Mirzo Ulug’bek”

9. Maqsud Shayxzodaning qaysi ruboiysida odamlarning bir-biriga mehri tovlanishi, yaqinlariga muruvvatli bo`lishi, tez-tez holidan habar olishi aytiladi?

Salom” ruboiysi

10. Maqsud Shayxzodaning qanday she’rlarini bilasiz?

Qo`l va fikr”, “Uch do`st”

11. Maqsud Shayxzoda o`zining qaysi she’rida “odamzodga ato e’tilgan g’ayrat, mehnat va bilimning birligidan” “olam yashnab ketishi”ni aytadi?

Uch do`st”


Download 242.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling