Sirtdagi sohalar yuzalarini hisoblash


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana01.06.2020
Hajmi0.66 Mb.
#112888
  1   2   3   4
attachment(94)
Bog'liq
10-sinf biologiya fanidan nazorat ishlarini tashkil etish metodikasi, Документ, Mamatova Mayramxon, auditorlik faoliyatini rivojlanish bosqichlari, 0‘zbekistonda chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanlarining o‘qitilishi va uning taraqqiyot yo‘IIari. , SADOQATLI DO, SADOQATLI DO, SADOQATLI DO, SADOQATLI DO, EN 11-topshiriq, Hisob grafik ishlar uslubiy ko'rsatma333333, tekis figuralarda ichki va tashqi chizilgan aylana mavjudlik shartlari va ular orasidagi boglanishlarni organish, , men mana birinchi marta 20 ta tuliq ishladim

3

 

 O`ZBEKISTON   RESPUBLIKASI  OLIY  VA  O`RTA  

MAXSUS TA`LIM  VAZIRLIGI  ALISHER  NAVOIY  

NOMIDAGI  SAMARQAND  DAVLAT  UNIVERSITETI 

MEXANIKA  -  MATEMATIKA  FAKULTETI 

“ Algebra  va  geometriya “  kafedrasi 

Rahmonova Nafisa 

SIRTDAGI SOHALAR YUZALARINI HISOBLASH” 

“5130100 –matematika“  ta`lim  yo`nalishi  bo`yicha 

bakalavr  darajasini  olish  uchun 

BITIRUV   MALAKAVIY  

ISHI 


Ilmiy  rahbar :              G’.A. Xasanov 

2014  yil  “__”  __________   

Bitiruv  malakaviy  ishi  “ Algebra  va  geometriya “  kafedrasida   bajarildi . 

Kafedraning  2014  yil  “    “  maydagi  majlisida  muhokama  qilindi   va  

himoyaga  tavsiya  etildi  ( 10 – bayonnoma ). 

            Fakultet   dekani :                        dots. X. X. Ro`zimurodov 

            Kafedra    mudiri:                           dots.G`.A.Xasanov 

Bitiruv  malakaviy  ishi  YaDAKning  2014  yil “__” iyundagi  majlisida  himoya  

qilindi  va   ___  ball  bilan  baholandi . ( __ - bayonnoma). 

YaDAK raisi:____________________ 

A`zolari:  ______________________

 

SAMARQAND 2014 4

 

 KIRISH 

 

Masalaning  qo’yilishi:Matematikaning  ko’pgina  masalalarida  tekislikda 

yoki fazoda ko’pgina geometrik shakllarning yuzalarini hisoblashga to’g’ri keladi. 

Albatta  o’rta  maktabda  tekislikda  qandaydir  chiziqlar  bilan  chegaralangan  soha 

yuzalarini  aniq  (bir  karrali)  integrallar  yordamida  hisoblangan.  Bundan  tashqari 

fazodagi  uch  o’lchovli  dekart  koordinatalar  sistemasida  qandaydir  chiziqlar  bilan 

chegaralangan  soha  yuzalari  matematik  analiz  kursida  ikki  karrali  hamda  uch 

karrali integrallar yordamida hisoblanadi.  

 

Mavzuning  dolzarbligi:Umuman  olganda  geometrik  shakllar  to’g’ri 

burchakli  koordinatalar  sistemasida  berilmasdan  qandaydir  egri  chiziqli 

koordinatalar sistemasida ham berilgan bo’lishi mumkin yani biror sirtda yotuvchi 

sohalarni yuzalarini ham aniqlashga to’g’ri keladi.  

Shuni  ta’kidlash  lozimki,  aniq  integrallarda  integrallash  oralig’i  to’g’ri 

chiziq  (

−fazo)  dagi  kesmadan  iborat  bo’lsa,  karrali  integrallarda  mos  fazodagi 

sohalar  bo’ladi.  Bunday  sohalarning  turlicha  bo’lishi  karrali  integrallarni 

o’rganishni  birmuncha  murakkablashtiradi  va  hatto,  qiyinroq  ko’ramizki,  integral 

tushunchasini ham turlicha kiritishni taqazo qiladi. 

Ishning  maqsad  va  vazifalari:Biz  mazkur  malakaviy  bitiruv  ishida  sirtda 

yotuvchi  sohalarning  yuzalarini  sirtning  birinchi  kvadratik  formulalaridan 

foydalanib  ikki  karrali  integrallar  yordamida  hisoblash  masalalarini  ko’rib 

chiqamiz.Bundan  tashqari  soha  yuzalarini  xozirgi  zamon  texnologiyalaridan 

foydalangan xolda MAPLE dasturi yordamida misollarni yechib ko’rsatamiz. 

Ishning tuzilishi:Ushbu malakaviy bitiruv ishi ikki bobdan iborat bo’lib u 9 

ta paragrafni va adabiyotlar royhatini o’z ichiga oladi. Ishning ilmiy ahamiyati: Malakaviy bitiruv ishi referatif harakterga ega. 

Ishning amaliy ahamiyati: Matematik analiz, differensial geometriya va 

5

 

 matematikaning  boshqa  fanlarining  amaliyot  darslarini  o’tishda  uch  o’lchovli 

fazodagi soha yuzalarini hisoblashda qo’llash mumkin.  Olingan  natijalarning  qisqacha  mazmuni:Malakaviy  bitiruv  ishining  I 

bobi ikki paragrafdan tashkil topgan bo’lib, uning  birinchi paragrafida ikki karrali 

integralning ikki xil ta’rifi keltirilgan. 

Ikkinchi  paragrafda  esa  ikki  karrali  integrallarni  hisoblashusullari  yani  ikki 

karrali integrallarni takroriy integrallarga keltirish usullari keltirilgan. 

Malakaviy  bitiruv  ishining  II  bobi  sirtlar  nazariyasiga  bag’ishlangan  bo’lib, 

7 ta paragrafni o’z ichiga oladi. 

Bu  bobning  birinchi  va  ikkinchi  paragraflarida  sirt  tushunchasi,  lokal  soda 

sirt  sirt  tushunchalari  sirt  silliqligining  yetarlilik  shartlari  keltirilgan.  Bundan 

tashqari  har  xil  ko’rinishda  berilgan  sirtlarning  urinma  tekisligi  va  normali 

tenglamalari keltirilgan. 

Ikkinchi  bobning  3  –  chi  paragrafida  sirtning  egri  chiziqli  koordinatalar 

sistemasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. 

Malakaviy  bitiruv  ishining  to’rtinchi  paragrafida  sirtning  birinchi  kvadratik 

formasi  tushunchasi  va  har  xil  ko’rinishdagi  tenglamalar  bilan  berilgan  sirtning 

birinchi kvadratik formasining koeffisientlarini xisoblash formulalari keltirilgan. 

Ikkinchi  bobning  beshinchi  paragrafida  sirtda  yotuvchi  chiziqlar  bilan 

chegaralangan  soha  yuzini  hisoblash  masalasi  qaralgan  bo’lib,  uni  birinchi 

kvadratik  formaning  koeffisientlaridan  tashkil  topgan  ikki  karrali  integral 

yordamida hisoblash  mumkinligi, bundan tashqari har xil ko’rinishda tenglamalar 

bilan  berilgan  sirtda  yotuvchi  yopiq  chiziqlar  bilan  chegaralangan  soha  yuzalari 

uchun formulalar olingan. 6

 

 Malakaviy bitiruv ishining II bobining oltinchi paragrafida sirtdagi chiziqlar 

bilan chegaralangan soha  yuziga doir bir  nechta  misollar birinchi  kvadratik  forma 

koeffisientlari yordamida ikki karrali integrallar yordamida yechib ko’rsatilgan. 

Bu  bobning  yettinchi  paragrafida  esa  ikkinchi  bobning  oltinchi  paragrafida 

yechilgan  masalalar  xozirgi  zamon  texnologiyasi  kompyuterning  MAPLE  dasturi 

yordamida yechilib ular yordamida bir nechta natijalar olingan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 I BOB.  

 

 

KARRALI   INTEGRAL 

1.1 §.  

 

      Ikki   karrali   integral   ta’rifi 

 

Ma’lumki,  matematikaning  ko’pgina  masalalarida  qandaydir  chiziqlar  bilan 

chegaralangan soha yuzalarini xisoblashga to’g’ri keladi. Albatta bunday masalalar 

yechimi  bir  karrali,  ikki  karrali  va  uch  karrali  integrallar  yordamida  amalga 

oshiriladi.  

Biz  bu  bobda  ikki  karrali  integral  tushunchasi  bilan  tanishib,  ikki  karrali 

integralning  ikki  xil  ta’rifini  va  ikki  karrali  integrallarni  takroriy  integrallarga 

keltirish masalalarini ko’rib chiqamiz. 

Ikki karrali integralni ta’riflashdan avval ba’zi bir tushunchalar, jumladan   

sohaning  bo’linishiva  funksiyaning  integral  yig’indi  tushunchalari  bilan  qisman 

tanishib chiqamiz. 

 

Bizga tekislikda  biror  chegaralangan   soha  berilgan  bo’lsin. sohaning 

chegarasidagi  ixtiyoriy  ikki  nuqtani  birlashtiruvchi  va  butunlay  shu  sohada 

yotuvchi chiziqni (egri chiziqni)   chiziq deb ataymiz. Ravshanki, bunday chiziqlar 

 sohani bo’laklarga ajratadi. 

Shuningdek, 

 sohada  butunlayyotuvchi 

yopiq 

chiziqni ham 

 chiziq 


deb 

qaraymiz.Bunday 

chiziqlar 

ham 


sohani 

bo’laklarga  ajratadi.  Bu  sohani  bo’laklarga 

ajratuvchi 

chekli 


sondagi 

 

chiziqlarsistemasi{ : ⊂ },    

sohaning 

bo’linishi  deb  ataladiva

= { : ⊂ }  kabi 

belgilanadi.  sohani  bo’laklarga  ajratuvchi  har 

bir 


 chiziq

 bo’linishning  bo’luvchi  chizig’i, 

 sohaning  bo’lagi  esa 

 

bo’linishning  bo’lagi  deyiladi.   bo’linish  bo’laklari  diametrining  eng  kattasi   bo’linishning diametri deb ataladi va uni 

 orqali belgilaymiz. 1.1-chizma 

8

 

 Shunday  qilib, 

 soha  berilgan  bo’lsa,  bu  sohani  turli  usullar  bilan 

bo’linishlarini  tuzish  mumkin  ekan.Natijada 

 sohaning  bo’linishlari  to’plamini 

hosil qilamiz.Uni 

Ω kabi belgilaylik. 1. 

INTEGRAL YIG’INDI. 

( , ) funksiya

sohada  berilgan  bo’lsin.  Bu  sohaning ∈ Ω 

bo’linishini  va  bu  bo’linishning  har  bir 

,

= 1,


 bo’lagida  ixtiyoriy 

( ,


), = 1,

 nuqtani  olaylik.  Berilgan  funksiyaning  (

,

)  nuqtadagi qiymati  (

,

)ni ga ko’paytirib, quyidagi 

=

( ,) ∙

 

yig’indini tuzamiz.  

 

Ta’rif 1.1. Ushbu  

=

( ,


) ∙

                                               (1.1) 

yig’indi

( , ) funksiyaning integral yig’indisi yoki Riman yig’indisi deb ataladi. 

Yuqorida  keltirilgan  ta’rifdan  ko’rinadiki, 

( , )  funksiyaning  integral 

yig’indisi   qaralayotgan 

( , ) funksiyaga,   sohaning  bo’linish  usuliga  hamda 

har bir 

 dan olingan (

,

) nuqtalarga bog’liq bo’ladi. ( , )funksiya chegaralangan 

 sohada berilgan bo’lsin. Bu   sohani shunday 

,

,.  .  . ,,.  .  .                                                  (1.2) 

Bo’linishlarini qaraymizki, ularning diametrlaridan tashkil topgan 

,

,.  .  . ,,.  .  . 

9

 

 ketma-ketlik  nolga  intilsin: 

→ 0 .  Bunday 

 (

= 1,2, … )  bo’linishlarga nisbatan 

( , ) funksiyaning integral yig’indisini tuzamiz. 

=

( ,


) ∙

 

Natijada  sohaning  (1.2)  bo’linishlariga  mos 

( , )  funksiyaning  integral 

yig’indilari qiymatlaridan iborat quyidagi 

,

,.  .  . ,,.  .  . 

ketma-ketlik  hosil  bo’ladi.  Bu  ketma-ketlikning  har  bir  hadi (

,

) nuqtalarga bog’liq bo’ladi. 

 

Ta’rif 1.2. Agar   sohaning har qanday (1.2) bo’linishlar ketma-ketligi 

{olinganda  ham,  unga  mos integral  yig’indi qiymatlaridan  iborat {

} ketma-ketlik 

( ,

) nuqtalarni  tanlab  olinishga  bog’liq  bo’lmagan  holda  hamma  vaqt  bitta   songa intilsa, bu   ga   yig’indining limiti deb ataladi va u 

lim


= lim


( ,


) ∙

=  


kabi belgilanadi. 

 

Integral yig’indining limitini quyidagicha ham ta’riflash mumkin.  

Ta’rif  1.3.  Agar 

∀ > 0 son  olinganda  ham,  shunday  > 0  topilsaki,   

sohaning  diametri 

< 0  bo’lgan  har  qanday 

 bo’linishi  hamda  har  bir 

 

bo’lakdagi ixtiyoriy (,

)lar uchun 

| − | <  

tengsizlik bajarilsa, u holda   ga   yig’indining limiti deb ataladi va u 

lim=  10

 

 kabi belgilanadi. 

 

Endi ( , ) funksiyaning   soha bo’yicha ikki karrali integralining ta’rifini 

keltiramiz. Ta’rif  1.4.Agar 

→ 0 da  ( , ) funksiyaning  integral  yig’indisi   chekli 

limitga  ega  bo’lsa, 

( , )  funksiyaning 

 sohada  integrallanuvchi  funksiya 

deyiladi. 

Bu   yig’indining  chekli  limiti   esa 

( , ) funksiyaning   soha  bo’yicha 

ikki karrali integrali deyiladi va u 

( , )


 

kabi belgilanadi. Demak, 

( , )

= lim


= lim


( ,


) ∙Eslatma  1.5.

( , )funksiyaning  sohada  chegaralanmagan  bo’lsa,  u  shu 

sohada integrallanmaydi. 2. 

DARBU   YIG’INDILARI.  

( , )funksiya

 sohada  berilgan  bo’lib,  u  shu  sohada  chegaralangan bo’lsin. Demak, shunday o’zgarmas  va  sonlar mavjudki, 

∀ ( , ) ∈

 da 

≤ ( , ) ≤

 

bo’ladi.  

sohaning biror   bo’linishini olaylik. Bu bo’linishning har bir 

,

= 1,  


bo’lagida 

( , ) funksiya chegaralangan bo’lib, uning aniq chegaralari 11

 

 = inf{ ( , ): ( , ) ∈

},    


= inf{ ( , ): ( , ) ∈

mavjud bo’ladi. Ravshanki, ∀ ( , ) ∈

 uchun 


≤ ( , ) ≤

.                                          (1.3) Ta’rif  1.6. Ushbu 

=

,           = 

yig’indilar mos ravishda Darbuning quyi va yuqori yig’indilari deb ataladi. 

 

Bu  ta’rifdan  Darbu  yig’indilarining ( , ) funksiyaga  hamda   sohaning 

bo’linishiga bog’liq ekanligi ko’rinadi: 

=

( ),      =( ). 

Shuningdek, har doim 

≤  bo’ladi. 

Yuqoridagi (1.3) tengsizlikdan foydalanib quyidagini topamiz: 

( ,


)Shunday  qilib, 

( , )  funksiyaning  integral  yig’indisi  har  doim  uning  Darbu 

yig’indilari orasida bo’lar ekan. 

 

Aniq chegaraning xossasiga ko’ra ,  ( = 1, ) 

bo’ladi. Natijada ushbu 

==∙ , 

12

 

 =

=∙  

tengsizliklarga kelamiz. Demak, 

∀   bo’linish uchun ∙                                            (1.4) bo’ladi.Bu esa Darbu yig’indilarining chegaralanganligini bildiradi. 

 

( , )funksiya sohada  berilgan  bo’lib,  u  shu  sohada  chegaralangan 

bo’lsin.  sohaning  bo’linishlari  to’plami 

{ } ning  har  bir   bo’linishiga  nisbatan 

( , )  funksiyaning  Darbu  yig’indilari 

( ),


( )  ni  tuzib  { ( )}, {

( )} 


to’plamlarni qaraymiz. Bu to’plamlar (1.4) ga ko’ra chegaralangan bo’ladi. 

 

Ta’rif  1.7. {

( )} to’plamning  aniq  yuqori  chegarasi  ( , )  funksiya   

sohadagi quyi ikki karrali integrali deb ataladi va u 

=

( , )


 

kabi belgilanadi. 

 

{

( )}to’plamning aniq quyi chegarasi  ( , ) funksiya   sohadagi yuqori ikki karrali integrali deb ataladi va u 

̅ =


( , )

 

kabi belgilanadi. Demak, =

( , )


= sup{ },     ̅ =

( , )


= inf{ }. 

13

 

 Ta’rif  1.8.  Agar 

( , ) funksiya   sohada  quyi  hamda  yuqori  ikki  karrali 

integrallari  bir  –  biriga  teng  bo’lsa,  u  holda 

( , )  funksiya 

 sohada 

integrallanuvchi deb ataladi, ularning umumiy qiymati 

=

( , )


=

( , )


 

( , )funksiya  sohadagi ikki karrali integrali deyiladi va u 

( , )

 

kabi belgilanadi.   

 

  

 

  

 

  

 

 14

 

 1.2 §.  

 

Ikki  karrali  integrallarni  hisoblash 

( , ) funksiyaning

 sohadagi  ikki  karrali  integrali  tegishli  integral 

yig’indining  ma’lum  ma’nodagi  limiti  sifatida  ta’riflandi.  Bu  limit  tushunchasi 

murakkab  xarakterga  ega  bo’lib,  uni  shu  ta’rif  bo’yicha  hisoblash  hatto  soda 

hollarda ham ancha qiyin bo’ladi. 

Umuman,  ko’p  hollarda  funksiyalarning  karrali  integrallarni  ta’rifga  ko’ra 

hisoblash  qiyin  bo’ladi.Shuning  uchun  ikki  karrali  integrallarni  hisoblashning 

amaliy jihatdan qulay bo’lgan yo’llarni topish zaruriyati tug’iladi. 

Yuqorida  aytib  o’tganimizdek, 

( , ) funksiyaning  ikki karrali  integrali  va 

uni hisoblash   sohaga bog’liq. 

Avval, sodda holda ya’ni   soha to’g’ri to’rtburchak sohadan iborat bo’lgan 

holda funksiyaning ikki karrali integralini hisoblaymiz. Teorema  1.9.

( , ) funksiya

= {( , ) ∈

:    ≤


≤ ,

≤ } sohada  berilgan  va  integrallanuvchi  bo’lsin.  Agar 

( ∈ [ , ]) o’zgaruvchining 

har bir tayin qiymatida 

( ) =


( , )

 

integral mavjud bo’lsa, u holda ushbu ( , )

 

integral ham mavjud bo’ladi va ( , )

=

( , ) 

15

 

 bo’ladi. 

 

Isbot. Avvalo   sohani quyidagicha bo’laklarga ajratamiz; 

= {( , ) ∈

;,},

{ = 0, − 1;= 0,

− 1}. 


bu yerda 

=

<< .  .  . <

= ,     =<

< .  .  . <

= . 


Bu bo’linishlarni 

 deb belgilaymiz. Uning diametri 

=+ ∆,      (∆

=, ∆

=). 

bo’lsin.Modomiki 

( , ) funksiya   sohada  integrallanuvchi  ekan,  u  shu  sohada 

chegaralangan  bo’ladi.  Shuning  uchun, 

( , ) funksiya  har  bir 

 sohada  ham 

chegaralangan  bo’ladi  va  demak,  u  shu  sohada  aniq  yuqori  hamda  aniq  quyi 

chegaralariga ega bo’ladi: 

= inf{ ( , ): ( , ) ∈

},    


= inf{ ( , ): ( , ) ∈

}, 


   = 0, 1, 2,.  .  . , − 1;

= 0, 1, 2,.  .  . ,

− 1. 

Ravshanki, ∀( , ) ∈

 uchun 


≤ ( , ) ≤

 xususan, 

∈ [ ,uchun  ham ≤ ( , ) ≤

 bo’ladi.  Teoremaning  shartidan  foydalanib 

quyidagini topamiz: 

( , )ya’ni 16

 

 ( , )

Agar  keying  tengsizliklarni 

 ning 


= 0, 1, 2,.  .  . ,

− 1  qiymatlarida  yozib, 

ularni hadlab qo’shsak, u holda ( , )ya’ni  


( , )= ( ) ≤

 bu erda 

= 0, 1, 2,.  .  . , − 1 bo’ladi. 

Endi  keyingi  tengsizliklarni 

∆  ga  ko’paytirib,  so’ng  hadlab  qo’shamiz. 

Natijada ( )∆


∆  bo’ladi. 

Ravshanki,  =∆ ∆

=

=  ( , )funksiya uchun Darbuning quyi yig’indisi, =

=  


17

 

 esa Darbuning yuqori yig’indisidir. Demak, 

( )∆≤ .                                        (1.5) 

Shartga ko’ra 

( , ) funksiya   da integrallanuvchi. U holda 

→ 0 da 


( , )


,     →

( , )


 

bo’ladi. 

 

(1.5) munosabatdan esa ( )∆  

yig’indining limitga ega bo’lishi va bu limit 

( , )

 

ga teng bo’lishi kelib chiqadi: lim

( )∆=

( , )


Agar  


lim

( )∆=

( )


 

va 


18

 

 ( )

=

( , ) 

ekanligini e’tiborga olsak, unda 

( , )

=

( , ) 

bo’lishini topamiz. Teorema 1.9 isbot bo’ldi. Teorema  1.10.

( , ) funksiya

= {( , ) ∈

:    ≤


≤ ,

≤ } sohada  berilgan  va  integrallanuvchi  bo’lsin.  Agar 

( ∈ [ , ]) o’zgaruvchining 

har bir tayin qiymatida 

( ) =


( , )

 

integral mavjud bo’lsa, u holda ushbu ( , )

 

integral ham mavjud bo’ladi va ( , )

=

( , ) 

bo’ladi. 

Bu teorema ham xuddi teorema 1.9 yuqoridagidek isbotlanadi. 

 

Teorema 1.11.Agar 

( , ) funksiya   sohada berilgan va uzliksiz bo’lsa, u 

holda 


19

 

 ( , )

,

( , ),

( , )


 

integrallarning har biri mavjud va ular bir – biriga teng bo’ladi. 

 

Endi   soha ushbu  = {( , ) ∈

:    ≤


≤ ,

( ) ≤


( )} 


ko’rinishda  bo’lsin.  Bunda 

( ) va


( )  lar  [ , ] 

da berilgan va uzluksiz funksiyalar. (1.2 chizma) Teorema  1.12.

( , ) funksiya

 sohada 

berilgan  va  integrallanuvchi  bo’lsin.  Agar 

  ( ∈

[ , ]) o’zgaruvchining har bir tayin qiymatida ( ) =

( , )


( )

( )


 

integral mavjud bo’lsa, u holda ushbu 

( , )

( )


( )

 

integral ham mavjud bo’ladi va ( , )

=

( , )( )

( )


 

bo’ladi. 

 

x

11.2-chizma 

x

 


x

220

 

 Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling