Sofi Oksanen: Puhdistus


Download 34.14 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.09.2018
Hajmi34.14 Kb.

Sofi  Oksanen:  Puhdistus  

 

 

 

 

Oma  nimi  ja  luokka    Koulun  nimi    

Työn  valmistumispäivämäärä   

 

 

2  


Sisällysluettelo  

 

1.  Johdanto      

 

  

3  


2.  Kirjailijan  esittely  

 

  

 

4   

3.  Lukupäiväkirja  

 

 

  

5  


4.  Teoksen  esittely  

 

  

 

6  4.1.  Juoni,  aihe  ja  teema       

 

 6  

4.2.  Henkilöt    

 

 

 6  

4.3.  Tapahtumapaikka  ja  -­‐aika  

 

 

6  4.4.  Teoksen  kieli    

 

  

6  


4.5.  Teoksen  rakenne    

 

  

7  


 

4.6.  Tyylisuunta    

 

 

 7  

5.  Kirja-­‐arvostelu  

 

 

  

8  


6.  Päiväkirjateksti  

 

  

 

9  7.  Lopuksi     

 

  

 

10  Lähdeluettelo  

 

Sisällysluettelossa  luetellaan  tutkielman  osat.  Muista  merkitä  myös  sivunumerot.     

Kirjoita  tutkielma  jollakin  yleisellä,  helppolukuisella  fontilla.  Fonttikoko  12.  Riviväli  on  1,5.    

 

  

 

3  


1.  Johdanto  

 

Kirjoita  tutkielmallesi  johdanto,  jossa  esittelet  aluksi  lyhyesti  tutkielmasi  kirjailijan  ja  teoksen.  Kerro,  miksi  valitsit  juuri  tämän  kirjailijan  ja  teoksen.  Mitä  tiedät  kirjailijasta  ja  teoksesta  

etukäteen?    

 

Kerro  myös,  mitä  asioita  tulet  tutkielmassasi  käsittelemään.  Mitä  ajatuksia  tutkielman  tekeminen  sinussa  herättää?  Mitä  hyötyä  arvelet  tutkielman  tekemisellä  olevan?  Mitä  toivot  oppivasi  

tutkielmaa  tehdessäsi?  Mitä  tavoitteita  asetat  tutkielmallesi?  Miten  aiot  saavuttaa  tavoitteesi?  

Millaisia  tavoitteita  sinulla  on  äidinkielen  päättöarvosanaa  ajatellen?    

 

Kirjoita  tutkielmallesi  johdanto,  jossa  käsittelet  yllä  listattuja  asioita.  Muista  jakaa  tekstisi  kappaleisiin.    

 

4  


2.  Kirjailijan  esittely    

 

Esittele  kirjailija  mahdollisimman  kattavasti.  Kirjoita  yhtenäistä  tekstiä.  Älä  siis  esittele  kirjailijaa  

ranskalaisin  viivoin.    

 

Keskity  esittelyssä  kirjailijan  elämäkertatietoihin  ja  kirjalliseen  tuotantoon.  Etsi  kirjailijasta  tietoa  ainakin  kolmesta  lähteestä.  Muista,  että  Wikipedia  ei  yksinään  riitä  lähteeksi.  Etsi  lähdemateriaalia  

tekstiisi  netistä  ja  tietokirjoista.  Merkitse  kaikki  käyttämäsi  lähteet  muistiin  ja  kokoa  työsi  loppuun  

lähdeluettelo.  

 

Älä  kopioi  tekstiä  suoraan  lähteistä.  Suoraan  netistä  kopioidusta  tekstistä  seuraa  hylätty  arvosana  koko  työstä.  Kun  käytät  toisen  kirjoittamaa  tekstiä  osana  omaa  työtäsi,  muista  merkitä  suorat  

lainaukset  ”lainausmerkein”.  Suora  lainaus  tarkoittaa  toisen  kirjoittaman  tekstin  sanatarkkaa  

kopiointia.  Kun  selostat  toisen  kirjoittamaa  tekstiä  omin  sanoin,  kyseessä  on  epäsuora  lainaus.  

Tällöin  et  tarvitse  lainausmerkkejä.  Muista  kuitenkin  mainita  tekstin  lähde.  Kertaa  ohjeet  toisen  

tekstiin  viittaamiseen:  

https://kielipoliisi.wordpress.com/2015/02/11/lahdeviitteet/

 

 

Viittaa  kirjoittajaan  aina  sukunimellä.  Referoinnissa  paras  aikamuoto  on  preesens.     

 

 

5  


3.  Lukupäiväkirja  

Liitä  tähän  kirjoittamasi  lukupäiväkirja.  Ohjeet  löydät  täältä:  

https://kielipoliisi.wordpress.com/2015/02/08/lukupaivakirja/

 

  

 

 

 

6  


4.  Teoksen  esittely  

4.1.  Juoni,  aihe  ja  teema  

Kerro  lyhyesti,  mistä  romaani  kertoo.  Esittele  kirjan  aihe  (esim.  laivamatka,  luokkaretki,  auto-­‐

onnettomuus).  Älä  kirjoita  koko  tarinaa  uudestaan.  Esittele  alkuasetelma,  juonen  mutkistuminen,  

käännekohdat  ja  ristiriitojen  kärjistymiset  sekä  ratkaisu  ja  lopputilanne.    

Pohdiskele  lopuksi  teoksen  teemaa.  Perustele  pohdintasi  teoksesta  löytyvillä  seikoilla.  

4.2.  Henkilöt      

Esittele  teoksen  päähenkilö  (nimi,  ikä,  kansalaisuus,  ammatti,  perhesuhteet,  luonne  jne.).  Esittele  

lyhyesti  myös  muutama  sivuhenkilö  ja  kerro  heidän  suhteensa  päähenkilöön.    

4.3.  Tapahtumapaikka  ja  -­‐aika  

Kuvaile  teoksen  tapahtumapaikkoja  ja  määrittele  aikakausi,  johon  tarina  sijoittuu.  Kuinka  pitkästä  

ajanjaksosta  tarina  kertoo  (yhden  päivän,  vuoden  jne.)?  Eteneekö  juoni  kronologisesti?    

4.4.  Teoksen  kieli    

Tee  havaintoja  teoksen  kielestä.  teoksessa  kirjakieltä  vai  murretta?  Millaista  kieltä  teoksessa  on  

käytetty  kerronnassa  ja  vuoropuhelussa?  Anna  näytteet  kahdesta  kohdasta  (yksi  kerronnasta  ja  

yksi  vuoropuhelusta).    Kirjoita  tekstinäyte  kursiivilla  ja  lisää  loppuun  sivunumero,  jolta  olet  tekstin  poiminut:    

"Lian  alla  iho  oli  kuitenkin  kuin  ylikypsän  valkean  kuulaan  poski,  kuivasta  alahuulesta  oli  revennyt  

ihoriekaleita,  huuli  niiden  välistä  pullotti  tomaatinpunaisena,  luonnottoman  kirkkaana  ja  verevänä  

ja  sai  lian  näyttämään  kalvolta,  joka  pitäisi  pyyhkäistä  pois  kuin  kylmässä  seisseen  omenan  

vahapinta."  (Puhdistus,  s.  23)  

 

 

 

 

7  


4.5.  Teoksen  rakenne    

Millaista  kertojaa  /  kertojia  teoksessa  käytettiin  (minäkertoja,  ulkopuolinen  vai  kaikkitietävä)?  

Kenen  näkökulmasta  /  näkökulmista  tarinaa  kerrottiin?  Vaihteleeko  kertojatyyppi  tai  näkökulma  

vai  pysyvätkö  ne  samana?  

Millaisia  tekstilajeja  teoksessa  käytettiin  (kuvausta,  selostusta,  uutisia,  päiväkirjatekstejä,  kirjeitä,  

runoja  tms.)?  Anna  esimerkkejä.  

Miten  kerronta  etenee  (aikajärjestyksessä,  eri  aikatasoissa  tms.)?  Onko  tekstissä  mukana  takaumia  

ja  ennakointeja?  4.6.  Tyylisuunta    

Kerro,  mitä  tyylisuuntaa  teos  edustaa.  Perustele  päätelmäsi.  Esittele  tyylisuunta  tai  aikaa  yleisesti.  

Käytä  apunasi  oppikirjaa  ja  netistä  löytämääsi  tietoa.  

 

  

 

 

8  


5.  Kirja-­‐arvostelu    

Kirjoita  kirjasta  Satakunnan  Kansaan  kuvitteellinen  kirja-­‐arvostelu.  Kertaa  ensin  ohjeet  siitä,  miten  

arvostelu  kirjoitetaan:  

https://kielipoliisi.wordpress.com/2014/10/12/arvostelu/

 

 

  

 

 

 

9  


6.  Päiväkirjateksti  

Kirjoita  tähän  fiktiivinen  päiväkirjateksti.  Kuvittele  olevasi  kirjasi  päähenkilö  ja  mieti,  mitä  hän  

kirjoittaisi  päiväkirjaansa.  Kirjoita  yksi  päiväkirjateksti  päähenkilön  näkökulmasta.  Voit  itse  valita  

aiheen  ja  ajankohdan.  Muista  otsikko  ja  kappalejako.  

 

 

  

 

10  


7.  Lopuksi  

 

Kirjoita  tutkielmasi  loppusanat.  Esittele  muutamalla  virkkeellä  tutkielmasi  sisältö  ja  arvioi  omaa  

tutkielmaasi.  Miltä  kirjan  lukeminen  tuntui?  Oliko  koko  projekti  mielestäsi  työläs?  Helppo?  

Haastava?  Mikä  oli  helpointa,  mikä  vaikeinta?  Missä  onnistuit?  Mitä  olisit  voinut  tehdä  paremmin?  

Miten  pysyit  aikataulussa?    

 

Kerro,  mitä  uutta  opit  tutkielmaa  tehdessäsi  ja  kirjaa  lukiessasi.  Oliko  kirjavalintasi  onnistunut?  Keksi  tutkielmallesi  persoonallinen  ja  napakka  lopetus,  jossa  kuvaat  tutkielmasi  sisältöä,  teosta  ja  

kirjailijaa.   

 

 

11  


Lähdeluettelo  

Kokoa  työsi  loppuun  lähdeluettelo,  jonne  merkitset  kaikki  käyttämäsi  lähteet.  Merkitse  lähteet  

seuraavasti:  

KIRJA:  Kirjailijan  sukunimi,  etunimi:  Kirjan  nimi.  Kirjan  julkaisija  ja  julkaisuvuosi.  

Christie,  Agatha:  Murha  Mesopotamiassa.  WSOY  2010.  NETTILÄHTEET:  Jutun  tai  sivuston  otsikko.  Nettisivun  nimi  ja  osoite.  Julkaisuaika  tai  päivä,  jolloin  

teksti  on  luettu.  

Agatha  Christie.  Wikipedia,  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie

.  Luettu  16.3.2015.  

LEHDET:  Toimittajan  sukunimi,  etunimi:  Jutun  otsikko.  Lehden  nimi  ja  lehden  julkaisupäivä.  

Ahvenniemi,  Ulla:  Huomaa  hyvä  teineissäsi.  Kodin  Kuvalehti  12.3.2015.   

Katalog: 2015
2015 -> Odamlardagi irsiy kasalliklarni tibbiyot genetikasi o`rganadi. Odamlardagi irsiy kasalliklarni tibbiyot genetikasi o`rganadi
2015 -> Outline how Fariba (mammy) is characterized as someone ruled by blind faith give evidence to support this and explain the harm it causes
2015 -> Hosseini makes constant hints throughout the second part of the book that the Mujahideen commanders are not in fact the heroes that the citizens are led to believe but selfish, narrow-minded, power-hungry people
2015 -> Driving the Best Science to Meet Global Health Challenge s
2015 -> Aberdeen phillips fld
2015 -> Med hammarby sjöstad nvp se Läs även: Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red
2015 -> Issn 2219-746X Eissn 2219-7478
2015 -> № Махсу с код Қайд №
2015 -> Berdaq nomidagi qoraqalroq davlat universiteti

Download 34.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling