SL. no. Name uke designation identity card no p f no working under station


Download 8.18 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/55
Sana02.12.2017
Hajmi8.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
181
SHAMBHOO PD.SINGH
'kEHkw izlkn flag
CHIEF TRAIN TICKET INSP.
05160273
05160273
SR. DCM
SPJ
182
SHAMBHOO ROY
'kEHkw jk;
TRAIN TICKET EXAMINER I
05182750
05182750
SR. DCM
SPJ
183
SHANKER RAM
'kadj jke
TRAIN TICKET EXAMINER I
05262343
05262343
SR. DCM
SPJ
184
SHANKER THAKUR
'kadj Bkdqj
CHIEF SR. DCM CLERK
12112460
12112460
SR. DCM
SPJ
185
SHASHI KANT SINGH
'kf'k dkUr flag
ECRC
05185580
05185580
SR. DCM
SPJ
186
SHATRUGHAN MISHRA
] 'k=q?u feJk
OFFICE SUPDT.
05164333
05164333
SR. DCM
SPJ
187
SHEO NATH SINGH
f'koukFk flag
HAMAL
05291926
05291926
SR. DCM
SPJ
188
SHESH NARAYAN RAI
'ks"k ukjk;.k jk;
SENIOR CLERK
01001462
01001462
SR. DCM
SPJ
189
SHIV KUMAR PRASAD
f'ko dqekj izlkn
CHIEF COMML. INSPECTOR
05152847
05152847
SR. DCM
SPJ
190
SHIV NARAYAN DAS
f'ko ukjk;.k nkl
BOOKING CLERK
21001402
21001402
SR. DCM
SPJ
191
SHIV PRASSAN RAM
f'ko izlUu jke
HEAD TICKET COLLECTOR
05176372
05176372
SR. DCM
SPJ
192
SHIVENDRA  SHARMA
f'kosUnz 'kekZ
SENOR TICKET COLLECTOR
21000305
21000305
SR. DCM
SPJ
193
SIYA RAM ROY
fl;k jke jk;
TRAIN TICKET EXAMINER I
21000193
21000193
SR. DCM
SPJ
194
SMT ASHA SHARMA
vk'kk 'kekZ
SR. BOOKING CLERK
21000828
21000828
SR. DCM
SPJ
195
SMT KIRAN KUMARI
fdju dqekjh
ENQUIRY CUM RESERVATION C
05185427
05185427
SR. DCM
SPJ
196
SMT RAJKUMARI DEVI
jkt dqekjh nsoh
WATERMAN
05169999
05169999
SR. DCM
SPJ
197
SMT.JAYA ARORA
t;k vjksM+k
OFFICE SUPDT.
01663483
01663483
SR. DCM
SPJ
198
SMT.SULEKHA MISHRA
lqys[kk feJk
SR. BOOKING CLERK
21000693
21000693
SR. DCM
SPJ
199
SOCHAN MAHTO
lkspu egrks
STORE KHALASI
05103551
05103551
SR. DCM
SPJ
200
SOHAIL ANSARI
lksgSy valkjh
SR. DCM SUPERINTENDENT
05161381
05161381
SR. DCM
SPJ
201
SRI ARBIND THAKUR
vjfoUn Bkkdqj
HAMAL
05177923
05177923
SR. DCM
SPJ
202
SUBHASH CHANDRA
lqHkk"k pUnz
SR. BOOKING CLERK
21000358
21000358
SR. DCM
SPJ
203
SUBRAT KUMAR JHA
lqczr dqekj >k
CHIEF SR. DCM CLERK
05170229
05170229
SR. DCM
SPJ
204
SUDHIR KR.MISHRA
lq/khj dqekj feJ
TRAIN TICKET EXAMINER I
05170035
05170035
SR. DCM
SPJ
205
SUDHIR.KUMAR
lq/khj dqekj   
TRAV. TICKET EXAMINER
21000133
21000133
SR. DCM
SPJ
206
SUDHIRKUMAR JHA
lq/khj dqekj >k
OFFICE SUPDT.
05160510
05160510
SR. DCM
SPJ
207
SUKHDEO LINDA
lq[knso fyaMk
CHIEF TICKET INSPECTOR
05182347
05182347
SR. DCM
SPJ
208
SUNIL KUMAR
lqfuy dqekj
SR. BOOKING CLERK
05178605
05178605
SR. DCM
SPJ
209
Surendra Kumar Jha
lqjsUnz dqekj >k
SR. BOOKING CLERK
21000694
21000694
SR. DCM
SPJ
210
SURESH SAH
lqjs'k lkg
SENIOR CLERK
05178071
05178071
SR. DCM
SPJ
211
SURESH SAH
lqjs'k lkg
RELIEVING UNSKILLED
05178411
05178411
SR. DCM
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
212
SURYA PRASAD SINGH
lw;Z izlkn flag
CLERK
05175501
05175501
SR. DCM
SPJ
213
SUSHIL KUMAR JHA
lq'khy dqekj >k
OFFICE SUPDT.
08369422
08369422
SR. DCM
SPJ
214
SUSHIL KUMAR SINHA
lq'khy dqekj flUgk
OFFICE SUPDT.
05164345
05164345
SR. DCM
SPJ
215
TARAK NATH SINGH
rkjd ukFk flag
SENOR TICKET COLLECTOR
21000175
21000175
SR. DCM
SPJ
216
UMESH RAM
mes'k jke
WRB
05169173
05169173
SR. DCM
SPJ
217
VIDYA.KUMARI
fon~;k dqekjh
ECRC
21000187
21000187
SR. DCM
SPJ
218
VIJAY KUMAR PRASAD
fot; dqekj izlkn
SR. DCM SUPERINTENDENT
05159386
05159386
SR. DCM
SPJ
219
VIJAY KUMAR SINHA
fot; dqekj flUgk
DIV. TRAIN TICKET INS.
05169185
05169185
SR. DCM
SPJ
220
VIMAL KUMAR
foey dqekj 
TICKET COLLECTOR
21001645
21001645
SR. DCM
SPJ
221
VIMLESH.KUMAR.VIMAL
foeys'k dqekj foey
HAMAL
21000071
21000071
SR. DCM
SPJ
222
VIRENDRA BARAIK
fojsUnz cjkbZd
SR. DCM SUPERINTENDENT
05168983
05168983
SR. DCM
SPJ
223
VISHWAJEET MITRA
fo'othr fe=k
TRAIN TICKET EXAMINER I
05182384
05182384
SR. DCM
SPJ
224
VISHWANATH PD SAH
fo'othr izlkn lkg
TRAIN TICKET EXAMINER I
05178794
05178794
SR. DCM
SPJ
225
WASIM AKRAM
olhe vdje
SR. BOOKING CLERK
05178654
05178654
SR. DCM
SPJ
226
YOGES KR.AZAD
;ksxs'k dqekj vktkn
LEAVE RESERVE TTE
05180119
05180119
SR. DCM
SPJ
227
A.K.ISHWAR
, ds bZ'oj
TECHNICIAN II
07960293
07960293
SR. DEE
SPJ
228
ABDUL RAHAN
vCnqy jgku
TECHNICIAN I
02809746
02809746
SR. DEE
SPJ
229
AJAY KR KHARE
vt; dqekj [kjs
KHALASI
05415676
05415676
SR. DEE
SPJ
230
AJAY KUMAR
vt; dqekj   
HELPER GR-II
21002190
21002190
SR. DEE
SPJ
231
AKHILESH KM.SINGH
vf[kys'k dqekj flag
TECHNICIAN II
05416486
05416486
SR. DEE
SPJ
232
AKHILESH KR.RAI
vf[kys'k dqekj jk;
KHALASI HELPER
05418136
05418136
SR. DEE
SPJ
233
AMALENDU BANERJEE
veysUnw cuthZ
SR. DEE FITTER GR-1
08014620
08014620
SR. DEE
SPJ
234
AMRENDRA KUMAR
vejsUnz dqekj 
TECHNICIAN I
05416050
05416050
SR. DEE
SPJ
235
ANAND KR.RAI
vkuUn dqekj jk;
KHALASI HELPER
05418161
05418161
SR. DEE
SPJ
236
ANIL KR.CHAUDHARY
vfuy dqekj pkS/kjh
B/MAN
05413849
05413849
SR. DEE
SPJ
237
ANWAR KHAN
vuoj [kku
KHALASI HELPER
05417284
05417284
SR. DEE
SPJ
238
ARCHANA KUMARI
vpZuk dqekjh
JUNIOR ENGINEER
21001731
21001731
SR. DEE
SPJ
239
ARUN KUMAR PODDAR
v:.k dqekj iksn~nkj
TECHNICIAN III
05415615
05415615
SR. DEE
SPJ
240
ASHARFEE ROY
v'kQhZ jkW;
KHALASI HELPER
05415100
05415100
SR. DEE
SPJ
241
ASHOK KR SHARMA
v'kksd dqekj 'kekZ
TECHNICIAN II
05413631
05413631
SR. DEE
SPJ
242
ASUTOSH RANJAN
vk'kqrks"k jatu
HELPER GR-II
21002193
21002193
SR. DEE
SPJ
243
AWANISH KUMAR
vouh'k dqekj
HELPER GR-II
21002191
21002191
SR. DEE
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
244
BANWAREE ROY
cuokjh jk;
TECHNICIAN III
01921563
01921563
SR. DEE
SPJ
245
BELAL AHMAD
csyky vgen
KHALASI
05418240
05418240
SR. DEE
SPJ
246
BHAGWAT PASWAN
Hkkxor ikloku
TECHNICIAN III
05278454
05278454
SR. DEE
SPJ
247
BHAWADISH RAI
Hkonh'k jk;
TECHNICIAN I
05416097
05416097
SR. DEE
SPJ
248
BHEEKHAN ROY
Hkh[ku jk;
TECHNICIAN III
05417995
05417995
SR. DEE
SPJ
249
BHIKHAREE SHARMA
Hkh[kkjh 'kekZ
TECHNICIAN II
05414039
05414039
SR. DEE
SPJ
250
BHIMSEN  KUMAR
Hkhelsu dqekj
TECHNICIAN III
21000717
21000717
SR. DEE
SPJ
251
BHOLA PD YADAV
Hkksyk izlkn ;kno
SR. DEE FITTER GR-1
05415457
05415457
SR. DEE
SPJ
252
BHUNESHWAR
Hkqous'oj
TECHNICIAN I
05441845
05441845
SR. DEE
SPJ
253
BIBEKA NAND PASWAN
foosdk uUn ikloku
CHIEFOFFICE SUPDT
07505516
07505516
SR. DEE
SPJ
254
BIBHUTI KUMAR GAUTAM
foHkwfr dqekj xkSre
TECHNICIAN II
21000409
21000409
SR. DEE
SPJ
255
BIHARI RAM
fcgkjh jke
KHALASI
21001976
21001976
SR. DEE
SPJ
256
BIJOY KR SINHA
fct; dqekj flUgk
TECHNICIAN I
05413862
05413862
SR. DEE
SPJ
257
BILTOO PASWAN
fcYVw ikloku
B/MAN
05276676
05276676
SR. DEE
SPJ
258
BIMLESHWAR MAHTO
fcfeys'oj egrks
TECHNICIAN I
05416073
05416073
SR. DEE
SPJ
259
BINDESHWAR RAM
fcUns'oj jke
SENIOR TECHNICIAN
05256690
05256690
SR. DEE
SPJ
260
BINOD KR SHARMA
fcuksn dqekj 'kekZ
TECHNICIAN I
05414192
05414192
SR. DEE
SPJ
261
BINOD KR.SINGH
fcuksn dqekj flag
KHALASI HELPER
21001973
21001973
SR. DEE
SPJ
262
BISHUNDEV SHARMA
fc".kqnso 'kekZ
TECHNICIAN II
05414969
05414969
SR. DEE
SPJ
263
BRIJNANDAN ROY
fczt uUnu jk;
TECHNICIAN III
05416115
05416115
SR. DEE
SPJ
264
CHANDESHWAR SHARMA
pUns'oj 'kekZ
TECHNICIAN II
01735238
01735238
SR. DEE
SPJ
265
CHANDRA DEEP ROY
pUnz nhi jk;
B/MAN
05416061
05416061
SR. DEE
SPJ
266
CHANDRABHUSHAN ROY
pUnz Hkw"k.k jk;
TECHNICIAN III
05415068
05415068
SR. DEE
SPJ
267
DAMODAR JHA
nkeksnj >k
METER READERIII
05416620
05416620
SR. DEE
SPJ
268
DEEN DAYAL THAKUR
nhu n;ky Bkdqj
KHALASI HELPER
05416012
05416012
SR. DEE
SPJ
269
DEEPAK KUMAR
nhid dqekj
TECHNICIAN III
21002847
21002847
SR. DEE
SPJ
270
DEVENDAR  RAI
nsosUnz jk;
KHALASI
05418720
05418720
SR. DEE
SPJ
271
DEVENDRA PD SINGH
nsosUnz izlkn flag
JUNIOR CLERK
05417776
05417776
SR. DEE
SPJ
272
DEVENDRA ROY
nsosUnz jk;
B/MAN
05416048
05416048
SR. DEE
SPJ
273
DEVENDRA ROY
nsosUnz jk;
TECHNICIAN I
05411580
05411580
SR. DEE
SPJ
274
DEVENDRA SAH
nsosUnz lkg
B/MAN
05271563
05271563
SR. DEE
SPJ
275
DHARMENDAR KUMAR
/kesZUnz dqekj
KHALASI HELPER
21000370
21000370
SR. DEE
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
276
DILEEP KR.ROY
fnyhi dqekj jk;
METER READERIII
05730296
05730296
SR. DEE
SPJ
277
FATURI ROY
Qrqjh jk;
TECHNICIAN I
05413527
05413527
SR. DEE
SPJ
278
GANESH CHOUDHARY
x.ks'k pkS/kjh
TECHNICIAN I
05415536
05415536
SR. DEE
SPJ
279
GANESH PASWAN
x.ks'k ikloku
SENIOR TECHNICIAN
05410976
05410976
SR. DEE
SPJ
280
GANESH PRASAD
x.ks'k izlkn
HELPER GR-II
21002661
21002661
SR. DEE
SPJ
281
GANESH ROY
x.ks'k jk;
KHALASI HELPER
05415573
05415573
SR. DEE
SPJ
282
GAURI SHANKAR RAM
xkSM+h 'kadj jke
TECHNICIAN I
05413977
05413977
SR. DEE
SPJ
283
GAURI SHANKAR SHARM
xkSM+h 'kadj 'kekZ
TECHNICIAN II
05412183
05412183
SR. DEE
SPJ
284
GHANSHYAM PD. YADAV
?ku';ke izlkn ;kno
TECHNICIAN I
05412043
05412043
SR. DEE
SPJ
285
GHANSHYAM SHARMA
?ku';ke 'kekZ
TECHNICIAN II
05414532
05414532
SR. DEE
SPJ
286
GIRDHAR KUMAR
fxj/kj dqekj
TECHNICIAN II
21000410
21000410
SR. DEE
SPJ
287
GIRISH THAKUR
fxjh'k Bkdqj
TECHNICIAN III
05415081
05415081
SR. DEE
SPJ
288
GOUTAM KUMAR
xkSre dqekj
SR. DEE FITTER GR-1
05415433
05415433
SR. DEE
SPJ
289
H. C. PASWAN
,p lh ikloku
TECHNICIAN II
01048752
01048752
SR. DEE
SPJ
290
HARISH CHANDRA ROY
gjh'k pUnz jk;
TECHNICIAN I
05414350
05414350
SR. DEE
SPJ
291
HARISH CHANDRA YADAV
gjh'k pUnz ;kno
TECHNICIAN III
21003293
21003293
SR. DEE
SPJ
292
I. K. RAJAK
vkbZ ds jtd
TECHNICIAN III
21001619
21001619
SR. DEE
SPJ
293
INDRABHUSHAN ROY
bUnzHkw"k.k jk;
TECHNICIAN I
05411520
05411520
SR. DEE
SPJ
294
INDRADEO RAM
bUnznso jke
KHALASI HELPER
05443684
05443684
SR. DEE
SPJ
295
JAGDISH PD BAITHA
txnh' izlkn cSBk
TECHNICIAN I
05414295
05414295
SR. DEE
SPJ
296
JAGDISH ROY
txnh'k jk;
TECHNICIAN I
05413084
05413084
SR. DEE
SPJ
297
JAGDISH ROY I
txnh'k jk;&A
TECHNICIAN III
05415354
05415354
SR. DEE
SPJ
298
JAGMOHAN ROY
txeksgu jk;
TECHNICIAN III
05416541
05416541
SR. DEE
SPJ
299
JAI NARAIN RAI
t; ukjk;.k jk;
KHALASI HELPER
05418690
05418690
SR. DEE
SPJ
300
JAI NARAYAN ROY
t; ukjk;.k jk;
TECHNICIAN I
07505449
07505449
SR. DEE
SPJ
301
JAMUN RAJAK
tkewu jtd
KHALASI HELPER
05417971
05417971
SR. DEE
SPJ
302
JITENDRA  KR. MISHRA
ftrsUnz dqekj feJk
TECHNICIAN I
05287388
05287388
SR. DEE
SPJ
303
KAILASH PATI RAI
dSyk'k ifr jk;
TP
05416772
05416772
SR. DEE
SPJ
304
KAMAL AHMAD
deky vgen
JUNIOR CLERK
07514736
07514736
SR. DEE
SPJ
305
KAMESHWAR ROY
dkes'oj jk;
TECHNICIAN I
05416103
05416103
SR. DEE
SPJ
306
KAPILESHWAR PASWAN
dfiys'oj ikloku
TECHNICIAN I
05415585
05415585
SR. DEE
SPJ
307
KAPILESHWAR ROY
dfiys'oj jk;
TECHNICIAN III
05416139
05416139
SR. DEE
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
308
KHUBLAL MAHTO
[kqcyky egrks
TECHNICIAN III
05415639
05415639
SR. DEE
SPJ
309
KISHUN DAYAL
fd'kqu n;ky
B/MAN
05413667
05413667
SR. DEE
SPJ
310
KRISHNADEO SHRMA
d`".knso 'kekZ
TECHNICIAN III
21002054
21002054
SR. DEE
SPJ
311
KUSHESHWAR
dq'ks'oj
SR. DEE FITTER GR-1
05414052
05414052
SR. DEE
SPJ
312
LAL BABOO RAI
yky ckcw jk;
STENOGRAPHER
00017899
00017899
SR. DEE
SPJ
313
LAL BAHADUR RAI
yky cgknqj jk;
SENIOR TECHNICIAN
05412171
05412171
SR. DEE
SPJ
314
LAXMAN MAHTO
y{ke.k egrks
TECHNICIAN I
05416504
05416504
SR. DEE
SPJ
315
LAXMI  SHARMA
y{keh 'kekZ
KHALASI
21000461
21000461
SR. DEE
SPJ
316
MAHENDRA RAI
egsUnz jk;
SR. DEE FITTER GR-3
05415020
05415020
SR. DEE
SPJ
317
MAHESH KR SINHA
egs'k dqekj flUgk
SENIOR TECHNICIAN
07505346
07505346
SR. DEE
SPJ
318
MAHESH MANDAL
egs'k eaMy
TECHNICIAN I
05055556
05055556
SR. DEE
SPJ
319
MAHESHI RAM
egs'kh jke
KHALASI HELPER
05444226
05444226
SR. DEE
SPJ
320
MAN SOL MURMOO
ekulksy eqeZq
TECHNICIAN II
05284685
05284685
SR. DEE
SPJ
321
MANOJ KR SHARMA
eukst dqekj 'kekZ
KHALASI HELPER
21001971
21001971
SR. DEE
SPJ
322
MD IMTEYAZ
eks0 bfEr;kt
KHALASI HELPER
05417880
05417880
SR. DEE
SPJ
323
MD KAMO
eks0 dkeks
TECHNICIAN II
05415652
05415652
SR. DEE
SPJ
324
MD MURTUJA
eks0 eqrZqtk
TECHNICIAN I
90127286
90127286
SR. DEE
SPJ
325
MD MUSTAFA
eks0 eqLrQk
TECHNICIAN II
05415962
05415962
SR. DEE
SPJ
326
MD NAIYEEM ANSAREE
eks0 u;he valkjh
KHALASI
05415408
05415408
SR. DEE
SPJ
327
MD NURALAM
eks0 uwj vkye
KHALASI HELPER
05417934
05417934
SR. DEE
SPJ
328
MD TASLEEM I
eks0 rLyhe&A
TECHNICIAN II
05413801
05413801
SR. DEE
SPJ
329
MD TASLEEM II
eks0 rLyhe&AA
TECHNICIAN II
05415500
05415500
SR. DEE
SPJ
330
MD.NIJAMUDDIN
eks0 futkeqn~nhu
HELPER GR-I
90184804
90184804
SR. DEE
SPJ
331
MISRI PD YADAV
feJh izlkn ;kno
TECHNICIAN I
05414260
05414260
SR. DEE
SPJ
332
MITHUN KUMAR
feFkqu dqekj
KHALASI
21001868
21001868
SR. DEE
SPJ
333
MOHAN MAHTO
eksgu egrks
TECHNICIAN I
08121369
08121369
SR. DEE
SPJ
334
MOTAY SOY
eksVk; lks;
CHIEF OFF. SUPERINTENDENT
05392214
05392214
SR. DEE
SPJ
335
MRITUNJAI NATH CHAUDHARY
e`R;qat; ukFk pkS/kjh
HELPER GR-II
21002662
21002662
SR. DEE
SPJ
336
N BANERJEE
,u cuthZ
CHIEFOFFICE SUPDT
05412134
05412134
SR. DEE
SPJ
337
NAGESHWAR ROY
ukxs'oj jk;
TECHNICIAN II
05414180
05414180
SR. DEE
SPJ
338
NAND KISHORE ROY
uUn fd'kksjh jk;
SR. DEE FITTER GR-1
05415640
05415640
SR. DEE
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
339
NANDLAL ROY
uUn yky jk;
TECHNICIAN II
05414131
05414131
SR. DEE
SPJ
340
NATHUNEE MAHTO
uFkquh egrks
TECHNICIAN II
05415512
05415512
SR. DEE
SPJ
341
NIL RATAN VISHAWAS
fuy jru fo'okl
TECHNICIAN I
05414120
05414120
SR. DEE
SPJ
342
NITAI KUMAR DUTTA
furkbZ dqekj nRrk
CHIEF TYPIST
01000548
01000548
SR. DEE
SPJ
343
P N MANDAL
ih ,u eaMy
SR.RECORD LIFTER
05392147
05392147
SR. DEE
SPJ
344
PANKAJ KUMAR
iadt dqekj
TECHNICIAN III
21002848
21002848
SR. DEE
SPJ
345
PAWAN KR JHA
iou dqekj >k
TECHNICIAN I
05411609
05411609
SR. DEE
SPJ
346
PRAMOD KUMAR
izeksn dqekj   
TECHNICIAN III
05416036
05416036
SR. DEE
SPJ
347
PRAMOD KUMAR
izeksn dqekj   
HELPER GR-II
21002660
21002660
SR. DEE
SPJ
348
PRAVEEN KUMAR SAHU
izoh.k dqekj lkgw
TECHNICIAN III
05417818
05417818
SR. DEE
SPJ
349
PREM KUMAR
izse dqekj
KHALASI HELPER
05418707
05418707
SR. DEE
SPJ
350
R L PASAWAN
vkj ,y ikloku
SENIOR CLERK
05270066
05270066
SR. DEE
SPJ
351
RABINDRA KR. THAKUR
jfoUnz dqekj Bkdqj
TECHNICIAN I
05416899
05416899
SR. DEE
SPJ
352
RAGHUNEE ROY
j?kquh jk;
TECHNICIAN I
05412195
05412195
SR. DEE
SPJ
353
RAJ KUMAR
jkt dqekj
OFFICE SUPDT.
05414623
05414623
SR. DEE
SPJ
354
RAJ KUMAR PANDEY
jkt dqekj ik.Ms;
SENIOR SECTION ENGINEER
05418082
05418082
SR. DEE
SPJ
355
RAJA RAM RAI
jktk jke jk;
TECHNICIAN I
05411105
05411105
SR. DEE
SPJ
356
RAJBALLABH
jktcyh lkg
B/MAN
05282330
05282330
SR. DEE
SPJ
357
RAJEEV RANJAN
jktho jatu
TECHNICIAN III
00000838
00000838
SR. DEE
SPJ
358
RAJENDRA PD.SINGH
jktsUnz izlkn flag
TECHNICIAN III
21001972
21001972
SR. DEE
SPJ
359
RAJENDRA ROY
jktsUnz jk;
MASTER RIGGER
05414076
05414076
SR. DEE
SPJ
360
RAJENDRA ROY II
jktsUnz jk;&AA
TECHNICIAN I
05414283
05414283
SR. DEE
SPJ
361
RAJESH KUMAR
jkts'k dqekj
TECHNICIAN III
00000907
00000907
SR. DEE
SPJ
362
RAJESH KUMAR MADHU
jkts'k dqekj e/kq
JUNIOR ENGINEER
21000852
21000852
SR. DEE
SPJ
363
RAJESH KUMAR SAHANI
jkts'k dqekj lguh
HELPER GR-II
21002192
21002192
SR. DEE
SPJ
364
RAJKUMAR PRASAD
jkt dqekj izlkn   
SR. DEE FITTER GR-1
05413783
05413783
SR. DEE
SPJ
365
RAJNISH KUMAR VERMA
jtuh'k dqekj oekZ
KHALASI HELPER
21002065
21002065
SR. DEE
SPJ
366
RAJNISH KUNWAR
jtuh'k dqWoj
JUNIOR ENGINEER
21001733
21001733
SR. DEE
SPJ
367
RAJU SHARMA
jktw 'kekZ
TECHNICIAN III
00000586
00000586
SR. DEE
SPJ
368
RAM  SURESH  RAI
jke lqjs'k jk;
KHALASI
05418719
05418719
SR. DEE
SPJ
369
RAM AUTAR RAI
jke vkSrkj jk;
TECHNICIAN III
05412330
05412330
SR. DEE
SPJ
370
RAM BRICH RAI
jke c`{k jk;
SR. PEON
01001474
01001474
SR. DEE
SPJ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling