SL. no. Name uke designation identity card no p f no working under station


Download 8.18 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/55
Sana02.12.2017
Hajmi8.18 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   55

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
356
MANOJ  KUMAR
eukst dqekj
ASSTT L.P.
74869164
74869164
SR. DME
SPJ
357
MANOJ KUMAR SHAHI
eukst dqekj 'kkgh
TECHNICIAN II
21000614
21000614
SR. DME
SPJ
358
MASUD AHMAD
elwn vgen
LOCO PILOT(GOODS)
05277759
05277759
SR. DME
SPJ
359
MAYANAND MALIK
ek;kuUn efyd
TRIMMER II
05278818
05278818
SR. DME
SPJ
360
MD AJMAL IMAM
eks0 vtey bZeke
SENIOR CLERK
05174417
05174417
SR. DME
SPJ
361
MD ALAM
eks0 vkye
SALOON ATTENDANT
05272002
05272002
SR. DME
SPJ
362
MD ALISHER MANSUR
eks0 vfy'ksj ealwj
ASSTT L.P.
21002132
21002132
SR. DME
SPJ
363
MD ESMAIL KHAN
eks0 bLekbZy [kku
LOCO PILOT PASS.
05275519
05275519
SR. DME
SPJ
364
MD IMTIYAZ AHMAD
eks0 bfEr;kt vgen
LOCO PILOT(GOODS)
05277670
05277670
SR. DME
SPJ
365
MD ISLAM KHAN
eks0 bZLyke [kku
LOCO PILOT(GOODS)
05270017
05270017
SR. DME
SPJ
366
MD SHAHNAWAZ AHMAD
eks0 'kkguokt vgen
ASSTT L.P.
21002187
21002187
SR. DME
SPJ
367
MD SHAKIL
eks0 'kdhy
LOCO PILOT PASS.
05277358
05277358
SR. DME
SPJ
368
MD SHAKIL AKHTAR
eks0  'kdhy v[rj
ASSTT L.P.
05287479
05287479
SR. DME
SPJ
369
MD USMAN GANI
eks0 mLeku  xuh
LOCO PILOT(GOODS)
05292554
05292554
SR. DME
SPJ
370
MD. IRFAN  ANSARI
eks0 bjQku valkjh
HELPER GR-II
21001108
21001108
SR. DME
SPJ
371
MD.DULARE AHAMD
eks0 nqykjs vgen
CALL BOY I
05271174
05271174
SR. DME
SPJ
372
MD.EHSAN KHAN
eks0 ,glku [kku
SENIOR SECTION ENGINEER
05264480
05264480
SR. DME
SPJ
373
MD.HARUN
eks0 gk:.k
TECHNICIAN I
05285197
05285197
SR. DME
SPJ
374
MD.JAINOOL
eks0 tSuwy
TECHNICIAN II
05286025
05286025
SR. DME
SPJ
375
MD.MURTUZA ANSARI
eks0 eqrqZtk valkjh
ASSTT L.P.
05287017
05287017
SR. DME
SPJ
376
MD.NIZAMUDDIN
eks0 futkeqfn~nu
ASSTT L.P.
05288824
05288824
SR. DME
SPJ
377
MD.TASLIM
eks rLyhe
RUNN. ROOM BEARER
05291525
05291525
SR. DME
SPJ
378
MEENA DEVI GUPTA
ehuk nsoh xqIrk
HELPER GR-II
21001785
21001785
SR. DME
SPJ
379
MRITUNJAY  KUMAR
e`R;qat; dqekj
ASSTT L.P.
21002119
21002119
SR. DME
SPJ
380
MUJIBUR RAHMAN
eqftcqjZ jgeku
HELPER GR-II
21001681
21001681
SR. DME
SPJ
381
MUKESH  KUMAR
eqds'k dqekj
ASSTT L.P.
21002123
21002123
SR. DME
SPJ
382
MUKESH CHAND MEENA
eqds'k pUn eh.kk
HELPER GR-II
21003198
21003198
SR. DME
SPJ
383
MUKESH KUMAR
eqds'k dqekj
TECHNICIAN III
21002071
21002071
SR. DME
SPJ
384
MUKESH KUMAR
eqds'k dqekj
TECHNICIAN III
21003300
21003300
SR. DME
SPJ
385
MUNNI LAL
eqUuh yky
TECHNICIAN III
05270455
05270455
SR. DME
SPJ
386
MUNNI LAL RAM
eqUuh yky jke
COOK
5291793
05291793
SR. DME
SPJ
387
MURARI KUMAR
eqjkjh dqekj
ASSTT L.P.
09000306
09000306
SR. DME
SPJ
388
MURTUZA AHMAD
eqrZqtk vgen
TECHNICIAN I
05282850
05282850
SR. DME
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
389
NAGESHWER PASWAN
ukxs'oj ikloku
TECHNICIAN I
05283693
05283693
SR. DME
SPJ
390
NANKI PASWAN
uudh ikloku
SR.LOCO PILOT(PASS)
07007097
07007097
SR. DME
SPJ
391
NARENDRA THAKUR
ujsUnz Bkdqj
ASSTT L.P.
05292785
05292785
SR. DME
SPJ
392
NARESH
ujs'k 
TECHNICIAN II
05441869
05441869
SR. DME
SPJ
393
NEHAL AHAMAD KHAN
usgky vgen [kku
SR.ASSTT.L.P.
05276482
05276482
SR. DME
SPJ
394
NIKHILESH KUMAR
fuf[kys'k dqekj
SENIOR CLERK
08651115
08651115
SR. DME
SPJ
395
NILESH   KUMAR
fuys'k dqekj
SENIOR SECTION ENGINEER
21000399
21000399
SR. DME
SPJ
396
NIRAJ KUMAR
fujt dqekj
ASSTT L.P.
21002186
21002186
SR. DME
SPJ
397
NIZAMUDDIN ANSARI
futkeqfn~nu valkjh
LOCO PILOT(GOODS)
05271642
05271642
SR. DME
SPJ
398
OM PRAKASH RAM
vkse izdk'k jke
TECHNICIAN II
05275325
05275325
SR. DME
SPJ
399
P K KAUSHAL
ih ds dkS'ky
ASSTT L.P.
21002147
21002147
SR. DME
SPJ
400
P K SINHA
ih ds flUgk
SENIOR STENOGRAPHER
01063789
01063789
SR. DME
SPJ
401
PANKAJ KUMAR
iadt dqekj
ASSTT L.P.
21001517
21001517
SR. DME
SPJ
402
PANKAJ KUMAR RAJAK
iadt dqekj jtd
TECHNICIAN III
21003303
21003303
SR. DME
SPJ
403
PANKAJ KUMAR SHARMA
iadt dqekj 'kekZ
TECHNICIAN II
21000613
21000613
SR. DME
SPJ
404
PAPPU KUMAR
iIiw dqekj
TECHNICIAN III
21003352
21003352
SR. DME
SPJ
405
PAPPU KUMAR
iIiw dqekj
LOCO PILOT(GOODS)
03084759
03084759
SR. DME
SPJ
406
PARASRAM MEENA
ikjl jke eh.kk
HELPER GR-II
21003197
21003197
SR. DME
SPJ
407
PAREM LAL RAM-II
izse yky jke&AA
TRIMMER II
05279215
05279215
SR. DME
SPJ
408
PARMANAND KUMAR
ijekuUn dqekj
ASSTT L.P.
05292621
05292621
SR. DME
SPJ
409
PERDEEP RAM
iznhi jke
BLACKSMITH GR. III
05283498
05283498
SR. DME
SPJ
410
PERMANAND RAI
ijekuUn jk;
TECHNICIAN I
05267122
05267122
SR. DME
SPJ
411
PERMOD KUMAR
izeksn dqekj
TECHNICIAN III
21001559
21001559
SR. DME
SPJ
412
PHOOLENDER RAM
QwysUnz jke
TECHNICIAN III
04030503
04030503
SR. DME
SPJ
413
PHULENDER PRASAD
QysUnj izlkn
LOCO INSPECTOR
05271745
05271745
SR. DME
SPJ
414
PRABHAT PASWAN
izHkkr ikloku
RUNNING ROOM KHALASI
05278296
05278296
SR. DME
SPJ
415
PRADEEP KUMAR
iznhi dqekj
OFFICE SUPDT.
05263815
05263815
SR. DME
SPJ
416
PRADEEP KUMAR
iznhi dqekj
ASSTT L.P.
21002135
21002135
SR. DME
SPJ
417
PRASHANT KUMAR
iz'kkar dqekj
SECTION ENGINEER
05292694
05292694
SR. DME
SPJ
418
PRATAP RAJAK
izrki jtd
HELPER GR-II
21003185
21003185
SR. DME
SPJ
419
PURNENDU KUMAR MONDAL
iqjusUnw dqekj eaMy
HELPER GR-II
21003192
21003192
SR. DME
SPJ
420
Q A ANSARY
D;w , valkjh
TECHNICIAN II
05283413
05283413
SR. DME
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
421
R S SAHNI
vkj ,l lguh
TECHNICIAN I
05290120
05290120
SR. DME
SPJ
422
R.A.VISHWKERMA
vkj , fo'odekZ
WELDER GR.I
05274692
05274692
SR. DME
SPJ
423
R.K.BHOWMICK
vkj ds HkkSfed
LOCO PILOT(GOODS)
05262987
05262987
SR. DME
SPJ
424
R.K.PRASAD
vkj ds izlkn
OFFICE SUPDT.
05281787
05281787
SR. DME
SPJ
425
RABINDRA  RAI
jfcUnz jk;
HELPER GR-II
21000725
21000725
SR. DME
SPJ
426
RABINDRA DAS
jfcUnz nkl
LOCO INSPECTOR
05287509
05287509
SR. DME
SPJ
427
RAGHONATH BODRA
jk?kksukFk cksnjk
LOCO PILOT PASS.
05283887
05283887
SR. DME
SPJ
428
RAJ DEO RAI
jktnso jk;
TECHNICIAN III
21001849
21001849
SR. DME
SPJ
429
RAJ DEO RAM
jktnso jke
TECHNICIAN I
05281222
05281222
SR. DME
SPJ
430
RAJ KISHORE YADAV
jkt fd'kksj ;kno
ASSTT L.P.
20806619
20806619
SR. DME
SPJ
431
RAJ KUMAR PRASAD
jkt dqekj izlkn
CHIEF OFFICE SUPDT
01002429
01002429
SR. DME
SPJ
432
RAJ KUMAR RAI
jkt dqekj jk;
RUNNING ROOM KHALASI
05286827
05286827
SR. DME
SPJ
433
RAJ KUMAR SINGH
jkt dqekj flag
TECHNICIAN III
05279872
05279872
SR. DME
SPJ
434
RAJA RAM MAHTO
jktk jke egrks
TECHNICIAN II
05283619
05283619
SR. DME
SPJ
435
RAJEEV KUMAR SINGH
jktho dqekj flag
SECTION ENGINEER
06010310
06010310
SR. DME
SPJ
436
RAJENDER RAM
jktsUnz jke
TECHNICIAN III
05285150
05285150
SR. DME
SPJ
437
RAJENDRA RAI
jktsUnz jk;
TECHNICIAN II
05284533
05284533
SR. DME
SPJ
438
RAJENDRA RAM
jktsUnz jke
JAMEDAR
05260589
05260589
SR. DME
SPJ
439
RAJENDRA RAM
jktsUnz jke
TECHNICIAN III
05279823
05279823
SR. DME
SPJ
440
RAJESH KUMAR
jkts'k dqekj
TECHNICIAN III
21002077
21002077
SR. DME
SPJ
441
RAJESH KUMAR
jkts'k dqekj
ASSTT L.P.
21001016
21001016
SR. DME
SPJ
442
RAJESH KUMAR JHA
jkts'k dqekj >k
ASSTT L.P.
05292712
05292712
SR. DME
SPJ
443
RAJESH KUMAR MEENA
jkts'k dqekj eh.kh
HELPER GR-II
21003195
21003195
SR. DME
SPJ
444
RAJESH SHARMA
jkts'k 'kekZ
TECHNICIAN III
21002082
21002082
SR. DME
SPJ
445
RAJIV BHUSHAN
jktho Hkw"k.k
CHIEFOFFICE SUPDT
01002089
01002089
SR. DME
SPJ
446
RAJIV KUMAR PASWAN
jktho dqekj ikloku
TECHNICIAN II
21001558
21001558
SR. DME
SPJ
447
RAJIV RANJAN
jktho jatu
JUNIOR ENGINEER
05AB0427
05AB0427
SR. DME
SPJ
448
RAJNATH PRASAD
jktukFk izlkn
LOCO PILOT(GOODS)
05271265
05271265
SR. DME
SPJ
449
RAJU RAM
jktw jke
CARPENTER GR-III
05444238
05444238
SR. DME
SPJ
450
RAKESH KR NISANT
jkds'k fu'kkar
ASSTT L.P.
21002171
21002171
SR. DME
SPJ
451
RAKESH KUMAR
jkds'k dqekj
ASSTT L.P.
21002160
21002160
SR. DME
SPJ
452
RAKESH KUMAR -1
jkds'k dqekj&A
ASSTT L.P.
21002145
21002145
SR. DME
SPJ
453
RAM ASHISH RAZAK
jke vk'kh"k jtd
LOCO PILOT(GOODS)
05283840
05283840
SR. DME
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
454
RAM ASHRAY RAI
jke vkJ; jk;
TECHNICIAN I
05290211
05290211
SR. DME
SPJ
455
RAM AUTAR THAKUR
jke vkSrkj Bkdqj
ASSTT L.P.
05271836
05271836
SR. DME
SPJ
456
RAM BABU MAHTO
jke ckcw egrks
HELPER GR-II
21001925
21001925
SR. DME
SPJ
457
RAM BABU PRASAD
jke ckcw izlkn
ASSTT L.P.
21002134
21002134
SR. DME
SPJ
458
RAM BAHADUR PASWAN
jke cgknqj ikloku
BLACKSMITH GR. III
05286244
05286244
SR. DME
SPJ
459
RAM BHAJAN RAI
jke Hktu jk;
TECHNICIAN III
05270467
05270467
SR. DME
SPJ
460
RAM BILASH RAI
jke fcyk'k jk;
TECHNICIAN I
05269404
05269404
SR. DME
SPJ
461
RAM BILASH RAI 2
jke fcyk'k jk;&2
TECHNICIAN I
05289026
05289026
SR. DME
SPJ
462
RAM BILASH THAKUR
jke fcyk'k Bkdqj
ASSTT L.P.
05278053
05278053
SR. DME
SPJ
463
RAM BINOD THAKUR
jke fcuksn Bkdqj
JUNIOR ENGINEER
05290351
05290351
SR. DME
SPJ
464
RAM BRICHH MAHTO
jke c`{k egrks
KHALASI HELPER
05288850
05288850
SR. DME
SPJ
465
RAM BRIKSH PASWAN
jke c`{k ikloku
OFFICE SUPDT.
05168557
05168557
SR. DME
SPJ
466
RAM CHANDER RAI
jke pUnj jk;
TECHNICIAN II
05275465
05275465
SR. DME
SPJ
467
RAM CHANDER RAM-I
jke pUnj jke&A
TECHNICIAN III
05282974
05282974
SR. DME
SPJ
468
RAM CHANDER RAM-II
jke pUnj jke&AA
TECHNICIAN III
05282998
05282998
SR. DME
SPJ
469
RAM CHANDRA RAI
jke pUnj jk;
SECTION ENGINEER
05279628
05279628
SR. DME
SPJ
470
RAM DAS RAI
jke nkl jk;
TECHNICIAN II
05284790
05284790
SR. DME
SPJ
471
RAM DAYAL RAI
jke n;ky jk;
TECHNICIAN II
05282822
05282822
SR. DME
SPJ
472
RAM DAYAL SINGH
jke n;ky flag
LOCO PILOT(GOODS)
05271630
05271630
SR. DME
SPJ
473
RAM DEO YADVA
jkenso ;kno
TECHNICIAN III
05282860
05282860
SR. DME
SPJ
474
RAM JEE RAI
jketh jk;
ASSTT L.P.
05278363
05278363
SR. DME
SPJ
475
RAM KRISHNA RAI
jke d`".k jk;
OFFICE SUPDT.
05264388
05264388
SR. DME
SPJ
476
RAM KUMAR PASWAN
jke dqekj ikloku
SR.L.P.SHUNTER
05276937
05276937
SR. DME
SPJ
477
RAM KUMARY DEVI
jke dqekjh nsoh
KHALASI
21001522
21001522
SR. DME
SPJ
478
RAM LAL
jke yky
TECHNICIAN III
05292165
05292165
SR. DME
SPJ
479
RAM LAL RAI
jke yky jk;
ASSTT L.P.
05278200
05278200
SR. DME
SPJ
480
RAM MILAN RAI
jke feyu jk;
TECHNICIAN II
05283309
05283309
SR. DME
SPJ
481
RAM NARAIN RAI
jke ukjk;.k jk;
TECHNICIAN I
05275507
05275507
SR. DME
SPJ
482
RAM NARAYAN RAI
jke ukjk;.k jk;
ASSTT L.P.
05020268
05020268
SR. DME
SPJ
483
RAM NARAYAN RAI
jke ukjk;.k jk;
L.P.SHUNTER
05280280
05280280
SR. DME
SPJ
484
RAM NATH GIRI
jkeukFk fxjh
JEEP DRIVER GR.II
05287376
05287376
SR. DME
SPJ
485
RAM PADARATH CHAUDHARY
jke inkjFk pkS/kjh
TECHNICIAN I
05282792
05282792
SR. DME
SPJ
486
RAM PRAWESH KUMAR
jke izos'k dqekj
TECHNICIAN III
21002075
21002075
SR. DME
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
487
RAM PRIT DAS
jkeizhr nkl
L.P.SHUNTER
05277309
05277309
SR. DME
SPJ
488
RAM PRIT RAI
jke fizr jk;
TECHNICIAN I
05283050
05283050
SR. DME
SPJ
489
RAM SAGER SHARMA
jke lkxj 'kekZ
CARPENTER GR-I
05267031
05267031
SR. DME
SPJ
490
RAM SAKHI DEVI
jkel[kh nsoh
JAMEDAR  PEONS
05289191
05289191
SR. DME
SPJ
491
RAM SANEHI RAI
jke Lusgh jk;
TECHNICIAN II
05292153
05292153
SR. DME
SPJ
492
RAM SHANKER CHAUDHARY
jke 'kadj pkS/kjh
TECHNICIAN I
05279203
05279203
SR. DME
SPJ
493
RAM SURESH RAI
jke lqjs'k jk;
TECHNICIAN I
05275453
05275453
SR. DME
SPJ
494
RAM SWARTH RAI
jke LokFkZ jk;
ASSTT L.P.
05238766
05238766
SR. DME
SPJ
495
RAM SWARTH RAI- IV
jke LokFkZ jk;&4
LOCO PILOT PASS.
05277073
05277073
SR. DME
SPJ
496
RAM UDGAR MAHTO
jke mn~xkj egrks
OFFICE SUPDT.
05269866
05269866
SR. DME
SPJ
497
RAM UDGAR RAI
jke mn~xkj jk;
SALOON ATTENDANT
05292086
05292086
SR. DME
SPJ
498
RAMAN LAL MEENA
jeu yky eh.kk
HELPER GR-II
21003209
21003209
SR. DME
SPJ
499
RAMANAND DAS
jkekuUn nkl
TECHNICIAN III
05269222
05269222
SR. DME
SPJ
500
RAMANAND MAHTO
jkekuUn egrks
TECHNICIAN III
05283383
05283383
SR. DME
SPJ
501
RAMASHRAI RAI
jkekJ; jk;
SR.LOCO PILOT(GOODS)
05292542
05292542
SR. DME
SPJ
502
RAMASHRY YADAV
jkekJ; ;kno
TECHNICIAN II
05264340
05264340
SR. DME
SPJ
503
RAMBRICHH RAI II
jkec`{k jk;&AA
LOCO PILOT PASS.
03921517
03921517
SR. DME
SPJ
504
RAMCHANDRA RAI 1
jkepUnz jk;&A
TECHNICIAN I
05261375
05261375
SR. DME
SPJ
505
RAMDEO RAM
jkenso jke
TRIMMER I
05267018
05267018
SR. DME
SPJ
506
RAMESH KUMAR CHAURASIA
jes'k dqekj pkSjfl;k
TECHNICIAN III
21002076
21002076
SR. DME
SPJ
507
RAMESH RAI
jes'k jk;
ASSTT L.P.
05289233
05289233
SR. DME
SPJ
508
RAMESH RAM
jes'k jke
TECHNICIAN III
05285069
05285069
SR. DME
SPJ
509
RAMJAPIT RAI
jketfir jk;
TECHNICIAN III
05283292
05283292
SR. DME
SPJ
510
RAMPRIT RAI
jkefizr jk;
SR.LOCO PILOT(GOODS)
05277139
05277139
SR. DME
SPJ
511
RAMU RAM
jkew jke
OFFICE SUPDT.
05285823
05285823
SR. DME
SPJ
512
RAMU THAKUR
jkew Bkdqj
TECHNICIAN III
05282597
05282597
SR. DME
SPJ
513
RAMYATAN  RAI
jke ;ru jk;
LOCO PILOT(GOODS)
05263566
05263566
SR. DME
SPJ
514
RANJAN KUMAR I
jatu dqekj&A
LOCO PILOT PASS.
05268310
05268310
SR. DME
SPJ
515
RANJAN KUMAR II
jatu dqekj&AA
LOCO PILOT(GOODS)
05263578
05263578
SR. DME
SPJ
516
RANJAN KUMAR SINHA
jatu dqekj flUgk
LOCO PILOT(GOODS)
05271848
05271848
SR. DME
SPJ
517
RANJEET  KUMAR TUDDU
jathr dqekj VqMw
TECHNICIAN III
21002032
21002032
SR. DME
SPJ
518
RANJEET KUMAR SINGH
jathr dqekj flag
TECHNICIAN III
21002030
21002030
SR. DME
SPJ

SL. 
NO.
NAME
uke
DESIGNATION
IDENTITY CARD NO
P F NO
WORKING 
UNDER
STATION
519
RATAN LAL
jru yky
TECHNICIAN II
21000698
21000698
SR. DME
SPJ
520
RAVI  KUMAR
jfo dqekj
JUNIOR ENGINEER
21000802
21000802
SR. DME
SPJ
521
RAVINDRA KM SINGH
jfoUnz dqekj flag
TECHNICIAN I
05282500
05282500
SR. DME
SPJ
522
RIT LAL MANDAL
jhr yky eaMy
HELPER GR-II
05444615
05444615
SR. DME
SPJ
523
RITESH KUMAR
fjrs'k dqekj
HELPER GR-II
21003190
21003190
SR. DME
SPJ
524
S L YADAV
,l ,y ;kno
JUNIOR CLERK
05461650
05461650
SR. DME
SPJ
525
S S CHAUDHARY
,l ,l pkS/kjh
CHIEFOFFICE SUPDT
05270509
05270509
SR. DME
SPJ
526
S S P GUPTA
,l ,l ih xqIrk
TECHNICIAN I
05282871
05282871
SR. DME
SPJ
527
S.K.BHARDWAJ
,l ds Hkkj}kt
CHIEF OFFICE SUPDT
05276585
05276585
SR. DME
SPJ
528
SANATAN RAM
lukru jke
TRIMMER II
05269325
05269325
SR. DME
SPJ
529
SANDEEP  KUMAR
lanhi dqekj
HELPER GR-II
21001650
21001650
SR. DME
SPJ
530
SANDEEP  KUMAR
lanhi dqekj
ASSTT L.P.
21002150
21002150
SR. DME
SPJ
531
SANDEEP KUMAR SINGH
lanhi dqekj flag
HELPER GR-II
21003189
21003189
SR. DME
SPJ
532
SANJAY KUMAR
lat; dqekj
SECTION ENGINEER
74849750
74849750
SR. DME
SPJ
533
SANJAY KUMAR
lat; dqekj
JUNIOR ENGINEER
00000003
00000003
SR. DME
SPJ
534
SANJAY KUMAR SAHNI
lat; dqekj lguh
KHALASI HELPER
21001634
21001634
SR. DME
SPJ
535
SANJAY PASWAN
lat; ikloku
HELPER GR-II
21003188
21003188
SR. DME
SPJ
536
SANJAY PRASAD
lat; izlkn
WATCHMAN II
05291094
05291094
SR. DME
SPJ
537
SANJEET KUMAR
lathr dqekj
ASSTT L.P.
21001055
21001055
SR. DME
SPJ
538
SANTOSH  KUMAR
larks"k dqekj
ASSTT L.P.
21002130
21002130
SR. DME
SPJ
539
SARBESH KUMAR SINGH
losZ'k dqekj flag
ASSTT L.P.
05270856
05270856
SR. DME
SPJ
540
SATISH KUMAR PASWAN
lrh'k dqekj ikloku
ASSTT L.P.
21001054
21001054
SR. DME
SPJ
541
SATYANARAYAN RAI 1
lR; ukjk;.k jk;&A
LOCO PILOT(GOODS)
05270182
05270182
SR. DME
SPJ
542
SATYENDRA  YADAV
lR;sUnz ;kno
TECHNICIAN III
21002033
21002033
SR. DME
SPJ
543
SERVAN KUMAR
ljou dqekj
TECHNICIAN III
05282986
05282986
SR. DME
SPJ
544
SH RABINDRA RAI
jfoUnz jk;
HELPER GR-II
21002688
21002688
SR. DME
SPJ
545
SHAILENDRA  KR  RAM
'kSysUnz dqekj jke
ASSTT L.P.
21002148
21002148
SR. DME
SPJ
546
SHAILENDRA KR.DAS
'kSysUnz dqekj nkl
CHIEF OFFICE SUPDT.
05285598
05285598
SR. DME
SPJ
547
SHAILENDRA KR.JHA
'kSysUnz dqekj >k
OFFICE SUPDT.
05276743
05276743
SR. DME
SPJ
548
SHAILENDRA KUMAR
'kSys'k dqekj
TECHNICIAN III
21001680
21001680
SR. DME
SPJ
549
SHAMBHU RAM
'kEHkw jke
SWEEPER
05291136
05291136
SR. DME
SPJ
550
SHAMBHUNATH SINGH
'kEHkwukFk flag
ASSTT L.P.
05271502
05271502
SR. DME
SPJ
551
SHANKAR BAITHA
'kadj cSBk
TECHNICIAN III
05285094
05285094
SR. DME
SPJ
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   55
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling