SL. no. Name uke designation identity card no p f no working under station


Download 8.18 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/55
Sana02.12.2017
Hajmi8.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
371
RAM DEV MAHTO
jke nso egrks
TECHNICIAN I
05412018
05412018
SR. DEE
SPJ
372
RAM GOVIND DAS
jke xksfoUn nkl
TECHNICIAN III
05411816
05411816
SR. DEE
SPJ
373
RAM KISHUN ROY
jke fd'kqu jk;
TECHNICIAN I
05412213
05412213
SR. DEE
SPJ
374
RAM KM SHAH
jke dqekj lkg
TECHNICIAN III
90185390
90185390
SR. DEE
SPJ
375
RAM KUMAR MAHTO
jke dqekj egrks
TECHNICIAN III
05417405
05417405
SR. DEE
SPJ
376
RAM KUMAR ROY
jke dqekj jk;
SENIOR TECHNICIAN
05413473
05413473
SR. DEE
SPJ
377
RAM LAGAN DAS
jke yxu nkl
B/MAN
05278557
05278557
SR. DEE
SPJ
378
RAM LAGAN YADAV
jke yxu ;kno
KHALASI HELPER
21001671
21001671
SR. DEE
SPJ
379
RAM NARAYAN ROY
jke ukjk;.k jk;
TECHNICIAN II
05414143
05414143
SR. DEE
SPJ
380
RAM PRAKASH RAM
jke izdk'k jke
TECHNICIAN I
05413485
05413485
SR. DEE
SPJ
381
RAM SAGAR ROY
jke lkxj jk;
B/MAN
05413990
05413990
SR. DEE
SPJ
382
RAM SAKAL MAHTO
jke ldy egrks
SENIOR TECHNICIAN
05413916
05413916
SR. DEE
SPJ
383
RAM SOBHIT SINGH
jke 'kksfHkr flag
TECHNICIAN II
05414234
05414234
SR. DEE
SPJ
384
RAM TEJAN RAI
jke rstu jk;
KHALASI
05414957
05414957
SR. DEE
SPJ
385
RAMA SHANKAR
jkek 'kadj
CHOWKIDAR
05414970
05414970
SR. DEE
SPJ
386
RAMANAND SHARMA
jkekuUn 'kekZ
KHALASI
21000645
21000645
SR. DEE
SPJ
387
RAMASHISH RAI
jkek'kh"k jk;
TECHNICIAN I
05411439
05411439
SR. DEE
SPJ
388
RAMASHISH SAHNEE
jkek'kh"k lguh
TECHNICIAN III
05415597
05415597
SR. DEE
SPJ
389
RAMASHISH THAKUR
jkek'kh"k Bkdqj
SENIOR SECTION ENGINEER
05295397
05295397
SR. DEE
SPJ
390
RAMBALAK ROY
jke ckyd jk;
TECHNICIAN III
05415469
05415469
SR. DEE
SPJ
391
RAMBALI SAH
jke cyh lkg
TECHNICIAN III
05415627
05415627
SR. DEE
SPJ
392
RAMESHWAR SHARMA
jkes'oj 'kekZ
HELPER GR-I
00750748
00750748
SR. DEE
SPJ
393
RAMKEWAL ROY
jke dsoy jk;
KHALASI HELPER
69340432
69340432
SR. DEE
SPJ
394
RAMNARESH ROY
jke ujs'k jk;
SR. DEE FITTER GR-1
05414064
05414064
SR. DEE
SPJ
395
RAMSAGAR MAHTO
jke lkxj egrks
SR. DEE FITTER GR-1
05413643
05413643
SR. DEE
SPJ
396
RANDHIR KUMAR
ja/khj dqekj
HELPER GR-II
21002659
21002659
SR. DEE
SPJ
397
RANJEET KR SRIVASTAVA
jathr dqekj JhokLro
OFFICE SUPDT.
05413382
05413382
SR. DEE
SPJ
398
RANJU PASWAN
jatw ikloku
TECHNICIAN III
05417892
05417892
SR. DEE
SPJ
399
RAUSHAN KUMAR
jkS'ku dqekj
TECHNICIAN III
21001975
21001975
SR. DEE
SPJ
400
RAUSHAN KUMAR
jkS'ku dqekj
HELPER GR-II
21002658
21002658
SR. DEE
SPJ
401
RAVINDRA KUMAR
jfoUnz dqekj
METER READERIII
05416930
05416930
SR. DEE
SPJ
402
RAVINDRA PAL
jfoUnz ikWy
KHALASI HELPER
21002053
21002053
SR. DEE
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
403
REKHA DEVI
js[kk nsoh
KHALASI HELPER
21001873
21001873
SR. DEE
SPJ
404
REKHA SINHA
js[kk flUgk
KHALASI HELPER
10204313
10204313
SR. DEE
SPJ
405
RITESH ANAND
fjrs'k vkuUn
TECHNICIAN III
21001978
21001978
SR. DEE
SPJ
406
ROOHEE DAS SAHA
jksgh nkl lkgk
TECHNICIAN I
05416863
05416863
SR. DEE
SPJ
407
S K SINGH
,l ds flag
SECTION ENGINEER
05417247
05417247
SR. DEE
SPJ
408
S.K. BANARJEE
,l ds cuthZ
KHALASI HELPER
05417820
05417820
SR. DEE
SPJ
409
SAHDEB THAKUR
lgnso Bkdqj
TECHNICIAN I
05670937
05670937
SR. DEE
SPJ
410
SANJAY KR SRIVASTAV
lat; dqekj JhokLro
KHALASI
05418252
05418252
SR. DEE
SPJ
411
SANJAY KUMAR
lat; dqekj 
JUNIOR ENGINEER
21001272
21001272
SR. DEE
SPJ
412
SANJOY
lat;
JUNIOR CLERK
01002016
01002016
SR. DEE
SPJ
413
SANJOY ROY
lat; jk;
B/MAN
05416905
05416905
SR. DEE
SPJ
414
SANTOSH KR SINHA
larks"k dqekj flUgk
TECHNICIAN III
05417193
05417193
SR. DEE
SPJ
415
SANTOSH KUMAR ROY
larks"k dqekj jk;
TECHNICIAN I
05418616
05418616
SR. DEE
SPJ
416
SAROJ PASWAN
ljkst ikloku
METER READERIII
05417958
05417958
SR. DEE
SPJ
417
SATTAN PASWAN
lRru ikloku
B/MAN
05416279
05416279
SR. DEE
SPJ
418
SATYENDRA Nr. SHARAN
lR;sUnz ukjk;.k 'kekZ
TECHNICIAN I
05413461
05413461
SR. DEE
SPJ
419
SHAMBHU KR.RAM
'kEHkw dqekj jke
TECHNICIAN III
21001974
21001974
SR. DEE
SPJ
420
SHANKAR KR MANDAL
'kadj dqekj eaMy
TECHNICIAN I
05417909
05417909
SR. DEE
SPJ
421
SHANKAR ROY
'kadj jk;
TECHNICIAN I
05413965
05413965
SR. DEE
SPJ
422
SHANKER MAHTO
'kadj egrks
TECHNICIAN III
05278417
05278417
SR. DEE
SPJ
423
SHASHI BHUSHAN JHA
'k'kh Hkw"k.k >k
TECHNICIAN I
05411725
05411725
SR. DEE
SPJ
424
SHASHI BHUSHAN SAHNI
'k'kh Hkw"k.k lguh
TECHNICIAN I
05415032
05415032
SR. DEE
SPJ
425
SHATRUGHNA PD YADAV
'k=q?u izlkn ;kno
METER READER II
05416322
05416322
SR. DEE
SPJ
426
SHATRUGHNA SAH
'k=q?u lkg
TECHNICIAN II
05413291
05413291
SR. DEE
SPJ
427
SHAUKAT ALI
'kkSdr vyh
KHALASI HELPER
05416796
05416796
SR. DEE
SPJ
428
SHAUKAT HASSAN
'kkSdr glu
KHALASI HELPER
05417466
05417466
SR. DEE
SPJ
429
SHIV KUMAR JHA
f'ko dqekj >k
TECHNICIAN I
05413928
05413928
SR. DEE
SPJ
430
SHIV NARAIN RAI
f'ko ukjk;.k jk;
TECHNICIAN I
05414313
05414313
SR. DEE
SPJ
431
SHIV NARAYAN SINGH
f'ko ukjk;.k flag
KHALASI HELPER
05417983
05417983
SR. DEE
SPJ
432
SHIVCHANDRA RAJAK
f'ko pUnz jtd
TECHNICIAN III
05416577
05416577
SR. DEE
SPJ
433
SHIVJEE ROY
f'koth jk;
SR. DEE FITTER GR-1
05416589
05416589
SR. DEE
SPJ
434
SHMBHU PD SHAH
'kEHkw izlkn lkg
TECHNICIAN III
05417417
05417417
SR. DEE
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
435
SHOBHAKANT MISHRA
'kksHkk dkUr feJk
B/MAN
05416152
05416152
SR. DEE
SPJ
436
SHRI BALRAM MANDAL
Jhcyjke eaMy
TECHNICIAN II
05417326
05417326
SR. DEE
SPJ
437
SHYAM SUNDER THAKUR
';ke lqUnj Bkdqj
TECHNICIAN I
05414118
05414118
SR. DEE
SPJ
438
SHYAMBIHARI SINGH
';ke fcgkjh flag
KHALASI HELPER
05417272
05417272
SR. DEE
SPJ
439
SIKANDER PASWAN
fldUnj ikloku
TECHNICIAN III
05416334
05416334
SR. DEE
SPJ
440
SITARAM SAH
flrk jke lkg
TECHNICIAN I
05416607
05416607
SR. DEE
SPJ
441
SIYA NAND RAI
fl;k uUn jk;
TECHNICIAN I
05411993
05411993
SR. DEE
SPJ
442
SIYA RAM ROY
fl;k jke jk;
KHALASI HELPER
05415056
05415056
SR. DEE
SPJ
443
SMT ARHUL DEVI
vjgqy nsoh
JAMEDAR  PEONS
05417259
05417259
SR. DEE
SPJ
444
SMT.KANCHAN KUMARI
dapu dqekjh
KHALASI HELPER
21001872
21001872
SR. DEE
SPJ
445
SONELAL SHARMA
lksus yky 'kekZ
TECHNICIAN III
05415159
05415159
SR. DEE
SPJ
446
SRI B N PATHAK
ch ,u ikBd
SENIOR TECHNICIAN
05413503
05413503
SR. DEE
SPJ
447
SUBHANKAR CHOUDHURY
'kqHkadj pkS/kjh
OFFICE SUPDT.
05410563
05410563
SR. DEE
SPJ
448
SUBODH NR.PODDAR
lqcks/k ukjk;.k iksn~nkj
TECHNICIAN II
05414325
05414325
SR. DEE
SPJ
449
SUNDER LAL ROY
lqUnj yky jk;
KHALASI HELPER
05417090
05417090
SR. DEE
SPJ
450
SUNIL KR ROY
lqfuy dqekj jk;
TECHNICIAN I
05414090
05414090
SR. DEE
SPJ
451
SUNITA DAS
lqfurk nkl
SENIOR TYPIST
05416474
05416474
SR. DEE
SPJ
452
SURENDRA PD KUSHWAH
lqjsUnz izlkn dq'kokgk
TECHNICIAN III
05417296
05417296
SR. DEE
SPJ
453
SURESH JHA
lqjs'k >k
TECHNICIAN II
07505360
07505360
SR. DEE
SPJ
454
SURESH KUMAR
lqjs'k dqekj
METER READER II
05416759
05416759
SR. DEE
SPJ
455
SURESH PD SHARMA
lqjs'k izlkn 'kekZ
TECHNICIAN III
05415561
05415561
SR. DEE
SPJ
456
SURESH PD SINHA
lqjs'k izlkn flUgk
OFFICE SUPDT.
05411786
05411786
SR. DEE
SPJ
457
SURESH ROY
lqjs'k jkW;
TECHNICIAN II
05414106
05414106
SR. DEE
SPJ
458
SURESHWAR PD SAH
lqjs'oj izlkn lkg
TECHNICIAN I
07510860
07510860
SR. DEE
SPJ
459
SUSHIL PASWAN
lq'khy ikloku
TECHNICIAN I
05416711
05416711
SR. DEE
SPJ
460
TEJ NARAYAN RAM
rst ukjk;.k jke
TECHNICIAN I
05413734
05413734
SR. DEE
SPJ
461
TEJ NARAYAN ROY
rst ukjk;.k jk;
B/MAN
05416127
05416127
SR. DEE
SPJ
462
TRIBHUWAN PRASAD
f=Hkqou izlkn
SENIOR SECTION ENGINEER
05413606
05413606
SR. DEE
SPJ
463
UMA SHANKAR ROY
mek 'kadj jk;
MCM
05413151
05413151
SR. DEE
SPJ
464
UMA SHANKAR ROY
mek 'kadj jk;
TECHNICIAN II
05415603
05415603
SR. DEE
SPJ
465
UMESH CHANDRA SHARMA
mes'k pUnz 'kekZ
JUNIOR CLERK
05417788
05417788
SR. DEE
SPJ
466
UPENDRA SHARMA
misUnz 'kekZ
SR. DEE FITTER GR-1
05415070
05415070
SR. DEE
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
467
VIJAY KUMAR
fot; dqekj
HELPER GR-II
21002189
21002189
SR. DEE
SPJ
468
VINOD
fouksn
KHALASI HELPER
21001620
21001620
SR. DEE
SPJ
469
VINOD KUMAR ROY
fouksn dqekj jk;
JUNIOR ENGINEER
21001732
21001732
SR. DEE
SPJ
470
VISHAL KUMAR CHOUDHARY
fo'kky dqekj pkS/kjh
TECHNICIAN III
21001617
21001617
SR. DEE
SPJ
471
YOGENDRA MAHTO
;ksxsUnz egrks
TECHNICIAN III
05413813
05413813
SR. DEE
SPJ
472
YOGENDRA MANDAL
;ksxsUnz eaMy
TECHNICIAN III
05055982
05055982
SR. DEE
SPJ
473
A K SINGH
,0 ds0 flag
SENIOR GOODS GUARD
05174405
05174405
SR. DOM
SPJ
474
ABHIJEET KR. SHARMA
vfHkthr dqekj 'kekZ
UNSKILLED GR.-D
21001907
21001907
SR. DOM
SPJ
475
ABHISHEK KUMAR
vfHk'ksd dqekj
GOODS GUARD
21001654
21001654
SR. DOM
SPJ
476
AJIT KUMAR
vthr dqekj
LINE CLEAR PORTER
21002899
21002899
SR. DOM
SPJ
477
AJIT KUMAR SINHA
vthr dqekj flUgk
SENIOR CLERK
05168569
05168569
SR. DOM
SPJ
478
AJOY SAMAJDAR
vt; le>nkj
CHIEF TRAIN CLERK
05163912
05163912
SR. DOM
SPJ
479
AKHILESH KR SINHA
vf[kys'k dqekj flUgk
STN SUPTD
05177534
05177534
SR. DOM
SPJ
480
AKHILESH KR. VERMA
vf[kys'k dqekj oekZ
CHIEF CONTROLLER
05163389
05163389
SR. DOM
SPJ
481
AMIT KU RAVI
vehr dqekj jfo
LINE CLEAR PORTER
21002902
21002902
SR. DOM
SPJ
482
ANAND KISHOR
vkuUn fd'kksj
CHIEF CONTROLLER
05152665
05152665
SR. DOM
SPJ
483
ANIL KR.SRIVASTVA
vfuy dqekj JhokLro
TRAFFIC INSPECTOR
05178514
05178514
SR. DOM
SPJ
484
ANIL KU. SRIVASTAVA
vfuy dqekj JhokLro
PASSENGER GUARD
05160728
05160728
SR. DOM
SPJ
485
ANIL KUMAR
vfuy dqekj    
JUNIOR CLERK
05174594
05174594
SR. DOM
SPJ
486
ANIL KUMAR SAH
vfuy dqekj lkg
CALL BOY I
05174107
05174107
SR. DOM
SPJ
487
ANIL KUMAR SINHA
vfuy dqekj flUgk
OFFICE SUPDT.
07270768
07270768
SR. DOM
SPJ
488
ANUJ KUMAR
vuqt dqekj
GOODS GUARD
05170321
05170321
SR. DOM
SPJ
489
ANZAR AHMAD
vatkj vgen
OFFICE SUPDT.
05277620
05277620
SR. DOM
SPJ
490
ARINJAI KUMAR
vfjat; dqekj
ASSISTANT STATION MASTER
21001088
21001088
SR. DOM
SPJ
491
ARJUN MALAKAR
vtqZu ekykdkj
RELIEVING UNSKILLED
05178680
05178680
SR. DOM
SPJ
492
ARUN KR. SRIVASTWAVA
v:.k dqekj JhokLro
SECTION CONTROLLER
05174223
05174223
SR. DOM
SPJ
493
ARUN KU MANDAL
v:.k dqekj eaMy
LINE CLEAR PORTER
21002897
21002897
SR. DOM
SPJ
494
ARUN KUMAR JHA
v:.k dqekj >k
PASSENGER GUARD
05182785
05182785
SR. DOM
SPJ
495
ARUN KUMAR PASWAN
v:.k dqekj ikloku
PEON
05164412
05164412
SR. DOM
SPJ
496
ARUN RAM
v:.k jke
MALE SAFAIWALA
05173073
05173073
SR. DOM
SPJ
497
ARVIND KR.CHAURASIA
vjfoUn dqekj pkSjfl;k
GATE KEEPER'A
21000886
21000886
SR. DOM
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
498
ARVIND KUMAR
vjfoUn dqekj    
GOODS GUARD
21001736
21001736
SR. DOM
SPJ
499
ASHKAR AHMAD
v'dkj vgen
STATION MASTER
05462009
05462009
SR. DOM
SPJ
500
ASHOK KR.MISHRA
v'kksd dqekj feJk
SECTION CONTROLLER
04759485
04759485
SR. DOM
SPJ
501
ASHOKE KR AZAD
v'kksd dqekj vktkn
HAMAL
05178708
05178708
SR. DOM
SPJ
502
AVINASH
vfouk'k
PASSENGER GUARD
05160443
05160443
SR. DOM
SPJ
503
B.K.SINGH
ch ds flag
ASSISTANT STATION MASTER
05180545
05180545
SR. DOM
SPJ
504
BAIDYA NATH MEHTA
cSn~; ukFk esgrk
LCP
05161370
05161370
SR. DOM
SPJ
505
BALMIKI PRASAD
ckfYedh izlkn
CHAIN MAN
05168934
05168934
SR. DOM
SPJ
506
BECHNI DEVI
cspuh nsoh
UNSKILLED GR.-D
21000507
21000507
SR. DOM
SPJ
507
BHAGAL
Hkkxy
WORKSHOP KHALASI
00502479
00502479
SR. DOM
SPJ
508
BHANU KU KANCH
Hkkuw dqekj dqap
BOXBOYS
21002905
21002905
SR. DOM
SPJ
509
BHAWTOSH DUTTA
Hkorks'k nRrk
STATION MASTER
06243162
06243162
SR. DOM
SPJ
510
BHIKHAM KUMAR YADAV
Hkh[ke dqekj ;kno
POINTS MAN'A
21003086
21003086
SR. DOM
SPJ
511
BHIKHARI CHAUDHARI
fHk[kkjh pkS/kjh
LINE CLEAR PORTER
21002904
21002904
SR. DOM
SPJ
512
BHOLA MAHTO
Hkksyk egrks
RELIEVING UNSKILLED
05176505
05176505
SR. DOM
SPJ
513
BHUNESHWAR KUMAR
Hkqous'oj dqekj
SECTION CONTROLLER
05902137
05902137
SR. DOM
SPJ
514
BIHARI LAL RAI
fcgkjh yky jk;
PASSENGER GUARD
05263920
05263920
SR. DOM
SPJ
515
BINDO KUMAR SINGH
fcuksn dqekj flag
MAIL GUARD
05158862
05158862
SR. DOM
SPJ
516
BIPIN BIHARI SINGH
fcfiu fcgkjh flag
STATION MASTER
05174030
05174030
SR. DOM
SPJ
517
BIPIN KR SINGH
fcfiu dqekj flag
PASSENGER GUARD
05161782
05161782
SR. DOM
SPJ
518
BIPIN KR.SINGH
fcfiu dqekj flag
DEPUTY CHIEF CONTROLLER
17999601
17999601
SR. DOM
SPJ
519
BIRENDRA RAI
fcjsUnz jk;
MAIL GUARD
05115413
05115413
SR. DOM
SPJ
520
BISHNU DEO PASWAN
fc".kq nso ikloku
JUNIOR CLERK
05172093
05172093
SR. DOM
SPJ
521
BISHNUDEO ROY
fc".kqnso jk;
RELIEVING UNSKILLED
05175562
05175562
SR. DOM
SPJ
522
BISHUNDEO PODDAR
fc".kqnso iksn~nkj
RELIEVING UNSKILLED
05180016
05180016
SR. DOM
SPJ
523
BISHUNDEO RAI
fc".kqnso jk;
RELIEVING UNSKILLED
05178060
05178060
SR. DOM
SPJ
524
BISHWMBHAR ROY MANOJ
fc'koEHkj jk; eukst
SENIOR CLERK
05167840
05167840
SR. DOM
SPJ
525
BISWANATH RAI
fc'oukFk jkt
RELIEVING UNSKILLED
05178617
05178617
SR. DOM
SPJ
526
CHANDER ROUT
pUnj jkmr
GATEKEEPER
05444070
05444070
SR. DOM
SPJ
527
CHANDRA BHUSHAN MAHTO
pUnz Hkw"k.k egrks
SENIOR CLERK
05159076
05159076
SR. DOM
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
528
CHHOTE LAL RAM
NksVs yky jke
BOX BOY I
21003235
21003235
SR. DOM
SPJ
529
D R KAMAL
Mh vkj dey
MAIL GUARD
05151697
05151697
SR. DOM
SPJ
530
DEBA SHISH GHOSE
nsok'kh"k ?kks"k
CHIEF CONTROLLER
01002582
01002582
SR. DOM
SPJ
531
DEVENDRA RAI
nsosUnz jk;
PASSENGER GUARD
05164175
05164175
SR. DOM
SPJ
532
DEWASHISH KR SINHA
nsok'kh"k dqekj flUgk
STATION MASTER
05165416
05165416
SR. DOM
SPJ
533
DHANUKHI MAHTO
/kuq[kh egrks
HAMAL
05169628
05169628
SR. DOM
SPJ
534
DIPTI KUMARI
fnfIr dqekjh
GOODS GUARD
21000818
21000818
SR. DOM
SPJ
535
DIPTI RANJAN SINHA
fnfIr jatu flUgk
CHIEF CONTROLLER
05116764
05116764
SR. DOM
SPJ
536
DIPU KUMAR PRASAD
nhiq dqekj izlkn
PASSENGER GUARD
05164151
05164151
SR. DOM
SPJ
537
G N P VERMA
th ,u ih oekZ
PASSENGER GUARD
05170059
05170059
SR. DOM
SPJ
538
GARIB SHARMA
xjhc 'kekZ
SHUNT MAN
05117770
05117770
SR. DOM
SPJ
539
GIRIJA PATI
fxjhtkifr
PAINTER GR-I
01002594
01002594
SR. DOM
SPJ
540
GIRISH KUMAR DAS
fxjh'k dqekj nkl
SECTION CONTROLLER
05168582
05168582
SR. DOM
SPJ
541
GIRJA NAND KASHYAP
fxjtk uUn d';i
CHIEF TRAVELLING TICKET I
05159453
05159453
SR. DOM
SPJ
542
GOPAL PRASAD
xksiky izlkn
POINTS MAN'A
05180375
05180375
SR. DOM
SPJ
543
GUDDU-KUMAR
xqM~Mw dqekj
UNSKILLED GR.-D
21001656
21001656
SR. DOM
SPJ
544
GULAB RAM
xqykx jke
JR GATE MAN
05168053
05168053
SR. DOM
SPJ
545
HARE KRISHNA KUMAR
gjs d`".k dqekj
DEPUTY CHIEF CONTROLLER
08019022
08019022
SR. DOM
SPJ
546
HARI LAL CHOUDHARY
gfj yky pkS/kjh
PASSENGER GUARD
05150164
05150164
SR. DOM
SPJ
547
HARIOM MEENA
gfjvkse eh.kk
LINE CLEAR PORTER
21002901
21002901
SR. DOM
SPJ
548
HIRA LAL BAHADUR
ghjk yky cgknqj
LCP
05164230
05164230
SR. DOM
SPJ
549
HIRA LAL SAH
ghjk yky lkg
POINTS MAN'A
05181744
05181744
SR. DOM
SPJ
550
INDRDEO RAI
bUnznso jk;
CHIEF TRAIN CLERK
05159234
05159234
SR. DOM
SPJ
551
JAFAR ALAM
tQj vkye
PASSENGER GUARD
05158746
05158746
SR. DOM
SPJ
552
JAGDEO RAI
txnso jk;
PASSENGER GUARD
05159106
05159106
SR. DOM
SPJ
553
JAGDISH MANDAL
txnh'k eaMy
TELE PEON
04752508
04752508
SR. DOM
SPJ
554
JAGRANATH RAI
txjukFk jk;
GOODS GUARD
05178046
05178046
SR. DOM
SPJ
555
JAI PRAKASH RAI
t; izdk'k jk;
SECTION CONTROLLER
08914862
08914862
SR. DOM
SPJ
556
JAVED SALIM KHAN
tkosn lyhe [kku
TRAFFIC INSPECTOR
05169756
05169756
SR. DOM
SPJ
557
JAYANTA KUMAR SINHA
t;Ur dqekj flUgk
HEAD TRAIN CLERK
05171180
05171180
SR. DOM
SPJ
558
JETENDRA KUMAR
ftrsUnz dqekj   
CHIEF TRAIN CLERK
05169847
05169847
SR. DOM
SPJ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling